NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM":

Phân tích thực trạng sử dụng công cụ tài chính phái sinh trên thị trường doanh nghiệp cà phê xuất khẩu

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CÀ PHÊ XUẤT KHẨU

MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
Khi nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, các giao dịch thương mại không chỉ đơn thuần trong nội bộ quốc gia mà giữa các quốc gia và với nhiều đồng tiền khác nhau. Rủi ro tỷ giá, lãi suất, kinh tế, chính trị… khiến nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệ[r]

19 Đọc thêm

Thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam - liên hệ Đà Nẵng

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Ở VIỆT NAM - LIÊN HỆ ĐÀ NẴNG

Có thể nói, những lợi ích mà giao dịch của các công cụ tài chính phái sinh mạng lại là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, để đưa các loại công cụ phái sinh vào triển khai thực tiễn và khuyến khích các đối tượng khách hàng sử dụng nó hiệu quả là điều không dễ dàng trong điều kiện nước ta hiện nay bởi[r]

35 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH VIỆT NAM

I. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH PHÁI SINH :
1. Công cụ tài chính phái sinh :
a. Khái niệm :
Công cụ tài chính phái sinh là một công cụ mà giá trị của nó bắt nguồn từ giá trị của các tài sản cơ sở. Chẳng hạn, phái sinh hàng hóa thì cà phê, đường, cao su, hay sắt[r]

45 Đọc thêm

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 3
CHƯƠNG 1: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 3
1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3
1.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán 3
1.1.2 Khái niệm về chứng khoán phái sinh 5
1.1.3 Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng kh[r]

50 Đọc thêm

cu chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán việt nam

CU CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trườn[r]

32 Đọc thêm

Đề cương ÔN TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

ÔN TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
1. Một doanh nghiệp có rủi ro cao thì lợi nhuận sẽ lớn? Sử dụng nguyên tắc doanh lợi và rủi ro trong tài chính doanh nghiệp, bình luận ý kiến trên.
2. Nêu một ví dụ thực tế về nguyên tắc giá trị thời gian của tiền trong quản lý tài chính doanh nghiệp? Cho biết tầm qua[r]

17 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TT

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM TT

Hàn QuốcHàn Quốc có Luật về hoạt động dịch vụ đầu tư tài chính vàthị trường vốn (FSCMA) ban hành vào tháng 2/2009 điều chỉnhtất cả các đối tượng tham gia giao dịch trên thị trường chứngkhoán phái sinh. Dưới Luật là Nghị định hướng dẫn. Bên cạnh đó,SGDCK Hàn Quốc được trao quyền ban hàn[r]

Đọc thêm

tiểu luận Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương

TIỂU LUẬN NGÂN HÀNG TOÀN CẦU AM HIỂU ĐỊA PHƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦU 5
1.MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG CỦA HSBC TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ 6
1.1 MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 6
1.1.1 YẾU TỐ PHÁP LUẬT 6
1.1.2 YẾU TỔ KINH TẾ 7
1.1.3 YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 7
1.1.4 YẾU TỐ VĂN HÓA – XÃ HỘI 8
1.2 ĐẶC THÙ KINH DOANH 8
1.2.1 CÁC LOẠI HÌNH[r]

16 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA PHI TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA PHI TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Đối với giao dịch giao ngay hàng hóa, bốn rủi ro cơ bản mà các thƣơng nhân có thể
gặp phải là rủi ro về giá, rủi ro vận tải, rủi ro về chất lƣợng hàng hóa đƣợc giao và rủi
ro tín dụng thƣơng mại, trong đó, rủi ro về giá là rủi ro quan trọng nhất (Geman, H.,
2005). G[r]

216 Đọc thêm

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NHTM

TẠI PHÁP
“NHTM là một xí nghiệp hay cơ sở mà nghiệp vụ thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác hay dưới hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, t[r]

21 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUYỀN CHỌN NGOẠI HỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Cho vay: Là việc NHTM sử dụng nguồn tiền huy động đƣợc để cho khách hàng sửdụng với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc và lãi sau thời hạn nhất định. Chênhlệch giữa lãi suất cho vay và tiết kiệm là lợi nhuận của ngân hàng. Cho vay là hoạtđộng đem lại nhiều lợi nhuận nhất. NHTM luôn lựa ch[r]

20 Đọc thêm

Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng TAIFT: CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁT SINH

NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGÂN HÀNG TAIFT: CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁT SINH

MỤC TIÊU Chương này trình bày các giao dịch phái sinh trên thị trường ngoại hối nhằm cung cấp nền tảng kiến thức thực hiện các giải pháp quản lý rủi ro tỷ giá sẽ được trình bày trong các chương sau. Học xong chương này sinh viên có thể:•Hiểu được khái niệm, nội dung giao dịch và đặc điểm của từng lo[r]

167 Đọc thêm

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP CHO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP CHO SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hòa các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân ra làm hai loại là thị trường tiền tệ ( bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị t[r]

30 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ kinh tế vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán việt nam

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH ĐỂ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU

5

MỤC LỤC


CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
1.1. Tổng quan về công cụ tài chính
1.1.1. Khái niệm...................................................................................................1
1.1.2. Phân loại…………………………………………………………….……1
1.1.2.1. Các c[r]

163 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I. Tổng quan về thị trường liên ngân hàng 2
1.1 Khái niệm 2
1.2 Đặc điểm 2
1.3 Chủ thể tham gia 2
1.3.1 Ngân hàng trung ương 2
1.3.2 Ngân hàng thương mại 3
1.3.3 Các định chế tài chính phi ngân hàng 3
1.3.4 Các định chế tài chính khác 3
1.4 Lãi suất liên ngân hàng 3
1.5[r]

31 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG VÀ MỞ RỘNG MẶT HÀNG GIAO DỊCH QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG VÀ MỞ RỘNG MẶT HÀNG GIAO DỊCH QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1. Công cụ phái sinh 11
1.1.1. Lịch sử hình thành công cụ phái sinh 11
1.1.2. Khái niệm 13
1.1.3. Phân loại 15
1.1.3.1. Công cụ kỳ hạn 16
1.1.3.2. Công cụ tương lai 18
1.1.3.3. Công cụ hoán đổi 21
1.1.3.4. Công cụ quyền chọn[r]

184 Đọc thêm

Bảo hiểm họat động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng các công cụ phái sinh của doanh nghiệp việt nam hiện nay

BẢO HIỂM HỌAT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA BẰNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC
Lời cảm ơn Trang
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................... 01
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH ............................. 05
1.1 Khái quát về công cụ phái sinh[r]

90 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

THỰC TRẠNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ĐỀ TÀI : THỰC TRẠNG VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINHMỤC LỤCI. Khái niệm chứng khoán phái sinh1. Khái niệm2. Đặc điểmII. Phân loại chứng khoán phái sinh1. Hợp đồng tương lai2. Hợp đồng kì hạn3. Quyền chọn4. Hợp đồng hoán đổiIII. Thực trạng và điều kiện phát triển thị trường ch[r]

22 Đọc thêm

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH

CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH

Trong đó, công văn này đã quy định cụ thể nhằm triển khai thực hiện giao dịch quyền chọn ngoại tệ ở các ngân hàng như về đối tượng tham gia, đồng tiền giao dịch, thời hạn giao dịch, giới[r]

24 Đọc thêm

Tiểu luận ngân hàng quốc tế THỰC TIỄN HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ

TIỂU LUẬN NGÂN HÀNG QUỐC TẾ THỰC TIỄN HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ

Tiểu luận ngân hàng quốc tế THỰC TIỄN HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ

Thị trường ngoại hối Việt Nam tuy đã được hình thành song còn ở mức sơ khai và chưa phát triển. Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối còn nghèo nàn, đại đa số các NH chỉ tiến hành nghiệp vụ giao ngay phục vụ khách hàng trong việc thanh toán và ki[r]

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề