THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM":

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... khóa luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Việt Nam; từ đó, đưa số giải pháp nhằm đổi giáo dục đào tạo Việt Nam sở vận dụng quan điểm toàn diện 3.2 Nhiệm vụ... chung quan điểm toàn diện nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo - Xe[r]

77 Đọc thêm

Nghiên cứu tâm lí học giáo dục ở việt nam từ 1986 đến 2010 thành tựu và hạn chế

NGHIÊN CỨU TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

So với thế giới, TLHGD của nước ta còn rất non trẻ, nhưng so với các chuyên ngành tâm lí học khác ở Việt Nam, có thể nói TLHGD là chuyên ngành ra đời sớm nhất và phát triển mạnh nhất vì đối tượng nghiên cứu và mục tiêu phục vụ của nó gắn liền với sự nghiệp giáo dục, phát triển con người nói chung, t[r]

46 Đọc thêm

MỘT GÓC NHÌN VỀ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

MỘT GÓC NHÌN VỀ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

cấp phần cứng trong đào tạo theo chươngtrình liên kết, qua mạng hay nhượng quyền(franchise); chưa thật sự tích hợp tri thức vàkinh nghiệm quốc tế để tự thân phát triển;đồng thời giá trị thu được chưa lớn, chưa đủkích thích toàn bộ hệ thống đại học.162. Những hạn chế tiêu biểu+ Trên bình diện[r]

41 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt mà thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ đi sau những kinh nghiệm tham gia vào đời sống sản xuất và hoạt động. Giáo dục xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người và chỉ có trong đời sống con người. Trải qua quá trình phát t[r]

45 Đọc thêm

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

Mặc dù còn những tính chất trực quan, chất phác ngây thơ và tồn tại những quan điểm duy tâm thần bí về xã hội, nhng học thuyết Âm - Dơng đã bộc lộ rõ khuynh hớng duy vật và t tởng biện c[r]

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

Lịch sử t tởng và thực tiễn cho thấy chỉ khi nào đứng trên quan điểm duy vật và nắm vững lý luận phép biện chứng, chúng ta mới có thể nhận thức đợc các sự vật, một cách khoa học, bản chấ[r]

19 Đọc thêm

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Phát triển mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu những năm qua là động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ ăn theo và, do vậy, góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh [r]

4 Đọc thêm

THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐỔI MỚI

THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐỔI MỚI

Việt Nam là một nước mà nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng trước đây với những chính sách bất hợp lý đã kìm hãm sự phát triển của nông nghiệp vì vậy từ Đại hội Đảng lần thứ VI 1986 nhà[r]

15 Đọc thêm

tiểu luận:báo chí truyền thông trong tiến trình họi nhập

TIỂU LUẬN:BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG TRONG TIẾN TRÌNH HỌI NHẬP

Bài nghiên cứu dưới đây sẽ cố gắng khảo cứu đánh giá, phân tích những thành tựu và hạn chế cơ bản của báo chí truyền thông Việt Nam. đồng thời cũng chỉ ra cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, để từ đó có giải pháp đúng đắn, khoa học để tiếp tục phát triển và hội nhập.

13 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬[r]

23 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY CAO SU XUẤT KHẨU

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY CAO SU XUẤT KHẨU

chuyên đề môn học Thực trạng và biện pháp thúc đẩy cao su xuất khẩu Nghiên cứu tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường các nước tính đến tháng 72013. Xem xét những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại.

39 Đọc thêm

Tiểu Luận Môn Quản Trị Ngân Hàng: Cải Cách Hệ Thống Thuế Việt Nam Hậu Wto

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG: CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM HẬU WTO

Tiểu luận Môn Quản Trị Ngân Hàng: Cải cách hệ thống thuế Việt Nam hậu WTO nhằm trình bày về nguyên tắc cải cách hệ thống thuế. Phân tích thực trạng hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế, từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được và hạn chế còn tồn tại trong quá trình cải cách hệ thống thu[r]

24 Đọc thêm

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ - Công nghệ Việt Nhật

BIỆN PHÁP CẢI TIẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

1. Lý do chọn đề tài
Chất lượng đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động đào tạo, trong đó nhân tố quản lý có vai trò chủ đạo, quyết định. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội là vấn đề trọng tâm của mỗi cơ sở giáo dục. Chiến lược phát triển g[r]

101 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẦY ĐỦ MÔN QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẦY ĐỦ MÔN QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

đề cương chi tiết
1. Anhchị hiểu như thế nào về khái niệm viên chức theo quy định của pháp luật:
2. Anhchị hãy phân tích và cho ví dụ minh hoạ các đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam.
3. Anh (chị) hãy nêu những thành tựu và nguyên nhân những thành tựu của giáo dục Việt[r]

19 Đọc thêm

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM.

Chương I : Cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI – Foreign Direct Investment) và vai trò của nó. 2
I. Quan niệm vềđầu tư trực tiếp nước ngoài. 2
1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2
2. Đặc điểm chủ yếu của FDI. 2
3. Các hình thức chủ yếu của FDI. 3
4. Những nhân tốảnh hưởng đến[r]

33 Đọc thêm

HỎI ĐÁP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỎI ĐÁP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

?Giáo dục Việt Nam (bao gồm cả đào tạo, sau đây gọi chung là giáo dục) đã đạtđược nhiều thành tựu, kết quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, giáo dục đã bộclộ những yếu kém, bất cập, trong đó có những vấn đề gây bức xúc[r]

37 Đọc thêm

Hoàn thiện quy định về hình phạt Tử hình trong Bộ luật Hình sự Việt Nam

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Hoàn thiện quy định về hình phạt Tử hình trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.Nghiên cứu được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, bằng phương pháp đánh giá thực trạng nghiên cứu, khảo cứu các tài liệu có liên quan đến việc nghiên cứu. Qua đó[r]

72 Đọc thêm

Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đất nước ta tự hào với bạn bè trên thế giới là một dân tộc hiếu học, với bề dày truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu quê[r]

55 Đọc thêm

Đổi mới công tác đào tạo nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên khối Kinh tế Trường Đại học Thăng Long

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Tính cấp thiết của đề tài:
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình chuyển đổi và phát triển nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân giải thích cho việc đạt được những thành tựu đó là chất lượng nguồn nhân lực đã cải thiện, các kỹ năng cần thiết cho t[r]

131 Đọc thêm

Cùng chủ đề