THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ":

THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ (BỘ LỌC CHẮN DẢI) TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ (BỘ LỌC CHẮN DẢI) TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 4
I. Xử lý tín hiệu số 4
I.1.Tín hiệu số 4
I.2.Hệ thống xử lý tín hiệu số (hệ thống số) 4
I. 3.Bộ lọc số 5
I.4.Các loại bộ lọc 6
I.4.1.Pha tuyến tính 6
I.4.2.Cho mọi tần số 6
I.4.3.Các bộ lọc chọn lọc tần số 6
I.5. Các yêu cầu khi thiết kê bộ lọc. 7
CHƯƠNG 2 BỘ LỌ[r]

27 Đọc thêm

Thiết kế bộ lọc thông cao có tần số cắt 1600khz

THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG CAO CÓ TẦN SỐ CẮT 1600KHZ

Trong đồ án này sẽ tìm hiểu các phương pháp thiết kế bộ lọc FIR và IIR, đồng thời thiết kế và mô phỏng hai loại bộ lọc này. Nội dung của đồ án được chia thành bốn chương nhỏ như sau:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BỘ LỌC SỐTrình bày tổng quan về bộ lọc số, những ưu điểm nổi bật của bộ lọc số, phân loại. Tìm[r]

72 Đọc thêm

Thiết Kế Bộ Lọc Thông Dải Băng Thông Rộng BPF Kich Thước Nhỏ Gọn Mô Phỏng Bằng HFSS

THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG DẢI BĂNG THÔNG RỘNG BPF KICH THƯỚC NHỎ GỌN MÔ PHỎNG BẰNG HFSS

Bộ lọc tần số đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin bằng sóng điện từ, nhất là trong thời đại hiện nay, khi công nghệ không dây đang phát triển một cách nhanh chóng. Phổ tần số sóng điện từ là nguồn tài nguyên có hạn và phải được chia sẻ. Bộ lọc có nhiệm vụ phân tách hoặc kết hợp các tần[r]

48 Đọc thêm

Thiết kế bộ lọc thông thấp có tần số cắt 850khz

THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG THẤP CÓ TẦN SỐ CẮT 850KHZ

Nội dung đồ án gồm 4 chương:Chương 1: Tổng quan về bộ lọc số.Trong chương này trình bày các vấn đề tổng quan về một bộ lọc số bao gồm các các chỉ tiêu kỹ thuật và cấu trúc của các bộ lọc số. Các chỉ tiêu kỹ thuật bao gồm các thông số của bộ lọc trong miền thời gian và trong miền tần số. Cấu trúc bộ[r]

83 Đọc thêm

thiết kế bộ lọc số iir bằng phương pháp chebyshev

THIẾT KẾ BỘ LỌC SỐ IIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHEBYSHEV

Bộ lọc số là một hệ thống số có thể được sử dụng để lọc các tín hiệu rời rạc theo thời gian. Có nhiều phương pháp để nghiên cứu, tổng hợp cũng như thiết kế bộ lọc số, điển hình là hai phương pháp thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung hữu hạn (FIR) và phương pháp thiết kế bộ lọc số có đáp ứng xung vô hạ[r]

28 Đọc thêm

THIẾT KẾ BỘ LỌC VI PHÂN THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TẦN SỐ (TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ)

THIẾT KẾ BỘ LỌC VI PHÂN THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TẦN SỐ (TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ)

LỜI MỞ ĐẦU
Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) là một lĩnh vực mới, đã phát triển mạnh mẽ về mặt lý thuyết và công nghệ. Ngày nay, nó đã trở thành môn học không thể thiếu cho nhiều ngành học về khoa học và kỹ thuật. Các thuật toán của nó đã mang lại những thuận tiện cho công nghệ và[r]

25 Đọc thêm

Thiết kế bộ lọc thông thấp IIR, sử dụng bộ lọc ButterWorth và biến đổi song tuyến tính

THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG THẤP IIR, SỬ DỤNG BỘ LỌC BUTTERWORTH VÀ BIẾN ĐỔI SONG TUYẾN TÍNH

Bài toán thiết kế bộ lọc thông thấp IIR, sử dụng bộ lọc ButterWorth và biến đổi song
tuyến tính.
Nội dung tiểu luận được chia thành 4 phần:
Phần I: Bộ lọc IIR và bài toán thiết kế
Phần II: Phương pháp thiết kế bộ lọc IIR
Phần III: Chương trình thiết kế
Phần IV: Đánh giá kết quả kết luận

37 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TẦN SỐ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TẦN SỐ

THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR
BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU TẦN SỐ

LỜI MỞ ĐẦU
Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) là một lĩnh vực mới, đã phát
triển mạnh mẽ về mặt lý thuyết và công nghệ. Ngày nay, nó đã trở thành môn học
không thể thiếu cho nhiều ngành học về khoa học và kỹ thuật. Các thuật toán[r]

31 Đọc thêm

Thiết kế bộ lọc FIR thông dải bằng phương pháp cửa sổ

THIẾT KẾ BỘ LỌC FIR THÔNG DẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

LỜI MỞ ĐẦU
Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) là một lĩnh vực mới, đã phát triển mạnh mẽ về mặt lý thuyết và công nghệ. Ngày nay, nó đã trở thành môn học không thể thiếu cho nhiều ngành học về khoa học và kỹ thuật. Các thuật toán của nó đã mang lại những thuận tiện cho công nghệ và[r]

55 Đọc thêm

Tiểu luận xử lý số tín hiệu THIẾT KẾ BỘ LỌC CHẮN DẢI PP LẤY MẪU TẦN SỐ

TIỂU LUẬN XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU THIẾT KẾ BỘ LỌC CHẮN DẢI PP LẤY MẪU TẦN SỐ

LỜI MỞ ĐẦU

Xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) đã trở thành một môn học cơ sở cho nhiều ngành khoa học, kỹ thuật như: Điện, Điện Tử, Tin học, Viễn thông, Tự động hoá ... Xử lý tín hiệu số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và thiết bị như: CD, VCD, DVD, camera, scanner,[r]

21 Đọc thêm

THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG CAO THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

THIẾT KẾ BỘ LỌC THÔNG CAO THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processing – DSP) đã trở thành một môn học cơ sở cho nhiều ngành khoa học, kỹ thuật như: Điện, Điện Tử, Tin học, Viễn thông, Tự động hoá ...
Xử lý tín hiệu số được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và thiết bị như: CD, VCD, DVD, camera,[r]

29 Đọc thêm

THIẾT KẾ BỘ LỌC BẬC THANG THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

THIẾT KẾ BỘ LỌC BẬC THANG THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

TIỂU LUẬN

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ BỘ LỌC BẬC THANG THEO CẤU TRÚC FIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỬA SỔ

GIẢNG VIÊN HD: TS. NGÔ VĂN SỸ
HỌC VIÊN TH : Huỳnh Văn Minh
LỚP : TỰ ĐỘN[r]

33 Đọc thêm

Xử Lý Số Tín Hiệu Thực hành xử lý số tín hiệu

XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

Bài 3.3 Cho phương trình sai phân: y(n)0.6(n1)+0.9y(n2)=x(n)+0.8x(n1)FIR 1: cho đáp ứng xung bộ lọc fir như sau h1=1 2 1.3 2.2 0.6 3 0.6 2.2 1.3 2 1;Xác định đáp ứng tần số và phân bố cực không của bộ lọcHàmcho đáp ứng xung bộ lọc fir 4cho đáp ứng xung bộ lọc fir 2cho đáp ứng xung bộ lọc fir 3Thiết[r]

12 Đọc thêm

Bài tập lớn môn xử lý tín hiệu số

BÀI TẬP LỚN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Với xu hướng số hóa các hệ thống thông tin hiện nay,việc xử lý tín hiệu số ngày
càng trở nên quan trọng với khả năng xử lý thông tin một các ưu việt.
Để có thể tiếp cận được lĩnh vực này, chúng ta cần có những kiến thức cơ bản về
tín hiệu số và các phương pháp xử lý. Một trong những kiến thức[r]

22 Đọc thêm

Solution digital signal processing using MATLAB

SOLUTION DIGITAL SIGNAL PROCESSING USING MATLAB

SolutionDigitalSignalProcessingUsingMATLAB for ebook Digital Signal Processing Using MATLAB 3rd EditionSlicer
Hướng dẫn bài tập Matlab
Đại học bách khoa.
Sử dụng matlab
Thiết kế bộ lọc. FIR, IIR

395 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ Thiết kế bộ Vi phân theo cấu trúc FIR

TIỂU LUẬN MÔN HỌC XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ THIẾT KẾ BỘ VI PHÂN THEO CẤU TRÚC FIR

PHẦN 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Tổng quan về thiết kế bộ lọc:
Việc thiết kế một bộ lọc số tiến hành theo 3 bước:
• Đưa ra các chỉ tiêu: Trước khi thiết kế một bộ lọc chúng ta cần xác định các chỉ tiêu. Các chỉ tiêu được xác định bởi các ứng dụng cụ thể khác nhau.
• Tìm các xấp xỉ: Một khi chỉ tiêu đã[r]

31 Đọc thêm

window desing techniques in filter

WINDOW DESING TECHNIQUES IN FILTER

thiết kế bộ lọc bằng phương pháp cửa sổ (hamming, hanning, blackman, keiser):
Design a bandstop filter using the Hanning window design technique.
Plot the impulse response and the magnitude response (in dB) of the design filter
Design a bandpass filter using the Hamming window design technique.[r]

21 Đọc thêm

Exam Final DSP Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Cuối Kỳ

EXAM FINAL DSP BÀI TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ CUỐI KỲ

Bài Tập DSP2 (Xử Lý Tín Hiệu Số Cuối Kỳ) Trường Đại Học Bách Khoa Đà NẵngThiết Kế Bộ Lọc IIRĐiện Tử Viễn ThôngThiết kế bộ lọc số IIR thông cao thõa mãn các ràng buộc sau: wp = 0.65π; ws = 0.45π; Rp = 1dB; As = 15dB. Sinh viên thực hiện những yêu cầu sau:1.Thiết kế bằng cách sử dụng bộ lọc Ch[r]

9 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG

MỤC LỤCDanh mục hình ảnh6CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ROBOT HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG71.1 Giới thiệu chung71.2 Thế nào là robot hai bánh tự cân bằng71.3 Tại sao phải thiết kế robot hai bánh tự cân bằng81.4 Mục tiêu của đồ án101.5 Phương pháp nghiên cứu101.6 Giới hạn của đồ án11CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CHẾ TẠO122.1 Sơ[r]

64 Đọc thêm

ĐỀ THI KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN TÍN HIỆU SỐ

ĐỀ THI KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN TÍN HIỆU SỐ

Trình bày các bộ lọc số lý tưởng, xác định đáp ứng xung của các bộ lọc số lý tưởng pha 0, cách tổng hợp bộ lọc số FIR pha tuyến tính bằng phương pháp cửa sổ, cho một ví dụ minh hoạ.. Trì[r]

1 Đọc thêm