TIỂU LUẬN ERP VÀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG ERP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIỂU LUẬN ERP VÀ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG ERP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU TẠI VIỆT NAM":

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ NHẬN XÉT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ NHẬN XÉT ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại phát triển như hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh là việc không thể thiếu nếu như các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường. Hiện nay, có rất nhiều câu hỏi thể hiện sự băn khoăn của các doanh nghiệp về việc ứng dụng Hệ thống CNTT nào phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh của bản thân doanh nghiệp.
Trên thế giới hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp đã đang triển khai và sử dụng mô hình ERP cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực chủ yếu: sản xuất chế tạo, kinh doanh dịch vụ. ERP (Enterprise resource planning) Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được đánh giá cao trong việc phát triển khả năng cạnh tranh một cách hiệu quả và các lĩnh vực có nhiều tiềm năng.
Theo nghiên cứu của Meta Group (Công ty tư vấn công nghệ hang đầu Thế giới Gartner – Hoa Kỳ) đối với 60 công t thì chi phí trung bình cho một dự án ERP bao gồm phần mềm, chi phí nhân công, tư vẫn và phần cứng là 15 triệu USD. Mặc dù, có thể thấy các dự án ERP rất phức tạp và đắt tiền nhưng nếu được triển khai phù hợp, một hệ thống ERP có thể giúp cho DN tiết kiệm trung bình hằng năm 1,8 triệu USD.
Vì vậy, việc ứng dụng ERP vào hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp là cùng hữu ích; đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển hội nhập như hiện nay.
Bài tiểu luận: “Thực trạng triển khai và nhận xét ứng dụng mô hình Hệ thống hoạch định nguồn lực ERP tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam” được chia thành 2 phần:
Phần I:Tóm tắt lý thuyết về Hệ thống hoạch định nguồn lực ERP.
Phần II: Phân tích thực trạng, kinh nghiệm triển khai và nhận xét về hệ thống ERP tại Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk.

I: TÓM TẮT LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC ERP
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của ERP:
Khái niệm ERP đã xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ XX, nhưng lúc đó ERP chỉ mới đóng vai trò như 1 hệ thống hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh. Qua thực tiễn, hệ thống ERP ngày càng được hoàn thiện chức năng và vai trò trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp với các giai đoạn
• Giai đoạn 1: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu MRP (Material Requiements Planning)
Ra đời với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả công việc quản lý nguyên vật liệu mà cụ thể tìm phương pháp xử lý đơn đặt hàng nguyên vật liệu một cách tốt nhất.
• Giai đoạn 2: Closedloop MRP
Ngoài những nhiệ vụ ở giai đoạn 1, hệ thống còn cung cấp các công cụ nhằm chỉ ra độ ưu tiên và khả năng cung ứng về nguyên vật liệu
• Giai đoạn 3: Hoạch định nguồn lực sản xuất – Manufacturing Resource Planning (MRPII)
Hoạch định cho sản xuất là kết quả trực tiếp theo và là sự mở rộng của giai đoạn Closed­Loop MRP. Đây là một phương thức hoạch định tài nguyên của các công ty, nhà máy sản xuất có hiệu quả. Ở giai đoạn này hệ thống đã chỉ ra việc hoạch định tới từng đơn vị,lập kế hoạch về tài chính và có khả năng mô phỏng khả năng cung ứng nhằm trả lời các câu hỏi như : cái gì sẽ… nếu”
Hệ thống có rất nhiều chức năng và được liên kết với nhau chặt chẽ: lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch hoạt động và bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch tổng thể, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, hoạch định khả năng cung ứng và hỗ trợ thực hiện khả năng cung ứng nguyên vật liệu.
Kết quả của các chức năng tích hợp trên được thể hiện qua các bài báo cáo tài chính như kế hoạch kinh doanh, các báo cáo về cam kết mua hàng, ngân quỹ, dự báo kho hàng,…
• Giai đoạn 4: Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp ­ Enterprise Resource Planning (ERP)
Đây là giai đoạn cuối trong quá trình phát triển ERP. Về cơ bản thì ERP cũng giống như các quy trình kinh doanh ở phạm vi ngày càng rộng lớn hơn, quản lí hiệu quả hơn đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị, phòng ban. Hệ thống tài chính được tích hợp chặt chẽ hơn. Các công cụ dây chuyền cung ứng cho phép hỗ trợ các công ty kinh doanh đa quốc gia, …. Mục tiêu của ERP: Giảm chi phí và đạt hiệu quả kinh doanh thông qua sự tích hợp các quy trình nghiệp vụ.
Tại Việt Nam, ERP xuất hiện hơi muộn so với Thế giới mãi đến những năm 2000, khi những sản phẩm ERP của SAP, Oracle, Dynamic bắt đầu được giới thiệu đến các doanh nghiệp Việt Nam.
1.2. Khái niệm ERP:
Ý nghĩa của E, R và P trong thuật ngữ ERP
 E: Interprise (Doanh nghiệp).
 R: Resource (Tài nguyên). Trong CNTT, tài nguyên là bất kỳ phần mềm, phần cứng hay dữ liệu thuộc hệ thống mà có thể truy cập và sử dụng được. Ứng dụng ERP vào quản trị DN đòi hỏi DN phải biến nguồn lực thành tài nguyên.
 P: Planning (Hoạch định), là kế hoạch là một khái niệm quen thuộc trong quản trị kinh doanh.
Theo Travis Anderegg (2000):
Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp Enterprise Resource Planning (ERP) là một thuật ngữ được dùng liên đến đến một loạt hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ , để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuát, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, v.v… Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằn cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.
Một phần mềm ERP là một phần mềm máy tính cho phép doanh nghiệp cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.
Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần mềm riêng lẻ, mỗi phần mềm có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lâp nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nôi với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn. Các phân hệ cơ bản của một phần mềm ERP điển hình có thể như sau:
Kế toán: Phân hệ này cũng có thể chia thành nhiều phân hệ nữa như sổ cái, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tài sản cố định, quản lý tiền mặt, danh mục đầu tư, v.v… Các phân hệ kế toán là nền tảng của một phần mềm ERP
Mua hàng
Kho
Sản xuất
Bán hàng
Quản lý nhân sự và tính lương
Quản lý quan hệ với khách hàng, cổ đông, và công chúng.
Các phần mềm ERP được xây dựng thường hợp nhất các thông lệ tốt nhất ở nhiều hoạt động tác nghiệp khác nhau của công ty. Do đó, công ty có thể dễ dàng áp dụng các thông lệ tốt nhất thông qua việc cài đặt một hệ thống ERP.
Xem thêm

17 Đọc thêm

xác định và kiểm soát các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin kế toán trong môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp erp tại các doanh nghiệp việt nam

XÁC ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Trong xu thế phát triển hiện nay, các doanh nghiệp đang trong cuộc cạnh tranh khốc liệt để đứng vững trên thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế, và Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) cũng không nằm ngoài cuộc cạnh tranh đó. Là một doanh nghiệp lớn của nhà nước, được hưởng nhiều sự quan tâm và ưu đãi nhưng trước sự cạnh tranh của các tập đoàn lớn cả trong và ngoài nước như CP (Thái Lan), Halongfood Vissan phải không ngừng đổi mới, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với Vissan đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mà cụ thể ở đây là ứng dụng ERP (Enterprise Resources Planning). Trên thế giới việc ứng dụng ERP rất phổ biến do tính hữu ích của nó, phần mềm này giúp cho các nhà lãnh đạo quản lý được các nguồn lực của công ty (tài chính, nhân lực, khách hàng ) và thông qua đó đưa ra các quyết định mang tính chiến lược và chiến thuật. Tại Việt Nam do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nên việc ứng dụng ERP đang gặp nhiều khó khăn và tại Vissan cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai ứng dụng này. Với nghiên cứu này em xin đưa ra một số giải pháp thích hợp để giúp Công ty có thể triển khai được ứng dụng ERP.
Xem thêm

74 Đọc thêm

Tiểu luận Quản trị thay đổi và phát triển tổ chức: Ứng dụng ERP tại công ty Vissan theo quan điểm cá nhân

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ THAY ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC: ỨNG DỤNG ERP TẠI CÔNG TY VISSAN THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN

Tiểu luận Quản trị thay đổi và phát triển tổ chức: Ứng dụng ERP tại công ty Vissan theo quan điểm cá nhân

26 Đọc thêm

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ

Đề tài: Trình bày các vấn đề về ERP và tình hình ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Mô tả hoạt động của một hệ thống bán hàng trực tuyến của một doanh nghiệp, xây dựng biểu đồ phân cấp của chức năng và biểu đồ lượng dữ liệu 3 mức cho hệ thống doanh nghiệp đó. giới thiệu 1 cách cơ bản về ERP,áp dụng mô hình ERP và phân tich mô hình bán hàng trực tuyến của Trần Anh như 1 hình mẫu phân hệ của hệ thống ERP trong doanh nghiệp.Phần 1: Cơ sở lý thuyết1.1. Khái niệm ERP1.2. Đặc điểm, thành phần cấu thành1.3.Quy trình triển khai1.4.Ý nghĩaphần 2.Tình hình ứng dụng ERP ở Việt Nam2.1.Thực trạng2.2.Thuận lợi2.3.Khó khăn2.4.Một số doanh nghiệp đã thiết kế thành công2.5.Một số doanh nghiệp không thành công khi áp dụng ERP tại Việt Nam.3.Hệ thống bán hàng trực tiếp của Trần Anh3.1.Giới thiệu3.2.Mô tả hoạt động của hệ thống ERP3.3.Xây dựng và phân tích HTTTQL
Xem thêm

33 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ TOÀN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC URP (UNIVERSITY RESOURCE PLANNING) ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM THỬ NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ (TT)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ TOÀN DIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC URP (UNIVERSITY RESOURCE PLANNING) ỨNG DỤNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM THỬ NGHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ (TT)

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã đưa ra các kết quả nghiên cứu lý luận về việc xây dựng mô hình URP ứng dụng cho các trường đại học Việt Nam. Trước hết, tác giả nghiên cứu sự mở rộng của hệ thống ERP cho các tổ chức quản lý khác không phải là doanh nghiệp. Sau đó tiến hành phân tích những điểm tương đồng trong mô hình chức năng của một doanh nghiệp và của một trường đại học. Bước tiếp theo, tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu so sánh 3 mô hình ERP ứng dụng cho các trường đại học của 3 nhà cung cấp hàng đầu thế giới là SAP, Oracle và Microsoft Dynamics. Trên cơ sở đó, tác giả khẳng định những cơ sở khoa học và rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị cho việc xây dựng mô hình URP ở Việt Nam.

Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng mô hình ERP vào quản lý của các trường đại học trên thế giới, tác giả đã đề xuất giải pháp cũng như quy trình ứng dụng mô hình URP nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong các trường đại học Việt Nam.

Tác giả đề xuất mô hình lý thuyết về URP cho các trường đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác quản lý trong giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay. Mô hình gồm 3 phân hệ là: Phân hệ quản lý chung, Phân hệ quản lý Đào tạo Đại học và Sau đại học, Phân hệ hỗ trợ Đào tạo với 23 chức năng khác nhau bao quát toàn bộ các lĩnh vực quản lý trong trường đại học. Đây là mô hình mới, có tính tổng thể đầu tiên cho các trường đại học Việt Nam.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Trên cơ sở kết quả của cuộc điều tra, phỏng vấn các chuyên gia thuộc 8 trường đại học khác nhau trong cả nước, luận án đã đánh giá thực trạng ứng dụng tin học trong các trường đại học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, luận án đưa ra một đề xuất mới về xây dựng và ứng dụng mô hình URP nhằm hỗ trợ công tác quản lý trong các trường đại học Việt Nam.

Tác giả đã thử nghiệm mô hình URPtại Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế với 5 chức năng là: Quản lý nhân sự, Quản lý tài sản, Quản lý đăng ký tín chỉ, Quản lý điểm, Quản lý hồ sơ. Cả 5 chức năng này đều sử dụng một cơ sở dữ liệu thống nhất và tập trung. Mô hình thử nghiệm đã cho kết quả tốt giúp cho công tác quản lý của Nhà trường đạt hiệu quả cao hơn.

Mô hình Quản lý toàn diện trường đại học URP đề xuất trong luận án có thể sử dụng cho các trường đại học trong cả nước như một mô hình cơ sở để hoàn thiện việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Ứng dụng giải pháp ERP cho công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty TNHH gas petrolimex, chi nhánh đà nẵng

ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP ERP CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU. .......................................................................6
DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT.............................................................7
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG ...........................................................................8
1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:.......................................................................................8
1.1.1. Cơ sở hình thành............................................................................................8
1.1.2. Mục tiêu đề tài ...............................................................................................8
1.1.3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu.............................................................8
1.1.4. Kết cấu của luận văn:.....................................................................................9
1.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG .........9
1.2.1. Quá trình hình thành, phát triển: ...................................................................9
1.2.2. Bộ máy tổ chức của PGC Đà Nẵng .............................................................10
1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của PGC. ..................................................................11
1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh Gas của công ty trong những năm qua.......11
1.2.5. Đặc điểm về công nghệ, thị trường ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng...........12
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT..........................................................................14
2.1. LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG.....................................14
2.1.1. Lịch sử phát triển chuỗi cung ứng...............................................................14
2.1.2. Khái niệm về chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng .............................15
2.1.3. Cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng ...................................................17
2.1.4. Lợi ích của chuỗi cung ứng .........................................................................20
2.2. LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN
ỨNG DỤNG ERP .....................................................................................................21
2.2.1. Khái niệm ERP (Enterprise Resource Planning).........................................21
2.2.2. Các phân hệ chính và chức năng .................................................................21
2.2.3. Vai trò khi ứng dụng ERP trong quản lý chuỗi cung ứng...........................22
2.3. LÝ THUYẾT VỀ DỰ BÁO TRONG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT ....................22
2.3.1 Khái niệm dự báo .........................................................................................22
2.3.2. Các bước dự báo..........................................................................................24
2.3.3. Các phương pháp dự báo.............................................................................24
2.4. TỔNG QUAN PHẦN MỀM PETROGAS......................................................26
2.4.1. Giới thiệu.....................................................................................................26
2.4.2. Các thông số phần mềm ..............................................................................26
2.4.3. Các ưu điểm của phần mềm PetroGas.........................................................26
2.4.4. Ứng dụng của phần mềm.............................................................................27
Kết luận chương II.....................................................................................................27
CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH
GAS PETROLIMEX CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. .....................................................28
3.1. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA PGC ĐÀ NẴNG NĂM 2013 ............28
3.1.1. Bối cảnh kinh tế nhiều biến động ................................................................28
3.1.2. Cấu trúc chuỗi cung ứng LPG tại PGC Đà Nẵng........................................30
3.1.3. Mô hình đường vận động của hàng hóa ......................................................30
3.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG
TY PGC ĐÀ NẴNG:.................................................................................................32
3.2.1. Nhà cung cấp ...............................................................................................32
3.2.2. Hoạt động phân phối....................................................................................34
3.2.3. Tình trạng kho bãi, dự trữ............................................................................35
3.2.4. Hoạt động vận tải.........................................................................................37
3.2.5. Dịch vụ khách hàng .....................................................................................38
3.2.6. Dự báo cungcầu sản phẩm LPG.................................................................40
CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHUỖI CUNG ỨNG HIỆN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. .......................................................................................46
4.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG
TY 46
4.1.1. Các lợi thế hiện tại.......................................................................................46
4.1.2. Điểm hạn chế ...............................................................................................47
4.1.3. Nguyên nhân................................................................................................47
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ...................................................................47
4.2.1. Tăng cường dịch vụ khách hàng..................................................................47
4.2.2. Áp dụng bài toán vận tải trong phân phối hàng hóa....................................48
4.2.3. Bố trí ca làm việc hợp lý nhằm tăng năng lực của kho chứa ......................51
4.2.4. Phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và bộ phận xuất nhập khẩu để giảm
thiểu chí phí vay, gửi hàng. ...................................................................................52
4.2.5. Đồng bộ hóa lượng hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.............................55
Kết luận chương IV: ..................................................................................................56
CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG ERP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG.57
5.1. NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG ERP.......................................57
5.1.1. Mục tiêu phát triển của PGC Đà Nẵng 20152020......................................57
5.1.2. Sự cần thiết phải lựa chọn một giải pháp ERP để quản lý chuỗi cung ứng
hiện tại các cửa hàng .............................................................................................57
5.1.3. Lợi ích chung cho công ty khi ứng dụng ERP.............................................58
5.2. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ERP....................................59
5.2.1. So sánh với hệ thống quản lý thông tin cũ ..................................................59
5.2.2. Quy trình nhập liệu, phản hồi thông tin khách hàng tại hệ thống cửa hàng 60
5.2.3. Quy trình khai thác thông tin phục vụ công việc quản lý............................64
5.3. XÂY DỰNG CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ BÁN GAS TẠI CỬA HÀNG
BẰNG PHẦN MỀM PETRO GAS........................................................................65
5.2.4. Đề xuất các module quản lý trong phần mềm. ............................................65
5.3.2. Xây dựng hệ cơ sơ dữ liệu tập trung của PetroGas:....................................66
5.2.2. Một số hình ảnh quản lý trực quan trên phần mềm PetroGas.....................67
5.3. Hiệu quả sử dụng phần mềm PetroGas tại hệ thống cửa hàng. .......................68
5.3.2. Các lợi ích khi ứng dụng phần mềm ERP PetroGas cho công ty................68
5.3.3. Tính năng nổi bật của phần mềm PetroGas.................................................69
5.3.4. Yếu tố quyết định triển khai phần mềm thành công....................................70
CHƯƠNG VI. ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG
TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG. .....................................71
6.1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHO THỊ TRƯỜNG VÀ CHUỖI CUNG ỨNG.71
6.1.1. Đánh giá thị trường và chuỗi cung ứng.......................................................71
6.1.2. Điều chỉnh chuỗi cung ứng tương thích với chiến lược kinh doanh ...........72
6.2. ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG ................73
6.2.1. Chỉ tiêu hiệu suất hoạt động trong chuỗi cung ứng.....................................73
6.2.2. Thang đo lường hiệu suất hoạt động. ..........................................................74
6.2.3. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuỗi cung ứng tại công ty PGC Đà
Nẵng.......................................................................................................................75
6.3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO CHUỖI CUNG ỨNG............................77
6.3.1. Cơ hội kinh doanh và xác định mục tiêu.....................................................77
6.3.2. Lộ trình hoạt động của ứng dụng phần mềm PetroGas...............................77
6.3.3. Tạo lập chiến lược kinh doanh ....................................................................77
TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................82
PHỤ LỤC .....................................................................................................................83

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:
1.1.1. Cơ sở hình thành
Ngày nay, với xu hướng phát triển của xã hội các hình thức mua bán đều thông
qua chuỗi cung ứng với các kênh phân phối nhất định để có thể đến được đại đa số
người tiêu dùng nhanh chóng và đạt hiệu quả kinh tế nhất. Vì vậy các vấn đề như quản
lý nguồn lực, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động, kết hợp chặt chẽ từ khâu nguyên
liệu đến khâu tiêu thụ được đặt ra là hết sức cần thiết.
Công ty Gas Petrolimex Đà Nẵng là đơn vị kinh doanh khí đốt hoá lỏng (LPG)
có thị phần lớn thứ 2 tại khu vực Miền Trung, kế thừa hệ thống phân phối chuyên sâu
và rộng khắp, với các lợi thế như:
Mạng lưới cửa hàng trên địa bàn Đà Nẵng và mở rộng cung cấp các tỉnh lân cận
như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế…
Sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý từ những năm 1990
Đội ngũ nhân viên có trình độ cao
Trang thiết bị, máy móc hiện đại, quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ.
Tuy nhiên công tác quản trị cung ứng còn hạn chế ở khâu nhập hàng, vận tải,
lưu kho, dịch vụ khách hàng, đăc biệt việc sử dụng các phần mềm quản lý rời rạc đã
không đáp ứng nhu cầu hiện tại, cần thiết phải có một giải pháp đồng bộ để khai thác
thông tin hiệu quả hơn.
Chính vì vậy, trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm thực tế có được trong quá
trình thực tập tại công ty, em đã chọn đề tài “Ứng dụng giải pháp ERP cho công tác
quản trị chuỗi cung ứng tại công ty TNHH Gas Petrolimexchi nhánh Đà Nẵng” để
nghiên cứu.
1.1.2. Mục tiêu đề tài
Ứng dụng giải pháp ERP vào công tác quản lý chuỗi cung ứng nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng và khai thác thông tin tại Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng.
1.1.3. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Phân tích thực trạng chuỗi cung ứng tại Công ty và tập
trung giải pháp ứng dụng cơ sở quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp; như
quản trị dự trữ, vận tải, kho bãi, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin trong quản trị, internet..sau đó sử dụng phương pháp thống kê, phân tích. Kết hợp với các thông
tin thứ cấp thông qua việc quan sát, phỏng vấn nhân viên của công ty.
1.1.4. Kết cấu của luận văn:
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH GAS
PETROLIMEX ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHUỖI CUNG ỨNG HIỆN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN
PHÁP KHẮC PHỤC
CHƯƠNG V: ỨNG DỤNG ERP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI
CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG VI: ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG
TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG.
1.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX ĐÀ NẴNG
1.2.1. Quá trình hình thành, phát triển:
1.2.1.1. Bối cảnh ra đời.
Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng là công ty con của tổng công ty
TNHH Gas Petrolimex, trực thuộc tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.Là doanh nghiệp nhà nước hình thành trên cơ sở hợp nhất các xí nghiệp kinh
doanh Gas của các công ty xăng dầu thuộc Bộ Thương mại theo quyết định số
1653QĐBTM ngày 25121998.
1.2.1.2. Giai đoạn phát triển
11011999 Hội đồng quản trị Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam ra quyết định
thành lập Chi nhánh Gas Đà Nẵng trực thuộc Công ty Gas Petrolimex Hà Nội trên cơ
sở đổi tên và bàn giao Xí nghiệp gas Đà Nẵng.
1151999, Công ty Gas Petrolimex Hà Nội ban hành qui chế phân cấp và
quản lý Chi nhánh Gas Petrolimex Đà Nẵng. Chi nhánh Gas Petrolimex Đà Nẵng là
đơn vị kinh doanh phụ thuộc Công ty Gas Petrolimex Hà Nội.
0142005 Hội đồng quản trị Công ty TNHH Gas Petrolimex ban hành quyết
định số 19PGC – QĐ – HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà
Nẵng trên cơ sở Chi nhánh Gas Petrolimex Đà Nẵng.
Tên gọi: Công ty TNHH Gas Petrolimex Đà Nẵng. (Da Nang Petrolimex Gas
Co., Ltd), tên viết tắt : PGCDA NANG.
Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà Petrolimex, số 122 đường 29, Q.Hải Châu, Tp. Đà
Nẵng.
1.2.2. Bộ máy tổ chức của PGC Đà Nẵng
Xem thêm

91 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN HÓA SẢN XUẤT VÀ TRIỂN KHAI ERP DOC

TÀI LIỆU CHUYÊN HÓA SẢN XUẤT VÀ TRIỂN KHAI ERP DOC

trợ giúp và tất nhiên là một khoản hoa hồng bán PM do Hãng PM trả. Hãng PM nghe ý kiến từ các VAR, nhờ VAR thử nghiệm trước khi phát triển thêm các tính năng và tung sản phẩm ra thị trường.Mối quan hệ cộng sinh này rất khăng khít và là nền tảng phát triển ERP hiện đại.Hiện một số doanh nghiệp PM đã cố gắng phổ cập sản phẩm của mình cho người dùng cuối nhưtổ chức các khoá học thường xuyên cấp chứng chỉ, hoặc đưa PM vào dạy trong một số trườngĐH, cao đẳng... Tuy nhiên, cách tiếp cận này chỉ thích hợp với các PM đại trà như MS Office hoặccác PM kế toán nhỏ. Với những PM phức tạp như ERP với nhiều phân hệ và công cụ đikèm, cáchlàm này sẽ mang tính cưỡi ngựa xem hoa, người học xong không đủ kiến thức để doanh nghiệpcó thể tự lựa chọn triển khai sản phẩm được (thường các hãng nước ngoài đều cần hàng năm vớinhiều chương trình huấn luyện chuyên sâu để đào tạo ra một chuyên gia có thể đem PM đi triểnkhai cho khách hàng). Nên chăng thay vì đào tạo mà tập trung đầu tư xây dựng một hệ thống VARvới tính chuyên nghiệp cao và lợi ích lâu dài.Khó khăn chính, theo chúng tôi, nếu doanh nghiệp PM Việt Nam đi theo hướng này là phải chuẩnhoá được tài liệu huấn luyện, triển khai cũng như các chu trình nghiệp vụ trong sản phẩm vàchuyển giao được những kiến thức này cho các đối tác VAR, cũng như xây dựng được quan hệlàm việc hai chiều giữa các VAR và Hãng PM.ÿViệt Nam hiện còn tụt hậu quá xa trong tổ chức, phân phối và triển khai ERP. Số lượng các nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu cộng lại hiện cũng đã đưa ra được sự lựa chọn nhất định cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau với giá từ vài ngàn đến vài triệu USD (xem TGVT - PCW B số tháng 11/2003). Tuy nhiên, chưa hãng phần mềm ERP nào xây dựng được một hệ thống VAR mạnh và chuyên nghiệp. Các hãng PM của ta thiên về "tự sản tự tiêu", một nửa công ty cặm cụi phát triển PM cho nửa kia ngược xuôi đem bán và trợ giúp khách hàng; hãng PM nước ngoài thì e dè chưa tin tưởng công ty Việt Nam có thể làm VAR và vẫn dựa chính vào các đối tác VAR truyền thống, chỉ tác động được vào một khoảng hẹp các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Quan hệ hãng PM/VAR phát triển chậm đối với các hãng PM Việt Nam do thị trường nhỏ, khách hàng chưa nhiều, mối lo mất bản quyền, thiếu quy trình triển khai chuẩn hoá để có thể chuyển giaolại cho VAR... Đối với các hãng PM nước ngoài, sự lo lắng về chất lượng dịch vụ do VAR địa phương cung cấp và chưa xem trọng mảng doanh nghiệp trong nước là những nguyên nhân chủ yếu. Tình hình phân phối, triền khai ERP tại Việt Nam
Xem thêm

5 Đọc thêm

THẢO LUẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

THẢO LUẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

rộng quy mô sản xuất sản phẩm bia Đại Việt. "Việc ứng dụng CNTT cho quytrình quản lý doanh nghiệp là đúng đắn và rất cần thiết trên thị trường đầy cạnhtranh. Để có thể so tài với các tên tuổi khác như bia Hà Nội, bia Sài Gòn,Halida... bia Đại Việt cần được quản lý một cách hiệu quả", ông Sen nói.Theo kinh nghiệm tại các doanh nghiệp đã triển khai ERP, sử dụng chỉ sốvề thời gian hoàn vốn (ROI – Returns On Investment) để đánh giá hiệu quảkinh tế thể hiện khá rõ vai trò của ERP. Khó khăn:Những doanh nghiệp đã triển khai ERP hầu hết có quy trình sản xuất vàmô hình tổ chức khá phức tạp, cần sự chính xác trong quản lý.Trên thực tế, ERPkhông phải dành cho tất cả mọi người. Dù nhìn nhận được những lợi ích, hiệuquả khi ứng dụng ERP mang lại nhưng riêng mức giá khoảng 100.000 USD chomột dự án ERP trung bình cũng là khoản đầu tư đáng kể cần được cân nhắc. Chỉnhững doanh nghiệp có quy mô lớn, kinh phí đầu tư không còn là một vấn đềcản trở, thời gian “hoàn vốn” có thể xác định tương đối nhanh mới có thể mạnhdạn với ERP.Nguyên nhân được lý giải là trình độ quản lý của các doanh nghiệp ViệtNam chưa cao, quy trình sản xuất chưa được chuẩn hóa nhiều khi phải thay đổiđể thích ứng được với sự phát triển nóng. Các giải pháp ERP phải “gò ép” hệthống theo phương pháp đã có của doanh nghiệp sẽ không mang lại hiệu quảmong muốn. Với những quy trình sản xuất có công đoạn thủ công thì việc tùybiến giải pháp ERP trở thành "cơn ác mộng" đối với nhà cung cấp. Thậm chínhững doanh nghiệp đã triển khai nhưng không vận dụng hết năng lực của hệthống, đa phần chỉ dừng lại ở mức độ kiểm soát.Những doanh nghiệp có thể vậndụng tính năng kế hoạch hóa rất ít, mặc dù đây mới là điểm nổi bật của ERP.Các nhà cung cấp ERP cũng thừa nhận, số lượng chuyên gia giỏi trong lĩnh vựcnày còn quá ít, chủ yếu trưởng thành trong quá trình triển khai ERP ở các doanh
Xem thêm

Đọc thêm

CHUỖI CUNG ỨNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN UNILEVER

CHUỖI CUNG ỨNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG TẬP ĐOÀN UNILEVER

Bài tiểu luận với đề tài Chuỗi cung ứng và ứng dụng trong tập đoàn UNILEVER gồm có các nội dung sau: Giới thiệu về Unilever Việt Nam; Lý thuyết về chuỗi cung ứng; Các thành phần trong chuỗi cung ứng. Ở nội dung này, nhóm sinh viên đi sâu vào trình bày khái niệm về quản lý chuỗi cung ứng; vai trò và cấu trúc của chuỗi cung ứng. Các hệ thống hỗ trợ chuỗi cung ứng, bao gồm: Hoạch định nguồn lực phân phối (DRP II); Hoạch định nguồn lực cho doanh nghiệp (ERP); Kỹ thuật dự báo (FT); Quản lý tồn kho (IM); Hệ thống sản xuất tinh gọn (LPS); Hoạch định nhu cầu vật tư (MRP I); Hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP II).
Xem thêm

37 Đọc thêm

TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, LÊN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH VÀ CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐỂ TRIỂN KHAI ERP TRONG CÔNG TY 13

TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, LÊN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH VÀ CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐỂ TRIỂN KHAI ERP TRONG CÔNG TY 13

ERP (Enteprise Resource Planning kế hoạch hoá nguồn lực doanh nghiệp) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất. Đây là phương tiện hiện đại, sử dụng CNTT để quản lý tất cả các nguồn lực (nhân lực, tài chính, sản xuất, thương mại…) của một tổ chức. Ngoài chức năng quản lý, ERP còn đảm nhận luôn nhiệm vụ phân tích, kiểm tra thực trạng sử dụng nguồn lực với mức độ cập nhật tuỳ thuộc yêu cầu của nhà quản lý. Như vậy, mua một ERPSystem bạn nhận được cùng một lúc 3 sản phẩm: 1) Ý tưởng quản lý 2) Chương trình phần mềm 3) Phương tiện kết nối để xây dựng mạng máy tính tích hợp. Với hệ thống phần mềm thống nhất, đa năng, quán xuyến mọi lĩnh vực hoạt động từ kế hoạch hóa, thống kê, kiểm toán, phân tích, điều hành, ERP giúp theo dõi, quản lý thông suốt, tăng tính năng động, đảm bảo cho doanh nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài. Trên thế giới, hiện có rất nhiều công ty lớn triển khai thành công giải pháp ERP cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của mình. Việc triển khai thành công ERP sẽ tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại cho doanh nghiệp lợi ích lâu dàiVới ERP, mọi hoạt động của công ty bạn, từ quản trị nguồn nhân lực, quản lý dây chuyền sản xuất và cung ứng vật tư, quản lý tài chính nội bộ, đến việc bán hàng, tiếp thị sản phẩm, trao đổi với đối tác, khách hàng… đều được thực hiện trên một hệ thống duy nhất. ERP được xem là một giải pháp quản trị doanh nghiệp thành công nhất trên thế giới hiện nay. Nếu triển khai thành công ERP, bạn sẽ có thể tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và thêm cơ hội để phát triển vững mạnh.Trong thuật ngữ ERP, hai chữ R và P đã thể hiện hầu như trọn vẹn ý nghĩa của giải pháp quản trị doanh nghiệp mới này.R: Resource (Tài nguyên). Trong kinh doanh, resource là nguồn lực nói chung bao gồm cả tài chính, nhân lực và công nghệ. Tuy nhiên, trong ERP, resource còn có nghĩa là tài nguyên. Trong giới công nghệ thông tin, tài nguyên là bất kỳ phần mềm, phần cứng hay dữ liệu nào thuộc hệ thống mà bạn có thể truy cập và sử dụng được. Việc ứng dụng ERP vào hoạt động quản trị công ty đòi hỏi bạn phải biến nguồn lực này thành tài nguyên. Cụ thể là bạn phải: Làm cho mọi phòng ban đều có khả năng khai thác nguồn lực phục vụ cho công ty. Hoạch định và xây dựng lịch trình khai thác nguồn lực của các bộ phận sao cho giữa các bộ phận luôn có sự phối hợp nhịp nhàng. Thiết lập các quy trình khai thác đạt hiệu quả cao nhất. Luôn cập nhật thông tin một cách chính xác, kịp thời về tình trạng nguồn lực của công ty.
Xem thêm

42 Đọc thêm

vấn đề về ERP và tình hình ứng dụng cho các doanh nghiệp

VẤN ĐỀ VỀ ERP VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Câu 1: Trình bày các vấn đề về ERP và tình hình ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
A. Cơ sở lý luận:
1. Khái niệm ERP:
ERP là một thuật ngữ liên quan đến hệ thống tích hợp thông tin và quá trình kinh doanh, bao gồm các phân hệ chức năng được cài đặt tùy theo mục đích của doanh nghiệp.
ERP được hỗ trợ bởi phần mềm ứng dụng liên chức năng giúp cho doanh nghiệp hoạch định và quản lý những phần mềm quan trọng của quá trình kinh doanh bao gồm lập kế hoạch sản xuất, mua hàng, quản lý hàng tồn kho, giao dịch với nhà cung cấp, cung cấp dịch vụ khách hàng và theo dõi đơn đặt hàng.
ERP tập hợp tất cả dữ liệu từ các quy trình khác nhau và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu tập trung cho phép sử dụng thông tin theo nhiều cách khác nhau. Điểm nổi bật của ERP là một hệ thống phần mềm sống có thể mở rộng và phát triển theo thời gian theo từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình.
2. Đặc điểm của hệ thống:
Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực ERP cung cấp nền tảng công nghệ để doanh nghiệp có thể tích hợp và phối hợp hầu hết các quy trình nghiệp vụ chủ yếu. Một doanh nghiệp lớn thường có nhiều loại hệ thống thông tin riêng rẽ trợ giúp các chức năng, các tổ chức, và quy trình nghiệp vụ khác nhau. Dữ liệu sẽ phải nhập nhiều lần vào từng hệ thống riêng lẻ, hoặc phải xây dựng giao diện phức tạp, tốn kém để kết nối giữa các hệ thống. Các nhà quản lý có thể gặp khó khăn và mất nhiều công sức trong việc tổng hợp dữ liệu để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về hoạt động của công ty.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Trình bày mô hình quản lý chuỗi cung ứng

TRÌNH BÀY MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

. Khái niệm.chuỗi cung ứng, dây chuyền cung cấp, quản lí chuỗi cung ứng, nguồn gốc SCM, cấu trúc của hệ thống, lợi ích của SCM với doanh nghiệp, tình hình ứng dụng trên thế giới và việt nam, quy trình triển khai của một hệ thống SCM, doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ không nên ứng dụng SCM, SCM có phải là một thành phần của ERP không,

35 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

CÂU HỎI ÔN TẬP HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu hỏi ôn tập1.Trình bày các nguy cơ gây mất an toàn và bảo mật Hệ thống thông tin.2.Khi HTTT bị xâm hại, doanh nghiệp nên sử dụng công cụ nào để đanm bảo tính an toàn và bảo mật HTTT3.Khái niệm về ERP? Mục đích ứng dụng hệ thống ERP trong doanh nghiệp?4.Nêu và phân tích những đặc điểm của hệ thống ERP?5.Phân tích những lợi ích và thách thức khi ứng dụng ERP vào hệ thống thông tin doanh nghiệp?6.Những bên nào cần có mặt tham gia vào quá trình triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp? Quy trình triển khai hệ thống ERP bao gồm những giai đoạn chính nào?7.Trình bày và phân tích những xu hướng của các hệ thống ERP hiện nay?8.Tại sao nói việc tích hợp các mô đun trong hệ thống thông tin doanh nghiệp thành một hệ thống duy nhất là tất yếu trong thời đại toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh hiện nay?9.Khái niệm về CRM? Những lợi ích cơ bản của hệ thống CRM đối với doanh nghiệp?10.Phần mềm CRM và hệ thống CRM giống và khác nhau như thế nào? Nêu các phần mềm CRM hiện nay?11.Trình bày các chức năng chính trong một phần mềm CRM?12.Các hệ thống CRM chủ yếu hỗ trợ các hoạt động nào của doanh nghiệp? Vì sao?13.Trình bày và phân tích các tiêu chí để đánh giá một hệ thống CRM hiệu quả ? 14.Vì sao thời gian gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp được coi là một tiêu chí không thể thiếu trong đánh giá một hệ thống CRM hiệu quả?15.Nói rằng CRM là một phân hệ trong ERP đúng hay sai? Vì sao?16.SCM là gì? Trình bày các đặc trưng của quá trình
Xem thêm

30 Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Các vấn đề và công cụ xây dựng ERP

BÀI TIỂU LUẬN CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG ERP

BÀI TIỂU LUẬN CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Các vấn đề và công cụ xây dựng ERP

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) hoặc hệ thống ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của công ty, do phần mềm máy tính hỗ trợ, để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....
Xem thêm

26 Đọc thêm

Các vấn đề và công cụ xây dựng ERP

CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG ERP

Các vấn đề và công cụ xây dựng ERP

ERP là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ các ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất nhằm tự động hoá các quy trình quản lý. bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....

20 Đọc thêm

BÁO CÁO CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HTTT QUẢN LÝ

BÁO CÁO CÁC MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC HTTT QUẢN LÝ

1. Cho biết doanh nghiệp anh chị đang làm việc và công việc hiên tại của anhchị.
2. Hãy cho biết Mô hình Hệ thống thông tin đang được áp dụng tại doanh nghiệp của anh chị và nêu các thành phần cơ bản của nó.
3. Giải thích các từ khóa ESS, DSS, MIS, OAS, CRM, ERP, KWS, TPAS, SCM, CoBit
4. Phân biệt hai khái niệm B2B và B2C. Nêu vai trò của thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.
5. Tìm hiểu các website thương mại điện tử (B2C) Việt nam.
6. Đánh giá ứng dụng của các Website thương mại điện tử hiện nay (muachung, vatgia, v.v): công nghệ, ứng dụng, pháp lý, phân tích rủi ro của khách hang, vai trò của các cơ quan quản lý.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tìm hiểu Mô hình ERP của công ty Vinamilk

TÌM HIỂU MÔ HÌNH ERP CỦA CÔNG TY VINAMILK

1. Giới thiệu về hệ thống ERP1.1. Khái niệm ERPERPHoạch định các nguồn lực của doanh nghiệp (Enterprise Resources Planning) là bộ giải pháp công nghệ thông tin có khả năng tích hợp toàn bộ các ứng dụng quản lý sản xuất kinh doanh vào một hệ thống duy nhất nhằm tự động hóa các quy trình quản lý, làm cho mọi phòng ban đều có khả năng khai thác nguồn lực phục vụ cho doanh nghiệp.

17 Đọc thêm

Tìm hiểu về ERP, giải pháp phần mềm quản lý đa năng dùng trong các doanh nghiệp

TÌM HIỂU VỀ ERP, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐA NĂNG DÙNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Enterprise resource planning software, viết tắt là ERP, là một giải pháp phần mềm ra đời cũng đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho từng cá nhân mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong các hoạt động thường nhật của mình, bởi vậy mới có chữ “Enterprise” (doanh nghiệp, công ty) trong cái tên của nó. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức năng của công ty lại trong một hệ thống máy tính duy nhất để dễ theo dõi hơn, nhưng đồng thời cũng đủ linh hoạt để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Nói cách khác, bạn có thể tưởng tượng ERP như một phần mềm khổng lồ, nó có khả năng làm được những việc về tài chính, nhân sự, sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và rất rất nhiều những thứ khác. Mới đây mình có nghiên cứu về ERP, và mặc dù nó là phần mềm cho doanh nghiệp nhưng sẵn tiện mình xin chia sẻ cho anh em biết thêm vài thông tin về loại phần mềm thú vị này và người ta xài nó trong đời sống như thế nào.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Phần mềm quản lý SAP ERL

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SAP ERL

tổng quan về phần mềm SAP ERL, phần mềm quản lý tốt nhất hiện nay.
SAP ERP là gì là phần mềm hoạch định doanh nghiệp được phát triển bởi công ty SAP của Đức. SAP ERP kết hợp các chức năng kinh doanh chính của một tổ chức. Phiên bản đầu tiên (SAP ERP 6.0) được ra đời năm 2006.
SAP cung cấp một loạt các kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) các ứng dụng bao gồm cả quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý dòng sản phẩm, và quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra Sap cũng cung cấp các phần mềm tích hợp, tùy biến với các đối tác của SAP.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT

Con người là trọng tâm của tất cả các hoạt động là con người, mọi hoạt động diễn ra cũng là nhờ con người. Để tồn tại và phát triển không có con đường nào khác là duy trì và phát triển nguồn tài nguyên nhân sự một cách hiệu quả nhất. Nhân sự sẽ quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong xu thế ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt và khốc liệt các doanh nghiệp để phát triển bền vững cũng là do có nguồn lực con người vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả về thể lực và trí lực.
Xuất phát từ vai trò vô cùng to lớn của nguồn tài nguyên con người đối với sự phát triển của thời đại nói chung, nền kinh tế của một quốc gia cũng như đối với một doanh nghiệp. Đồng thời, xuất phát từ thực trạng của đơn vị thực tập, sự thuận lợi trong lấy dữ liệu và phân tích dữ liệu và ý nghĩa vô cùng to lớn của công tác tuyển dụng nhân sự một công tác của hoạt động quản trị nhân lực trong doanh nghiệp tôi quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT” là chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề bao gồm 03 phần:
Chương 1: Những lý luận cung về công tác tuyển dụng nhân sự
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT
Chương 3: Giải Pháp Hoàn thiện Công tác tuyển dụng tại Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT
Xem thêm

53 Đọc thêm

Cùng chủ đề