CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI":

Slide bài giảng QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

SLIDE BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

1.1 Các khái niệm cơ bản trong phân phối
1.2 Vai trò của phân phối trong hoạt động marketing
1.3 Các chức năng của kênh phân phối
1.4 Các dòng lưu chuyển trong kênh phân phối
1.5 Quá trình phát triển phân phối
1.6 Quản trị kênh phân phối

176 Đọc thêm

một số KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒHÌNH 2.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần Tuấn Nam Trang22HÌNH 2.2 Cơ cấu bộ máy tại các chi nhánh24Bảng2.1: Các lọai máy móc sử dụng25Bảng 2.2: Diện tích mặt bằng sử dụng của các đơn vị thành viên26BẢNG 2.3: Bảng cơ cấu lao động26BẢNG 2.4: Mức lương và thu nhập qua các năm 2010 201127Bảng 2.5: Các nhà cung cấp28Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Niên độ tài chính năm 201129BẢNG 2.7: Hệ thống các kênh phân phối của công ty35BẢNG 2.8: Kết quả tiêu thụ của các chi nhánh,đại lý35Bảng 2.9. Bảng báo giá một số dòng sản phẩm tại Công ty hiện nay39 MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒviMỤC LỤC7LỜI MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu đề tài13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu14.Phương pháp nghiên cứu25.Bố cục2CHƯƠNG1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM31.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI31.1.1. Khái niệm31.1.2. Vai trò31.1.3. Chức năng của phân phối31.1.4.Các dạng kênh phân phối51.1.4.1.Kênh trực tiếp51.1.4.2 Kênh gián tiếp51.2.THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI61.2.1. Phân tích yêu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ61.2.2. Các trung gian trong kênh phân phối71.2.2.1.Nhà bán lẻ71.2.2.2.Nhà bán buôn71.2.2.3.Đại lý81.2.2.4.Người môi giới81.2.3. Tầm quan trọng của trung gian trong phân phối81.2.4. Điều kiện và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối91.3. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI91.3.1. Thiết lập những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối91.3.2.Tuyển chọn các thành viên tham gia vào kênh phân phối101.3.3. Kích thích các thành viên trong kênh phân phối111.3.4. Phương pháp đánh giá các thành viên trong kênh phân phối121.4.CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHÂN PHỐI121.4.1.Chính sách sản phẩm121.4.2. Chính sách giá cả131.4.3. Chính sách hỗ trợ thông qua hoạt động khuyếch trương131.5. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN PHỐI131.5.1. Xử lý đơn đặt hàng131.5.2. Lưu kho131.5.3. Xác định lượng hàng tồn141.5.4. Chọn phương tiện vận chuyển141.5.5. Đặc điểm của doanh nghiệp141.5.6. Đặc điểm của thị trường151.5.7. Thị trường ô tô tại Việt Nam15CHƯƠNG 2: : THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NAM TRANG.18PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TUẤN NAM TRANG182.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:182.1.1. Tên và địa chỉ của công ty.182.1.2. Quá trình hình thành và phát triển182.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty202.1.3.1. Chức năng202.1.3.2. Nhiệm vụ212.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức222.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY252.2.1. Tình hình cơ sở vật chất kĩ thuật252.2.1.1. Tình hình về máy móc thiết bị252.2.1.2. Tình hình sử dụng mặt bằng252.2.2. Tình hình sử dụng nguồn nhân lực262.2.2.1.Tình hình lao động tại công ty262.2.2.2.Mức lương và thu nhập qua các năm:272.2.3. Tình hình tài chính tại công ty272.3.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY272.3.1.Nguồn cung cấp hàng hóa272.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty29PHẦN 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TUẤN NAM TRANG312.1. Những thuận lợi và khó khăn đối với ngành ô tô tại Việt Nam312.1.1. Thuận lợi312.1.2.Khó khăn312.1.3. Cơ hội322.1.4. Đe doạ322.1.5. Điểm mạnh322.1.6. Điểm yếu332.2. Mô hình kinh doanh của Công ty332.3. Về vấn đề về kênh phân phối342.4 . Hệ thống các kênh phân phối của Công ty342.5.Tình hình tiêu thụ của các nhà phân phối trong năm qua352.5.1 Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc tiêu thụ chậm tại các nhà phân phối như sau:362.5.2 Ưu nhược điểm của kênh362.5.2.1 Ưu điểm362.5.2.2 Nhược điểm362.6. Cách thức tổ chức trong thời gian qua tại công ty372.7. Tình hình tại các kênh phân phối372.7.1. Toàn bộ hoạt động tổ chức kênh phân phối của công ty còn nhiều mặt hạn chế372.7.2. Thực trạng hoạt động phân phối tại chỗ của các nhà phân phối372.8. Thực trạng hoạt động Marketing tại các nhà phân phối382.8.1.Vấn đề về sản phẩm382.8.2.Vấn đề về giá392.9. Công ty chưa có phòng Marketing402.10. Quá trình nghiên cứu và dự báo thị trường40CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NAM TRANG413.1.MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY413.1.1.Mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty413.1.2.Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 20122015413.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI423.2.1.Giải pháp 1. Xây dựng hệ thống kênh phân phối chặt chẽ423.2.2.Giải pháp 2. Tăng cường khả năng dự báo thị trường433.2.3.Giải pháp 3. Thành lập Phòng Marketing443.2.4.Giải pháp 4. Xây dựng đội ngũ nhân viên thị trường443.2.5.Giải pháp 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động phân phối453.2.6.Giải pháp 6. Xây dựng chính sách Marketingmix463.2.7.Giải pháp 7. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại483.2.8.Giải pháp 8. Mở rộng thị trường để tìm kiếm và khai thác khách hàng493.2.9.Giải pháp 9. Thực hiện chế độ khuyến khích cho các nhà phân phối ( các chi nhánh, đại lý)493.2.10.Giải pháp 10. Tăng cường khả năng huy động vốn và hình thức thanh toán503.2.11.Giải pháp 11. Phải thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động của các chi nhánh, đại lý50KẾT LUẬN52TÀI LIỆU THAM KHẢO53HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CỒNG TY54 LỜI MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều quốc gia.Việt Nam là nước đang phát triển và cũng đang từng bước vươn lên và hòa mình vào dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Hội nhập đã và đang đem lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường ô tô của Việt Nam nói riêng, song nó cũng tiềm ẩn không ít những thách thức, một trong những thách thức lớn nhất đối với là giá ôtô tại Việt Nam hiện nay.Chính vì thế tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiện nay quá trình cạnh tranh diễn ra rất mạnh mẽ, việc đạt được lợi thế cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí đạt được cũng không tồn tại lâu dài, các chiến lược quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá bán chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng bắt chước làm theo. Tuấn Nam trang là công ty cổ phần chuyên kinh doanh các loại mặt hàng là ô tô trên thị trường Việt Nam nói chung và ở miền Trung nói riêng.Chính vì thế việc đưa sản phẩm tới tay khách hàng là vấn đề mà công ty đặc biệt quan tâm.Vì vậy những lý do trên em chọn đề tài:”Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang” làm đề tài cho chuyên đề nghiệp của mình.2. Mục tiêu đề tàiViệc nghiên cứu đề tài “ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối” nhằm muc đích: Nhằm đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối tại Công ty đã tốt, hoàn thiện hay chưa. Thông qua nghiên cứu để chỉ ra được các điểm hạn chế tại các nhà phân phối của công ty để tìm các giải pháp khắc phục. Nhằm đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh .3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tình hình hoạt động của Công ty và các hệ thống phân phối của cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang. Phạm vi nghiên cứu: các vấn đề có lien quan tới hệ thống kênh phân phối4.Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích Phương pháp lý luận Phương pháp đánh giá5.Bố cụcNội dung chuyên đề gồm 3 chương:Chương 1:Cơ sở lý luận chung về kênh phân phốiChương 2: Thực trạng tại Công ty cổ phần Tuấn Nam Trang Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm ô tô tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang
Xem thêm

