NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỀU 56 CỦA LUẬT KDBĐS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỀU 56 CỦA LUẬT KDBĐS":

Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

MỤC LỤC 1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ. 3
B. NỘI DUNG CHÍNH 4
1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SÀN GIAO DỊCH BĐS 4
1.1. Khái niệm sàn giao dịch kinh doanh bất động sản. 4
1.2. Đặc điểm của sàn giao dịch kinh doanh bất động sản. 4
1.3. Vai trò của sàn giao dịch BĐS: 5
2. PHÁP LUẬT THỰC ĐỊNH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG[r]

47 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

nhận. Từ trƣớc tới nay, hoạt động đấu giá bất động sản duy nhấtđƣợc thực hiện bởi cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền; Hoạt động15mang tính chất bắt buộc là chỉ định của Nhà nƣớc trong từng trƣờnghợp cụ thể. Luật kinh doanh bất động sản ra đời với sự ghi nhận hoạtđộng n[r]

23 Đọc thêm

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA ỐC ITA TÂN ĐỨC

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA ỐC ITA TÂN ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc______________QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGCỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢNĐỊA ỐC ITA-TÂN ĐỨCI.SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU THÀNH LẬP1. Sự cần thiết-Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển, cầu về nhà ở, văn phòng cho thuê, cácdịch vụ bất động[r]

27 Đọc thêm

Tiểu luận môn Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Đánh giá hiệu quả hoạt động sàn giao dịch bất động sản hiện nay tại thành phố Cần Thơ và định hướng phát triển đến năm 2020

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN NAY TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

Đánh giá hiệu quả hoạt động sàn giao dịch bất động sản hiện nay tại thành phố Cần Thơ và định hướng phát triển đến năm 2020

Khảo sát tình hình giao dịch bất động sản tại thành phố Cần Thơ.
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bất động sản.
Đề xuất hướng giải quyết nhằm nâng cao[r]

13 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing online tại sàn giao dịch bất động sản VIC – Công ty cổ phần đầu tư VIC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING ONLINE TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIC

1. Tính cấp thiết của đề tàiHai năm gần đây, thị trường bất động sản đã vượt qua được tình trạng đóng băng kể từ năm 2008 nhưng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các nhà kinh doanh bất động sản đã thu hẹp nhiều khoản chi tiêu, trong đó nổi bật là ngâ[r]

81 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Những quy định trên mới chỉ đáp ứng yêu cầ về “lượng” ,điều cốt lõi là chất luongj hoạt động của nhà môi giới để hương tới sự chuyên nghiệp hơn lại vẫn chưa được quan tâm ,quản lý đúng m[r]

28 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KỸ NĂNG BÁN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

HOÀN THIỆN KỸ NĂNG BÁN HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, bất động sản nước ta đã thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong xã hội và đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thị trường bất động sản ở nước ta nhìn chung đã và đang phát triển một cách tự phát, phần lớn hoạt động ngoài sự kiểm so[r]

68 Đọc thêm

MAU DANG KY THAM GIA THANH VIEN

MAU DANG KY THAM GIA THANH VIEN

- Đào tạo;- Nghiên cứu;- Tư vấn BĐS;- Quản lý BĐS ;.Sau khi nghiên cứu quy chế hoạt động của Mạng các sàn giao dịch bấtđộng sản Việt Nam, chúng tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện và tự nguyện xinđăng ký tham gia làm thành viên chính thức của Mạng các sàn giao dịch

2 Đọc thêm

Chuyên đề đánh giá chiến lược quảng cáo cho khu du lịch nghỉ dưỡng

CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO CHO KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

Có thể nói, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Eureka Linh Trường hiện đang là trọng tâm kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới. Tuy vậy, qua thời gian thực tập, nhận thấy hoạt động truyền thông của dự án mà cụ thể là chiến dịch gia nhập thị trường trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2012 do Sàn giao dị[r]

