CHIẾN LƯỢC PR CỦA TRUNG NGUYÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHIẾN LƯỢC PR CỦA TRUNG NGUYÊN":

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PRSOẠN VÀ GiẢNG:NGUYỄN QUỐC HÙNGCác nội dung của một bản chiến lược PR: TÓM LƯỢCPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG PRPHÂN TÍCH SWOTXÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH/MỤC TIÊU PR CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢCKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG1.TÓM LƯỢC Nêu những nội dung chủ yếu để giúp người đọc hình dung một cách tổng quát bản chiến lược 2.Phân tích môi trường PR:2.1 Phân tích môi trường bên ngoài2.2 Phân tích môi trường bên trong2.1 Phân tích môi trường bên ngoài - Sự thấu hiểu về người tiêu dùng- Phân tích cạnh tranh
Xem thêm

18 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR CHO HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ GIAI ĐOẠN 2008 2010

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR CHO HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ GIAI ĐOẠN 2008 2010

Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010
Xem thêm

80 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR CHO HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR CHO HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1

Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty dược phẩm trung ương 1
Xem thêm

84 Đọc thêm

Chiến lược PR cho sản phẩm sữa friso gold mum

CHIẾN LƯỢC PR CHO SẢN PHẨM SỮA FRISO GOLD MUM

Chiến lược PR cho sản phẩm sữa friso gold mum

11 Đọc thêm

Quy trình hoạch định chiến lược pr

QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

Quy trình hoạch định chiến lược pr

52 Đọc thêm

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PR

KẾ HO Ạ CH HÀNH ĐỘ NG TRANG 13 QUAN H Ệ BÁO CHÍ : Nhằm mục đích đưa các tin tức có giá trị TRANG 14 QU Ả NG BÁ S Ả N PHÂM: Là các nỗ lực liên quan tới việc thông báo rộng khắp những đặc [r]

18 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MARKETING: CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

BÀI THUYẾT TRÌNH MARKETING: CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

I.GIỚI THIỆU SẢN PHẨM.1.Sự ra đời và thành lập hãng cà phê Trung Nguyên•Năm 1996, ông thành lập hãng Cà phê Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột.•Năm 1998, công ty Trung Nguyên lần đầu tiên mở quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng kinh doanh theo mô hình nhượng quyền thương hiệu, từ đó các quán cà phê nhượng quyền thương hiệu Trung Nguyên xuất hiện khắp mọi nơi trên toàn quốc.•Năm 2003, cùng với việc phát triển thương hiệu cà phê hòa tan G7, Trung Nguyên dần dần chiếm lĩnh thị trường cà phê Việt Nam, vượt qua cả Vinacafe và Nestlé (vốn đã thâm nhập thị trường Việt Nam 100 năm tính đến 2012).•Năm 2005, Trung Nguyên khánh thành nhà máy chế biến cà phê lớn nhất Việt Nam tại Bình Dương. Cà phê Trung Nguyên đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam chọn làm Đại sứ ngoại giao văn hóa và làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia.2.Tầm nhìn và sứ mệnh•Tầm nhìn: Trở thành một tập đoàn thúc đẩy sự trỗi dậy của nền kinh tế Việt Nam, giữ vững sự tự chủ về kinh tế quốc gia và khơi dậy, chứng minh cho một khát vọng Đại Việt khám phá và chinh phục.•Sứ mạng: Tạo dựng thương hiệu hàng đầu qua việc mang lại cho người thưởng thức cà phê nguồn cảm hứng sáng tạo và niềm tự hào trong phong cách Trung Nguyên đậm đà văn hóa Việt.3.Nhóm sản phẩm của Trung Nguyên.Chia làm 2 phân cấp sản phẩm : Sản phẩm cao cấp, trung cấp.Tương ứng với 3 dòng sản phẩm : Cà phê chuyên biệt, cà phê rang xay, cà phê hòa tan.II.MARKETING MIX 4P.1.Product.•Trong danh mục sản phẩm của Trung nguyên, ta thấy hãng này thực hiện chiến lược đa dạng hoá sản phẩm. Không nhấn mạnh vào phân khúc thị trường nà o cả, mà mục tiêu là tiếp cận toàn thể nhu cầu khác nhau của khách hàng, từ sản phẩm cao cấp đến sản pẩm phổ thông. Bằng chứng là Trung Nguyên luôn nổ lực tìm ra hay cũng có thể nói là tạo ra nhu cầu (mới) của khách hàng. G7 Passiona – cà phê dành cho phái đẹp là một ví dụ. Trung Nguyên đã đánh thức được nhu cầu làm đẹp của phụ nữ cả trong việc uống một thứ thức uống cứ tưởng không thể nào “mát” được như cà phê. Trung Nguyên định hướng 3 dòng sản phẩm, cho nên thiết lập 3 mức gia khác nhau phù hợp với giá trị của sản phẩm. •Trung Nguyên cũng cho ra đời những sản phẩm café thượng hạng như: café chồn (Weasel), một loại café đắt và cũng hiếm nhất thế giới để xuất khẩu sang các nước phát triển. Sản phẩm tinh tế, đẳng cấp này được bộ ngoại giao làm quà tặng cho các Nguyên thủ quốc gia và chọn làm đại sứ ngoại giao văn hóa.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÀI GIẢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG, PR CỦA NGUYỄN QUỐC HÙNG

BÀI GIẢNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG, PR CỦA NGUYỄN QUỐC HÙNG

CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC : TRANG 11 CÁC ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PR: - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, mời dùng thử sản phẩm ở những nơi đông người tập trung, nhất là các khu vui chơi giải[r]

18 Đọc thêm

Slide bài giảng QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

SLIDE BÀI GIẢNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Đ Đối tượng học tập:
SV các chuyên nghành: Thuế, Hải quan, bảo hiểm, ngân hàng, tài chính doanh nghiệp…
Đ Số tín chỉ : 02 (45 tiết)
Đ Kết Cấu chương trình
Đ Phần 1: Những hiểu biết căn bản về PR
Đ Phần 2: Hoạch định chiến lược PR của tổ chức
Đ Phần 3: Các kỹ thuật Pr chủ yếu: , PR nội bộ, Quan hệ báo chí, Tổ chức sự kiện, Quản trị khủng hoảng, Quan hệ cộng đồng

309 Đọc thêm

KINH NGHIỆM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CAFE TRUNG NGUYÊN

KINH NGHIỆM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CAFE TRUNG NGUYÊN

III. CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP :Chiến lược truyền thông cổ động:Hoạt động quảng cáo của Trung Nguyên không nhiều, hiệu quả thật sự mà TrungNguyên đạt được là nhờ PRTrung Nguyên đã xây dựng hệ thống nhượng quyền rộng khắp trong nước và tạịcác nước Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Campuchia•Ngày nay, với khoảng 1000 quán café nhượng quyền•Trung Nguyên xác định chiến thuật đó là hướng vào trái tim và tinh thần củangười tiêu dùng Việt Nam.
Xem thêm

27 Đọc thêm

PHÂN TÍCHVÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

PHÂN TÍCHVÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CỦA TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Trang - 3 -CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU1.1.CƠ SỞ HÌNH THÀNH CỦA ĐỀ TÀIBên cạch các hoạt động PR-marketing, phân phối là một khâu rất quan trọnggiúp sản phẩm tiếp cận khách hàng và thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp.Bên cạnh đó, kênh phân phối là yếu tố quan trọng nhất khi các nhà đầu tư và đốitác đánh giá về lợi thế của doanh nghiệp đang ở đâu trong thị trường.Thu hút khách hàng, chiếm lãnh thị phần là mục tiêu hàng đầu của các doanhnghiệp. Từ đó, hàng loạt chiến lược quảng cáo, chiêu thị, khuyến mãi...được cácdoanh nghiệp đưa ra để kích cầu người tiêu dùng và chiến lược phát triển kênhphân phối sản phẩm được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.Nếu như chúng ta nói, chất lượng sản phẩm là nền móng của một ngôi nhà thìchiến lược phân phối là những cây cột, những bức tường giúp cho ngôi nhà luônvững trãi trước gió mưa. Điều đó thật đúng với thực trạng kinh doanh của cácdoanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đặc biệt từ ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Namchính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương Mại Thế Giới(WTO). Cách cổng mở ra tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển, đưasản phẩm của doanh nghiệp hội nhập cùng thế giới. Song, cũng tạo ra rất nhiềunhững khó khăn và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc bảo vệthị trường nội địa.Tập đoàn Trung Nguyên được xem là một trong những doanh nghiệp đầungành của sản xuất và chế biến cà phê chịu ảnh hưởng chung của ngành. Ngoàinhững thành công đáng khích lệ như: tạo dựng thành công thương hiệu “cafeTrung Nguyên”, là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên áp dụng thành công hình thức“nhượng quyền thương mại”, sản phẩm đa dạng, phong phú... Bên cạnh đó còn gặp
Xem thêm

74 Đọc thêm

KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 CỦA CÔNG TY TRUNG NGUYÊN

KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM CÀ PHÊ HÒA TAN G7 CỦA CÔNG TY TRUNG NGUYÊN

theo nghị định thư sang các nước Đông Âu và Liên Xô cũ. Thị trường trong nước cònquá xa lạ với sản phẩm loại này. Tuy nhiên, bước sang cơ chế thị trường, đứng trước môitrường cạnh tranh mới, ban lãnh đạo Vinacafe đã xác định hướng đi riêng cho mình là tậptrung phát triển thị trường cà phê hòa tan.Vinacafe cũng đã biết tận dụng lợi thế sân nhà khi chú trọng vào việc tuyêntruyền, quảng bá sản phẩm. Chua đầy 10 năm, Vinacafe đã phát triển quy mô lên gấphàng chục lần. với nhà máy sản xuất cà phê hòa tan với công suất 3000tấn/năm Vinacafeđã trở thành doanh nghiệp lớn nhất về năng lực sản xuất và dẫn đầu về công nghệ sảnxuất cà phê hòa tan.b. Nescafe của NestleLà nhãn hiệu cà phê hòa tan hàng đầu trên thế giới với bề dày lịch sử 70 năm.Nescafe là kết qủa của một cuộc nghiên cứu và phát triển kéo dài bảy năm liền trongphòng thí nghiệm ở Thụy Sỹ cua Nestle vào những năm 1930 của thế kỷ trước.Từ đó đến nay, thương hiệu này vẫn tập trungvào những sáng tạo đột phá trongviệc thưởng thức cà phê. Năm 1994, họ phát minh ra quy trình giữ nguyên huơng thơm,một cải tiến chất luợng quan trọng cho các loại cà phê uống liền. Những sáng tạo đột phánày đã đảm bảo cho vị thế hàng đầu của thương hiệu Nescafe trong thị trường cà phêuống liền của thế giới. đây cũng là thương hiệu của nước uống lớn thứ 2 của thế giới saucoca-cola, với khoảng 3000 ly uống mỗi giây.Tại thị trường Việt Nam thương hiệu này đã trở nên quen thuộc với hầu hết mọingười và một trong những thương hiệu có thị phần cao tại Việt Nam. hiện nay, Nescafecó một nhà máy sản xuất cà phê hòa tan với công suất 1000tấn/năm cho phép công ty cókhẳ năng đáp ứng một cách tốt nhấtnhu cầu của người tiêu dùng.3. Hoạch định chiến lược marketinga. Sản phẩmCó nhiều loại sản phẩm phù hợp với từng phân khúc thị trường mục tiêu
Xem thêm

30 Đọc thêm

PR MARKETING CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỘC ĐÁO

PR MARKETING CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỘC ĐÁO

TRANG 1 PR Marketing: Chiến lược marketing độc đáo [27/03/2008] Một chiến lược quảng cáo và tiếp thị mới mẻ đã xuất hiện trên thị trường, đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ cho các t[r]

5 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH cà PHÊ TRUNG NGUYÊN

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2020, phân tích tình hình doanh nghiêp qua các ma trận hình ảnh cạnh tranh, EFE, IFE, SWOT và đưa ra những giải pháp kiến nghị định hướng phát triển trong thời gian tới(mục tiêu ngắn hạn, dài hạn).

38 Đọc thêm

Bài giảng PR Chương 2 Bộ máy tổ chức và tư vấn của hoạt động PR

BÀI GIẢNG PR CHƯƠNG 2 BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TƯ VẤN CỦA HOẠT ĐỘNG PR

Chương 2: Bộ máy tổ chức và tư vấn của hoạt động PR
Giảng viên: Th.S Phạm Long Châu
Khoa Kinh tế Quản lý, Đại học Thăng Long

1. Các hoạt động căn bản của PR
1.1. Các hoạt động căn bản của PR – theo Johanna Fawkes
 PR nội bộ (Internal PR)
 PR công ty (Corporate PR)
 Quan hệ với báo giới (Media relation)
 Giữa công ty với công ty (Business to business)
 Nhiệm vụ công (Public affairs)
 Quan hệ cộng đồng – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility CSR)

1. Các hoạt động căn bản của PR
1.1. Các hoạt động căn bản của PR – theo Johanna Fawkes
 Quan hệ với nhà đầu tư (Investor relations)
 Truyền thông chiến lược (Strategic communication)
 Quản lý vấn đề (Issues management)
 Quản lý khủng hoảng (Crisis management)
 Viết bài (Copywritting)
 Quản lý ấn phẩm (Publications management)
 Quản lý sự kiện, triển lãm (Event management, exhibition)
Xem thêm

41 Đọc thêm

Tiểu luận phân tích quảng cáo cà phê

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH QUẢNG CÁO CÀ PHÊ

Ra đời vào 1661996, Trung Nguyên là một nhãn hiệu cà phê non trẻ của Việt Nam, nhưng đã tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu được yêu thích cả trong và ngoài nước. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé ở Buôn Mê Thuột Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn hùng mạnh. Để đạt được sự thành công đó một phần là nhờ vào các chiến lược marketing đúng đắn của công ty và quảng cáo là một công cụ khuếch trương sản phẩm quan trọng trong thị trường hàng tiêu dùng như cà phê.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Phân tích chiến lược phân phối cà phê trung nguyên

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Khởi nghiệp vào năm 1996. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên đã trỗi dậy thành một tập đoàn hùng mạnh với 6 công ty thành viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần thương mại và dịch vụ G7 và công ty liên doanh Vietnam Global Gateway (VGG) với các ngành nghề chính bao gồm: sản xuất, chế biến, kinh doanh trà, cà phê; nhượng quyền thương hiệu và dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện đại.
Xem thêm

11 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MARKETING MIX CHO CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

BÀI THUYẾT TRÌNH MARKETING MIX CHO CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Bài thuyết trình marketing mix cho cà phê trung nguyên bao gồm các nội dung: tổng quan thị trường cà phê ở Việt Nam và lịch sử phát triển của cà phê trung nguyên, phân tích chiến lược Marketing mix đối với sản phẩm cà phê trung nguyên, thực trạng và giải pháp

130 Đọc thêm

Nhận diện những bất ổn của thương hiệu Trung Nguyên

NHẬN DIỆN NHỮNG BẤT ỔN CỦA THƯƠNG HIỆU TRUNG NGUYÊN

Và đó chính là cơ hội của Trung Nguyên: Trung Nguyên là thương hiệu Việt Nam đầu tiên được xây dựng và quản lý một cách bài bản trên thị trường cafe Việt Nam.. Trung Nguyên là thương hiệ[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề