TỔNG QUAN HÀNH VI TỔ CHỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỔNG QUAN HÀNH VI TỔ CHỨC":

Câu hỏi ôn tập hành vi tổ chức

CÂU HỎI ÔN TẬP HÀNH VI TỔ CHỨC

Những bài tập tình huống thường gặp trong môn hành vi tổ chức. Ôn tập và trả lời các câu hỏi giải quyết các vấn đề hiện nay , thi môn hành vi tổ chức Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC 1. KN hành vi tổ chức là gì? Trình bày các chức năng và tầm quan trọng của môn hành vi tổ chức đối với nhà quản trị? Xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn này? 2. Tình huống đặt ra: Hàng trăm ngàn người lao động đang tìm việc làm, trong khi các công ty phàn nàn họ không kiếm được người có chất lượng phù hợp công việc. Bạn hãy giải thích mâu thuẫn này?
Xem thêm

1 Đọc thêm

đồ án marketing công nghiệp công ty cổ phần xuất khẩu an giang

ĐỒ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU AN GIANG

Bài giảng Marketing công nghiệp trình bày chương 1: Tổng quan về marketing công nghiệp, chương 2: Hành vi mua của khách hàng có tổ chức, chương 3: Phân đoạn thị trường công nghiệp, chương 4: Chiến lược sản phẩm, chương 5: Chiến lược phân phối, chương 6: Chiến lược giá, chương 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

72 Đọc thêm

Bài giảng môn học Hành vi khách hàng

BÀI GIẢNG MÔN HỌC HÀNH VI KHÁCH HÀNG

MỞ ĐẦU
Có lẽ khái niệm thách thức nhất trong marketing gắn liền với việc nắm bắt được nguyên nhân vì sao khách hàng lại hành động như thế này (hoặc như thế kia). Những kiến thức như vậy được coi là then chốt đối với những người làm marketing khi họ có hiểu biết sâu sắc rằng tìm hiểu hành vi của khách hàng sẽ giúp họ biết được điều gì là quan trọng đối với khách hàng, đồng thời đưa ra những tác động cần thiết đối với việc ra quyết định của những khách hàng này.
Hành vi khách hàng là một môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị marketing. Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên, chúng tôi tổ chức biên soạn bài giảng môn học Hành vi khách hàng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về hành vi khách hàng và kỹ năng nghiên cứu, phát hiện những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng. Việc nghiên cứu hành vi khách hàng nhằm mục đích tìm hiểu xem bằng cách nào và tại sao khách hàng mua (hoặc không mua) các sản phẩm và dịch vụ, và quá trình mua sắm của khách hàng diễn ra như thế nào. Sự hiểu biết về hành vi khách hàng sẽ cung cấp nền tảng cho những chiến lược marketing, như việc phân khúc thị trường, định vị sản phẩm, những quyết định về phối thức marketing hỗn hợp sẽ hiệu quả hơn khi được đặt trên cơ sở một sự hiểu biết về hành vi khách hàng.
Bài giảng môn học Hành vi khách hàng được thiết kế thành 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về hành vi khách hàng
Chương 2: Hành vi của người tiêu dùng cuối cùng
Chương 3: Hành vi của khách hàng là tổ chức
Hành vi khách hàng là một môn học đa chuyên ngành, nội dung môn học có liên quan đến tâm lý học, xã hội học, và kinh tế học. Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong nước và ngoài nước nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hành vi khách hàng và vận dụng những hiểu biết này trong các quyết định marketing của doanh nghiệp.
Hy vọng đây sẽ là tài liệu thực sự cần thiết cho sinh viên hệ Đại học ngành Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Quản trị marketing của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, đồng thời là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh nói chung, các nhà quản trị doanh nghiệp và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
Mặc dù có nhiều cố gắng xong do đây là lần biên soạn đầu tiên, tài liệu không tránh khỏi sai sót và hạn chế. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến quý báu của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện hơn trong lần tái bản kế tiếp.
Xin trân trọng cám ơn.
Hà Nội, tháng 6 năm 2010
Tác giảTH.S. Trần Thị Thập


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 4
TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG 4
1.1.KHÁI NIỆM HÀNH VI KHÁCH HÀNG 4
1.1.1. Ai là khách hàng của doanh nghiệp ? 4
1.1.2. Khái niệm hành vi khách hàng 4
1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG 6
1.3. HÀNH VI KHÁCH HÀNG VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 7
1.4. NGHIÊN CỨU HÀNH VI KHÁCH HÀNG 8
1.4.1. Những nội dung nghiên cứu 8
1.4.2. Các phương pháp nghiên cứu 9
1.4.3. Phạm vi nghiên cứu 12
1.4.4. Qui trình nghiên cứu 12
CHƯƠNG 2 13
HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG 13
2.1. MÔ HÌNH TỔNG QUÁT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG 13
2.2. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG 14
2.2.1. Nhận biết nhu cầu 14
2.2.2. Tìm kiếm thông tin 22
2.2.3. Đánh giá các phương án 23
2.2.4. Quyết định mua sắm 27
2.2.5. Đánh giá và hành động sau khi mua 29
2.2.6. Các vai trò trong việc mua và các dạng hành vi mua hàng 31
2.3. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 35
2.3.1. Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến hành vi của người tiêu dùng cuối cùng 35
2.3.2. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến hành vi của người tiêu dùng cuối cùng 48
2.3.3. Các yếu tố cá nhân 54
2.3.4. Những ảnh hưởng tâm lý đến hành vi người tiêu dùng 57
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 2 63
CHƯƠNG 3 64
HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TỔ CHỨC 64
3.1. THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI MUA CỦA TỔ CHỨC 64
3.1.1. Thị trường tổ chức 64
3.1.2. Định nghĩa hành vi mua của tổ chức 68
3.2. MÔ HÌNH HÀNH VI MUA CỦA TỔ CHỨC 68
3.2.1. Các mô hình nhiệm vụ mua 69
3.2.2. Các mô hình cảm tính (phi nhiệm vụ) 70
3.2.3. Các mô hình phức hợp hay kết hợp 71
3.2.4. Hành vi mua của các loại hình tổ chức 75
3.3. NHỮNG NGƯỜI MUA HÀNG CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÁC TỔ CHỨC 83
3.3.1. Tầm quan trọng của người mua hàng chuyên nghiệp 83
3.3.2. Các giai đoạn phát triển của bộ phận mua hàng 84
3.3.3. Các kỹ năng mua hàng của bộ phận mua hàng chuyên nghiệp 85
3.4. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI MUA CỦA TỔ CHỨC 88
3.4.1. Các yếu tố môi trường 88
3.4.2. Các yếu tố của tổ chức 90
3.4.3. Các yếu tố xã hội của trung tâm mua 92
3.4.4. Các yếu tố cá nhân của người tham gia mua 95
3.4.5. Những xu hướng thay đổi trong hoạt động mua hàng của tổ chức 96
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG CHƯƠNG 2 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
Xem thêm

101 Đọc thêm

Slide Hành vi tổ chức

SLIDE HÀNH VI TỔ CHỨC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI TỔ CHỨC1. Thế nào là Hành vi tổ chức? Trình bày các chức năng của Hành vi tổ chức? Cho ví dụ minh họa2. Những thách thức về phía tổ chức đối với các nhà quản lý và vai trò của HVTC trong việc giúp các nhà quản lý vượt qua các thách thức đó? 3. Thái độ là gì? Hãy trình bày những thành tố cấu thành thái độ của cá nhân? Cho ví dụ minh họa4. Phân tích mối quan hệ giữa thái độ và hành vi của cá nhân trong tổ chức. Cho ví dụ minh họa.5. Trình bày lý thuyết về mâu thuẫn nhận thức. Cho ví dụ minh họa. Hãy trình bày cách thức đề giảm mâu thuẫn giữa nhận thức và hành vi của cá nhân?6. Hãy trình bày những phản ứng đối với sự không thỏa mãn công việc của cá nhân trong tổ chức?7. Trình bày các mô hình tính cách (Mô hình 5 tính cách lớn, mô hình MBTI) và ứng dụng của mô hình này trong quản lý con người trong tổ chức?8. Thế nào là nhận thức? Hãy trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của cánhân? Cho ví dụ minh họa.9. Trình bày lý thuyết quy kết trong nhận thức. Cho ví dụ minh họa.10. Lựa chọn 2 lối tắt trong nhận thức, mô tả chúng và chỉ rõ những lối tắt trong nhận thức này có thể dẫn đến những quyết định sai của nhà quản lý như thế nào?11. Thế nào là nhóm? Nhóm được phân loại như thế nào? Cho ví dụ minh hoạ.12. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong nhóm và hoạt động nhóm:vai trò, chuẩn mực, tính liên kết, quy mô, thành phần nhóm, địa vị. Cho ví dụ minh họa13. Tư duy nhóm là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định nhóm?14. Lãnh đạo là gì? Hãy phân tích sự khác biệt giữa lãnh đạo và quyền lực.15. Bản chất của học thuyết cá tính điển hình là gì? Hãy lấy ví dụ thực tế để chứng minhhạn chế của học thuyết này.16. Nội dung của học thuyết về hành vi. Những khác biệt cơ bản của học thuyết này sovới học thuyết cá tính điển hình là gì? 17. Học thuyết ngẫu nhiên (học thuyết lãnh đạo theo tình huống) của Fiedler có ưu điểmcơ bản gì? Tại sao không có một phong cách lãnh đạo nào hoàn toàn lý tưởng trongmọi tình huống?18. Quyền lực là gì? Phân biệt quyền lực và lãnh đạo? Trình bày các loại quyền lực và cơ sở của chúng?19. Giao tiếp là gì ? Trình bày hướng và các hình thức giao tiếp chủ yếu trong tổ chức20. Hãy phân tích các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp?21. Xung đột là gì? Hãy trình bày các cách thức giải quyết xung đột trong tổ chức?22. Cơ cấu tổ chức: khái niệm, mục đích
Xem thêm

130 Đọc thêm

chuong 1 tổng quan về hành vi người tiêu dùng môn hành vi khách hàng

CHUONG 1 TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG MÔN HÀNH VI KHÁCH HÀNG

chương 1 tổng quan về hành vi người tiêu dùng. trong chương tìm hiểu các vấn đề sau đây: hành vi người tiêu dùng là gì? tại sao phải nghiên cứa hành vi người tiêu dùng? phân biệt và xác định vai trò của người tiêu dùng. nội dung vfa phương pháp nghiên cứa hành vi người tiêu dùng. vai trò của nghiên cứa hành vi người tiêu dùng trong hoạt động marketing

22 Đọc thêm

TÓM TẮT KIẾN THỨC HÀNH VI TỔ CHỨC

TÓM TẮT KIẾN THỨC HÀNH VI TỔ CHỨC

Bạn cũng _ có thể thảo luận với họ để chỉ ra sự quan trọng của công việc của mỗi cá nhân đối với sự thành công và tiến bộ của tổ chức ra sao, như vậy về phía bạn cũng giúp nhân viên thỏa[r]

31 Đọc thêm

BÀI TẬP CÁ NHÂN HÀNH VI TỔ CHỨC

BÀI TẬP CÁ NHÂN HÀNH VI TỔ CHỨC

chúng ta với thế giới bên ngoài . . . trong khi điều còn lại làm chủ nội tâm. Phong cách Đánhgiá (J) tiếp cận thế giới bên ngoài VỚI MỘT KẾ HOẠCH và mục tiêu tổ chức lại những gìxung quanh, chuẩn bị kỹ càng, ra quyết định và hướng tới sự chỉn chu, hoàn thành. Phong cáchLĩnh hội (P) đón nhận thế giới bên ngoài NHƯ NÓ VỐN CÓ và sau đó đón nhận và hòa hợp,mềm dẻo, kết thúc mở và đón nhận các cơ hội mới và thay đổi kế hoạch.Tính cách đánh giá• Lập kế hoạch tỉ mỉ và cụ thể trước khi hànhđộng.• Tập trung vào hành động hướng công việc;hoàn thành các phần quan trọng trước khitiến hành.• Làm việc tốt nhất và tránh stress khi cáchxa thời hạn cuối.• Sử dụng các mục tiêu, thời hạn và chu trìnhchuẩn để quản lý cuộc sống.Chọn điều phù hợp nhất:Tính cách lĩnh hội• Thoải mái tiến hành công việc mà khôngcần lập kế hoạch; vừa làm vừa tính.• Thích đa nhiệm, đa dạng, làm và chơi kếthợp• Thoải mái đón nhận áp lực về thời hạn;làm việc tốt nhất khi hạn chót tới gần.• Tránh sự ràng buộc gây ảnh hưởng tới sựmềm dẻo, tự do và đa dạng.Đánh giá (J)Lĩnh hội (P)
Xem thêm

9 Đọc thêm

Hành vi tổ chức nhóm 7

HÀNH VI TỔ CHỨC NHÓM 7

Các cá nhân thường tư duy và lập luận trước khi hành động. Như vậy, hiểu biết về cách thức ra quyết định của mọi người có thể sẽ rất hữu ích nếu chúng ta muốn giải thích và dự đoán hành vi của họ.
Dựa trên thực tế trong các tổ chức, các nhà quản lý có thể xem xét một số hướng để nâng cao hiệu quả của cá nhân trong việc ra quyết định như sau:

9 Đọc thêm

Câu hỏi ôn hành vi tổ chức

CÂU HỎI ÔN HÀNH VI TỔ CHỨC

1. Hãy phân tích thái độ ảnh hưởng ntn đến hành vi? Là lãnh đạo bạn sẽ làm gì khi
nhân viên có thái độ không tích cực đối với Công việc?
a. Định nghĩa:
Thái độ là những biểu hiện mang tính đánh giá đối với sự kiện, con người, hay một đối
tượng là được ưa thích hay không được ưa thích. Nó phản ánh cảm giác của một người về
một cái gì đó thế nào.
VD: “Tôi yêu công việc của tôi” bạn đang bày tỏ thái độ của bạn đối với công việc.
b. Nguồn gốc:
Thái độ được hình thành từ : gia đình, nhà trường, bạn bè và xã hội xung quanh.
Trong những năm đầu đời, chúng ta bắt đầu mô hình hóa thái độ của chúng ta khi chúng
ta khâm phục, kính trọng hoặc sợ hãi điều gì đó. Chúng ta quan sát cách cư xử của mọi người
xung quanh từ đó hình thành nên thái độ của mình.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Bài giảng Hành vi khách hàng tổ chức Hành vi mua và hành vi sử dụng Lê Văn Nam

BÀI GIẢNG HÀNH VI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC HÀNH VI MUA VÀ HÀNH VI SỬ DỤNG LÊ VĂN NAM

Bài giảng Hành vi khách hàng tổ chức Hành vi mua và hành vi sử dụng được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khách hàng tổ chức là ai; đặc điểm của khách hàng tổ chức; mô hình hành vi mua của khách hàng tổ chức; hành vi sử dụng của khách hàng tổ chức

13 Đọc thêm

CÁC HÀNH VI CHÍNH TRỊ TRONG MỘT TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI VỐN ĐÃ XẤU NÓ CHỈ LÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

CÁC HÀNH VI CHÍNH TRỊ TRONG MỘT TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI VỐN ĐÃ XẤU NÓ CHỈ LÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

Các hành vi chính trị trong một tổ chức không phải vốn đã xấu nó chỉ là phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ Các hành vi chính trị trong một tổ chức không phải vốn đã xấu nó chỉ là phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ Các hành vi chính trị trong một tổ chức không phải vốn đã xấu nó chỉ là phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ Các hành vi chính trị trong một tổ chức không phải vốn đã xấu nó chỉ là phương pháp để hoàn thành nhiệm vụ

19 Đọc thêm

ĐỀ THI HÀNH VI TỔ CHỨC

ĐỀ THI HÀNH VI TỔ CHỨC

TẤT CẢ ĐỀU SAI 64 .Theo lý thuyết của Hersey và Blanchard về lãnh đạo khi nhân viên có khả năng mà không sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm cho một việc nào đó, thì người lãnh đạo cần có hàn[r]

5 Đọc thêm