NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HOA KỲ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HOA KỲ":

Luận văn thạc sỹ: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã hoạt động và phát triển qua 45 năm, được đánh giá là một trong những ngân hàng có công nghệ hiện đại nhất trong số các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, sớm áp dụng công nghệ tiên tiến theo mô hình ngân hàng bán lẻ. Tuy nhiên, thị phần bán lẻ của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chưa cao và đang dần bị chia sẻ với các đối thủ cạnh trên thị trường, hoạt động kinh doanh chủ yếu vẫn là các dịch vụ truyền thống, chưa khai thác tối đa lợi thế công nghệ ngân hàng hiện đại. Khi chuyển sang mô hình cổ phần hoá, định hướng tất yếu của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam là phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Xem thêm

123 Đọc thêm

Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam ,Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam ,Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam Đề tài giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam

93 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 - 2013

PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20082013Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 0141963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng TMCP vào ngày 0262008 sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.
Xem thêm

17 Đọc thêm

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN _COVER PAGE

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN _COVER PAGE

TRANG 1 TRỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƠNG KHOA KINH TẾ NGOẠI THƠNG   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  ĐỀ TÀI: QUAN HỆ THƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Giáo viên hớng dẫn :[r]

1 Đọc thêm

GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

GIÁM SÁT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI SỞ GIAO DỊCH NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng. Nghiệp vụ cơ bản nhất của Ngân hàng thương mại là huy động vốn và cho vay vốn. Trong đó, nghiệp vụ cho vay được xem là nghiệp vụ quan trọng mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng.
Hoạt động tín dụng vốn tiềm ẩn những rủi ro. Bên cạnh đó, việc đầu tư vốn vào những đơn vị sản xuất kinh doanh yếu kém, không hiệu quả, sử dụng vốn sai mục đích…gây ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, nguy cơ nợ xấu và lạm phát gia tăng là điều khó tránh. Thực trạng này có liên quan chặt chẽ đến chất lượng giám sát kiểm soát tín dụng. Vì vậy, nâng cao chất lượng giám sát và kiểm soát tín dụng là vấn đề sống còn đối với ngành ngân hàng nói riêng và của toàn xã hội nói chung.
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam là một chi nhánh cấp 1 lớn nhất toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, trong năm 2014 đóng góp hơn 7% thu nhập trước thuế cho toàn Ngân hàng. Tuy nhiên, tình trạng nợ xấu của Sở cũng thực sự lớn, ngoài nguyên nhân khách quan của nền kinh tế thì chất lượng giám sát tín dụng cũng là một nguyên nhân quan trọng. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả quyết định chọn đề tài “Giám sát tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.
2.Tổng quan về đề tài nghiên cứu
Trong thời gian qua, có nhiều đề tài nghiên cứu đến hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại các chi nhánh khác nhau và ở các giai đoạn khác nhau; tuy nhiên các đề tài này chỉ mới tiếp cận hoạt động tín dụng trên giác độ như: marketing, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng, ....Cụ thể như sau:
Luận văn thạc sĩ “Hoàn thiện hoạt động marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Vũ Ngọc Trinh, bảo vệ tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2011, nghiên cứu hoạt động marketing của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam giai đoạn từ 2005-2010.
Luận văn thạc sĩ “Mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – CN Gia Lai” của tác giả Điền Nguyên, bảo vệ tại Trường Đại học Đà Nẵng năm 2012, nghiên cứu hoạt động phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- CN Gia Lai giai đoạn từ 2009-2011.
Luận văn thạc sĩ “Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Thị Anh Đào, bảo vệ tại Trường Đại học Đà Nẵng năm 2012, nghiên cứu rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam – CN Đà Nẵng giai đoạn từ 2009-2011.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đều nghiên cứu về các hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện về giám sát tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, đặc biệt là sau giai đoạn khủng hoảng năm 2008-2009
3.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục tiêu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về giám sát tín dụng và đánh giá hiện trạng giám sát tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam luận văn đề xuất giải pháp tăng cường giám tín dụng đối với nhóm khách hàng này tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
-Nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận về giám sát tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.
-Phân tích và đánh giá thực trạng giám sát tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam những vấn đề đạt được và còn tồn tại, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó.
-Đề xuất giải pháp và kiến nghị góp phần tăng cường giám sát tín dụng đới với khách hàng doanh nghiệp Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam trong thời gian tới.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu của luận văn là lý luận và thực tiễn về giám sát tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.
4.2Phạm vi nghiên cứu
-Phạm vi nội dung: Nghiên cứu nội dung giám sát tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp.
-Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.
-Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực tiễn từ năm 2010 đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

5.Phương pháp nghiên cứu
Xuất phát từ những nguyên lý chung, luận văn vận dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp luận duy vật biện chứng, quan sát, thống kê, phân tích và so sánh… làm phương pháp luận cho việc nghiên cứu.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về giám sát tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng giám sát tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường giám sát tín dụng đối với khách hàng tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Xem thêm

89 Đọc thêm

Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU
Theo quy định trong điều 14 Quy chế 25 của trường Đại học Ngoại thương về việc thực tập giữa khóa của sinh viên, em đã liên hệ và được nhận thực tập tại Phòng Thanh toán quốc tế của Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2962009 đến 3172009.
Trong quá trình học tập tại nhà trường cũng như trong 5 tuần thực tập tại Phòng Thanh toán của Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, em nhận thấy việc thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu bằng phương pháp tín dụng chứng từ (LC) là rất phổ biến, và được các bên tin tưởng áp dụng. Mặt khác, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng có uy tín hàng đầu và đã có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này tại Việt Nam và nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ phía khách hàng. Chính vì thế, em đã chọn đề tài “Hoạt động thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua”.
Bài báo cáo gồm 3 phần chính:
Chương I : Khái quát về Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Chương II : Tình hình thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Chương III : Một số đề xuất nhằm phát triển hoạt động thanh toán bằng tín dụng chứng từ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình về mặt tài liệu cũng như ý kiến đóng góp của cán bộ Phòng Thanh toán quốc tế Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, sự hướng dẫn tận tình của chị Nguyễn Thu Phương. Và xin đặc biệt cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Thu Trang đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này.
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
1. Lịch sử hình thành Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
a) Lịch sử hình thành
Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam là đơn vị trực thuộc Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Sở Giao dịch Vietcombank được thành lập theo quyết định số 1215QĐNHNTTCCBĐT ngày 28122005 và hoạt động theo Quyết định số 1234QĐNHNTTCCBĐT ngày 30122005. Lúc đó, Sở Giao dịch trực thuộc Hội Sở chính của Vietcombank.
Tháng 52006, Sở Giao dịch Vietcombank tách ra hoạt động như một đơn vị độc lập so với Hội Sở chính. Đến ngày 05062008 Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam được chuyển đổi thành Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam theo Quyết định số 431QĐNHNTTCCBĐT ngày 0562008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng cổ phần thương mại Ngoại thương Việt Nam.
Như vậy, Sở Giao dịch là một chi nhánh của Vietcombank và không có tư cách pháp nhân, được Vietcombank ủy quyền, kinh doanh trên các lĩnh vực được phép. Từ khi thành lập cho đến nay, Sở Giao dịch Vietcombank luôn khẳng định được vị thế “anh cả” trong đại gia đình Vietcombank. Không chỉ hoạt động như một chi nhánh của Vietcombank với thị phần lớn trong nhiều lĩnh vực tại Hà Nội, Sở Giao dịch còn là nơi tiên phong thực hiện các chủ trương chính sách của Vietcombank, đi đầu trong việc thử nghiệm và triển khai các sản phẩm mới cũng như thực hiện một số nghiệp vụ đặc thù khác. Trong thời gian qua, Sở Giao dịch luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Vietcombank về quy mô huy động vốn, ngay cả trong những thời điểm̀ công tác huy động vốn gặp nhiều khó khăn.
b) Chức năng và nhiệm vụ
Theo Quy chế tổ chức và hoạt động thuộc Quyết định số 1234QĐNHNTTCCBĐT ngày 30122005, Sở Giao dịch có những chức năng sau:
Huy động vốn
Cho vay
Vay nợ viện trợ
Dịch vụ hối đoái và dịch vụ thẻ
Bảo lãnh
Dịch vụ thanh toán gồm có thanh toán quốc tế và thanh toán nội địa.
Xét duyệt cho vay, kiểm tra xử lý
Chiết khấu và cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác
Các hoạt động khác
Tuy nhiên, Sở Giao dịch không được phép tham gia vào lĩnh vực kinh doanh chứng khoán và thị trường tiền tệ liên ngân hàng trừ khi được sự cho phép của Ngân hàng Ngoại thương trung ương.
2. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
Theo quyết định số 1235QĐNHNTTCCB ngày 30122005 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, cơ cấu tổ chức hoạt động của Sở giao dịch Vietcombank như sơ đồ sau:
Xem thêm

28 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỞI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận tổng quan về năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gởi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Xem thêm

106 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Đi cùng với xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các ngân hàng thương mại ở nước ta đang từng bước chuyên môn hoá các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nhanh chóng tiếp cận và phát triển dịch vụ ngân hàng.
Dịch vụ ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng, đem lại tiện ích cho người dân, thúc đẩy chu chuyển vốn trong xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Sự phát triển của công nghệ ngân hàng, sự đòi hỏi cao hơn của khách hàng tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại. Chính sự cạnh tranh gay gắt trong ngành ngân hàng đòi hỏi mỗi ngân hàng thương mại phải lựa chọn cho mình một hướng đi cụ thể.
Với mục tiêu chung của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam là trở thành ngân hàng tầm cỡ quốc tế ở khu vực trong thập kỷ tới, hoạt động đa năng, kết hợp với điều kiện kinh tế thị trường, thực hiện tốt phương châm “Luôn mang đến cho khách hàng sự thành đạt” trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói riêng đang trong quá trình hội nhập, Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã phát triển với nhiều dịch vụ khác nhau phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa. Tuy nhiên trên thực tế số lượng các dịch vụ còn hạn chế, chất lượng các dịch vụ vẫn còn một số bất cập, thách thức vẫn còn phía trước. Nhằm tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế cạnh tranh cùng với chiến lược phát triển của Sở Giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” được lựa chọn.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
-Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển các dịch vụ ngân hàng.
-Nghiên cứu thực trạng dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những thuận lợi, thành công cũng như khó khăn, hạn chế trong phát triển dịch vụ, qua đó tìm hiểu được những nguyên nhân của hạn chế đó.
-Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch -Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.
3. Phạm vi nghiên cứu
-Phạm vi không gian: tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
-Phạm vi thời gian: Trong thời gian khoảng từ năm 2007 đến 2009
-Nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng cung ứng và phát triển dịch vụ ngân hàng của Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Các dịch vụ ngân hàng ở đây giới hạn trong phạm vi là các dịch vụ mà Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cung ứng cho các khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp
4. Phương pháp nghiên cứu
Xuất phát từ quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, luận văn sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, tư duy lô gíc và điều tra để làm rõ nội dung nghiên cứu của đề tài.5. Những đóng góp mới của luận văn:
-Làm rõ thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những vấn đề cần giải quyết và nguyên nhân.
-Đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng trong thời gian tới.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục bảng, biểu đồ, tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày với ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng
Chương 2: Thực trạng dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Xem thêm

81 Đọc thêm

ngoại thương việt nam

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

ngoại thương việt nam

16 Đọc thêm

Những thành tựu đạt được và phương hướng phát triển trong thời gian tới của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

MỤC LỤC
Trang

Lời mở đầu 3
Phần I: Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4
1. Sù ra đời của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4
2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 4
3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban CHíNH : 6
3.1 Phòng Bảo Lãnh 6
3.2 Phòng đầu tư dự án. 7
3.3 Phòng tín dụng ngắn hạn 8
3.4 Phòng thanh toán thẻ… 9
4. Các hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 9
Phần II: Những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và phương hướng phát triển trong thời gian tới của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 11
1. Những thành tựu Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã đạt được : 11
2. Phương hướng, nhiệm vụ của NHNTVN trong những năm tới 24
Kết luận 26
Xem thêm

26 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Bài luận văn dưới đây sẽ phân tích cho chúng ta thấy được năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam đạt đến mức độ nào. Xem thêm các thông tin về Luận văn tốt nghiệp: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại đây

86 Đọc thêm

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam Giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam
Xem thêm

75 Đọc thêm

báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2008

báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008 báo cáo thường niên công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam năm 2008
Xem thêm

21 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại SGD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI SGD NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận chung về bảo lãnh Ngân hàng.
Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tại Sở giao dịch ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

62 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANKTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VIETCOMBANK
Xem thêm

32 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI

TRANG 8 Giúp Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp những vấn đề kinh tế đối ngoại, ngoại thương và ngoại hối tại thành phố Hà Nội và phối hợp với Chi nhánh Ngân Hàng Nhà N[r]

30 Đọc thêm

VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VĂN hóa DOANH NGHIỆP của NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Xem thêm

22 Đọc thêm

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

•Thành lập các hiệp hội để ngăn cản sự ép giáNâng cao chất lượng hàng nông sản thông qua mô hình liên kết 4 nhà2.Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa cao, hàng xuấtkhẩu nhưng nguyên liệu đầu vào chủ yếu dựa vào nhập khẩu••Khuyến khích các DN trong nước sử dụng nguyên liệu trong nướcGiảm dần sự bảo hộ đối với DN trong nước3.Hiện tượng trốn thuế, buôn lậu còn nhiềuTheo VOVonline ngày 08/7/2011 về ‘’Doanh nghiệp trốn thuế’’Doanh nghiệp có vốn FDI: có gần 30% trong tổng số doanh nghiệp (DN) FDIđang hoạt động ở Việt Nam có kết quả kinh doanh lỗ liên tiếp trong 2 - 3 năm,thậm chí 5 năm. Nhưng nghịch lý là dù lỗ triền miên, các DN đó vẫn liên tục mởrộng sản xuất, kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, bà Phan ThịVịnh cho biết, qua theo dõi quyết toán thuế năm 2009 cho biết, 100% DN FDIđang hoạt động trên địa bàn tỉnh báo cáo… lỗ kéo dài. Có DN lỗ tới tận 10 nămtrời.Kiểm tra đối chiếu mới thấy, giá xuất khẩu của các DN này thấp hơn giáthành và giá nội tiêu rất nhiều lần. Hầu hết các DN này đều có công ty mẹ ở Đài
Xem thêm

16 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XK ĐIỀU VIỆT NAM SANG HOA KỲ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XK ĐIỀU VIỆT NAM SANG HOA KỲ

Cây đào lộn hột hay còn gọi là cây điều, có tên khoa học là AnacardiumOccidentale, tên tiếng Anh là Cashew. Cây điều có xuất xứ từ Mỹ Latinh, thoạt đầu chỉ làcây mọc hoang dại, đến nay đã được trồng rộng rãi ở khắp các nước nhiệt đới, đặc biệt làcác vùng nhiệt đới ven biển. Cây điều được đưa vào trồng ở Việt Nam từ thế kỷ 18. Điềulà cây có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới ven biển và thích hợp với những vùng có độ cao sovới mặt nước biển từ 600 trở lại. ở những vùng trồng điều này, nhiệt độ cao đều trongnăm, không có mùa đông lạnh, nhiệt độ trung bình trong năm từ 24 đến 280C, ánh sángdồi dào (trên 2000 giờ/năm), đây là nhân tố khí hậu có tính quyết định cho cây điều bởi vìđiều cần ánh sáng để ra hoa, kết quả cho năng suất cao. Ngoài ra, độ ẩm tương đối củakhông khí thấp trong vụ khô (vụ ra hoa) sẽ góp phần đưa lại năng suất cao, ít sâu bệnh.Cây điều không kén đất tốt, các loại đất có độ phì nhiêu thấp như đất đỏ vàng phát triểntrên sa thạch hoặc grannít, đất cát ven biển, đất xám phát triển trên phù sa cổ hoặc đágrannit bạc mầu, khô hạn đều thích hợp với điều kiện là thoát nước tốt, đất tương đối nhẹ,có tầng dầy khá. Như vậy, chúng ta có thể tận dụng những vùng đất còn bỏ hoang đểtrồng điều. Tuy nhiên, cũng cần tuân thủ những kỹ thuật cần thiết trong trồng điều. Nếutrồng điều một cách tùy tiện, bất chấp các yêu cầu kỹ thuật, coi điều như một cây bán dãsinh, sẽ dẫn đến những thất bại.1.1.2 Giới thiệu chung về ngành điều ở Việt NamViệt Nam là quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, thổ nhưỡng và khí hậu củaViệt Nam rất phù hợp cho sự phát triển của cây điều. Thấy được giá trị kinh tế của câyđiều, ngay từ những năm 1980, Đảng và Nhà nước đã bước đầu có sự quan tâm đến câyđiều, đặc biệt là công nghệ chế biến điều xuất khẩu – tại Hội nghị ngoại thương tổ chứctại tỉnh Sông Bé (cũ) vào năm 1982, cố Thủ tướng Phạm Hùng đã chỉ đạo cho ngànhngoại thương phải tổ chức chế biến và xuất khẩu hạt điều. Tuy nhiên thời kỳ này ViệtNam chủ yếu là xuất khẩu hạt điều thô, giá trị kinh tế thấp, thường xuyên bị ép giá ởnước ngoài.Phải đến năm 1990 ngành điều Việt Nam mới thực sự khởi sắc. Ngày 29/11/1990Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PhátBÀI TIỂU LUẬN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
Xem thêm

27 Đọc thêm

NGHIÊN CỨTIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

NGHIÊN CỨTIỂU LUẬN MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIÊU DÙNG SỮA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Thị trường sữa tại Việt Nam vô cùng sôi động với sự phát triển không ngừng của các ông lớn về mặt hàng này như Vinamilk, Nutifood, Hanoimilk,.. cùng với đó là sự xuất hiện của những thương hiệu sữa mới nhưng đã khá thành công như THtrue Milk. Bên cạnh các hãng sữa trong nước thì Việt Nam cũng là một thị trường vô cùng triển vọng cho các hãng sữa nước ngoài như Dutch Lady, Abort Hoa Kỳ, Nestle,…
Xem thêm

30 Đọc thêm