KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG":

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Để đưa ra quy trình SPIN, Neil Rackham đã phải quan sát trong nhiều năm hành vicủa những người bán hàng đã thành công trong những thương vụ lớn. Về bản chấtSPIN – là nghệ thuật đặt những câu hỏi cần thiết theo một trình tự nhất định. TheoNeil Rackham, những người bán hàng[r]

24 Đọc thêm

Chi tiết bán hàng theo nhân viên

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN
Từ ngày :................Đến ngày :...................

Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Số lượng trả lại Giảm giá /Trả lại Thuế trong doanh thu
Mã nhân viên :................Tên nhân viên :.....................

Cộng
Tổng cộ[r]

1 Đọc thêm

SLIDE KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

SLIDE KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Slide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệpSlide Kỹ năn[r]

49 Đọc thêm

QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nguồn: Các tác giả tự tổng hợpHình 2.2. Quy trình phân tích công việc của nhân viên bán hàngTrong quy trình này cần lưu ý rà soát lại cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụbộ phận bán hàng trước khi tiến hành phân tích công việc. Bởi nếu cơ cấu tổ20chức và chức năng, n[r]

193 Đọc thêm

Kỹ năng bán hàng NGHỀ BÁN HÀNG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG NGHỀ BÁN HÀNG

Kỹ năng bán hàngNGHỀ BÁN HÀNG1Suy cho cùng mọingười đều sống bằngcách bán một cái gì đóR.L.Stevenson2Một sản phẩm tốt nhấttrên thế giới sẽkhông được sử dụng...Cho đến khinó được bán!3Thế nào là mua hàng?QUÁ TRÌNHkhách hàngRA QUYẾT ĐỊNHđổi một số tiền[r]

50 Đọc thêm

Tài liệu kỹ năng bán hàng

TÀI LIỆU KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ năng bán hàng Tài liệu kỹ nă[r]

297 Đọc thêm

TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Tôi làm và tôi hiểu Một chương trình đào tạo bán hàng có thể được thiết kế để cải thiện kiến thức và kỹ năng của một nhân viên trong việc áp dụng kiến thức đó hoặc ở phạm vi chung hoặc ở[r]

26 Đọc thêm

Quản trị bán hàng tuyển chọn và huấn luyện nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng của FPT

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TUYỂN CHỌN VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG CỦA FPT

Quản trị bán hàng tuyển chọn và huấn luyện nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng của FPT.
Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay thì vấn đề nhân lực và việc quản lý nguồn nhân lực một cách có hiệu quả để có chất lượng cao là mối quan tâm hang đầu của nhà nước và xã hội. Con người là tài sản quan[r]

48 Đọc thêm

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Bán hàng là nghệ thuật thuyết phục người khác làm một việc mà bạn không có quyền bắt người ta làm việc đó
Khách hàng là gì?
Là “ông chủ” duy nhất có quyền sa thải nhân viên, giám đốc
Cách để lộ ý nghĩ và tình cảm trước một sự việc, trong một hoàn cảnh, bằng nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành động[r]

64 Đọc thêm

TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

TRANG 1 TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN TỪ NGÀY...ĐẾN NGÀY.... Mã nhân viên Tên nhân viên Doanh thu Trả lại Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần.[r]

1 Đọc thêm

Tổng hợp bán hàng theo nhân viên

TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

TRANG 1 TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN TỪ NGÀY...ĐẾN NGÀY.... Mã nhân viên Tên nhân viên Doanh thu Trả lại Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần.[r]

1 Đọc thêm

Xây dựng chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho Nhân Viên Bán Hàng thị trường của TO TO việt Nam

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG CỦA TO TO VIỆT NAM

1.xây dựng chương trình đào tạo văn hóa DN cho NVBH thị trườngMục tiêu• Giúp nhân viên hiểu và nhận thúc đúng về công ty• Giúp nhân viên thích ứng với doanh nghiệp, hội nhận với môi trường làm việc của doanh nghiệp, có kỹ năng ứng xử tốt...Đối tượng: Toàn bộ nhân viên bán hàng tại thị trường của c[r]

7 Đọc thêm

Tổng hợp bán hàng theo nhân viên

TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

TRANG 1 TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN TỪ NGÀY...ĐẾN NGÀY.... Mã nhân viên Tên nhân viên Doanh thu Trả lại Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần.[r]

1 Đọc thêm

Kỹ năng bán hàng bậc thầy

KỸ NĂNG BÁN HÀNG BẬC THẦY

Trở thành một người bán hàng không khó, nhưng trở thành một nhân viên bán hàng bậc thầy lại không hề đơn giản. Để có được vị trí này, bạn cần phải học tập, rèn luyện, thực hành cho đến khi thành thạo và chuyên nghiệp. Nhân viên bán hàng bậc thầy phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, từ nhỏ đến lớn.[r]

8 Đọc thêm

LÀM SẮC BÉN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CỦA NHÂN VIÊN

LÀM SẮC BÉN KỸ NĂNG BÁN HÀNG CỦA NHÂN VIÊN

Trong trường hợp này, các nhân viên đã đánh giá sai khả năng mua của Julie và để mất không chỉ doanh thu trong ngày, mà còn mất luôn cả cơ hội bán hàng cho những người thân của Julie tro[r]

6 Đọc thêm

XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC, CÁC BIỆN PHÁP TẠOĐỘNG LỰC CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

XÂY DỰNG BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC, CÁC BIỆN PHÁP TẠOĐỘNG LỰC CHO VỊ TRÍ NHÂN VIÊN VÀ VỊ TRÍ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

cho câu hỏi “Tại sao?”. Ví dụ, thay vì nói: "Ai làm ra thế này?" Nói, "Làm thế nàochúng ta có thể cải thiện quá trình này hoặc tránh việc tương tự diễn ra trong tươnglai?"- Tin - và bộc lộ - sự tin tưởng Hầu hết con người có lòng tự trọng tương đối mong manh. Nếu bạn khôngtin tưởng nhân viên[r]

17 Đọc thêm

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

NGÀY SỐ LOẠI MÃ HÀNG HÀNGTÊN LƯỢNGSỐ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG TRẢ LẠI GIÁ /TRẢ GIẢM LẠI THUẾ TRONG DOANH THU Mã nhân viên :...Tên nhân viên :...[r]

1 Đọc thêm

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

NGÀY SỐ LOẠI MÃ HÀNG HÀNGTÊN LƯỢNGSỐ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG TRẢ LẠI GIÁ /TRẢ GIẢM LẠI THUẾ TRONG DOANH THU Mã nhân viên :...Tên nhân viên :...[r]

1 Đọc thêm

Chi tiết bán hàng theo nhân viên

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO NHÂN VIÊN

NGÀY SỐ LOẠI MÃ HÀNG HÀNGTÊN LƯỢNGSỐ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN SỐ LƯỢNG TRẢ LẠI GIẢM GIÁ /TRẢ LẠI THUẾ TRONG DOANH THU Mã nhân viên :...Tên nhân viên :...[r]

1 Đọc thêm

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Giao tiếpKĩ năng thuyết phụcTư vấn ( hiểu biết về sản phẩm)Quản lý tài chínhTrang phục: Gọn gàng, sạch sẽ… (nên trang điểm và sử dụng mộtchút nước hoa khi đi bán hàng).Cattalogue: 10 catalogue/tháng + các tờ rơi chương trìnhSản phẩm dùng thử: Những sản phẩm dễ cảm nhận: Kem ta[r]

24 Đọc thêm

Cùng chủ đề