GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 2 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 2 1":

Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9 (HVH)

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN HỌC, VẬT LÍ 9 (HVH)

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Năm học 2014 - 2015 là năm học: “Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học. Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học.” (Trích chỉ thị số: 3008/CT-BGDĐT)
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Năm học 2014 - 2015 là Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học. Vì vậy trong đổi mới phương pháp giáo dục thì phát triển trí tuệ và năng lực sáng tạo của học sinh có ý nghĩa quan trọng. Để có hiệu quả cao trong giảng dạy thì người giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, sử dụng những thành quả của những môn khoa học có liên quan, cần phải tiếp thu những thành tựu tiên tiến, những kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy theo hướng đổi mới.
Vật lí học là một trong những môn khoa học về tự nhiên, nhiệm vụ chủ yếu của nó là nghiên cứu các hiện tượng Vật lí, tìm nguyên nhân, khám phá ra các định luật Vật lí phục vụ lợi ích của con người.
Vật lí là cơ sở cho nhiều ngành kỹ thuật. Những thành tựu của Vật lí và kỹ thuật phục vụ rất nhiều cho cuộc sống của con người trên mọi mặt.
Môn Vật lí là một trong những môn học lý thú, hấp dẫn trong nhà trường phổ thông, đồng thời nó cũng được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn đời sống hàng ngày của mỗi con người chúng ta. Hơn nữa môn học này càng ngày lại càng yêu cầu cao hơn để đáp ứng kịp với công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhằm từng bước đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", góp phần xây dựng Tổ quốc ngày một giàu đẹp hơn.
Trong khuôn khổ nhà trư¬ờng phổ thông, bài tập Vật lí thư¬ờng là những vấn đề không quá phức tạp, có thể giải đư¬ợc bằng những suy luận lô gíc, bằng tính toán hoặc thực nghiệm dựa trên cơ sở những quy tắc Vật lí, phư¬ơng pháp Vật lí đã quy định trong ch¬ương trình học. Như¬ng bài tập Vật lí lại là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học Vật lí.
Qua thực tế giảng dạy bộ môn Vật lí ở tr¬ường trung học cơ sở Minh Hòa nói chung bộ môn Vật lí 9 nói riêng, tôi nhận thấy học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng khi giải các bài tập Vật lí. Đặc biệt là các bài tập về Điện học trong chương trình Vật lí 9, đây là loại bài tập các em cho là khó, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất l¬ượng dạy và học.
Ta đã biết ở giai đoạn 1 (lớp 6 và lớp 7) vì khả năng tư duy của học sinh còn hạn chế, vốn kiến thức toán học chưa nhiều nên sách giáo khoa chỉ đề cập đến những khái niệm, những hiện tượng Vật lí quen thuộc thường gặp hàng ngày. Ở giai đoạn 2 (lớp 8 và lớp 9) khả năng tư duy của các em đã phát triển, đã có một số hiểu biết ban đầu về khái niệm cũng như hiện tượng Vật lí hằng ngày. Do đó việc học tập môn Vật lí ở lớp 9 đòi hỏi cao hơn nhất là một số bài tập về điện lớp 9 mà các em được học. Nếu các em được hướng dẫn một số điểm cơ bản thì những loại toán này không phải là khó.
Hơn nữa trong chương trình Vật lí trung học cơ sở hiện hành, thời lượng học Vật lí được bố trí trong tuần rất ít (1 tiết/tuần đối với lớp 6, 7, 8 và 2 tiết tuần đối với lớp 9).
Do vậy, thời gian dành cho việc giải bài tập Vật lí trên lớp rất hạn chế, nên học sinh thường gặp không ít khó khăn về phương pháp giải bài tập Vật lí nói chung, bài tập điện học nói riêng, lại càng khó khăn hơn cho việc giải bài tập mở rộng, nâng cao. Từ những khó khăn trên, việc tìm ra phương pháp giải khoa học, ngắn gọn, ít tốn thời gian các dạng bài tập Vật lí là điều cần thiết để hướng dẫn cho học sinh. Hơn nữa, trong phần điện học, các dạng bài tập thường khó hơn so với các phần khác, nên việc đúc kết kinh nghiệm thành một tài liệu về phương pháp giải các dạng bài tập phần điện học trung học cơ sở là một nhu cầu cần thiết.
Từ những lý do trên, để giúp học sinh có một định hướng về phương pháp giải bài tập điện học Vật lí lớp 9 nên tôi lựa chọn đề tài: “Hướng dẫn học sinh giải bài tập điện học, Vật lí 9”.
Xem thêm

25 Đọc thêm

SKKN: Phương pháp giải bài tập vật lí phần nhiệt học lớp 8

SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ PHẦN NHIỆT HỌC LỚP 8

Đối với phân môn Vật lí phần lớn các bài trong chương trình THCS được xây dựng trên nguyên tắc : tiến hành thực nghiệm, trên cơ sở kết quả thực nghiệm, tiến hành qui nạp không đầy đủ để đi đến kết luận đó là tri thức cần nhận thức. Qua giảng dạy tôi nhận thấy mặc dù các em đã được làm quen bộ môn Vật lí từ lớp 6, lớp 7 nhưng ở giai đoạn này chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức Vật lí dưới dạng định tính, những khái niệm chưa đầy đủ. Vật lí 8 các em bắt đầu làm quen với những bài toán định lượng nên nhiều học sinh chưa định hướng được yêu cầu của bài toán, chưa có phương pháp giải hoặc một số em biết cách làm nhưng trình bày chưa chặt chẽ, chưa khoa học. Vật lí 8 chia làm hai phần : phần cơ học và phần nhiệt học. Nhiệt học là một trong bốn phần kiến thức Vật Lí cơ bản được trang bị cho học sinh THCS. Lượng kiến thức của phần này không nhiều so với các phần khác, bài tập phần này cũng không quá khó song vì các em ít được tiếp xúc với bài tập định lượng nên việc định hướng giải bài tập Nhiệt còn khó khăn với các em và các em chưa có phương pháp giải.
Xem thêm

19 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN – VẬT LÍ 12 (NÂNG CAO) NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN – VẬT LÍ 12 (NÂNG CAO) NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

HÀ NỘI – 201MỤC LỤCLời cảm ơn………………………………………………………………...…………iDanh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt……………………………………...………iiDanh mục các bảng…………………………………………………………………viDanh mục các biểu đồ……………………………………….……………………..viiMỞ ĐẦU....................................................................................................................1Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ,HƢỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ , XÂY DỰNG HỆTHỐNG BÀI TẬP. .................................................................................................... 51.1. Tổng quan về học sinh giỏi Vật lí... .....................................................................51.1.1. Khái niệm về học sinh giỏi Vật lí ................................................................... 51.1.2. Mục tiêu dạy học sinh giỏi .. ............................................................................ 61.1.3. Những năng lực, phẩm chất cần có của học sinh giỏi .... ..................................61.1.4. Một số biện pháp bồi dƣỡng học sinh giỏi Vật lí ... .. ...................................... 71.2. Cơ sở lý luận về hƣớng dẫn hoạt động giải bài tập Vật lí… ...... ……............... 101.2.1. Khái niệm về bài tập Vật lí ... .........................................................................101.2.2. Vai trò, tác dụng của bài tập Vật lí .............................................................. 101.2.3. Những yêu cầu chung trong dạy học về bài tập Vật lí .... ................................111.2.4. Phân loại bài tập Vật lí ... ................................................................................121.2.5. Lựa chọn bài tập Vật lí ......... ..........................................................................171.2.6. Tƣ duy trong giải bài tập Vật lí .. ....................................................................171.2.7. Phƣơng pháp giải bài tập Vật lí . .................................................................... 181.2.8. Hƣớng dẫn hoạt động giải bài tập Vật lí cho học sinh.... .... ........................... 231.3. Xây dựng hệ thống bài tập vật lí… ...………………………..………………...271.3.1. Vai trò của hệ thống bài tập Vật lí .................................................................271.3.2. Mối quan hệ giữa hệ thống bài tập và hƣớng dẫn giải bài tập Vật lí.. ..... ......... 28
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ TÀI GIÚP HỌC SINH LỚP 8 VÀ LỚP 9 CÓ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ

ĐỀ TÀI GIÚP HỌC SINH LỚP 8 VÀ LỚP 9 CÓ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ

Trong khuôn khổ chương trình THCS , bài tập Vật lí thư¬ờng là những vấn đề không quá phức tạp, có thể giải đư¬ợc bằng những suy luận lô gíc, bằng tính toán hoặc thực nghiệm dựa trên cơ sở những quy tắc, tính chất , định luật vật lí ... đã học. Từ đó, giúp hs giải được bài tập Vật lí là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học Vật lí.

21 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Một số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi giải bài tập phần cơ học môn vật lí 8”

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI GIẢI BÀI TẬP PHẦN CƠ HỌC MÔN VẬT LÍ 8”

2 Mô tả ý tưởng:
a) Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng:
Trong quá trình giảng dạy bộ môn Vật lí ở trường THCS việc hình thành cho học sinh phương pháp, kỹ năng giải bài tập Vật lí là hết sức cần thiết, để từ đó giúp các em đào sâu, mở rộng những kiến thức cơ bản của bài giảng, vận dụng tốt kiến thức vào thực tế, phát triển năng lực tư duy cho các em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể là :
+ Giúp học sinh có thói quen phân tích đầu bài, hình dung được các hiện tượng Vật lí xảy ra trong bài toán sau khi tìm hướng giải.
+ Trong một bài tập giáo viên cần hướng cho học sinh nhiều cách giải (nếu có thể ). Để kích thích sự hứng thú, say mê học tập cho học sinh rèn thói quen tìm tòi lời giải hay cho một bài toán Vật lí.
+ Khắc sâu cho học sinh nắm chắc các kiến thức bổ trợ khác. Có như vậy việc giải bài tập Vật lí của học sinh mới thuận lợi và hiệu quả.
Để làm được điều này:
Giáo viên cần tự bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm với đồng nghiệp.
Nắm vững chương trình bộ môn toàn cấp học.
Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nghiên cứu kỹ các kiến thức cần nhớ để ôn tập, nhớ lại kiến thức cơ bản, kiến thức mở rộng, lần lượt nghiên cứu kỹ các phương pháp giải bài tập sau đó giải các bài tập theo hệ thống từ dễ đến khó, so sánh các dạng bài tập để khắc sâu nội dung kiến thức và cách giải. Trên cơ sở đó học sinh tự hình thành cho mình kỹ năng giải bài tập.
Trong những năm qua yêu cầu đối với học sinh giỏi ngày càng cao hơn, các em học sinh muốn đoạt giải trong các kì thi và vào học ở các bậc học cao hơn cần có kiến thức chắc chắn, hiểu biết rộng về nhiều phân môn trong bộ môn vật lí đồng thời các em cần có khả năng tư duy nhanh nhạy đối với các vấn đề được đặt ra
Từ những năm 2008 trở về trước học sinh giỏi môn Vật lí các cấp chủ yếu tập trung ở các trường trung tâm huyện. Là cán bộ quản l‎‎í và trực tiếp chỉ đạo về chuyên môn tôi luôn băn khoăn trăn trở về chất lượng học sinh giỏi của trường sau khi tham gia dự thi cấp huyện và luôn đặt ra những câu hỏi tại sao chất lượng lại thấp như vậy? Qua tìm hiểu tôi mới nhận ra những nguyên nhân chủ yếu sau đây:
+ Sự quan tâm, chỉ đạo, động viên khuyến khích của nhà trường chưa sát sao.
+ Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được theo yêu cầu: Sách nâng cao, sách tham khảo còn ít hoặc chưa có, máy tính chưa được kết nối Internet.....
+ Giáo viên được phân công bồi dưỡng chưa thực sự tâm huyết, không có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng.
+ Học sinh nhận thức được nhưng chưa chịu khó học tập
+ Gia đình mải kiếm sống nên không có thời gian quan tâm đến việc học tập của con em mình.
Trong quá trình học Vật lí ở trường THCS học sinh cần biết cách tổ chức công việc của mình một cách sáng tạo. Người thầy cần rèn luyện cho học sinh kỹ năng, độc lập suy nghĩ một cách sâu sắc, phát huy óc sáng tạo. Vì vậy đòi hỏi người thầy một sự lao động sáng tạo biết tìm tòi ra những phương pháp để dạy cho học sinh trau dồi tư duy logic giải các bài Vật lí.
Là một giáo viên dạy Vật lí ở trường THCS trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tôi nhận thấy việc giải các bài Vật lí ở chương trình THCS không chỉ đơn giản là đảm bảo kiến thức trong SGK, đó mới chỉ là những điều kiện cần nhưng chưa đủ. Muốn giỏi Vật lí cần phải luyện tập nhiều thông qua việc giải các bài Vật lí đa dạng, giải các bài Vật lí một cách khoa học, kiên nhẫn, tỉ mỉ, để tự tìm ra phương pháp giải của từng dạng .
Xem thêm

28 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Việc giải các bài tập Vật lí, đặc biệt là các bài tập Vật lí nâng cao đối với một số học sinh, kể cả học sinh giỏi gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do các em thiếu vốn kiến thức Toán học hoặc các em đã có một số kiến thức Toán học, nhưng chưa biết cách vận dụng vào bài toán Vật lí cụ thể để giải. Qua kinh nghiệm giải bài tập cho thấy, nếu học sinh sử dụng đúng lúc và sử dụng đúng loại kiến thức toán thì bài giải sẽ trong sáng và rút ngắn bài giải đáng kể.
Chính vì lẽ đó, tôi đã sưu tầm và mạo muội nêu ra một số bài tập Vật lí nâng cao, có vận dụng những kiến thức Toán học vào trong bài giải, nhằm củng cố lại một số kiến thức toán học thường gặp để giúp học sinh vận dụng có hiệu quả vào việc giải bài tập Vật lí nâng cao trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi.
Đề tài này giới hạn trong phạm vi nghiên cứu những kiến thức Toán học cơ bản nhất, có nâng cao đúng mức ở chương trình THCS, mang tính chất điển hình, thường được vận dụng trong các dạng bài tập Vật lí nâng cao; nhằm mục đích phục vụ dạy bồi dưỡng học sinh giỏi nên tôi chọn đề tài này. “TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO ”
Xem thêm

28 Đọc thêm

ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH THCS PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ

ĐỀ TÀI HƯỚNG DẪN HỌC SINH THCS PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ

Việc giải bài tập Vật lí giúp củng cố đào sâu, mở rộng những kiến thức cơ bản của bài giảng, xây dựng củng cố kỹ năng kỹ xảo vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, là biện pháp quý báu để phát triển năng lực tư¬ duy của học sinh, có tác dụng sâu sắc về mặt giáo dục t¬ư tư¬ởng, đạo đức lớn. Vì thế trong việc giải bài tập Vật lí mục đích cơ bản cuối cùng không phải chỉ tìm ra đáp số, tuy điều này cũng quan trọng và cần thiết, mục đích chính của việc giải là ở chỗ ngư¬ời làm bài tập hiểu đư¬ợc sâu sắc hơn các khái niệm, định luật Vật lí, vận dụng chúng vào những vấn đề thực tế trong cuộc sống, trong lao động.
Xem thêm

19 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10 NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM VẬT LÍ 10 NHẰM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCNGUYỄN VĂN NHẤTXÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƢỚNG DẪN HOẠT ĐỘNGGIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÍ 10NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍTRUNG HỌC PHỔ THÔNGLUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÍHÀ NỘI – 2015ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCNGUYỄN VĂN NHẤTXÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VÀ HƢỚNG DẪN HOẠT ĐỘNGGIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÍ 10NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÍTRUNG HỌC PHỔ THÔNGLUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM VẬT LÍCHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC(BỘ MÔN VẬT LÍ)Mã số: 60 14 01 11Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS. TS. NGUYỄN QUANG BÁU
Xem thêm

12 Đọc thêm

phương pháp giải bài tập vật lí 10 và bài tập

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 10 VÀ BÀI TẬP

tài liệu word phương pháp giải bài tập vật lí 10 và bài tập

29 Đọc thêm

SKKN: Hướng dẫn giải bài tập động học vật lí 8

SKKN: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỘNG HỌC VẬT LÍ 8

KINH NGHIỆMHƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP ĐỘNG HỌCA) ĐẶT VẤN ĐỀ.3) Các phương pháp nghiên cứu: a) Điều tra thực tế: Vật lí là môn học tìm hiểu thế giới tự nhiên, lí thuyết vật lí chỉ là việc phản ánh lại bản chất của tự nhiên. Học sinh thường học thuộc lí thuyết mà không hiểu bản chất các khái niệm. Chẳng hạn, học sinh dễ dàng “thuộc” được phát biểu : “ lực làm biến đổi chuzayển động”. Nhưng thực chất, trong hầu hết tư duy của các học sinh luôn nghĩ rằng: lực là nguyên nhân gây ra chuyển động. Ngay cả học sinh có tư duy tốt cũng dễ bị nhầm lẫn khi chọn đáp án đúng trong bài vận dụng sau:Ném một vật lên cao, khi rời khỏi tay vật tiếp tục chuyển động lên phía trên vì:A. lực đẩy của tay B. quán tính của vậtC. lực hút của Trái Đất D. lực ma sát của không khí Chuyển động là tính chất của tự thân vật đó, không có lực cũng có thể có chuyển động. Tương tự như thế, hàng loạt vấn đề của động học mà học sinh có thể phát biểu trôi chảy nhưng không hiểu bản chất. Chương trình học cũng gây khó khăn với học sinh:PPCT của vật lí 8 không có tiết bài tập, trong SGK và SBT cũng không có hướng dẫn về phương pháp giải bài tập. Học sinh là đối tượng đang “học”, cần có hướng dẫn mẫu để học sinh có cơ sở vận dụng theo. Tôi thực sự không hiểu tại sao sách bài tập vật lí lại không có hướng dẫn giải, khi học sinh chỉ được trang bị lí thuyết thuần túy thì việc làm bài tập sẽ là một gánh nặng.
Xem thêm

25 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HSG CẤP THCS

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG CHO HSG CẤP THCS

đích cơ bản cuối cùng không phải chỉ tìm ra đáp số, tuy điều này cũng quan trọngvà cần thiết, mục đích chính của việc giải là ở chỗ người làm bài tập hiểu được sâusắc hơn các khái niệm, định luật Vật lí, vận dụng chúng vào những vấn đề thực tếtrong cuộc sống, trong lao động.Qua thực tế giảng dạy Vật lí ở trường THCS nói chung, bộ môn Vật lí nóiriêng, tôi nhận thấy học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn lúng túng khi giải các bàitập Vật lí phần toán chuyển động, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượngdạy và học.2Việc dạy học Vật lí trong trường phổ thông hiện nay chưa phát huy được hếtvai trò của bài tập Vật lí trong thực hiện các nhiệm vụ dạy học. Dạy học sinh giảibài tập Vật lí là một công việc khó khăn và ở đó bộc lộ rõ nhất trình độ của ngườigiáo viên trong việc hướng dẫn hoạt động trí tuệ của học sinh.Xuất phát từ những lí do trên, tôi quyết định chọn đề tài: “Phương phápgiải bài tập về toán chuyển động cho HSG lớp 8, 9 cấp THCS ” nhằm giúp họcsinh nắm chắc được kiến thức cơ bản, mở rộng và hiểu sâu kiến thức. Từ đó nângcao được chất lượng bộ môn Vật lí và biết vận dụng vào thực tế.1.2. Mục đích nghiên cứu.+ Nhằm giúp học sinh nâng cao chất lượng giải bài toán chuyển động.+ Giúp học sinh hình thành kỹ năng, kỹ xảo, sử dụng thành thạo cách giải và vậndụng một cách linh hoạt các công thức trong giải toán chuyển động nâng cao cấpTHCS.1.3. Đối tượng nghiên cứu.+ Các bài tập về toán chuyển động.+ Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 và lớp 9 cấp huyện và cấp tỉnh.1.4. Phương pháp nghiên cứu.+ Phương pháp thu thập số liệu:
Xem thêm

21 Đọc thêm

SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh làm bài tập định lượng vật lí 8

SKKN PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG VẬT LÍ 8

APHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do: Hiện nay ngành Giáo dục – Đào tào đang thực hiện đổi mờí một cách toàn diện , đồng bộ,thay đổi chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực tự giác của học sinhg trong quá trình học tập, giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức một cách chủ đông, sáng tạo. Đặc biệt là môn vật lí, đặc trưng của nó là môn khoa học thực nghiệm, các bài học trong chương trình vật lí hầu hết đều có thí nghiệm. Ơû lớp 6,7 các kiến thức vật lí được trình bày thuần túy theo quan điểm hiện tượng, các thuộc tính, các quy luậ vật lí chỉ được mô tả một cách định tính bằng các thông số vĩ mô, không đi vào cơ chế vi mô cũng không đưa ra các quan hệ phức tạp, thì ở lớp 8 bắt đầu đề cập đến cơ chế vi mô của một số hiện tượng( quan hệ giửa nhiêt độ và chuyển động phân tử, quan hệ giửa nhiệt năng và cấu tạo phân tử ) và bắt đầu đề cập đến việc mô tả định lượng các quan hệ vật lí. Nhiều công thức về động học, động lực học, tĩnh học chất lưu, cơ năng và nhiệt năng đã được trình bày trong vật lí 8. Tỉ lệ các bài tập định lượng so với các bài tâp định lương cao hơn hẳn tỉ lệ này ở lớp 6 và 7. Trong bài tập định lượng đã có những yêu cầu tương đối cao về sử dụng các công cụ toán học như: Lập và giải phương trình bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất… Tuy nhiên kiến thức toán học của học sinh lơp 8 còn rất nhiều hạn chế nên việc giả bài tập định tính vật lí gặp rất nhuiêù khó khăn. Mặc dù đãû có rất nhiều sách hướng dẫn nhưng các em cũng không năm được bản chất của việc giải bài tập đó là gì, dẫn đến áp dụng máy móc, lam bài tập đối phó. Là một giáo viên mới bước vào nghề được 3 năm , qua quá trình giảng dạy tôi thấy đối với học sinh lớp 8 mặc dù các em đã nắm được lí thuyết, viết công thức rất tốt nhưng áp dụng vào làm bài tập rất lúng túng và rất e ngại, lo sợ khi lên làm bài tập và găp rất nhiều thiếu sót như: Nhầm lẫn các kí hiệu, đơn vị đo của các đại lượng và những bài tập đòi hỏi tư duy cao thì hầu hết các em chưa biết làm. Mặc dù là khoa học thực nghiệm nhưng theo tôi nếu các em không biết giải bài tập thì việc nắm lí thuyết suông không có ý nghĩa gì. Từ thực tế và suy nghĩ như vậy qua quá trình giảng dạy chương trình mới, bản thân tôi tự rút ra những kinh nghiệm và mạnh dạn trao đổi một vài ý kiến về “ Phương pháp hướng dẫn học sinh làm bài tập định lượng vật lí 8”II.Mục đích:Học sinh biết vận dụng kiến thức lí thuyết đã học vào giải các bài tập định lượng một cách đúng đắn, có sự tư duy tìm tòi sáng tạo. Từ đó học sinh có lòng ham thích môn học và tiềp thu bài nhanh hơn.III.Nhiệm vụ nghiên cứu: Khảo sát thực trang làm bài tập định tính vật lí ở khốí 8 từ đó rút ra phương pháp hướng dẩn học sinh làm bài tâp định tính một cách phù hợp, đạt kết quả cao. Đánh giá kết quả thu được.IV.Phương pháp nghiên cứu:1.Phương pháp trò chuyện phỏng vấn: Thông qua trò chuyện trao đổ với học sinh để biết được nhìn nhận của học sinh về chương trình vật lí 8 và những vướn mắc khi làm bài tập định lươnh vật lí 82.Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động của học sinh:Nghiên cứu các bài tập của học sinh làm ra, so sánh với lúc chưa hương dân để tìm ra biên pháp khắc phục.V. Thời gian nghiên cứu:Để thực hiện sáng kiến nay tôi đã khảo sát, nghiên cứu từ tháng 092005 đến tháng 04 2006.B NỘI DUNGCHƯƠNG I: Cơ sở lí luận của đề tàiĐể viết sáng kiến kinh nghiệm này tôi dựa trên một số cơ sở sau:1.Nội dung chương trình SGK vật lí 8Trong chương trình SGK vật lí 8 đề cập đến hai chương:Chương I: Cơ học.Chương II: Nhiệt học:Trong hai chương này tổng hợp của rất nhiều kiền thức vật lí thcs nhau như:Chuyển động và lực.Một số vấn đề về tĩnh học chất lưu.Công và cơ năng.Nhiệt năng và một số vấn đề về nhiệt học.Với lượng thời gian không nhiều 35 tiết năm nhưng học sinh lớp 8 phải nắm rất nhiều kiến thức khác nhau và không dừng lại ở lí thuyết mà còn một lượng kiến thức khá lớn. Đặc biệt là bài tập định lương ( 60 bài tập).2.Sự phân bố thời gian giảng dạy:Trong chương trình SGK vật lí 8 cũng dựa vào phương pháp thực nghiêm là chủ yếu nên hầu hết thời gian là dành cho việc làm thí nghệm, phân tích kết quả thí nghiệm có trong SGK và rút ra kêtư luận. Còn thời gian dành cho việc hướn dẩn học sinh làm bài tập là rất ít nhưng lượng bài tập trong SBT là khá lớn làm cho các em rất khó khăn khi làm bài tập ở nhà. Mặc dù chương trình mới viết theo phương pháp “mở” tự học sinh tìm tòi, tư duy là chủ yếu. Tuy nhiên tư duy của học sinh lớp 8 còn nhiều hạn chế nên vệc để học sinh làm được bài tập định tính thì việc hướng dẩn của giáo viên là rất quan trọng. Từ đó học sinh mới lam được bài tập và áp dụng được vào làm các bài tập phần sau.CHƯƠNG II: Phương pháp hướng dẩn học sinh làm bài tập định lượng vật lí 8:Theo tôi mặc dù lượng kiến thức cần cung cấp cho học sinh là khá lớn nhưng giáo viên cần lựa chọn cóch thình bày các kjiến thức sao cho ngắn gọn để dành thời gian thích đáng cho việc rền luyện kĩ năng giải bài tập đinh lượng cho học sinh. Do đó trong mỗi tiết dạy giáo viên nên dành ít nhất 5 phút để hướng dẩn học sinh làm bài tập ở nhà.Trong khi hướng dẩn giáo viên nên dự kiến hệ thống câu hỏi phù hợp. Ban đàu giào viên có thể nêu các câu hỏi mang tính chất kiểm tra, chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã học sau đó tăng số câu hỏi then chốt, nhằm vào những mục đích nhận thức cao hơn đòi hỏi sự thông hiểu, phân tích , tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa.Để làm được bài tập phần nào yêu cầu học sinh phải nắm được líthuyết và công thức có liên quan đến phần bài tập đó.Ví dụ: Để làm được bai tập phần vận tốc – chuyển động cơ học học sinh cần nắm được:+ Dấu hiệu nhận biết về chuyển động cơ học, tính tương đối của chuyển động cơ học.+ Nêu được độ lớn vận tớc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển độngvà được xác định bằng đọ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.+ Công thức tính vận tốc: V=
Xem thêm

9 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO Ở PHẦN VẬT LÝ 8

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO Ở PHẦN VẬT LÝ 8

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO Ở PHẦN VẬT LÝ 8 HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO Ở PHẦN VẬT LÝ 8
I. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ VÀ MÔ TẢ MÔ TẢ NỘI DUNG:
1. Lý do chọn chuyên đề:
Qua thực tế giảng dạy bộ môn vật lí khối 8 về áp suất, áp suất chất lỏng, bình thông nhau, máy dùng chất lỏng, định luật pascal, áp suất của khí quyển, lực đẩy Ácsimét, sự nổi của vật ở trường THCS Đông Bình về mức độ nội dung ở phần vật lí lớp 8 nâng cao còn gặp nhiều khó khăn như sau:
Chưa biết cách diễn đạt được kiến vật lí về các lĩnh vực nêu trên.
Chưa biết cách suy luận một cách chặt chẽ về các kiến thức có liên quan.
Chưa biết cách kết hợp nhiều kiến thức khác nhau để giải một bài tập nâng.
Từ những lý do trên tôi chọn chuyên đề:
“HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO Ở PHẦN VẬT LÝ 8 ”, nhằm giúp học sinh nắm được kiến thức và các bài tập nâng cao để giải bài tập vật lí.
2. Mô tả nội dung:
Trong chương I: Cơ học, học sinh sẽ được tìm hiểu từ bài 1 đến 18. Trong chuyên đề này, học sinh tìm hiểu gồm những bài từ bài 7 đến bài 12, trọng tâm đi vào các bài tập về áp suất chất lỏng và bình thông nhau, lực đẩy Ácsimét và sự nổi. Lý do vì trong chương trình THCS chuyên đề về áp suất chất lỏng là một phần rất quan trọng của chương trình; phần kiến thức về bình thông nhau là một chuyên đề hay và khó; đó là một chuyên đề trong chương trình giảng dạy nâng cao hay bồi dưỡng học sinh giỏi THCS. Những bài tập về bình thông nhau luôn là công cụ tốt để rèn luyện trí thông minh, tư duy, sáng tạo và khả năng liên hệ thực tế.
Theo chương trình mới, phần áp suất chất lỏng, áp suất khí quyển được giảm nhẹ một cách đáng kể với chương trình cũ. Cụ thể là chường trình mới bỏ được định luật Pascal, không xét áp suất chất khí đựng trong bình, không mở rộng áp dụng lực đẩy Ácsimét cho chất khí. Chỉ có hai kết luận về chất lỏng được áp dụng mở rộng cho không khí trong khí quyển, đó là trong chất khí, áp suất cũng tác dụng theo mọi phương với áp suất khí quyển phụ thuộc vào độ cao của cột không khí.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
1. Những kiến thức cơ bản
a. Áp suất
Tập hợp các bài tìm hiểu về áp suất gây ra bởi chất rắn, chất lỏng và chất khí của chương trình vật lí 8 được bắt đầu bằng bài hình thành khái niệm áp suất. Các thí nghiệm dùng để hình thành khái niệm áp suất trong bài đều được dựa trên đặc điểm truyền áp lực của chất rắn.Do chương trình không yêu cầu đưa ra cơ chế cũng như đặc điểm của sự truyền áp lực và áp suất của các chất khác nhau, nên ở bài này và những bài sau chỉ dựa vào một số thí nghiệm và quan sát hằng ngày để nhận biết sự tồn tại của áp suất và ý nghĩa của chúng trong đời sống kỹ thuật.
Những vấn đề cơ bản của bài này là cho học sinh hiểu được:
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
Áp suất được tính bằng công thức:
p =
Trong đó, p là áp suất, F là áp lực tác dụng lên mặt bị ép có diện tích là S.
Đơn vị của áp suất là Pascal (Pa): 1Pa = 1Nm2
b. Áp suất của chất lỏng – bình thông nhau.
Áp suất của chất lỏng có những đặc điểm sau đây:
Tại một điểm trong lòng chất lỏng, áp suất tác dụng theo mọi phương và có giá trị như nhau.
Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng cách mặt thoáng của chất lỏng một độ cao h được tính theo công thức:
p = d.h
Trong đó: h là độ sâu được tính từ điểm tính áp suất đến mặt thoáng chất lỏng.
d là trọng lượng riêng của chất lỏng.
Bình thông nhau:
Xem thêm

42 Đọc thêm

TÍCH HỢP MÔN VẬT LÍ VÀO GIẢI BÀI TOÁN LẬP PHƯƠNG TRÌNH

TÍCH HỢP MÔN VẬT LÍ VÀO GIẢI BÀI TOÁN LẬP PHƯƠNG TRÌNH

1. Tên hồ sơ dạy học:
“Vận dụng kiến thức Toán vào giải bài toán
bằng cách lập hệ phương trình liên quan đến môn vật lý”
2. Mục tiêu dạy học:
Kiến thức:
Học sinh giải được bài toán bằng cách lập hệ phương trình (hoặc lập phương trình) có nội dung về các bài tập liên quan đến chuyển động (môn vật Lí ).
Kĩ năng:
Học sinh thực hiện được quy trình giải toán bằng cách lập hệ phương trình (hoặc lập phương trình)
Học sinh có năng lực vận dụng toán vào giải các bài tập vật lí về nội dung chuyển động từ đó các em có thể liên hệ đến cách giải các bài toán có nội dung môn Hóa.
Thái độ:
Học sinh yêu thích hơn môn Toán và môn Vật Lí, học sinh biết giải bài toán liên quan đến vấn đề trong thực tế (qua bài toán học sinh có sự hiểu biết thêm về các địa danh của đất nước, các khoảng cách địa lí giữa các địa danh trên đất nước mình ngoài ra giáo viên có giới thiệu thêm về vận tốc các loại xe như Mô tô, ô tô trên thực tế cũng như vận tốc cho phép theo quy định về luật giao thông….
3. Đối tượng dạy học:
Bài học này áp dụng cho học sinh khối 9 gồm tất cả học sinh các lớp 93,96…..
môn Đại số tuần 22,23 từ tiết 43 đến 46
(Có thể mở rộng cho đại số 8 tuần 24,25 từ tiết 53 đến tiết 55 hoặc đại số 9 tuần33 tiết 65, 66 )
4. Ý nghĩa của bài học:
Học sinh giải được bài toán bằng cách lập hệ phương trình nói chung đặc biệt hiểu rỏ cách giải các bài tập liên quan đến chuyển động (môn vật Lí ).
Học sinh yêu thích hơn môn Toán và có kiến thức toán để giải các bài tập ở các môn Lí và Hóa
5.Thiết bị dạy học, học liệu:
Thước thẳng, máy tính bỏ túi, bảng phụ, sách giáo khoa, sách bài tập Toán 9
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:
Xem thêm

10 Đọc thêm

Hệ thống bài tập định tính vật lí THPT phần điện học và một số vận dụng trong dạy học vật lí lớp 11 12 THPT

HỆ THỐNG BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH VẬT LÍ THPT PHẦN ĐIỆN HỌC VÀ MỘT SỐ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ LỚP 11 12 THPT

Nghiên cứu cơ sở lí luận về bài tập định tính trong dạy học vật lí. Xây dựng được hệ thống bài tập định tích vật lí phần điện học 11 12 THPT. Gợi ý vận dụng bài tập định tính trong dạy học vật lí vào một số bài học cụ thể. Thiết kế các trò chơi củng cố kiến thức mỗi chương. Nghiên cứu cơ sở lí luận về bài tập định tính trong dạy học vật lí, mối liên hệ giữa hoạt động giải bài tập định tính và việc thực hành các thao tác tư duy, các hành động suy luận logic. Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kỹ năng phần điện học phần điện học 11 12 THPT nhằm tạo cơ sở xây dựng hệ thống bài tập định tính. Xây dựng hệ thống bài tập định tính phần điện học 11 12 THPT theo định hướng đã đề ra. Gợi ý vận dụng bài tập định tính vào một số tiết dạy cụ thể. Thiết kế các trò chơi củng cố kiến thức mỗi chương.
Xem thêm

107 Đọc thêm

BÀI 17. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ

BÀI 17. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN - LEN-XƠ

CÁC BƯỚC GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ:B1: Tóm tắt (lưu ý đổi đơn vị nếu cần)B2: Tìm công thức để giải từng phần(có nhiềucông thức để giải chọn công thức phù hợp nhất,căn cứ vào những yếu tố đã cho tìm yếu tố chưabiết)B3: Trình bày lời giải(chọn cách trình bày ngắngọn nhất)B4: Kiểm tra lại kết quảHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Xem lại các dạng bài tập đã chữa.- Bài tập về nhà:*HS cả lớp: 2, 3 (SGK/48)*HS khá - giỏi: 16-17.11 – 16-17.14 (SBT/44)- Tiết sau chữa bài tập tiếp.Bài 2: Một ấm điện có ghi 220V – 1000W đượcsử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lítnước từ nhiệt độ ban đầu 200C. Hiệu suất củaấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp đểđun sôi nước được coi là có ích.a, Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôilượng nước trên, biết nhiệt dung riêng củanước là 4200J/kg.K.b, Tính nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra khi
Xem thêm

8 Đọc thêm

Bài giảng đại cương về polyme

BÀI GIẢNG ĐẠI CƯƠNG VỀ POLYME

1. Kiến thức
Biết được:
- Định nghĩa, phân loại và danh pháp của polime.
- Cấu trúc, tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của polime.
- Một số phương pháp tổng hợp polime.
2. Kỹ năng
- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.
- Viết các phương trình hóa học tổng hợp một số polime thông dụng.
- Phân biệt được polime thiên nhiên và polime tổng hợp hoặc nhân tạo.
- Giải bài tập có nội dung liên quan.

14 Đọc thêm

CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA VŨ KHẮC NGỌC

CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA VŨ KHẮC NGỌC

công thức giải nhanh bài tập vật lí 12
cong thuc giai nhanh bai tap sinh hoc hay va day du nhat on thi dai hoc
công thức giải nhanh bài tập hóa học hữu cơ
công thức giải nhanh bài tập hoán vị gen
công thức giải nhanh bài tập sinh học 12
công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học
các công thức giải nhanh bài tập hóa học
công thức giải nhanh bài tập hóa học
công thức giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học
một số công thức giải nhanh bài tập hóa học
Xem thêm

7 Đọc thêm

SKKN2016 cấp thành phố “KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH – LỚP 9”

SKKN2016 cấp thành phố “KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH – LỚP 9”

SKKN thành phố “KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINHPHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH – LỚP 9”A. ĐẶT VẤN ĐỀI. TÊN ĐỀ TÀI“KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINHPHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH – LỚP 9”II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Trong việc nâng cao chất lư¬ợng giáo dục nói chung và chất lư¬ợng bộ môn Vật lý nói riêng. Việc cải tiến ph¬ương pháp dạy học là một nhân tố quan trọng, bên cạnh việc bồi dư¬ỡng kiến thức chuyên môn, việc phát huy tính tích cực của học sinh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì xét cho cùng công việc giáo dục phải đ¬ược tiến hành trên cơ sở tự nhận thức, tự hành động, việc khơi dậy phát triển ý thức năng lực tư¬ duy, bồi dư¬ỡng phương pháp tự học là con đ¬ường phát triển tối ư¬u của giáo dục. Cũng nh¬ư trong học tập các bộ môn khác, học Vật lí lại càng cần phát triển năng lực tích cực, năng lực tư¬ duy của học sinh để không phải chỉ biết mà còn phải hiểu để giải thích hiện tư¬ợng Vật lí cũng nh¬ư áp dụng kiến thức và kỹ năng vào các hoạt động trong cuộc sống gia đình và cộng đồng.Trong khuôn khổ nhà trư¬ờng phổ thông, bài tập Vật lí thư¬ờng là những vấn đề không quá phức tạp, có thể giải đư¬ợc bằng những suy luận lôgíc, bằng tính toán hoặc thực nghiệm dựa trên cơ sở những quy tắc Vật lí, phư¬ơng pháp Vật lí đã quy định trong ch¬ương trình học. Như¬ng bài tập Vật lí lại là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học Vật lí.Việc giải bài tập Vật lí giúp củng cố đào sâu, mở rộng những kiến thức cơ bản của bài giảng, xây dựng củng cố kỹ năng kỹ xảo vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, là biện pháp quý báu để phát triển năng lực tư¬ duy của học sinh, có tác dụng sâu sắc về mặt giáo dục t¬ư tư¬ởng, đạo đức lớn. Vì thế trong việc giải bài tập Vật lí không chỉ là tìm ra đáp số mà thông qua bài tập vật lý học sinh hiểu đư¬ợc sâu sắc hơn các khái niệm, định luật Vật lí, vận dụng chúng vào những vấn đề thực tế trong cuộc sống, trong lao động.Vừa qua cùng với sự đổi mới ph¬ương pháp dạy học chung của ngành giáo dục, đồng thời bản thân cũng tự kiểm tra, tổng kết tình hình dạy học Vật lí, cùng với việc tiếp thu các chuyên đề, thấy đư¬ợc tác dụng giáo dư¬ỡng và giáo dục rất lớn đối với học sinh khi giải bài tập Vật lí. Từ đó vận dụng vào quá trình giảng dạy, tôi thấy có hiệu quả hơn so với trư¬ớc đây, chất lư¬ợng học sinh đư¬ợc nâng cao rõ rệt.Xuất phát từ những lí do trên, tôi quyết định chọn đề tài: kinh nghiệm hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập về thấu kính lớp 9” nhằm giúp học sinh nắm chắc được kiến thức cơ bản, mở rộng và hiểu sâu kiến thức. Từ đó nâng cao được chất lượng bộ môn Vật lí và biết vận dụng vào thực tế.III. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.Thực tế qua các năm dạy chương trình Vật lý lớp 9 ở trường THCS nơi tôi công tác bản thân nhận thấy: Việc dạy học Vật lí trong trường phổ thông hiện nay chưa phát huy được hết vai trò của bài tập Vật lí trong thực hiện các nhiệm vụ dạy học. Dạy học sinh giải bài tập Vật lí là một công việc khó khăn và ở đó bộc lộ rõ nhất trình độ của người giáo viên trong việc hướng dẫn hoạt động trí tuệ của học sinh. Các bài toán quang hình học lớp 9 nói chung và các bài tập về thấu kính nói riêng mặc dù chiếm một phần nhỏ trong chương trình Vật lý 9, nhưng đây là loại toán các em hay lúng túng, nếu các em được hướng dẫn một số điểm cơ bản thì những loại toán này không phải là quá khó. Kiến thức về thấu kính chính là cơ sở khoa học cho một số ứng dụng quan trọng của phần quang học trong đời sống. Do vậy bài tập về thấu kính còn giúp học sinh củng cố kiến thức về thấu hính từ đó hiểu và giải thích được các ứng dụng trong cuộc sống tạo niềm tin và say mê nghiên cứu khoa học. Nếu học sinh nắm rõ phương pháp giải bài tập này thì cũng biết cách giải về các bài tập quang hình khác như bài tập về các ứng dụng trong máy ảnh, kính lúp, kính lão, kính cận …. Xuất phát từ tầm quan trọng của bài tập về thấu kính đối với bài tập quang hình học. Tôi thấy rằng việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh giải bài tập về thấu kính là việc làm hết sức cần thiết.IV. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI.Hình thành cho học sinh một cách tổng quan về phương pháp giải một bài tập về thấu kính, từ đó các em có thể vận dụng một cách thành thạo và linh hoạt trong việc giải các bài tập ứng dụng quang hình học khác, nâng cao hiệu quả của bài tập, giúp các em nắm vững kiến thức trong quá trình học tập. V. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI THỜI GIAN NGHIÊN CỨU . Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp giải bài tập về thấu kính lớp 9 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện với học sinh khối 9 trường THCS nơi tôi công tác. Thời gian thực hiện: Đầu học kỳ II năm học 2015 – 2016VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. Nghiên cứu lí luận về phương pháp giải bài tập về thấu kính. Nghiên cứu lí luận về sử dụng bài tập vật lí trong dạy học Vật lí. Nghiên cứu chương trình nội dung kiến thức các bài học phần quang học trong vật lí lớp 9 Nghiên cứu tình hình dạy và học Vật lí. Đặc biệt quan tâm đến hoạt động sử dụng bài tập về thấu kính.VII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.1. Nghiên cứu lí luận. Cụ thể là nghiên cứu các vấn đề: Các tài liệu liên quan tới việc sử dụng bài tập thấu kính trong dạy học Vật lí. Lí luận về sử dụng bài tập về thấu kính trong dạy học. Các tài liệu nói về phương pháp giải bài tập Vật lí nói chung.2. Phương pháp điều tra sư phạm. Điều tra gián tiếp bằng cách sử dụng các bài kiểm tra có nội dung kiến thức và thời gian ngắn. Điều tra gián tiếp bằng cách giao bài tập về nhà.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm. Áp dụng đề tài vào dạy học thực tế thông qua các tiết bài tập hoặc phần vận dụng trong bài lí thuyết từ đó thu thập thông tin để điều chỉnh cho phù hợp.B. NỘI DỤNGCHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬNNhững về bài thấu kính trong chương trình vật lí lớp 9 nằm trong 4 tiết lí thuyết nhưng lại có vai trò quan trọng trong cả chương Quang học và đặc biệt nó là nền tảng kiến thức cho các bài ứng dụng như: Sự tạo ảnh trong máy ảnh, Mắt, Mắt cận và mắt lão, kính lúp. Mặc dù các em đã học phần quang ở năm lớp 7, nhưng chỉ là những khái niệm cơ bản, cho nên những bài toán loại này vẫn còn mới lạ đối với học sinh. Mặc dù không quá phức tạp đối với học sinh lớp 9 nhưng vẫn tập dần cho học sinh có kỹ năng định hướng về kiến thức và bài giải một cách có hệ thống, có khoa học, dễ dàng thích ứng với các bài toán quang hình học đa dạng hơn ở các lớp cấp trên sau này .I. VAI TRÒ CỦA BÀI TẬP VẬT LÍ......
Xem thêm

Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ VẬT LÍ 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ VẬT LÍ 12

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ
GIAO THOA SÓNG CƠ VẬT LÍ 12

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong quá trình dạy học Vật lí 12 lớp cơ bản ở trường THPT Võ Trường Toản tôi thấy hầu hết các em không thích học mônVật lí. Các em cho rằng môn học này khó, khi làm bài tập có quá nhiều công thức để nhớ, hiểu và vận dụng. Chính vì thế một số bộ phận không nhỏ các em học sinh không đam mê học môn Vật lí dẫn đến kết quả học tập của các em chưa cao.
Kiến thức Vật lí 12 có nhiều phần khó trong đó phần giao thoa sóng cơ là một trong những phần khó và rộng, học sinh rất dễ nhầm lẫn dẫn đến một số bộ phận học sinh lớp 12 không nắm vững kiến thức, vận dụng làm bài tập chưa thành thạo. Mặt khác trong những năm gần đây, hầu hết các Sở Giáo Dục, các trường THPT đều lựa chọn ra đề kiểm tra môn Vật lí theo hướng trắc nghiệm khách quan, kì thi tốt nghiệp THPT và ĐH – CĐ, đề thi môn Vật lí cũng vậy. Với hình thức thi này đòi hỏi các em học sinh phải trả lời các câu hỏi trong thời gian rất ngắn và phải chọn đáp án thật chính xác. Làm thế nào để đáp ứng được các tiêu chí này? Đó là phải phân dạng các bài tập và đưa ra phương pháp giải một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Chính vì thế tôi quyết định lựa chọn đề tài “Phân loại và phương pháp giải nhanh các bài tập về giao thoa sóng cơ Vật lí 12”
Giao thoa sóng cơ là một lĩnh vực rất rộng, trong đề tài này tôi chỉ đề cập đến các dạng bài tập cơ bản về giao thoa sóng cơ trong sách giáo khoa Vật lí 12, trong sách bài tập Vật lí 12 cơ bản, các dạng bài tập về giao thoa sóng cơ thường gặp trong các đề thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng.
II. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lí luận
Môn vật lý là môn nghiên cứu những quy luật, hiện tượng xảy ra trong đời sống. Nếu nắm rõ được các quy luật, hiểu rõ hiện tượng là có thể hiểu và tìm được hướng giải cho bài toán vật lý. Phần còn lại là áp dụng công thức đã học cùng với những dữ kiện của đề bài, thêm một chút tính toán; học sinh có thể giải bài tập Vật lý. Điều quan trọng là phải hiểu rõ công thức để không tính sai và tính nhầm.
Đối với bộ môn Vật lí ở trường phổ thông, việc vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập sẽ giúp học sinh hiểu một cách sâu hơn các quy luật, hiện tượng vật lí, đồng thời hình thành kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp…từ đó tư duy của các em sẽ được phát triển hơn. Đặc biệt việc vận dụng bài tập Vật lí sẽ giúp các em cũng cố kiến thức một cách có hệ thống và trong các tình huống cụ thể các em có thể giải quyết yêu cầu một cách nhanh gọn và chính xác.
Đã có nhiều tác giả đề cập đến việc giải bài tập vật lí chương Sóng cơ Vật lí 12 như: “Phân loại và phương pháp giải chi tiết bài tập trắc nghiệm Vật lí 12” của các tác giả Trần Thanh Bình, “Hệ thống kiến thức chương sóng âm và sóng cơ” của tác giả Huỳnh Thế Xương , “Phương pháp giải nhanh các bài toán Vật lí” của các tác giả Trần Ngọc – Trần Hữu Giang, “Giải toán tự luận và trắc nghiệm dao động và sóng cơ học” của tác giả Lê Văn Thông…..
Tuy nhiên các tài liệu này thường nói một cách chung chung, việc phân dạng bài tập còn ít và chưa thật cụ thể theo từng dạng.
Chính vì thế, đề tài “Phân loại và phương pháp giải nhanh các bài tập về giao thoa sóng cơ Vật lí 12” sau đây sẽ phân loại một cách cụ thể, đồng thời hướng dẫn phương pháp giải nhanh để đáp ứng được với các kì thi kiểm tra trắc nghiệm trong trường THPT, kiểm tra học kì, thi tốt nghiệp, ĐH CĐ
Xem thêm

33 Đọc thêm