THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY":

Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty in nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh c[r]

77 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ

Kết luận: Như vậy, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV hoạt động trên cả 3 lĩnh vực thì trong năm 2008 lĩnh vực hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác đều mang lại tính hiệu quả tốt cho Công ty, tuy nhiên lĩnh vực hoạt động sản xuất ki[r]

30 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CB

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CB

Mục lục

Phần i 3
Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty 3
1.1Quá trình hình thành và phát triển. 3
1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 4
1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận . 6
1.2.3 Tổ chức công tác kế toán 8
Phần II 11
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công t[r]

25 Đọc thêm

Báo cáo Thực tập tổng hợp về công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MÁY TÍNH SINGPC

Mục lục

Lêi mở đầu 1
Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC 2
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC 2
1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất của công ty TNHH sản xuất máy tính SingPC. 4
1.2.1 S[r]

30 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH 3
1. Quá trình hinh thành và phát triển của công ty 3
1.1 Giai đoạn một (từ 1993 2000) Công ty ra đời trong những ngày đầu khó khăn 3
1.2 Giai đoạn 2 (từ năm 2000 đến nay) Giai đoạn ổn định và từng bướ[r]

27 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

TSLĐ của doanh nghiệp gồm 2 bộ phận: TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưuthông._TSLĐ sản xuất: gồm một bộ phận là những vật tư dự trữ để đảm bảo choquá trình sản xuất được liên tục như nguyên vật liệu chính,nguyên vật liệuphụ,nhiên liệu… và một bộ phận là những sản phẩm đang trong quá trìn[r]

67 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY KHOÁ VIỆT TIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Page 14www.luanvan.onlineNội sản lượng sản xuất so với năm 1992 đã tăng lên gấp 1,5 lần đạt 1.200.000khoá với số lượng lao động là 293 người với 20 loại khoá khác nhau.Bước sang1996 đã có thị trường xuất khẩu sang Liên Xô (cũ ) Angiêria , Lào, Campuchia.Từ đó đến nay Khoá Việt Tiệp đã có mặt[r]

56 Đọc thêm

phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sản xuất giày thượng đình

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY THƯỢNG ĐÌNH

phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty sản xuất giày thượng đình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty sản xuất giày thượng đình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty sản xuất giày thượng đình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh cảu công ty sản xuất giày[r]

56 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG

MỤC LỤC

LÊI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẨN THĂNG LONG 2
1.Thông tin chung của doanh nghiệp 2
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty cổ phần Thăng Long 2
3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thăng Long. 3
4. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Cong ty[r]

51 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

- Việc khai thác các thị trường hiện có của công ty đạt hiệu quả chưa caobởi trong những năm gần đây những thị trường thuộc khối Liên Xô, Đông Âugặp nhiều khủng hoảng về chính trị. Bên cạnh đó, nhu cầu tại càng thị trườngnày đối với các sản phẩm của công ty gần như bão hoà.- Đối tác

31 Đọc thêm

Thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thép Việt Nam

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 1
I.Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty thép Việt Nam. 2
1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty thép Việt Nam. 2
2.Chức năng nhiệm vụ của Tổng Công ty Thép Việt Nam. 2
3.Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty Thép Việt Nam. 4
II.Thực trạng sản xuất kinh doanh của T[r]

25 Đọc thêm

TỪ báo cáo tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại TỔNG hợp NÔNG CỐNG PHÂN TÍCH kết QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÔNG CỐNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH
Bảng số 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế công ty đã thực hiện qua các năm 7
Hình 2.1: cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 8
Bảng số 2.3 : Bảng phân tích khả năng thanh toán 11
Bảng số 2.4: Bảng phân tích tình hình VLĐ thường xuyên 12
Bảng số 2.5: Bảng phân tích nhu cầu VLĐ[r]

37 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần 471

VỐN KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Đề tài nghiên cứu chủ yếu về thực trạng tài chính và các giải pháp tài chính thực hiện tại công ty Cổ phần 471 nhằm một số mục đích sau:
• Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tình hình vốn kinh doanh của doanh nghiệp và vốn của doanh nghiệp.
• Tìm hiểu thực trạng tình hình huy động và sử dụng vốn[r]

93 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Luận văn đề tài Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp tài chính chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần cơ khí chính xác Kỳ Bắc[r]

82 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư XNK Tây Đô

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XNK TÂY ĐÔ

Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, nó không những đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tài chính của nhà nước mà ngày càng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, kế toán trở thành công cụ quản lý kinh tế quan trọng đặc biệt hữu hiệu đối với hoạt động tà[r]

106 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA tổng công ty xây dựng công nghiệp việt nam

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mục lục

Trang
Lời nói đầu……………………………………………………… 2
PHẦN I. TỔNG QUAN TỔNG CÔNG TY…………………... 3
I. Quá trình hình thành và phát triển…………………………….. 3
1. Quá trình hình thành…………………………………………..[r]

41 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 247

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 247

viên.3- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 247 :Từ những ngày đầu mới thành lập, xí nghiệp chỉ có 45 đồng chí, cơ sởtrang thiết bị máy móc nghèo nàn, thô sơ, chỉ có 45 máy đạp chân, trình độcủa cán bộ công nhân còn thấp, quy mô sản xuất của xí nghiệp còn nhỏ vàthị[r]

40 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH long phong

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LONG PHONG

đề tài Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH long phong bao gồm: quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Long Phong, thực trạng hoạt động và kinh doanh của công ty TNHH Long Phong, nhận xét về tình hình kinh doanh, sản xuất của công ty Long Phong,

22 Đọc thêm

Giải pháp hoạt động truyền thông cho sản phẩm rượu Voka công ty TNHH Dong tien

GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CHO SẢN PHẨM RƯỢU VOKA CÔNG TY TNHH DONG TIEN

Công ty TNHH Đồng Tiến thành lập năm 2008. Công ty kinh doanh và sản xuất nhiều loại mặt hàng nhưng chủ yếu là sản xuất và kinh doanh rượu nhãn hiệu vodka Đồng Tiến. Qua việc tìm hiểu và phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động marketing và truyền th[r]

46 Đọc thêm

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu dệt may

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

báo cáo gồm 3 phần :
chương 1 : giới thiệu khái quát về công ty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may
chương 2 : thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
chương 3 : phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề