ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY":

Luận văn: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa máy móc thiết bị nhập khẩu thương mại tại chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu than vinacomin

LUẬN VĂN: THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA MÁY MÓC THIẾT BỊ NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN VINACOMIN

Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề cốt lõi của qui trình thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá máy móc thiết bị và thực trạng qui trình nhập khẩu của công ty qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những tồn tại chủ yếu trong qui trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thanVinacomin.

65 Đọc thêm

Thực trạng và quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị khai thác than và khoáng sản tại Xí nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Nội

THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ KHAI THÁC THAN VÀ KHOÁNG SẢN TẠI XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ NỘI

Như chúng ta đã biết, Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác đang tăng cường nhập khẩu các máy móc thiết bị tiên tiến. Ta cũng biết rằng máy móc, thiết bị, vật tư giữ một vị trí không nhỏ trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. trong thời đại hiện nay những phát minh sáng chế trong việc thiết kế chế tạo máy móc thiết bị của thế giới đổi thay từng ngày từng giờ. Vì vậy việc nhập khẩu máy móc vật tư thiết bị như thế nào để phù hợp với nền kinh tế Việt Nam và đạt hiệu quả cao là vấn đề mà các doanh nghiệp nhập khẩu và các ngành các cấp có liên quan đang rất quan tâm và xem xét.Đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác than và khoáng sản, máy móc thiết bị đóng vai trò quyết định tới hiệu quả khai thác tài nguyên.
Xem thêm

27 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XĂNG DẦU PETROLIMEX

Mặt hàng kinh doanh chính của công ty chủ yếu là: Các loại máy móc thiết bị xăng dầu, ống thép và ống cao su dẫn xăng dầu, bể chứa dầu các loại, van, vải thuỷ tinh, máy móc thiết bị thôn[r]

18 Đọc thêm

Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty thương mại Việt Nhật (Maxvitra Co., Ltd)

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT (MAXVITRA CO., LTD)

Từ lâu, hoạt động xuất nhập khẩu đã có ý nghĩa rất to lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Nó đóng vai trò là cầu nối giữa nền kinh tế trong nước với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động xuất khẩu đem lại ngoại tệ, đảm bảo nguồn vốn cho công tác nhập khẩu, nang cao vị thế của một quốc gia trên thị trường quốc tế.... Hoạt động nhập khẩu phải phục vụ cho sản xuất trong nước hướng mạnh về xuất khẩu.
Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng và những ngành sản xuất trong nước là rất lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển được là một bài toán khó đối với các doanh nghiệp nhập khẩu. Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam mới bước vào lĩnh vực này trong hơn một chục năm trở lại đây. Trong khi trên thương trường quốc tế có rất nhiều các đối tác nước ngoài dày dạn kinh nghiệm.
Hơn nữa việc chuyển sang nền kinh tế thị trường đã buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải tự cạnh tranh với nhau để tồn tại và phát triển, vì vậy, hoạt động kinh doanh càng trở nên khó khăn hơn. Trước thực tế trên, các doanh nghiệp chỉ có một con đường là tự hoàn thiện mình, tạo được chữ tín với khách hàng. Vì vậy những giải pháp chủ yếu hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty thương mại Việt Nhật (Maxvitra Co., Ltd) là đề tài mà em lựa chọn để thực hiện sau khi nghiên cứu hoạt động nhập khẩu tại công ty thương mại Việt Nhật.
Nội dung của chuyên đề này bao gồm:
Chương I: Một số vấn đề chung về nhập khẩu và vai trò của nhập khẩu máy móc, thiết bị với nền kinh tế Việt Nam
Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị ở công ty thương mại Việt Nhật.
Chương III: Những giải pháp chủ yếu hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty thương mại Việt Nhật (Maxvitra Co., Ltd)
Xem thêm

86 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CON ĐƯỜNG VÀNG

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ CON ĐƯỜNG VÀNG

1.Tính cấp thiết của đề tài
Từ những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 đến nay, vấn đề hội nhập đã trở thành một xu thế phát triển tất yếu của quan hệ kinh tế hiện đại với sự tham gia của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới và Việt Nam còn không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, xuất phát từ nền kinh tế phát triển ở trình độ thấp và đang trong qúa trình chuyển đổi cơ chế kinh tế, Việt Nam đã gặp phải không ít những vấn đề khó khăn, thách thức.
Một trong những biện pháp để cải thiện những khó khăn này là chúng ta phải không ngừng phát triển Thương Mại Quốc tế đặc biệt là trong lĩnh vực nhập khẩu. Nhập khẩu sẽ giúp cho một quốc gia tận dụng được khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại của các nước có nền công nghiệp phát triển và khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của nước mình, đồng thời nhập khẩu cho phép bổ sung những sản phẩm mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất chúng không hiệu quả.
Là một doanh nghiệp tư cổ phần quốc tế Con đường vàng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong những năm qua Công ty đó luôn phát triển và tạo uy tín tốt với các bạn hàng trong và ngoài nước, và nhập khẩu đó giúp phần không nhỏ vào sự thành công này của Công ty. Doanh thu bán hàng nhập khẩu hàng năm chiếm tỷ trọng lớn (70%) trong tổng doanh thu của toàn Công ty . Do đó nhập khẩu là một lĩnh vực thực sự quan trọng của toàn Công ty.
Sau một thời gian thực tập ở Công ty cổ phần quốc tế Con đường vàng và được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo PGS TS Nguyễn Thị Hường và sự giúp đỡ của các cán bộ nhân viên trong công ty em xin chọn đề tài: Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần quốc tế Con Đường Vàng “ làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình .
Xem thêm

