SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO GIÁN TIẾP

Tìm thấy 7,969 tài liệu liên quan tới từ khóa "SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO GIÁN TIẾP":

BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

5) Cách viết kết quả đo:- Kết quả đo đại lượng A là kết quả dưới dạng một khoảng giá trị, trongđó chắc chắn có chứa giá trị thực của đại lượng A:- Chú ý: Sai số tuyệt đối thu được từ phép tính sai số thường chỉ đượcviết đến một hoặc tối đa là hai chữ số có nghĩa, còn giá trị trung bình Ađược viết đến bậc thập phân tương ứng.- Vd: Phép đo độ dài quãng đường s cho giá trị trung bìnhvới sai số làthì kết quả đo được là:6) Sai số tỉ đối:- Là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo,tính bằng phần trăm:7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp- Các quy tắc:a, Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệtđối của các số hạng.b, Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đốicủa các thừa số.-Chú ý: + Nếu trong công thức vật lí xác định chứa các hằng số thì hằngsố phải được lấy gần đúng đến số lẻ thập phân, nghĩa là nhỏ hơn 1/10tổng các sai số tỉ đối có mặt trong cùng công thức tính.+ Nếu công thức xác định đại lượng đo gián tiếp phức tạp và các dụngcụ đo có độ chính xác cao thì người ta thường bỏ qua sai số dụng cụ.* Các xác định sai số của phép đo gia tốc g trong CĐ rơi tựdo:
Xem thêm

11 Đọc thêm

LÝ THUYẾT SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

LÝ THUYẾT SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI    1. Phép đo các đại lượng vật lí       . Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.       . Phép so sánh trực tiếp thông qua dụng cụ đo gọi là phép đo trực tiếp.       . Phép xác định một đại lượng vật lí thông qua một công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp gọi là phép đo gián tiếp.    2. Đơn vị đo        . Đơn vị đo thường được dùng trong hệ đơn vị SI.      . Hệ đơn vị SI là hệ thống các đơn vị đo các đại lượng vật lí đã được quy định thống nhất áp dụng tại nhiều nước trên thế giới. II. Sai số phép đo    1. Các loại sai số Có hai loại sai số: sai số hệ thống (thường chỉ xét sai số dụng cụ) và sai số ngẫu nhiên.    2. Giá trị trung bình Giá trị trung bình khi đo nhiều lần nột đại lượng A được tính:   =   Đây là giá trị gần đúng nhất với giá trị thực của đại lượng  A.    3. Cách xác định sai số của phép đo       a) . Sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo là trị tuyệt đối của hiệu giữa giá trị trung bình và giá trị của mỗi lần đo ∆A1 = | - A1|; ∆A2 = | - A2|; ∆A3 = | -  A3|...          . Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo gọi là sai số ngẫu nhiên và được tính:          . Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:  ∆A =  +  ∆A'           Trong đó sai số dụng cụ  ∆A' có thể lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.    4. Cách viết kết quả đo  Kết quả đo đại lượng A được viết dưới dạng A =  ± ∆A, trong đó  ∆A được lấy tối đa đến hai chữ số có nghĩa còn  được viết đến bậc thập phân tương ứng.    5. Sai số tỉ đối Sai sô tỉ đối δA của phép đo là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng đo, tính bằng phần trăm δA = . 100%    6. Cách xác định sai số của phép đo gian tiếp      . Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.      . Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng sai số tỉ đốicủa các thừa số.
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

Bài 7. SAI SỐ TRONGPHÉP ĐO CÁC ĐẠILƯNG VẬT LÝNội dung cơ bản.Đo các đại lượng vật lý.Sai số trong các phép đo cácđại lượng vật lý.Cách xác đònh sai số trong cácphép đo các đại lượng vật lý.Cách viết kết quả đo.Cách xác đònh sai số trong phépđo gián tiếp.Muốn xác đònh chiều dàicủa cái bàn ta phải làmgì?

