NGUYÊN NHÂN LÀM HẠN CHẾ CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ NHỜ THU CỦA CHI NHÁNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYÊN NHÂN LÀM HẠN CHẾ CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ NHỜ THU CỦA CHI NHÁNH":

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu khoá luận 3
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG[r]

60 Đọc thêm

Tuận văn tốt nghiệp Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cấp tín dụng tại NHTMCPCT chi nhánh Tam Điệp – Ninh Bình

TUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CẤP TÍN DỤNG TẠI NHTMCPCT CHI NHÁNH TAM ĐIỆP – NINH BÌNH

MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO CẤP TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. 1
1.1.1. Khái niệm về NHTM 1
1.1.2 Hoạt[r]

40 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh NHNo PTNT ba đình tỉnh thanh hóa

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO PTNT BA ĐÌNH TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu13. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu24. Phương pháp nghiên cứu25. Cấu trúc báo cáo:2CHƯƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG31.1 Tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường[r]

79 Đọc thêm

PHÂN TÍCH rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TAM điệp

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TAM ĐIỆP

DANH MỤC HÌNHHình 2.1 Cơ cấu tổ chức của BIDV Tam Điệp16Hình 2.2 Quy trình tín dụng của BIDV Tam Điệp20DANH MỤC BẢNGBảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV chi nhánh Tam Điệp qua giai đoạn năm 2011 2013.24Bảng 2.2 Tình hình nguồn vốn của BIDV chi nhánh Tam Điệp qua giai đoạn năm 2011 2013.2[r]

102 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG TẠI NGÂN HÀNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ TRONG THANH TOÁN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG 4
1.1 Cơ sở lý luận về thanh toán hợp đồng ngoại thương 4
1.1.1 Khái niệm 4
1.1.2 Đặc điểm 5
1.1.3 Các nguồn luật áp dụng trong hợp đồng ngoại thương 5
1.1.4 Phân loại hợp đồng ngoại thương 6
1.1.5 Nội dung của hợp đ[r]

66 Đọc thêm

MỘT số GIẢI PHÁP hạn CHẾ rủi RO tín DỤNG tại CHI NHÁNH NHNOPTNT BỒNG CHUNG VĨNH MINH TỈNH THANH hóa

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNOPTNT BỒNG CHUNG VĨNH MINH TỈNH THANH HÓA

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Xác định vấn đề nghiên cứu23. Đối tượng nghiên cứu24. Phạm vi nghiên cứu25. Kết cấu của chuyên đề2CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO3TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM31.1 Một số vấn đề chung về tín dụng ngân hàng31.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng[r]

62 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng quân đội chi nhánh thanh hóa

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH HÓA

LỜI CẢM ƠNLời đầu tiên cho Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Ban Giám Hiệu khoa Kinh Tế Đại học Công nghiệp TPHCM đã tạo điều kiện cho Em được làm Khóa luận tốt nghiệp này, đây là một cơ hội tốt để cho Em có thể thực hành các kỹ năng được học trên lớp và cũng giúp ích rất lớn để Em ngày càng tự ti[r]

65 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh hậu lộc

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HẬU LỘC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Ass
Nội dung Trang
Bảng 1.1 Một số chỉ tiêu tổng dư nợ 20112013
Bảng 1.2: Số liệu tổng thế doanh số cho vay – thu nợ dư nợ
theo loại tín dụng
Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của NHNNPTNT chi nhánh Hậu Lộc
Bảng 2.1 Cơ cấu huy động vốn chi nhánh NHNN PTNT chi nhánh Hậu Lộc
Bả[r]

44 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG

1.Lý do chọn đề tài
Trong giai đoạn hội nhập và phát triển của nền kinh tế nước ta hệ thống Ngân hàng có vai trò rất quan trọng. Đây là ngành dịch vụ cao cấp hoạt động của nó góp phần thúc đẩy các ngành khác phát triển, đưa nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Hệ thống Ngân hàng Việt Nam đang trư[r]

53 Đọc thêm

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC VÀ RỦI RO THƯỜNG GẬP

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC VÀ RỦI RO THƯỜNG GẬP

PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI:1 KHÁI NIỆM:PHƯƠNG THỨC NHỜ THU:PHƯƠNG THỨC CHUYỂN TIỀN:PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ2 QUY TRÌNH NHỜ THU,CHUYỂN TIỀN,TÍN DỤNG CHỨNG TỪQUY TRÌNH NHỜ THU:QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN:QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ3 RỦI RO THƯỜNG GẬP CÁC PHƯƠNG T[r]

Đọc thêm

RỦI RO THANH TOÁN NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

RỦI RO THANH TOÁN NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

1.Tính tất yếu của đề tàiThương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ càng phát triển đòi hỏi hệ thống tín dụng và thanh toán quốc tế phát triển tương ứng.Trong những gần đây, các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng đạt được nhiều thành[r]

130 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng quân đội chi nhánh thanh hóa

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH THANH HÓA

DANH MỤC BẢNG BIỂU SỬ DỤNGBảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM CP Quân Đội chi nhánh Thanh Hóa qua 3 năm26Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn qua 3 năm tại NHTMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Hóa28Bảng 2.3: Tình hình cho vay năm 20102012 tại NHTMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Hóa31Bảng 2.4: Doanh s[r]

62 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DƯ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HƯƠNG SƠN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DƯ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HƯƠNG SƠN

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh thực hiện công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá, nền kinh tế nước ta đòi hỏi cần có một khối lượng vốn rất lớn. Điều đó tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại thực hiện vai trò “trung gian tài chính” của mình. Tuy nhiên trong một vài năm gần đây các hoạt động của ngâ[r]

51 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU

THUYẾT TRÌNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU

I. Khái niệm: 1
II. Đặc điểm: 1
III. Cơ sở pháp lý: 1
IV. Phân loại 2
1. Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn (Clean Collection) 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Quy trình nhờ thu trơn : 2
1.3. Lợi ích 3
1.4. Rủi ro 3
1.4.1. Đối với bên bán ( nhà xuất khẩu ) 3
1.4.2. Đối với người mua ( nhà nhập khẩu ) 3
1.4.3[r]

28 Đọc thêm

So sánh giữa nhờ thu trơn và nhờ thu có kèm chứng từ

SO SÁNH GIỮA NHỜ THU TRƠN VÀ NHỜ THU CÓ KÈM CHỨNG TỪ

PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ : Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thoã thuận mà trong đó một ngân hàng theo yêu cầu của khách hàng sẽ trả một số tiền nhất định cho một người thứ 3 [r]

3 Đọc thêm

Đề tài nghiệp vụ thanh toán nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh đồng nai

ĐỀ TÀI NGHIỆP VỤ THANH TOÁN NHẬP KHẨU BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai
LỜI MỞ ĐẦU Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Từ đó đến nay hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta ngày càng được thúc đẩy như một phần chính yếu trong bối cảnh tự do hóa thương mại toàn cầu. Theo đó, các nghiệp vụ và dịch vụ NHTM, trong đó[r]

25 Đọc thêm

Rủi ro thanh toán LC tại BIDV phú tài

RỦI RO THANH TOÁN LC TẠI BIDV PHÚ TÀI

Ngày nay, trong xu thế hội nhập, toàn cầu hoá của nhân loại, hoạt động kinh tếquốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ và giữ một vị trí khá quan trọng trong giai đoạncông nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phát triểncủa ngoại thương, công tác thanh toán quốc tế cũng[r]

26 Đọc thêm

Luận văn phân tích tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – chi nhánh long an

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH LONG AN

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Trong bất kỳ nền kinh tế nào, hệ thống ngân hàng luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ngân hàng là cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân thừa vốn và thiếu vốn, thu hút vốn ở nơi tạm thời nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu. Hoạt động này đã góp phần giúp[r]

57 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh Hà Nội

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN CHI NHÁNH HÀ NỘI

Toàn cầu hoá kinh tế với đỉnh cao là gia nhập WTO luôn là động lực phát triển cho bất kỳ nền kinh tế nào. với tư cách là thành viên thứ 150 của WTO, Việt Nam cùng với những thách thức và cơ hội mới chỉ là bắt đầu, đòi hỏi những nỗ lực không chỉ của riêng ai mà phải là nỗ lực của cả nền kinh tế nếu m[r]

82 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao dịch vụ thanh toán quốc tế bằng LC tại Saccombank

GIẢI PHÁP NÂNG CAO DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG LC TẠI SACCOMBANK

Giải pháp nâng cao dịch vụ thanh toán quốc tế bằng LC tại Saccombank bao gồm : phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức thanh toán nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ UPC500 , UPC600

63 Đọc thêm

Cùng chủ đề