THỦ TỤC BẢO LÃNH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỦ TỤC BẢO LÃNH NGƯỜI LAO ĐỘNG":

Tài liệu Đại học luật Trắc nghiệm luật kinh tế về phá sản

TÀI LIỆU ĐẠI HỌC LUẬT TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ VỀ PHÁ SẢN

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ PHẦN PHÁ SẢN 1. Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào ? A.30121993 B.01071994 C.15062004 D.25102004 2. Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1ở TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân[r]

10 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH CỦA DOANH NGHIỆP PPTX

TÀI LIỆU THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH CỦA DOANH NGHIỆP PPTX

Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp,thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnhvay vốn đối với dự án phân cấpNơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Tr[r]

2 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (TÓM TẮT)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY (TÓM TẮT)

Chi TCTN theo tháng và chi trợ cấp một lần tăng nhanh cả về người hưởng và số tiềnchi trợ cấp, trong khi đó số chi hỗ trợ học nghề còn thấp do ít người có nhu cầu học nghề.Việc chi TCTN đã được thực hiện theo quy trình. Trong quá trình thực hiện chínhsách BHTN BHXH các địa phương đã cố[r]

24 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KBHXH

Doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhấn nút Truy nhập.Chương trình sẽ hiện ra màn hình thông tin của Doanh nghiệp khai BHXH như sau:Bạn nhập đầy đủ các thông tin theo các tiêu chí trên màn hình để sử dụng chương trình.Lưu ý: Các thông tin đăng ký này sẽ được chương trình đưa vào các tiêu chí trong bộ hồ sơ v[r]

34 Đọc thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

TRANG 1 THỦ TỤC ĐĂNG KỸ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP Địa chỉ: Điện thoại: Người liên hệ: 1.[r]

1 Đọc thêm

Khoá luận Một số vấn đề pháp lý về đình công và giải quyết đình công theo pháp luật Việt Nam

KHOÁ LUẬN MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Ngày 11041996, Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IV đã thông qua Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động và có hiệu lực từ ngày 01071996. Pháp lệnh này cùng với Bộ luật lao động đã tạo ra khung pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ đối với việc giải qu[r]

70 Đọc thêm

TÀI LIỆU THỦ TỤC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG PPT

TÀI LIỆU THỦ TỤC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG CÁCH MẠNG PPT

Thủ tục Trợ cấp khó khăn đột xuất cho ngườicó công cách mạngNơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00,Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện:[r]

2 Đọc thêm

Bài tập tình huống lao động 2

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG LAO ĐỘNG 2

Bài tập lớn 8 điểm môn Luật lao động năm 2016:Trình tự, thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam và tình huống cụ thể đối với trường hợp lao động nữ mang thai về việc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng.

11 Đọc thêm

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

tôi làm đơn này đề nghị quý Trung_ tâm xem xét và làm các thủ tục cho tôi được hưởng trợ cấp một lần của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại nếu người lao động có nguyện [r]

1 Đọc thêm

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Thủ tục khởi kiện vụ án lao độnga • Tên thủ tục:Thủ tục khởi kiện án lao động• Cơ quan ban hành:Quốc hội - Chính phủ - Tòa án nhân dân tối cao.• Mục đích:Các thủ tục cần thiết để khởi kiện án lao động• Đối tượng áp dụng:Các tranh chấp lao động tập thể[r]

3 Đọc thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.. [r]

5 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH (NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2)

NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH (NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2)

NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH
Mục tiêu
 Hiểu được thế nào là bảo lãnh NH và các bên liên quan trong nghiệp vụ bảo lãnh.
 Biết cách sử dụng từng loại bảo lãnh NH trong những tình huống phù hợp.
 Nắm được các quy định pháp lý về bảo lãnh và cách thức phát hành một thư bảo lãnh NH.
2Những vấn đề chung về bảo l[r]

60 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN KÝ DI CHUYỂN CHỐT SỔ BHXH

HƯỚNG DẪN KÝ DI CHUYỂN CHỐT SỔ BHXH

TRANG 1 Thủ tục tham gia BHXH Bắt buộc HƯỚNG DẪN KÝ CHỐT DI CHUYỂN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI  Sổ BHXH của người lao động có xác nhận của người sử dụng lao động; xác nhận của BHXH huyện, thị, t[r]

1 Đọc thêm

THỦ TỤC CẤP SỔ LAO ĐỘNG

THỦ TỤC CẤP SỔ LAO ĐỘNG

TRANG 1 THỦ TỤC CẤP SỔ LAO ĐỘNG: Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Mục đích: Cấp sổ lao động cho người lao động Đối tượng áp dụng: Các đơn vị có sử dụng lao động Tài l[r]

2 Đọc thêm

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bảo hiểm xã hội không những ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người lao động, nó giúp cho người lao động và gia đình họ giải quyết được những khó khăn về đời sống, nó đã bảo vệ chính đáng n[r]

11 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN KÝ CHỐT SỔ DI CHUYỂN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

HƯỚNG DẪN KÝ CHỐT SỔ DI CHUYỂN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

TRANG 1 Thủ tục tham gia BHXH Bắt buộc HƯỚNG DẪN KÝ CHỐT DI CHUYỂN SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI  Sổ BHXH của người lao động có xác nhận của người sử dụng lao động; xác nhận của BHXH huyện, thị, t[r]

1 Đọc thêm

THỦ TỤC HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

THỦ TỤC HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

TRANG 1 THỦ TỤC HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN: Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Mục đích: Hướng dẫn hồ sơ đăng ký Đối tượng áp dụng: người lao động thường t[r]

2 Đọc thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

TRANG 1 THỦ TỤC ĐĂNG KỸ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP Địa chỉ: Điện thoại: Người liên hệ: 1.[r]

1 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 05

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 05

- Trích nộp những khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.- Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty để trục lợi cá nhân.- Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viênkhông được phép: Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh d[r]

3 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Bước 2: Người lao động nộp Giấy ra viện cho người sử dụng lao động; ra Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động Bước 3: Người sử dụng lao động giới thiệu ngư[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề