HỆ GIỮA CHÍNH SACH KINH TẾ VÀCHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỆ GIỮA CHÍNH SACH KINH TẾ VÀCHÍNH SÁCH XÃ HỘI":

Bài tập lớn Triết: Quan hệ giữa kinh tế và chính trị và sự vận dụng mối quan hệ này trong xã hội Việt Nam hiện nay

BÀI TẬP LỚN TRIẾT: QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ VÀ SỰ VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ NÀY TRONG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Chính trị với kinh tế là mối quan hệ cơ bản nhất, quyết định đến sự phát triển và tồn tại của mọi xã hội. Theo quan điểm triết học MácLê nin, quan hệ giữa kinh tế và chính trị được xem là biểu hiện tập trung nhất của quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Trong đó, cơ sở hạ tầng – kinh tế giữ vai trò quyết định. Đồng thời, kiến trúc thượng tầng – chính trị cũng có tính độc lập tương đối, tác động trở lại cơ sở hạ tầng. Mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị có ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của hoạt động, đời sống xã hội mọi hoạt động khác có diễn ra thuận lợi hay không đỏi hỏi phải dựa trên mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị có diễn ra bình thường hay không. Chính vì tầm quan trọng đặc biệt ấy, em xin chọn đề tài “Quan hệ giữa kinh tế và chính trị và sự vận dụng mối quan hệ này trong xã hội Việt Nam hiện nay”
Xem thêm

11 Đọc thêm

HỒI KÝ HILLARY CLINTON VÀ CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ

HỒI KÝ HILLARY CLINTON VÀ CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ

Từ khi rời Nhà Trắng, tôi đ~ dấn thân vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình với tư c|chlà một Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện New York, một trách nhiệm khiêm tốn và dễ nảnlòng. Xin kể đầy đủ việc tôi dời về New York, chiến dịch tranh cử v{o Thượng viện và vinhdự cùng làm việc với những ai đ~ bỏ phiếu cho tôi vào một dịp kh|c. Nhưng tôi hy vọng hồiký này minh họa phần nào vì sao kinh nghiệm tôi có từ Nhà Trắng đ~ giúp tôi tranh cửth{nh công v{o Thượng viện.Trong những năm l{m Đệ nhất Phu nh}n, tôi đ~ trở thành một người học trò giỏi trong việchọc cách chính phủ phục vụ cho nh}n d}n như thế nào, Quốc hội thật sự hoạt động ra sao,người dân nhận thức về chính trị v{ chính s|ch như thế nào qua bộ lọc của báo chí, vànhững giá trị Mỹ có thể được diễn dịch ra sao trong tiến trình kinh tếxã hội. Tôi đ~ họcđược tầm quan trọng về sự can thiệp của nước Mỹ vào phần còn lại của thế giới, v{ tôi đãphát triển mối quan hệ với nhiều nh{ l~nh đạo c|c nước cũng như một sự hiểu biết văn hóac|c nước mà hôm nay lại rất hữu ích. Tôi cũng học được cách tập trung khi phải sống trongtâm của nhiều cơn giông b~o.Tôi đ~ được nuôi dạy để yêu Thượng đế và Tổ quốc, giúp đỡ người khác, bảo vệ và che chởnhững lý tưởngân chủ đ~ thôi thúc v{ dẫn dắt con người tự do trong lịch sử hơn 200 nămqua. Những lý tưởng đó được nuôi dưỡng trong tôi từ thuở xa xưa. Trở lại năm 1959, tôi đ~mơ ước trở thành một nhà giáo hoặc là một nhà vật lý nguyên tử. Nhà giáo cần thiết để "đ{otạo những công dân trẻ” m{ không có họ, bạn sẽ không có được "một đất nước đúng nghĩa".Nước Mỹ cần nhiều nhà khoa học bởi lẽ "người Nga có số nhà khoa học nhiều hơn Mỹ gấpnăm lần". Ngay thời đó, tôi là một sản phẩm của đất nước và thời đại, hấp thu những bài họccủa gia đình v{ nhu cầu của nước Mỹ để định liệu tương lai riêng mình. Qu~ng đời tuổi thơtrong những năm 1950 v{ tình hình chính trị thập niên 1960 đ~ đ|nh thức cảm nhận của tôivì bổn phận và sự tận tâm phục vụ đất nước. Trường đại học, trường luật v{ hôn nh}n đ~đưa đẩy tôi vào trung tâm chính trị của Hoa Kỳ.Cuộc đời chính trị của tôi, như tôi vẫn thường nói, là sự học hỏi liên tục về bản chất của conngười, kể cả của chính mình. Sự tham gia trực tiếp của tôi vào hai chiến dịch tranh cử tổngCộng đồng chia sẻ sách hay: http://www.downloadsach.com
Xem thêm

716 Đọc thêm

Phép biện chứng duy vật với đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

MỤC LỤCCÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT2LỜI NÓI ĐẦU3I.Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam41.1Khái niệm kinh tế thị trường41.2Sự ra đời và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam41.3. Đặc trưng của KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam6II. Cơ sở phương pháp triết học để nhận thức đúng đắn về quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam92.1. Khái niệm phép biện chứng92.2. Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật102.2.1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến102.2.2. Nguyên lý về sự phát triển11III. Những mâu thuẫn trong quá trình chuyển đổi cơ chế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam123.1 Mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị123.2 Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất143.3 Mâu thuẫn trong vấn đề sở hữu:153.4 Mâu thuẫn giữa KTTT với mục tiêu xây dựng con người XHCN173.5 Giải quyết mâu thuẫn18KẾT LUẬN21II.TÀI LIỆU THAM KHẢO23CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮTKTTTKinh tế thị trườngXHCNXã hội chủ nghĩaCNXHChủ nghĩa xã hộiLLSXLực lượng sản xuấtQHSXQuan hệ sản xuấtLỜI NÓI ĐẦUViệt Nam trong công cuộc đổi đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế. Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đó là chiến lược phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, được khởi xướng từ sau đại hội Đảng lần thứ VI. Ăng Ghen nói: “ Sự phát triển của chính trị, luật pháp, triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật đều dựa trên cơ sở phát triển kinh tế ”. Kinh tế là nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động vật chất của con người, là yếu tố quan trọng nhất của đời sống xã hội. So với thế giới, nước ta vẫn là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn, những tàn dư của chế độ tập trung quan liêu bao cấp vẫn còn tồn tại khá nhiều. Khi chuyển sang cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, thì ngoài những khó khăn về kinh tế, còn tồn tại những mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới, kìm hãm sự phát triển. Chính vì thế mà việc nghiên cứu tìm ra hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước, phù hợp với khu vực, thế giới và thời đại là hết sức cần thiết.Nghiên cứu đề tài: “Phép biện chứng duy vật với đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam” dưới góc độ triết học, trong tổng thể các mối quan hệ biện chứng, sẽ giúp chúng ta hiểu một cách sâu sắc hơn, bản chất hơn những vấn đề xung quanh việc phát triển kinh tế.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Ứng dụng mô hình DPSIR trong việc xây dựng chỉ thụ môi trường hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH DPSIR TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHỈ THỤ MÔI TRƯỜNG HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI

Hiện nay, thế giới đang đứng trước năm cuộc khủng hoảng lớn: Dân số, lương thực, năng lượng, tài nguyên và môi trường. Năm cuộc khủng hoảng này đều liên quan chặt chẽ với môi trường và làm cho chất lượng cuộc sống của con người có nguy cơ suy giảm. Mặt khác, môi trường đang bị phá hoại và ô nhiễm nặng nề cũng là một phần nguyên nhân gây nên năm cuộc khủng hoảng trên. Môi trường đã và đang trở thành vấn đề chung của nhân loại, có thể nói thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới, đó chính là cuộc khủng hoảng môi trường, mà nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng này chính là con người, tuy nhiên cũng chỉ có con người mới có thể khắc phục được tình trạng này. Khắc phục khủng hoảng môi trường chính là góp phần cải thiện và phát triển cuộc sống của con người.
Nằm trong hoàn cảnh chung của thế giới đặc biệt là khu vực Châu ÁThái Bình Dương, môi trường Việt Nam đang xuống cấp cục bộ, có nơi bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên nguy cơ mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của đất nước. Sự phát triển kinh tế theo chủ trương Công nghiệp hoá Hiện đại hoá của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy đầu tư, tăng cường khai thác tài nguyên và phát triển các ngành công nghiệp đã tác động mạnh đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên.
Với tinh thần đó, Đảng ta chủ trương “Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ và cải thiện môi trường theo hướng phát triển bền vững, tiến tới bảo đảm cho mọi người dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất, nước, cảnh quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực tối thiểu do Nhà nước quy định”.
Trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nông nghiệp nông thôn; hâụ quả của ô nhiễm môi trường, bao gồm: thiệt hại đối với sức khỏe cộng đồng thiệt hại về kinh tế, thiệt hại các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái ven bờ, những vấn đề bức xúc và điểm nóng về môi trường cần ưu tiên giải quyết các hoạt động của cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; đồng thời là cơ sở để đánh giá các chính sách, quy định về môi trường để các cấp chính quyền, nhà quản lý định hướng phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững và có các chính sách, cơ chế phù hợp để duy trì phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường.
Việc sử dụng mô hình DPSIR sẽ xác định rõ các loại chỉ thị môi trường để có thể đánh giá được hiện trạng môi trường, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường và có những biện pháp tác động hiệu quả đến hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Hệ đầm phá Tam Giang Cầu Hai thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á với diện tích 22.600 ha. Trải qua địa phận 33 xã thuộc 05 huyện là Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc, là nơi sinh sống của hơn 591.482 người dân, chiếm hơn 36% dân số tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vị trí địa lý phức tạp giữa một bên là biển, một bên là đầm phá nên thường xuyên chịu tác động của BĐKH thông qua các biểu hiện thời tiết cực đoan như lũ lụt, bão, sạt lở, nước biển dâng, xâm thực.
Xuất phát từ các lý do thực tế trên, nhận định được sự tác động của môi trường đến cuộc sống dân sinh và sản xuất của khu vực. Việc nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiện trạng và xây dựng chỉ thị môi trường nước biển ven bờ bằng mô hình DPSIR tại hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Tỉnh Thừa Thiên Huế” là cần thiết và cấp bách
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tiểu luận triết học về hình thái kinh tế xã hội

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chính thể toàn vẹn cơ cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẻ được, nó phải đan xen nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta mới có được một hình thái kinh tế xã hội cần có và phải có hình thái kinh tế xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, qui luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội đó, vậy ta phải đi nghiên cứu sâu về những vấn đề tác động trực tiếp là yếu tố chính để xây dựng lên hình thái kinh tế xã hội. Nghiên cứu về lực lượng sản xuất vì đó là nền tảng vật chất kĩ thuật của mỗi hình thái kinh tế xã hội, về quan hệ sản xuất quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, kiến trúc thượng tầng, quan hệ gia đình, xã hội. Đây chính là những điểm mấu chốt quan trọng nhất mà ở thời kì nào từ trước kia đến bây giờ cũng phải quan tâm và coi đó là mục tiêu chính để phát triển những mặt đó không cái nào có thể tách rời cái nào được. Không thể không quan tâm đến lực lượng sản xuất mà chỉ quan tâm đến quan hệ sản xuất được, cũng như kiến trúc thượng tầng và các mối quan hệ dân tộc, gia đình, xã hộ
Xem thêm

27 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG, ĐỊNH CHẾ VÀ CHI PHÍ GIAO DỊCH

THỊ TRƯỜNG, ĐỊNH CHẾ VÀ CHI PHÍ GIAO DỊCH

1.1 Giới thiệu
Có nhiều lập luận ủng hộ hệ thuyết (paradigm) kinh tế hiện hành trong việc nó đề cao vai trò của
các thể chế thị trường đối với hoạt động quản trị kinh tế và tài chính trong những khu vực và
những ngành khác nhau. Nhưng đồng thời cũng có một vài lập luận phản đối đáng lưu ý. Việc
nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau phức tạp giữa một bên là các thể chế và những hoạt động
của chúng và bên kia là sự tiến triển của các quy tắc quản trị theo thời gian là hết sức quan trọng.
Toàn cầu hóa hay sự hội nhập kinh tế và tài chính mà đã nổi lên trong thập niên 1990 đã có
những đóng góp tích cực lẫn tiêu cực (để biết về một quan điểm có tính phê phán những chính
sách và tác động của toàn cầu hóa, hãy xem Baker và các cộng sự 1998 và Stiglitz 2002). Vai trò
và những hạn chế của sự toàn cầu hóa hay sự mở rộng thị trường toàn cầu xứng đáng nhận được
sự nghiên cứu cẩn trọng về khu vực tài chính trong mối quan hệ với vai trò của khu vực này
trong việc đạt được những mục tiêu phát triển của các khu vực kém phát triển hơn trong xã hội.
Một số ý nghĩa của sự tự do hóa và toàn cầu hóa tài chính được thảo luận trong chương 4. Những
vai trò còn đang được tranh cãi rộng khắp của các thể chế chính phủ (bao gồm cả những chế định
– regulatory regimes) tương phản với vai trò của các thể chế thị trường là một sự đơn giản hóa
quá mức những tiến trình cơ bản. Điều thực sự liên quan là một sự kết hợp khôn ngoan giữa các
thể chế chính phủ và thị trường cũng như các thể chế tư nhân khác được xây dựng dựa trên một
hệ thống pháp luật và pháp quyền vững chắc.
Xem thêm

41 Đọc thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCHTRÊN MẠNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCHTRÊN MẠNG

LỜI NÓI ĐẦUVới sự phát triển trong xã hội ngày nay thì nhu cầu kháchhàng ngày một nhiều tìm đến sách báo.Tìm các nguồn thông tin hữu íchcho việc nâng cao sự hiểu biết, cập nhật những thông tin mang tính thờisự.Như vậy, hiểu biết được những nhu cầu trên, trang web mua bán sáchtrực tuyến ra đời nhằm thoả mãn những đòi hỏi trên của công chúng. Trongphạm vi môn học nhóm chúng tôi nhận đề tài: “Hệ thống quản lý bán sáchtrên mạng” .Đây là một đề tài tương đối khá hay và rất phù hợp với thực tế.Trong phạmvi đồ án môn học, chúng tôi đã tìm hiểu khá nhiều về ASP.Một ngôn ngữmô hình hoá mô phỏng, cho phép sinh viên bước đầu nhìn nhận trực quanhệ thống. Lập trình có cơ sở trên những biểu đồ mang tính tuần tự sinhđộngViệc lựa chọn ngôn ngữ ASP làm việc hỗ trợ đề tài là hết sưc hợp lý.Phùhợp với công việc đang làm. ASP giúp cho người quản trị kiểm soát vàtuần tự thiết kế cơ sở dữ liệu trên mô hình theo sự đòi hỏi của khách hàng..* Thực ra đây là một đề tài không dễ vì chúng tôi cần được học nhiềuhơn .Tuy nhiên để hoàn thành đươc bài tập này chúng tôi xin chân thànhcảm ơn cô:Vũ Tuyết Trinh đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hoàn thành trongthời gian mong đợi.*HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCH TRÊN MẠNG1.Mục tiêu và yêu cầu của hệ thốngXây dựng một hệ thống quản lý bán sách trên mạng với mục tiêu chủ yếulà giới thiệu sách của nhà sách với khách hàng.Khách hàng có thể xem,tìmkiếm thông tin về sách một cách trực quan và có thể đặt mua trực tiếp cácloại sấch trên mạng mà không cần phải trực tiếp đến nhà sách.Sách của nhàsách phân loại theo chuẩn loại giúp khách hang có thể tra cứu một cách tiệnlợi.Hệ thống phải có hai URL riêng.Mội URL dành riêng cho người quảntrị và một URL cho khách hàng.Quản trị có các quyền như cập nhập thôngtin sách , phân loại sách, theo dõi đơn hàng và trả lời thư của khách hàng.
Xem thêm

47 Đọc thêm

BÀI GIẢNG SINH THÁI NHÂN VĂN CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG SINH THÁI NHÂN VĂN CHƯƠNG 1

Làm quen với một tiếp cận khá mới mẻ - "tiếp cận sinh thái nhân văn" và "con người là công dân sinh thái".
Lĩnh hội một số khái niệm cơ bản trong sinh thái học.
Phân tích mối quan hệ giữa dân số, chất thải và vấn đề ô nhiễm môi trường.
Nâng cao được nhận thức về xã hội và chất lượng cuộc sống.
Phân tích được các yêu cầu phát triển bền vững, nhất là trong kinh tế - xã hội.
Phân tích được mối tương quan giữa sức khỏe hệ sinh thái và lối sống của con người
Xem thêm

28 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Để thấy rõ vai trò quan trọng của việc vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức vào trong thực tiễn chúng ta phân tích một số "căn bệnh" mà nước Việt Nam đã mắc phải thị t[r]

17 Đọc thêm

Chính sach tôn giáo của đảng và nhà nước ta

CHÍNH SACH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO1. Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo gắn liền với cuộc vận động toàn dân đoàn kết cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới .Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định, do tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội nên để thay đổi ý thức xã hội, trước hết cần phải làm thay đổi tồn tại xã hội; muốn xóa bỏ ảo tưởng nảy sinh trong tư tưởng con người phải xóa bỏ nguồn gốc gây nên những ảo tưởng ấy. Đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong tôn giáo là đấu tranh với cái thế giới đang cần có ảo tưởng chứ không phải là trực tiếp tấn công vào thần, thánh và những biểu hiện tín ngưỡng khác. Muốn đẩy lùi những ước mơ về thiên đường hư ảo ở thế giới bên kia, thì con người phải từng bước xây dựng một thiên đường có thực trên trần thế. Đó là một quá trình lâu dài, gắn liền với công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ cho con người. Phải kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ vì sự khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo; khai thác và phát huy tiềm năng của đồng bào là tín đồ các tôn giáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chỉ có thông qua quá trình đó, mới có khả năng gạt bỏ dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội.Sự thống nhất về lợi ích của giai cấp, quốc gia và dân tộc sẽ tạo điều kiện tiến tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động.Để khắc phục những yếu tố tiêu cực của tôn giáo cần quan tâm đến cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, coi trọng tuyên truyền, giáo dục thế giới duy vật biện chứng phương pháp luận khoa học cho quần chúng nhân dân. 2. Tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân Quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng và đảm bảo là một bước tiến của xã hội loài người, trong đó giai cấp tư sản trong quá trình đấu tranh chống phong kiến đã đóng góp một phần nhất định. Song, dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, những tư tưởng về tự do tín ngưỡng chỉ nằm trong khuôn khổ mà những hoạt động của giáo hội các tôn giáo phù hợp hoặc ít nhất cũng không đối lập với lợi ích của giai cấp tư sản. Đấy là chưa kể giai cấp tư sản cầm quyền đang lợi dụng tôn giáo để phục vụ lợi ích của chúng, chống phá phong trào cách mạng trong nước và trên thế giới.Trong chủ nghĩa xã hội, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng là một nguyên tắc. Quyền ấy được thể hiện về mặt pháp lý và trên thực tiễn. Đó là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, lâu dài của Đảng Cộng sản. Căn cứ vào bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quy luật của quá trình chuyển biến về mặt tư tưởng của con người, những người cộng sản tôn trọng và đảm bảo những quyền tự do tín ngưỡng của quần chúng có đạo, cũng như quyền không theo một tôn giáo nào.Nội dung cơ bản của quyền tự do tín ngưỡng là:
Xem thêm

13 Đọc thêm

HỆ TƯ TƯỞNG :ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

HỆ TƯ TƯỞNG :ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Nho giáo được khởi nguồn từ Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, được “Việt Nam hoá” trong suốt một chặng đường lịch sử, góp phần đáng kể vào việc tạo dựng nền văn hoá Việt Nam.
Nho giáo hệ tư tưởng chính thống của chế độ phong kiến kéo dài cho đến thế kỷ XIX, từng là hệ tư tưởng thống trị trong kiến trúc thượng tầng Việt Nam. Nho giáo ảnh hưởng sâu sắc đến con người và xã hội, chính trị và văn hoá, cuộc sống và lẽ sống, hệ tư tưởng và phong tục tập quán Việt Nam. Nho giáo đã trở thành một bộ phận của truyền thống dân tộc, dù muốn hay không muốn thì Nho giáo vẫn đang chi phối đời sống xã hội ở Việt Nam ngày nay. Những dấu ấn của Nho giáo vẫn còn đang tồn tại ở Việt Nam như: sách vở, đền đài, miếu mạo, phong tục tập quán mang sắc thái Nho giáo vẫn còn lưu giữ. Văn miếu với 82 tấm bia tiến sĩ đã để lại một nền văn hoá truyền thống được người Việt Nam trân trọng và tự hào.
Trong những năm qua, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nền cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý của nhà nước đã đẩy nhanh sự tăng trưởng về kinh tế, đem lại bộ mặt mới cho xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó mặt trái của cơ chế thị trường cũng đang tạo ra nhiều xáo trộn trong quan hệ xã hội, trong gia đình và phẩm chất cá nhân, trong cán bộ, nhân dân đã có những biểu hiện tiêu cực, nó được biểu hiện trong cả nhận thức và hành động như: tư tưởng thực dụng, chạy theo đồng tiền, làm cho một bộ phận xa rời lý tưởng, suy thoái về phẩm chất đạo đức, nạn tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính và các tệ nạn xã hội khác.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Phân tích kinh tế xã hội thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI THUỘC BÀI GIẢNG THIẾT LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 GV. Phạm Bảo ThạchNội dung chương 8 Phân tích kinh tế xã hội thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính: mục tiêu và vai trò của phân tích kinh tế xã hội của dự á, phân biệt sự khác nhau giữa phân tích tài chính và phân tích kinh tế xã hội, các tiêu chuẩn đánh giá lợi ích kinh tế xã hội của dự án.pdf 14p expensive_12 07072014 2 1

14 Đọc thêm

VÌ SAO CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG ?

VÌ SAO CÓ SỰ XUẤT HIỆN CỦA PHONG TRÀO VĂN HOÁ PHỤC HƯNG ?

Những nguyên nhân có thể xem là chính dẫn đến sự xuất hiện của phong trào văn hóa Phục Hưng. Những nguyên nhân có thể xem là chính dẫn đến sự xuất hiện của phong trào văn hóa Phục Hưng: -  Trong thời hậu kỳ trung đại, bộ mặt kinh tế Tây Âu có nhiều thay đổi, quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa hình thành cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật. -  Những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến, hệ tư tưởng khắt khe của Giáo hội Thiên chúa đã kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản. -  Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế, song chưa có địa vị về mặt xã hội tương ứng và muốn xoá bỏ chướng ngại phong kiến. -  Trong khi đó phong trào cải cách tôn giáo, cuộc đấu tranh của nông dân diễn ra sôi nổi cũng là hậu thuẫn cho giai cấp tư sản chống lại phong kiến.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tiểu luận Mật mã và An toàn thông tin Hệ mã hóa khóa đối xứng

TIỂU LUẬN MẬT MÃ VÀ AN TOÀN THÔNG TIN HỆ MÃ HÓA KHÓA ĐỐI XỨNG

Tiểu luận Mật mã và An toàn thông tin Hệ mã hóa khóa đối xứng
Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mạng lưới Internet ngày
càng mở rộng. Sự trao đổi thông tin qua mạng ngày càng phổ biến. Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin trở thành nhu cầu chung của mọi hoạt động truyền thông trong kinh tế, xã hội và giao lưu giữa người và người.

13 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC ĐỀ 2

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC ĐỀ 2

Đề TH số 2 – Chứng chỉ BSoMayNumberByteGeneral Number>=1 And Từ 1 đến 50Câu 2 (0.5 điểm). Dựa vào sự mô tả cơ sở dữ liệu QUANLITHUVIEN.MDB, thí sinhthực hiện các yêu cầu sau:+ Đặt khóa chính cho các bảng dữ liệu.+ Tạo mối quan hệ (Relationships) giữa các bảng dữ liệu.Câu 3. (3.5 điểm) Tạo các truy vấn sau theo yêu cầu:a. (0.5 điểm) Tạo truy vấn CAU3A để hiển thị các sách của nhà xuất bản “Giáo dục” thuộcdanh mục “Kế toán” xuất bản năm 2005. Thông tin hiển thị bao gồm: TENSACH,TENTG, SOLUONG, NAMXB, TENNXB, TENDANHMUC.b. (0.5 điểm) Tạo truy vấn CAU3B để hiển thị các sách với tên sách bắt đầu bằng từ“Kế toán” được xuất bản từ năm 2007 đến năm 2009. Thông tin hiển thị bao gồm:TENTG, TENSACH, NAMXB, SOLUONG, TENNXB.c. (1 điểm) Tạo truy vấn CAU3C để tổng hợp số lượng sách trong thư viện theo từng tênnhà xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2007.d. (1 điểm) Tạo truy vấn CAU3D để thống kê số sách được xuất bản theo từng tác giả của từng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách TCXH trong hệ thống an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2006- 2010

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TCXH TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 2010

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TCXH HIỆN HÀNH Chính sách TCXH đợc quy định trong hệ thống các văn bản chính sách về cứu trợ xã hội chung và hệ thống chính sách riêng đối với nhóm đối tợng: - Hệ t[r]

46 Đọc thêm

Tình hình kinh tế xã hội nước Mỹ thời k­ì cầm quyền của tổng thống Reagan từ 19811988

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC MỸ THỜI K­Ì CẦM QUYỀN CỦA TỔNG THỐNG REAGAN TỪ 19811988

tên đề tài­tình hình kinh tế xã hội nước mỹ thời k­ì cầm quyền của tổng thốngrigan từ 19811988­nội dung cac chương­chương 1:­những nhân tố tác động đến kinh tế xã h­ội mỹ thập niên 19801.1. tình hình quốc tế thập niên 1980­1.2 những vấn đề kinh tế xã hội cấp bác­h của nước mỹ1.3 chính sach của tổng thống rigaan­chương 2­tình hình kinh tế xã hội mỹ thời kì cầm­ quyền của tổng thống rigan2.1 tình hình kinh tế trong nhuwbngx nă­m 198119882.2 Việc giải quyết những vẫn đề xã hộ­i2.3 một số nhận xét­
Xem thêm

92 Đọc thêm

Tiểu luận sản xuất sữa chua có mứt quả

TIỂU LUẬN SẢN XUẤT SỮA CHUA CÓ MỨT QUẢ

Nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ với hoạt động kinh tế khoa học kỹ thuật luôn đổi mới và cải tiến. Con người khong chỉ được “ăn no mặc ấm”, mà cần được “ăn ngon mặc đẹp”. Để đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội trong việc chăm lo cho sức sức khỏe con người, nguồn thực phẩm được sản xuất rất đa dạng và phong phú. Việc lựa chọn những loại thực phẩm dinh dưỡng phù hợp và an toàn là điều rất cần thiết cho sức khỏe. Muốn có một sức khỏe tốt chúng ta phải có một hệ miễn dịch khỏe mạnh, một hệ miễn dịch khỏe mạnh cần phải có sự cân bằng hoàn hảo giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại trong đường ruột. Trên thực tế, môi trường ô nhiễm, thực phẩm kém chất lượng và căng thẳng trong cuộc sống luôn đe dọa đến sự cân bằng này, tác động trực tiếp khiến vi khuẩn có hại phát triển vượt trội so với vi khuẩn có lợi trong hệ miễn dịch. Do đó để tăng cường hệ miễn dịch, cần phải bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột.
Xem thêm

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH VẤN ĐỀ XUNG ĐỘT DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH VẤN ĐỀ XUNG ĐỘT DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Xung đột dân tộc là một khái niệm với nội hàm rộng, bao hàm cả xung đột giữa các giai cấp, tầng lớp trong nội bộ dân tộc; cả xung đột giữa các tộc người trong cùng một dân tộc và cả xung đột giữa các quốc gia dân tộc với nhau. Xung đột dân tộc là một dạng cao của xung đột xã hội, nó diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, tôn giáo và ý thức hệ… Hình thức các cuộc xung đột sắc tộc, dân tộc rất đa dạng; như xung đột mâu thuẫn quyền lực chính trị giữa các phe phái; xung đột về tranh chấp lãnh thổ, biên giới giữa các dân tộc; đối đầu, cạnh tranh quyết liệt giữa các tôn giáo hoặc giữa các giáo phái; tranh chấp về quyền lợi kinh tế, quản lý, khai thác tài nguyên; xung đột do phân biệt chủng tộc, đòi ly khai thành lập nhà nước độc lập... Chính vì vậy nghiên cứu vấn đề xung đột dân tộc có ý nghĩa quan trọng đối với việc ổn định và phát triển của mỗi quốc gia dân tộc, cũng như đối với công cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội.
Xem thêm

16 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

- Đại hội VI của Đảng khẳng định: Kiờn quyết xúa bỏ cơ chế quản lý kiểu tập trung, quan liờu bao cấp, hỡnh thành đồng bộ cơ chế kế hoạch húa theo phương thức hạch toỏn kinh doanh XHCN - [r]

42 Đọc thêm

Cùng chủ đề