CÂU 23 THEO ĐIỀU LỆ ĐẢNG HIỆN HÀNH THÌ ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG LÀ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU 23 THEO ĐIỀU LỆ ĐẢNG HIỆN HÀNH THÌ ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG LÀ":

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ HIỆN NAY

Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Tổ chức đảng, đảng viên phải nghiêm chỉnh phục tùng kỷ luật của Đảng; chịu sự KT,GS của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân. Công tác KT,GS của Đảng góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ta thực sự TSVM tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Xem thêm

113 Đọc thêm

BC NAM 2016 DOC

BC NAM 2016 DOC

đã tiến hành kiểm tra và kết luận một cách khách quan, trung thực, chínhxác, kịp thời.2Hoàn thành toàn diện 5 nhiệm vụ công tác kiểm tra theo quy định củađiều lệ Đảng, hoàn thành nhiệm vụ cấp uỷ giao, chất lợng hiệu quả các quytrình tác nghiệp trong công tác kiểm tra đợc nâng lên một bớc. Đội ngũ cánbộ làm công tác kiểm tra có trình độ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, phẩmchất đạo đức, bản lĩnh, giám chịu trách nhiệm trớc công việc.Đạt đợc kết quả trên là có sự lãnh đạo của Ban thờng vụ Đảng uỷ, sựchỉ đạo trực tiếp của UBKT Huyện uỷ, đồng thời sự nỗ lực phấn đấu hoànthành nhiệm vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra, những kết quả trên đã gópphần vào thắng lợi chung của Đảng bộ xã.* Khuyt im:Nng lc ca UBKT ng y núi chung, cỏn b cụng tỏc kim tra cũn hnch.Tham mu cho ng y trong cụng tỏc kim tra ụi lỳc cha kp thi. Cpy ng, ng viờn c kim tra thng mc cm nng n , cha coi cụng tỏckim tra l vic lm thng xuyờn c iu l ng quy nh.Phần thứ haiPhơng hớng nhiệm vụ công tác kiểm tra- giám sát Nm 20171. Thực hiện 5 nhiệm vụ của UBKT các cấp theo quy định của Điều lệĐảng. tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giảiquyết đơn th tố cáo các cán bộ Đảng viên thuộc diện cấp ủy, quản lý nhất lànhững vấn đề dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đoànkết nội bộ.2.Thực hiện chng trình công tác kiểm tra năm 2017 của Đảng ủy vàchng trình công tác kim tra của UBKT Đảng ủy đã đề ra. Xây dựng kế hoạchkiểm tra trọng tâm, trọng điểm, i tng kiểm tra, thời gian, lực lng kiểm tra
Xem thêm

4 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC THỰC TRẠNG “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ “ TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢNG BỘ XÃ BẢN CÁI , HUYỆN BẮC HÀ , TỈNH LÀO CAI

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC THỰC TRẠNG “ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ “ TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢNG BỘ XÃ BẢN CÁI , HUYỆN BẮC HÀ , TỈNH LÀO CAI

Chi bộ là “ tế bào “ của Đảng , là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ tổ chức cơ sở đảng , là nơi giáo dục và rèn luyện đảng viên phân công nhiệm vụ vàquản lý đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam . Chi bộ còn là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở . chi bộ và đảng bộ cơ sở lãnh đạo thành công các nghị quyết , chị thị , chính sách của đảng ,thực hiện nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật của nhà nước việt nam , chi bộ còn là nơi đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ , và làm tốt công tác dân vận . như vậy chi bộ có tốt thì Đảng mới mạnh. Sinh hoạt theo định kỳ của chi bộ là hoạt động thường xuyên theo quy định của điều lệ đảng. sinh hoạt chi bộ có vai trò rất lớn trong việc trong việc xây dựng nội bộ đảng trong sạch vững mạnh , nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng , góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng đề ra . Nhưng , hiện nay nhiều tổ chức cơ sở đảng , nhiều chi bộ còn xem nhẹ việc sinh hoạt chi bộ , các chi bộ ấy chỉ làm qua loa , hình thức ,có nơi còn không tiến hành đầy đủ , chất lượng sinh hoạt chi bộ kém ( đảng viên tham gia không đầy đủ , đảng viên đến muộn , về sớm ,nội dung nghèo nàn , hình thức tổ chức gò bó , đơn điệu … những điều đó được đại hội X cuả đảng nhận định như sau : “không ít cớ sở đảng yếu kém , năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp , sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên lỏng lẻo , nội dung sinh hoạt nghèo nàn , phê bình và tự phê bình yếu “ (1.tr271) . Nguyên nhân chủ yếu của các khuyết điểm trên là do một bộ phận cấp ủy và đảng viên chưa nhận thức được tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ định kỳ , chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ , chưa lắng nghe ý kiến của đảng viên và quần chúng , năng lực về việc cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương , chính sách của cấp trên chưa tốt , việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng chưa được chú trọng ,công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy chưa được thực hiện đúng mức. Nói về vấn đề này , chỉ thị số 10 CTTW ngày 3032007 của ban bí thư đã chỉ rõ :” vẫn còn không ít tổ chức cơ sở đảng và chi bộ yếu kém , một bộ phận cán bộ đảng viên , trong đó có cả đảng viên là cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cấp suy thoái về đạo đức chính trị và đạo đức lối sống , nhiều cấp ủy , chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng , buông lỏng công tác quản lý , giáo dục đảng viên , nội dung sinh hoạt chi bộ còn nghèo nàn , thiếu nội dung chính trị tư tưởng cụ thể ,tính lãnh đạo , tính giáo dục , tính chiến đấu , tinh thần phê bình và phê bình ,ý thức tổ chức kỷ luật yếu kém , tinh thần đoàn kết và tình yêu thương đồng chí bị giảm sút , chi bộ chưa thực sự là nơi sinh hoạt tư tưởng để cấp ủy nắm bắt và hiểu tâm tư , nguyện vọng của đảng viên , chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo , giáo dục , quản lý , giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên . tình hình đó đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng , giảm năng lực và sức chiến đấu của đảng ngay từ chi bộ “
Xem thêm

42 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

CHUYÊN ĐỀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XII

của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; thẩmquyền, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầuchưa rõ. Mô hình tổ chức đảng ở một số lĩnh vực chưa thật hợp lý, nhất là ở các tậpđoàn, tổng công ty,...- Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, tổ chức nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức kếtquả còn thấp. Số lượng cán bộ, công chức không những không giảm mà lại tăng, nhất làở các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên tráchở xã, phường, thị trấn. Việc đổi mới công tác cán bộ chưa có đột phá lớn. Đánh giá cánbộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể vàgiải pháp khoa học để khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạybằng cấp,... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiếnlược chưa được tập trung xây dựng. Chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng độingũ cán bộ tham mưu, tư vấn cấp chiến lược. Công tác quy hoạch ở một số nơi cònkhép kín, chưa bảo đảm sự liên thông, gắn kết. Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo và cấp uỷ là ngườidân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộlãnh đạo không phải là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu. Những hạn chế,khuyết điểm trong công tác cán bộ là một trong những điểm yếu, cản trở sự phát triển.- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn hạn chế; những biểu hiện"tự diễn biến","tự chuyển hoá"có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị vàtrong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phươnghướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đilên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyêntắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên.3- Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xử lý tổ chức đảngđảng viênvi phạm chưa cao, chưa đủ sức góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêucực trong nội bộ Đảng. Nhiều khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viênchậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý, hoặc xử lý kéo dài, nên kỷ cương, kỷ luật ở một
Xem thêm