60 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty CP thiết bị xăng dầu

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ XĂNG DẦU

Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty CP thiết bị xăng dầu Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty CP thiết bị xăng dầu Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty CP thiết bị xăng dầu Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty CP thiết bị xăng dầu Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hoá tại công ty CP thiết bị xăng dầu

30 Đọc thêm

Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty TNHH Công Nghiệp Tổng Hợp Việt Nam

BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP VIỆT NAM

Việt Nam, hiện đang là quốc gia trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, do đó, vai trò của xuất nhập khẩu trở thành hoạt động sống còn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam ta, giúp đưa nền kinh tế của ta hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu cho phép nước ta khai thác lợi thế so sánh của mình, thiết lập nên các mối quan hệ văn hóa xã hội, từ đó thúc đẩy nền sản xuất đất nước ta phát triển. Còn đối với nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu máy móc và thiết bị giúp cho quá trình công nghiệp hóa dễ dàng tiếp cận và nhanh hơn tới những công nghệ tiên tiến trên toàn thế giới, nhờ vậy chúng ta có được cơ hội rút ngắn và bắt kịp trình độ cùng với các nước phát triển nhanh. Ngoài ra, nhập khẩu còn giúp chúng ta cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, giúp sản xuất ở trong nước ổn định và liên tục, từ đó thúc đẩy sự chuyển dịch của nền kinh tế ngày một hoàn thiện hơn. Qua những vai trò vô cùng quan trọng trên đây của hoạt động nhập khẩu thì việc hoàn thiện và đẩy mạnh nghiệp vụ nhập khẩu là vô cùng quan trọng với mỗi doanh nghiệp để tồn tại, đối với nền kinh tế của Việt Nam nói chung và phát triển trên thị trường quốc tế nói riêng.
Sau một thời gian dài có cơ hội thực tập tại công ty TNHH Công Nghiệp Tổng Hợp Việt Nam, em, đã tìm hiểu về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, qua đó, em nhận ra rằng hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty, kim ngạch hàng năm của hoạt động này luôn chiếm tỷ trọng rất cao trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn công ty. Xuất phát từ vai trò quan trọng của hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty nói riêng, và của hoạt động sản xuất nói chung, em quyết định lựa chọn đề tài : “Biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty TNHH Công Nghiệp Tổng Hợp Việt Nam” cho chuyên đề thực tập.
Xem thêm

50 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG TỪ NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG TỪ NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀICách mạng khoa học công nghệ là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy phát triển kinh tế Thế giới và “Công nghệ” là một nhân tố hết sức quan trọng, mang tính quyết định đến sự tăng trưởng nhanh hay chậm của một quốc gia. Việt Nam là một nước đang phát triển, đi lên từ nền nông nghiệp lúa nước lạc hậu, ngành khoa học công nghệ sau đổi mới tuy đã có nhiều tiến bộ tích cực song so với tốc độ phát triển của thế giới thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Những năm gần đây, nhu cầu về máy móc, thiết bị xây dựng của Việt Nam là vô cùng lớn nhằm mục đích nâng cao sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng,…tuy nhiên nguồn cung trong nước chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này nên rấtcần đến công tác ngoại thương – nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài vào Việt Nam.Đứng trước việc kinh tế thị trường phát triển một cách vũ bão, việc cạnh tranh giữa cách doanh nghiệp trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết, doanh nghiệp cần giải bài toán cân nhắc giữa chi phí và hiệu quả sản xuất. Vì lý do đó, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn sử dụng những máy móc, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài đã qua sử dụng để tiết kiệm và giảm thiểu chi phí ban đầu. Tuy nhiên loại hàng nhập khẩu này đòi hỏi có sự kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được đưa vào sử dụng trong nước, không chỉ đơn thuần phải đảm bảo chất lượng hoạt động gần như máy mới mà còn phải tuân thủ chặt chẽ những quy định của pháp luật, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Việc chuyển giao công nghệ này chủ yếu diễn ra theo cách nhập khẩu máy móc từ các nước phát triển về các nước đang hoặc kém phát triển. Các đối tác lớn của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó Nhật Bản – quốc gia được đánh giá cao về công nghệ là một trong những bạn hàng tin cậy và được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn để nhập khẩu máy móc thiết bị.Công ty cổ phần đầu tư CMC là một công ty hoạt động đa lĩnh vực, bao gồm sản xuất cơ khí ô tô, xây dựng công trình, nhập khẩu, cho thuê máy móc thiết bị xây dựng,…trong đó, hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài về Việt Nam góp phần không nhỏ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước, thúc đẩy nên kinh tế nước nhà phát triển.Trên cơ sở kiến thức đã được học tại trường, kết hợp với việc tìm hiểu thực tiễn tại công ty cổ phần đầu tư CMC, em quyết định chọn đề tài “Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị xây dựng đã qua sử dụng từ Nhật Bản của công ty cổ phần đầu tư CMC” cho chuyên đề thực tập của mình.
Xem thêm

