ĐỊNH NGHĨA ÁNH XẠ LIÊN TỤC

Tìm thấy 8,966 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỊNH NGHĨA ÁNH XẠ LIÊN TỤC":

Một số quy tắc tính toán trong giải tích biến phân và ứng dụng (FULL)

MỘT SỐ QUY TẮC TÍNH TOÁN TRONG GIẢI TÍCH BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG (FULL)

Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Luận án này nghiên cứu một số khía cạnh ứng dụng của các quy tắc tính toán trong giải tích biến phân với các mục đích như sau:

1. Tìm mối quan hệ giữa công thức tính nón pháp tuyến của tập nghịch ảnh qua ánh xạ khả vi, các quy tắc tổng v[r]

96 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀM LỒI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HÀM LỒI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG

/1+ / 2 ) (ж),G X.17Chương 2Hàm lồi vectơ và ứng dụngHàm lồi vectơ có thể định nghĩa trong không gian tô pô tuyến tính lồiđịa phương. Để cho dễ hình dung, trong chương này ta chỉ trình bày cáckhái niệm và kết quả trong trường hợp hữu hạn chiều. Bằng cách đưa rađịnh nghĩa của khái niệm toán tử[r]

64 Đọc thêm

16ÁNH XẠ CÁC THIẾT KẾ SANG MÃ CHƯƠNG TRÌNH

16ÁNH XẠ CÁC THIẾT KẾ SANG MÃ CHƯƠNG TRÌNH

Khi định nghĩa, chúng ta thường phải bổ sung thêm hàm tạo lập (constructor) để tạo ranhững đối tượng khi cần sử dụng trong chương trình. Điều này cũng được suy ra từbiểu đồ cộng tác hình 1, trong đó :DongBanHang nhận được thông điệp create(mt, n)để tạo ra dòng bán hàng với mô tả là mt và số l[r]

6 Đọc thêm

Tìm hiểu một số quan điểm vận dụng toán cao cấp vào định hướng dạy học môn toán ở tiểu học ”

TÌM HIỂU MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VẬN DỤNG TOÁN CAO CẤP VÀO ĐỊNH HƯỚNG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC ”

B.PHẦN NỘI DUNG1. MỐI LIÊN HỆ GIỮA NỘI DUNG DẠY HỌC TOÁN CAO CẤP VÀ NỘI DUNG DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC1.1. Nội dung dạy học Toán cao cấp1.1.1. Lí thuyết tập hợpNội dung của lí thuyết tập hợp là những vấn đề cơ bản về:Tập hợp : khái niệm tập hợp, tập rỗng, tập hợp con và quan hệ bao hàm, hai tập[r]

23 Đọc thêm

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

Trong chương này, ta nghiên cứu tính liên tục H¨older của ánh xạ nghiệm bàitoán cân bằng véc tơ, bao gồm ánh xạ nghiệm chính xác và ánh xạ nghiệm xấpxỉ. Ta cũng giả sử rằng tập nghiệm của các bài toán đang xét luôn khác rỗngtrong lân cận của điểm đang xét.3.1Tính liên[r]

27 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

Nghiên cứu các không gian metric, ánh xạ liên tục, không gian đủ, không gian
compact và một ứng dụng của lý thuyết vào phương trình vi phân. Nghiên cứu các
không gian định chuẩn, không gian Hilbert, các toán tử tuyến tính liên tục giữa các
2
không gian đó, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, lý[r]

8 Đọc thêm

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

p, q ∈ X tồn tại các tập mở WP , Wq trong Y sao cho p ∈ Wp , q ∈ Wqvà dX (X ∩ Wp , X ∩ Wq ) > 0, ở đó dX là giả khoảng cách Kobayashi trênX.Sau khi xuất hiện định nghĩa đã có một số nghiên cứu về nhúnghyperbolic của không gian con phức đã sử dụng đặc trưng của nhúnghyperbolic trong hướ[r]

55 Đọc thêm

Bài tập nhập môn toán cao cấp (hay)

BÀI TẬP NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP (HAY)

Nội dung chính của bài giảng nhập môn Toán cao cấp dành cho SV Toán Chương 1. Lí thuyết tập hợp 1.1. Tập hợp 1.1.1. Khái niệm tập hợp1.1.2. Phép toán trên các tập hợp1.1.3. Tích Đềcác và tập hợp hữu hạn 1.2. Quan hệ1.2.1. Định nghĩa và tính chất1.2.2. Quan hệ tương đương và lớp tương đương1.2.3. Qua[r]

47 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC ÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬN (CHUYÊN NGÀNH TOÁN GIẢI TÍCH)

Luận văn thạc sỹ khoa học toán học ánh sạ co điểm tiệm cận (chuyên ngành toán giải tích)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨCNGUYỄN THỊ NGAÁNH XẠ CO ĐIỂM TIỆM CẬNChuyên ngành: Toán Giải tích Mã số: 60.46.01.02LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC TOÁN HỌCNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị[r]

33 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

1. Khoảng cách Định nghĩa: Cho tập hợp X. Ánh xạ được gọi là một metric trên X nếu nó thoả các tiên đề sau:i)  x, y  X  x = y.ii)  x, y  Xiii)  x, y, z  X.Tập X cùng với metric d xác định trên nó được gọi là không gian metric và được kí hiệu (X, d). Định nghĩa: Cho k[r]

10 Đọc thêm

Giáo trình Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thứcma trận. Hệ phương trình t[r]

273 Đọc thêm

Đại số cơ bản (ôn thi thạc sĩ toán học) Ánh xạ tuyến tính

ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Đại số cơ bản (ôn thi thạc sĩ toán học) Ánh xạ tuyến tính
1.1 Định nghĩa Cho V và U là hai không gian véctơ, ánh xạ f : V → U là ánh xạ tuyến tính nếu f thỏa mãn 2 tính chất sau: (i) Với mọi α, β ∈ V : f (α + β) = f (α) + f (β ) (ii) Với mọi a ∈ R, α ∈ V : f (aα) = af (α) Một ánh xạ tuyến tính f : V[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

Vi phân của ánh xạ trong không gian Banacs
Cách đặt bài toán cực trị, phương trình Euler – Lagrange
2
Bài toán cực trị phiếm hàm: Điều kiện bức (Coereive), tính nửa liên tục dưới yếu
của phiếm hàm. Bài toán cực trị có điều kiện. Nguyên lý Minimax, lý thuyết điểm
tới hạn. Các ứng dụng

5 Đọc thêm

BÀI GIẢNG XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

BÀI GIẢNG XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ

2Nb) Sử dụng phép biến đổi song tuyến tính tìm hàmtruyền của bộ lọc IIR tương ứng.4. Thiết kế bộ lọc IIR từ các bộ lọc thờigian liên tục (tt)Nhận xét:   tan  2ánh xạ trục tần sốvô hạn vào vòngtròn đơn vị hữu hạndẫn đến các tần sốđược ánh xạ khôngtuyến tính -> khô[r]

28 Đọc thêm

Lý thuyết bài tập đề thi Ánh xạ tuyến tính

LÝ THUYẾT BÀI TẬP ĐỀ THI ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

nội dung chương ánh xạ tuyến tính:
1.Khái niệm ánh xạ tuyến tính(định nghĩa,các phép toán,đơn cấu,toàn cấu,đẳng cấu,hạt nhân,ảnh,hạng của ánh xạ tuyến tính
2.Ma trận tuyến tính
3.Trị riêng và véc tơ riêng
4.Bài toán chéo hóa ma trận
Trong này còn có 1 số đề thi hay giúp các bạn có thể tổng hợp kiến[r]

58 Đọc thêm

Một số bài toán có tính định lượng trong giải tích vi phân

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên tác giả: PHAN PHIẾN
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TẠ LÊ LỢI
Tên luận án:
MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN
Ngành: Toán học Chuyên ngành: Toán Giải tích[r]

113 Đọc thêm

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

• Mỗi toán tử tuyến tính liên tục A trong không gian Hilbert X xácđịnh theo f (x, y) = (Ax, y) một phiếm hàm song tuyến tính liêntục f (x, y) nghiệm đúng f = A .Ngược lại bất kỳ phiếm hàm song tuyến tính liên tục f (x, y) nàotrên X cũng có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng f (x, y) = (A[r]

54 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP - PHẦN II. VI TÍCH PHÂN

TOÁN CAO CẤP - PHẦN II. VI TÍCH PHÂN

Định nghĩa ánh xạ: Cho X, Y là hai tập bất kỳ. Nếu x  X, cho tương ứng duy nhất một y = f(x)  Y theo qui tắc f, thì f gọi là một ánh xạ từ X vào Y.
Đơn ánh: x1, x2  X, x1 ≠ x2 => f(x1) ≠ f(x2)
Toàn ánh: Với mỗi y  Y, x  X: y = f(x)
Song ánh: Nếu f vừa là đơn ánh và toàn ánh
Nếu f: XY là[r]

34 Đọc thêm

MÃ HÓA DỰ ĐOÁN, KỸ THUẬT DPCM VÀ ỨNG DỤNG

MÃ HÓA DỰ ĐOÁN, KỸ THUẬT DPCM VÀ ỨNG DỤNG

Khả năng dự đoán tốt sẽ giảm số bít phải truyền đi, ngược lại khả năng dự báokém sẽ khiến cho số lượng bít phải truyền tăng lên, ảnh hưởng tới hiệu suất nén. Một sốlỗi với sai số dự đoán làm giảm chất lượng ảnh sau sau khi khôi phục:Hình 22. Nhiễu hạt15Với số bit khác nhau:16II.Bộ lượng tử hóa và ản[r]

28 Đọc thêm

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị

SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG LIÊN QUAN ĐẾN ÁNH XẠ ĐA TRỊ

Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng liên quan đến ánh xạ đa trị Sự tồn tại n[r]

52 Đọc thêm

Cùng chủ đề