THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM":

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... khóa luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Việt Nam; từ đó, đưa số giải pháp nhằm đổi giáo dục đào tạo Việt Nam sở vận dụng quan điểm toàn diện 3.2 Nhiệm vụ... chung quan điểm toàn diện nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo - Xem xét thực trạng giáo dục đào tạo Việt Nam - Đề xuất số giải pháp phát triển giáo dục đào tạo nhằm... công đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam 25 1.3 Nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Giáo dục đào tạo nước ta đạt những thành tựu không nhỏ , góp phần quan
Xem thêm

77 Đọc thêm

Nghiên cứu tâm lí học giáo dục ở việt nam từ 1986 đến 2010 thành tựu và hạn chế

NGHIÊN CỨU TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN 2010 THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

So với thế giới, TLHGD của nước ta còn rất non trẻ, nhưng so với các chuyên ngành tâm lí học khác ở Việt Nam, có thể nói TLHGD là chuyên ngành ra đời sớm nhất và phát triển mạnh nhất vì đối tượng nghiên cứu và mục tiêu phục vụ của nó gắn liền với sự nghiệp giáo dục, phát triển con người nói chung, trẻ em nói riêng. Ngay từ khi tâm lí học được quan tâm nghiên cứu và đưa vào giảng dạy ở Việt Nam từ nửa sau của thế kỉ XX, thì các nội dung của TLHGD đã được đề cập đến trước hết, và được thể hiện rõ nét nhất ở ngay tên gọi của đơn vị nghiên cứu, giảng dạy đó: ví dụ, tổ Tâm lí giáo dục học – Viện KHGD (1961, nay là Trung tâm Tâm lí họcSinh lí lứa tuổi) và tổ Tâm lí giáo dục học – trường ĐHSP Hà Nội (1965, nay là Khoa Tâm líGiáo dục)... Ngày nay, ở hầu hết các cơ quan nghiên cứu về tâm lí học và các trường sư phạm nước ta đều có các trung tâmtổ, hoặc khoatổ tâm lí giáo dục. Điều đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành khoa học này xuất phát từ vai trò của nó đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam.
Xem thêm

46 Đọc thêm

MỘT GÓC NHÌN VỀ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

MỘT GÓC NHÌN VỀ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

cấp phần cứng trong đào tạo theo chươngtrình liên kết, qua mạng hay nhượng quyền(franchise); chưa thật sự tích hợp tri thức vàkinh nghiệm quốc tế để tự thân phát triển;đồng thời giá trị thu được chưa lớn, chưa đủkích thích toàn bộ hệ thống đại học.162. Những hạn chế tiêu biểu+ Trên bình diện tiêu thụ nước ngoài, cácchương trình liên kết (3+1, 3+2, 2+2) chưanhiều, tính liên tục không đảm bảo và chủyếu diễn ra ở các đại học có truyền thống.Ở sự hiện diện thương mại, chưa có trườngđại học nào ở Việt Nam vận hành theo môhình thương mại hóa mà vẫn giữ được cácmục tiêu đặc thù của một ĐH ở VN; cácnhà cung ứng giáo dục nước ngoài cũngchỉ ở mức độ thăm dò (ngoại trừ Đại họcRMIT)172. Những hạn chế tiêu biểu+ Ở cấp độ vĩ mô, luật giáo dục chưa “cởi trói” chocác ĐH. Cơ chế xin-cho và việc hạn định mứctrần học phí đã làm không ít ĐH rơi vào tìnhtrạng thâm hụt ngân sách, dẫn tới tình trạngphân tán mối quan tâm và nguồn lực để đảm bảo
Xem thêm

41 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CAO HỌC TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỦA KHỔNG TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO CON NGƯỜI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt mà thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ đi sau những kinh nghiệm tham gia vào đời sống sản xuất và hoạt động. Giáo dục xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người và chỉ có trong đời sống con người. Trải qua quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, giáo dục đã khẳng định vai trò ưu việt của mình với việc hoàn thiện nhân cách con người.
Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ thì giáo dục càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là phương tiện hữu hiệu nhất tạo nên nguồn lực con người, vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước ta đã xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Giáo dục là yếu tố truyền thống mà điểm khởi đầu và kết thúc đều là con người. Thực tế cho thấy, không có con người trừu tượng, phi lịch sử mà chỉ có con người hiện thực, chịu sự tác động của nhiều yếu tố: gia đình và xã hội, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Trong đó, yếu tố truyền thống đóng vai trò cơ sở, nền tảng hình thành những yếu tố hiện đại.
Quá trình hình thành phát triển giáo dục nhân loại, có rất nhiều nhà giáo dục tài ba lỗi lạc với những quan điểm đã trở thành chân lý thời đại. Khổng Tử là một trong những nhà giáo dục vĩ đại ấy. Thời Xuân thu Chiến quốc (770221 trước công nguyên) là thời kỳ “bách gia tranh minh”. Nhiều vấn đề cơ bản về tự nhiên, xã hội, nhân sinh được “bách gia chư tử” bàn luận và đấu tranh kịch liệt để tranh giành ảnh hưởng với nhau nhưng không một học phái nào đề cao đúng mức và đạt được thành tựu vầ mặt giáo dục bằng Khổng Tử. Một đời Khổng Tử đề cao việc học và chính ông cũng là tấm gương học tập không mệt mỏi. Ồng cho rằng phàm là con người ai ai cũng phải học, vua phải học để làm vua, quan phải học để làm quan, dân phải học để làm dân. Quan điểm giáo dục của Khổng Tử hướng người ta vươn tới cái “nhân, lễ, trí, dũng”. Để đạt được lý tưởng cao đẹp này, mỗi chúng ta phải được giáo dục, có giáo dục và tự giáo dục. Nghĩa là “dạy và học là việc suốt đời”(Lễ Kí – Học kí biên). Đây là đóng góp hết sức căn bản của Khổng Tử , ngay cả trong thời đại ngày nay, khi mà cánh cửa của nền kinh tế tri thức đang mở ra, hướng nhân loại vào kỷ nguyên tin học, kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, khi mà việc học tập thường xuyên, suốt đời đã trở thành hiện thực.
Tư tưởng đạo Khổng, một bộ phận của Nho giáo truyền thống, có sức sống dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến con người, xã hội Việt Nam. Khổng học là một học thuyết chính trị xã hội luôn lấy đức làm trọng, là công cụ quản lý xã hội của giai cấp thống trị Trung Quốc. Với rất nhiều giáo lý phù hợp với xã hội Việt Nam, Khổng học từng bước được giai cấp thống trị Việt Nam tiếp nhận và đề cao, đặc biệt trong quản lý đất nước, đào tạo con người .
Thời gian vừa qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn chế đáng lo ngại. Chẳng hạn, sự tụt hậu về tri thức, khoa học công nghệ; đặc biệt là sự tha hóa đạo đức, lối sống… Nếu đặt nền giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhìn tình hình một cách khách quan và có trách nhiệm thì không thể nhắm mắt làm ngơ trước sự tụt hậu ngày càng xa của nền giáo dục Việt Nam so với các nước xung quanh và so với yêu cầu phát triển của xã hội. Nền giáo dục, đào tạo nước ta còn đang đứng trước nhiều khó khăn và yếu kém, đó là: “…chất lượng giáo dục còn thấp; nội dung phương pháp dạy và học còn lạc hậu; các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục còn nhiều; cơ cấu giáo dục và đào tạo còn mất cân đối…” (Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa IX ). Những hạn chế này có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân từ việc chúng ta quá đề cao và hướng theo các giá trị hiện đại, mà bỏ quên hay kế thừa chưa hiệu quả các giá trị truyền thống, cũng như các tinh hóa văn hóa nhân loại, trong đó có tư tưởng giáo dục của Khổng Tử.
Mặc dù nhiều nội dung học tập và tu dưỡng của Khổng Tử không còn phù hợp với thời đại ngày nay nhưng tư tưởng giáo dục của Khổng Tử vẫn còn những giá trị thiết thực, có ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục ở nước ta hiện nay. Nếu chúng ta biết kế thừa có chọn lọc những nhân tố có giá trị trong tư tưởng giáo dục của Khổng Tử thì sẽ có được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong sự nghiệp đào tạo con người hiện nay.
Vì vậy, hướng tới mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ đổi mới: công nghiệp hóa hiện đại hóa, xem xét mối quan hệ giữa quan niệm giáo dục của Khổng Tử với sự nghiệp giáo dục đào tạo con người ở Việt Nam hiện nay là việc làm cần thiết.
Do tính cấp thiết của đề tài, do tính giới hạn của thời gian cũng như là sự vô cùng trong nội dung nghiên cứu về giáo dục nên trong đề tài này em chỉ tập trung vào thời kỳ phát triển của triết học cổ đại Trung Quốc mà trọng tâm nghiên cứu là quan niệm của Khổng Tử về giáo dục, từ đó đi vào nghiên cứu những ảnh hưởng của nó trong tình hình thực tiễn nước ta hiện nay. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài: “Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đào tạo con người ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài khóa luận của mình.
Xem thêm

45 Đọc thêm

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

Mặc dù còn những tính chất trực quan, chất phác ngây thơ và tồn tại những quan điểm duy tâm thần bí về xã hội, nhng học thuyết Âm - Dơng đã bộc lộ rõ khuynh hớng duy vật và t tởng biện c[r]

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

Lịch sử t tởng và thực tiễn cho thấy chỉ khi nào đứng trên quan điểm duy vật và nắm vững lý luận phép biện chứng, chúng ta mới có thể nhận thức đợc các sự vật, một cách khoa học, bản chấ[r]

19 Đọc thêm

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

THÀNH TỰU SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

Phát triển mạnh của hoạt động xuất nhập khẩu những năm qua là động lực thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ ăn theo và, do vậy, góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng kinh [r]

4 Đọc thêm

THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐỔI MỚI

THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐỔI MỚI

Việt Nam là một nước mà nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng trước đây với những chính sách bất hợp lý đã kìm hãm sự phát triển của nông nghiệp vì vậy từ Đại hội Đảng lần thứ VI 1986 nhà[r]

15 Đọc thêm

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

Mặc dù còn những tính chất trực quan, chất phác ngây thơ và tồn tại những quan điểm duy tâm thần bí về xã hội, nhưng học thuyết Âm - Dương đã bộc lộ rõ khuynh hướng duy vật và tư tưởng b[r]

20 Đọc thêm

tiểu luận:báo chí truyền thông trong tiến trình họi nhập

TIỂU LUẬN:BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG TRONG TIẾN TRÌNH HỌI NHẬP

Bài nghiên cứu dưới đây sẽ cố gắng khảo cứu đánh giá, phân tích những thành tựu và hạn chế cơ bản của báo chí truyền thông Việt Nam. đồng thời cũng chỉ ra cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập, để từ đó có giải pháp đúng đắn, khoa học để tiếp tục phát triển và hội nhập.

13 Đọc thêm

Đề cương môn học Đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG

Nêu lên sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của cách mạng Việt Nam và quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Đảng tr¬ước 1954, quá trình lịch sử và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc thời kỳ 1954 1975, quá trình đổi mới nhận thức từng phần về mô hình và con đư¬ờng đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả n¬ước của Đảng thời kỳ 1975 1986, khẳng định đổi mới là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trình bày nhận thức mới của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nội dung đư¬ờng lối đổi mới, do Đảng đề ra tại Đại hội VI và các Đại hội sau đó, nêu lên những thành tựu, hạn chế và các kinh nghiệm của công cuộc đổi mới của Đảng thời kỳ 19862006 để phát huy, vận dụng sáng tạo vào giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

23 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY CAO SU XUẤT KHẨU

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY CAO SU XUẤT KHẨU

chuyên đề môn học Thực trạng và biện pháp thúc đẩy cao su xuất khẩu Nghiên cứu tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường các nước tính đến tháng 72013. Xem xét những thành tựu đạt được và những hạn chế còn tồn tại.

39 Đọc thêm

Tiểu Luận Môn Quản Trị Ngân Hàng: Cải Cách Hệ Thống Thuế Việt Nam Hậu Wto

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG: CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ VIỆT NAM HẬU WTO

Tiểu luận Môn Quản Trị Ngân Hàng: Cải cách hệ thống thuế Việt Nam hậu WTO nhằm trình bày về nguyên tắc cải cách hệ thống thuế. Phân tích thực trạng hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế, từ đó chỉ ra những thành tựu đã đạt được và hạn chế còn tồn tại trong quá trình cải cách hệ thống thuế Việt Nam.

