TÀI LIỆU KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH":

Slide kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả

SLIDE KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

NỘI DUNG
Chương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp
Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả
1. Lý thuyết chung
Khái niệm giao tiếp
Vai trò của giao tiếp
SƠ ÐỒ MÔ HÌNH GIAO TIẾP :
Thông tin là nội dung của giao tiếp.
Con nguời : nguời gửi, nguời nhận
Phản hồi có 2 dạng :
+ Phản hồi duới dạng hành dộng.
+ Phản hồi duới dạng lời nói.
2. Hãy lắng nghe.
3. Bàn bạc dân chủ, có lý có tình, không dùng quyền áp chế
4. Biết thông cảm với hoàn cảnh của đối tượng
5. Biết cách chấp nhận nhau trong giao tiếp. Chấp nhận là biết thích nghi với cuộc sống, với hoàn cảnh khách quan.
6. Nguyên tắc ABC trong giao tiếp:
Accuracy : chính xác.
Brevity : ngắn gọn
Clarify : rõ ràng, sáng sủa
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐH NÔNG LÂM HCM

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐH NÔNG LÂM HCM

Nhằm giúp các bạn giải thích được một số khái niệm về giao tiếp, phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình giao tiếp, hình thành các kỹ năng giao tiếp cơ bản như xã giao, lắng nghe, viết, nói, thuyết trình cá nhân và nhóm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kỹ năng giao tiếp dưới đây. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

67 Đọc thêm

NCKH Tiểu luận Kỹ năng mềm đối với sinh viên

NCKH TIỂU LUẬN KỸ NĂNG MỀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Mục Lục
Lời nói đầu 2
Phần 1 . Giới Thiệu Đề Tài 5
1.1 Lý Do chọn lựa đề tài 5
1.2 Mục đích nghiên cứu 6
1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 6
Phần 2. : Nội Dung Đề Tài 7
2.1 Giới thiệu kỹ năng mềm 7
2.1.1 Các khái niệm 7
2.1.2 Phân loại kỹ năng 8
2.2 Một số kỹ năng mềm cần thiết 12
2.2.1 Kỹ năng học và tự học 12
2.2.1.1. Giới thiệu 12
2.2.1.2 Đánh giá 15
2.2.1.3 Lợi ích mang lại với sinh viên 17
2.2.2 Kỹ năng làm việc nhóm 18
2.2.2.1 Giới thiệu 18
2.2.2.2 Đánh giá 21
2.2.3 Kỹ năng thuyết trình 23
2.2.3.1 Giới thiệu 23
2.2.3.2 Quá trình chuẩn bị 23
2.2.3.3 Cấu trúc bài thuyết trình 26
2.2.3.4 Các sử dụng các phương tiện hỗ trợ 29
2.2.4 Kỹ năng giao tiếp 30
2.2.4.1 Giới thiệu 30
2.2.4.2 Nguyên nhân giao tiếp kém 32
2.2.5.2 Làm thế nào để giao tiếp tốt hơn 34
Tài liệu Tham Khảo 39
Xem thêm

38 Đọc thêm

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG VỤ

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG VỤ

Thuyết trình hay còn gọi là nói trước đám đông là một hình thức quan trọng mà người thuyết trình muốn thực hiện giao tiếp có hiệu quả cần phải rèn luyện cho mình một kỹ năng này. Đây là hoạt động phổ biến trong giao tiếp, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động như quan hệ công chúng (PR), giáo dục và trong hoạt động quản lý… Một số tài liệu phân biệt giữa hai khái niệm thuyết trình và nói trước đám đông, theo đó: Về phương diện nội dung: nói trước đám đông thường mang tính chất thông báo, trao đổi thông tin nhiều hơn, còn thuyết trình mang tính chuyên sâu hơn, ở cấp độ cao hơn. Về không gian và khoảng thời gian: nói trước đám đông có thể diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, có thể tại phòng làm việc hoặc ở một địa điểm công cộng nào đó. Với thuyết trình thì không gian và thời gian có thể người nói xác định cụ thể.Tuy vậy, giữa nói trước đám đông và thuyết trình nhiều khi không có sự ngăn cách mà có sự giao thoa rất lớn.Vì vậy, ở đây chúng ta không đặt ra sự phân biệt này.Thuyết trình, hay còn gọi là diễn thuyết, là nói chuyện trước nhiều người về một vấn đề nào đó một cách có hệ thống.Thuyết trình thường được thực hiện trong các trường hợp: Phát biểu trước cuộc họp, Thuyết trình trong các hội thảo, Chất vấn, Thuyết phục, Giải thích…
Xem thêm

