2 10 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN VỀ MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "2 10 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN VỀ MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA PHIẾU ĐÁNH GIÁ":

TIỂU LUẬN SPSS NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN SPSS NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Luận văn nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minhLuận văn nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh
húng tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mìn[r]

97 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VIỆC THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NGÂN HÀNG TMCP ABC

ĐÁNH GIÁ VIỆC THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NGÂN HÀNG TMCP ABC

ĐÁNH GIÁ VIỆC THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NGÂN HÀNG TMCP ABC

Với xu hướng cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp buộc phải quan tâm chú trọng đến duy trì hiệu quả đội ngũ nhân viên có năng lực góp phần xây dựng và phát triể[r]

35 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP - LV Đại Học Bách Khoa

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP - LV ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Luận văn tốt nghiệp: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng của công ty môi giới bất động sản Thông Hiệp thông qua việc đo lường mức độ hài lòng của các khách hàng sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc xác định thang đo mức độ hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ môi giới bất độ[r]

71 Đọc thêm

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÒA NHÀ THÔNG MINH

QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TÒA NHÀ THÔNG MINH

1.Lý do chọn đề tài.Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội cũng như thách thức lớn. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải cải tổ và liên tục đổi mới để bắt kịp với xu hướng phát tri[r]

87 Đọc thêm

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu 2
1.3. Phương pháp thực hiện 2
1.4. Phạm vi 3
1.5. Đối tượng nghiên cứu 3
Chương 2 CƠ SỞ NỀN TẢNG 4
2.1. Giới thiệu chung về BIDV 4
2.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 4
2.3. Giới thiệu về chi nhánh Bình Dương 5
2.4. Giới t[r]

25 Đọc thêm

Khóa luận các giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ sau bán hàng của các doanh nghiệp sản xuất ô tô ở việt nam

KHÓA LUẬN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ Ở VIỆT NAM

ức họp nhiều hơn 1 lần. Trưởng phòng dịch vụ cần điều khiển mỗi cuộc họp. Trưởng phòng phụ tùng cũng cần được mời tham dự tất cả các cuộc họp đó. 6. Quy trình vận hành dịch vụ Mục tiêu: Quy trình dịch vụ có các bước bước cơ bản là nền tảng của quy trình hoạt động chất lượng dịch vụ. Việc tuân thủ qu[r]

81 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH

MỤC LỤC
I KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1
1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 1
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 1
1.2. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 2
2. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệ[r]

23 Đọc thêm

NHẬN DIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KODA SAIGON

NHẬN DIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH KODA SAIGON

MỤC LỤC
Đề mục Trang
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN
LỜI CẢM ƠN.................................................................................................................i
TÓM TẮT LUẬN VĂN............................................................................................... ii
MỤC LỤC .............[r]

107 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, từ một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, năm 2005 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa trở thành công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ MITEC. Đến nay, MITEC đã khẳng định được vai trò, vị thế của c[r]

105 Đọc thêm

UFHUONG DAN VIET BAO CAO TONG KET DE TAI NCKH22342

UFHUONG DAN VIET BAO CAO TONG KET DE TAI NCKH22342

cứu.- Phương pháp tiến hành thực nghiệm, thí nghiệm- Phân tích, đánh giá, căn cứ lựa chọn phương pháp nghiên cứu- Kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu (kiểm tra, đánh giá kết quả củanơi có thẩm quyền và độ tin cậy với những kết quả cần kiểm tra đánh giá<[r]

2 Đọc thêm

CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG-THƯỞNG-ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY TMA

CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG-THƯỞNG-ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY TMA

CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG-THƯỞNG-ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY TMA

Mục Lục
1. Phần Mở đầu ...................................................................................................................................... 3
1.1. Lý do chọn đề tà[r]

8 Đọc thêm

Báo cáo đề tài QUẢN lý SIÊU THỊ

BÁO CÁO ĐỀ TÀI QUẢN LÝ SIÊU THỊ

I:GIỚI THIỆU
Quán Trà Tri Kỷ kinh doanh các mặt hàng giải khát,ví dụ như cafe,sinh tố, trà các loại...nằm trên số 25 đường Đà Nẵng,thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.Quản lí cửa hàng được tổ chức như sau:có ba bộ phận chính bao gồm: bộ phận kế toán, bộ phận phục vụ,bộ phận pha chế(đồn[r]

87 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN DUY TÂN KHI SỬ DỤNG TRANG WEB MYDTU

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN DUY TÂN KHI SỬ DỤNG TRANG WEB MYDTU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Câu hỏi nghiên cứu 4
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
7. Kết cấu đề tài 6
CHƯƠNG II: CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 6
1. Cơ sở lý t[r]

61 Đọc thêm

Thực trạng và nhu cầu làm thêm của sinh viên khoa Quản lý kinh doanh

THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN KHOA QUẢN LÝ KINH DOANH

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
I. Tính cấp thiết của đề tài 3
II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
IV. Phương pháp nghiên cứu 5
V. Nội dung và kết cấu của đề tài 6
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 7
1.1. Khái niệm làm thêm (Part time job). 7
1.2. Các nghiên cứu trong nước. 7
1.3. L[r]

18 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT QUỐC

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT QUỐC

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1
1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2
1.6 BỐ CỤC ĐỀ TÀI: 2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 3
2.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NGU[r]

67 Đọc thêm

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu 2
1.3. Phương pháp thực hiện 2
1.4. Phạm vi 3
1.5. Đối tượng nghiên cứu 3
Chương 1 LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC 4
1.1. Lý thuyết cơ bản về tổ chức 4
1.1.1. Những nhân tố cơ bản của cơ cấu tổ chức 4
1.1.2. Sơ đồ tổ chức 5
1.2.Chuyên môn hóa trong[r]

28 Đọc thêm

Chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu ở tỉnh Điện Biên)

CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN)

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Luận án xác định tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính nhà nước cấp tỉnh đó là: thể lực, trí lực và tâm lực của từng người; cụ thể hơn nó bao gồm: sức khỏe, trình độ chuyên môn nghiệp vụ/các kỹ năng, giáo dục đào tạo, kinh nghiệm và đạo[r]

191 Đọc thêm

Chuyên đề tốt nghiệp:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN ẤN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN ẤN

MỤC LỤC
Nội dung Trang
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1
1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: 2
1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 2
1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI: 2
CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
2.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC: 4
2.1.[r]

86 Đọc thêm

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu 2
1.3. Phương pháp thực hiện 2
1.4. Phạm vi 2
1.5. Đối tượng nghiên cứu 3
2. CƠ SỞ NỀN TẢNG 3
2.1. Giới thiệu chung về BIDV 3
2.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 3
2.3. Giới thiệu về chi nhánh Bình Dương 3
2.4. Giới thiệu phòng Quan hệ khách[r]

27 Đọc thêm

Khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên về công tác QTNNL tại công ty OnlineCRM

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN VỀ CÔNG TÁC QTNNL TẠI CÔNG TY ONLINECRM

Khoá luận tốt nghiệp làm về đề tài nhân sự, thông qua bảng câu hỏi khảo sát để đánh giá được mức độ hài lòng của nhân viên với công tác quản trị NNL của công ty TNHH phần mềm quản lý khách hàng Việt Nam

104 Đọc thêm

Cùng chủ đề