THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT":

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUANG BÌNH TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 2014 (LV THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUANG BÌNH TỈNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 2014 (LV THẠC SĨ)

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyệ[r]

97 Đọc thêm

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LÃNH

CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LÃNH

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 5
1.1. Các khai niệm cơ bản 5
1.1.1. Khái nhiệm về công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5
1.1.2. Khái niệm quyền sử dụng đất 5
1.2.3. Khái niệm hợp đồng chuyể[r]

49 Đọc thêm

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2009 2013

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN ĐÌNH LẬP, HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN TRONG GIAI ĐOẠN 2009 2013

Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục đích của đề tài 3
1.3. Mục tiêu của đề tài 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4
2.1.1. Cơ sở pháp lý của đề tài 4
2.1.2.1. Một số văn bản pháp quy của Nhà nước quy định về việc chuyển[r]

69 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 62016

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2014 62016

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 62016Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 62016Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Th[r]

88 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất nếu không có thoả thuận khác, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, ghi nợ trước đây nếu có, lệ phí địa chính theo qu[r]

2 Đọc thêm

THỦ TỤC KHAI THUẾ TNDN DÀNH CHO TỔ CHỨC KINH DOANH KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

THỦ TỤC KHAI THUẾ TNDN DÀNH CHO TỔ CHỨC KINH DOANH KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT

TRANG 1 THỦ TỤC KHAI THUẾ TNDN DÀNH CHO TỔ CHỨC KINH DOANH KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ: TÊN ĐƠN VỊ: SỞ KHĐT ĐỊA[r]

1 Đọc thêm

HIỆU LỰC CỦA VIỆC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HIỆU LỰC CỦA VIỆC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất mới đ-ợc pháp luật n-ớc ta chú ý quy định ở hai yếu tố là _"những điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất" _và _"thời điểm [r]

7 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 20102014 (LV THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 20102014 (LV THẠC SĨ)

Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất[r]

87 Đọc thêm

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ, CHO THUÊ LẠI, THỪA KẾ, TẶNG CHO, GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc[r]

5 Đọc thêm

Tài chính về đất đai và giá đất

TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI VÀ GIÁ ĐẤT

Quản lí tài chính về đất đai

Đây là nội dung mới thứ hai trong các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở Luật Đất đai 2003 so với Luật Đất đai 1993. Quản lý tài chính luôn là nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai vì nó là quản lý các nguồn tài chính trực tiếp liên quan đến[r]

21 Đọc thêm

Bất cập đền bù và sử dụng đất

BẤT CẬP ĐỀN BÙ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT

các bất cập trong công tác đền bù và sử dụng đất hiện nay
Hiện trạng chính sách thuế đất và thu tiền sử dụng đất ở nước ta cơ bản vẫn dựa vào luật đất đai 2003, tuy nhiên một số chính sách vẫn áp dụng theo quy định trước khi có luật đất đai 2003 như thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà, đất. Như v[r]

11 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẠ BẰNG HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HẠ BẰNG HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

đó có quy định về tài chính đất đai Bất động sản gồm: Tiền sử dụng đất khinhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Tiền thuê đất đối với đất do nhànước cho thuê; thuế sử dụng đất; Thuế thu nhập từ chuyển [r]

86 Đọc thêm

Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy

MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT ĐẾN NĂM THUẾ 2010 VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG HẠN MỨC THEO QUY

Thủ tục: Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên

Thủ tục: Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

ĐỀ CƯƠNG MÔN TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI

Câu 1
Khái niệm tiền sử dụng đất: Theo LDD 2013 Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Đối tượng thu tiền sử dụng đất
1. Người được Nhà nước giao đấ[r]

30 Đọc thêm

DE THI CÔNG CHỨC THUẾ 2012

DE THI CÔNG CHỨC THUẾ 2012

Cập nhật đề thi các môn thi của khu vực phía Nam (2728102012)
Môn nghiệp vụ (viết)
Câu 1: Trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế?
Câu 2: Qua nghiên cứu Luật thuế GTGT, anhchị hãy so sánh nghĩa vụ thuế GTGT giữa đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu t[r]

2 Đọc thêm

Ôn tập kiến thức về bộ môn Thuế

ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ BỘ MÔN THUẾ

1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ
2
Nội dung trình bày
Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của thuế;
Phân loại thuế;
Các yếu tố cấu thành một sắc thuế;
Hệ thống thuế Việt Nam
Một số nội dung khác
2
3
I. Khái niệm, đặc điểm, chức năng và vai trò của thuế
1. Khái niệm thuế, phí và lệ phí:
 Thuế[r]

11 Đọc thêm

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đấtĐăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất đaiQuyền sử dụng đất trong thị trường bất động sảnChế độ sử dụng đất nông nghiệp

71 Đọc thêm

Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế sử dụng đất

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC BAN HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT

Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật thuế sử dụng đất Bài tập học kỳ Luật Tài chính
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Tài chính
A. Mở bài

Trong những năm qua thị trường bất động sản đã và đang hình thành, phát triển ở Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế[r]

14 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC BAN HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC BAN HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT

Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật thuế sử dụng đất Bài tập học kì Luật tài chính
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Tài chính
Trong những năm qua thị trường bất động sản đã và đang hình thành, phát triển ở Việt Nam, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, kích thích đầu tư[r]

12 Đọc thêm

Chế độ pháp Lý về các loại đất

CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC LOẠI ĐẤT

b) Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;
c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loạ[r]

36 Đọc thêm

Cùng chủ đề