11 Đọc thêm

Phân tích đặc điểm hoạt động của Thẩm phán. Từ đó đưa ra mục đích, yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của Thẩm phán

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA THẨM PHÁN. TỪ ĐÓ ĐƯA RA MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THẨM PHÁN

MỤC LỤC

TRANG
ĐỀ BÀI 1
BÀI LÀM 1
I. KHÁI NIỆM VỀ THẨM PHÁN 1
1. Khái niệm Thẩm phán 1
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán 1
3. Tiêu chuẩn của Thẩm phán 1
II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA THẨM PHÁN 2
III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THẨM PHÁN 3
1. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ. 3
2. Kỹ năng nghe. 4
3. Kĩ năng hỏi. 4
4. Kĩ năng phản hồi. 5
5. Kỹ năng thuyết phục 6
6. Kỹ năng thuyết trình 7
IV. LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC THỰC HIỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA THẨM PHÁN HIỆN NAY 7
1. Nhận xét hiệu quả làm việc của Thẩm phán hiện nay. 7
2. Một số ý kiến đề xuất. 9
KẾT LUẬN 10
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG MỀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG MỀM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ

Lời giới thiệu
Chương 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂNG MỀM 2
1.1. Các khái niệm cơ bản. 2
1.1.1. Kỹ năng. 2
1.1.2. Kiến thức 2
1.1.3. Sự khác nhau giữa kỹ năng và kiến thức 2
1.1.4. Sự khác nhau giữa kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm 2
1.2. Vai trò của kỹ năng mềm 2
1.3. Quá trình hình thành và phát triển của kỹ năng mềm 2
1.4. Kỹ năng mềm và việc phát triển nhân cách 2
1.5. Phân loại kỹ năng mềm 2
Chương 2. MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN 2
2.1. Kỹ năng giao tiếp 2
2.1.1. Khái niệm. 2
2.1.2. Mục tiêu và vai trò của giao tiếp. 2
2.1.3. Các yếu tố cấu thành quá trình giao tiếp. 2
2.1.4 Các yếu tố gây trở ngại cho quá trình giao tiếp. 2
2.1.5. Phân loại giao tiếp 2
2.1.6. Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả. 2
2.1.7. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả và kỹ năng hồi đáp trong giao tiếp ứng xử 2
2.1.8. Các mô hình giao tiếp hiệu quả trong xã hội. 2
2.1.9. Kỹ năng giao tiếp và việc ứng dụng trong nghề nghiệp 2
2.2. Kỹ năng làm việc nhóm 2
2.2.1. Khái niệm 2
2.2.2. Mục tiêu và vai trò của làm việc nhóm 2
2.2.3. Tổ chức nhóm và vai trò của các thành viên nhóm 2
2.2.4. Kỹ năng điều hành và quá trình làm việc theo nhóm. 2
2.2.5 Các vấn đề và cách giải quyết các vấn đề trong nhóm 2
2.2.6. Đánh giá kết quả hoạt động nhóm 2
2.2.7. Đào tạo và phát triển nhóm 2
2.2.8. Kỹ năng hoạt động nhóm trong hoạt động nghề nghiệp 2
2.3. Kỹ năng thuyết trình. 2
2.3.1. Khái niệm 2
2.3.2. Mục tiêu và vai trò của thuyết trình. 2
2.3.3. Xây dựng chủ đề thuyết trình 2
2.3.4. Tiến trình thuyết trình 2
2.3.5. Các yếu tố gây trở ngại cho quá trình thuyết trình. 2
2.3.6. Phong cách thuyết trình và những yếu tố hỗ trợ thuyết trình thành công 2
2.3.7. Phân tích khán giả khi chuẩn bị bài thuyết trình 2
2.3.8. Các nguyên tắc thuyết trình hiệu quả. 2
2.3.9. Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động nghề nghiệp 2
2.4. Kỹ năng đàm phán 2
2.4.1. Khái niệm 2
2.4.2. Phương pháp và phong cách đàm phán và thương lượng 2
2.4.3. Nguyên tắc và nghệ thuật đàm phán và thương lượng 2
2.4.4. Xây dựng chiến lược đàm phán và thương lượng. 2
2.4.5. Tổ chức đàm phán và thương lượng. 2
2.4.6. Những điều cần tránh khi tham gia đàm phán và thương lượng 2
2.4.7. Những vụ đàm phán và những bài học thu được. 2
2.5. Kỹ năng phỏng vấn xin việc. 2
2.5.1. Khái niệm. 2
2.5.2. Mục tiêu và vai trò của kỹ năng phỏng vấn tìm việc. 2
2.5.3. Đánh giá năng lực bản thân và khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. 2
2.5.4. Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng và viết lý lịch cá nhân. 2
2.5.5. Xây dựng niềm tin và trang phục. 2
2.5.6. Kỹ năng trả lời phỏng vấn. 2
2.5.7. Những qui tắc khi phỏng vấn. 2
2.5.8. Những điều chú ý sau khi tham dự phỏng vấn. 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
Lời giới thiệu
Ngày nay, một trong những vấn đề gai góc nhất mà nhiều người phải đối mặt là tìm kiếm một công việc tốt, phù hợp với năng lực và trình độ của mình, chắc chắn bạn sẽ luôn tự hỏi: “mình sẽ làm gì sau khi ra trường”.
Trong cơ cấu kiến thức và chương trình đào tạo của khoa Khuyến Nông trường Đại học Nông Lâm môn “Kỹ năng mềm” hướng tới trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ năng mềm. Điểm mới của cấu trúc nay là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, gắn hoạt động học tập với nghiên cứu thực tiễn, giúp cho người học dễ hiểu, dễ học và gây được hứng thú học tập. Nói khác đi, môn học này không chỉ là giảng dạy về lý thuyết mà chủ yếu là về thực hành. Kết thúc môn học này mà sinh viên mới chỉ nắm được lý thuyết là chưa đủ, mà còn phải có năng lực thực hành về các kỹ năng khác. Nội dung chính của tài liệu này bao gồm 6 chương:
Chương 1: Tổng quan lý luận về kỹ năng mềm.
Chương 2: Một số kỹ năng mềm cơ bản
Chương 3: Thực hành và ứng dụng kỹ năng mềm.
Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp cũng như những người quan tâm đến môn học này..
Trân trọng cám ơn
Xem thêm

76 Đọc thêm

CẨM NANG CHO NGƯỜI MỚI ĐI LÀM

CẨM NANG CHO NGƯỜI MỚI ĐI LÀM

Các nội dung chính được trình bày1.Quản lý sự nghiệp của bạn2.Kỹ năng xác định mục tiêu3.Kỹ năng giao tiếp ứng xử4.Kỹ năng viết hồ sơ xin việc5.Kỹ năng làm việc nhóm6.Kỹ năng soạn thảo văn bản7.Kỹ năng viết email bằng tiếng anh8.Kỹ năng thuyết trình9.Kỹ năng đàm phán10.Kỹ năng lãnh đạo và quản tri11.Kỹ năng làm việc sáng tạo12.Kỹ năng hòa nhập vào môi trường làm việc mới13.Bảng giải quyết vấn đề14.Kỹ năng lập kế hoạch15.Tài liệu tham khảo: Danh mục kỹ năng cần thiết
Xem thêm

