CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA KÊNH PHÂN PHỐI":

Slide bài giảng QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

SLIDE BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

1.1 Các khái niệm cơ bản trong phân phối
1.2 Vai trò của phân phối trong hoạt động marketing
1.3 Các chức năng của kênh phân phối
1.4 Các dòng lưu chuyển trong kênh phân phối
1.5 Quá trình phát triển phân phối
1.6 Quản trị kênh phân phối

176 Đọc thêm

một số KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒHÌNH 2.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần Tuấn Nam Trang22HÌNH 2.2 Cơ cấu bộ máy tại các chi nhánh24Bảng2.1: Các lọai máy móc sử dụng25Bảng 2.2: Diện tích mặt bằng sử dụng của các đơn vị thành viên26BẢNG 2.3: Bảng cơ cấu lao động26BẢNG 2.4: Mức lương và thu nhập qu[r]

63 Đọc thêm

Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối lương thực thực phẩm của công ty Cổ phần Lương thực Thái Nguyên

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÁI NGUYÊN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÁI NGUYÊN.
2.1 Thực trạng cấu trúc kênh phân phối của công ty cổ phần Lương thực Thái Nguyên.
2.2 Thực trạng hoạt động của hệ thống phân phối trong công ty
2.2.1 Một số kết quả hoạt động của kênh phân phối qua các năm.
2.2[r]

32 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tại công ty Bảo hiểm dầu khí Hà Nội

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ HÀ NỘI

Nền kinh tế Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế đang là một hiện tượng kinh tế của châu Á với mức tăng trưởng tương đối cao trong những năm vừa qua. Trong xu thế hội nhập quốc tế, Việt Nam đã tận dụng tốt những lợi thế của nước nhà kết hợp với những cơ hội và thách thức để vươn lên vị trí cao hơn[r]

47 Đọc thêm

Quản trị kênh phân phối và tiêu thụ thép xây dựng công ty Hưng Thịnh

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI VÀ TIÊU THỤ THÉP XÂY DỰNG CÔNG TY HƯNG THỊNH

CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG i
DANH MỤC BẢNG BIỀU ii
DANH MỤC ĐỒI THỊ iii
PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2
1.5. Bố cục đề tài 2
PHẦN 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤ[r]

61 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm năng cao hiệu quả trong công tác quản trị kênh phân phối tại công ty cổ phần sách và thiết bị trường học đà nẵng

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

Trong thời điểm kinh tế thị trường ngày càng phát triển, đặc biệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay , một doanh nghiệp muốn tồn tại cần phải có các chiến lược marketing hiệu quả . Trong đó,chiến lược phân phối sản phẩm ngày một trở thành một công cụ marketing hết sức quan trọng giúp[r]

39 Đọc thêm

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TẠI HÀ NỘI

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TẠI HÀ NỘI

Quản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnViễn thông FPT tại Hà NộiQuản trị kênh phân phối Công ty Cổ phầnV[r]

96 Đọc thêm

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DUNG QUẤT (DUPECO)

HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ DUNG QUẤT (DUPECO)

Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân phối của Công ty Cổ phần Dầu khí Dung Quất (DUPECO)Hệ thống kênh phân p[r]

26 Đọc thêm

Quản trị kênh phân phối trong công ty kinh doanh h

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TRONG CÔNG TY KINH DOANH H

...Chương i - sở lý luận quản trị kênh phân phối công ty kinh doanh I – Phân phối kênh phân phối công ty kinh doanh Trong kinh tế thị trường, muốn thành công kinh doanh, doanh nghiệp (DN) phải... xuất thu thập xử lý thông tin chậm xác Cấu trúc tổ chức kênh phân phối công ty kinh doanh Để tổ chức quả[r]

79 Đọc thêm

Một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối của công ty HANVICO

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY HANVICO

hoàn thiện kênh phân phối của công ty
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối
các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
một số giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
thực trạng và giải pháp hoàn thiện kênh phân[r]