63 Đọc thêm

Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối lương thực thực phẩm của công ty Cổ phần Lương thực Thái Nguyên

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÁI NGUYÊN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÁI NGUYÊN.
2.1 Thực trạng cấu trúc kênh phân phối của công ty cổ phần Lương thực Thái Nguyên.
2.2 Thực trạng hoạt động của hệ thống phân phối trong công ty
2.2.1 Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối qua các năm.
2.2.2 Thực trạng các dòng chảy qua kênh
2.2.3 Thực trạng quản lý hệ thống kênh phân phối và giải quyết xung đột
2.2.4 Các chính sách thúc đẩy thành viên kênh hoạt động
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÁI NGUYÊN
3.1 Đánh giá thành tựu và hạn chế của kênh phân phối.
3.1.1 Những thành tựu đạt được.
3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại
3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty
3.2.1 Quản lý các thành viên trong kênh hoạt động một cách hiệu quả
3.2.2 Tăng cường biện pháp giảm xung đột kênh
3.2.3 Đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng
3.2.4 Hoàn thiện hệ thống thông tin trong kênh
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

32 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm dầu khí Hà Nội

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ HÀ NỘI

Nền kinh tế Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế đang là một hiện tượng kinh tế của châu Á với mức tăng trưởng tương đối cao trong những năm vừa qua. Trong xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đã tận dụng tốt những lợi thế của nước nhà kết hợp với những cơ hội và thách thức để vươn lên vị trí cao hơn trong nền kinh tế thế giới.
Thị trường tài chính tiền tệ đang phục hồi và phát triển theo xu thế ổn định hơn sau một thời gian dài khủng hoảng. Đó là tiền đề cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo hiểm Việt Nam phát triển, đặc biệt là lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ. Tốc độ tăng trưởng trong năm vừa qua của lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ là 21%, mức tăng cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đấy. Tuy nhiên, trong những điều kiện đó, để phát triển, mỗi Công ty Bảo hiểm đang hoạt động trên thị trường, phải tìm cách để mang sản phẩm Bảo hiểm của mình tới tay khách hàng. Điều này không hề đơn giản khi mà kiến thức và hiểu biết của người dân Việt Nam và ngay cả những doanh nghiệp hoạt động trong nước về Bảo hiểm vẫn còn không nhiều. Chính lý do đó, như bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực trên thị trường, doanh nghiệp Bảo hiểm phải có một hệ thống kênh phân phối phù hợp với sản phẩm mà mình cung cấp.
Kênh phân phối là các yếu tố con người và phương tiện vật chất nhằm trao đổi thông tin và chuyển giao sản phẩm từ doanh nghiệp, người bán sang người mua. Nhờ có hệ thống kênh phân phối, người mua có thể mua được sản phẩm còn người bán bán được sản phẩm của mình.
Khái niệm hệ thống kênh phân phối sản phẩm không chỉ áp dụng trong phân phối các sản phẩm hữu hình mà cả trong các sản phẩm vô hình, trong đó có sản phẩm Bảo hiểm. Nhưng đối với các sản phẩm hữu hình, hệ thống phân phối bao gồm các phương tiện vật chất có thể rất lớn và khá tốn kém như kho chứa hàng, phòng trưng bày, phương tiện chở hàng…Còn đối với sản phẩm vô hình, hệ thống kênh phân phối đơn giản hơn do ít đòi hỏi phương tiện vật chất, mà chủ yếu là yếu tố con người. Tuy nhiên, để có được một kênh phân phối sản phẩm vô hình có hiệu quả, linh hoạt, gọn nhẹ và thích ứng được với sản phẩm lại là điều không hề đơn giản, đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng ngay từ khâu xây dựng đến quản lý hoạt động, không ngừng hoàn thiện và phát triển.
Xem thêm

47 Đọc thêm

Quản trị kênh phân phối và tiêu thụ thép xây dựng công ty Hưng Thịnh

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ THÉP XÂY DỰNG CÔNG TY HƯNG THỊNH

CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG i
DANH MỤC BẢNG BIỀU ii
DANH MỤC ĐỒI THỊ iii
PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2
1.5. Bố cục đề tài 2
PHẦN 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 4
2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 4
2.1.1. Tên doanh nghiệp, giám đốc hiện tại của doanh nghiệp 4
2.1.2. Địa chỉ. 4
2.1.3. Cơ sở pháp lý của doanh nghiệp. 4
2.1.4. Loại hình doanh nghiệp 4
2.1.5. Nhiêm vụ của doanh nghiệp 4
2.1.6. Lịch sử phát triển của doanh nghiệp qua các thời kỳ. 5
2.2. Tổ chức bộ máy và quản lý Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 6
2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 6
2.2.2. Chức năng nhiện vụ từng bộ phận 6
2.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý doanh nghiệp. 8
2.3. Công nghệ sản xuất – kinh doanh. 8
2.3.1. Dây chuyền sản xuất kinh doanh dịch vụ 8
2.3.2. Đặc điểm công nghệ sản xuất – kinh doanh 9
2.4. Khái quát hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 9
2.4.1. Đối tượng lao động 9
2.4.2. Lao động 11
2.4.3. Vốn 15
2.4.4. Khái quát về kết quả kinh doanh của công ty 17
3.1. Thực trạng hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 19
3.1.1. Khái quát chung về tình hình phân phối và tiêu thụ sản phẩm 19
3.1.1.1. Bộ phận thực hiện phân phối và tiêu thụ sản phẩm 19
3.1.1.2. Công tác lập kế hoạch phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 19
3.1.1.3. Kênh phân phối sản phẩm của công ty Hưng Thịnh. 21
3.1.1.4. Quy trình phân phối sản phẩn tại công ty Hưng Thịnh. 23
3.1.2. Quản trị kênh phân phối 24
3.1.2.1. Lựa chọn các thành viên kênh. 24
3.1.2.2. Quản lý và thức đẩy các thành viên kênh. 25
3.1.2.3. Mâu thuẫn kênh 26
3.1.2.4. Đánh giá các thành viên kênh. 27
3.1.3. Thực trạng hoạt động phân phối và tiệu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 29
3.1.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Hưng Thịnh 29
3.1.2.2. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh tiệu thụ sản phẩm tại công ty Hưng Thịnh 33
3.2. Đánh giá hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 36
3.2.1. Ưu điểm 36
3.2.2. Nhược điểm 37
3.2.3. Nguyên nhân 38
PHẦN 4: XU HƯỚNG, TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH 40
4.1. Xu hướng, triển vọng phát triển công ty đến năm 2020. 40
4.1.1. Sự thay đổi của môi trường kinh doanh. 40
4.1.1.1. Những cơ hội và thách thức. 40
4.1.1.2. Những thuận lợi và khó khăn. 40
4.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty. 41
4.1.2.1. Mục tiêu của công ty. 41
4.1.2.2. Phương hướng phát triển của công ty. 42
4.1.3. Nhiệm vụ của kênh phân phối và tiêu thụ. 43
4.1.4. Mục tiêu của các giải pháp. 44
4.2. Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm théo xây dụng tại công ty Sản xuất và Thương mại Hưng Thịnh. 45
4.2.1. Hoàn thiện dịch vụ bán hàng. 45
4.2.2. Hoàn thiện các chính sách kích thích các thành viên kênh. 45
4.2.3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 46
4.2.4. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá các thành viên kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 47
4.2.5. Giải quyết các xung đột trong kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 49
4.2.6. Hoàn thiện các công tác tuyển chọn thành viên kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm. 50
PHẦN 5: KẾT LUẬN 53
NHẬN XÉT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 56
Xem thêm

61 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả trong công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học đà nẵng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Trong thời điểm kinh tế thị trường ngày càng phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay , một doanh nghiệp muốn tồn tại cần phải có các chiến lược marketing hiệu quả . Trong đó,chiến lược phân phối sản phẩm ngày một trở thành một công cụ marketing hết sức quan trọng giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường . Chiến lược phân phối thương tập trung vào quản trị hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp trên thị trường để tiêu thụ sản phẩm , tổ chức mạng lưới phân phối như thế nào để đạt được hiệu quả cao và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp .
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng là một doanh nghiệp hoạt động tương đối rộng với nhiều chức năng: kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dung thiết bị văn phòng , sản xuất và cung ứng trang thiết bị cho phòng thí nghiệm , dụng cụ nghe nhìn, đồ chơi trẻ em, đồ dung dạy học, in ấn sách giáo khoa, biểu mẫu, hồ sơ phục vụ ngành giáo dục và in bao bi, giấy, nhựa…Cung cấp các loại hình dịch vụ: cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh, các loại hình vui chơi giải trí. Sau nhiều năm tồn tại, công ty đã tạo được uy tín và chổ đứng của mình trên thị trường, trong đó chính sách phân phối sản phẩm đóng một vai trò quan trọng.
Sau một thời gian thực tập tại công ty, nhận thấy được tầm quan trọng của chính sách phân phối em đã chọn đề tài:“Một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả trong công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.”
Mục đích nghiên cứu : phân tích đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty, từ đó nêu những ưu điểm và nhược điểm của nó , dựa trên cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty.
Kết cấu nội dung được chia thành 3 phần :
Phần I: Cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối.
Phần II: Thực trạnghệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng .
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng.
Vì điều kiện và trình độ, khả năng hạn chế, bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết. Em chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quí báu của các thầy cô giáo và các cô chú, anh chị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này
Xem thêm

39 Đọc thêm

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TẠI HÀ NỘI

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TẠI HÀ NỘI

Quản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà Nội
Xem thêm

96 Đọc thêm

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DUNG QUẤT (DUPECO)

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DUNG QUẤT (DUPECO)

Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)

26 Đọc thêm

Quản trị kênh phân phối trong công ty kinh doanh h

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG CÔNG TY KINH DOANH H

...Chương i - sở lý luận quản trị kênh phân phối công ty kinh doanh I – Phân phối kênh phân phối công ty kinh doanh Trong kinh tế thị trường, muốn thành công kinh doanh, doanh nghiệp (DN) phải... xuất thu thập xử lý thông tin chậm xác Cấu trúc tổ chức kênh phân phối công ty kinh doanh Để tổ chức quản lý kênh phân phối, phải hiểu cấu trúc tổ chức kênh phân phối hoạt động sao? Kênh phân phối. .. quan h kinh doanh qua nhiều thành viên kênh tốt Trong phân phối chọn lọc, doanh nghiệp sử dụng số lượng h n chế thành viên kênh có khả Trong phân phối đặc quyền, doanh nghiệp h n chế phân phối
Xem thêm

79 Đọc thêm

Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty HANVICO

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY HANVICO

hoàn thiện kênh phân phối của công ty
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
thực trạng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho sản phẩm