57 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY MÁY VÀ PHỤ TÙNG

LUẬN VĂN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY MÁY VÀ PHỤ TÙNG

Chính sách này được dùng để bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ nguồn lực trongnước, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, để thực hiện các chính sách khác. Hạnngạch hạn chế số lượng nhập khẩu đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến giá trị nội địa củahàng hóa.Tỷ giá hối đoái và tỷ suất tệ hàng ngoại nhập khẩu:Tỷ giá hối đoái có tác dụng mạnh mẽ đến hoạt động nhập khẩu vì tính giá vàthanh toán trong nhập khẩu phải dùng đến ngoại tệ. Tỷ giá hối đoái tăng sẽ khuyếnkhích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu và ngược lại. Tỷ giá ngoại tệ hàng nhập khẩucũng có ảnh hưởng đến việc quyết định nhập khẩu hay không nhập khẩu một mặt hàngnào đó.Các quan hệ kinh tế quốc tế:Hiện nay, trên thế giới ngày càng xuất hiện nhiều các tổ chức kinh tế quốc tếnhư : ASEAN, APEC, WTO…việc tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế này đềuđem lại lợi ích thiết thực cho các quốc gia. Các nhà sản xuất kinh doanh mở được thịtrường tiêu thụ ra nước ngoài, còn các doanh nghiệp trong nước thì đẩy mạnh thi hútvốn đầu tư từ nước ngoài. Khi các doanh nghiệp xuất nhập hàng hóa ra nước ngoài sẽSinh viên thực hiện: Nguyễn Văn MạnhChuyên đề tốt nghiệp17gặp phải hàng rào thuế quan và phi thuế quan của nước nhập khẩu, các hàng rào nàynới lỏng hày siết chặt đều phụ thuộc vào quan hệ song phương giữa hai nước, giữanước xuất khẩu và nước nhập khẩu. Chính điều này đã thúc đẩy các quốc gia tích cựctham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế nhằm tạo ra những mối quan hệ bền vững, xuhướng tích cực cho quá trình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước mình.Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc:
Xem thêm

63 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Sao Mai.DOC

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG SAO MAI.DOC

Nhìn lại hơn 24 năm đổi mới, nước Việt Nam ta đã có nhiều thay đổi đáng kể đó là đời sống nhân dân đã được cải thiện một cách đáng kể, các doanh nghiệp trong nước đã và đang thích nghi được với nền kinh tế thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu kinh tế cũng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp và dịch vụ.
Với xu hướng toàn cầu hóa,hợp tác hóa các quốc gia đang dần xích lại gần nhau.Để có được một hướng đi đúng đắn,việc phát triển thương mại quốc tế là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò mũi nhọn quan trọng trong việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới.Trong hoạt động thương mại quốc tế thì nhập khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng.Bất kể một quốc gia nào cũng không thể cung cấp đầy đủ các mặt hàng mà nhu cầu trong nước đặt ra,vì vậy việc nhập khẩu giúp con người thực hiện được các sản phẩm đa dạng và phong phú từ các quốc gia,giúp kinh tế các nước phát huy được lợi thế so sánh,tiềm lực tiềm năng sẵn có của các quốc gia.
Công ty viễn thông quân đội Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Sao Mai tham gia vào thị trường thương mại quốc tế cũng đã góp một phần lớn vào việc thúc đẩy kinh doanh XNK của Việt Nam.Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Sao Mai kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực,và trong các lĩnh vực kinh doanh ấy thì lĩnh vực nhập khẩu là một lĩnh vực mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty.Đã nói kinh doanh thì phải có lãi,và việc nâng cao hiệu quả kinh doanh là một điều tất yếu.Chính vì thế trong phát triển nhập khẩu thì công ty rất quan tâm đến nâng cao hiệu quả nhập khẩu hàng hóa.Trong lĩnh vực nhập khẩu thì Công ty chủ yếu là nhập khẩu điện thoại di động,vật tư thiết bị cho các dự án di động, PSTN, mạng truyền dẫn.Công ty được đánh giá là có nhiều triển vọng và đang hoạt động kinh doanh rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân mà em chọn Công ty làm nơi thực tập để học hỏi kinh nghiệm cũng như những kiến thức chuyên môn.
Từ thực tế trên, sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Sao Mai,với mong muốn đóng góp những ý kiến giúp công ty hoàn thiện và nâng cao hơn trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu cũng như các hoạt động kinh doanh khác của công ty trong thời gian tới,em mạnh dạn chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của Công ty TNHH Công nghệ Viễn Thông Sao Mai” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản của công ty TNHH Ô Tô Đông Phong

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TỪ THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN CỦA CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐÔNG PHONG

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới hiện nay, nước ta đã có chủ trương mở cửa kinh tế với các nước trên thế giới. Nước ta là một nước đang phát triển nên thế mạnh xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng nông nghiệp, các sản phẩm của ngành công nghiệp nhẹ như hàng dệt may, giầy dép... Và nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp nặng, các mặt hàng kỹ thuật cao như máy móc, thiết bị, công nghệ mới... để phục vụ cho sản xuất, cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với mặt hàng kinh doanh chủ yếu là các sản phẩm, các thiêt bị, linh kiện máy móc phuc vụ việc lắp ráp ô tô máy móc công nghiệp được nhập khẩu chủ yếu từ các thị trường như: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan…Công ty TNHH Ô Tô Đông Phong đã phần nào góp sức vào sự phát triển của ngành xây dựng trong nước. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế với quy mô là một Công ty vừa và nhỏ cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm, Công ty không tránh khỏi những hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu, đặc biệt là từ thị trường Nhật Bản. Vì vậy hoàn thiện công tác giám sát và điều hành hợp đồng nhập khẩu tại Công ty TNHH Ô Tô Đông Phong là một yêu cầu bức thiết. Đề tài nghiên cứu và đi vào khảo sát thực tế công tác giám sát và điều hành quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu. Trên cơ sở đó, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát và điều hành tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu linh kiện máy móc tại Công ty.
Xem thêm