66 Đọc thêm

Tiểu luận marketing phân tích nội dung quản trị kênh phân phối của trà xanh c2

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA TRÀ XANH C2

Mục lục
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
I. Các khái niệm 4
1. Khái niệm kênh phân phối 4
2. Các cấp của kênh phân phối 4
3. Chức năng của kênh phân phối 5
4. Tổ chức kênh phân phối 6
5. Thiết kế kênh phân phối 8
II. Các quyết định quản trị kênh phân phối 14
1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối 14
2. Động[r]

35 Đọc thêm

Tìm hiểu thực trạng hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH HẢI NGỌC

tìm hiểu thực trạng hệ thống kênh phân phối tại Công ty TNHH Hải Ngọc

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Tiêu thụ là một trong những hoạt động quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các công ty sử dụng nhiều trung gian phân phối thự[r]

80 Đọc thêm

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở công ty giấy hồng hà

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY GIẤY HỒNG HÀ

Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay các công ty sử dụng nhiều trung gian phân phối thực hiện các chức năng khác nhau để đảm bảo hiệu quả trong việc đưa sản phẩm của công ty đến tay ng[r]

63 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÂN PHÁT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DÂN PHÁT

Ngày nay việc giám sát qua camera là giải pháp phổ biến và là công cụ an ninh được sử dụng phổ biến , Việc trang bị hệ thống giám sát phục vụ cho nhu cầu an ninh của gia đình, cơ quan, doanh nghiệp... là nhu cầu cần thiết và vô cùng thiết yếu bởi việc ứng dụng công nghệ hiện đại góp phần giúp việc[r]

68 Đọc thêm

HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHviiLỜI MỞ ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1NỘI DUNG2CHƯƠNG1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM21.1. NHỮNG VẤN Đ[r]

48 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại ô tô XE máy LIÊN ANH

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ XE MÁY LIÊN ANH

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒDANH MỤC BẢNGBảng2. 1: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty giai đoạn 2010 – 201211Bảng 2.2: Tình hình tài chính công ty giai đoạn 2010 – 201212Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 201215Bảng2.4: Kết quả tiêu thụ sản phẩm của công ty giai đoạn 2009 – 201216Bảng2.5: K[r]

38 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH KÊNH PHÂN PHỐI TRÀ XANH C2

TIỂU LUẬN MARKETING PHÂN TÍCH KÊNH PHÂN PHỐI TRÀ XANH C2

Mục lục
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
I. Các khái niệm 4
1. Khái niệm kênh phân phối 4
2. Các cấp của kênh phân phối 4
3. Chức năng của kênh phân phối 5
4. Tổ chức kênh phân phối 6
5. Thiết kế kênh phân phối 8
II. Các quyết định quản trị kênh phân phối 14
1. Lựa chọn thành viên kênh phân phối 14
2. Động v[r]

35 Đọc thêm

Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối sản phẩm Sơn Spec tại Cty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Giang

HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SƠN SPEC TẠI CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG

MỤC LỤC

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 5
SƠ ĐỒ 5
Lời nói đầu 6
Chương 1: Cơ sở lí luận về hệ thống kênh phân phối 8
trong Doanh Nghiệp 8
1.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của kênh phân phối 8
1.1.1. Định nghĩa về kênh phân phối 8
1.1.2. Vai trò hệ thống kênh phân phối trong hoạt động Marketing 9
1.1.[r]

65 Đọc thêm

HOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI tại CÔNG TY cổ PHẦN ô tô TUẤN NAM TRANG

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TUẤN NAM TRANG

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANiLỜI CẢM ƠNiiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNvDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTviDANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHviiLỜI MỞ ĐẦU11.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1NỘI DUNG2CHƯƠNG1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM21.1. NHỮNG VẤN Đ[r]

48 Đọc thêm

KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH QUA GIAO THỨC IP CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC (DỊCH VỤ MYTV)

KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH QUA GIAO THỨC IP CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC (DỊCH VỤ MYTV)

KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH QUA GIAO THỨC IP CỦA CÔNG TY PHẦN MỀM VÀ TRUYỀN THÔNG VASC (DỊCH VỤ MYTV)
Chương 1: Tổng quan về kênh phân phối và quản trị kênh phân phối.
Chương 2: Thực trạng kênh phân phối dịch vụ MyTV của Công ty phần mềm và
truyền thông VASC.
Chương 3: Một số giải ph[r]

25 Đọc thêm

Cùng chủ đề