66 Đọc thêm

Tiểu luận marketing phân tích nội dung quản trị kênh phân phối của trà xanh c2

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA TRÀ XANH C2

Mục lục
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
I. Các khái niệm 4
1. Khái niệm kênh phân phối 4
2. Các cấp của kênh phân phối 4
3. Chức năng của kênh phân phối 5
4. Tổ chức kênh phân phối 6
5. Thiết kế kênh phân phối 8
II. Các quyết định quản trị kênh phân phối 14
1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối 14
2. Động viên thành viên kênh phân phối 15
3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối 16
4. Điều chỉnh các sắp đặt kênh 16
PHẦN II. LIÊN HỆ THỰC TẾ 17
I. Giới thiệu về URC Việt Nam 17
1. Lịch sử hình thành. 17
2. Quá trình phát triển của công ty. 18
II. Sản phẩm trà xanh C2 19
1. Giới thiệu về sản phẩm. 19
2. Tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm. 21
III. Hoạt động phân phối trà xanh C2 21
1. Mục tiêu kênh phân phối. 21
2. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm trà xanh C2. 22
3. Lựa chọn thành viên kênh và tình hình hoạt động của các thành viên 24
4. Quy trình đặt hàng. 28
5. Quản lý hoạt động của kênh phân phối. 29
6. Các chính sách hỗ trợ hoạt động phân phối. 30
IV. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRÀ XANH C2. 31
1. Ưu điểm. 31
2. Nhược điểm. 31
3. Giải pháp 32
Xem thêm

35 Đọc thêm

Tìm hiểu thực trạng hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

tìm hiểu thực trạng hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tiêu thụ là một trong những hoạt động quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các công ty sử dụng nhiều trung gian phân phối thực hiện các chức năng khác nhau để đảm bảo hiệu quả trong việc đưa sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng sau cùng. Vì thế, để một công ty hoạt động có hiệu quả thì ban lãnh đạo công ty phải tìm mọi cách để quản lý tốt nhất hệ thống kênh phân phối của mình, làm sao đảm bảo hệ thống kênh phân phối hoạt động hiệu quả nhất, luôn đưa được hàng hóa tới người tiêu dùng cuối cùng một cách thuận lợi nhất, đồng thời thỏa mãn lợi ích của các thành viên trong kênh phân phối tốt nhất.
Quyết định về kênh phân phối trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất mà ban lãnh đạo công ty phải thông qua. Các kênh phân phối mà công ty lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới các quyết định khác trong chính sách Marketing hỗn hợp của công ty, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì thế việc thường xuyên nghiên cứu, nắm rõ tình hình hoạt động của hệ thống kênh phân phối là hết sức cần thiết đối với bất cứ công ty nào.
Công ty TNHH Hải Ngọc là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp vật tư hàng hóa cho các ngành: Công nghiệp chế tạo và gia công cơ khí ; Công nghiệp dầu khí. Với thế mạnh là có nguồn hàng nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc các đại lý ủy quyền trong và ngoài khu vực như: Que hàn, dây hàn, thuốc hàn, Đá cắt, đá mài Niken/Resibon, Tủ sấy que hàn, thuốc hàn Phoenix … Vì thế, công ty rất cần những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kênh phân phối của công ty.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
Đề tài này nghiên cứu nhằm vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc. Đồng thời quá trình phân tích cũng rút ra nhược điểm còn tồn tại trong công quản lý kênh phân phối
Xem thêm

80 Đọc thêm

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở công ty giấy hồng hà

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY GIẤY HỒNG HÀ

Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các công ty sử dụng nhiều trung gian phân phối thực hiện các chức năng khác nhau để đảm bảo hiệu quả trong việc đưa sản phẩm của công ty đến tay người tiêu dùng sau cùng. Vì thế, để một công ty hoạt động có hiệu quả thì ban lãnh đạo công ty phải tìm mọi cách để quản lý tốt nhất hệ thống kênh phân phối của mình, làm sao đảm bảo hệ thống kênh phân phối hoạt động hiệu quả nhất, luôn đưa được hàng hoá tới người tiêu dùng sau cùng một cách thuận tiện nhất, đồng thời thoả mãn lợi ích của các thành viên trong kênh phân phối tốt nhất.Quyết định về kênh phân phối trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất mà ban lãnh đạo công ty phải thông qua. Các kênh phân phối mà công ty lựa chọn sẽ ảnh hưởng tới các quyết định khác trong chính sách marketing hỗn hợp của công ty, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì thế việc thường xuyên nghiên cứu, nắm rõ tình hình hoạt động của hệ thống kênh phân phối là hết sức cần thiết đối với bất cứ công ty nào.Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Giấy Hồng Hà(BAPACO) em đã lựa chọn đề tài: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Hồng Hà cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

63 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÂN PHÁT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÂN PHÁT

Ngày nay việc giám sát qua camera là giải pháp phổ biến và là công cụ an ninh được sử dụng phổ biến , Việc trang bị hệ thống giám sát phục vụ cho nhu cầu an ninh của gia đình, cơ quan, doanh nghiệp... là nhu cầu cần thiết và vô cùng thiết yếu bởi việc ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần giúp việc bảo an trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn .khi vấn đề an ninh và bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu, thì vai trò của một hệ thống camera quan sát cũng đang dần được nâng lên một tầm cao mới. Camera ngày nay được sử dụng rộng khắp, phổ biến với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ các tổ chức, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp đến các hộ gia đình, cửa hàng, siêu thị.... Không thể phủ nhận vai trò to lớn của hệ thống camera và các thiết bị an ninh đó là giám sát hoạt động của công ty, doanh nghiệp, tổ chức, chức năng an ninh, chống trộm... Giup các nhà quản lý , các cá nhân quản lý tốt hơn công việc của mìnhNhận ra được nhu cầu thiết yếu của thị trường camera quan sát Công ty cổ phần công nghệ và thương mại dịch vụ Dân Phát đã ra đời và hoạt động với chức năng chính là phân phối độc quyền camera, đầu ghi hình, hệ thống an ninh, máy chống trộm... của hãng Questek security (thương hiệu camera Đài Loan nổi tiếng).Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh như hiện nay , việc hoàn thiện phát triển hệ thống kênh phân phối và quản trị hệ thống kênh phân phối đều được các công ty và nhà phân phối quan tâm và đầu tư mạnh mẽ .Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dân Phát em đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển và quản trị hệ thống kênh phân phối của công ty và em chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của công ty cổ phần công nghệ và thương mại dịch vụ Dân Phát “
Xem thêm

68 Đọc thêm

HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHviiLỜI MỞ ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1NỘI DUNG2CHƯƠNG1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM21.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI21.1.1. Khái niệm21.1.2. Vai trò :21.1.3. Chức năng của phân phối :31.1.4.Các dạng kênh phân phối .41.1.4.1.Kênh trực tiếp :41.1.4.2 Kênh gián tiếp :41.2.THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI:51.2.1. Phân tích yêu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ .51.2.2. Các trung gian trong kênh phân phối :61.2.2.1.Nhà bán lẻ :61.2.2.2.Nhà bán buôn :71.2.2.3.Đại lý :71.2.2.4.Người môi giới :71.2.3. Tầm quan trọng của trung gian trong phân phối :71.2.4. Điều kiện và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối .81.3. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI91.3.1. Thiết lập những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối .91.3.2.Tuyển chọn các thành viên tham gia vào kênh phân phối .101.3.3. Kích thích các thành viên trong kênh phân phối .101.3.4. Phương pháp đánh giá các thành viên trong kênh phân phối .111.4.CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHÂN PHỐI:121.4.1.Chính sách sản phẩm:121.4.2. Chính sách giá cả:121.4.3. Chính sách hỗ trợ thông qua hoạt động khuyếch trương:131.5. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN PHỐI :131.5.1. Xử lý đơn đặt hàng :131.5.2. Lưu kho :131.5.3. Xác định lượng hàng tồn :131.5.4. Chọn phương tiện vận chuyển :131.5.5. Đặc điểm của doanh nghiệp:141.5.6. Đặc điểm của thị trường:141.7. THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM15CHƯƠNG 2: : THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NAM TRANG.17PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TUẤN NAM TRANG172.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:172.1.1. Tên và địa chỉ của công ty.172.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.172.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty:202.1.3.1. Chức năng202.1.3.2. Nhiệm vụ202.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức212.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức212.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY:232.2.1. Tình hình cơ sở vật chất kĩ thuật232.2.1.1. Tình hình về máy móc thiết bị232.2.1.2. Tình hình sử dụng mặt bằng232.2.2. Tình hình sử dụng nguồn lực:242.2.2.1.Tình hình lao động tại công ty:242.2.2.2.Mức lương và thu nhập qua các năm:252.2.3. Tình hình tài chính tại công ty:252.3.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:252.3.1.Nguồn cung cấp hàng hóa252.3.2.Tình hình kinh doanh27PHẦN 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TUẤN NAM TRANG292.2.1. Về vấn đề nghiên cứu, thiết kế kênh:292.2.2.Hệ thống các kênh phân phối của công ty302.2.3.Tình hình tiêu thụ một vài chi nhánh trong năm qua312.2.4.Cách thức tổ chức trong thời gian qua tại công ty :322.2.5. Tổ chức kênh phân phối322.2.6.Chính sách hỗ trợ:332.2.6.1.Chính sách sản phẩm:332.2.6.2.Chính sách về giá:342.2.6.3.Xúc tiến hỗn hợp342.2.7. Phân tích môi trường Marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty:342.2.7.1.Những thuận lợi và khó khăn đối với ngành ô tô tại Việt Nam342.2.7.2. Cơ hội:352.2.7.3.Đe doạ352.2.7.4.Điểm mạnh352.2.7.5.Điểm yếu36CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NAM TRANG373.1.MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:373.1.1.Mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty:373.1.2.Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 20122015373.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI383.2.1. Một số kiến nghị về xây dựng đội ngũ nhân viên thị trường383.2.2. Một số giải pháp về Marketingmix393.2.2.1. Vấn đề sản phẩm393.2.2.2.Vấn đề giá trong kênh403.2.2.3.Vấn đề xúc tiến qua kênh:403.2.3.Mở rộng thị trường để tìm kiếm và khai thác khách hàng.403.2.4.Phải thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động của các chi nhánh, đại lý41KẾT LUẬN42TÀI LIỆU THAM KHẢO43 LỜI MỞ ĐẦU1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều quốc gia.Việt Nam là nước đang phát triển và cũng đang từng bước vươn lên và hòa mình vào dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Hội nhập đã và đang đem lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường ô tô của Việt Nam nói riêng, song nó cũng tiềm ẩn không ít những thách thức, một trong những thách thức lớn nhất đối với là giá ôtô tại Việt Nam hiện nay.Chính vì thế tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiện nay quá trình cạnh tranh diễn ra rất mạnh mẽ, việc đạt được lợi thế cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí đạt được cũng không tồn tại lâu dài, các chiến lược quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá bán chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng bắt chước làm theo. Tuấn Nam trang là công ty cổ phần chuyên kinh doanh các loại mặt hàng là ô tô trên thị trường Việt Nam nói chung và ở miền Trung nói riêng.Chính vì thế việc đưa sản phẩm tới tay khách hàng là vấn đề mà công ty đặc biệt quan tâm.Vì vậy những lý do trên em chọn đề tài:”Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang” làm đề tài cho chuyên đề nghiệp của mình.Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận chung về kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang. Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm ô tô tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang.Tuy nhiên , do thời gian thực tập tại công ty ngắn, kiến thức thực tế chưa sâu nên chuyên đề của em còn nhiều hạn chế.Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Đức Lâm và các anh chị phòng kinh doanh công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang chị nhánh 2 đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.
Xem thêm

48 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại ô tô XE máy LIÊN ANH

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ XE MÁY LIÊN ANH

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒDANH MỤC BẢNGBảng2. 1: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2010 – 201211Bảng 2.2: Tình hình tài chính công ty giai đoạn 2010 – 201212Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 201215Bảng2.4: Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty giai đoạn 2009 – 201216Bảng2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 – 201217Bảng 2.6: Mức thu nhập bình quân của người lao động giai đoạn 2009 – 201218Bảng 2.7 : Chi phí xúc tiến bán hàng và doanh thu của công ty25DANH MỤC SƠ ĐỒSơ đồ 1.1: Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty10DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 2.1: Thị phần của Công ty trên thị trường năm 201217 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNLỜI NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPLỜI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11.Tính cấp thiết của đề tài12. Mục tiêu của đề tài13. Phương pháp nghiên cứu24. Cấu trúc đề tài2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI31.1. KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI TRONG DOANH NGHIỆP.31.1.1. Khái niệm31.1.2. Vai trò của kênh phân phối31.1.3. Chức năng của kênh phân phối41.1.4. Quan hệ với các yếu tố khác trong marketing mix.41.2. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KÊNH PHÂN PHỐI51.2.1. Yếu tố bên ngoài51.2.1.1. Yếu tố thị trường51.2.1.2. Yếu tố người tiêu dùng51.2.2. Yếu tố bên trong61.2.2.1. Yếu tố sản phẩm61.2.2.2. Yếu tố công ty61.3. CÁC HÌNH THỨC KÊNH PHÂN PHỐI61.3.1. Kênh trực tiếp61.3.2. Kênh gián tiếp:61.3.3. Kênh hỗn hợp.7CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ XE MÁY LIÊN ANH82.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY82.1.1 Lịch sử hình thành82.1.2 Các giai đoạn phát triển của công ty82.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty92.2. CÁC ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH92.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của công ty92.2.1.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty92.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban102.2.2. Đặc điểm về đội ngũ lao động112.2.3. Đặc điểm về tình hình tài chính của công ty122.2.4. Đặc điểm về cơ sở vật chất của công ty142.2.5. Đặc điểm về sản phẩm của công ty142.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2009 – 2012152.3.1. Kết quả về sản phẩm152.3.2. Kết quả về thị trường162.3.3. Kết quả về doanh thu và lợi nhuận172.3.4. Kết quả về thu nhập của người lao động182.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ XE MÁY LIÊN ANH182.4.1 Môi trường vĩ mô182.4.1.1 Môi trường văn hóa xã hội.182.4.1.2 Môi trường chính trị pháp luật.202.4.1.3 Môi trường công nghệ.212.4.2 Môi trường vi mô.222.4.2.1 Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh222.4.2.2 Khách hàng222.4.2.3. Các yếu tố và lực lượng bên trong doanh nghiệp232.5 HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY.232.5.1 Chính sách sản phẩm.232.5.2 Chính sách xúc tiến bán hàng.242.5.3. Chính sách xúc tiến hỗn hợp252.5.4 Chính sách phân phối:262.5.5 Đánh giá sự vận động của các dòng chảy trong kênh phân phối.262.5.5.1 Dòng vận động vật chất262.5.5.2. Dòng đàm phán.272.5.5.3. Dòng chuyển quyền sở hữu.272.5.5.4. Dòng vận động thông tin.272.5.5.5 Dòng xúc tiến trong kênh phân phối.282.6 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ XE MÁY LIÊN ANH.282.6.1 Ưu điểm.282.6.2 Nhược điểm.28CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ XE MÁY LIÊN ANH303.1 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI.303.1.1 Phương hướng hoạt động.303.1.1.1. Phương hướng phát triển sản phẩm303.1.1.2. Phương hướng phát triển thị trường303.1.1.3. Phương hướng phát triển nguồn nhân lực303.1.2 Mục tiêu hoạt động.303.2 GIẢI PHÁP313.2.1 Cơ sở các giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tai công ty TNHH Thương mại ô tô xe máy Liên Anh.313.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Thương mại ô tô xe máy Liên Anh.32 LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiHoạt động phân phối là hoạt động rất quan trọng trong cạnh tranh. Nó quyết định hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo cho quá trình vận hành nhanh chóng, tạo mối quan hệ với khách hàng và mở rộng thị trường. Những phân tích về thực trạng hoạt động kênh phân phối tại công ty cho thấy có khá nhiều vấn đề đáng quan tâm mà nếu không sớm khắc phục thì sản lượng tiêu thụ những năm tới có thể sẽ bị giảm mạnh. Ví dụ như: công ty chưa xác định được thị trường mục tieeucuj thể dẫn đến đầu tư dàn trải trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế; công ty đang sử dụng chung hệ thống kênh phân phối trên tất cả các thị trường; hành vi mua sắm của khách hàng; yêu cầu của khách hàng về mức độ dịch vụ; khoảng cách địa lý... vậy nếu công ty vẫn sử dụng mô hình kênh phân phối như hiện nay thì hiệu quả kinh doanh sẽ như thế nào?Công ty TNHH Thương mại ô tô xe máy Liên Anh kinh doanh các mặt hàng xe tải có nhiều trọng tải khác nhau từ hạng nhẹ đến nặng, chuyên dụng và xe khách. Với mục chiếm lĩnh thị trường tại tiềm năng tại Thanh Hóa công ty đã gặp rất nhiều khó khăn khi gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh tại địa bàn tỉnh. Để tạo thuận lợi cho những mục tiêu chiến lược của mình thì công ty cần phải có những giải pháp về phân phối một cách hợp lý.Qua tìm hiểu về thực trạng hoạt động kênh phân phối của công ty có khá nhiều vấn đề đáng quan tâm. Chính vì tầm quan trọng của hệ thống kênh phân phối và thực trạng hệ thống kênh phân phối mà công ty đang gặp phải nên em quyết định chọn đề tài nghiên cứu là: hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Thương mại ô tô xe máy Liên Anh.2. Mục tiêu của đề tàiKhắc phục một phần những hạn chế của hệ thống phân phối hiện tại.Tăng sản lượng tiêu thụ, tăng doanh thu với chi phí hợp lý.Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống kênh phân phối. Tăng mức kiểm soát và quản lý các thành viên trong kênh, động viên và thúc đẩy nỗ lực bán hàng của các thanh viên trong kênh nhằm tăng sản lượng tiêu thụ, đồng thời xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa công ty với các trung gian.3. Phương pháp nghiên cứuThu thập dữ liệu thông qua:Các báo cáo và tài liệu của cơ quan thực tập và các tài liệu có liên quan.Ý kiến của các nhân viên trong công ty thực tập.4. Cấu trúc đề tàiChương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối.Chương 2: Thực trạng về hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Thương mại ô tô xe máy Liên Anh.Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH Thương mại ô tô xe máy Liên Anh.
Xem thêm

38 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH KÊNH PHÂN PHỐI TRÀ XANH C2

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH KÊNH PHÂN PHỐI TRÀ XANH C2

