ĐỀ THI LỊCH SỬ LỚP 12 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ THI LỊCH SỬ LỚP 12 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI":

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG 2 ( 1945 1949)

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG 2 ( 1945 1949)

C. thành lập khối NATO và VacsavaD. Mĩ thực hiện kế hoạch Macsan và sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)Câu 35. Trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu Mĩ, Mĩ đã thu được một số kết quả ngoại trừ việcA. lôi kéo được nhiều nước đồng minh đi theo và ủng hộ MĩB. ngăn chặn đẩy lùi được[r]

Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ 1 . SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II (1945 2000)

CHUYÊN ĐỀ 1 . SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II (1945 2000)

Tài liệu hay, update những thông tin mới, các câu hỏi có đáp án phục vụ ôn thi ĐH.
Trình bày logic giáo viên biên soạn. Xác định cho học sinh những nội dung cơ bản và nâng cao phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 2016

9 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 cơ bản

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 CƠ BẢN

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (19451949)
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Trên cơ sở những quyết định của hội nghị Ianta (21945) cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ, Anh), một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng là[r]

133 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 trọn bộ chuẩn KTKN

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 TRỌN BỘ CHUẨN KTKN

MÔN LỊCH SỬ 12
Lớp 12
Cả năm: 37 tuần (52 tiết)
Học kì 1: 19 tuần (35 tiết)
Học kì 2: 18 tuần (17 tiết)
Học kì I
Phần một. lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Chương I.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (19451949) (1 tiết)
Bài 1. Sự hình thành trậ[r]

33 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 tron bộ

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 TRON BỘ

Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nh[r]

89 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 đã giảm tải

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 ĐÃ GIẢM TẢI

Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nh[r]

76 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: LỊCH SỬ 12

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN: LỊCH SỬ 12

BAØI 1 : SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949 ).
1. Hội nghị Ianta (21945) và những thỏa thuận của ba cường quốc.
a. Bối cảnh lịch sử:
Đầu 1945, chiến tranh TGT2 bước vào giai đoạn cuối, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách được đặt ra:
+ Nhanh chón[r]

13 Đọc thêm

Giáo án lịch sử 12 giảm tải (chuẩn KTKN)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12 GIẢM TẢI (CHUẨN KTKN)

Tiết 1 Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đố[r]

76 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 12

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1945 – 1949)

Câu 1: Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu những quyết định quan trọng của hội nghị (nội dung) và hệ quả của nó ?
Hoàn cảnh lịch sử:
Đầu 1945, chiến tranh thế giới II ở vào giai đoạn cuối,[r]

45 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 12

Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến năm 2000
Chương I
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
(1945 – 1949)

Câu 1. Hãy nêu hoàn cảnh và những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945).
a) Hoàn cảnh
Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạ[r]

62 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 full

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 FULL

Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nh[r]

75 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12, BÀI 1 VÀ BÀI 2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12, BÀI 1 VÀ BÀI 2

câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 bài sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ 2 (19391945) và bài Liên Xô, các nước Đông Âu, Liêng Bang Nga từ năm 1945 đến 2000. Cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm cho giáo viên và học sinh tham khảo, dùng làm tài liệu học tập, làm bài kiểm tra[r]

24 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 chuẩn

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 CHUẨN

Phần một. lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Chương I.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (19451949) (1 tiết)
Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (19451949)
Chương II. Liên Xô và các nước Đông Âu (19451991). Liên[r]

97 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ

BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II (1945 – 1949)

Câu 1: Hội nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào ? Nêu những quyết định quan trọng của hội nghị (nội dung) và hệ quả của nó ?
Hoàn cảnh lịch sử:
Đầu 1945, chiến tranh thế giới II ở vào giai đoạn cuối,[r]

75 Đọc thêm

Giáo án tự chọn lịch sử 12

GIÁO ÁN TỰ CHỌN LỊCH SỬ 12

TIẾT 1 CHỦ ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 1949)

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
Hoàn cảnh, nội dung, tác động của Hội nghị Ianta dẫn đến sự ra đời của một trật tự
thế giới mới sau CTTG thứ hai:,
Mục đích, nguyên tắc hoạt động của Liên[r]

58 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(1945 – 2000)
Chương I
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
Tuần: 1 Ngày soạn:
Tiết : 1 Ngày[r]

127 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 12 (LS thế giới)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 12 (LS THẾ GIỚI)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000
Chương I
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (19451949)
Bài 1 Tiết: 1 – Trang 4

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ T[r]

43 Đọc thêm

Tài liệu Lịch sử lớp 12 new

TÀI LIỆU LỊCH SỬ LỚP 12 NEW

I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
1. Hoàn cảnh lịch sử:
Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:
+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.
+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.
+ Việc phân[r]

90 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập lịch sử lớp 12

TÀI LIỆU ÔN TẬP LỊCH SỬ LỚP 12

Tóm tắt kiến thức Lịch Sử 12 Cơ Bản
Phần một
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000)
Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
I. Hội nghị Ianta (21945) và những thỏa thuận của ba cường quốc
1. Hội nghị Ianta :
Hoàn cảnh triệu tập :
Đầu năm 1945, chiến tranh[r]

85 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 9 trọn bộ

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ

PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠITỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚISAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THƯ HAI (1945 1949)Tiết 01 Bài 1 TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAIA MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: Sự hình thành trật tự thế giớ[r]

56 Đọc thêm

Cùng chủ đề