293 Đọc thêm

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TỐT VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TỐT VÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Trong từ điển từ “thuyết trình” có rất nhiều nghóa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo
nghóa xuất phát từ “trình bày” có nghóa là “đưa cho ai đó một cái gì đó – nói điều gì đó với ai
đó” hoặc giao tiếp với ai đó.
“Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và có thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình
thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là:
Viết: Thư, lời nhắn, báo cáo, nhận xét, biên bản của cuộc họp, các cuộc họp, đề nghị ...
Nói: Chuyện trị, họp, phỏng vấn, bán một sản phẩm hoặc dịch vụ
Hành động :Ngơn ngữ cử chỉ, hành động
Các nội dung về “Kỹ năng thuyết trình” dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một
bài thuyết trình dưới dạng viết, mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nói đó là:
Một bài giới thiệu sản phẩmbán hàng tốt
Tổ chức cuộc họp
Xem thêm

12 Đọc thêm

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

X thuộc mẫu bán hàng cổ điển,có ưu điểm chân thành, kiên trìvà nhẫn nạiY có năng lực quan sát vàsuy đoán sự vật, dám nghĩdám làm.Còn Z, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầucủa đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kếhoạch hiệu quả nên đã mở ra một nhu cầumới cho thị trường. Nhờ trí tuệ hơn ngườimà Z được công ty quyết định bổ nhiệm làmquản lý bộ phận bán hàng.NHỮNG ĐIỀU TỐI KỊ TRONG THUYẾT TRÌNH•  PHÂN BIỆT VĂN HOÁ VÙNG MIỀN•  DO’S AND TABOO’S•  KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC TÂM LÍ HÀNH VI•  ĐỊNH KIẾN VỀ TÔN GIÁO•  NĂNG LỰC KHÔNG ĐỦ NHƯNG THƯÀ TỰ TIN•  THIẾU GIAO LƯUXÂY DỰNG TÂM LÍ CỐNGHIẾNhoangphuong@marketing-studies.vn18
Xem thêm

83 Đọc thêm

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

3. Kênh truyền đạt thông điệp...•Các thông điệp được truyền đạt qua nhiều kênh, nói thì bằng cách gặp mặt đối mặt, gọi điện thoại, gặp qua video; viết thì bằng thư từ, email, bản ghi nhớ hay báo cáo. CÓ HAI KÊNH CHÍNH•Kênh giao tiếp chính thức (formal communication networks)•Kênh giao tiếp không chính thức (informal comm. networks) 2.1 Kênh giao tiếp chính thức•Từ cấp trên xuống cấp dưới (downward): hướng dẫn công việc, quan hệ công việc, quy trình, phản hồi, …•Từ cấp dưới lên cấp trên (upward): báo cáo, đề nghị, …•Giữa các đồng nghiệp (horizontal): hợp tác, giải quyết công việc, chia sẻ thông tin, thực hiện báo cáo, … 2.2 Kênh giao tiếp không chính thứcCác chức năng của kênh giao tiếp không chính thức:•Xác nhận thông tin;•Mở rộng thông tin; •
Xem thêm

44 Đọc thêm

Đáp án 25 câu đề cương kĩ năng thuyết trình

ĐÁP ÁN 25 CÂU ĐỀ CƯƠNG KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Tập hợp 25 câu hỏi và đáp án môn kỹ năng thuyết trình, một tài liệu dành cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đăng, nghiên cứu học tập ôn luyện trong quá trình học tập môn kỹ năng thuyết trình của mình.

18 Đọc thêm

Bài giảng môn kỹ năng giao tiếp thuyết trình Kỹ năng đàm phán

BÀI GIẢNG MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Đàm phán không phải là một ván cờ, không nên yêu cầu một thắng, một thua cũng không phải là một trận chiến phải tiêu diệt hoặc đặt đối phương vào thế chết, mà đàm phán vẫn là một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi.Đàm phán là một cuộc thảo luận giữa 2 hay nhiều người để đạt được thỏa thuận về những vấn đề ngăn cách các bên mà không bên nào có đủ sức mạnh để giải quyết những vấn đề ngăn cách đó. Đàm phán là quá trình giao tiếp giữa các bên thông qua trao đổi thông tin và thuyết phục nhằm đạt được những thỏa thuận về những vấn đề khác biệt trong khi giữa họ có những quyền lợi có thể chia sẻ và những quyền lợi đối kháng.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Đề cương đáp án kỹ năng thuyết trình

ĐỀ CƯƠNG ĐÁP ÁN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Câu 1: Các khái niệm về kĩ năng thuyết trình
Câu 2: Phân biệt thuyết trình và giao tiếp
Câu 3: Các lợi ích của việc học kĩ năng thuyết trình
Câu 4: Các đặc điểm của 1 bài kĩ năng thuyết trình hiệu quả
Câu 5: Phân loại các bài thuyết trình?
Câu 6: Trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, có các loại bài thuyết trình điển hình nào?
Câu 7: Tại sao nói một bài thuyết trình hiệu quả thì phải được phân bổ thời gian một cách hợp lý?
Tập hợp câu hỏi và đáp án môn kỹ năng thuyết trình
Xem thêm

17 Đọc thêm

Bài thuyết trình về August Comte

BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ AUGUST COMTE

Trình bày người đã có công đầu tiên với môn xã hội học là August Comte . Bài thuyết trình phải nêu rõ đầy đủ các yếu tố, khai thác được toàn diện vấn đề đặt ra. Bày tỏ được quan điểm của bản thân về môn xã hội học của bản thân cũng như của các bạn trong nhóm. Thực hiện tốt các kỹ năng thuyết trình cũng như khả năng giao tiếp với giáo viên và các bạn sinh viên,

29 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

BÀI THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

bài word kèm theo cho bài PP đã đăng lên, có đầy đủ thông tin và giúp đỡ cần thiết để thuyết trình 1 cách tốt nhất các kỹ năng đàm phán cần thiết trong kinh doanh mà sinh viên cần thiết để thuyết trình môn nghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh.

26 Đọc thêm

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 Kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình Nguyễn Văn Chương

BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 9 KIẾN TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH NHẰM KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BÀI THUYẾT TRÌNH NGUYỄN VĂN CHƯƠNG

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 Kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình, giới hạn những điểm chính, làm nổi bật ý tưởng chính, mở đầu và kết thúc hiệu quả, cấu trúc những lọai diễn từ khác, diễn từ có bản thảo và diễn từ ứng khẩu, giới thiệu diễn giả và thuyết trình tập thể.

34 Đọc thêm

kỹ năng giao tiếp trong nhà trường

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG NHÀ TRƯỜNG

M ỤC L ỤC
M ỤC L ỤC 8
PHẦN MỞ ĐẦU 11
1. Lý do chọn đề tài 11
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 12
3. Mục đích nghiên cứu 13
4. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 13
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 13
6. Phạm vi nghiên cứu 13
7. Các phương pháp nghiên cứu 14
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG GIAO TIẾP 16
1.1. Khái niệm chung 16
1.1.1. Khái niệm giao tiếp 16
1.1.2. Vai trò của giao tiếp 17
1.1.3. Chức năng của giao tiếp 18
1.1.3.1. Chức năng xã hội 18
1.1.3.2. Chức năng tâm lý 19
1.2. Các phương tiện giao tiếp 20
1.2.1. Phương tiện giao tiếp ngôn ngữ 21
1.2.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 22
1.3. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản 25
1.3.1. Kỹ năng lắng nghe 25
1.3.2. Kỹ năng đặt câu hỏi 28
1.3.3. Kỹ năng thuyết phục 29
1.3.3.1. Những điểm cần chú ý khi thuyết phục 30
1.3.3.2. Quy trình thuyết phục 30
1.3.4. Kỹ năng thuyết trình 31
1.3.4.1. Các bước thuyết trình 31
1.3.4.2. Một số điểm cần lưu ý với người thuyết trình 33
1.3.5. Kỹ năng đọc và tóm tắt văn bản 34
1.3.5.1. Kỹ năng đọc 34
1.3.5.2. Kỹ năng tóm tắt văn bản 35
1.4. Các tình huống giao tiếp đặc trưng 35
1.4.1. Tình huống giao tiếp trong gia đình 35
1.4.2. Tình huống giao tiếp trong nhà trường 36
1.4.3. Tình huống giao tiếp trong xã hội 37
1.5. Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 38
1.5.1. Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Sư phạm 38
1.5.2. Đặc điểm giao tiếp của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 39
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NHU CẦU GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐHSP KỸ THUẬT HƯNG YÊN...... 41
2.1.1. Thực trạng nhu cầu giao tiếp của sinh viên nam Khoa Sư phạm Kỹ thuật…...42
2.1.2. Thực trạng nhu cầu giao tiếp của sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật 43
2.1.3. Sự khác nhau trong nhu cầu giao tiếp giữa sinh viên nam và sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật 44
2.1.4. So sánh nhu cầu giao tiếp giữa các khối lớp Khoa Sư phạm Kỹ thuật……….46
2.2. Nội dung giao tiếp 49
2.3. Mức độ cởi mở của cá nhân 52
2.3.1. Mức độ cởi mở cá nhân của sinh viên nam Khoa Sư phạm Kỹ 52
2.3.2. Mức độc cởi mở cá nhân của sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật 53
2.3.3. Sự khác nhau về mức độ cởi mở cá nhân giữa sinh viên nam và sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật 55
2.4. Khả năng giao tiếp 56
2.4.1. Thực trạng khả năng giao tiếp của sinh viên nam Khoa Sư phạm Kỹ thuật.....57
2.4.2. Thực trạng khả năng giao tiếp của sinh viên nữ Khoa Sư phạm Kỹ thuật 62
CHƯƠNG 3
XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 69
3.1. Tình huống giao tiếp trong gia đình 69
3.2. Tình huống giao tiếp trong nhà trường 71
3.2.1. Tình huống giao tiếp trong trường Đại học 71
3.2.2. Tình huống giao tiếp trong khi thực tập sư phạm 74
3.3. Tình huống giao tiếp trong xã hội 80
3.3.1. Tình huống giao tiếp thông thường trong xã hội 80
3.3.2. Tình huống giao tiếp trong qúa trình xin việc, phỏng vấn xin việc 83
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87
1. Kết luận 87
2. Kiến nghị 88
Xem thêm

79 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn GIAO TIẾP KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GIAO TIẾP KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG GIAO TIẾP KINH DOANH

Mục Lục
Câu 1: Phân tích Khái niệm giao tiếp kinh doanh. Nếu VD minh họa 2
Câu 2: Trình bày các nguyên tắc của giao tiếp kinh doanh: 3
Câu 3: Khái niệm của kỹ năng lắng nghe, trình bày các lợi ích của kỹ năng lắng nghe 4
Câu 4: Khái niệm giao tiếp phi ngôn ngữ, các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 5
Câu 5: Phân tích các bước thực hiện kỹ năng thuyết trình. 9
Câu 6: Khái niêm xung đột? 10
Câu 7: Phân tích các nguyên nhân của xung đột. 10
Câu 8: Các phương pháp giải quyết xung đột. 10
Câu 9: Khái niệm kỹ năng thương lượng, các chiến lược thương lượng. 11
Câu 10: Khái niệm kỹ năng viết, các tính chất thể hiện kỹ năng viết 12
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI

CHÀO MỪNG THẦY GIÁO VÀCÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀITHUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 6Nhóm 6 –57CX1KỸ NĂNG GIAO TIẾPQUA ĐIỆN THOẠI•Vai trò•Đặc điểm••Kỹ năng giao tiếp qua điệnthoạiLưu ý khi giao tiếp qua điệnthoạiVAI TRÒ•

7 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNGGIAO TIEP TT BUỔI 1 PDF

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNGGIAO TIEP TT BUỔI 1 PDF

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀChương 1: Lý thuyết chung về giao tiếp, thuyết trình.KỸ NĂNG GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNHGiảng viên: ThS Hoàng Thị Thùy Dươnge-mail: duongntt@ftu.edu.vnChương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản.Chương 3: Kỹ năng thuyết trình hiệu quả.Chương 4: Các tình huống giao tiếp, thuyết trình.1. Lý thuyết chungCHƯƠNG 1LÝ THUYẾT CHUNGVỀ GIAO TIẾP, THUYẾT TRÌNHKhái niệm giao tiếp1 KHÁI NIỆM:Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa người và người,qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, vềcảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qualại với nhau• Khái niệm giao tiếp• Khái niệm thuyết trình• Vai trò của giao tiếp, thuyết trìnhNguời gửiNguời nhận
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề