SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU NÓI LÊN ĐIỀU GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU NÓI LÊN ĐIỀU GÌ":

TIỂU LUẬN BÀI HỌC KINH NGHIỆM KẾT HỢP HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC RÚT RA TỪ SỰ SỤP ĐỔ Ở LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU

TIỂU LUẬN BÀI HỌC KINH NGHIỆM KẾT HỢP HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC RÚT RA TỪ SỰ SỤP ĐỔ Ở LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU

những sai lầm sơ hở trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội để chống phá.Trong thời kỳ cải tổ, lợi dụng những sai lầm trong cải tổ, cải cách chúng tuyêntruyền kiểu tự do phương Tây, bôi nhọ nói sấu Đảng Cộng sản, kích động đòi đanguyên đa đảng đối lập. Chúng dùng chiêu bài viện trợ về kinh[r]

21 Đọc thêm

NHỮNG BÍ ẨN SỰ SỤP ĐỔ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

NHỮNG BÍ ẨN SỰ SỤP ĐỔ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Chiến dịch “cải tổ” có nhiều bước và nhiều phương án. Song kế hoạch lật đổ Chính quyền Xô Viết ở Liên Xô và làm tan rã Liên bang Xô Viết một cách chi tiết, thống nhất như thế thậm chí không hề có lấy một nét đại thể. Cũng đã có những dự thảo, có bổ sung, có mục tiêu rõ ràng, các phương thức sử dụng[r]

481 Đọc thêm

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM19911

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 1991

Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991 1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô Năm 1973, cuộc khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô  Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế tài chính của nhiề[r]

2 Đọc thêm

BÀI học KINH NGHIỆM về xây DỰNG ĐẢNG rút RA từ sự sụp đổ CHỦ NGHĨA xã hội ở LIÊN xô và ĐÔNG âu

BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG RÚT RA TỪ SỰ SỤP ĐỔ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU

cách mạng tháng Mười Nga đã làm lịch sử thế giới đương đại thay đổi. Vấn đề cốt lõi của sự thành công đó chính là có một Đảng Mác xít chân chính vững mạnh. sự tồn tại của Liên Xô suốt 7 thập niên đánh dấu cho hy vọng những lý tưởng của thời đại mới. Tuy nhiên sự sụp đổ của nó cũng đánh dấu cho những[r]

14 Đọc thêm

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM701

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70

Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 1. Liên Xô a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950)  Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: khoảng 27 triêu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32000 xí nghiệp bị tàn phá nặng[r]

3 Đọc thêm

TIỂU LUẬN BÀI HỌC SỤP ĐỔ MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ, ĐÔNG ÂU VỚI VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN BÀI HỌC SỤP ĐỔ MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ, ĐÔNG ÂU VỚI VIỆC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CNXH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

những sai lầm, khuyết điểm không đáng có. Điều này được các nhà kinh điểncủa chủ nghĩa Mác – Lênin đã từng chỉ rõ. Ngay trước cách mạng ThángMười, Lênin viết: “Chúng ta không kỳ vọng rằng Mác hay những người theochủ nghĩa Mác đều hiểu biết mọi mặt cụ thể của con đường tiến l[r]

26 Đọc thêm

Định hướng phát triển chủ nghĩa xã hội ở việt nam sau khi liên xô và các nước đông âu sụp đổ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU KHI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ

Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Dựa trên những thành tựu khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã tìm thấy nguồn gốc của vận động và phát triển ở mâu thuẫn, ở sự đấu tranh giữa các khuynh hướng, các mặt đối lập tồn tại trong các sự vật và hiện tượng. Mâu thuẫn biệ[r]

20 Đọc thêm

Sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở đông âu và liên xô những vấn đề đặt ra để lấy lại

SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở ĐÔNG ÂU VÀ LIÊN XÔ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỂ LẤY LẠI

1.1. Một số khái niệm .
1.1.1. khái niệm chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa.
Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống các quan niệm, ý thức và phản ánh những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp lao động bị áp bức và thống trị về một xã hội mà ở đó trên cơ sở ở mọi tư liệu sản xuất thuộc về[r]

52 Đọc thêm

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

I. 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới (1945 – 1950) Hoàn cảnh: tổn thất nặng nề trong chiến tranh 27 triệu người chết. 1710 thành phố, 70.000 làng mạc bị thiêu hủy. 32.000 xí nghiệp bị tàn phá. Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong 4 nă[r]

2 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 9 chuẩn

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 CHUẨN

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
Từ 1945 đến nay
Ch¬ương I
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
Tuần 1 Ngày soạn: 1882012
Tiết 1
Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 19[r]

69 Đọc thêm

CẢ NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN ĐÔNG ÂU ĐÃ RA ĐỜI TRONG HOÀN CẢNH NÀO ?

CẢ NƯỚC DÂN CHỦ NHÂN DÂN ĐÔNG ÂU ĐÃ RA ĐỜI TRONG HOÀN CẢNH NÀO ?

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu. Trong thời kì chiến tranh, họ lại bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo. Vì vậy, khi[r]

1 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ CÔNG TY RƯỢU HÀ NỘI

- Nguyên nhân khách quan; Cùng với sự sụp đổ của Liên xô và Đông âu, công ty bị mất đi thị trường xuất khẩu chủ yếu, những tác động đó đã thu hẹp đi thị trường tiêu thụ sản phẩm và công [r]

24 Đọc thêm

SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Khi các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, mối quan hệ giữa Liên Xô và các nước này đòi hỏi phải có sự hợp tác cao hơn và đa dạng hơn như hợp tác nhiều bên, hoặc phân công và chuyên môn hóa trong sản[r]

1 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 9 trọn bộ full

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 9 TRỌN BỘ FULL

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
CHƯƠNG I
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.
Tiết 1 Bài 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾKỶ XX
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Qua bài học học sinh hiểu được:
Sau những tổn[r]

178 Đọc thêm

TRIỂN VỌNG của PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế TRONG THẬP NIÊN đầu THẾ kỷ XXI – sự NHẬN THỨC của ĐẢNG TA về TƯƠNG LAI của CHỦ NGHĨA xã hội

TRIỂN VỌNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TRONG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI – SỰ NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG TA VỀ TƯƠNG LAI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Những thành tựu của quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô là vô cùng to lớn và không thể phủ nhận. Tuy nhiên, chính trong quá trình ấy, Đảng cộng sản (ĐCS) Liên Xô đã phạm phải nhiều sai lầm, thậm chí rất nghiêm trọng làm suy yếu từng bước và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của bản thân Đảng và nhà nước Xô[r]

36 Đọc thêm

ÔN THI LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA

ÔN THI LỊCH SỬ THPT QUỐC GIA

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI
TỪ 1945 – NAY
BÀI 1. QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 – 2000

Nội dung chính
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
Chiến tranh lạnh
Qúa trình rạn nứt và sụp đổ của trật thế thế giới hai cực Ianta
Xu hướng chính trong quan hệ quốc tế sau khi trật tự hai cực Iant[r]

142 Đọc thêm

Giáo án lịch sử lớp 8 cả năm (cực chuẩn)

GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 8 CẢ NĂM (CỰC CHUẨN)

PHẦN MỘTLỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAYCHƯƠNG ILIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAITIẾT 1 – BÀI 1LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂUTỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶXA. Mục tiêu: Kiến thức: Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên Xô trong cuộc hàn gắn các v[r]

179 Đọc thêm

Giáo án môn lịch sử lớp 9 năm học 2014 2015

GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 NĂM HỌC 2014 2015

Phần một . Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I . Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX (Tích hợp môi trường )
Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu[r]

112 Đọc thêm

SỰ ĐỐI LẬP VỀ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ GIỮA HAI KHỐI NƯỚC TÂY ÂU TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ ĐÔNG ÂU XÃ HỘI CHỦNGHĨA THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO

SỰ ĐỐI LẬP VỀ CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ GIỮA HAI KHỐI NƯỚC: TÂY ÂU TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VÀ ĐÔNG ÂU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THỂ HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào? Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào? Trả lời: - Nước Đức bị chia cắt: CHLB Đ[r]

1 Đọc thêm

ĐÔNG ÂU1

ĐÔNG ÂU

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu. 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông ÂuTrước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Âu đều lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu. Trong thời kì chiến tranh, họ lại bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo. Vì vậy, khi Hồn[r]

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề