CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 15

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 15":

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG I : CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG LẬP TRÌNH .
CHƯƠNG II : Giới thiệu về lập trình HĐT với Java .
CHƯƠNG III : Lớp và các thành phần của lớp .
CHƯƠNG IV Các lớp cơ sở và các cấu trúc dữ liệu .
Chương V : Lập trình mạng .
CHƯƠNG 8 : CÁC LUỒNG VÀO RA VÀ CÁC TỆP DỮ LIỆU.
Ch¦­¬ng 9 : KẾT NỐI csdl v[r]

20 Đọc thêm

giáo trình lập trình C

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C

CHƯƠNG 1 6
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ C 6
GIỚI THIỆU 6
1.1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỊCH C CƠ BẢN 6
1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ C 7
1.3 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C 7
1.4 BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI MỘT CHƯƠNG TRÌNH 9
1.5 BIẾN, HẰNG, ĐỊNH DANH 10
1.5.1 Biến (variable) 10
1.5.2 Hằng (constant) 1[r]

339 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 5 TẬP HỢP

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 5 TẬP HỢP

Chẳng hạn, trên tập các số nguyên Z ta xác định quan hệ R nh sau :nRm nếu và chỉ nếu n-m chia hết cho 3. Dễ dàng thấy rằng, quan hệ đó thoảmãn cả ba tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Tập Z đợc phân thành 3lớp tơng đơng, đó là các tập số nguyên có dạng 3k, 3k+1 và 3k+2.Một quan hệ R trên tập A[r]

34 Đọc thêm

quản lý thư viện trên mạng

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN MẠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3
I. Hệ THốNG QUảN LÝ THƯ VIệN. 3
1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện : 3
2. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay : 3
3. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại : 4
II. HƯớNG THựC THI CủA Đề TÀI : 5
CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA[r]

397 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học 5
1.1. Đa dạng sinh học là gì? 5
1.2. Vai trò của đa dạng sinh học 5
1.3. Đặc trưng của đa dạng sinh học ở Việt Nam 5
1.4. Một số bức xúc về ĐDSH ở Việt Nam 6
Chương 2[r]

72 Đọc thêm

Khảo sát và xây dựng hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trường đại học Thương mại theo quy mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THEO QUY MÔ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 4
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
1.1 Đại cương về hệ thống thông tin 4
1.1.1 Một số khái niệm về hệ thống thông tin 4
1.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của hệ thống thông tin 4
1.1.3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin 5
1.1.4 Quá trình phát triển của hệ thống thông tin 6
1.1.5 Khảo sá[r]

34 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống quản lý công văn, được ứng dụng thực tế trong công việc hỗ trợ quản lý công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự Hà Nội.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VĂN, ĐƯỢC ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG VIỆC HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HÀ NỘI.

MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1
1.1. Giới thiệu về Tổng cục Thi hành án dân sự 1
21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao và theo quy định của pháp luật. 5
1.2. Mô tả hoạt động quản lý công văn 5
1.2.1. Hoạt động xử lý c[r]

46 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

Môn học được gói gọn trong 10 chương bao quát tất cả các kiến thức, gồm: Các
qui tắc cơ bản của GIS; Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu; Cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian;
Phân tích cơ sở dữ liệu không gian; Truy xuất và hiển thị dữ liệu GIS; Kiến thức cơ
bản về viễn thám; Các nguyên lý viễn thám; Dữ liệu dùn[r]

11 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Học viện bưu chính viễn thông

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CTDLGT là một trong những môn cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. Chương trình = Cấu trúc + Giải thuật. Tài liệu bao gồm 7 chương trình bài cấu trúc dữ liệu và các giải thuật cơ bản nhất. Còn[r]

144 Đọc thêm

THỰC TRẠNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM

135. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU:Dữ liệu sơ cấpDữ liệu thứ cấp06/04/16Thông tin thu được từ việc phỏngvấn trực tiếp các đối tượng làmviệc lâu năm trong ngành tàichính – ngân hàng.Thông tin từ các tài liệu tham khảo( internet, sách, bài giảng...)14NỘI DUNG BÀI BÁO CÁOCHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ[r]