11 Đọc thêm

BC KTRA 6 THANG DAU NAM 2014

BC KTRA 6 THANG DAU NAM 2014

đảng uỷ xã văn PHONGuỷ ban kiểm tra*Số - BC/UB KTđảng cộng sản việt namVăn phong Ngày 10 tháng 6 năm 2014Báo cáoCễNG TC KIM TRA, GIM ST 6 THNG U NM , NHIM VKIM TRA, GIM ST 6 THNG CUI NM 2014Sỏu tháng đầu năm 2014 có ý nghĩa hết sức quan trọng, l nm tiptc thc hin cỏc tiờu chớ xõy dng nụng thụn mi, v chun b cho cụng tỏcdn in i tha, từ những nội dung trên nhiệm vụ đặt ra cho công tác xâydựng ảng nói chung, công tác kiểm tra nói riêng là hết sức quan trọng,song đã đợc sự quan tâm lãnh đạo của BCH Đảng bộ, sự chỉ đạo thờngxuyên của UBKT Huyện uỷ huyện Nho Quan, sự nỗ lực phấn đấu của từngđồng chí làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trongtoàn Đảng bộ xã đã t đợc kết quả tơng đối toàn diện theo quy định củađiều lệ Đảng đợc thể hiện đó là:Phần thứ nhấtKết quả công tác kiểm tra , giám sát 6 tháng đầu năm 2014I/ Thực hiện nhiệm vụ theo điều lệ đảng quy định:1- Kiểm tra t chc ng cp di thc hin nhim v kim tra .Sỏu tháng đầu năm 2014 Uỷ Ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 01 tchc ng cp di thc hin nhim v kim tra ni dung kim tra vic
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bo de trac nghiem thi nang ngach chuyen vien nam 2016

Bo de trac nghiem thi nang ngach chuyen vien nam 2016

Câu 1. Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành? A. Đủ 18 tuổi (tính theo tháng) B. Đủ 18 tuổi (tính theo năm) C. Đủ 20 tuổi (tính theo tháng) D. Đủ 20 tuổi (tính theo năm)

Đọc thêm

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ

ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ

đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động củaTỉnh ủy còn có mặt hạn chế; việc tuyên truyền, giáo dục về công tác kiểm tra, giámsát của Đảng chưa thường xuyên. Từ đó nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảngvà đảng viên về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảngchưa đầy đủ; chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này, đã làmảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát nói riêng và côngtác xây dựng Đảng nói chung.Công tác chỉ đạo thực hiện, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công táckiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có việc, có nơi chưa đồng bộ, chưa kịp thời.Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa cao,chưa chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm của cán bộ,đảng viên; kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên còn dàn trải, thiếu trọngtâm, trọng điểm, chưa tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm;lĩnh vực tư tưởng, lĩnh vực tuyển dụng công chức, viên chức; việc thực hiện các chủtrương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, thihành án, nhất là những vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Một số chibộ trong sinh hoạt, kiểm điểm đảng viên có vi phạm chưa phát huy tốt tinh thần đấutranh tự phê bình và phê bình, có trường hợp còn né tránh, ngại va chạm. Một sốcấp ủychậm chỉ đạo giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, giải quyết tố cáo có trường hợpthiếu triệt để dẫn đến đơn thư tố cáo phát sinh, tố đi tố lại nhiều lần, tố cáo vượt cấp…Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng thamnhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnhđạo, quản lý các cấp vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra, giám sát chưaphát hiện được nhiều. Việc thực hiện một số nhiệm vụ, quy định của Đảng như Quychế chất vấn trong Đảng, nhiệm vụ giám sát của các Ban đảng, của Chi bộcòn lúngtúng, hiệu quả chưa cao.Một số Ủy ban kiểm tra còn bị động, lúng túng trong tham mưu giúp cấp ủythực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp
Xem thêm

Đọc thêm

6 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

6 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về nhân dân ta mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; có cơ chế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng rị tệ quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện ba quyền đó. 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Mặt trận hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. Các đoàn thể nhân dân tuỳ theo tính chất, tôn chỉ và mục đích đã xác định, vừa vận động đoàn viên, hội viên giúp nhau chăm lo, bảo vệ các lợi ích thiết thực, vừa giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên, hội viên, vừa tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội . Tổ chức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ( nòng cốt là Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân), các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội khác được pháp luật thừa nhận tuỳ theo tính chất, đặc điểm mà có quy mô tổ chức phù hợp. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội thông qua tổ chức của Đảng được lập trong cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể (Ban cán sự đảng, đảng đoàn); thông qua đội ngũ cấp uỷ viên và đảng viên công tác trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể; lãnh đạo bằng nghị quyết của Đảng, bằng công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát... Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và lãnh đạo trực tiếp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. II. TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY 1. Hệ thống tổ chức đảng Điều lệ Đảng quy định: Hệ thống tổ chức của Đảng được thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Hệ thống tổ chức Đảng thành lập theo cấp hành chính lãnh thổ là hệ thống cơ bản, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở mỗi cấp và của toàn Đảng. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 45 QĐTW ngày 01112011 về thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương). Hệ thống tổ chức của Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp uỷ các cấp từng bước được sắp xếp, kiện toàn hợp lý và hiệu quả hơn sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương ba, Trung ương bảy (khoá VIII) và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khoá X. Nghị quyết Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương 7(khoá XI) tiếp tục xem xét quyết định kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt nam hiện nay gồm: Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi bộ (từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, huyện, cơ sở, chi bộ); Cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp (đại hội, cấp uỷ); Cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ (các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng); Tổ chức đảng được lập trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị xã hội (ban cán sự đảng, đảng đoàn).
Xem thêm

155 Đọc thêm

QUY ĐỊNH 86 VỀ GIÁM SÁT THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

QUY ĐỊNH 86 VỀ GIÁM SÁT THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG

quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên và củacấp mình, pháp luật của Nhà nước thì báo cáo cấp ủy, ban thường vụ cấp ủycùng cấp xem xét, xử lý. Chi bộ nếu thấy đảng viên không thực hiện, thực hiệnkhông đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, có thiếu sót, khuyết điểm thì kịpthời nhắc nhở, yêu cầu đảng viên đó thực hiện đúng, chấn chỉnh, khắc phụchoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.e) Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp cử cấpủy viên trực tiếp chỉ đạo, giám sát tổ chức đảng cấp dưới sửa chữa, khắc phụcthiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.2- Trách nhiệm của chủ thể giám sáta) Thực hiện việc giám sát thường xuyên, giám sát theo chương trình,kế hoạch và giữ bí mật về nội dung thông tin, tài liệu, cá nhân có liên quanđến việc giám sát; phát ngôn, thông tin theo đúng quy định của Đảng vàpháp luật của Nhà nước. Chủ động, kịp thời, công tâm, khách quan khi thựchiện giám sát; báo cáo, chịu trách nhiệm trước tổ chức đảng có thẩm quyềnvề kết quả giám sát.b) Thông báo cho đối tượng giám sát về quyết định thành lập đoàn giámsát, kế hoạch giám sát chuyên đề.c) Thông báo bằng văn bản kết quả giám sát chuyên đề cho đối tượnggiám sát; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sungnhững vấn đề cần thiết và tiếp tục theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát chấphành thông báo kết quả giám sát.d) Báo cáo kết quả giám sát với tổ chức đảng có thẩm quyền và thôngbáo cho tổ chức đảng có liên quan.đ) Chỉ đạo hoặc tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát theoquy định của Đảng.Điều 14. Trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát1- Trách nhiệm của đối tượng giám sáta) Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, củacấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên và cấp ủy cấp mình về công tác giám sát.
Xem thêm

11 Đọc thêm

KÊ KHAI LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN - ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

KÊ KHAI LÝ LỊCH ĐẢNG VIÊN - ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

dưỡng của chi bộ và của Đoàn, tôi đã nhận thức được:Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểutrung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cảdân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dânchủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủnghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩaMác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ namcho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thutinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cáchmạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổchức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làmnguyên tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh,đoàn kết. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bómật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sựgiám sát của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnhđạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng kết hợp chủ nghĩayêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp côngnhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dânchủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xâydựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự12chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viênvà năng lực lãnh dạo cách mạng của Đảng.Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi Chi Bộ Trường THPTNguyễn Bỉnh Khiêm xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản ViệtNam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi xin hứa:Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hànhnghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của
Xem thêm

13 Đọc thêm

BAO CAO THANG7

BAO CAO THANG7

Đảng uỷ xã Văn PhongUỷ ban kiểm tra*Số/BC-UBKTĐảng cộng sản Việt NamVăn Phong, ngày 8 tháng 7 năm 2015Báo CáoKết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2015.I. Kết quả công tác tháng 7:1. Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định:- Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ ó xõy dng k hoch kim tra i vi tổchức đảng cấp dới thực hiện nhiệm vụ kim tra.`- Nội dung kim tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện vic thu, npng phớ i vi Chi y chi b thụn Ngi v ng chớ bớ th chi b.- Qua kim tra kt qu chi y chi b ó thc hin ttvic lónh o, ch o v t chc thc hin thu, np ng phớ.2. Thực hiện chức năng tham mu giúp cấp uỷ và thực hiện nhiệm vụ cấp uỷgiao.- Tham mu giúp cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điềulệ Đảng.II. Phơng hớng, nhiệm vụ tháng 8.1. Thực hiện tốt các nhiêm vụ cấp uỷ giao.2. Tham mu giỳp cp y xõy dng k hoch Giỏm sỏt. Nội dung giỏm sỏt vềvic lónh o, ch o v t chc thc hin ngun kinh phớ ca nh nc v phhuynh úng gúp i vi chi y chi b trng Mm Non Vn Phong.Nơi nhận:- UBKT Huyện uỷ (để B/c)
Xem thêm