18 Đọc thêm

THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VẬT LÝ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THPT

THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM VẬT LÝ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THPT

Kiều Thanh BắcTHPT Lương PhúKết quả đo đại lượng A không cho dưới dạng một con số, mà cho dưới dạng một khoảng giá trị, mà chắcchắn giá trị thực A nằm trong khoảng này:A = A ± ∆A* Chú ý:Sai số tuyệt đối ΔA thu được từ phép tính sai số thường chỉ được viết đến một hoặc tối đa là 2 chữ số cónghĩa, còn trị trung bình được viết đến bậc thập phân tương ứng. Các chữ số có nghĩa là tất cả các chữ sốcó trong con số tính từ trái sang phải, kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.Ví dụ: Phép đo độ dài quãng đường s cho ta giá trị trung bình 1,36832m, với sai số phép đo được tính là0,0031 m, thì kết quả đo được viết, với Δs lấy một chữ số có nghĩa, như sau:s = 1,36832m ∆s = 0, 0031m suy ra s = 1,368 ± 0, 003mh) Sai số tỉ đối.∆AδA =.100%ASai số tỉ đối càng nhỏ thì pháp đo càng chính xác.3. Cách xác định sai số phép đo gián tiếpĐể xác định sai số của phép đo gián tiếp, ta có thể vận dụng các quy tắc sau đây:a) Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu, thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.b) Sai số tỉ đối của một tích hay thương, thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.Ví dụ: Giả sử F là đại lượng đo gián tiếp, còn X, Y, Z là những đại lượng đo trực tiếp.Nếu F = X + Y - Z thìF=X+
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

Kiểm tra bài cũNhững đại lượng động học nào có tính tương đối?Nêu ví dụ về tính tương đối của đại lượng đó.Tính sai sốTiết 13. Sai số trong thí nghiệm thực hànhHình 11.1 Các điểm thực nghiệm và ô sai sốĐường cong trơn đi gần các điểm thực nghiệm nhất biểudiễn mối qua n hệ hàm số giữa x và yCho bảng số liệu, vẽ đồ thị.t(s)0,100,200,300,36

15 Đọc thêm

Sợi cáp quang, phương pháp đo được bằng OTDR và những yếu tố ảnh hưởng đến sai số của phép đo

SỢI CÁP QUANG, PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐƯỢC BẰNG OTDR VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO

Trong những nă m gần đây, các hệ th ống thông tin được phát triển
mạ nh mẽ h ơn bao giờhết, đáp ứng được phần nào sự bùng n ổ thông tin
trên toàn thếgiới. Các mạng thông tin đi ện hiện đại có c ấu trúc đi ển hình
gồm các nút mạng được tổchức nhờcác hệ th ống truyền dẫn khác nhau
nhưcáp đối xứng, cáp đồng trục, sóng vi ba, vệtinh… Nhu c ầu thông tin
ngày càng tăng, đòi hỏi s ố l ượng kênh truyền dẫn rất l ớn, song các hệ
th ống truyề n dẫn kể trên không t ổchức được các luồng kênh cực lớn.
Xem thêm

104 Đọc thêm

CHUONG 4 DO DIEN TRO

CHUONG 4 DO DIEN TRO

_ Thay đổi R1 cho đến khi cân bằng _ Do vậy thông thường điện trở R1 được chế tạo có dạng hộp điện trở thập phân có độ chính xác cao và khắc độ trực tiếp giá trò điện trở trên hộp này. Vì vậy nếu R3 = R2 thì giá trò điện trở Rx lớn nhất sẽ được xác đònh bằng điện trở toàn phần của R1._ Có thể mở rộng giới hạn đo của cầu hộp bằng cách tạo ra R3 có nhiều giá trò lớn nhỏ hơn nhau 10 lần dùng chuyển mạch B thay đổi tỉ số .Sai số của phép đo điện trở bằng cầu hộp phụ thuộc vào độ ổn đònh, độ chính xác của mạch điện trở nhánh cầu; phụ thuộc vào độ trể biến thiên (R1); độ chính xác và độ nhạy của chỉ thò cân bằng.RR2R1
Xem thêm

27 Đọc thêm

KĨ THUẬT ĐO LƯỜNG BTAP 2015 (ĐHGTVT)

KĨ THUẬT ĐO LƯỜNG BTAP 2015 (ĐHGTVT)

CHƯƠNG 1: Tổng quan chung về kỹ thuật đo lườngCHƯƠNG 2: Cấu trúc và các phần tử chức năng củadụng cụ đoCHƯƠNG 3: Đo lường các thông số của mạch điệnCHƯƠNG 4: Thiết bị đo lường và ứng dụngTÍNH SAI SỐ1. Một điện trở có giá trị trong khoảng 1,14KΩ ÷ 1,26KΩ. BiếtR = 1,2KΩ tại 250C, hệ số nhiệt là 500ppm0C.Hãy tính sai số tương đối của điện trở trên.Xác định giá trị lớn nhất của điện trở tại 750C2. Một nguồn điện áp 12V được mắc với một điện trở có trị số470Ω±10%. Điện áp của nguồn đo bằng một Vôn kế cókhoảng đo 25V với độ chính xác là 3%. Tính công suất của điệntrở và sai số của phép đo
Xem thêm

33 Đọc thêm

Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì.

LÝ THUYẾT THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ.

Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật từ một màn chắn. Lý thuyết thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì. I. Thí nghiệm: 1. Cơ sở lý thuyết: - Sử dụng công thức tính vị trí ảnh tạo bởi thấu kính  =  +    (1) => f =       (2) - Lập mối quan hệ giữa vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính qua hệ gồm thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì. 2. Cách sử dụng các dụng cụ đo và bố trí được thí nghiệm: - Sử dụng thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, vật, màn chắn. - Lắp ráp thí nghiệm thực hành theo sơ đồ hình 35.1a sách giáo khoa. 3. Tiến hành thí nghiệm: - Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật từ một màn chắn. - Đo các khoảng cách d, d' và ghi chép các số liệu. 4. Tính toán các số liệu thu được từ thí nghiệm để đưa ra kết quả: - Tính tiêu cự của thấu kính trong mỗi lần đo theo công thức (1). - Tính giá trị trung bình của tiêu cự. - Tính được sai số của phép đo. - Trình bày được kết quả và nhận xét được nguyên nhân gây ra sai số. 
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài 3 trang 44 sgk Vật lí 10

BÀI 3 TRANG 44 SGK VẬT LÍ 10

3. Cho công thức tính vận tốc tại B: 3. Cho công thức tính vận tốc tại B: v =  và gia tốc rơi tự do: g = . Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc tính sai số đại lượng đo gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg và viết các kết quả cuối cùng. Trả lời: Áp dụng công thức tính sai số tỉ đối δv =  =  +  =  +  = 0,014 δg =  =  +  =  +2.  = 0,026  =   = 2. = 3,95 m/s ∆v = .δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s v =  ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s mà  =  =  = 9,78 m/s2. ∆g = .δg = 9,78.0,026 = 0,26 m/s2. g =  ± ∆g = 9,78 ±  0,26 m/s2
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN: TÌM HIỂU PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ SẤY NÔNG SẢN DẠNG HẠT

BÀI TẬP LỚN ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN: TÌM HIỂU PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ SẤY NÔNG SẢN DẠNG HẠT

Giới hạn điều kiện:
1. Thể tích lò: 10m3 – 20m3 .
2. Dải nhiệt độ làm việc từ 100C đến 800C.
3. Sai số của phép đo nhiệt độ là 20C.
Yêu cầu
1. Tìm hiểu tổng quan về lò sấy nông sản dạng hạt
2. Lựa chọn các cảm biến cần sử dụng cho hệ thống (nêu lý do lựa chọn cảm biến, số lượng và vị trí lắp đặt cảm biến?)
3. Cách lựa chọn và bố trí các thiết bị khác (Sơ đồ khối)
4. Sơ đồ khối hệ thống của hệ thống
5. Lựa chon phương án điều khiển (Mô tả cụ thể)
6. Đánh giá về sai số của hệ thống (Giới hạn, nguyên nhân, biện pháp khắc phục )
7. Hạn chế của bản thiết kế và cách khắc phục ?
LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................ 4
CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THIẾT KẾ..................................5
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC HIỆN
2.1Yêu cầuđề tài .......................................................................................8
2.2 Các hướng giải quyết ...........................................................................8
2.3 Lý do lựa chọn cho thiết kế ..................................................................12
2.4 Tính chọn thiết bị..................................................................................12
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN......................................................................................25
3.1 Các kết quả đạt được............................................................................25
3.2 Các hạn chế khi thực hiện ....................................................................25
3.3 Biện pháp khắc phục.............................................................................25
Xem thêm