117 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng Java PTIT

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA PTIT

Tài liệu gồm 6 chương :
Chương 1: Tổng quan về tiếp cận hướng đối tượng
Chương 2: Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Chương 3: Ngôn ngữ Java
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java
Chương 5: Cài đặt cấu trúc dữ liệu lên Java
Chương 6: Lập trình giao diện trên Java

173 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tìm hiểu hệ thống cập nhật các website bị tấn công tại Việt Nam

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẬP NHẬT CÁC WEBSITE BỊ TẤN CÔNG TẠI VIỆT NAM

Báo cáo thực tập tìm hiểu hệ thống cập nhật các website bị tấn công tại Việt Nam
Việt Nam nằm trong số những nước có tỉ lệ website bị tấn công, điều khiển nhiều nhất thế giới. Trong năm 2010, Việt Nam đã có hơn 2300 website bị tấn công, số lượng website bị tấn công không ngừng tăng lên và tính từ[r]

42 Đọc thêm

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộiphân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘIPHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………… 4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG I. Giới thiệu chung ……………………………………………………6 II. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình visual foxpro…………… 12 III. Giới thiệu về bài toán quản lý tuyển sinh hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế quốc dân hà nội[r]

36 Đọc thêm

Slide Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm

SLIDE CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: GIẢI THUẬT TÌM KIẾM

Chương giải thuật tìm kiếm môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Tìm kiếm là quá trình tìm một phần tử dữ liệu có một thành phần khóa (Key), có kiểu dữ liệu là T nào đó, các thành phần còn lại là thông tin (Info) liên quan đến phần tử dữ liệu đó cần thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

40 Đọc thêm

Đề tài quản lý cán bộ tiền lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .3

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG .5

I.Giới thiệu về công ty .5

1. Quá trình hình thành và phát triển .5

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .6

II. Khảo sát hệ thống .14

1.Tổng quan về hệ thống quản lý .14

2.Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân[r]

85 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

DANH SÁCH KÉPTỔ CHỨCVí dụ: Tổ chức dữ liệu cho một danh sách các hìnhtròn.struct HinhTron{double x, y, r;};struct NodeHinhTron {HinhTron info;NodeHinhTron *pNext, *pPrev;};5DANH SÁCH KÉPstruct DSHinhTron{NodeHinhTron *pHead,*pTail;};Giả sử có biến cấpphát tĩnh ds có kiểuDSHinhTron lưu trữdan[r]

33 Đọc thêm

mẫu báo cáo bài tập lớn cấu trúc dữ liệu

MẪU BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

HƯỚNG GIẢI QUYẾT TÊN CÁC ADT ĐƯỢC DÙNG ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHẦN 2: MÔ HÌNH UML CỦA CÁC ADT TÊN ADT DỮ LIỆU THAO TÁC _GHI CHÚ:_ _ _ CẦN PHẢI CHỈ RÕ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ADT NẾU CÓ PHẦN[r]

1 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (ĐH HÀNG HẢI)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (ĐH HÀNG HẢI)

Học phần Cấu trúc dữ liệu nhằm cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành cấu trúc dữ liệu cho sinh viên. Kết cấu của bài giảng gồm có 4 chương: Chương I : Khái niệm liên quan đến CTDL. Chương II : Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản. Chương III: Cây (tree). Chương IV: Bảng băm (hash[r]

80 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS KẾT HỢP GLONASS TRONG THÀNH LẬP LƯỚI TRẮC ĐỊA

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS KẾT HỢP GLONASS TRONG THÀNH LẬP LƯỚI TRẮC ĐỊA

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS VÀ GLONASS 3
1.1 Cấu tạo chung của các hệ thống vệ tinh định vị 3
1.2 Hệ thống vệ tinh định vị GPS 3
1.2.1 Lịch sử phát triển 3
1.2.2 Cấu trúc của hệ thống GPS 12
1.2.3 Hệ tọa độ sử dụng trong hệ thống định vị vệ tinh[r]

78 Đọc thêm

SLIDE: CẤU TRÚC DỮ LIỆU

SLIDE: CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Slide bài giảng: CẤU TRÚC DỮ LIỆU có 5 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT. Chương 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING). Chương 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP. Chương 4: DANH SÁCH (LIST). Chương 5: CÂY (TRE

228 Đọc thêm