1 Đọc thêm

BCKT THEO DIEU 30 NAM 2016

BCKT THEO DIEU 30 NAM 2016

Đảng nơi cư trú; nghĩa vụ đối với địa phương”.Bản thân tôi tự đánh giá theo nội dung yêu cầu của Chi bộ như sau:1. Ưu điểmTrong thời gian theo mốc kiểm tra như trên bản thân tôi luôn chấp hành tốtĐiều 30, Điều lệ Đảng CSVN:- Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấphành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị củaĐảng, pháp luật của Nhà nước, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động củaĐảng. Ý thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ được lãnh đạo cơ quan phân công, bản thântôi đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện công việc được giao đảm bảo chấtlượng và tiến độ; tích cực phát huy tinh thần tự chủ, ý thức trách nhiệm đối vớicông việc.- Được sự phân công của lãnh đạo, bản thân trực tiếp phụ trách tham mưu,tổng hợp các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Thể thao Du lịch, Dân tộc; phối hợp thực hiện công tác của Đảng ủy Cơ quan Chính quyềnvà thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Văn phòng phân công. Về cơbản trong mốc thời gian kiểm tra tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoàinhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực phụ trách, bản thân tôi luôn đề cao tinhthần đoàn kết, và phối kết hợp với đồng nghiệp trong cơ quan cùng tiến bộ và hoànthành tốt những nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phân công.- Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi khôngngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩmchất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống văn hóa lành mạnh; đấu tranh chốngchủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiệntiêu cực khác.- Bản thân luôn đề liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyềnlàm chủ của nhân dân; bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Có thái độ phụcvụ nhân dân tận tình, không gây phiền hà, sách nhiễu, lắng nghe ý kiến của nhândân, phản ảnh kịp thời những đề xuất của nhân dân với lãnh đạo cấp trên; tích cực
Xem thêm

3 Đọc thêm

CÂU HỎI ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG BÀI 3

CÂU HỎI ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG BÀI 3

* Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tìnhhình mới, nhiệm vụ của mỗi đảng viên của Đảng là:+ Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.+ Kiên định và vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh. Xuất phát từ thực tiễn lịch sử của nước ta đề ra đườnglối, chủ trương và các chính sách đúng đắn; đồng thời bằng hành động cáchmạng biến đường lối, chủ trương đó thành hiện thực sinh động trên mọi mặtcủa đời sống xã hội.+ Đấu tranh kiên quyết, kịp thời chống lại mọi biểu hiện cơ hội, hữu khuynh,giáo điều, bảo thủ; phê phán những luận điệu và thủ đoạn của các thế lực thùđịch phủ nhận, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.+ Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoavăn hoá, tri thức của thời đại để làm giàu kiến thức, giải quyết thành côngnhững vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng nước ta, góp phần vào sựnghiệp phát triển chung của thế giới.+ Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, tậpthể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữgìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.+ Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức củagiai cấp công nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên theo quan điểm củagiai cấp công nhân.+ Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường khối đạiđoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống và thực sự phát huy quyền làm chủ củanhân dân.+ Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trongsáng của giai cấp công nhân. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thờiđại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng.Có lợi ích giai cấp đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp tư sản (giai cấpcông nhân: xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột, giành chính quyền và
Xem thêm

9 Đọc thêm

Hỏi đáp, Hướng dẫn Thi hành kỷ luật trong đảng, Quy trình, thẩm quyền, tình huống

HỎI ĐÁP, HƯỚNG DẪN THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG, QUY TRÌNH, THẨM QUYỀN, TÌNH HUỐNG

Hỏi đáp về thi hành kỷ luật trong đảng ở cơ sở. Cuốn cẩm nang gối đầu giường của những người làm công tác kiểm tra đảng và các đối tượng có liên quan muốn nghiên cứu quy trình, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng

22 Đọc thêm

Tai lieu on tap chuyen vien khoi dang mat tran va doan the

TAI LIEU ON TAP CHUYEN VIEN KHOI DANG MAT TRAN VA DOAN THE

I. ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua vào ngày 19012011) 1. Một số vấn đề có liên quan Ngày Thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam: 321930 Điều lệ đảng có 12 Chương, 48 Điều. 2. Những nội dung trọng tâm trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam do do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Điều 1, khoản 2 quy định: Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. Điều 2. đảng viên có nhiệm vụ: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. 2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. ..................
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG BÀI 12 CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

BÀI GIẢNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG BÀI 12 CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

TGĐ, thành viên hội đồng thành viênCTTNHHMTV Dược SGUBKT Thành ủy đã xem xét, thihành kỷ luật 3 đồng chí+ Khiển trách BT huyện ủy CầnGiờ+ Khiển trách PBT thường trựchuyện ủy Cần Giờ+ Cảnh cáo UVBTV huyện ủy,trưởng ban tổ chức huyện ủyHóc Môn2. Quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát:• Phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thậntrọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tácđảng.• Gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức và đổi mới PTLĐcủa Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệuquả,• Thực hiện đồng bộ giữa KT và GS; “giám sát phải mở rộng”,“kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” chủ động phòng ngừa viphạm, kịp thời phát huy mặt tích cực, khắc phục thiếu sót,khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha.• Phải kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụviệc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêmminh để răn đe và giáo dục.• Đề cao trách nhiệm của TCĐ và đảng viên; phát huy tráchnhiệm các tổ chức trong HTCT và nhân dân trong công tácKTGS.
Xem thêm

60 Đọc thêm

Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.II.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ:1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu
Xem thêm

12 Đọc thêm

Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng

PHÂN TÍCH NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG SINH HOẠT ĐẢNG

Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đảng Cộng sản ViệtNam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, dân chủ. công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Trong quá trình phát triển, Đảng xác định và kiên trì với nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản về xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng. Nó đảm bảo sự thống nhất ý chí và hành động, tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng cách mạng. Tại điều 9, chương II, phần: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng ( Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 1912011) đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: 1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 2. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ). 3. Cấp uỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện tự phê bình và phê bình. 4. Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. 5. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp uỷ có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. 6. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. Tư tưởng về xây dựng Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ đã được Mác và Ănghen là người đầu tiên nêu lên và được ghi vào “Điều lệ của liên đoàn những người cộng sản”, và văn kiện “Điều lệ hội liên hiệp công nhân quốc tế”. Hồ Chí Minh người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng ta đã vận dụng sáng tạo học thuyết của Chủ nghĩa MácLênin về xây dựng Đảng của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Người chỉ rõ rằng dân chủ phải đi đôi với với tập trung, phải kiên quyết thực hành kỷ luật. Trong lãnh đạo, Hồ Chí Minh đòi hỏi Đảng phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện đúng đắn nguyên tắc này mới tránh cho Đảng không rơi vào chủ quan, độc đoán, chuyên quyền và mới biến đường lối của Đảng trở thành thực tiễn sinh động.
Xem thêm

5 Đọc thêm

80 CAU POWWER POINT

80 CAU POWWER POINT

chọn Format -> Table _CÂU 23 : SAU KHI ĐÃ CHỌN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN SLIDE HIỆN HÀNH, NHẤN TỔ HỢP PHÍM NÀO SAU ĐÂY SẼ LÀM MẤT ĐI CÁC ĐỐI _ tượng đó.. TẠO HIỆU ỨNG ĐỘNG CHO MỘT ĐỐI TƯỢNG [r]

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyệnthành lập, gia nhập, ra khỏi HTX.2. Hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên.3. TV có quyền bình đẳng, biểu quyết ngangnhau không phụ thuộc vốn góp trong việcquyết định tổ chức, quản lý và hoạt động củaHTXNguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX4. HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạtđộng của mình trước pháp luật.5. Thành viên HTX có trách nhiệm thực hiệncam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quyđịnh của điều lệ.Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX
Xem thêm

44 Đọc thêm

Cùng chủ đề