53 Đọc thêm

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Họ tên:
Ngày sinh:
Lớp: Kinh doanh bất động sản
Công tác tại:A. Môi giới bất động sản
I. Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định sau thì được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, làm t[r]

7 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN THĂNG LONG

1. Tính cấp thiết của đề tàiThị trường bất động sản (BĐS) là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, là kênh đầu tư, thế chấp và tín dụng đối với mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Do thị trường bất động sản là không hoàn hảo, các thông tin về hàng hóa bất động sản là không đầy đủ, không mi[r]

78 Đọc thêm

Hoàn thiện các kỹ năng trong môi giới bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ bất động sản VINDEX ( Sàn BĐS Vindex)

HOÀN THIỆN CÁC KỸ NĂNG TRONG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VINDEX ( SÀN BĐS VINDEX)

Bất động sản là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, nó tạo ra giá trị tích lũy lớn về tài chính. Chính vì vậy mà thị trường bất động sản ra đời như một vấn đề tất yếu cho sự phát triển về kinh tế của quốc gia đó. Ở Việt Nam, thị trường bất động sản được hình thành vào năm 1993 sau khi luật đất đai[r]

63 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán 1
1.1 Khái niệm chứng khoán và thị trường chứng khoán 1
1.2 Cơ cấu thị trường chứng khoán: 3
1.2.1 Phân loại theo sự luân chuyển các nguồn vốn: 3
1.2.2 Phân loại theo phương thức[r]

60 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản ra đời là tất yếu khách quan.Hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản là một phần của hoạt độngkinh doanh bất động sản, nó có ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường bất độngsản. Chính vì vậy, để cho thị trường bất động sản

104 Đọc thêm

Hoạt động kinh doanh tại SGD Vietcombank

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI SGD VIETCOMBANK

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP VIETCOMBANK NGÔ QUYỀN – HÀ NỘI.1.1 Quá trình hình thành và phát triểnNgày 30102008, Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức khai trương trụ sở hoạt động mới tại địa chỉ 3133 Ngô Quyền, Phư[r]

29 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP - LV Đại Học Bách Khoa

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÔNG HIỆP - LV ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Luận văn tốt nghiệp: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng của công ty môi giới bất động sản Thông Hiệp thông qua việc đo lường mức độ hài lòng của các khách hàng sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc xác định thang đo mức độ hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ môi giới bất độ[r]

71 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI DỰA VÀO THỰC TẾ TẠI SẢN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN AN HƯNGC

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI DỰA VÀO THỰC TẾ TẠI SẢN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN AN HƯNGC

CUNG CẤP THỤNG TIN CHO CỎC CHỦ THỂ THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH_ _HÀNG HOỎ BẤT ĐỘNG SẢN:_ TRANG 5 thống thụng tin đúng một vai trũ quan trọng đối với sự vận hành của thị trường bất đ[r]

43 Đọc thêm

Tiểu luận phân tích chính sách thuế THỊ TRƯỜNG GIAO SAU TẠI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ THỊ TRƯỜNG GIAO SAU TẠI VIỆT NAM

Tiểu luận phân tích chính sách thuế THỊ TRƯỜNG GIAO SAU TẠI VIỆT NAM
Sàn giao dịch hàng hóa đầu tiên ở Việt Nam đã ra đời năm 2002 nhưng đến năm 2005 mọi hoạt động của các sàn giao dịch hàng hóa mới được quy định tại Chương II, Mục 3 trong Luật Thương mại 2005, với 11 điều về mua bán hàng hóa qua sở[r]

31 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

XÂY DỰNG WEBSITE GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Trong bối cảnh kinh tế mở cửa, hiện nay hoạt động giao dịch mua bán nhà đất tại Việt Nam đang có xu hướng phát triển mạnh nên việc xây dựng một sàn giao dịch thông tin bất động sản trực [r]

15 Đọc thêm