24 Đọc thêm

Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ - Công nghệ Việt Nhật

BIỆN PHÁP CẢI TIẾN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT

1. Lý do chọn đề tài
Chất lượng đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động đào tạo, trong đó nhân tố quản lý có vai trò chủ đạo, quyết định. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội là vấn đề trọng tâm của mỗi cơ sở giáo dục. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 nhận định “…trong thời gian vừa qua, quản lý là khâu yếu và là nguyên nhân của những yếu kém khác trong giáo dục nước ta” [30]. Vì vậy, trong các giải pháp chiến lược phát triển giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục được coi là khâu đột phá.
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam chỉ rõ nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức …”[14]. Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã có những bước phát triển mới về quy mô và các điều kiện đảm bảo chất lượng, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, trong giáo dục cũng bộc lộ những bất cập, yếu kém. Một trong những nguyên nhân đó là công tác quản lý giáo dục còn hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của sự nghiệp giáo dục.
Trường cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật trong những năm qua đã phát triển không ngừng, đạt được những thành tựu và có được chỗ đứng nhất định trong hệ thống các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới với tình hình thực tiễn cho thấy hoạt động đào tạo trong nhà trường vẫn còn một số hạn chế, bất cập, trong đó nguyên nhân cơ bản là chưa có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả. Hơn nữa, tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động đào tạo nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài: “Biện pháp cải tiến quản lý hoạt động đào tạo tại trường cao đẳng Ngoại Ngữ - Công nghệ Việt Nhật” làm đề tài luận văn cuối khóa học thạc sĩ.
Xem thêm

101 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẦY ĐỦ MÔN QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẦY ĐỦ MÔN QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

đề cương chi tiết
1. Anhchị hiểu như thế nào về khái niệm viên chức theo quy định của pháp luật:
2. Anhchị hãy phân tích và cho ví dụ minh hoạ các đặc điểm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam.
3. Anh (chị) hãy nêu những thành tựu và nguyên nhân những thành tựu của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (6 điểm)
4. Anh (chị) hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (5 điểm)

19 Đọc thêm

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM.

Chương I : Cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI – Foreign Direct Investment) và vai trò của nó. 2
I. Quan niệm vềđầu tư trực tiếp nước ngoài. 2
1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài. 2
2. Đặc điểm chủ yếu của FDI. 2
3. Các hình thức chủ yếu của FDI. 3
4. Những nhân tốảnh hưởng đến thu hút vốn FDI. 4
II. Vai trò của FDI với phát triển kinh tế. 5
1. Vai trò của FDI với phát triển kinh tế 5
2. Các biện pháp khuyến khích đầu tư. 7
Chương II : Tình hình FDI từ năm 1988 nay. 8
I. Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam qua 20 năm. 8
1. Qui mô dựán. 8
2. Cơ cấu vốn ĐTNN từ 1988 đến 2007. 8
II. Thành tựu đạt được và những hạn chế. 15
1. Thành tựu đạt được. 15
2. Nguyên nhân của những thành tựu. 19
3. Những hạn chế. 20
4. Nguyên nhân của những hạn chế. 22
III. Những vấn đềđang đặt ra và các giải pháp. 23
1. Những vấn đềđang đặt ra. 23
2. Các giải pháp. 24
Xem thêm

33 Đọc thêm

HỎI ĐÁP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỎI ĐÁP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

?Giáo dục Việt Nam (bao gồm cả đào tạo, sau đây gọi chung là giáo dục) đã đạtđược nhiều thành tựu, kết quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộcxây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, giáo dục đã bộclộ những yếu kém, bất cập, trong đó có những vấn đề gây bức xúc xã hội kéo dài,chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hộinhập quốc tế. Những đổi mới giáo dục trong thời gian qua thiếu đồng bộ, còn chắpvá; nhiều chính sách, cơ chế, giải pháp về giáo dục đã từng có hiệu quả, nay trở nênkhông còn phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần được điều chỉnh,bổ sung.Công
Xem thêm

37 Đọc thêm

Hoàn thiện quy định về hình phạt Tử hình trong Bộ luật Hình sự Việt Nam

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM

Hoàn thiện quy định về hình phạt Tử hình trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.Nghiên cứu được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, bằng phương pháp đánh giá thực trạng nghiên cứu, khảo cứu các tài liệu có liên quan đến việc nghiên cứu. Qua đó em rút ra được những thành tựu cũng như những tồn tại, hạn chế trong quy định của pháp luật về hình phạt tử hình nhằm tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài cũng đánh giá tình hình và từ đó đề ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định về hình phạt tử hình trong luật Hình sự Việt Nam.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN, HUYỆN IAPA, TỈNH GIA LAI

PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đất nước ta tự hào với bạn bè trên thế giới là một dân tộc hiếu học, với bề dày truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái, bao dung... vốn là bản chất của người Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam được hình thành và hun đúc trong suốt lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Nền giáo dục Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng, hun đúc nên một nước Việt Nam với lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam là niềm tự hào, là công sức của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ngày nay, khi thế giới đang hướng đến một nền kinh tế tri thức, nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI, nhiều quốc gia đang hăm hở chạy đua vào nền văn minh mới thì nền giáo dục càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Kho tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong phú và tăng theo cấp số nhân thì giáo dục – đào tạo thật sự là chiếc chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai.
Xuất phát từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, để đi tắt, đón đầu, hội nhập với nền văn minh của nhân loại thì vai trò của giáo dục và khoa học – Công nghệ lại càng có tính quyết định, giáo dục của ta phải đi trước một bước để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đây là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, thể hiện rất rõ trong các văn kiện cũng như trong thực tiễn cách mạng ta từ trước đến nay.
Nghị quyết lần thứ hai Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII khẳng định: “Thực sự coi giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục – Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục – Đào tạo là đầu tư phát triển”.29; 6
Giáo sư Trần Hồng Quân cũng từng nêu rõ: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng nhằm phát huy nhân tố và nguồn lực con người trong sự phát triển của đất nước. Giáo dục trực tiếp liên quan đến đời sống, đến tương lai của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội”.
Báo cáo chính trị tại Đại hội IX chỉ rõ: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. 20; 4
Thật vật, muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá thắng lợi thì phải phát triển giáo dục – Đào tạo, phát huy nguồn nhân lực con người là yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững. Muốn thực hiện được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì yêu cầu nhất thiết và cấp bách là phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài”. Bởi chỉ có giáo dục, chỉ bằng giáo dục mới đáp ứng được chiến lược phát triển con người để đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển kinh tế chính trị – khoa học xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đây là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực của toàn ngành, toàn xã hội, trong đó một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến chất lượng dạy học đó là quá trình dạy học. Điều này đặt nhiệm vụ nặng nề cho công tác quản lý nhà trường, được các nhà quản lý giáo dục đặc biệt quan tâm.
Quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục, kể từ ngày thành lập huyện tới nay, ngành giáo dục huyện IaPa đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên còn có nhiều bất cập ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy như: Chất lượng đội ngũ giáo viên còn thiếu và yếu về năng lực chuyên môn, chưa thật sự có tâm huyết với nghề, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa được đầu tư nâng cấp, sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với giáo dục chưa cao, nhất là ở những trường xã đặc biệt khó khăn.
Trường THCS Nguyễn Khuyến đóng trên địa bàn xã Kim Tân là xã vùng 3, vùng khó khăn của huyện mới IaPa. Đời sống kinh tế – xã hội chậm phát triển, mặt bằng dân trí thấp, người dân ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. Đội ngũ giáo viên của trường còn rất trẻ, đa số mới ra trường, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn còn hạn chế. Vì vậy chất lượng giáo dục của trường chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao dần chất lượng giáo dục của trường, quả là một bài toán khó. Là vấn đề đáng quan tâm của ngành giáo dục cũng như các nhà quản lý có tâm huyết với nghề.
Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, là một cán bộ quản lý đang công tác tại trường, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy của giáo viên ở trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai”.
Xem thêm

55 Đọc thêm

Đổi mới công tác đào tạo nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên khối Kinh tế Trường Đại học Thăng Long

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHẰM TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Tính cấp thiết của đề tài:
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình chuyển đổi và phát triển nền kinh tế. Một trong những nguyên nhân giải thích cho việc đạt được những thành tựu đó là chất lượng nguồn nhân lực đã cải thiện, các kỹ năng cần thiết cho tăng trưởng đã được hình thành, tích lũy và phát triển. Việt Nam chỉ có thể tiếp tục duy trì những các thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế xã hội dựa trên một nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó giáo dục đại học là nguồn cung cấp chính cho thị trường lao động. Thực tế hiện nay cho thấy rằng giáo dục đại học Việt Nam đang rơi vào tình trạng nhiều sinh viên ra trường mà không tìm được việc hoặc không tìm được việc phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo, tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”. Nguyên nhân được giải thích có thể từ phía bản thân người học, từ phía đào tạo và từ phía xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của mối liên hệ giữa nhu cầu của xã hội, nội dung đào tạo của nhà trường và việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên, tác giả đã lựa chọn đề tài cho luận văn thạc sỹ của mình là:
Đổi mới công tác đào tạo nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên khối Kinh tế Trường Đại học Thăng Long.
Xem thêm

131 Đọc thêm