NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLG VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PLG VIỆT NAM":

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HÀ

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây chứng kiến sự chuyển mình đi lên của nền kinh tế thế giới, thực tế đã cho thấy một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia, không một tập đoàn, không một công ty nào lại không tính đến chiến lược kinh doanh của mình. Đó là xu thế quốc tế hóa nền kinh tế thế giới, một xu thế đem lại sức mạnh về tài chính, tận dụng công nghệ làm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, đem lại lợi ích kinh tế cao.
Việt Nam cũng không ngừng đổi mới để hòa nhập với nền kinh tế thị trường thế giới, có nhiều doanh nghiệp đã ra đời và không ngừng lớn mạnh. Nhưng để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt của thị trường, doanh nghiệp cần phải xác định các yếu tố đầu vào sao cho hợp lý, đặc biệt là yếu tố nguyên vật liệu – cơ sở để hình thành hình thái vật chất sản phẩm.
Trong sản xuất kinh doanh, chính sách giá cả chính là yếu tố để đứng vững và chiến thắng trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Mặt khác chỉ cần sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng có ảnh hưởng tới giá thành. Việc hạch toán đầy đủ chính xác có tác dụng quan trọng đến việc hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Sau một thời gian thực tập tại phòng kế toán của công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà, em nhận thấy kế toán nguyên vật liệu tại công ty giữ một vai trò quan trọng và có nhiều vấn đề cần quan tâm. Cùng sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong phòng kế toán và ban lãnh đạo công ty, đồng thời là sự hướng dẫn chu đáo của cô giáo Nguyễn Thị Thu, em đã quyết định chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà”.
Ngoài lời mở đầu, kết luận, các bảng biểu, mục lục, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, báo cáo gồm ba chương:
Chương I: Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà.
Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà.
Vì thời gian và khả năng có hạn, nên bài báo cáo của em không tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Thu và cán bộ phòng kế toán công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Đức Hà, để bài báo cáo của em thêm phong phú về lý luận và thiết thực với thực tế.

Sinh viên
TRẦN THỊ TRANG
Xem thêm

48 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng một số phần hành kế toán chủ yếu ở Công ty TNHH Thương Mại và Xuất Nhập Khẩu Hòa Phúc

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA PHÚC

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC SƠ ĐỒ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN 1 7
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA PHÚC 7
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hòa Phúc. 7
1.1.1. Khái quát về sự hình thành. 7
1.1.2. Khái quát về sự phát triển của Công ty 11
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 11
1.3. Cơ cấu, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hòa Phúc. 12
1.4. Đánh giá khái quát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 13
PHẦN 2 16
THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÒA PHÚC 16
2.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hòa Phúc. 16
2.1.1. Các chính sách kế toán chung. 16
2.1.2. Hệ thống chứng từ kế toán. 17
2.1.3. Hệ thống tài khoản kế toán. 17
2.1.4. Hệ thống sổ sách kế toán. 20
2.1.5. Hệ thống báo cáo kế toán 21
2.1.6. Bộ máy kế toán. 22
2.2. Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại công ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hòa Phúc. 24
2.2.1. Kế toán vốn bằng tiền mặt 24
2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng 36
2.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 43
2.2.4. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Hòa Phúc. 54
2.3. Nhận xét và khuyến nghị về tổ chức công tác quản lý và công tác kế toán tại công ty 70
2.3.1. Về công tác quản lý tại công ty 70
2.3.2. Về công tác kế toán tại công ty. 70
2.3.3. Khuyến nghị về tổ chức quản lý và công tác kế toán tại công ty 72
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
Xem thêm

74 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty đầu tư công nghệ và thương mại việt nam

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “bàn tay vô hình“ cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động mà cũng đầy rẫy những rủi ro và không kém phần khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh và kinh doanh một cách có hiệu quả mà biểu hiện là chỉ tiêu lợi nhuận.
Để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thu hút khách hàng, tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm và đạt được nhiều lợi nhuận. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính và thực hiện tái đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam (viết tắt là TECHCOM) là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác và phân phối các chủng loại trang thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật thuộc công nghệ cao trên toàn cầu. Mặc dù là doanh nghiệp tư nhân nhưng TECHCOM đã và đang cố gắng hoạt động có hiệu quả, phục vụ cho rất nhiều ngành trong nền kinh tế, đem lại lợi nhuận cho công ty, việc làm cho người lao động và góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Để hoà nhập với điều kiện chung của nền kinh tế hiện nay, Công ty đang không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cũng như tổ chức công tác kế toán nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động để dần dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, sẵn sàng đương đầu trước các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là những phần hành kế toán trọng yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của Công ty, nhất là trong điều kiện “nền kinh tế mở” hiện nay.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam, với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ nhân viên phòng kế toán, được tiếp cận công việc thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Đinh Thế Hùng, em mạnh dạn chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam”.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được trình bày thành 3 phần với kết cấu như sau:
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam
Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng, xác định kết quả kinh doanh.
Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, em sẽ tổng hợp một cách có hệ thống lý luận về hạch toán tiêu thụ thành phẩm, trình bày ngắn gọn về kế toán xác định kết quả tiêu thụ để phân tích thực trạng hạch toán các nghiệp vụ này ở Công ty Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam. Từ đó mong muốn đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ nói riêng tại Công ty.
Do những hạn chế về mặt lý luận cũng như quá trình thâm nhập thực tiễn còn ít nên em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự ủng hộ, góp ý, nhận xét của các thầy cô, bạn bè cũng như của anh chị em phòng tài vụ tại Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam để bản chuyên đề của em được hoàn thiện hơn về mặt lý luận và có tính thực tiễn cao.
Xem thêm

92 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LONG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LONG

LỜI NÓI ĐẦUTrong nền kinh tế nước ta hiện nay – nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế dưới sự quản lý của nhà nước cùng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt là từ khi gia nhập WTO thì nền kinh tế nước ta càng phát triển, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề là sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, tạo ra một thuận lợi đủ lớn để duy trì và mở rộng sản xuất. Muốn vậy không còn cách nào khác là các doanh nghiệp phải tổ chức quản lý chặt chẽ các yếu tố của quá trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đây là nguyên nhân giúp doanh nghiệp sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường kể cả trong nước và ngoài nước.Trong quá trình sản xuất, chi phí trực tiếp ảnh hưởng lớn đến giá thành chính là chi phí nguyên vật liệu. Nếu giảm được chi phí nguyên vật liệu thì giá thành của sản phẩm cũng có thể giảm một cách đáng kể thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận cao. Để làm được điều đó thì các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó hạch toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh sản xuất và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí để đạt hiệu quả tăng sản xuất kinh doanh đồng thời phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế đưa ra các kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất?, bằng nguyên vật liệu nào?, Vì vậy các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học, hợp lý, trong đó hạch toán nguyên vật liệu là rất quan trọng.Và đối với các doanh nghiệp sản xuất thì hạch toán nguyên vật liệu rất quan trọng. Thứ nhât, nguyên vật liệu là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, nó quyết định chât lượng sản phẩm đầu ra. Thứ hai, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản xuất, vì thế nó mang tính trọng yếu. Mỗi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu làm ảnh hưởng đến sự biến động của giá thành sản phẩm. Sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu là hết sức quan trọng với các doanh nghiệp. Thứ ba, nguyên vật liệu được sử dụng trong các doanh nghiệp rất đa dạng, nhiều chủng loại do đó yêu cầu điều kiện bảo quản phải thật tốt.Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của nguyên vật liệu tại doanh nghiệp, đồng thời với mục đích nâng cao kiến thức về kế toán nguyên vật liệu trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long, được sự đồng ý của Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo – Tiến sỹ Đặng Ngọc Hùng và các cô, các chị trong phòng Kế toán của Công ty TNHH thương mại Bảo Long, em đã lựa chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp:“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BẢO LONG” để tìm hiểu và bổ sung thêm kiến thức cho mình. Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long. Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian nghiên cứu: Tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long với việc nghiên cứu công tác quản lý, hạch toán nguyên vật liệu+ Về thời gian nghiên cứu: Thực tập tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long từ 12032012 đến 05052012. Nhằm tổng hợp những lý luận cơ bản về công tác kế toán Nguyên vật liệu. Tìm hiểu tình hình kế toán Nguyên vật liệu tại công ty TNHH thương mại Bảo Long. Trên cơ sở tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long có thể đánh giá được những ưu điểm, hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện hơn công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH thương mại Bảo Long.Để tiến hành nghiên cứu đề tài, em đã sử dụng những phương pháp sau: Phương pháp phỏng vấn, quan sát Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin Phương pháp hạch toán kế toán Phương pháp so sánhNội dung chuyên đề bao gồm:Chương I: Lý luận chung về hạch toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.Chương II: Thực trạng hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long.Chương III: Các giải pháp (kiến nghị) nhằm hoàn thiện hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại Bảo Long.Mặc dù đã có nhiều cố gắng song thời gian thực tập tại công ty có hạn và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế nên chuyên đề này em khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

68 Đọc thêm

NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI

NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI

NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢINHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢINHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢINHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢINHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI
Xem thêm

97 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại HANARO việt nam

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANARO VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương mại HANARO Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thương mại HANARO Việt Nam.

110 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH SÔNG HƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì TH T hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua và bán hàng hóa. Như vậy, trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác, các chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời.
Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sông Hương đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
Xuất phát từ những vấn đề trên việc nghiên cứu đề tài “ Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Sông Hương” là rất cần thiết, thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
2.1 Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói chung.
Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Hương.
Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
2.2 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Hương
Phạm vi nghiên cứu: Công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Hương năm 2014.
2.3 Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thống kê kinh tế, tổng hợp số liệu thực tế.
Phương pháp phân tích số liệu thu thập được.
Phương pháp hạch toán kế toán.
Phương pháp đánh giá các số liệu, mẫu biểu chứng từ, sổ sách.... về tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Hương.
3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống các công cụ quản lý tài chính, nó có vai trò và ý nghĩa tích cực cho việc quản lý điều hành và kiểm tra hoạt động kinh tế. Kế toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận không thể thiếu được trong quá trình hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
4. Cấu trúc của luận văn
Phần I : Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sông Hương.
Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sông Hương.
Xem thêm

31 Đọc thêm

LUẬN VĂN TN “hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh sản xuất và thương mại hưng phát” làm khóa luận tốt nghiệp”.

LUẬN VĂN TN “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT” LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP”.

Trong thời kì đổi mới hiện nay, nước ta đang có những bước chuyển mình vững chắc trên tất cả các lĩnh vực cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự… Đóng góp đáng kể vào sự chuyển mình ấy là vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam đối với nền kinh tế nói riêng và đất nước nói chung. Cùng với sự đi lên của đất nước, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng sản xuất. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp ngày càng mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng sản xuất. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp đó là hiệu quả kinh tế. Bởi vậy, doanh nghiệp rất chú trọng đến khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Đó là khâu quan trọng để quyết định đến việc lãi, lỗ, đến sự tồn tại của doanh nghiệp, là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước. Do vậy, việc tổ chức quản lý công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn là thạc sĩ Đinh Thị Thủy và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát, em đã chọn nghiên cứu và hoàn thành đề tài:
“Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát” làm khóa luận tốt nghiệp”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát.
Chương 3: Đánh giá và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát.
Đề tài tập trung nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát với kì kế toán là tháng 02/2011. Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tế tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát từ ngày 25 tháng 01 năm 2011 đến ngày 29 tháng 04 năm 2011.
Đề tài được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể thông qua việc phân tích số liệu thực tế thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp như các số liệu thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp như các số liệu trên sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính và các giáo trình kế toán tài chính. Số liệu chủ yếu được phân tích theo phương pháp diễn dịch và thống kê. Đồng thời em cũng tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.
Xem thêm

91 Đọc thêm

TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH EUNMIN S&D VIỆT NAM

TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH EUNMIN S&D VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay các quốc gia ngày càng xích lại gần nhau và đều có tác động qua lại đến các vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là kinh tế. Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay đang rơi vào tình trạng suy thoái. Nước ta cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó, tuy chưa rơi vào khủng hoảng kinh tế nhưng thị trường tài chính hiện nay của nước ta cũng đang gặp nhiều khó khăn do xuất khẩu kém và nguồn vốn đầu tư của nước ngoài vào suy giảm, điều đó sẽ tạo nhiều trở ngại trong quá trình sản xuất kinh doanh của một công ty do thiếu nguồn vốn.
Ở bất kỳ một lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì tiền tệ đóng vai trò không nhỏ đến hiệu quả kinh tế của đơn vị. Một công ty có nguồn tiền tệ ổn định sẽ đảm bảo được khâu thanh toán và sẽ đáp ứng kịp thời khâu lưu thông hàng hoá, sẽ làm cho tốc độ chu chuyển vốn được nâng cao.
Vì vậy vốn bằng tiền là nguồn lực cần thiết quyết định đến sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp trong tình hình kinh tế hiện nay.
Vốn bằng tiền trở thành nguồn vốn chủ yếu, nó tham gia thanh toán công nợ, thanh toán cho người lao động. Vốn bằng tiền là căn cứ để các nhà kinh tế quyết định các chiến lược kinh doanh trước mắt và lâu dài. Điều đó nói lên tầm quan trọng của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp
Xuất phát từ lý do trên và qua thời gian thực tập tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Tổ Chức Kế Toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam ”
2. Mục tiêu nghiên cứu
•Mục tiêu chung
Từ việc nghiên cứu kế toán Vốn bằng tiền, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Vốn bằng tiền là một yếu tố tất yếu của công ty nói riêng, các doanh nghiệp nói chung. Từ đó phát hiện những điểm mạnh cần khai thác, điểm cần khắc phục, đồng thời có những biện pháp, những kiến nghị, đề xuất nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn bằng tiền của đơn vị.
Vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trường và thực tiễn qua đó tích luỹ thêm kiến thức thực tế. Từ đó nâng cao hiểu biết về công tác kế toán Vốn bằng tiền cho bản thân
•Mục tiêu cụ thể
Tổng kết và khái quát về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam. Đồng thời Đua ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền là một trong những mục tiêu quan trọng mà ban lãnh đạo công ty đặt ra, từ đó đua công ty ngày càng phát triển
•Đối tượng nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu và đi sâu phân tích kế toán Vốn bằng tiền
* Phạm vi nghiên cứu :
Phạm vi về không gian: Thực tập và thực hiện đề tài tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam
Phạm vi về thời gian: Từ ngày 29/3 - 1/6/2011
Phạm vi về nội dung: Nghiên cứu về kế toán Vốn Bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam
Bố cục ngoài phần mở đầu và kết luận gòm có 2 chương:
Chương 1: Tổng quan về công tác kế toán tại công ty EUNMIN S&D Việt Nam
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán Vốn Bằng tiền tại công ty TNHH EUNMIN S&D Việt Nam
Xem thêm

40 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TMCN MỸ VIỆT

Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TMCN MỸ VIỆT đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt “.
Nội dung chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt
Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THIỆN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG I.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 4
I. Đặc điểm của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện 4
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện . 6
2.1. Chøc n¨ng: 6
2.2. NhiÖm vô: 7
3 . C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 7
II. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện
1. KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn : 13
2. KÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i quü. 13
1.2 KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng. 15
1.2.1 .Mét sè quy ®Þnh khi qu¶n lý kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng. 15
1.2.2. Chøng tõ sö dông vµo quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ : 15
1.2.3. Tµi kho¶n vµ sæ s¸ch sö dông. 16
3. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. 17
4. Kế toán t¨ng, gi¶m vµ trÝch khÊu hao tài sản cố định. 20
5. Kế toán nguyên vật liệu,công cụ, dung cụ, (phần chuyên đề): 22
6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 23
7. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. 26
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THIỆN 27
I. Lý do chọn chuyên đề. 27
II. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty ảnh hưởng đến công tác kế toán tiền lương. 28
III. Nội dung công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và BHXH. 28
1. Các hình thức tiền lương trong Công ty 28
2. Quỹ tiền lương , BHXH, BHYT, BHTN, KPCD 29
3. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 30
4. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 30
5. Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương. 32
6. Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện 33
7. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Trung Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện 34
CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 63
1.Khái quát chung về vai trò công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện 63
2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và trích theo lương. 66
KẾT LUẬN 67
Xem thêm

66 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Minh Anh

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ MINH ANH

Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Để đạt được hiệu quả cao các doanh nghiệp cần tổ chức quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối ưu. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý của nền kinh tế thị trường Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về hệ thống kế toán mới. Hệ thống kế toán mới được xây dựng trên nguyên tắc thoả mãn các yêu cầu của kinh tế thị trường Việt Nam.
Hạch toán kế toán có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà nước, để điều hành quản lý nền kinh tế quốc dân. Hạch toán kế toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường ghi chép các quá trình kinh tế nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.
Sau thời gian thực tập tại “Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Minh Anh”, được trang bị kiến thức lý luận ở trường với những nhận thức về tầm quan trọng của việc tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả, đồng thời có điều kiện tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng của công ty. Em đã chọn đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Minh Anh” làm chuyên đề thực tập.
Chuyên đề gồm các phần:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu Tư Minh Anh.
Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Thương mại và Đầu Tư Minh Anh.
Xem thêm

86 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HOÀN THIỆN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN HOÀN THIỆN

“ Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Hanomech”5.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH Hanomech đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Hanomech thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Hanomech.Nội dung luận văn gồm ba phần: Chương 1: Những vẫn đề lí luận chung vầ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mạiPhần II: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hanomech .Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Hanomech .
Xem thêm

141 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

LỜI NÓI ĐẦU
Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “bàn tay vô hình“ cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu đã tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn, sôi động mà cũng đầy rẫy những rủi ro và không kém phần khốc liệt. Để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh và kinh doanh một cách có hiệu quả mà biểu hiện là chỉ tiêu lợi nhuận.
Để chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm mọi cách thu hút khách hàng, tăng doanh số tiêu thụ sản phẩm và đạt được nhiều lợi nhuận. Trên cơ sở đó doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, trang trải được các khoản nợ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính và thực hiện tái đầu tư theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam (viết tắt là TECHCOM) là một doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác và phân phối các chủng loại trang thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật thuộc công nghệ cao trên toàn cầu. Mặc dù là doanh nghiệp tư nhân nhưng TECHCOM đã và đang cố gắng hoạt động có hiệu quả, phục vụ cho rất nhiều ngành trong nền kinh tế, đem lại lợi nhuận cho công ty, việc làm cho người lao động và góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Để hoà nhập với điều kiện chung của nền kinh tế hiện nay, Công ty đang không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cũng như tổ chức công tác kế toán nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động để dần dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, sẵn sàng đương đầu trước các đối thủ cạnh tranh. Trong đó, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là những phần hành kế toán trọng yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của Công ty, nhất là trong điều kiện “nền kinh tế mở” hiện nay.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam, với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ nhân viên phòng kế toán, được tiếp cận công việc thực tế công tác kế toán tại công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Đinh Thế Hùng, em mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh”.
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài được trình bày thành 3 phần với kết cấu như sau:
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam
Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng, xác định kết quả kinh doanh.
Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, em sẽ tổng hợp một cách có hệ thống lý luận về hạch toán tiêu thụ thành phẩm, trình bày ngắn gọn về kế toán xác định kết quả tiêu thụ để phân tích thực trạng hạch toán các nghiệp vụ này ở Công ty Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam. Từ đó mong muốn đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ nói riêng tại Công ty.
Do những hạn chế về mặt lý luận cũng như quá trình thâm nhập thực tiễn còn ít nên em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự ủng hộ, góp ý, nhận xét của các thầy cô, bạn bè cũng như của anh chị em phòng tài vụ tại Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam để bản chuyên đề của em được hoàn thiện hơn về mặt lý luận và có tính thực tiễn cao.

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ
THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế thị trường
1.1.1.1. Khái niệm về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
a. Khái niệm về thành phẩm :
Nói đến sản phẩm là nói đến kết quả của quá trình sản xuất gắn liền với quy trình công nghệ nhất định. Trong phạm vi một doanh nghiệp quy trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm khác nhau thì các sản phẩm sản xuất ra cũng khác nhau, đặc biệt là về chất lượng. Trong doanh nghiệp công nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hoá bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm và lao vụ có tính chất công nghiệp trong đó có thành phẩm là chủ yếu, chiếm tỉ trọng lớn.
Thành phẩm là những sản phẩm đã được gia công chế biến xong ở bước công nghệ cuối cùng của quá trình sản xuất và nó đã được kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như chất lượng quy định. Do vậy thành phẩm chỉ được gọi là thành phẩm khi nó có đầy đủ các yếu tố sau:
Đã được chế biến xong ở bước công nghệ cuối cùng của quá trình sản xuất;
Đã được kiểm tra đúng kỹ thuật và xác định phù hợp với tiêu chuẩn quy định;
Đảm bảo đúng mục đích sử dụng.
Giữa sản phẩm và thành phẩm có giới hạn khác nhau, sản phẩm có phạm vi rộng hơn thành phẩm. Vì sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất còn thành phẩm là kết quả của quá trình sản xuất gắn liền với quy trình công nghệ nhất định trong phạm vi toàn doanh nghiệp, cho nên sản phẩm bao gồm cả thành phẩm và bán thành phẩm.
Trong phạm vi một doanh nghiệp thì bán thành phẩm còn phải tiếp tục chế tạo đến hoàn chỉnh, nhưng trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, bán thành phẩm của doanh nghiệp có thể bán ra ngoài cho các đơn vị khác sử dụng. Điều đó có nghĩa thành phẩm và bán thành phẩm chỉ là khái niệm được xét trong từng doanh nghiệp cụ thể. Do vậy việc xác định đúng đắn thành phẩm trong từng doanh nghiệp là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa, bởi vì thành phẩm phản ánh toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cho từng doanh nghiệp về quy mô trình độ tổ chức quản lý sản xuất.
Thành phẩm của doanh nghiệp được biểu hiện trên hai mặt hiện vật và giá trị:
Hiện vật được biểu hiện cụ thể bằng khối lượng hay phẩm cấp, trong đó số lượng của thành phẩm được xác định bằng các đơn vị đo lường như khối lượng, lít, mét… Còn chất lượng của thành phẩm được xác định bằng tỷ lệ tốt, xấu, phẩm cấp (loại 1, loại 2…)
Giá trị chính là giá thành của thành phẩm sản xuất nhập kho hay giá vốn của thành phẩm đem bán.
Việc quản lý thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất gắn liền với việc quản lý sự tồn tại của từng loại sản phẩm trong quá trình nhập, xuất, tồn kho trên các chỉ tiêu số lượng, chất lượng và giá trị. Mặt khác thành phẩm là kết quả lao động sáng tạo của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, vì vậy cần đảm bảo an toàn đến tối đa, tránh mọi sự rủi ro ảnh hưởng tới tài sản, tiền vốn và thu nhập của doanh nghiệp.
b. Tiêu thụ thành phẩm:
Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá, là quá trình doanh nghiệp chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền và hình thái kết quả tiêu thụ, là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Quá trình trao đổi có thể chia ra thành hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cho khách hàng, giai đoạn này bên bán căn cứ và hợp đồng kinh tế đã ký kết để giao hàng cho người mua. Giai đoạn này phản ánh một mặt quá trình vận động của hàng hoá nhưng chưa phản ánh được kết quả quá trình tiêu thụ vì chưa có cơ sở đảm bảo quá trình tiêu thụ đã hoàn tất.
Giai đoạn 2: Khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán tiền hàng. Đây là giai đoạn hoàn tất của quá trình tiêu thụ, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu về sản phẩm, dịch vụ…
Doanh thu bán hàng được xác định và doanh nghiệp có thu nhập để bù đắp những chi phí đã bỏ ra và hình thành nên kết quả tiêu thụ.
Xét về mặt hành vi quá trình tiêu thụ phải có sự thoả mãn trao đổi giữa người mua và người bán, người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua và chấp nhận thanh toán.
Xét về mặt bản chất kinh tế bán hàng là quá trình có sự thay đổi về quyền sở hữu hàng hoá. Sau khi bán hàng người bán thu được tiền nhưng mất quyền sở hữu còn người mua mất tiền để có được quyền sở hữu hàng hoá.
Trong quá trình tiêu thụ doanh nghiệp xuất thành phẩm giao cho khách hàng và nhận lại một khoản tiền tương ứng với giá bán của số hàng đó gọi là doanh thu bán hàng. Với chức năng trên, có thể thấy tiêu thụ có ý nghĩa rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất.
Xem thêm

53 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH GSK (chi nhánh Hà Nội)

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH GSK (CHI NHÁNH HÀ NỘI)

MỤC LỤC


Lời Mở Đầu 4
Phần 1: Tổng Quan về Công tyTNHH GSK ( Chi Nhánh Hà Nội ).
1 Tổng quan chung về công ty :………………………………………………
1.1 Giới thiệu chung về lịch sử hình thành và phát triển của công ty……….
1.2. Đặc điểm và hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty……………...
1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty:………………………………….
1.3.1. Bộ máy quản lý ……………………………………………………….
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận: ………………
1.3.3 Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty..........................................................
1.3.4 NhiÖm vô cña c«ng ty.............................................................................
1.3.5. Thµnh tÝch ®¹t ®­îc................................................................................

Phần 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH GSK (chi nhánh Hà Nội)
2.1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán...............................................
2.1.1. Hình thức kế toán mà đơn vị đang áp dụng..........................................
2.1.2Tổ chức bộ máy kế toán trong cơ quan, đơn vị ....................................
2.1.3. Quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán trong Công ty............
2.1.4 Tổ chức hạch toán kế toán tại doanh nghiệp:.......................................
Hệ thống tài khoản sử dụng:....................................................................
Hình thức kế toán áp dụng :...................................................................


2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH GSK (chi nhánh Hà Nội): ....................................................................
2.2.1. Đặc điểm hàng hoá của công ty và yêu cầu quản lý :...........................
2.2.2. Các phần hành hạch toán kế toán trong doanh nghiệp......................
2.2.2.1. Kế toán quản trị...................................................................................
2.2.2.2. Kế toán tài chính.................................................................................
Hạch toán kế toán tài sản cố định............................................................
Thủ tục, phương pháp lập chứng từ ban đầu về tăng giảm TSCĐ.................
Hạch toán kế toán tình hình biến động tăng giảm TSCĐ tại Công ty TNHH GSK......................................................................................................................
Hạch toán khấu hao TSCĐ............................................................................
Phương pháp kiểm kê đánh giá lại TSCĐ.....................................................
Kế toán sửa chữa TSCĐ...............................................................................
Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH GSK ( Chi nhánh Hà Nội ):..................................................................................
Đặc điểm và nhiệm vụ của hạch toán NVL, CCDC..........................................
Quy trình luân chuyển chứng từ......................................................................
Đánh giá và phân loại VLDC...........................................................................
Văn bản chế độ thuế và phương pháp tính giá thực tế VL, DC.....................
Trình tự ghi sổ chi tiết, tổng hợp....................................................................
Kế toán chi tiết....................................................................................................
Kế toán nhập xuất VLDC.................................................................................
Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.....................
.Khái niệm, nhiệm vụ.....................................................................................
Trình tự tính lương, các khoản trích trên lương và tổng hợp số liệu........
Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương......................
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm...............................................
Hạch toán thành phẩm..................................................................................
Hạch toán tiêu thụ thành phẩm..................................................................
Hạch toán kế toán vốn bằng tiền..................................................................
Thủ tục lập và trình tự luân chuyển chứng từ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng....................................................................................................................
Nguyên tắc quản lý vốn bằng tiền của công ty............................................
Phương pháp kế toán....................................................................................
Hạch toán ngoại tệ........................................................................................
Phương pháp và cơ sở ghi số tổng hợp và ghi sổ chi tiết ............................
Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.........................
Hạch toán kết quả kinh doanh..................................................................
Kế toán phân phối kết quả kinh doanh...................................................
Kế toán Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu......................................
Báo cáo kế toán tài chính........................................................................
Tổng quan về báo cáo tài chính.........................................................................
Cách lập báo cáo tài chính..................................................................................

Phần 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý, sản xuất tại công ty TNHH GSK (chi nhánh Hà Nội).
3.1 Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán bán hàng...............................
3.1.1Về tài khoản kế toán sử dụng ......................................................................
3.1.2 Về số sách kế toán........................................................................................
3.1.3. Về việc ghi chép và phân bổ chi phí..........................................................
3.2 Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh..........................................
3.2.1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH GSK (chi nhánh Hà Nội)......................................................................................................................
3.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh......................................
Xem thêm

93 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại HMC

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HMC

Trong cơ chế thị trường, kinh tế ổn định và phát triển dựa trên thế mạnh của chính mình là mục tiêu mà mà mỗi quốc gia đều mong muốn đạt tới, điều này đặc biệt quan trọng đối với một đất nước đang trong quá trình phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có định hướng XHCN như nước ta hiện nay, vì vậy quản lý tài chính cũng phải thay đổi phù hợp với xu hướng phát triển đó.
Trước đây, trong cơ chế tập trung bao cấp thì việc kinh doanh thất bại có nhà nước bù lỗ. Nhưng trong cơ chế thị trường thì lợi ích kinh tế gắn liền với trực tiếp với doanh nghiệp, sự tham gia đầy đủ của các thành phần kinh tế làm cho cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá chiếm vị trí rất quan trọng. Thực hiện khâu tiêu thụ sẽ tạo ra các chu kỳ kinh doanh liên tục, đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn, đảm bảo có lãi thì doanh nghiệp phải thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, rút ngắn vòng quay của vốn, thu hồi một cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Vì vậy công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một trong những phần hành kế toán quan trọng nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại HMC, được sự giúp đỡ của cán bộ nhân viên phòng kế toán cùng sự hướng dẫn tận tình chu đáo của cô giáo Đỗ Thuỳ Giao em đã tập trung nghiên cứu "Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại HMC". Bài báo cáo thực tập của em gồm 3 phần chính:
I. Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại HMC
II. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại HMC
III. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH HMC
Xem thêm

22 Đọc thêm

thực tập vào nghề ngành vận tải

THỰC TẬP VÀO NGHỀ NGÀNH VẬN TẢI

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA ĐÔ
1.1, Tổng quan về công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
1.1.1, Cơ sở pháp lí thành lập công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
1.1.2, Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
1.2, Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
1.2.1, Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty:
1.2.2, Chức năng, nhiệm vụ của phòng ban:
1.3, Nguyên tắc hoạt động quản trị:
1.3.1, Quản trị nhân lực:
1.3.2, Quản trị marketing:
1.3.3, Quản trị vốn và tài sản cố định
1.3.4, Quản trị tài chính kế toán:
1.4, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây của công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA ĐÔ
2.1, Cơ sở lí thuyết về tiền lương:
2.1.1, Khái niệm, bản chất, chức năng, vai trò và ý nghĩa của tiền lương:
2.1.2, Các phương pháp tính lương hiện nay:
2.1.3, Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương:
2.2, Thực trạng công tác tiền lương tại công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
2.2.1, Phương pháp trả lương áp dụng tại công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
2.2.2, Quỹ lương thực tế và phân bổ lương:
2.3, Nhận xét chung về công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH một thành viên Hòa Đô:
2.3.1, Nhận xét chung về công tác kế toán:
2.3.2, Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn tại công ty:
KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
Xem thêm

49 Đọc thêm

Kế toán công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long

KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ HÌNH VẼ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 1
2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài. 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
5. Kết cấu của bài khóa luận. 4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP 5
1.1. Khái quát chung về kế toán nợ phải thu trong doanh nghiệp. 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5
1.1.2. Các trường hợp phát sinh khoản phải thu trong doanh nghiệp 6
1.1.3. Yêu cầu quản lý công nợ phải thu trong doanh nghiệp. 7
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu. 8
1.2. Nội dung kế toán Phải thu của khách hàng trong doanh nghiệp. 8
1.2.1. Kế toán Phải thu của khách hàng theo quyết định 152006QĐBTC ngày 20032006 của Bộ Tài chính. 8
1.2.1.2. Tài khoản sử dụng 8
1.2.2. Kế toán Phải thu của khách hàng theo Thông tư 2002014TTBTC 19
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG 21
2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thăng Long. 21
2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long.21
2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty cổ phần đâu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 30
2.2. Thực trạng kế toán công nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 32
2.2.1. Đặc điểm nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 32
2.2.2. Nội dung kế toán các khoản nợ phải thu khách hàng tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 35
CHƯƠNG III. CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THĂNG LONG 41
3.1. Các kết luận và phát hiện được qua nghiên cứu công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 41
3.1.1. Kết quả đạt được 41
3.1.2. Ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán nợ phải thu của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 41
3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 45
3.2.1. Sự cần thiết của công tác kế toán nợ phải thu tại các doanh nghiệp (nói chung) cũng như công tác kế toán nợ phải thu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long (nói riêng). 45
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nợ phải thu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Thăng Long. 45
KẾT LUẬN 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

58 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 8
1.1. Sự cần thiết của kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 8
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu 8
1.1.2. Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu 8
1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 10
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 10
1.2. Phân loại và đánh giá NVL 11
1.2.1. Sự cần thiết phải phân loại NVL 11
1.2.2. Phương pháp phân loại nguyên vật liệu 12
1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu 13
1.3. Nội dung kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 17
1.3.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 17
1.3.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 25
1.3.3.Sổ kế toán sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu 30
1.3.4. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại nguyên vật liệu 38
1.3.5. Kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho 40
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI 44
2.1. Tổng quan chung về công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 44
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 44
2.1.2. Mô hình tổ chức quản lý của Công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 48
2.1.2. 1. Sơ đồ 48
2.1.2.2. Chức năng, quyền hạn 48
2.1.3.Tổ chức sản xuất 49
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của Công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 49
2.1.3.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 50
2.1.4.Tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 51
2.2.Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 56
2.2.1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 56
2.2.2. Công tác nhập, xuất nguyên vật liệu tại công ty 59
2.2.2.1. Công tác nhập kho nguyên vật liệu 59
2.2.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty 70
2.2.4. Kế toán tổng hợp NVL 81
Số lượng 84
2.2.5.Kế toán các nghiệp vụ kiểm kê và đánh giá NVL tại Công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 91
2.2.6. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán NVL tại công ty TNHH Thương Mại Sao Mai 94
2.2.6.1. Những mặt tích cực 95
2.2.6.2. Những mặt hạn chế 97
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI 100
3.1 Sự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán NVL tại công ty TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI 100
3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 100
Bảng 3.2: Phiếu báo vật tư còn lại 102
KẾT LUẬN 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
Xem thêm

118 Đọc thêm

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH dược phẩm Ba Đình

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH

Năm 2006, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14, và là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Đây là vinh dự cũng như thách thức rất lớn khi hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế cũng như đến mỗi doanh nghiệp.
Sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ được sản phẩm là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất. Chúng phải luôn gắn liền với nhau một cách chặt chẽ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào đó chủ doanh nghiệp có thể tìm ra các biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì sự cân đối thường xuyên, nhịp nhàng các yếu tố đầu vào và đầu ra của quá trình sản xuất.
Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng thuốc tân dược. Đây là một ngành nghề đặc biệt vì thuốc có ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người. Vì thế trong quá trình sản xuất sản phẩm công ty còn phải đảm bảo quy trình khép kín và tuyệt đối vô trùng, sản phẩm luôn được kiểm tra chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó, thông qua sự hướng dần tận tình của cô giáo Thạc sĩ Đinh Thị Thủy, và tập thể cán bộ phòng tài chính – kế toán của Công ty TNHH Dược phẩm Ba Đình đi sâu nghiên cứu đề tài : “Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH dược phẩm Ba Đình” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Đối tượng nghiên cứu ở đây là công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình.
Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình thông qua phương pháp thống kê, so sánh và các phương pháp của kế toán. Từ đó lựa chọn những mẫu phù hợp với mục đích nghiên cứu, rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những giải pháp tối ưu cho công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình.
Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận ra luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình.
Chương 3: Một só giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tại Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sỹ Đinh Thị Thủy, người trực tiếp hướng dẫn em cùng các cô chú, anh chị phòng Kế toán tài chính của Công ty TNHH dược phẩm Ba Đình đã tận tình giúp đỡ em tìm hiểu và hoàn thành luận văn này.
Do thời gian thực tập không nhiều và còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự góp ý, bổ sung của cô giáo hướng dẫn, các thầy cô trong khoa cũng như cán bộ phòng Tài chính Kế toán Công ty .
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, Ngày .. tháng … năm 2011
Xem thêm

120 Đọc thêm

Cùng chủ đề