25 Đọc thêm

CÁCH TÍNH SAI SỐ VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU VẬT LÝ

CÁCH TÍNH SAI SỐ VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU VẬT LÝ

I. Cơ sở lí thuyết
1. Định nghĩa phép tính về sai số
Các khái niệm
a. Phép đo trực tiếp: Đo một đại lượng vật lí có nghĩa là so sánh nó với một đại lượng
cùng loại mà ta chọn làm đơn vị
b. Phép đo gián tiếp: Trường hợp giá trị của đại lượng cần đo được tính từ giá trị của các
phép đo trực tiếp khác thông qua biểu thức toán học, thì phép đo đó là phép đo gián tiếp
Phân loại sai số
Khi đo một đại lượng vật lí, dù đo trực tiếp hay gián tiếp, bao giờ ta cũng mắc phải sai số.
Người ta chia thành hai loại sai số như sau:
a. Sai số hệ thống:
Sai số hệ thống xuất hiện do sai sót của dụng cụ đo hoặc do phương pháp lí thuyết chưa
hoàn chỉnh, chưa tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo. Sai số hệ thống thường làm cho
kết quả đo lệch về một phía so với giá trị thực của đại lượng cần đo. Sai số hệ thống có thể loại
trừ được bằng cách kiểm tra, điều chỉnh lại các dụng cụ đo, hoàn chỉnh phương pháp lí thuyết đo,
hoặc đưa vào các số hiệu chỉnh.
b. Sai số ngẫu nhiên:
Sai số ngẫu nhiên sinh ra do nhiều nguyên nhân, ví dụ do hạn chế của giác quan người
làm thí nghiệm, do sự thay đổi ngẫu nhiên không lường trước được của các yếu tố gây ảnh
hưởng đến kết quả đo. Sai số ngẫu nhiên làm cho kết quả đo lệch về cả hai phía so với giá trị
thực của đại lượng cần đo. Sai số ngẫu nhiên không thể loại trừ được. Trong phép đo cần phải
đánh giá sai số ngẫu nhiên.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN : HỆ THỐNG ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ SẤY GỖ CÔNG NGHIỆP

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN : HỆ THỐNG ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ SẤY GỖ CÔNG NGHIỆP

Giới hạn điều kiện:
1. Thể tích lò: 20m3 – 40m3 .
2. Dải nhiệt độ làm việc từ 100C đến 600C.
3. Sai số của phép đo nhiệt độ là 10C.
Yêu cầu
1. Tìm hiểu tổng quan về lò sấy công nghiệp
2. Lựa chọn các cảm biến cần sử dụng cho hệ thống (nêu lý do lựa chọn cảm biến trong bản thiết kế?) – Số lượng và vị trí lắp đặt cảm biến ? Trình bày cụ thể về cảm biến sử dụng ?
3. Cách lựa chọn và bố trí các thiết bị khác (Sơ đồ khối)
4. Sơ đồ khối hệ thống của hệ thống
5. Lựa chon phương án điều khiển (Mô tả cụ thể)
6. Đánh giá về sai số của hệ thống (Giới hạn , nguyên nhân, biện pháp khắc phục )
7. Hạn chế của bản thiết kế và cách khắc phục

Mục lụcChương 1: Tổng quan về hệ thống thiết kế

1.1 Tổng quan về lò sấy gỗ công nghiệp
1.2 Tổng quan thiết kế lò sấy

Chương 2: Nội dung thực hiện

2.1 Yêu cầu của đề tài
2.2 Các hướng giải quyết
2.3 Tính chọn thiết bị
2.4 Phương án điều khiển

Chương 3: Kết luận

3.1 Các kết quả đạt được
3.2 Các hạn chế khi thực hiện
3.3 Biện pháp khắc phục
Trang
Xem thêm

18 Đọc thêm

Bài 1 trang 44 sgk Vật lí 10

BÀI 1 TRANG 44 SGK VẬT LÍ 10

Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng 7.1. 1. Hãy tính thời gian rơi trung bình, sai số ngẫu nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay gián tiếp? Nếu chỉ đo 3 lần (n = 3) thì kết quả đo bằng bao nhiêu? Bảng 7.1 Trả lời: n t ∆ti ∆t’ 1 0,398 0,006   2 0,399 0,005   3 0,408 0,004   4 0,410 0,006   5 0,406 0,002   6 0,405 0,001   7 0,402 0,002   Trung bình 0,404 0,004 0,001 Thời gian rơi trung bình  = 0,404s Sai số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s Sai số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s Kết quả: t =  + ∆t  = 0,404 ± 0,005 s Đây là phép đo trực tiếp. Nếu chỉ đo ba lần: (n = 1, 2, 3) thì kết quả đo phải lấy sai số cực đại. t =   ± ∆t Với  =  ≈ 0,402  ∆t = 0,006s => t =  0,402 ± 0,006s.
Xem thêm

2 Đọc thêm

CHỊU THUA TÔI RỒI

CHỊU THUA TÔI RỒI

- Xácđịnhdiện tích của quyển sách?Phépxác địnhmộtlượngvậtphéplí thôngqua một- *Hãyso sánhphépđo đạichiềudài vàđo diệntích?công thức liên hệ với các đại lượng trực tiếp gọi làThế nào là phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp? Cho víphép đo gián tiếp.dụ• Một đại lượng có thể đo bằng hai phép đođược hay không ? ví dụ ?• Một hệ đơn vị được thống nhất áp dụng tạinhiều nước đó là hệ đơn vị SI.• Trong các đại lượng vật lí đã học ,đạilượng nào có đơn vị theo hệ SI?
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài 2 trang 44 sgk Vật lí 10

BÀI 2 TRANG 44 SGK VẬT LÍ 10

2. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo. 2. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo. Trả lời: Sai số của phép đo khoảng cách giữa hai điểm AB được đánh giá bởi sai số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm Kết quả đo được viết: S = 798 ± 1mm

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM MÔN ANTEN TRUYỀN SÓNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM MÔN ANTEN TRUYỀN SÓNG

đồng hồ, một jắc nối đầu ra một chiều và cuối cùng là công tắc nguồn.Trên đồng hồ SWR có 5 thang đo, hai thang NORMAL (1.0 đến 4 và 3.2đến 10), một thang EXPANDED (1.0 đến 1.33), một thang NORMAL dB (0 dBđến 10 dB), và một thang EXPANDED dB (0 dB đến 2.5 dB). Trong bài thínghiệm này, chúng ta sẽ sử dụng các thang dB. Các thang đo này chỉ cho phépchúng ta thiết lập mối quan hệ giữa các phép đo công suất mà không cho phépta đo được mức công suất chính xác.Núm điều chỉnh tần số trung tâm được sử dụng để điều chỉnh bộ khuyếchđại tới tần số trùng với tần số tín hiệu điều chế.Chuyển mạch chọn dải thông dùng để chọn một dải thông xác định cho bộkhuyếch đại: 20Hz hay 100Hz. Trong tài liệu này, dải thông được chọn sẽ là20Hz.13 1. Thiết lập trạng thái các nút chuyển mạch nguồn ở vị trí O (off) và đặt cácmodule như hình 2-3Hình 2-2. Mặt trước của đồng hồ SWRHình 2-3. Bố trí các module 2. Quan sát hình 2-4 và lắp ráp hệ thống như cho trên hình vẽ. 3. Tiến hành các bước điều chỉnh sau:-Trên thiết bị nguồn cấp cho bộ tạo dao động Guun (Gunn Oscillator PowerSupply)VOLTAGE………………………… : MIN
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÌNH SAI GIÁN TIẾP

BÌNH SAI GIÁN TIẾP

298 TRANG 9 PHƯƠNG TRÌNH SỐ HIỆU CHỈNH PHƯƠNG TRÌNH SỐ HIỆU CHỈNH: No dX 1 dX2 Ầ.[r]

12 Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi Đo Lường

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐO LƯỜNG

Câu 1: Đo lường là một quá trình ~ Đánh giá định lượng đại lượng cần đo để có được kết quả bằng số so với đơn vị đo~ Đánh giá định tính đại lượng cần đo để có được kết quả so với đơn vị đo~ Đánh giá các đại lượng vật lý để có được kết quả bằng số so với đơn vị đo~ Đánh giá định lượng đại lượng cần đo để so với đơn vị đoCâu 2: Nguyên nhân gây ra sai số trong phép đo trực tiếp là:~ Do thiết bị đo~ Do người thực hiện phép đo~ Do điều kiện thực hiện phép đo và bản thân của đối tượng đo
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Ngân hàng câu hỏi Đo Lường
Xem thêm

31 Đọc thêm

Bài 4 trang 5 sgk vật lí 9

BÀI 4 TRANG 5 SGK VẬT LÍ 9

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được... 4. Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể). Hướng dẫn. Điền một số giá trị còn thiếu vào bảng.

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề