CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA KINH ĐÔ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA KINH ĐÔ":

MARKETING: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

MARKETING: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

Chương 2 – Chiến lược marketingCHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP(Promotion)Giảng viên: Mạc Xuân HòaNỘI DUNG1. Khái niệm2. Bản chất3. Vai trò4. Công cụ xúc tiến hỗn hợp cơ bản5. Phối hợp các công cụ xúc tiên hỗn hợpNỘI DUNG1. Khái niệm2. Bản chất3. Vai trò4. Công cụ xúc tiến hỗn hợp cơ bản5. Phối hợp các công cụ xúc tiên hỗn hợp1. KHÁI NIỆMXúc tiến hỗn hợp là các hoạt động của doanhnghiệp để: Thông tin

45 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC MARKETING TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ

CHIẾN LƯỢC MARKETING TẬP ĐOÀN KINH ĐÔ

Mục lục: Trang I.Khái quát về công ty cổ phần Kinh Đô…………………………………1II.Thực trạng về các chính sách Marketing của công ty cổ phần Kinh Đô1.Chính sách sản phẩm1.1: Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm……………..................................... 21.2: Quyết định về bao gói và dịch vụ………………………………………41.3. Xác định danh mục sản phẩm…………………………………………..81.4: Sản phẩm mới…………………………………………………………101.5: Chất lượng sản phẩm………………………………………………...131.6: Ưu điểm và nhược điểm của chính sách sản phẩm…………………152.Chính sách giá:2.1: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định giá…………………………152.2: Tiến trình xác định giá………………………………………………172.3: Chiến lược giá………………………………………………………..212.4: Thay đổi giá:………………………………………………………....223.Chính sách phân phối:3.1: Khái quát về kênh phân phối của công ty Cổ phần Kinh Đô……..313.2.Quản trị kênh phân phối……………………………………………..343.3: Ưu điểm và nhược điểm của chính sách phân phối………………...384.Chính sách xúc tiến hỗn hợp4.1: Quảng cáo……………………………………………………………404.2: Marketing trực tiếp…………………………………………………..424.3:Kích thích tiêu thụ……………………………………………………424.4: Quan hệ công chúng…………………………………………………434.5: Bán hàng trực tiếp……………………………………………………454.6: Ưu điểm và nhược điểm của chính sách xúc tiến hỗn hợp…………47III.Các giải pháp đề ra1.Về chính sách sản phẩm……………………………………………….481.1: Nâng cao chất lượng sản phẩm………………………………………481.2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bao gói sản phẩm ở công ty cổ phần bánh kẹo Kinh Đô……………………………………………..491.2: Sản xuất những sản phẩm bao gói thân thiện với môi trường……. 501.3: Phát triển sản phẩm mới………………………………………….... 512.Về chính sách giá:……………………………………………………... 513.Về chính sách phân phối……………………………………………… 514.Về chính sách xúc tiến hỗn hợp:……………………………………… 534.1: Quảng cáo…………………………………………………………… 534.2: Kích thích tiêu thụ…………………………………………………... 53IV.Kết luận ……………………………………………………………… 54
Xem thêm

56 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Chiến lược sản phẩm
Chiến lược giá cho sản phẩm
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
Các chiến lược khácĐỀ TÀI :“PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ NƯỚC THUỐC LÁ THANH HÓA”

19 Đọc thêm

Phân tích các hoạt động Marketing của cơm kẹp

PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CƠM KẸP

STTNội dung chínhTrangIGiới thiệu chung vể cơm kẹp VietMac41Quá trình hoạt động của VietMac42Các nguồn lực4IIThực trạng hoạt động Marketing của VietMac51Chính sách sản phẩm5aPhát triển nhãn hiệu sản phẩm5bQuyết định về bao bì sản phẩm6cQuyết định phát triển sản phẩm mới7dDanh mục sản phẩm của VietMac7eQuản lý chất lượng sản phẩm82Chiến lược giá và các nhân tố ảnh hưởng đến giá9aCác nhân tố quyết định giá của cơm kẹp VietMac9bChiến lược giá123Chính sách phân phối13aKênh phân phối liên kết dọc theo hình thức Franchise13bKênh phân phối trực tuyến184Chính sách xúc tiến hỗn hợp19aQuảng cáo19bMarketing trực tiếp20cKích thích tiêu thụ21dQuan hệ công chúng21IIIGiải pháp phát triển các hoạt động Marketing của VietMac231Giải pháp hoàn thiện các chính sách phân phối của VietMac23aHệ thống cửa hàng24bKết hợp với các hệ thống phân phối khác24cChính sách nhượng quyền242Chính sách xúc tiến hỗn hợp26aSử dụng truyền thông qua mạng xã hội26bKích thích tiêu thụ27)Nguồn tài liệu tham khảo28 
Xem thêm

28 Đọc thêm

Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước trái cây latte của công ty SXKDXNK Kirin

CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP CHO SẢN PHẨM NƯỚC TRÁI CÂY LATTE CỦA CÔNG TY SXKDXNK KIRIN

Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào.Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các công ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh. Thực tế cho thấy các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp họ thành công trong kinh doanh.Một trong những chính sách Marketing được các công ty áp dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh là chính sách về xúc tiến hỗn hợp. Nó được coi như là một trong số bốn nhóm công cụ chính của hệ thống Marketing hỗn hợp mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục tiêu của mình.Chính vì vậy mà trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động Marketing của công ty SXKDXNK Kirin em đã chọn đề tài : “Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước trái cây Latte của công ty SXKDXNK Kirin tại các tỉnh phía bắc” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Xem thêm

95 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU của doanh nghiệp

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU 3
1.1 KHÁI NIỆM 3
1.1.1 Thương hiệu và nhãn hiệu 3
1.1.2 Các yếu tố cấu thành thương hiệu 7
1.1.3 Đối tượng gắn thương hiệu 8
1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÃN HIỆU VÀ THƯƠNG HIỆU 10
1.3 VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU 14
1.3.1 Đối với khách hàng 15
1.3.2 Đối với doanh nghiệp 17
1.3.3 Đối với quốc gia 21
1.4 NHỮNG YÊU CẦU KHI PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 22
Chương 2 ĐẶC TÍNH CỦA THƯƠNG HIỆU 24
2.1 KHÁI NIỆM 24
2.2 CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐẶC TÍNH CỦA THƯƠNG HIỆU 26
2.2.1 Thương hiệu như một sản phẩm 27
2.2.2 Thương hiệu như một Tổ chức 28
2.2.3 Thương hiệu như một con người 29
2.2.4 Thương hiệu như một biểu tượng 30
2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẶC TÍNH VÀ HÌNH ẢNH CỦA THƯƠNG HIỆU 31
2.4 ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 33
2.4.1 Tầm quan trọng của việc định vị thương hiệu 34
2.4.2 Quá trình định vị thương hiệu 36
2.4.2.1 Xác định những tiêu chuẩn của sản phẩm mà khách hàng cho là quan trọng nhất. 36
2.4.2.2 Xác định phương pháp định vị thương hiệu 38
2.4.1.3 Thiết kế hệ thống marketing hỗn hợp và kiểm tra kết quả định vị thương hiệu 39
Chương 3: THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ CỦA THƯƠNG HIỆU 41
3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH THƯƠNG HIỆU 41
Chương 4: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 56
4.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 56
4.1.1 Xác lập tầm nhìn và tuyên bố sứ mạng thương hiệu 56
4.1.2 Phân tích SWOT 58
4.1.3 Hình thành mục tiêu và kế hoạch chiến lược thương hiệu. 58
4.1.4 Xác định cơ chế kiểm soát chiến lược thương hiệu 59
4.2 LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 59
4.3 CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 63
4.3.1 Chiến lược thương hiệu sản phẩm 64
4.3.2 Chiến lược thương hiệu theo nhóm 67
4.3.3 Chiến lược thương hiệu theo dãy 69
4.3.4 Chiến lược thương hiệu – hình ô 70
4.3.5 Chiến lược thương hiệu – chuẩn 72
4.3.6 Chiến lược thương hiệu – nguồn 74
4.4 LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC 78
Chương 5: TẠO DỰNG HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP 80
5.1 CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HÌNH ẢNH CỦA DOANH NGHIỆP 80
5.2 CÁC LIÊN TƯỞNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH CỦA DOANH NGHIỆP 82
5.2.1 Các lợi ích và thuộc tính chung của sản phẩm, thái độ đối với người tiêu dùng. 82
5.2.2 Đội ngũ nhân viên và mối quan hệ với khách hàng. 84
5.2.3 Các giá trị thông qua các chương trình và hoạt động hỗ trợ, tài trợ cộng đồng. 85
5.2.4 Sự tín nhiệm của doanh nghiệp 87
Chương 6: CHIẾN LƯỢC MARKETING HỖN HỢP NHẰM TẠO DỰNG THƯƠNG HIỆU 89
6.1 CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM 89
6.1.1 Chất lượng sản phẩm và sự cảm nhận của khách hàng 90
6.1.2 Giá trị sản phẩm được khách hàng đánh giá 93
6.2 CHIẾN LƯỢC GIÁ 95
6.2.1 Nhận thức về giá của khách hàng 96
6.2.2 Cách định giá nhằm nâng cao giá trị thương hiệu 96
6.3 CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI 98
6.3.1 Thiết kế kênh phân phối 99
6.3.2 Chiến lược đẩy và kéo trong tiêu thụ sản phẩm 101
6.3.3 Biện pháp hỗ trợ kênh phân phối 102
6.4 CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 104
6.4.1 Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp 104
6.4.1.1 Quảng cáo 104
6.4.1.2 Xúc tiến bán hàng (khuyến mãi) 108
6.4.1.3 Quan hệ công chúng (PR public relation) 110
6.4.1.4 Bán hàng trực tiếp 114
6.4.1.5 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 115
6.4.2 Lựa chọn hoạt động xúc tiến hỗn hợp 115
Chương 7 : ĐỊNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 117
7.1 ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆU 117
7.1.1 Định giá dựa trên giá trị chuyển nhượng 119
7.1.2 Dựa trên cơ sở chi phí 120
7.1.3 Định giá dựa trên thu nhập lợi thế 122
7.1.4. Phương pháp dựa trên giá trị cổ phiếu 123
7.1.5 Phương pháp dựa trên giá trị kinh tế 124
7.1.6 Các phương pháp khác 125
7.2 BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 129
7.2.1 Bảo vệ thương hiệu 129
7.2.1.1 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 129
7.2.1.2 Thiết lập hệ thống rào cản bảo vệ thương hiệu 132
7.2.2 Các giải pháp phát triển thương hiệu. 133
7.2.2.1 Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng. 133
7.2.2.2 Mở rộng, làm mới thương hiệu và chuyển dổi thương hiệu 134
7.2.2.3. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (nhượng quyền thương mạiFranchise). 136
7.2.2.4 Định hình và xây dựng văn hoá doanh nghiệp 137
7.2.2.5 Tăng cường tuyên truyền và quảng bá thương hiệu. 138
PHỤ LỤC 139
Xem thêm

157 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán hàng với sản phẩm nước uống tinh khiết của công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG VỚI SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI GÒN SAPUWA.

Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, Marketing ngày càng được quan tâm và trở thành vũ khí quan trọng góp phần đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp sự thành công đó phụ thuộc vào việc công ty nhận biết và ứng xử như thế nào trước những biến đổi của môi trường và nhu cầu của khách hàng. Nghiên cứu môi trường kinh doanh, môi trường Marketing và hành vi mua của khách hàng giúp công ty nhận biết dự đoán những cơ hội và đe doạ từ phía môi trường tới quá trình thực hành Marketing. Kết quả nghiên cứu môi trường và khách hàng sẽ cung cấp dữ liệu cho nhà quản trị Marketing để phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh và kế hoạch Marketing cho công ty. Việc triển khai kế hoạch Marketing, ứng xử của công ty với thị trường mục tiêu được thông qua bốn công cụ Marketing hỗn hợp: sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp. Xúc tiến bán (một bộ phận của xúc tiến hỗn hợp) là một trong những công cụ trong hệ thống chính sách Marketing ngày càng được xem là vấn đề thời sự trong việc thực hiện các chiến lược tiêu thụ sản phẩm hiện nay. Bởi vì, xúc tiến bán có tác động trực tiếp và tích cực tới việc tăng doanh số bằng những lợi ích vật chất và tinh thần bổ xung cho người mua. Thực chất đây là các công cụ kích thích để thúc đẩy các khâu như cung ứng, phân phối và tiêu dùng đối với một hoặc một nhóm sản phẩm hàng hoá của công ty. Vì vậy, với sự yêu thích của mình và những gì thấy được ở công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA em chọn đề tài: Hoàn thiện quá trình hoạt động xúc tiến bán ở công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA” làm đề tài cho chuyên đề của mình. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, em hy vọng rằng sẽ góp được phần nào trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán của công ty.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:
+Xác định nội dung khoa học của xúc tiến bán với tư cách là một bộ phận của Marketing hỗn hợp .
+Phân tích hoạt động xúc tiến bán tại công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA trong thời gian qua.
+Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán tại công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA.
3.KẾT CẤU CỦA CHUYÊN ĐỀ:
Chuyên đề được kết cấu gồm:
+Phần mở đầu.
+Chương 1: Cơ sở lý thuyết của xúc tiến bán hàng.
+Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến bán tại công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA đối với sản phẩm nước uống tinh khiết.
+Chương 3: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến bán với sản phẩm nước uống tinh khiết của công ty cổ phần nước uống tinh khiết Sài Gòn SAPUWA.
Xem thêm

39 Đọc thêm

đồ án marketing công nghiệp công ty cổ phần xuất khẩu an giang

ĐỒ ÁN MARKETING CÔNG NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU AN GIANG

Bài giảng Marketing công nghiệp trình bày chương 1: Tổng quan về marketing công nghiệp, chương 2: Hành vi mua của khách hàng có tổ chức, chương 3: Phân đoạn thị trường công nghiệp, chương 4: Chiến lược sản phẩm, chương 5: Chiến lược phân phối, chương 6: Chiến lược giá, chương 7: Chiến lược xúc tiến hỗn hợp.

72 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI

Tính cấp thiết của đề tài:Hà Nội là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của cả nước do vậy hầu hết lượng khách du lịch tới Hà Nội là loại hình du lịch công vụ hội nghị, hội thảo và các sự kiện theo loại hình MICE. Hà Nội được độc giả tạp trí Smart Travel Asia (2012) bình chọn là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á 2012. 17Tổng công ty du lịch Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty mẹ Công ty con theo quyết định số 1062004QĐ UB, trên cơ sở tập hợp một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Với những bước đi phù hợp, phát huy tốt nội lực và tận dụng thời cơ, đẩy mạnh hợp tác, từ tổng số vốn ban đầu được giao gần 600 tỷ đồng gồm 6 công ty con, 11 công ty liên doanh và một số đơn vị trực thuộc, đến nay Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã nhanh chóng phát triển lên 39 công ty thành viên, công ty liên doanh, liên kết…, nâng tổng mức vốn đạt 1.758 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 12% đến 25%. 18 Hanoitourist là một thương hiệu mạnh của ngành Du lịch Việt Nam. Các hoạt động quảng bá thương hiệu qua hội chợ, báo chí, website… của công ty được triển khai trên nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, lữ hành, vui chơi giải trí, thương mại, văn phòng cho thuê. Mục tiêu duy nhất của các hoạt động này làm cho các chương trình du lịch của doanh nghiệp có nhiều người mua. Nhận thức rõ điều này, Hanoitourist cũng như các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ở Việt Nam đã chú trọng tới việc quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, gia tăng lượng khách hàng. Các hình thức xúc tiến được áp dụng phổ biến là quảng cáo, tham gia các hội chợ triển lãm về du lịch, bán hàng cá nhân, các chuyến đi làm quen. Tuy nhiên, theo điều tra của tác giả hiện chưa có luận văn nào tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và các trường đại học khác đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại một Tổng công ty du lịch nhà nước. Tác giả chỉ tìm được duy nhất một chuyên đề nghiên cứu về đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại một công ty nhà nước. 13 Thực hiện đề tài, tác giả muốn tìm hiểu hoạt động xúc tiến hỗn hợp được tổ chức và triển khai như thế nào tại các công ty du lịch nhà nước và vị trí của chính sách xúc tiến hỗn hợp trong quan nhiệm của các nhà quản trị doanh nghiệp du lịch như thế nào. Tổng công ty du lịch Hà Nội là một công ty du lịch lớn của Việt Nam. Tiếp thị quảng bá là một khâu quan trọng của du lịch. Tiếp thị lại là một trong những điểm yếu của du lịch Việt Nam. Thái Lan, Malaysia du lịch họ phát triển vì họ có chiến lược cạnh tranh rất mạnh và ngân sách tiếp thị du lịch lớn. Theo ông Robert Travers chuyên gia chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh châu Âu tài trợ (ESRT) “với kinh phí xúc tiến quảng bá hạn chế, văn phòng đại diện ít ỏi, du lịch Việt Nam đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt trong khu vực”. 1 Để quảng bá thương hiệu, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh các công ty du lịch cần thực hiện Marketing hỗn hợp trong đó xúc tiến hỗn hợp là một trong những chiến lược chủ yếu. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp là quá trình truyền thông tổng hợp và khuếch trương do người bán thực hiện gây ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ, hành vi của người mua và cuối cùng là thuyết phục họ quay lại mua những sản phẩm du lịch của mình. 6 Đã có một số đề tài về hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong du lịch nhưng chưa có đề tài nào đánh giá toàn diện hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại một công ty nhà nước lớn như Tổng công ty du lịch Hà Nội. Hiện nay, du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh, việc nghiên cứu hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại công ty du lịch rất thiết thực vì vậy tác giả chọn đề tài: “Đánh giá hoạt động xúc tiến hỗn hợp của Tổng công ty du lịch Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu.
Xem thêm

116 Đọc thêm

Khóa luận phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và thực tiễn áp dụng trong hoạt động thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thanh xuân

KHÓA LUẬN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN

LỜI NÓI ĐẦU 4
I. Giới thiệu. 4
1.1 Giới thiệu về Tân Hiệp Phát. 4
1.2 Giới thiệu về sản phẩm trà thảo mộc Dr.thanh. 6
II. Tóm tắt. 7
2.1. Tình hình thực tế: 7
2.2. Mục tiêu: 7
2.3. Kết quả tài chính: 7
2.4. Tình hình thị trường: 8
2.5. Mô tả sản phẩm. 8
2.6. Thị trường và khách hàng mục tiêu. 9
III. Hiện trạng Marketing. 9
3.1. Tình hình thị trường: 9
3.2. Tình hình cạnh tranh: 12
3.3. Tình hình sản phẩm: 14
3.4. Tình hình phân phối 19
3.5. Môi trường vĩ mô 22
IV. Phân tích SWOT. 28
V. Xác định mục tiêu: 31
5.1. Căn cứ xác định mục tiêu: 31
5.2. Xác định mục tiêu: 31
VI. Chiến lược marketing. 32
6.1. Thị trường mục tiêu. 32
6.2. Chiến lược sản phẩm. 33
6.3. Chiến lược giá 34
6.4. Hệ thống phân phối. 36
6.5. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp 39
VII. Chương trình hành động. 43
7.1. Thiết kế và triển khai sản phẩm: 43
7.2. Các hoạt động xúc tiến. 44
7.3. Dự trù nguồn lực 47
7.4. Lập chương trình 48
VIII. Dự kiến lãi, lỗ. 50
IX. Kiểm tra. 51
9.1. Về chiến lược sản phẩm. 51
9.2. Về chiến lược giá cả. 52
9.3. Về chiến lược phân phối. 52
9.4. Về chiến lược xúc tiến hỗn hợp. 52
Kết luận 53
Xem thêm

58 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp sản phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam Á

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á

MỤC LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
LỜI NÓI ĐẦU 4
1.Tính cấp thiết của đề tài 4
2.Mục đích nghiên cứu 4
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4.Phương pháp nghiên cứu 5
5.Kết cấu của chuyên đề 5
CHƯƠNG 1 6
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM 6
1.1 Nội dung về marketing 6
1.1.1 Khái niệm marketing 6
1.1.2 Vai trò của marketing 6
1.1.3 Chức năng của marketing 6
1.1.4 Các lĩnh vực ứng dụng của marketing 7
1.1.5 Môi trường marketing của doanh nghiệp 7
1.2 Marketing hỗn hợp 10
1.2.1 Khái niệm marketing hỗn hợp 10
1.2.2 Thành phần của marketing – mix 11
1.2.3 Các chính sách của marketing mix 14
1.3 Xúc tiến hỗn hợp: 17
1.3.1Khái niệm 17
1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới xúc tiến 18
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á 25
2.1 Giới thiệu chung về công ty 25
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 25
2.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý 25
Chức năng của từng bộ phận: 27
2.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty 29
2.2.1 Các sản phẩm chính 29
2.2.2 Quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm 30
2.2.3 Chính sách xúc tiến bán hàng 33
2.3 Phân tích những thành công và hạn chế 38
CHƯƠNG 3 41
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN HỖN HỢP SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Á. 41
3.1 Định hướng chiến lược xúc tiến hỗn hợp của công ty giai đoạn 20102020 41
3.1.1 Quan điểm phát triển của công ty 41
3.1.2 Mục tiêu chiến lược xúc tiến hỗn hợp 41
3.2 Các giải pháp xúc tiến hỗn hợp 43
3.3 Các giải pháp liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động marketing 47
3.3.1 Bộ máy nhân sự 47
3.3.2 Chính sách sản phẩm 48
3.3.3 Chính sách giá cả 48
3.3.4 Chính sách phân phối 49
3.3.5 Định vị thị trường 49
KẾT LUẬN 51
Xem thêm

52 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA S FONE TRONG NĂM 2005 TẠI HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA S-FONE TRONG NĂM 2005 TẠI HÀ NỘI

Hoạt động quảng cáo của Sfone nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh của công ty STelecom- nhà cung cấp dịch vụ mạng điện thoại di động CDMA với thương hiệu Sfone tới toàn bộ người tiêu dù[r]

34 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm thể hiện qua việc doanh nghiệp thường xuyên thăm hỏi khách hàng, liên hệ với khách hàng, việc liên hệ này có thể qua điện thoại hoặc gặp gỡ [r]

38 Đọc thêm

Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô

ĐỀ TÀI NHỮNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP KINH ĐÔ

Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô
Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô
Đề tài những chiến lược kinh doanh của công ty CP kinh đô

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY VIETRAVEL CHI NHÁNH QUY NHƠN

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN TẠI CÔNG TY VIETRAVEL CHI NHÁNH QUY NHƠN

Mục tiêu của đề tài: Phân tích thực trạng chính sách xúc tiến, từ đó đư ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, góp phần hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn của công Vietravel – chi nhánh Quy Nhơn.Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản của chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh lữ hành làm cơ sở để khảo sát và đưa ra giải pháp.+ Phân tích, đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại công ty. Từ đó rút ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.+ Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả chính sách sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại công ty
Xem thêm

67 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN

của thương hiệu trong tâm trắ khách hàng mục tiêu định hướng tháiđộ và hành vi tiêu dùng của họ các mô hình TRANG 8 22 MÔ HÌNH HI Ệ U Ứ NG TRUY Ề N TIN n Có nhiều mô hình thang hiệuứng v[r]

20 Đọc thêm

TRUYỀN THÔNG MARKETING, TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU CỦA BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

TRUYỀN THÔNG MARKETING, TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU CỦA BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

Chương trình xúc tiến bán sản phẩm bánh trung thu của Kinh Đô.2.2.1 Chiết khấu: Công ty không áp dụng các chiến lược khuyến mãi “khủng” chẳng hạn “Mua 1 tặng 1”,“Giảm giá 50%” như một số doanh nghiệp khác kinh doanh trong ngành. Thay vào đóKinh Đô hỗ trợ khách hàng mua số lượng lớn (chủ yếu là với nhà phân phối chính, cácđại lý của Kinh Đô) với các mức chiết khấu khác nhau cho cá 2 loại bánh cao cấp vàbánh thường khi mua từ 5 hộp trở lên. Các mức chiết khấu sẽ thay đổi tùy từng nămnhưng nhìn chung không dao động nhiều.
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU

BÀI GIẢNG CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN TOÀN CẦU

Chiến lược xúc tiến toàn cầu, nghiên cứu các nội dung sau:

Rào cản trong hoạt động xúc tiến
Kế hoạch chiến lược xúc tiến toàn cầu.
Các yếu tố xúc tiến
NỀN TẢNG CỦA TRUYỂN THÔNG
Sẵn có Availability
Độ tin cậy –Reliability
Rào cảnRestrictions
Chi phíCosts

9 Đọc thêm

Tiểu luận chiến lược marketing mix bánh trung thu kinh đô

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU: 1
Chương 1: Tổng quan về tập đoàn Kinh Đô 2
1.1 Giới thiệu về công ty Kinh Đô 2
1.2 Lịch sử thành lập 2
1.3 Quá trình phát triển 3
1.4 Tầm nhìn – sứ mệnh của công ty 4
1.5 Các sản phẩm 5
1.6 Các công ty thành viên 5
1.7 Thành tựu 6
Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh và cơ hội 7
2.1 Phân tích tình huống: 7
2.1.1 Phân tích môi trường vi mô: 7
2.1.2 Phân tích vĩ mô: 13
2.2 Phân tích cơ hội ( Ma trận SWOT): 18
Chương 3: Chiến lược Marketing cho bánh trung thu Kinh Đô 20
3.1 Chiến lược Marketing: 20
3.1.1 Chiến lược Porter: 20
a. Sức mạnh nhà cung cấp: 20
b. Sản phẩm thay thế: 21
c. Rào cản của các công ty gia nhập ngành: 21
d. Sức mạnh khách hàng: 21
e. Mức độ cạnh tranh 22
3.2 Mục tiêu marketing: 23
3.3 Định vị sản phẩm bánh trung thu của tập đoàn Kinh Đô: 24
3.4 Phân tích hoạt động Marketing của Bánh Trunh Thu (4P) 29
3.4.1Chiến lược sản phẩm (Product) 29
3.4.2Chiến lược phân phối (Place) 31
a. Kinh Đô xây dựng kênh phân phối đa dạng và rộng khắp: 31
b. Đại lý kênh tiêu thụ chính 33
c. Tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối 33
d. Chiến lược phân phối Bánh Trung Thu 33
3.4.3 Chiến lược xúc tiến hỗn hợn (Promotion) 35
a. Khuyến mãi: 35
b. Quảng cáo: 35
c. Tổ chức sự kiện: 36
3.4.4 Chiến lược Giá (Price) 37
Chương 4: Đánh giá hiệu quả tài chính của chiến lược 39
KẾT LUẬN 41
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 42
Xem thêm

45 Đọc thêm

Cùng chủ đề