KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP":

NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN THỜI KỲ 2003-2005

NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN THỜI KỲ 2003-2005

Xuất phát điểm là những nớc đi sau, chúng ta cần tăng cờng hơn nữa xu thế hội nhập thế giới này để kêu gọi đầu t, nguồn vốn nớc ngoài, chuyển giao công nghệ hiện đại đặc biệt trong công [r]

16 Đọc thêm

 Kế hoạch phát triển ngành giáo dục huyện Lý Nhân 5 năm giai đoạn 2011-2015

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN LÝ NHÂN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2011-2015

Cơ cấu khối công trình gồm: Các phòng cho lứa tuổi nhà trẻ; các phòng cho lứa tuổi mẫu giáo; Phòng hoạt động âm nhạc; Phòng rèn luyện thể chất; Hội trường; Văn phòng trường; Khối phòng t[r]

23 Đọc thêm

Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh hà tỉnh

PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ TỈNH

Trong thời gian qua với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Hà Tĩnh đã phấn đấu và đã có những bước phát triển công nghiệp khá. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan và chủ quan nên nhiều tiềm năng và nguồn lực của tỉnh chưa được khai thác tốt, kết quả thu được chưa ngang tầm với yêu cầu phát[r]

23 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2010 2020

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2010 2020

Khu công nghiệp có vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia. Khu công nghiệp góp phần thu hút vốn, công nghệ, lao động, quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực...và nó cũng ảnh hưởng tới tất cả các vấn đề văn hoá xã h[r]

97 Đọc thêm

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN

Từ lâu điện năng đã đi vào mọi mặt của đời sống,trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp cho tới đời sống sinh hoạt.Trong nền kinh tế đang đi lên của chúng ta,ngành công nghiệp điện năng đóng 1 vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.Để xây dựng một nền công nghiệp phát triển thì không thể không có một[r]

114 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần May 10

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10

Nền kinh tế nước ta đã và đang có những bước phát triển không ngừng, ngày càng tiến tới hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Chúng ta đã biết tận dụng những ưu thế khi gia nhập WTO, đồng thời vượt qua được khó khăn trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu để qua đó dần khẳng định vị thế của Vi[r]

63 Đọc thêm

khoá luận tốt nghiệp ĐẨY MẠNH THU hút đầu tư TRỰC TIẾP nước NGOÀI vào LĨNH vực NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong giai đoạn hiện nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Đối với các nước chậm và đang phát triển thì vốn đầu trực tiếp nước ngoài[r]

77 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch nhập khẩu vật tư cho sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty cơ khí GTVT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH Ở TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT

Đại hội Đảng toàn quốc lần VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này, tất[r]

74 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch nhập khẩu vật tư cho sản xuất kinh doanh ở Tổng công ty cơ khí giao vận tải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHẬP KHẨU VẬT TƯ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH Ở TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO VẬN TẢI

Đại hội Đảng toàn quốc lần VI đã đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam. Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo cơ chế mới này, tất[r]

71 Đọc thêm

Đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài:
Hiện nay ở hầu hết các nước, lập kế hoạch được xem là công cụ quản lý
then chốt trong quá trình thực hiện chính sách công, nhằm thúc đẩy phát triển
bền vững và quản lý các thành tựu phát triển. Kế hoạch là một công cụ quản
lý và điều hành vĩ mô nền kinh[r]

419 Đọc thêm

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 2015) của xã phú xuân, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ ĐẦU (2011 2015) CỦA XÃ PHÚ XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh.
Luật đất đai năm 2003 quy định Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” là một trong 13 nội d[r]

70 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất máy kéo

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT MÁY KÉO

Điện năng là nguồn năng lượng chính của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, là điều kiện để đánh giá sự phát triển của một quốc gia. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, cả nước đang ra sức thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Cuộc sống tiên tiến với nhiều máy móc thiết bị công nghệ h[r]

155 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng sữa chữa cơ điện của công ty cổ phần than cọc 6

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG SỮA CHỮA CƠ ĐIỆN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC 6

Từ lâu điện năng đã đi vào mọi mặt của đời sống, trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp cho tới đời sống sinh hoạt. Trong nền kinh tế đang đi lên của chúng ta, ngành công nghiệp điện năng đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Để xây dựng một nền công nghiệp phát triển thì không thể không có[r]

92 Đọc thêm

Luận văn: Công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 – 2013

LUẬN VĂN: CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1997 – 2013

Luận văn: Công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 – 2013 Trong nền kinh tế quốc dân, công nghiệp là ngành sản xuất giữ vai trò rất quan trọng. Ngành công nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm phục vụ cho đời sống xã hội. Công nghiệp không những cung cấp hầu hết các máy móc, công cụ, tư liệu sản xuất[r]

116 Đọc thêm

CÂU 2 : VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA?

CÂU 2 : VAI TRÒ CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở NƯỚC TA?

Câu 2 : Vai trò của vật liệu cơ khí trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở nước ta?
Đầu tiên quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa là quá trình xây dựng nền kinh tế theo hướng công nghiệp,các lĩnh vực phải sử dụng công cụ phương tiện máy móc hiện đại chính vì vậy ngành công nghiệp cơ khí l[r]

2 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI

THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI

THỰC TRẠNG VỀ CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN SOFITEL LEGEND METROPOLE HANOI.Trong bối cảnh kinh tế thời mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, các ngành kinh tế Việt Nam đã thu hút được nhiều thành công đáng kể. Việc mở cửa đã tạo cơ hội lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp không kh[r]

15 Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Ôn đến năm 2020

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN TRÀ ÔN ĐẾN NĂM 2020

Công tác nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long là nhiệm vụ quan trọng, đang được Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhằm đánh giá đúng tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, thực trạng kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục[r]

130 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP NHỰA PET

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP NHỰA PET

Chất dẻo, hay còn gọi là nhựa hay polymer, xuất hiện từ lâu đời và được dùng làm
vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào phục vụ đời sống con
người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế khác như:
điện, điện tử, viễn thông, giao thông vận tải,[r]

50 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại UBND huyện từ liêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI UBND HUYỆN TỪ LIÊM

Mục Lục

A. Tổng quan chung về UBND huyện từ liêm 4
Phần I 4
Những nét khái quát về UBND huyện Từ Liêm và phòng Kế hoạch Kinh tế và phát triển nông thôn 4
I. Những nét tổng quan chung về huyện Từ Liêm 4
II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của UBND huyện Từ Liêm 4
1, Chức năng 4
2, Nhiệm vụ và quyề[r]

32 Đọc thêm

MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960). 1.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại H[r]

3 Đọc thêm