CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA KINH ĐÔ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA KINH ĐÔ":

MARKETING: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

MARKETING: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

Chương 2 – Chiến lược marketingCHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP(Promotion)Giảng viên: Mạc Xuân HòaNỘI DUNG1. Khái niệm2. Bản chất3. Vai trò4. Công cụ xúc tiến hỗn hợp cơ bản5. Phối hợp các công cụ xúc tiên hỗn hợpNỘI DUNG1. Khái niệm2. Bản chất3. Vai trò4. Công cụ xú[r]

45 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC MARKETING TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ

CHIẾN LƯỢC MARKETING TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ

Mục lục: Trang I.Khái quát về công ty cổ phần Kinh Đô…………………………………1II.Thực trạng về các chính sách Marketing của công ty cổ phần Kinh Đô1.Chính sách sản phẩm1.1: Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm……………..............[r]

56 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá cho sản phẩm
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
Các chiến lược khácĐỀ TÀI :“PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NƯỚC THUỐC LÁ THANH HÓA”

19 Đọc thêm

Phân tích các hoạt động Marketing của cơm kẹp

PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠM KẸP

STTNội dung chínhTrangIGiới thiệu chung vể cơm kẹp VietMac41Quá trình hoạt động của VietMac42Các nguồn lực4IIThực trạng hoạt động Marketing của VietMac51Chính sách sản phẩm5aPhát triển nhãn hiệu sản phẩm5bQuyết định về bao bì sản phẩm6cQuyết định phát triển sản phẩm mới7dDanh mục sản phẩm của VietMa[r]

28 Đọc thêm

Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước trái cây latte của công ty SXKDXNK Kirin

CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO SẢN PHẨM NƯỚC TRÁI CÂY LATTE CỦA CÔNG TY SXKDXNK KIRIN

Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đ[r]

95 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU của doanh nghiệp

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU 3
1.1 KHÁI NIỆM 3
1.1.1 Thương hiệu và nhãn hiệu 3
1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 7
1.1.3 Đối tượng gắn thương hiệu 8
1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU 10
1.3 VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU 14
1.3.1 Đối với khách hàng 15
1[r]

157 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng với sản phẩm nước uống tinh khiết của công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG VỚI SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN SAPUWA.

Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, Marketing ngày càng được quan tâm và trở thành vũ khí quan trọng góp phần đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp sự thành công đó phụ thuộc vào việc công ty nhận biết và ứng xử như thế nào trước những biến đổi của môi trường và nhu cầu của[r]

39 Đọc thêm

đồ án marketing công nghiệp công ty cổ phần xuất khẩu an giang

ĐỒ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU AN GIANG

Bài giảng Marketing công nghiệp trình bày chương 1: Tổng quan về marketing công nghiệp, chương 2: Hành vi mua của khách hàng có tổ chức, chương 3: Phân đoạn thị trường công nghiệp, chương 4: Chiến lược sản phẩm, chương 5: Chiến lược phân phối, chương 6: Chiến lược giá, chương 7: Chiến lược xúc tiến[r]

72 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI

Tính cấp thiết của đề tài:Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước do vậy hầu hết lượng khách du lịch tới Hà Nội là loại hình du lịch công vụ hội nghị, hội thảo và các sự kiện theo loại hình MICE. Hà Nội được độc giả tạp trí Smart Travel Asia (2012) bình chọn là 1 trong 10 điểm đến[r]

116 Đọc thêm

Khóa luận phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và thực tiễn áp dụng trong hoạt động thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thanh xuân

KHÓA LUẬN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN

LỜI NÓI ĐẦU 4
I. Giới thiệu. 4
1.1 Giới thiệu về Tân Hiệp Phát. 4
1.2 Giới thiệu về sản phẩm trà thảo mộc Dr.thanh. 6
II. Tóm tắt. 7
2.1. Tình hình thực tế: 7
2.2. Mục tiêu: 7
2.3. Kết quả tài chính: 7
2.4. Tình hình thị trường: 8
2.5. Mô tả sản phẩm. 8
2.6. Thị trường và khách hàng mục tiêu. 9
III.[r]

58 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam Á

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
LỜI NÓI ĐẦU 4
1.Tính cấp thiết của đề tài 4
2.Mục đích nghiên cứu 4
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4.Phương pháp nghiên cứu 5
5.Kết cấu của chuyên đề 5
CHƯƠNG 1 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM 6
1.1 Nội dung về marketing 6
1.1.1 Khái niệm m[r]

52 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA S FONE TRONG NĂM 2005 TẠI HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA S-FONE TRONG NĂM 2005 TẠI HÀ NỘI

Hoạt động quảng cáo của Sfone nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh của công ty STelecom- nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động CDMA với thương hiệu Sfone tới toàn bộ người tiêu dù[r]

34 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm thể hiện qua việc doanh nghiệp thường xuyên thăm hỏi khách hàng, liên hệ với khách hàng, việc liên hệ này có thể qua điện thoại hoặc gặp gỡ [r]

38 Đọc thêm

Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô

ĐỀ TÀI NHỮNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP KINH ĐÔ

Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô
Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô
Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY VIETRAVEL CHI NHÁNH QUY NHƠN

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY VIETRAVEL CHI NHÁNH QUY NHƠN

Mục tiêu của đề tài: Phân tích thực trạng chính sách xúc tiến, từ đó đư ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn của công Vietravel – chi nhánh Quy Nhơn.Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản của chính sách xúc tiến hỗn hợp trong[r]

67 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

của thương hiệu trong tâm trắ khách hàng mục tiêu định hướng tháiđộ và hành vi tiêu dùng của họ các mô hình TRANG 8 22 MÔ HÌNH HI Ệ U Ứ NG TRUY Ề N TIN n Có nhiều mô hình thang hiệuứng v[r]

20 Đọc thêm

TRUYỀN THÔNG MARKETING, TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU CỦA BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

TRUYỀN THÔNG MARKETING, TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU CỦA BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

Chương trình xúc tiến bán sản phẩm bánh trung thu của Kinh Đô.2.2.1 Chiết khấu: Công ty không áp dụng các chiến lược khuyến mãi “khủng” chẳng hạn “Mua 1 tặng 1”,“Giảm giá 50%” như một số doanh nghiệp khác kinh doanh trong ngành. Thay vào đóKinh Đô hỗ trợ khách hàng mua số lượng lớn (chủ yếu là với n[r]

25 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU

BÀI GIẢNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU

Chiến lược xúc tiến toàn cầu, nghiên cứu các nội dung sau:

Rào cản trong hoạt động xúc tiến
Kế hoạch chiến lược xúc tiến toàn cầu.
Các yếu tố xúc tiến
NỀN TẢNG CỦA TRUYỂN THÔNG
Sẵn có Availability
Độ tin cậy –Reliability
Rào cảnRestrictions
Chi phíCosts

9 Đọc thêm

Tiểu luận chiến lược marketing mix bánh trung thu kinh đô

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU: 1
Chương 1: Tổng quan về tập đoàn Kinh Đô 2
1.1 Giới thiệu về công ty Kinh Đô 2
1.2 Lịch sử thành lập 2
1.3 Quá trình phát triển 3
1.4 Tầm nhìn – sứ mệnh của công ty 4
1.5 Các sản phẩm 5
1.6 Các công ty thành viên 5
1.7 Thành tựu 6
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh và cơ[r]

45 Đọc thêm

Cùng chủ đề