ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY":

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Tính cấp thiết của đề tài
Có thể nói, hiệu quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế phản ánh chất lượng của hoạt động, đo lường trình độ của các nhà quản trị trên thương trường. Và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt[r]

109 Đọc thêm

Thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh của Công ty bách hoá hà nội

THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY BÁCH HOÁ HÀ NỘI

MỤC LỤC

I. Tổng quan về công ty bách hoá Hà Nội 1
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1
2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 2
a. Hình thức hoạt động chủ yếu là kinh doanh thương mại 2
b. Chức năng 2
c. Nhiệm vụ 2
d. Phương thức kinh doanh 3
e. Mặt hàng kinh doanh[r]

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP NGỌC ANH

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP NGỌC ANH

MỤC LỤC

PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CP NGỌC ANH.. 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Ngọc Anh.1

1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP Ngọc Anh. 1

1.3. Các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 2

1.3.1. Hội đồng quản trị2

1.3.2. Phòn[r]

31 Đọc thêm

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề tương đối mới mẻ trong nền kinh tế Việt Nam và cho đến vài năm gần đây thì khái niệm “Kinh doanh chứng khoán” mới được nhắc đến nhiều do sự gia tăng đột biến về số lượng của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Làm thế nào để một công[r]

66 Đọc thêm

Luan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêm

LUAN VAN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Một là, khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm.Ba là, một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doa[r]

93 Đọc thêm

Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần FPS Việt Nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPS VIỆT NAM

Khi nói đến các hoạt động kinh doanh cho dù là kinh doanh ở bất kỳ lĩnh vực nào thì vấn đề được nêu ra trước tiên là phát triển kinh doanh mặt hàng đó, sự xem xét, đánh giá kỹ lưỡng về tất cả mọi mặt sẽ giúp các doanh nghiệp đưa ra các giải pháp tốt nhất để đem lại lợi nhuận là mục tiêu[r]

67 Đọc thêm

kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ

KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM NGÂN MSSV/HV: C1200370 KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ... CHƢƠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG T[r]

117 Đọc thêm

TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ Ở HẢI PHÒNG NĂM 2006

TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ Ở HẢI PHÒNG NĂM 2006

Báo cáo thực tập tốt nghiệplời mở đầuNh ta đã biết, nhận thức, quyết định và hành động là bộ ba biện chứng củaquản lý khoa học, có hiệu quả toàn bộ các hoạt động kinh tế trong đó nhận thứcgiữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xác định mục tiêu và sau đó là các nhiệmvụ cần đạt tới trong tơ[r]

51 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hà

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM TIỂU LUẬN 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.2. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh 2
1.3. Thị phần của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 2
1.4 .Đối thủ cạnh tranh 2
PHẦN 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOAN[r]

38 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NGHỆ AN

1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần XNK và dịch vụ tổng hợp Nghệ An. Từ đó, tìm ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm tới.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
• Tổng hợp cơ sở lý luận và cơ sở th[r]

111 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ VÀ THỰC PHẨM BẮC GIANG

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ VÀ THỰC PHẨM BẮC GIANG

PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC LÁ VÀ THỰC PHẨM BẮC GIANG
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang
1.1.1 Khái quát về Công ty CP thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang
1.1.2. Lịch sử hình thành
1.2 Cơ cấu[r]

37 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hà

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓM TIỂU LUẬN1LỜI MỞ ĐẦU2PHẦN 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ21.1. Quá trình hình thành và phát triển21.2. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh21.3. Thị phần của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà21.4 .Đối thủ cạnh tranh2PHẦN 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY C[r]

37 Đọc thêm

kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xe đạp xe máy thống nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XE ĐẠP XE MÁY THỐNG NHẤT

MỤC LỤC

Phần 1: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xe đạp xe máy Thống Nhất. 1
Phần 2: kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 3
Phần 3. Đánh giá hoạt động quản trị của Công ty 3
1.bộ máy tổ chức của công ty. 3
1.1.ban lãnh đạo. 3
1.2. Khối phòng ban gồm: 4
2.Đặc điểm tổ chức sản xuất[r]

15 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH HẢI THĂNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA PHÒNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH HẢI THĂNG

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ CHUNG 2
1.1. Giới thiệu công ty 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.2. Cơ cấu tổ chức 4
1.1.3. Mối quan hệ giữa các phòng 4
1.2. Những vẫn đề hiện nay của công ty 6
PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KINH DOANH 7
2.1. Giới thiệu chung về[r]

28 Đọc thêm

kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công trình 675

KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675

... VỀ KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 675 39 4.1 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Xây dựng công trình 675. .. kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Xây dựng công trình 675 từ năm 2011 - 2013 ta so sánh hiệu kinh doanh n[r]

145 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH bằng hữu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH BẰNG HỮU

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BẰNG HỮU 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Bằng Hữu 3
2. Chức năng và nhiệm vụ 4
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Bằng Hữu 5
II. Môi trường kinh doanh của công ty: 6
1[r]

36 Đọc thêm

THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH YẾN XINH

THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH YẾN XINH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: GIỚI THIỆU TÓM LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển: 3
1. Quá trình hình thành và phát triển: 3
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 4
3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Yế[r]

30 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT

Kỹ thuật canh tác còn nghèo nàn, kiến thức về trồng trọt còn hạn chế, các đại lý cấp thấp người mua trung gian kinh doanh theo nối cũ, mua thì bán chính vì vậy mà việc giới thiệu và hướn[r]

27 Đọc thêm

Một số biện pháp góp phần cải thiện hoạt động marketing du lịch tại công ty TNHH GO

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH GO

Mục tiêu của đề tài này là nhằm:
• Bổ sung thêm hệ thống cơ sở lý luận hoạt động Marketing du lịch tại công ty và đề ra các biện pháp giải quyết.
• Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và thực trạng hoạt động Marketing du lịch tại công ty, từ đó đưa ra những các thành tựu mà công ty đạt được và[r]

57 Đọc thêm

báo cáo thực tập: Phân tích thực trạng tình hình bán sản phẩm xăng dầu ở công ty Sông Thu

BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH BÁN SẢN PHẨM XĂNG DẦU Ở CÔNG TY SÔNG THU

Phần 2. Phân tích thực trạng tình hình bán sản phẩm xăng dầu ở công ty Sông Thu1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty1.2.1. Chức năng 1.2.1.1.Về quốc phòng1.2.1.2. Về kinh tế1.2.2Nhiệm vụ1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chứ[r]

62 Đọc thêm

Cùng chủ đề