KHÁI NIỆM KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHÔNG LỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI NIỆM KỸ NĂNG GIAO TIẾP KHÔNG LỜI":

Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

TÀI LIỆU TẬP HUẤN KỸ NĂNG SỐNG

Định nghĩa về kỹ năng sống; hoạt động động não cá nhân; giao tiếp không lời và giao tiếp có lời; tìm hiểu những kỹ năng cá nhân; học tập và phát triển kỹ năng giao tiếp; Định nghĩa về kỹ năng sống; hoạt động động não cá nhân; giao tiếp không lời và giao tiếp có lời; tìm hiểu những kỹ năng cá nhân; h[r]

179 Đọc thêm

NCKH Tiểu luận Kỹ năng mềm đối với sinh viên

NCKH TIỂU LUẬN KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Mục Lục
Lời nói đầu 2
Phần 1 . Giới Thiệu Đề Tài 5
1.1 Lý Do chọn lựa đề tài 5
1.2 Mục đích nghiên cứu 6
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 6
Phần 2. : Nội Dung Đề Tài 7
2.1 Giới thiệu kỹ năng mềm 7
2.1.1 Các khái niệm 7
2.1.2 Phân loại kỹ năng 8
2.2 Một số kỹ năng mềm cần thiết 12
2.2.1 Kỹ năng học và tự học[r]

38 Đọc thêm

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN QUỐC GIA

CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN QUỐC GIA

MỤC LỤC
A. LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2.Mục tiêu của đề tài 2
3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2
4.Nguồn tài liệu tham khảo 2
5.Lịch sử vấn đề nghiên cứu 3
6.Phương pháp nghiên cứu 3
7.Bố cục của đề tài 4
PHẦN 1KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN QUỐC GIA 5
1.1.Chức nă[r]

54 Đọc thêm

VĂN HÓA GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ TẠI UBND XÃ VĂN NHÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN

VĂN HÓA GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ TẠI UBND XÃ VĂN NHÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HOÁ GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ 3
1.1. Tổng quan về giao tiếp 3
1.1.1. Khái niệm giao tiếp: 3
1.1.2. Chức năng của giao tiếp: 3
1.1.3. Mục tiêu của giao tiếp: 4
1.2. Kỹ năng giao tiếp 4
1.2.1. Kỹ năng nghe 4
1.2.2. Kỹ năng nói: 6
1.2.3[r]

27 Đọc thêm

Phân tích đặc điểm hoạt động của Thẩm phán. Từ đó đưa ra mục đích, yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của Thẩm phán

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA THẨM PHÁN. TỪ ĐÓ ĐƯA RA MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THẨM PHÁN

MỤC LỤC

TRANG
ĐỀ BÀI 1
BÀI LÀM 1
I. KHÁI NIỆM VỀ THẨM PHÁN 1
1. Khái niệm Thẩm phán 1
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán 1
3. Tiêu chuẩn của Thẩm phán 1
II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA THẨM PHÁN 2
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THẨM PHÁN 3
1. Kỹ năng xâ[r]

12 Đọc thêm

kỹ năng giao tiếp trong nhà trường

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG NHÀ TRƯỜNG

M ỤC L ỤC
M ỤC L ỤC 8
PHẦN MỞ ĐẦU 11
1. Lý do chọn đề tài 11
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 12
3. Mục đích nghiên cứu 13
4. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 13
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 13
6. Phạm vi nghiên cứu 13
7. Các phương pháp nghiên cứu 14
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP VÀ K[r]

79 Đọc thêm

KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHỎE

KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE

KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
MỤC TIÊU
Mô tả đúng định nghĩa GDSK
Trình bày đúng các bước thay đổi hành vi
Mô tả đúng 6 nguyên tắc khi GDSK.
Trình bày chính xác kỹ năng giao tiếp cơ bản
Ứng dụng kỹ năng giao tiếp cơ bản trong GDSK cho cá nhân, nhóm.
Khái niệm về truyền thông

Truyền th[r]

48 Đọc thêm

Slide kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả

SLIDE KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

NỘI DUNG
Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp
Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
1. Lý thuyết chung
Khái niệm giao tiếp
Vai trò của giao tiếp
SƠ ÐỒ MÔ HÌNH GIAO TIẾP :
Thông tin là nội dung của giao tiếp.
Con nguời : nguời gửi, nguời nhận
Phản hồi có[r]

36 Đọc thêm

kỹ năng thương lượng

KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG

trình tự tiến hành một buổi thương lượng, kỹ năng giao tiếp, thương lượng, tiến trình thương lượng, chuẩn bị thương lượng, kết quả thương lượng, khái niệm thương lượng, đặc điểm của thương lượng, nguyên tắc thương lượng

18 Đọc thêm

TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP, TIẾP DÂN TẠI UBND HUYỆN NAM ĐÀN

TÌM HIỂU KỸ NĂNG GIAO TIẾP, TIẾP DÂN TẠI UBND HUYỆN NAM ĐÀN

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN NAM ĐÀN 3
I.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện Nam Đàn 3
1.Vài nét về UBND huyện Nam Đàn 3
2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBND huyện 3
2.1.Chức năng: 3
2.2.Nhiệm vụ, quyền h[r]

64 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

ĐỀ CƯƠNG: KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

 Thách thức và kêu gọiCông cụ trực quanKhái niệm và tầm quan trọngChức năng cơ bảnCác loại phương tiện hỗ trợKỹ năng làm trang chiếu (slide) Trang chiếu chuyên nghiệp Các nguyên tắc làm trang chiếu Kỹ năng làm trang chiếu chuyên nghiệp Kỹ năng sử dụng công cụ trực quan[r]

3 Đọc thêm

vấn đề giao tiếp trong doanh nghiệp hiện nay 2014

VẤN ĐỀ GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 2014

LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị kinh doanh đã và đang trở thành một hoạt động quan trọng trong nền kinh tế của nhiều xã hội, nhưng vốn tri thức về tâm lý học quản trị kinh doanh chỉ cách đây không lâu và cũng không được mấy nhà quản trị coi trọng. Một trong những kỹ năng quan trọng cần có của nhà quản trị đó l[r]

19 Đọc thêm

TÀI LIỆU kỹ NĂNG GIAO TIẾP tập 1

TÀI LIỆU KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẬP 1

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Trong cuộc sống, giao tiếp diễn ra hàng ngày và tham gia vào toàn bộ quá trình hoat động của con người. Giao tiếp là cơ sở để tạo lập mối quan hệ giữa con người với con người và liên kết hoạt động của một tập thể. Thông qua giao tiếp, con người hiểu nhau, trao đổi thông tin và kin[r]

12 Đọc thêm

CHUYEN NGANH THI NÂNG NGẠCH CÁN SỰ LÊN CHUYÊN VIÊN

CHUYEN NGANH THI NÂNG NGẠCH CÁN SỰ LÊN CHUYÊN VIÊN

PHẦN II CHUYÊN NGÀNH

Chuyên đề I
KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. KHÁI NIỆM VỀ VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
1.1. Văn bản
Hoạt động giao tiếp của nhân loại được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ. Phương tiện giao tiếp này được thực hiện ngay từ buổi đầu của xã hội loài người. Với sự ra đời[r]

74 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH MÔN NGỮ DỤNG HỌC ĐH SP ĐÀ NẴNG

GIÁO TRÌNH MÔN NGỮ DỤNG HỌC ĐH SP ĐÀ NẴNG

Chương1 KHÁI QUÁT VỀ NGỮ DỤNG HỌC1. NHỮNG KHÁI NIỆM NỀN TẢNG CỦA NGỮ DỤNG 1.1. GIAO TIẾP VÀ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP 1.1.1.Khái niệm giao tiếp Khi có ít nhất hai người gặp nhau và bày tỏ với nhau một điều gì đó, như nỗi buồn vui, ý muốn hành động, hay nhận xét đánh giá về sự vật xung quan[r]

104 Đọc thêm

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN

Tên SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRONG
GIỜ HỌC NGỮ VĂN
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập, xã hội phát triển không ngừng chủ
yếu bằng nền kinh tế giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp đang là vấn đề vô cùng quan
trọng. Nó góp phần quyết định sự thành công c[r]

16 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THƯ KÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH THƯ KÝ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SEN

4. Tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo.................................................................................495.Kỹ năng giao tiếp của người thư ký trong hoạt động văn phòng...............................................51LỜI CÁM ƠN.................................[r]

58 Đọc thêm

BÀI GIẢNG Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh du lịch

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH DU LỊCH

Sau khi học xong học sinh có khả năng:+ Trình bày được các khái niệm về giao tiếp và giao tiếp phục vụ.+ Trình bày được các đặc trưng tâm lý và tập quán giao tiếp tiểu biểu.+ Trình bày được khái niệm và đặc điểm của thương lượng. Về kỹ năng: + Rèn luyện từng bước hình thành nhân cách văn min[r]

54 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN TIẾNG VIỆT
Văn bản là sản phẩm hoàn chỉnh của một hành vi tạo lời (hay hành vi phát ngôn), mang
một nội dung giao tiếp cụ thể, gắn liền với một đối tượng giao tiếp, mục đích giao tiếp và hoàn cảnh giao tiếp xác định, thể hiện dưới dạng âm thanh hay chữ viết.

38 Đọc thêm

Bài thuyết trình về vai trò của kỹ năng giao tiếp với người lãnh đạo

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ VAI TRÒ CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO

1.1.Khái niệm giao tiếp, các thuyết giao tiếp Dù bạn làm việc gì bạn cũng phải có kỹ năng giao tiếp để quản lý và trao đổi với mọi người về công việc của bạn, nghe mọi người phản hồi về bạn…Xã hội càng phát triển, văn minh thì nhu cầu và hình thức giao tiếp càng cao và đa dạng. Giao tiếp càng trở nê[r]

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề