GIẢI PHÁP CHO QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI PHÁP CHO QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM":

GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

2.3. VAI TRÒ QUỸ ĐẦU TƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
2.3.1.Đối với nền kinh tế.
Quỹ đầu tư huy động nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế ngay cả nguồn vốn nhỏ lẻ và tiến hành đầu tư trực tiếp không phải cho vay.
QĐT còn hấp dẫn đối với các nguồn vốn từ nước ngoài chảy vào nhờ việc phát hành các chứng[r]

31 Đọc thêm

quỹ đầu tư,quỹ đầu tư tại Việt Nam

QUỸ ĐẦU TƯ,QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ 10 (NHÓM 5) QUỸ ĐẦU TƯ
1. Khái quát về quỹ đầu tư
Quỹ đầu tư là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp do các nhà đầu tư cùng góp vốn.Từ những khoản tiền tiết kiệm,nhàn rỗi phân tán trong dân chúng được tập trung lại thành các nguồn vốn lớn cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng trong lĩnh vực đầu tư ki[r]

6 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TẠI VIỆT NAM

1.3.2 CĂN CỨ CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU QUỸ ĐẦU TƯ DẠNG MỞ QUỸ ĐẦU TƯ DẠNG ĐÓNG Chứng khoán phát hành cổ phiếu thường Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu S[r]

15 Đọc thêm

Sự phát triển của các công ty quản lí quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG TY QUẢN LÍ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

1.1. Khái niệm công ty quản lí quỹ đầu tư.
Theo khái niệm về công ty quản lý quỹ đầu tư (Fund Management) tại thị trường chứng khoán Mỹ, công ty quản lý quỹ là công ty chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư được tổ chức dưới dạng một công ty, phát hành cổ phần.[r]

27 Đọc thêm

GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG tY QUẢN LÝ QUỸ ẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

Trên thị trường chứng khoán tồn tại song song với các nhà đầu tư công chúng là các tổ chức đầu tư gọi là quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ. Khi đầu tư dưới dạng tập thể, quyền lợi của các nhà đầu tư công chúng sẽ được bảo vệ và hơn nữa, an toàn và hiệu quả hơn. Thay vì tự mình dùng số tiền nhàn rỗi[r]

36 Đọc thêm

Hình thành và phát triển quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ tại việt nam

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC

Lời mở đầu..............................................................................................
Chương I: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư................................................................
I. Khái niệm về quỹ đầu tư và[r]

134 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM

1.1 Khái niệm
Quỹ đầu tư chứng khoán là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ
các nguồn khác nhau để đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hay các loại tài sản khác
1.2 Đặc điểm
Quỹ đầu tư chứng khoán có 3 đặc điểm cơ bản sau:
-Đầu tư của quỹ chủ yếu là đầu[r]

49 Đọc thêm

QUỸ đầu tư và VAI TRÒ của QUỸ đầu tư đối với THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ VÀ VAI TRÒ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000. Trong thời gian hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng tỏ là một kênh tập trung và phân phối các nguồn vốn của nền kinh tế một cách hiệu quả, tập trung các nguồn tiết kiệm để phân phối lại[r]

27 Đọc thêm

Hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư ở việt nam hiện nay

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư ở việt nam hiện nay

20 Đọc thêm

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Các tồ chức này ra đời không chỉ là chất xúc tác cho thị trờng phát triển sôi động bằng cách khuyến khich các doanh nghiệp Nhà nớc cổ phần hoá và các công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu tr[r]

15 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ CHỈ SỐ TẠI VIỆT NAM

GIẢI PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ CHỈ SỐ TẠI VIỆT NAM

pháp giá trị vốn hóa sẵn sàng giao dịch (free-float methodology), ñược tính bằng sốñược hiểu rõ và có thể dự ñoán. Điều này không lệ thuộc vào ý kiến chủ quan vềcổ phiếu ñang lưu hành trừ cho số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng như: sở hữutrái phiếu hoặc cổ phiếu ñược thêm vào hoặc bớt ra chỉ số vào[r]

139 Đọc thêm

CAC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOAN Ở VIỆT NAM

CAC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOAN Ở VIỆT NAM

QUỸ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP GIAI ĐOẠN 2002-2005 QUỸ CÔNG TY THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG MekongEnterprise Fund Mekong Capital 2002 Vốn cổ phẩn riêng lẻ IDG Vietnam Ventures Fund IDG Venture 2004 Đầu tư [r]

27 Đọc thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ đầu tư chứng khoán việt nam

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Có đầy đủ khả năng thực hiện công tác quản lý Quỹ _ĐIỀU 30: _ _TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ_ 1 Công ty quản lý quỹ bảo vệ an toàn và quản lý tách biệt tài sản quỹ tro[r]

36 Đọc thêm

Giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ TẠI VIỆT NAM

ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TRONG ĐÓ CÓ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CŨNG NHƯ NGƯỜI DÂN CÓ THỂ AN TÂM BỎ VỐN ĐẦU [r]

44 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Để huy động vốn một cách tối đa , ngoài sự góp mặt của ngân hàng còn có một số tổ chức phi ngân hàng khác điển hình là quỹ đầu tư QĐT , một định chế tài chính trung gian tham gia hoạt độ[r]

16 Đọc thêm

Luận văn quản trị chiến lược của quỹ VF1

LUẬN VĂN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA QUỸ VF1

Chươơng I: Các vấn đề về quỹ đầu tư chứng khoán 5
I. Các khái niệm 5
1. Các khái niệm liên quan 5
a. Quỹ đầu tư chứng khoán 5
b. Công ty quản lý quỹ 5
c. Đại hội cổ đông hay đại hội ngơời đầu tư ơ 5
d. Ban đại diện quỹ 6
e. Ngân hàng giám sát 6
f. Công ty tơư vấn luật 6
2. Các loại quỹ tại Việt Nam[r]

74 Đọc thêm

THUYET TRINH QUY DAU TU VA CONG TY QUAN LY QUY

THUYET TRINH QUY DAU TU VA CONG TY QUAN LY QUY

Quỹ đầu tư được coi là phương tiện đầu tư tập thể , là một tập hợp tiền của các nhà đầu tư và được ủy thác cho các nhà quản lí quỹ đàu tư chuyên nghiệp tiến hành đầu tư để mang lại lợi nhuận cao nhất cho những người góp vốn
(giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán TTCKTTNCBDNVCKUBCKNN)
Quỹ đầ[r]

48 Đọc thêm

Quỹ hoán đổi danh mục ETF

QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC ETF

Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, các sản phẩm tài chính ngày nay càng
trở nên đa dạng, được tổ chức chặt chẽ và mang đến nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư, trong đó có một sản phẩm tài chính đang được chú ý và nhắc đến nhiều hiện nay, đó là quỹ ETF. Xuất phát dựa trên tình hình này[r]

36 Đọc thêm

THUYET TRINH QUY DAU TU

THUYET TRINH QUY DAU TU

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 3.1 PHÂN TÍCH SWOT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI ĐIỂM MẠNH Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Thị trương nội đ[r]

19 Đọc thêm

TÌM HIỂU và GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY QUẢN lý QUỸ bảo VIỆT

TÌM HIỂU VÀ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUỸ 2
1.1. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2
1.1.1.Khái niệm công ty quản lý quỹ 2
1.1.2.Chức năng hoạt động và cung cấp các sản phẩm. 3
1.1.2.1.Quản lý quỹ đầu tư 3
1.1.2.2.Tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính 3
1.1.2.3.Nghiên cứu 3
1.1.3. Cơ chế giám sát của qu[r]

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề