NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HOA KỲ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HOA KỲ":

Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã hoạt động và phát triển qua 45 năm, được đánh giá là một trong những ngân hàng có công nghệ hiện đại nhất trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, sớm áp dụng công nghệ tiên tiến theo mô hình ngân hàng bán lẻ. Tuy nhiên, thị phần bán lẻ của Ngân hàng ng[r]

123 Đọc thêm

Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam ,Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam ,Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP[r]

93 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20082013Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 0141963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hà[r]

17 Đọc thêm

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN _COVER PAGE

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN _COVER PAGE

TRANG 1 TRỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƠNG   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  ĐỀ TÀI: QUAN HỆ THƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Giáo viên hớng dẫn :[r]

1 Đọc thêm

GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Nghiệp vụ cơ bản nhất của Ngân hàng thương mại là huy động vốn và cho vay vốn. Trong đó, nghiệp vụ cho vay được xem là nghiệp vụ quan trọng mang lại[r]

89 Đọc thêm

Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU
Theo quy định trong điều 14 Quy chế 25 của trường Đại học Ngoại thương về việc thực tập giữa khóa của sinh viên, em đã liên hệ và được nhận thực tập tại Phòng Thanh toán quốc tế c[r]

28 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận tổng quan về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy[r]

106 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đi cùng với xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại ở nước ta đang từng bước chuyên môn hoá các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nhanh chóng tiếp cận và phát triển dịch vụ ngân hàng.
Dịch vụ ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh[r]

81 Đọc thêm

ngoại thương việt nam

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ngoại thương việt nam

16 Đọc thêm

Những thành tựu đạt được và phương hướng phát triển trong thời gian tới của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang

Lời mở đầu 3
Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4
1. Sù ra đời của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4
2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4
3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban CHíNH : 6
3.1 Phòng Bảo Lãnh 6
3.2 Phòng đầu tư dự án. 7
3.3[r]

26 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Bài luận văn dưới đây sẽ phân tích cho chúng ta thấy được năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam đạt đến mức độ nào. Xem thêm các thông tin về Luận văn tốt nghiệp: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại đây

86 Đọc thêm

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam[r]

75 Đọc thêm

báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2008

báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công[r]

21 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại SGD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận chung về bảo lãnh Ngân hàng.
Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

62 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI[r]

32 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

TRANG 8 Giúp Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề kinh tế đối ngoại, ngoại thương và ngoại hối tại thành phố Hà Nội và phối hợp với Chi nhánh Ngân Hàng Nhà N[r]

30 Đọc thêm

VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG[r]

22 Đọc thêm

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

•Thành lập các hiệp hội để ngăn cản sự ép giáNâng cao chất lượng hàng nông sản thông qua mô hình liên kết 4 nhà2.Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa cao, hàng xuấtkhẩu nhưng nguyên liệu đầu vào chủ yếu dựa vào nhập khẩu••Khuyến khích các DN trong nước sử dụng nguyên liệu trong nước[r]

16 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XK ĐIỀU VIỆT NAM SANG HOA KỲ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XK ĐIỀU VIỆT NAM SANG HOA KỲ

Cây đào lộn hột hay còn gọi là cây điều, có tên khoa học là AnacardiumOccidentale, tên tiếng Anh là Cashew. Cây điều có xuất xứ từ Mỹ Latinh, thoạt đầu chỉ làcây mọc hoang dại, đến nay đã được trồng rộng rãi ở khắp các nước nhiệt đới, đặc biệt làcác vùng nhiệt đới ven biển. Cây điều được đưa vào trồ[r]

27 Đọc thêm

NGHIÊN CỨTIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

NGHIÊN CỨTIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Thị trường sữa tại Việt Nam vô cùng sôi động với sự phát triển không ngừng của các ông lớn về mặt hàng này như Vinamilk, Nutifood, Hanoimilk,.. cùng với đó là sự xuất hiện của những thương hiệu sữa mới nhưng đã khá thành[r]

30 Đọc thêm