THỦ TỤC PHỨC TẠP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHƯA HIỆU QUẢ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỦ TỤC PHỨC TẠP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHƯA HIỆU QUẢ":

Quản lý rủi ro trong thực hiện thủ tục hải quản điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUẢN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, khi thương mại quốc tế phát triển với gia tốc lớn, áp lực về sự gia tăng của khối lượng công việc và ứng phó với những thay đổi đột biến của kinh tế, chính trị thế giới, áp lực từ cộng đồng DN muốn được tạo thuận lợi trong hoạt động XNK hàng hóa, yêu cầu từ Chính phủ trong việc kiểm soát tuân thủ pháp luật và đặc biệt là tình hình lợi dụng cơ chế tạo thuận lợi để buôn lậu, trốn thuế với nhiều diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, hình thành tổ chức liên quốc gia. Do vậy vấn đề đặt ra trong hoạt động quản lý hải quan nói chung cũng như Cục HQHP nói riêng là vừa phải không ngừng tìm kiếm các giải pháp tạo thuận lợi thương mại vừa phải kiểm soát chặt chẽ đối tượng quản lý, trong điều kiện nguồn lực không thay đổi, thậm chí bị thu hẹp.
Cục HQHP là đơn vị có trụ sở chính đóng trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một thành phố cảng lâu đời; là cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc. Hàng năm, lượng tàu biển đến cảng khu vực Hải Phòng tăng 11%, sản lượng hàng hóa thông quan tăng 24%. Với nguồn lực như hiện nay để thực hiện nhiệm vụ được giao đang là gáng nặng đối với Cục HQHP. Để đảm bảo quản lý tốt trong bối cảnh hội nhập, Cục HQHP phải tìm giải pháp vừa kiểm soát chặt chẽ vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK. Một trong những giải pháp là triển khai thủ tục HQĐT trong đó áp dụng phương pháp quản lý khoa học là QLRR làm nền tảng cho hoạt động nghiệp vụ hải quan. Đây là một trong những công tác quan trọng đang được Cục HQHP nghiên cứu, phát triển.
Áp dụng QLRR trong thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục HQHP trong những năm qua đã đi đúng hướng và đạt được một số yêu cầu nhất định. Những kết quả này đã được Lãnh đạo TCHQ và cộng đồng DN ghi nhận. Tuy nhiên, việc áp dụng QLRR trong thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục HQHP vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập dẫn đến hiệu quả áp dụng chưa cao.
Xuất phát từ tầm quan trọng và thực tế khách quan của áp dụng QLRR trong thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục HQHP nên tên đề tài “QLRR trong thực hiện Thủ tục HQĐT tại Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng” được chọn làm đề tài nghiên cứu cho bản luận văn này. Mục tiêu chính của đề tài này là tìm ra nguyên nhân, những hạn chế khi áp dụng QLRR trong thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục HQHP và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện. Giải quyết tốt đề tài trên cũng là một trong những biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn công tác của Cục HQHP, từ đó giảm bớt áp lực công việc, đảm bảo cân bằng giữa tạo thuận lợi thương mại với kiểm soát chặt chẽ tuân thủ pháp luật của DN.
Xem thêm

98 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

LỜI NÓI ĐẦU


Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Nhà nước của dân, do dân và vì dân trước điều hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn thiện bộ máy Nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch. Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, thì nền hành chính Nhà nước đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì trệ, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu lực, đặc biệt là thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho quá trình phát triển. Hệ thống quản lý về cơ chế, chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không chỉ gây phiền hà cho nhân dân mà còn tạo môi trường cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ phát triển. Điều đó dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. Như vậy, cùng với sự phát triển toàn diện của đất nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị… thì tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn quốc ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của xã hội, của đất nước.
Đối với huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An nói riêng, thì tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại nói riêng trong thời gian qua cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng của chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình hình khiếu nại, tố cáo nay vẫn có chiều hướng tăng về số vụ việc và tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn.
Để củng cố các kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, nhằm ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nên tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính”.
Đề tài gồm có 3 phần:
Xem thêm

17 Đọc thêm

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị

QUẢN TRỊ KINH DOANH LÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC HÀNH VI QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.
Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.
Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.
Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN VÀ QUẢN TRỊ

ĐIỀU KHIỂN VÀ QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

21 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CỦA CÁC DNVVN Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CỦA CÁC DNVVN Ở VIỆT NAM

các thủ tục xin vay còn phức tạp và phải thế chấp bằng tài sản cố định , đoa là mốt điều rất khó với doanh nghiệp mới hoạt động TRANG 15 + Hạn chế kĩ thuật:Trình độ trang bị kĩ thuật của[r]

23 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA DNVVN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

VAI TRÒ CỦA DNVVN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

các thủ tục xin vay còn phức tạp và phải thế chấp bằng tài sản cố định , đoa là mốt điều rất khó với doanh nghiệp mới hoạt động TRANG 15 + Hạn chế kĩ thuật:Trình độ trang bị kĩ thuật của[r]

23 Đọc thêm

KINH TẾ VN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

KINH TẾ VN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP

các thủ tục xin vay còn phức tạp và phải thế chấp bằng tài sản cố định , đoa là mốt điều rất khó với doanh nghiệp mới hoạt động TRANG 15 + Hạn chế kĩ thuật:Trình độ trang bị kĩ thuật của[r]

23 Đọc thêm

BÀI GIẢNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ

BÀI GIẢNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

9 Đọc thêm

CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH của QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH CỦA QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

17 Đọc thêm

CHỨC NĂNG tổ CHỨC của QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG TỔ CHỨC CỦA QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

17 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KINH TẾ

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KINH TẾ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

20 Đọc thêm

TÌNH HUỐNG NHÂN SỰ TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÌNH HUỐNG NHÂN SỰ TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

33 Đọc thêm

Tóm tắt Chuyên đề quản lý xã hội

TÓM TẮT CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI

I. Một số khái niệm
1. Xã hội
Xã hội là một hệ thống các hoạt động và các quan hệ của con người có đời sống kinh tế văn hóa chung cùng cư trú trên một lãnh thổ ở một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử.
2. Quản lý
Quản lý là sự tác động liên tục có tổ chức, có ý thức hướng tới mục tiêu của chủ thể nhằm đạt được hiệu quả tối ưu so với yêu cầu đặt ra.
So sánh kiểm tra với quản lí:

Kiểm tra Quản lý
Một biện pháp Mang tính bao hàm rộng
Hoạt động thưa hơn Xuyên suốt
Nói đến việc thực hiện Đạt tới hiệu quả tối ưu
Các hình thức quản lý
Quản lý vô sinh:
Là quản lý khoáng sản, đất đai thềm lục địa....
Quản lý giới sinh vật:
Là quản lý các loại động vật, thực vật
Quản lý xã hội: là quản lý con người, bao gồm các nhóm, các tổ chức, các cộng đồng với tất cả các lĩnh vực phong phú của nó.
Chú ý trong đó quản lý xã hội là cái khó nhất: ( biến động, Phức tạp, Chứa những yếu tố còn lại).
Xem thêm

35 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ (NGOẠI THƯƠNG)

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ (NGOẠI THƯƠNG)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

48 Đọc thêm

BỐ TRÍ NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ (NGOẠI THƯƠNG)

BỐ TRÍ NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ (NGOẠI THƯƠNG)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

19 Đọc thêm

KIỂM TRA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NGOẠI THƯƠNG)

KIỂM TRA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (NGOẠI THƯƠNG)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC (DƯƠNG THỊ HOÀI NHUNG)

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC (DƯƠNG THỊ HOÀI NHUNG)

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

74 Đọc thêm

CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

26 Đọc thêm

CHỨC NĂNG CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG CHIẾN LƯỢC TRONG QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

26 Đọc thêm

CHỨC NĂNG TỔ CHỨC TRONG QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG TỔ CHỨC TRONG QUẢN TRỊ

Quản trị kinh doanh là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của một hoặc một số doanh nghiệp trong một ngành nào đó.

Trong kinh doanh, quản trị bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu suất hoặc và quản lý hoạt động kinh doanh bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Quản lý có thể được định nghĩa là quá trình phổ quát của con người và tổ chức nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoạt động và đạt được các mục tiêu.

Quản trị viên là danh hiệu chung chỉ các cấp, các chức danh quản lý của các công ty hoặc quản lý chung, các thư ký; người báo cáo cho Ban giám đốc. Đây là chức danh, nhưng trong nhiều doanh nghiệp, chức danh này liên quan đến quản lý tài chính, nhân sự và quản lý hệ thống thông tin dịch vụ là để thể hiện vai trò quản lý chung.

Trong một số tổ chức, phân tích, quản lý được xem như một nhóm các thủ tục hành chính, cụ thể kết hợp với các kỹ thuật và các yếu tố trong một tổ chức hoạt động của. Nó đứng phân từ chiến lược điều hành hay làm việc.
Xem thêm

33 Đọc thêm

Cùng chủ đề