BÀI GIẢNG VỀ HẠNG CỦA MA TRẬN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI GIẢNG VỀ HẠNG CỦA MA TRẬN":

Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 Ma trận định mức

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: CHƯƠNG 1 MA TRẬN ĐỊNH MỨC

Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 ThS. Nguyễn PhươngBài giảng Đại số tuyến tính: Chương 1 Ma trận định mức trình bày về khái niệm ma trận, các phép toán trên ma trận, tính chất ma trận, ma trận con; định nghĩa định mức, tính định thức bằng các phép biến đổi sơ cấp, tìm hạng của ma trận bằng các phép biến đổi sơ cấp.pdf 46p cheap_12 08072014 0 0

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SÔ TUYẾN TÍNH

BÀI GIẢNG ĐẠI SÔ TUYẾN TÍNH

HẠNG CỦA MA TRẬNTs. Lê Xuân Trường (Khoa Toán Thống Kê)Ts. Lê Xuân TrườngKhoa Toán Thống KêHẠNG CỦA MA TRẬN1 / 10Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tínhXét hệ phương trình tuyến tínha11 x1 + a12 x2 + · · ·a1n xn = b1a21 x1 + a22 x2 + · · ·a2n xn = b2 ............................................am1 x1 + am2 x2 + · · ·amn xn = bm(*)Ta ký hiệua11

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 10 (THS. NGUYỄN TIẾN DŨNG)

BÀI GIẢNG THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH: CHƯƠNG 10 (THS. NGUYỄN TIẾN DŨNG)

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Chương 10: Kiểm định phi tham số cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon về trung vị của một tổng thể, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon trên 2 tổng thể trường hợp lấy mẫu cặp, KĐ Kruskal Wallism,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

17 Đọc thêm

Hệ thống bài tập hạng ma trận (giải chi tiết) Toán A3C3

HỆ THỐNG BÀI TẬP HẠNG MA TRẬN (GIẢI CHI TIẾT) TOÁN A3C3

Định nghĩa: Cho A là ma trận cấp mxn khác không. Hạng của ma trận A là số tự nhiên r, thỏa mãn các điều kiện sau:
 Tồn tại ít nhất một định thức con cấp r của ma trận A khác 0.
 Mọi định thức con cấp lớn hơn r (nếu có) của ma trận A đều bằng 0.
Nói cách khác hạng của ma trận chính là cấp cao nhất của các định thức con khác không của ma trận A. Hạng của ma trận A, ký hiệu là r(A) và rank(A).
Quy ước: Hạng của ma trận 0 bằng 0.
2. Ví dụ:
Tìm hạng của ma trận A sau:

Ma trận A có duy nhất một định thức cấp 4 và nó bằng 0. Tồn tại một định thức con cấp 3 của A là
. Vậy rank(A)=3
Xem thêm

19 Đọc thêm

Lập kế hoạch kinh doanh

LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

quy trình lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp sử dụng ma trận SWOT, phân tích môi trường bên trong bên ngoài doanh nghiệp.... bài giảng về phân tích kế hoạch kinh doanh cho công ty quy trình lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp sử dụng ma trận SWOT, phân tích môi trường bên trong bên ngoài doanh nghiệp.... bài giảng về phân tích kế hoạch kinh doanh cho công ty

24 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH HÌNH HỌC GIẢI TÍCH 1

Môn học gồm bốn chương. Chương 0 cung cấp cho người học những hiểu biết sơ
lược về nhóm, vành, trường, ... đủ để hiểu được các chương tiếp theo. Chương 1 và
chương 2 bước đầu tiếp cận ngôn ngữ trừu tượng về không gian vectơ và ánh xạ
tuyến tính. Chương 3 giới thiệu những khái niệm quan trọng của Đại số tuyến tính
như định thức, hạng của ma trận.

5 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 GV. Ngô Quang Minh

BÀI GIẢNG TOÁN CAO CẤP: CHƯƠNG 1 GV. NGÔ QUANG MINH

Bài giảng Toán cao cấp: Chương 1 Ma trận, định thức được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về định nghĩa ma trận, ma trận vuông, các phép toán trên ma trận, phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận; ma trận bậc thang, tính chất của định thức, ứng dụng của định thức tìm ma trận nghịch đảo, cùng một số kiến thức khác.

11 Đọc thêm

Hệ phương trình tuyến tính tổng quát 1

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT 1

chương 3: Tổng quát về hệ phương trình tuyến tính tổng quát trong Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1, và các phương pháp giải ma trận tuyến tính, tài liệu và bài giảng của khoa toán trường đại học Kinh tế quốc dân.

21 Đọc thêm

Hệ phương trình tuyến tính tổng quát 2

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT 2

chương 3: Tổng quát về hệ phương trình tuyến tính tổng quát trong Toán cao cấp cho các nhà kinh tế 1, và các phương pháp giải ma trận tuyến tính, tài liệu và bài giảng của khoa toán trường đại học Kinh tế quốc dân.

41 Đọc thêm

Chương 4: Dạng toàn phương

CHƯƠNG 4: DẠNG TOÀN PHƯƠNG

Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 ThS. Nguyễn PhươngChia sẻ: cheap_12 | Ngày: 08072014Bài giảng Đại số tuyến tính: Chương 4 Dạng toàn phương trình bày những nội dung chính: giá trị riêng vectơ riêng; chéo hóa ma trận, chéo hóa trực giao; dạng toàn phương, đưa dạng toán phương về dạng chính tắc; dạng toán phương xác định dấu.

10 Đọc thêm

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

KHẢO SÁT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC LÚN CÔNG TRÌNH

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2
1.1.KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 2
1.1.1. Chuyển dịch công trình 2
1.1.2. Biến dạng công trình 2
Hình 1.1. Thí nghiệm biến dạng 2
1.1.3. Nguyên nhân gây ra chuyển dịch biến dạng công trình 3
a. Nhóm nguyên nhân liên quan đến điều kiện tự nhiên 3
1.1.4. Công tác quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình 3
a.Mục đích của quan trắc 3
Công tác quan trắc chuyển dịch và biến dạng công trình được tiến hành theo phương án kĩ thuật nhằm: 3
b.Nguyên tắc thực hiện công tác quan trắc 3
1.2.LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO LÚN CÔNG TRÌNH 4
1.2.1.Lưới khống chế cơ sở 4
Hình1.2. Sơ đồ lưới trong quan trắc lún công trình 5
1.2.2. Lưới quan trắc 5
1.2.3. Yêu cầu độ chính xác của các cấp lưới khống chế đo lún 6
Độ lún của 1 điểm được tính bằng hiệu độ cao các điểm đó trong 2 chu kỳ quan trắc: 6
s= Hj Hi(1.1) 6
Tổng quát,khi lưới xây dựng từ 2 bậcthì sai số bậc thứ i được tính theo công thức: 6
1.3. MỐC KHỐNG CHẾ 7
1.3.1. Kết cấu mốc 7
Hình 1.3. Mốc chuyển dịch ngang 7
Hình 1.4.Sự phân bố các mốc khống cơ sở 8
1.4. CÔNG TÁC ĐO ĐẠC 9
1.4.1. Lựa chọn phương pháp đo 9
1.4.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật khi áp dụng phương pháp thuỷ chuẩn chính xác 9
b. Phương pháp thuỷ chuẩn hình học hạng II 10
Bảng 1. Các chỉ tiêu kỷ thuật đo cao hình học trong quan trắc lún công trình 10
1.4.3 Phương pháp thuỷ chuẩn điện tử 11
1.5. BÌNH SAI LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO 11
1.5.1. Bình sai lưới cơ sở 11
a. Lựa chọn ẩn số 11
b. Lập hệ phương trình số hiệu chỉnh 11
Hình 1.5.Dạng phương trình số hiệu chỉnh 11
c. Lập hệ phương trình chuẩn 12
d.Tính trị bình sai 13
e. Đánh giá độ chính xác 13
1.5.2. Bình sai lưới quan trắc 14
CHƯƠNG 2. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ TRONG QUAN TRẮC CHUYỂN DỊCH BIẾN DẠNG CÔNG TRÌNH 16
2.1. TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH CỦA CÁC MỐC KHỐNG CHẾ CƠ SỞ 16
2.1.1. Tiêu chuẩn ổn định dựa vào sự thay đổi độ cao của các mốc 16
2.1.2. Tiêu chuẩn ổn định dựa vào sự thay đổi chênh cao giữa các mốc 16
2.1.3. Tiêu chuẩn ổn định dựa vào độ chính xác cần thiết quan trắc lún 17
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ ỔN ĐỊNH CÁC MỐC LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ 18
2.2.1. Phương pháp tương quan 18
a. Hệ số tương quan từng cặp chênh cao 19
b. Hệ số tương quan điều kiện 19
2.2.2. Phương pháp Kostekhel 21
a. Cơ sở lý thuyết 21
b. Nội dung phương pháp 21
2.2.3. Phương pháp Trernhikov 23
a. Cơ sở lý thuyết 23
Bước 1: 24
Bước 2: 25
Bước 3: 25
Bước 4: 25
2.2.3. Dựa trên bài toán bình sai 26
Hình 2.1. Giao diện phần mềm DP Survey 2.8 28
Hình 2.2. Bình sai lưới chu kỳ đầu tiên 28
Hình 2.3. Đánh giá độ ổn định của mốc khống chế cơ sở 29
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THỰC NGHIỆM 30
3.1. Giới thiệu về khu thực nghiệm 30
Hình 3.1: Trụ sở Tổng công ty thương mại Hà Nội 30
3.2. Xử lý số liệu thực nghiệm 31
Hình 3.2. Sơ đồ lưới của các mốc khống chế 32
3.2.1.Theo phương pháp Trernhicov 32
Bảng 2. Độ cao các mốc khống chế cơ sở sau khi bình sai 32
Bảng 3. Tính số hiệu chỉnh  và độ cao bình sai của các mốc 33
3.2.3 Theo phương pháp Kostekhel 34
Bảng 4. Chênh cao bình sai trong các chu kỳ 34
Bảng 5. Kết quả tính vi và vv 35
Bảng 6. Độ cao Hj, ∆Hj và ∆Sj của các mốc trong các chu kỳ 36
2.3.3. Phương pháp đánh giá dựa trên thuật toán bình sai lưới tự do (sử dụng phần mềm DP Survey 2.8) 37
2.3.4. Tính toán trên Excel 41
2.3.4.1. Bình sai lưới khống chế cơ sở chu kỳ 1 41
Bảng 7. Chênh cao đo và trọng số 41
Bảng 8. Độ cao gần đúng của các điểm 41
Bảng 9. Bảng ma trận số hiệu chỉnh A 41
Bảng 10. Bảng số hạng tự do L 41
Bảng 11. Bảng tính trọng số P 41
Bảng 12. Bảng ma trận R=ATPA 41
Bảng 13.Bảng ma trận b=ATPL 42
Bảng 14. Bảng ma trận C 42
Bảng 15. Bảng ma trận nghịch đảo R~ 42
Bảng 16. Nghiệm X 42
Bảng 17. Vector số hiệu chỉnh VT 42
Bảng 18. Độ cao các điểm sau bình sai 43
Bảng 19. Chênh cao đo và trọng số 43
Bảng 20.Độ cao gần đúng của các điểm 43
Bảng 21.Bảng ma trận số hiệu chỉnh A 43
Bảng 22.Bảng số hạng tự do L 43
Bảng 23.Bảng tính trọng số P 44
Bảng 24. Bảng tính ma trận hệ số hệ phương trình chuẩn N 44
Bảng 25. Bảng ma trận R=ATPA 44
Bảng 26. Bảng ma trận b=ATPL 44
Bảng27. Bảng ma trận C 44
Bảng 28. Bảng ma trận nghịch đảo R~ 45
Bảng 29. Nghiệm X 45
Bảng 30. Vector hiệu chỉnh VT 45
Bảng 31. Độ cao các điểm sau bình sai 45
Bảng 32. Chênh cao đo và trọng số 46
Bảng 33. Độ cao gần đúng của các điểm 46
Bảng 34. Bảng ma trận số hiệu chỉnh A 46
Bảng 35. Bảng số hạng tự do L 46
Bảng 36. Bảng tính trong số P 47
Bảng 37. Bảng ma trận R=ATPA 47
Bảng 38. Bảng ma trận b=ATPL 47
Bảng39.Bảng ma trận C 47
Bảng 40. Bảng ma trận nghịch đảo R~ 47
Bảng 41. Nghiệm X 48
Bảng 42. Độ cao các điểm sau bình sai 48
Bảng 43. Bảng ma trận C1 48
Bảng 44. Bảng ma trận nghịch đảoR~ 48
Bảng 45. Ma trận nghiệm X 49
Bảng 46. Độ cao các điểm sau bình sai 49
Bảng 47. Vector hiệu chỉnh VT 49
Bảng 48. Chênh cao đo và trọng số 49
Bảng 49. Độ cao gần đúng của các điểm 50
Bảng 50. Bảng ma trận số hiệu chỉnh A 50
Bảng 51. Bảng số hạng tự do L 50
Bảng 52. Bảng tính trong số P 50
Bảng 53. Bảng ma trận R=ATPA 51
Bảng 54. Bảng ma trận b=ATPL 51
Bảng 55. Bảng ma trận C 51
Bảng 56. Bảng ma trận nghịch đảo 51
Bảng 57. Nghiệm X 51
Bảng 58. Độ cao các điểm sau bình sai 51
Bảng 59. Bảng ma trận C1 52
Bảng 60. Bảng ma trận nghịch đảoR~ 52
Bảng 61. Ma trận nghiệm X 52
Bảng 62. Độ cao các điểm sau bình sai 52
Bảng 63. Vector hiệu chỉnh 53
3.3. So sánh kết quả tính toán 53
Bảng 64. So sánh kết quả tính toán theo 4cách 53
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54
1.Kết luận 54
2.Kiến nghị: 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 55
Xem thêm

57 Đọc thêm

Bài giảng Ma trận nghịch đảo Nguyễn thị Hồng Nhung

BÀI GIẢNG MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Bài giảng Ma trận nghịch đảo Nguyễn thị Hồng NhungChia sẻ: lamtran89 | Ngày: 04072014Mục tiêu bài giảng Ma trận nghịch đảo là giúp sinh viên hiểu hơn về các khái niệm ma trận nghịch đảo, điều kiện tồn tại ma trận nghịch đảo, cách tìm ma trận nghịch đảo bằng công thức và phép biến đổi sơ cấp. Mời các bạn tham khảo.

25 Đọc thêm

Cơ sở của bộ máy tổ chức

CƠ SỞ CỦA BỘ MÁY TỔ CHỨC

Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 15 TS. Hồ Thiện Thông MinhChương 15 Cơ sở của bộ máy tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm trình bày về về các nội dung chính: xác định 6 yếu tố chính định nghĩa một bộ máy tổ chức, giải thích đặc điểm của nền hành chính sự nghiệp, trình bày cấu trúc theo kiểu ma trận, giải thích các đặc điểm của tổ chức ảo, tóm tắt các lý do nhà quản trị muốn tạo các tổ chức không có ranh giới.pdf 31p expensive_12 07

31 Đọc thêm

Bài giảng tóm tắt đại số tuyến tính B(2đvht)

BÀI GIẢNG TÓM TẮT ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH B(2ĐVHT)

Bài giảng tóm tắt đại số tuyến tính B(2đvht) Biên soạn Phạm Thế Hiền

1

Lưu hành nội bộ cá nhân
MỤC LỤC
Phần thứ nhất : Tóm tắt lý thuyết ............................................................................................. 2
Chương 1 : Ma trận – Định thức ............................................................................................. 2
I. Nội dung cần nhớ ................................................................................................................ 2
1) Ma trận ............................................................................................................................... 2
1.1) Các khái niệm .................................................................................................................. 2
1.2) Các phép toán .................................................................................................................. 4
2) Định thức........................................................................................................................... 12
2.1) Khái niệm ....................................................................................................................... 12
2.2) Tính chất......................................................................................................................... 14
2.3) Phép biến đổi sơ cấp trên định thức ................................................................................ 17
II. Bài tập áp dụng ................................................................................................................. 19
Chương 2 : Hệ phương trình tuyến tính.................................................................................. 22
I. Nội dung cần nhớ ............................................................................................................... 22
1) Các khái niệm.................................................................................................................... 22
2) Ma trận nghịch đảo – Hệ Cramer ....................................................................................... 23
2.1) Ma trận nghịch đảo ......................................................................................................... 23
2.2) Hệ Cramer ...................................................................................................................... 33
3) Hạng ma trận – Phương pháp Gauss .................................................................................. 40
3.1) Hạng ma trận .................................................................................................................. 40
3.2) Phương pháp Gauss ........................................................................................................ 47
II. Bài tập áp dụng ................................................................................................................. 57
Chương 3 : Không gian vector ............................................................................................... 61
I. Nội dung cần nhớ ............................................................................................................... 61
1) Không gian vector ............................................................................................................. 61
1.1) Khái niệm ....................................................................................................................... 61
1.2) Không gian vector con.................................................................................................... 61
2) Độc lập tuyến tính – Phụ thuộc tuyến tính ......................................................................... 61
2.1) Tổ hợp tuyến tính............................................................................................................ 61
2.2) Biểu diễn tuyến tính........................................................................................................ 62
2.3) Độc lập tuyến tính........................................................................................................... 65
2.4) Phụ thuộc tuyến tính ....................................................................................................... 69
3) Cơ sở – Ma trận chuyển cơ sở............................................................................................ 72
3.1) Cơ sở – Tọa độ vector trong cơ sở .................................................................................. 72
3.2) Ma trận chuyển cơ sở – Công thức đổi tọa độ................................................................. 74
4) Không gian con sinh bởi hệ vector – Hạng của hệ vector................................................... 80
4.1) Không gian con sinh bởi hệ vector.................................................................................. 80
4.2) Cơ sở của hệ vector ........................................................................................................ 81
4.3) Hạng của hệ vector ......................................................................................................... 81
Phần thứ hai : Một số đề bài tập luyện tập.............................................................................. 86
Bài giảng tóm tắt đại số tuyến tính B(2đvht) Biên soạn Phạm Thế Hiền

2

Lưu hành nội bộ cá nhân
PHẦN THỨ NHẤT : TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Chương 1 : Ma trận – Định thức
Trong chương này ta cần hiểu và nắm được thế nào là ma trận, định thức và cách tính định thức.
I. Nội dung cần nhớ :
1) Ma trận :
1.1) Các khái niệm :
11 12 13 1
21 22 23 2
31 32 33 3
1 2 3
n
n
n
m m m mn
a a a a
a a a a
A a a a a
a a a a
 
 
 =
 
 
 ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

.
a) Ma trận là một bảng số gồm m hàng n cột và được gọi là ma trận cỡ m n× . Nó thường được
ký hiệu bởi các chữ cái hoa , , ,A B C … và được viết ngắn gọn lại là ( )ij
m n
A a
×
= . Nếu viết theo
kiểu tập hợp thì được viết dưới dạng ( , )A Mat m n∈ hay ( )A Mat m n∈ × , trong đó
ij
a là phần tử ở
hàng thứ i ( 1,i m= ) và cột thứ j ( 1,j n= ).
Ví dụ :
)
2 1 0
1 0 2
A
 
=
 
 
là ma trận cỡ 2 3× . )
1 1
2 0
1 3
B
− 
 
=
 
 
là ma trận cỡ 3 2× .
b) Ma trận mà có một hàng hay có một cột thì người ta thường hay gọi là ma trận hàng (vector
hàng) hay ma trận cột (vector cột).
Ví dụ :
)
1
2
3
C
 
 
=
 
 
là ma trận cột cỡ 3 1× . ) ( )1 1 2 1D = − là ma trận hàng cỡ 1 4× .
c) Ma trận mà các phần tử của nó đều bằng 0 thì người ta gọi nó là ma trận O .
Ví dụ :
0 0
0 0
O
 
=
 
 
là ma trận cỡ 2 2× .
d) Ma trận bậc thang là ma trận mà các hàng khác không (nếu có) luôn ở trên các hàng bằng
không và trên hai hàng khác không thì phần tử khác không đầu tiên ở hàng dưới bao giờ cũng ở
bên phải cột chứa phần tử khác không đầu tiên ở hàng trên.
Ví dụ :
)
1 2 1 0
0 0 1 1
0 0 0 0
A
− 
 
= −
 
 
. )
1 0 1 2 1 0 1
0 1 2 1 1 2 1
0 0 0 3 2 1 1
0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0
B
− 
 

 
= −
 
 
 
. )
2 1 1 1 2 3
0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 1
Xem thêm

92 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN MI1142 DE CUONG BAI TAP DAI SO 2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN MI1142 DE CUONG BAI TAP DAI SO 2017

33có dạng chéo trong đóf (x1 , x 2 , x3 )  (2x1  x 2  x3 , x1  2x 2  x 3 , x1  x 2  2x 3 ) .Bài 20. Cho f : V  V là toán tử tuyến tính. Giả sử f 2  f f : V  V có giá trị riêng  2 . Chứng minh mộttrong 2 giá trị  hoặc  là giá trị riêng của f.Bài 21. Cho D : Pn  x   Pn  x  là ánh xạ đạo hàm, còn g : Pn [x]  Pn [x] xác định bởig(a 0  a1x  a 2 x 2  a n x n )  (2x  3)(a1  2a 2 x  na n x n 1 ) . Tìm các giá trị riêng của D và g.11ĐHBKHNViện Toán ứng dụng và Tin họcBài 22. Cho A là ma trận kích thước m  n , B là ma trận kích thước n  p . Chứng minhrank(AB)  min rank(A), rank(B) , với rank(A) = hạng của ma trận A.Chương VKhông gian EuclideBài 1. Cho V là không gían Euclide. Chứng minh:
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

ĐỀ THI MẪU MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

 1 03Câu 4. Cho ma trận A =  . Khi đó, A bằng 1 2  1 0 1 0A. B.  7 8  1 2  1 0C. D. Một kết quả khác 3 4 2 0 4 Câu 5. Để hạng của A   0 4 3  là 3 thì m nhận giá trị0 0 m A. m  0B. m  0C. mD. Không có đáp án nào đúngCâu 6. Biết rằng ma trận hệ số của một hệ phương trình tuyến tính gồm 10 phương trình, 17 ẩnsố có hạng bằng 8. Số ẩn tự do của hệ (số tham số trong nghiệm của hệ) là:A. 8
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH CHƯƠNG 2

4 11 8 Ví dụ 3 Trong không gian V cho cơ sở U  u1 ,u 2 ,u 3  . Xét hệS  s1  2u1  u 2  2u3 ,s2  u1  u 2  u 3 ,s3  u1  2u 2  2u 3 a) Chứng minh S cũng là cơ sở của V 2 b) Biết x  U   1  . Tìm xS  ? 3 2 1 1Giải a. Tương tự dạng 5. Xét ma trận tương ứng của hệ S trong cơ sở U: A   1 1 2  .Ta kiểm tra được 2 1 2r(A)  3 nên r(S)  3 hay S độc lập tuyến tính và là cơ sở của V.b. Ma trận A chính là ma trận chuyển từ cơ sở U sang S nên ta có AxS  xU  xS  A1xU 2 1 2 0 1 1  0 1 1 1 * 
Xem thêm

10 Đọc thêm

Lý thuyết bài tập đề thi Ánh xạ tuyến tính

LÝ THUYẾT BÀI TẬP ĐỀ THI ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

nội dung chương ánh xạ tuyến tính:
1.Khái niệm ánh xạ tuyến tính(định nghĩa,các phép toán,đơn cấu,toàn cấu,đẳng cấu,hạt nhân,ảnh,hạng của ánh xạ tuyến tính
2.Ma trận tuyến tính
3.Trị riêng và véc tơ riêng
4.Bài toán chéo hóa ma trận
Trong này còn có 1 số đề thi hay giúp các bạn có thể tổng hợp kiến thức học tập

58 Đọc thêm

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO Ở CHẾ ĐỘ VĂN BẢN SỬ DỤNG MA TRẬN LED 5X7 CÓ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH PHẦN 5

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO Ở CHẾ ĐỘ VĂN BẢN SỬ DỤNG MA TRẬN LED 5X7 CÓ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH PHẦN 5

H ỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI - Thiết kế màn hình lớn hơn, có thêm màu sắc bằng cách sử dụng LED 3 màu RGB.. - Phát triển lên màn hình đồ hoạ.[r]

1 Đọc thêm

ĐIỀU HÀNH KINH DOANH BẰNG MA TRẬN SWOT

ĐIỀU HÀNH KINH DOANH BẰNG MA TRẬN SWOT

• Những cơ hội được xem là có hiệu quả có ích thường được mang đến như sau: * Có sự thay đổi về công nghệ và thị trường ở cả quy mô rông và hẹp * Có sự thay đổi về chính sách của nhà nướ[r]

5 Đọc thêm