Mục lục
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
I. Các khái niệm 4
1. Khái niệm kênh phân phối 4
2. Các cấp của kênh phân phối 4
3. Chức năng của kênh phân phối 5
4. Tổ chức kênh phân phối 6
5. Thiết kế kênh phân phối 8
II. Các quyết định quản trị kênh phân phối 14
1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối 14
2. Động viên thành viên kênh phân phối 15
3. Đánh giá các thành viên của kênh phân phối 16
4. Điều chỉnh các sắp đặt kênh 16
PHẦN II. LIÊN HỆ THỰC TẾ 17
I. Giới thiệu về URC Việt Nam 17
1. Lịch sử hình thành. 17
2. Quá trình phát triển của công ty. 18
II. Sản phẩm trà xanh C2 19
1. Giới thiệu về sản phẩm. 19
2. Tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm. 21
III. Hoạt động phân phối trà xanh C2 21
1. Mục tiêu kênh phân phối. 21
2. Cấu trúc kênh phân phối sản phẩm trà xanh C2. 22
3. Lựa chọn thành viên kênh và tình hình hoạt động của các thành viên 24
4. Quy trình đặt hàng. 28
5. Quản lý hoạt động của kênh phân phối. 29
6. Các chính sách hỗ trợ hoạt động phân phối. 30
IV. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRÀ XANH C2. 31
1. Ưu điểm. 31
2. Nhược điểm. 31
3. Giải pháp 32
Xem thêm

35 Đọc thêm

Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối sản phẩm Sơn Spec tại Cty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Giang

HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SƠN SPEC TẠI CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 5
SƠ ĐỒ 5
Lời nói đầu 6
Chương 1: Cơ sở lí luận về hệ thống kênh phân phối 8
trong Doanh Nghiệp 8
1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kênh phân phối 8
1.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối 8
1.1.2. Vai trò hệ thống kênh phân phối trong hoạt động Marketing 9
1.1.3. Chức năng chung của kênh phân phối 9
1.1.4. Các thành viên kênh phân phối 10
1.2. Cấu trúc kênh phân phối 12
1.2.1. Chiều dài của kênh phân phối 12
1.1.2. Bề rộng của kênh phân phối 14
1.3. Tổ chức và quản lý kênh phân phối 15
1.3.1. Kênh trao đổi đơn 15
1.3.2. Kênh thông thường 16
1.3.3. Các kênh liên kết dọc (VMS Vertical Marketing System) 16
1.3.4. Thiết kế kênh phân phối 21
1.3.4.1. Quyết định về thiết kế kênh 21
1.3.4.3. Đánh giá hoạt động của kênh 23
1.3.4.4. Giải quyết các xung đột trong kênh 24
1.3.4.5. Chiến lược Marketing trong quản lý kênh phân phối 25
a. Chính sách sản phẩm ( Product ) 25
b. Chính sách giá ( Price ) 25
d. Chính sách xúc tiến bán hàng ( Promotion) 27
Chương 2: Thực trạng hoạt động phân phối sản phẩm sơn Spec tại Công ty TNHH Xây Dựng và Sản Xuất Thương Mại Trường Giang 28
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH XD và SX TM Trường Giang 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH XD và SX TM Trường Giang 28
2.1.2. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ khác của Công ty Trường Giang 28
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý 29
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức 29
2.1.3.2. Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ của từng bộ phận 30
2.1.4. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua của công ty 31
2.1.4.1. Tình hình hoạt động kinh doanh sản phẩm sơn Spec tại công ty 31
2.1.4.2. Tình hình nhân sự 33
2.1.4.3. Tình hình tài chính 34
2.1.4.3. Tình hình Marketing 36
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kênh phân phối sản phẩm Sơn Spec tại Cty TNHH XD và SX TM Trường Giang 37
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hệ thống kênh phân phối của Công ty 37
2.2.1.2. Quá trình hình thành hệ thống kênh phân phối của công ty 44
2.2.1.3. Quy mô và cấu trúc hệ thống kênh phân phối của Công ty 45
2.2.2. Tình hình tổ chức mạng lưới kênh phân phối ở công ty 46
2.2.2.1. Mạng lưới kênh phân phối của công ty 46
2.2.2.2. Chính sách khuyến khích và cổ động thành viên kênh của Công ty 49
2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên kênh phân phối 51
2.3. Nhận xét và đánh giá hệ thống kênh phân phối tại doanh nghiệp 51
2.3.1. Ưu điểm 51
2.3.2. Nhược điểm 52
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm sơn Spec tại Công ty TNHH Xây Dựng Và Sản Xuất Thương Mại Trường Giang 54
3.1. Những thay đổi trong môi trường kinh doanh 54
3.1.1. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới 54
3.1.2. Mục tiêu của doanh nghiệp 54
3.2. Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối 54
3.2.1. Giải pháp chính 54
3.2.2. Duy trì và cải tiến hiệu quả hoạt động của các kênh phân phối hiện tại 55
3.2.3. Thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên kênh 55
3.2.4. Đề xuất mở thêm đại lí 57
3.2.5. Giải pháp hỗ trợ về các công cụ marketing khác 58
 Thu thập thông tin thị trường 58
 Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh 59
 Đánh giá thái độ của khách hàng đối với một sản phẩm, thương hiệu 59
3.3. Bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân sự 59
3.4. Một số kiến nghị với nhà nước 60
Kết luận 60
Danh mục tài liệu tham khảo 62
Xem thêm

65 Đọc thêm

HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHviiLỜI MỞ ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1NỘI DUNG2CHƯƠNG1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM21.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI21.1.1. Khái niệm21.1.2. Vai trò :21.1.3. Chức năng của phân phối :31.1.4.Các dạng kênh phân phối .41.1.4.1.Kênh trực tiếp :41.1.4.2 Kênh gián tiếp :41.2.THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI:51.2.1. Phân tích yêu cầu của khách hàng về mức độ đảm bảo dịch vụ .51.2.2. Các trung gian trong kênh phân phối :61.2.2.1.Nhà bán lẻ :61.2.2.2.Nhà bán buôn :71.2.2.3.Đại lý :71.2.2.4.Người môi giới :71.2.3. Tầm quan trọng của trung gian trong phân phối :71.2.4. Điều kiện và trách nhiệm của các thành viên trong kênh phân phối .81.3. QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI91.3.1. Thiết lập những mục tiêu và ràng buộc của kênh phân phối .91.3.2.Tuyển chọn các thành viên tham gia vào kênh phân phối .101.3.3. Kích thích các thành viên trong kênh phân phối .101.3.4. Phương pháp đánh giá các thành viên trong kênh phân phối .111.4.CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO PHÂN PHỐI:121.4.1.Chính sách sản phẩm:121.4.2. Chính sách giá cả:121.4.3. Chính sách hỗ trợ thông qua hoạt động khuyếch trương:131.5. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN PHỐI :131.5.1. Xử lý đơn đặt hàng :131.5.2. Lưu kho :131.5.3. Xác định lượng hàng tồn :131.5.4. Chọn phương tiện vận chuyển :131.5.5. Đặc điểm của doanh nghiệp:141.5.6. Đặc điểm của thị trường:141.7. THỊ TRƯỜNG Ô TÔ TẠI VIỆT NAM15CHƯƠNG 2: : THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NAM TRANG.17PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TUẤN NAM TRANG172.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:172.1.1. Tên và địa chỉ của công ty.172.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.172.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty:202.1.3.1. Chức năng202.1.3.2. Nhiệm vụ202.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức212.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức212.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN LỰC TẠI CÔNG TY:232.2.1. Tình hình cơ sở vật chất kĩ thuật232.2.1.1. Tình hình về máy móc thiết bị232.2.1.2. Tình hình sử dụng mặt bằng232.2.2. Tình hình sử dụng nguồn lực:242.2.2.1.Tình hình lao động tại công ty:242.2.2.2.Mức lương và thu nhập qua các năm:252.2.3. Tình hình tài chính tại công ty:252.3.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY:252.3.1.Nguồn cung cấp hàng hóa252.3.2.Tình hình kinh doanh27PHẦN 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TUẤN NAM TRANG292.2.1. Về vấn đề nghiên cứu, thiết kế kênh:292.2.2.Hệ thống các kênh phân phối của công ty302.2.3.Tình hình tiêu thụ một vài chi nhánh trong năm qua312.2.4.Cách thức tổ chức trong thời gian qua tại công ty :322.2.5. Tổ chức kênh phân phối322.2.6.Chính sách hỗ trợ:332.2.6.1.Chính sách sản phẩm:332.2.6.2.Chính sách về giá:342.2.6.3.Xúc tiến hỗn hợp342.2.7. Phân tích môi trường Marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty:342.2.7.1.Những thuận lợi và khó khăn đối với ngành ô tô tại Việt Nam342.2.7.2. Cơ hội:352.2.7.3.Đe doạ352.2.7.4.Điểm mạnh352.2.7.5.Điểm yếu36CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN NAM TRANG373.1.MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY:373.1.1.Mục tiêu chiến lược kinh doanh của công ty:373.1.2.Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 20122015373.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI383.2.1. Một số kiến nghị về xây dựng đội ngũ nhân viên thị trường383.2.2. Một số giải pháp về Marketingmix393.2.2.1. Vấn đề sản phẩm393.2.2.2.Vấn đề giá trong kênh403.2.2.3.Vấn đề xúc tiến qua kênh:403.2.3.Mở rộng thị trường để tìm kiếm và khai thác khách hàng.403.2.4.Phải thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động của các chi nhánh, đại lý41KẾT LUẬN42TÀI LIỆU THAM KHẢO43 LỜI MỞ ĐẦU1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành mục tiêu chung cho nhiều quốc gia.Việt Nam là nước đang phát triển và cũng đang từng bước vươn lên và hòa mình vào dòng chảy chung của khu vực và thế giới. Hội nhập đã và đang đem lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường ô tô của Việt Nam nói riêng, song nó cũng tiềm ẩn không ít những thách thức, một trong những thách thức lớn nhất đối với là giá ôtô tại Việt Nam hiện nay.Chính vì thế tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Hiện nay quá trình cạnh tranh diễn ra rất mạnh mẽ, việc đạt được lợi thế cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn, thậm chí đạt được cũng không tồn tại lâu dài, các chiến lược quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá bán chỉ có lợi thế ngắn hạn, bởi các doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng bắt chước làm theo. Tuấn Nam trang là công ty cổ phần chuyên kinh doanh các loại mặt hàng là ô tô trên thị trường Việt Nam nói chung và ở miền Trung nói riêng.Chính vì thế việc đưa sản phẩm tới tay khách hàng là vấn đề mà công ty đặc biệt quan tâm.Vì vậy những lý do trên em chọn đề tài:”Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang” làm đề tài cho chuyên đề nghiệp của mình.Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận chung về kênh phân phối. Chương 2: Thực trạng tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang. Chương 3: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm ô tô tại công ty cổ phần Tuấn Nam Trang.Tuy nhiên , do thời gian thực tập tại công ty ngắn, kiến thức thực tế chưa sâu nên chuyên đề của em còn nhiều hạn chế.Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Đức Lâm và các anh chị phòng kinh doanh công ty cổ phần ô tô Tuấn Nam Trang chị nhánh 2 đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. NỘI DUNGCHƯƠNG1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI1.1.1. Khái niệm Hệ thống phân phối là hệ thống các quyết định nhằm chuyển đưa sản phẩm về mặt vật chất cũng như về quyền sở hữu hay quyền sử dụng sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng nhằm đạt hiệu quả cao.1.1.2. Vai trò :Trong kinh doanh, mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, ngoài các yếu tố khác, vấn đề tối thiểu hóa chi phí trong sản xuất là vấn đề “nóng bỏng, gay cấn” của mọi công ty. Nếu như họ giảm được chi phí tức là họ sẽ có nhiều cơ hội sống sót và phát triển trên thị trường. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tối thiểu hóa chi phí và một trong những cách để giảm thiểu chi phí và có nhiều thuận lợi khác là nhờ
Xem thêm

48 Đọc thêm

KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH QUA GIAO THỨC IP CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC (DỊCH VỤ MYTV)

KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH QUA GIAO THỨC IP CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC (DỊCH VỤ MYTV)

KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH QUA GIAO THỨC IP CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC (DỊCH VỤ MYTV)
Chương 1: Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối.
Chương 2: Thực trạng kênh phân phối dịch vụ MyTV của Công ty phần mềm và
truyền thông VASC.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối dịch vụ MyTV của Công ty
phần mềm và truyền thông VASC.

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề