MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020":

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

“Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam và định hướng đến năm 2020” là một vấn đề hết sức cần thiết, nhằm tìm lời giải cho những khó khăn hiện tại và định hướng phát triển đến năm 2020 của ngành thủy sản nói chun[r]

86 Đọc thêm

Một số biện pháp phát triển thị trường bán trong nước của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM

Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển thành công từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong số những thành công ấy phải kể đến đó là: lạm phát từ mức phi mã giảm xuống mức lạm phát khống chế được; Việt Nam từ mộ[r]

68 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HƯNG YÊN

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HƯNG YÊN

1. Tính cấp thiết của đề tài“Liên tục phát triển” là mục tiêu của mọi doanh nghiệp nếu muốn tồn tại trong cơ chế thị trường. Trong nền kinh tế được coi là “linh hồn của thị trường” thì việc khai thác thị trường theo chiều sâu và phát triển thị trường theo chiều rộng là nhiệm vụ thường xuyên liên[r]

106 Đọc thêm

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TÔM THẺ CHÂN TRẮNG CỦA VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

“Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Việt Nam và định hướng đến năm 2020” là một vấn đề hết sức cần thiết, nhằm tìm lời giải cho những khó khăn hiện tại và định hướng phát triển đến năm 2020 của ngành thủy sản nói chun[r]

60 Đọc thêm

Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu sản phẩm ngành Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2020

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SỸTên đề tài: “Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu sản phẩm ngành

Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2020”.

Chuyên ngành: Thương mại.

Mã số: 62.34.10.01

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Việt Hà

Giáo viên hướng dẫn[r]

22 Đọc thêm

Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu của công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại SONA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI SONA

Thực hiện đường lối phát triển kinh tế do đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam là đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một quốc gia có nền công nghiệp theo hướng[r]

95 Đọc thêm

Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty XNK TRƯỜNG AN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY XNK TRƯỜNG AN

Xu thế phát triển mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt trên thị trường thế giới. Hiện nay thủ công mỹ nghệ là m[r]

158 Đọc thêm

Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng giầy dép của Việt Nam sang thị trường Pháp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG PHÁP

1.Sự cần thiết của việc nghiên cứu hoạt động xuất khẩu giầy dép Việt Nam sang thị trường PhápDaGiầy là một ngành công nghiệp đã có từ lâu đời tại Việt Nam, là ngành cung cấp các sản phẩm tiêu dùng cho xã hội và gắn liền với nhu cầu thiết yếu của con người. Trong những năm gần đây, ngành DaGiầy Việt[r]

98 Đọc thêm

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

1. Tính tất yếu của đề tài:
Sản phẩm đồ gỗ là mặt hàng xuất khẩu phát triển tương đối mạnh trong khoảng 20 năm trở lại đây. Tuy mới phát triển xong đồ gỗ Việt Nam đã thể hiện là mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng xuất khẩu của cả nước. Liên tục trong các nă[r]

93 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG PPT

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÁ TRA VÀO THỊ TRƯỜNG EU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG PPT

600Triệu USDHình 2.4: Kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam vàoEU năm 2010- 6/2013142. TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU2.3 Tổng quan HVG.• Thành lập 2003 tại khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnhTiền Giang. Vốn điều lệ 32 tỷ đồng, 7/2013 vốn điềulệ gần 792 tỷ đồng.• 2003 doanh số 8 tỷ, 40[r]

34 Đọc thêm

XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM CƠ HỘI, THÁCH THỨC TỪ CÁC TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM CƠ HỘI, THÁCH THỨC TỪ CÁC TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

Bài viết phân tích tiềm năng xuất khẩu của thủy sản Việt Nam qua các số liệu thực tế về giá trị xuất khấu, cơ cấu ngành, các chỉ sô tiềm năng xuất khẩu và phân tích cụ thê xuất khẩu thủy sản Việt Nam tại các thị trường lớn gồm: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ASEAN; từ đó chỉ ra những[r]

12 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VA PHƯƠNG PHAP CHO XUẤT KHẨU GỖ Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG VA PHƯƠNG PHAP CHO XUẤT KHẨU GỖ Ở VIỆT NAM

Bài viết tập trung rất nhiều vào tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, những phương hướng và giải pháp để thúc đẩy xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ở hiện tại và trong những năm tới. Phần 1. Viết về khái niệm, hình thức, vai trò và những nhân tố tác động đến xuất khẩu để làm cơ sở cho phần[r]

73 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÀN TUYN RA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÀN TUYN RA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10

1.Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể.Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP từ 7%-8%/năm.Trong đó nhiều ngành nghề có tốc độ phát triển vượt bậc như dệt may thủy sản,da giầy...Trong đó dệt may được coi là một trong những mặt hàng xuất[r]

61 Đọc thêm

Nghiên cứu thị trường đồ uống – Cà phê Trung Nguyên

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỒ UỐNG – CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Từ năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO đã mở cửa và tạo nhiều cơ hội cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế có những bước phát triển vượt bậc, thương mại quốc tế trên đà phát triển hoạt động xuất khẩu chính vì thế cũng có rất nhiều cơ hội.
Trong những năm qua Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lự[r]

33 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÀN TUYN RA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG MÀN TUYN RA THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10-10

1.Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể.Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP từ 7%-8%/năm.Trong đó nhiều ngành nghề có tốc độ phát triển vượt bậc như dệt may thủy sản,da giầy...Trong đó dệt may được coi là một trong những mặt hàng xuất[r]

58 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một mặt hàng thủy sản Việt Nam trên thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO vào ngày 11 tháng 1 năm
2007. Sự kiện gia nhập WTO của Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng
trên con đường hướng nền kinh tế nước nhà tới tự do hóa thương mại và phát triển
bền vững. Sau 10 năm gia nh[r]

Đọc thêm

NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trải qua 25 năm đổi mới và nhất là trong 10 năm trở lại đây, nền thủy sản Việt Nam phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Cùng với sự tăng trưởng trong sản xuất, công nghiệp chế biến thủy sản đã có những bước tiến đáng k[r]

79 Đọc thêm

Phát triển thị trường Bắc Mỹ của công ty cổ phần May Đức Hạnh

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC HẠNH

Khi đất nước mở cửa đã đem lại cho các doanh nghiệp một cơ hội Kinh doanh mới, các doanh nghiệp không chỉ biết tới thị trường nội địa mà còn muốn vươn ra thị trường thế giới trong đó có thị trường Bắc Mỹ. Đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi do. Từ khi chúng ta ký hiệp định thương[r]

79 Đọc thêm

XUẤT KHẨU HỒ TIÊU SANG ẤN ĐỘ

XUẤT KHẨU HỒ TIÊU SANG ẤN ĐỘ

Việt Nam có một nền nông nghiệp tồn tại từ lâu đời.Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, vùng trồng cây nông nghiệp ở nước ta trải dài từ Bắc và Nam với đa dạng, phong phú các loại cây trồng.Cùng với lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp cao, chiếm tới gần 75% dân số cả nước, Việt Nam đ[r]

94 Đọc thêm

Tác động của đàm phán Hiệp định TPP đến xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH TPP ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HIỆP ĐỊNH TPP 4
1.1. BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA HIỆP ĐỊNH 4
1.1.1. Nguồn gốc của Hiệp định TPP 4
1.1.2. Tiến trình gia nhập của các thành viên 4
1.2. NỘI DUNG HIỆP Đ[r]

35 Đọc thêm

Cùng chủ đề