59 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Bộ phận quản trị máy móc thiết bị đã góp phần tích cực vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bởi vì với trang thiết bị mà bộ phận này luôn bổ xung thêm vào danh sách các tra[r]

31 Đọc thêm

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU 3 NĂM CỔ PHẦN HÓA (2015-2017

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH SAU 3 NĂM CỔ PHẦN HÓA (2015-2017

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có đủ năng lực, trình độ chuyên mônđể đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần.- Sắp xếp, tinh giản lại nhân sự các phòng ban, phân xưởng theo hướnggọn nhẹ, giảm biên chế và giữ lại người lao động tinh thông nghề nghiệp.- Cải thiện chế độ trả lương để tạo động lực thúc đẩy người lao động tăngnăng suất lao động và hiệu quả công việc.- Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những lao động có năng lực quản lý vàtay nghề cao có nhiều cải tiến trong sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty.- Tạo mọi điều kiện để người lao động trong Công ty đều được mua cổphần của Công ty.- Đảm bảo tốt điều kiện và môi trường làm việc, an toàn lao động cho CBCNV trong Công ty.9.2. Nâng cao năng lực quản lý:- Sau khi cổ phần hóa, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tăng cường công tác kiểmtra, giám sát chặt chẽ về mọi mặt để đảm bảo rằng mọi kế hoạch đã được đưa ravà thông qua phải được thực hiện một cách nghiêm túc, có chất lượng. Điều nàynhằm nâng cao tính kỷ luật trong quản lý, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạocủa người quản lý và tính hiệu quả khi giải quyết công việc.- Công tác tổ chức nhân sự, khen thưởng, kỷ luật,…phải được thực hiệnmột cách chặt chẽ, công khai, minh bạch để phát huy tính chủ động, sáng tạocủa người lao động, đồng thời duy trì tính kỷ luật, tính tự giác của người lao24động, chống thất thoát tài sản, vật tư, hư hỏng máy móc, thiết bị và công cụ laođộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh doanh.- Người đứng đầu các đơn vị phòng ban, phân xưởng là người chịu tráchnhiệm toàn bộ về việc hoàn thành nhiệm vụ của phòng ban, phân xưởng trướcBan Giám đốc.9.2.1 Công tác quản trị và điều hànhTổ chức quản lý, kiểm soát mọi hoạt động của Công ty tập trung về bộ
Xem thêm

26 Đọc thêm

Kỹ thuật nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Du lịch và thương mại TST

KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TST

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong cơ chế quản lý kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương mở rộng quan hệ ngoại thương. Kinh doanh xuất nhập khẩu đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước. Xuất khẩu là nguồn tăng thu ngoại tệ, nâng cao khả năng phát triển nền kinh tế. Song nhập khẩu lại là điều kiện cần thiết để thực hiện tái sản xuất mở rộng, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhập khẩu cho phép tận dụng được tiềm năng về khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước trên thế giới.
Trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước nhu cầu về máy móc thiết bị, vật liệu vật tư không ngừng tăng lên . Cùng với tiến trình phát triển của đất nước, công ty Thương mại du lịch và dịch vụ TST đã không ngừng vươn lên tự hoàn thiện mình. Hoạt động kinh doanh XNK nói chung và kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị, vật liệu vật tư... nói riêng đã đạt được những kết quả bước đầu tương đối khả quan. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty không thoả mãn với những việc đã làm được mà luôn trăn trở để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Thương mại giao phó.
Trong điều kiện bối cảnh kinh tế chính trị thế giới có nhiều thay đổi theo chiều hướng xấu, cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Châu á vẫn còn dư âm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nước trong khu vực. Bên cạnh đó chính sách quản lý nhập khẩu của Nhà nước cũng còn nhiều tồn tại như biểu thuế nhập khẩu chưa khoa học, thủ tục hành chính còn nhiều phiền phức... Trước rất nhiều khó khăn như vậy làm thế nào để hoạt động nhập khẩu của công ty đạt hiệu quả cao? làm thế nào để phát huy thế mạnh của công ty có uy tín trong và ngoài nước? đó là những câu hỏi đặt ra từ thực trạng hoạt động nhập khẩu ở công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Tăng cường công tác quản lý ngoại tệ để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động nhập khẩu

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGOẠI TỆ ĐỂ ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU

Mặt hàng kinh doanh chính của công ty chủ yếu là: Các loại máy móc thiết bị xăng dầu, ống thép và ống cao su dẫn xăng dầu, bể chứa dầu các loại, van, vải thuỷ tinh, máy móc thiết bị thôn[r]

21 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả của việc vận hành chiến lược marketing mix tại Công ty cổ phần Đức Phát

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC VẬN HÀNH CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC PHÁT

LỜI NÓI ĐẦUBước vào thế kỷ 21, các cuộc cách mạng khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển nhảy vọt, thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tri thức. Toàn cầu hoá kinh tế và xã hôi ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Châu á nói chung và Việt Nam nói tiêng được nhận định là một khu vực phát triển năng động với tố độ tăng trưởng GDP hàng năm rất cao, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài.Những gì mà Việt Nam đạt được như ngày hôm nay là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Từ một đất nước nghèo đói lạc hậu, sản lượng lương thực bình quân đầu người từ 330kg lên 450kg năm 2001. Chúng ta không chỉ đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm mà còn xuất khẩu ra các nước với vị trí xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới đấy là điều mà chúng ta đáng tự hào.Kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu trong nước cũng ngày càng nhiều, đa dạng và phức tạp hơn, do đó hàng năm chúng ta vẫn phải nhập khẩu một khối lượng hàng hoá lớn để phục vụ đời sống, vì các cơ sở sản xuất trong nước vẫn chưa đáp ứng được. Đặc biệt nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, phát triển kinh tế nhiều thành phần nên nhu cầu về các thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ sản xuất là rất lớn. Hơn nữa quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển hàng nhập khẩu là: lấy việc phát triển nhập khẩu các thiết bị khoa học kỹ thuật làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế đất nước. Chú trọng vào việc nhập khẩu các loại hàng hoá thiết bị phục vụ thiết yếu cho cuộc sống nhân dân.Nắm bắt được điều đó cho nên ngày càng có nhiều những công ty kinh doanh xuất nhập khẩu kinh doanh mặt hàng này tuy nhiên việc kinh doanh có đật hiệu quả cao hay không thì lại phụ thuộc vào rất nhiều thứ trong đó việc đưa ra một chiến lược Marketing cũng quyết định đến việc kinh doanh có hiệu quả của một công ty.
Xem thêm

60 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CPĐT NAM TRÍ TẠI HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CPĐT NAM TRÍ TẠI HÀ NỘI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một nước có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp gia công. Tuy nhiên các mặt hàng máy xây dựng và công nghiệp có mặt trên thị trường Việt Nam phần lớn đều được nhập khẩu từ các thị trường nước ngoài như Đức, Áo, Thụy sĩ, Nhật Bản, Hàn quốc…
Chi Nhánh Công ty cổ phần đầu tư Nam Trí tại Hà Nội hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng do đặc thù của loại sản phẩm máy móc phục vụ cho xây dựng này là đa số đều được nhập khẩu từ các thị trường nước ngoài. Nhưng hiện nay các máy xây dựng và công nghiệp mà Công ty đưa ra thị trường chủ yếu là các sản phẩm được các Công ty hàng đầu trong nước nhập khẩu về và phân phối lại. Nguồn hàng của Công ty hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung cấp này vì vậy Công ty không chủ động được trong việc sản xuất kinh doanh của. Nhất là hiện nay với mục tiêu trở thành một Công ty hàng đầu cung cấp các Máy xây dựng và công nghiệp ở Việt Nam thì việc chủ động về nguồn hàng là một yếu tố rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh của Công ty. Vì vậy, về lâu dài Công ty cần phải tìm cách để có thể chủ động về nguồn hàng của mình, mà phương pháp cơ bản nhất là trực tiếp nhập khẩu các mặt hàng Máy xây dựng và công nghiệp từ các thị trường nước ngoài. Công ty đã tiến hành nhập khẩu ngay khi công ty đi vào hoạt động năm 2009. Chi nhánh công ty cổ phần ĐT Nam Trí tại Hà Nội đã kinh doanh trong lĩnh vực Máy xây dựng và công nghiệp được hơn 4 năm, nhưng hoạt động nhập khẩu mặt hàng này chỉ mới được thực hiện ở một vài năm gần đây. Cho nên, hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Công ty còn nhiều yếu kém. Nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp nói chung, và Chi nhánh Công ty CPĐT Nam Trí tại Hà Nội nói riêng, cần có kiến thức chuyên môn tốt để thực hiện công việc nhập khẩu một cách sao cho hiệu quả.
Đó là lí do mà em đã chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của Chi Nhánh Công ty CPĐT Nam Trí tại Hà Nội” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Xem thêm

41 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN CHÂU ÂU

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN CHÂU ÂU

MỤC LỤC

1. Lời mở đầu 1
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 1
3. Phương pháp nghiên cứu 2
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 3
4.1. Quy trình nhập khẩu 3
4.2. Tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu 3
4.2.1. Kim ngạch nhập khẩu 3
4.2.2. Cơ cấu sản phẩm nhập khẩu 4
5. Kết luận 7
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 8


THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ GIA DỤNG CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẦM NHÌN CHÂU ÂU
Tóm tắt
Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu về Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng gia dụng của Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu. Thông qua việc khảo sát những số liệu được lấy chủ yếu từ kết quả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tầm nhìn Châu Âu, bài viết đã nghiên cứu về thực trạng hoạt động kinh doanh hàng gia dụng tại công ty, từ đó tác giả rút ra được đặc điểm thị trường kinh doanh xuất nhập khẩu Việt Nam nói chung và thị trường hàng gia dụng nói riêng, và xu hướng trong tương lai để đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp.
1. Lời mở đầu
Trong những năm gần đây, lĩnh vực hàng gia dụng của Việt Nam đang có những bước phát triển về cả lượng và chất. Theo đó là nhu cầu ngày càng cao về các thiết bị hàng gia dụng cao cấp ngày một tăng cao. Những sản phẩm gia dụng hàng đầu với chất lượng cao trong thực tiễn đã chứng minh được sự hữu dụng với người sử dụng. Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu đã nhận thấy nhu cầu đó và tiến hành nhập khẩu và phân phối hàng gia dụng cao cấp với chất lượng uy tín và chính sách chăm sóc khách hàng hoàn hảo nhất. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị gia dụng, em nhận thấy hoạt động nhập khẩu của công ty có nhiều điểm đáng lưu ý, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Thực trạng hoạt động nhập khẩu thiết bị gia dụng của Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu”.
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
“Vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu” của GS.TS Hoàng Văn Châu do Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật xuất bản năm 1999. Cuốn sách nghiên cứu sự vận động của hàng hóa, nguyên liệu, bán thành phẩm trong quá trình mua sắm, sản xuất, lưu thông phân phối nhằm đạt hiệu quả cao nhất đồng thời nghiên cứu sâu việc tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng các phương tiện vận tải khác nhau: đường biển, đường sắt, đường hàng không …Thông qua cuốn sách, nhóm tác giả đã nắm được những kiến thức chung nhất, nền tảng của hoạt động kinh doanh giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
TS Trần Hòe, 2015, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh doanh hàng hóa và dịch vụ nói chung, kinh doanh thương mại quốc tế nói riêng tăng lên cả về kim ngạch, loại hàng và thay đổi về phương thức. Sự gia tăng và thay đổi đó đòi hỏi các chuyên gia kinh doanh, các doanh nhân, các giảng viên và sinh viên phải vừa tăng cường các kiến thức, nắm vững các luật và thông lệ quốc tế, rèn luyện các kỹ năng kinh doanh và giải quyết các tình huống, khả năng tham gia và xử lý các tranh chấp theo luật thương mại và thông lệ quốc tế. Cuốn “Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu gồm ba phần:
Phần 1: Bài giảng điện tử biên soạn trên nền phần mềm Powerpoint
Phần 2: Các tình huống
Phần 3: Các câu hỏi trắc nghiệm và lý thuyết vận dụng
Dương Hữu Hạnh, 2007, Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản Thống kê. Sách đề cập đến các vấn đề liên hệ đến ngoại thương như đưa vào sách UCP 600 thay cho UCP 500 của ICC, có hiệu lực thi hành từ 172007 và đã đưa vào quy định mới nhất của Luật Thương Mại, Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu, Luật Hải Quan của Việt Nam và các Nghị định thông tư liên hệ. Ngoài ra, trên tất cả, để giúp độc giả hiểu và làm cụ thể, quyển sách còn nhiều mẫu hợp đồng xuất nhập khẩu khá chuẩn xác về tiếng Anh và các điểu khoản liên hệ cần có, mẫu LC, CO…. đang lưu hành trên thế giới và Việt Nam…Thông qua cuốn sách, nhóm tác giả nắm được các khoản luật được áp dụng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.
3. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để tổng hợp, phân tích các số liệu thu được và đưa ra kết luận. Mẫu nghiên cứu được thu thập tại công ty, cụ thể là từ các bài báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua các năm.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên trong công ty Cổ phần đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu cho nên giai đoạn thu thập mẫu báo cáo khá thuận lợi. Ngoài các dữ liệu, thông tin thu thập được tại công ty, tác giả cũng đã được trực tiếp đi thực tế cùng công ty trong một vài lần thực hiện giao nhận hàng hóa nhập khẩu để thấy được đặc trưng trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Quy trình nhập khẩu
Quy trình nhập khẩu hàng hóa ở Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu được tiến hành theo 5 bước sau:
Sơ đồ 1: Quy trình nhập khẩu hàng hóa ở Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn
Châu Âu

(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 20112015)
4.2. Tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu
4.2.1. Kim ngạch nhập khẩu
Bảng 1: Kim ngạch nhập khẩu của công ty 2011 2015
Đơn vị: ngàn USD
Năm 2011 2012 2013 2014 2015
Tổng kim ngạch nhập khẩu 5.700,5 7.910,6 11.040,6 16.850,3 19.710,8
Tốc độ tăng trưởng (lần) 1,38 1,41 1,51 1,17
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh 2011 – 2015)
Qua 5 năm gần đây, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Công ty lần lượt là: năm 2011 là 5.700,5 ngàn USD, năm 2012 là 7.910,6 ngàn USD, năm 2013 là 11.040,6 ngàn USD, năm 2014 là 16.850,3 ngàn USD, năm 2015 là 19.710,8 ngàn USD. Kim ngạch nhập khẩu tăng liên tục, năm 2012 tăng gấp 1,38 lần năm 2011, năm 2013 tăng gấp 1,41 lần so với năm 2012, năm 2014 tăng 1,51 lần so với năm 2013, năm 2015 tăng 1,17 lần so với năm 2014. Trong giai đoạn 2011 – 2012 có sự biến động lớn trên thị trường các mặt hàng nhập khẩu của công ty, làm cho kim ngạch nhập khẩu năm 2011 giảm mạnh. Đến giai đoạn 2013 – 2014 doanh nghiệp đã có sự thích nghi với sự biến động và có những thay đổi phù hợp, do vậy các mặt hàng nhập khẩu được tiêu thụ nhiều hơn, giá trị của kim ngạch nhập khẩu của năm 2014 so với năm 2013 có sự gia tăng đột biến. Tuy nhiên, năm 2015 mức tăng lại giảm do chịu ảnh hưởng của những khó khăn trong việc suy thoái kinh tế toàn cầu và Việt Nam không phải là một ngoại lệ.
Với nhiều năm tham gia vào thị trường hàng gia dụng nhập khẩu, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tầm Nhìn Châu Âu với thương hiệu Eurohome đã đóng góp gần 100 mặt hàng với hàng triệu sản phẩm được bày bán trên hệ thống siêu thị, đại lý phân phối toàn quốc. Với sự tiện lợi trong sử dụng, mẫu mã đa dạng, hình thức sang trọng, độ bền cao, thân thiện với người sử dụng, các sản phẩm của Eurovision đã được người tiêu dùng bình chọn trong Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013. Đồng thời cũng đạt danh hiệu Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2013. Không chỉ vậy, giá cả của Công ty cũng vô cùng cạnh tranh, giao hàng nhanh chóng. Nhờ đó, chúng tôi tạo được niềm tin, sự thân thiết và gắn bó đối với mọi khách hàng.
4.2.2. Cơ cấu sản phẩm nhập khẩu
Qua bảng 2, ta thấy tổng kim ngạch nhập khẩu nói chung tăng lên rõ rệt qua các năm. Dụng cụ là mặt hàng chính của Công ty, chiếm tỷ trọng lớn và tăng dần trong giai đoạn 20112015. Năm 2012 kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này là 3.830,908 ngàn USD, năm 2013 con số này là 5.180,373 ngàn USD. Năm 2014 kim ngạch nhập khẩu đạt 903,330 ngàn USD và năm 2015 đạt 10.880,445 ngàn USD. Đây là mặt hàng nhập khẩu chủ lực của công ty, hơn nữa việc tiêu thụ mặt hàng này đang triển khai tốt do nhu cầu trong nước tăng cao và công ty đã tạo được uy tín đối với khách hàng nên giá trị nhập khẩu liên tục tăng trong thời gian qua.
Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thiết bị nhà bếp và điện tử điện lạnh có chiều hướng tăng nhưng tỷ trọng so với tổng giá trị nhập khẩu không ổn định. Vì mặt hàng thiết bị nhà bếp có vòng đời sản phẩm tương đối dài so với các mặt hàng khác của công ty. Do đó, rất khó để nhóm hàng nà có thể tăng trưởng đều, liên tục, cùng cường độ như các mặt hàng khác được.
Từ năm 2013 đến 2014, giá trị mặt hàng “Dụng cụ” của Công ty CP đầu tư phát triển Châu Âu có sự chuyển biến đột phá từ 5.180,4 ngàn USD lên 9.030,3 ngàn USD. Sự tăng lên mạnh mẽ của những con số này thể hiện rất rõ nét về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Chất lượng của các sản phẩm ngày càng được khẳng định và cải tiến, được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên của Công ty làm việc khá chuyên nghiệp, chăm chỉ, nhiệt tình. Họ phải là những người thuyết phục được khách hàng, giải đáp những thắc mắc và nắm bắt những yêu cầu của khách hàng thì giá trị mặt hàng “Dụng cụ” mới tăng cao rõ nét chỉ trong vòng một năm như vậy.
Bảng 2: Cơ cấu các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu
Đơn vị: ngàn USD
Năm
Mặt hàng 2011 2012 2013 2014 2015
Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị %
Dụng cụ 2.870,6 50,4 3.830,9 48,5 5.180,4 52,3 9.030,3 53,6 10.880,4 55,2
Điện tử, điện lạnh 1.000,4 17,6 1.850,2 23,4 2.950,1 22,5 3.010,7 17,9 3.330,2 16,9
Thiết bị nhà bếp 770,2 13,5 880,7 11,2 990,9 8,9 2.140,0 12,7 2.460,5 12,5
Điện gia dụng 500,4 8,8 640,1 8,1 870,0 7,2 1.090,5 6,5 1.120,4 5,7
Điện dân dụng 540,9 9,6 690,7 8,8 1.040,2 9,1 1.560,7 9,3 1.910,3 9,7
Tổng cộng 5.700,5 100 7.910,6 100 11.040,6 100 16.850,3 100 19.710,8 100
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2011 2015)
4.2.3. Thị trường nhập khẩu
Do yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao nên việc lựa chọn thiết bị có tầm quan trọng đặc biệt. Để đáp ứng tốt những đòi hỏi về chất lượng của vật tư thiết bị máy móc, Công ty giao dịch với rất nhiều bạn hàng trên thế giới.
Vì mặt hàng chủ lực của công ty là đồ gia dụng là những mặt hàng có thời gian sử dụng không lâu lâu. Thông thường là một vài tháng, do đó, công ty cần phải chủ động nguồn hàng đa dạng, có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu trong nước. Công ty giao dịch với các bạn hàng lớn và có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực thiết bị bả hộ lao động và chủ yếu từ các nước: Bỉ, Đức, Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc…Đây là những thị trường nhập khẩu vô cùng đáng tin cậy.
Bảng 3: Cơ cấu thị trường nhập khẩu Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu
Đơn vị: ngàn USD
Năm
Thị trường 2011 2012 2013 2014 2015
Đức 1.760,345 2.460,968 3.580,269 5.470,728 6.820,250
Nhật Bản 1.380,876 1.880,893 2.550,588 3.470,175 3.760,618
Bỉ 1.180,345 1.700,186 2.480,891 3.350,378 3.410,125
Anh 850,456 1.110,901 1.690,309 2.940,931 3.330,238
Pháp 510,502 730,615 720,547 1.600,105 2.380,590
Kim ngạch NK 5.700,524 7.910,563 11.040,604 16.850,317 19.710,821
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 2011 2015)
Giá trị kim ngạch nhập khẩu ở tất cả các thị trường đều tăng với Đức luôn là thị trường có giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn nhất lên để 6.820,250 ngàn USD trong năm 2015, chiếm đến 34,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Ta có thể thấy rằng từ năm 2011 đến 2015, Đức luôn ở vị trí đứng đầu tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu cũng có sự tăng trưởng ổn định luôn lớn hơn 30% trong suốt 5 năm.
Từ bảng số liệu trên ta cũng thấy rằng, về giá trị tuyệt đối, kim ngạch nhập khẩu của công ty tại thị trường Nhật Bản và Bỉ đều tăng lên qua các năm, song khi xét về tỷ trọng trong cơ cấu thị trường, ta có thể nhận ra sự suy giảm đáng kể với thị trường Nhật Bản giảm từ 22,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2012 xuống còn 19,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2015, tương đương với mức giảm 3,5% và thị trường Bỉ giảm 4,2% từ mức 21,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2012 2015. Điều này có thể được lý giải bằng thực tế là: Thị trường Nhật Bản là một cường quốc kinh tế lớn trên thế giới, có nền khoa học công nghệ kĩ thuật tiên tiến, họ áp dụng triệt để khoa học kỹ thuật tiên tiến vào dây chuyền sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhất phù hợp với nhu cầu tiêu dùng. Cũng chính vì hàm lượng công nghệ cao nên giá thành của sản phẩm nhập khẩu từ thị trường này khá cao, nhu cầu với hàng hóa Nhật Bản có xu hướng giảm qua các năm.
Trong khi thị trường Pháp chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu thị trường nhập khẩu của công ty, từ 9,3% trong năm 2012 lên mức 12,1% trong năm 2015, giá trị tuyệt đối về kim ngạch nhập khẩu tăng 1.640,975 ngàn USD trong năm 2015 so với năm 2011 thì thị trường Anh lại chứng kiến sự tăng trưởng không ổn định trong tỷ trọng, tăng liên tục trong 3 năm đầu tiên 2012 – 2014 nhưng đến năm 2015 lại suy giảm.
Tóm lại về số lượng thị trường của Công ty chưa có gì thay đổi nhưng vai trò của thị trường lại rất khác nhau. Thị trường trọng điểm của Công ty là thị trường Châu Âu. Vì vậy Công ty cần có biện pháp duy trì, phát triển quan hệ và chú trọng công tác nghiên cứu thị trường, nâng cao uy tín của mình để nhập khẩu hàng hoá một cách thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời.
5. Kết luận
Nhập khẩu là hoạt động quan trọng trong nền kinh tế của một quốc gia. Nó tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Nhập khẩu để cung cấp những gì ta chưa có, chưa sản xuất được những sản phẩm mà việc sản xuất không có lợi. Những kết quả đạt được trong hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng gia dụng của Công ty là rất đáng khích lệ, nó đã thể hiện được sự phấn đấu nỗ lực của công ty trong cơ chế thị trường hiện nay. Công ty đã nhận thức rõ được những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh nhằm tạo được uy tín đối với khách hàng, giữ được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế. Song trước sự cạnh tranh giữa các công ty ngày càng gay gắt khốc liệt, việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty không phải là vấn đề dễ dàng. Điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu.
Với sự đổi mới và những định hướng trong chiến lược kinh doanh trong thời gian tới của ban lãnh đạo công ty, hy vọng trong thời gian tới công ty sẽ có chiến lược tốt hơn nữa vừa đảm bảo cho hiệu quả hoạt động của công ty vừa góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ về mặt hàng thiết bị hàng gia dụng trong nước, đồng thời trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nhập khẩu thiết bị hàng gia dụng. Thực hiện tốt những giải pháp nêu trên chắc chắn hoạt động nhập khẩu của công ty sẽ ngày càng phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh và uy tín với các đối tác trong và ngoài nước.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. GS Hoàng Văn Châu, 1999, Giáo trình Vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản Khoa học kĩ thuật
2. Dương Hữu Hạnh, 2007, Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản Thống kê
3. TS Trần Hòe, 2015, Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân
4. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty CP đầu tư phát triển tầm nhìn Châu Âu từ năm 2011 đến năm 2015
Xem thêm

9 Đọc thêm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG CAD

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG CAD

Nhận thấy được tầm quan trọng cũng như nhu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế đối với các mặt hàng máy móc thiết bị và các linh phụ kiện sản xuất, Công ty TNHH cung ứng CAD ra đời năm 2009 đã và đang khẳng định vị thế là nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghiệp về điện hàng đầu cho các doanh nghiệp trong nước. Với mạng lưới các nhà cung ứng rộng khắp trên thế giới, Công ty đã và đang nhập khẩu rất nhiều chủng loại máy móc thiết bị và các linh phụ kiện công nghiệp từ các thị trường uy tín để phân phối cho các doanh nghiệp nội địa. Trong đó, quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị đóng vai trò rất quan trọng. Nếu quy trình thực hiện chặt chẽ, hàng hóa được giao đúng tiến độ yêu cầu của khách hàng, chất lượng hàng hóa giao đảm bảo, uy tín của Công ty sẽ được nâng cao. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty, người viết đã mạnh dạn chọn đề tài “Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại Công ty TNHH cung ứng CAD” cho thu hoạch thực tập giữa khóa của mình. Đề tài được kết cấu gồm 3 chương:Chương 1: Giới thiệu về Công ty TNHH cung ứng CADChương 2: Quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại Công ty TNHH cung ứng CADChương 3: Giải pháp nhằm cải thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện công nghiệp tại Công ty TNHH cung ứng CAD
Xem thêm

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề