THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG":

Thực trạng xuất khẩu lao động hiện nay

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HIỆN NAY

Theo kết kết quả điều tra Lao động- Việc làm , tại thời điểm 1/7/2003 lực lượng lao động cả nước(gồm những người đủ 15 tuổi trở lên tham gia hoạt động kinh tế) có hơn 42.128 ngàn người,trong đó khu vực thành thị chiếm 24,18%,khu vực nông thôn chiếm 75,82%.So với thời điểm 1/7/85%.Bên cạnh đó,nhiều c[r]

45 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở nước ta.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC TA.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện có xuất phát điểm là nền sản xuất nhỏ tư duy quản lý hành chính, quan liêu, bao cấp nên bước vào công cuộc khôi phục và phát triển đất nước, cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập tru[r]

58 Đọc thêm

luận văn kinh tế hay Thị trường xuất khẩu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

LUẬN VĂN KINH TẾ HAY THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

luận văn kinh tế hay Thị trường xuất khẩu lao động ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 1. Lý do chọn đề tài 12. Tình hình nghiên cứu đề tài 23. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 34. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 35. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 46. Đóng góp của tài 47. Kết cấu của đề tài[r]

63 Đọc thêm

Chuyên đề Thực trạng xuất khẩu lao động sang đài loan

CHUYÊN ĐỀ THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN

Trong thời kỳ mở cửa, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu,Việt Nam đã xây dựng được nhiều mối quan hệ kinh doanh quốc tế. Một trong những mối quan hệ đó là việc hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, hay còn gọi là xuất khẩu lao động. Có thể nói, hoạt động xuất khẩu lao động của[r]

37 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

động đối với những kiến thức phổ thông và khả năng thực hành về một chuyên môn nghềnghiệp biểu hiện qua các cấp học, qua đào tạo hoặc không qua đào tạo. Trình độ văn hoá,trình độ chuyên môn của người lao động có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩulao động, nếu người lao động khôn[r]

27 Đọc thêm

HẠN CHẾ VÀ RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN

HẠN CHẾ VÀ RỦI RO TRONG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ NGUYÊN NHÂN

TÍNH XÃ HỘI THỂ HIỆN Ở CHỖ: dù các chủ thể tham gia xuất khẩu lao động với mục tiêu kinh tế nhưng trong quá trình tiến hành xuất khẩu lao động thì cũng đồng thời tạo ra các lợi ích cho x[r]

40 Đọc thêm

Nghiên cứu hiện tượng đi xuất khẩu lao động và những tác động của xuất khẩu lao động đến hộ nông dân ở xã Tân Hội huyện Đan Phượng – Hà Nội

NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐẾN HỘ NÔNG DÂN Ở XÃ TÂN HỘI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG – HÀ NỘI

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hiện tượng đi XKLĐ và những tác động của nó đến hộ nông dân nói riêng, địa phương nói chung. Từ đó đề ra những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết vấn đề đi XKLĐ hiệu quả hơn.
Tìm hiểu, nghiên cứu từ đó góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề xuất khẩ[r]

103 Đọc thêm

Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM SANG ĐÀI LOAN

Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan
Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan
Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan
Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan
Hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đài Loan
Hoạt động xuất khẩu lao động Việt N[r]

101 Đọc thêm

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG MALAIXIA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG MALAIXIA NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

Đề án đưa người lao động đi làm việc nước ngoài đến năm 2015 của Chính phủ đang được thực hiện, theo đó cùng với việc nâng tỷ lệ đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài, mở rộng thị tr[r]

11 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI CÁC NƯỚC ASIAN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI CÁC NƯỚC ASIAN

• _VAI TRÒ CỦA CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ:_ Có rất nhiều quan điểm vê vai trò cán bộ quản lý tổ chức, Trong đó có một quan điểm nhiều người chia sẻ là quan điểm của Hẻny Minzberg, 1 Hoạch định ch[r]

12 Đọc thêm

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Nói các khác XKLĐ là một hoạt động kinh tế dưới dạng dịch vụ cung ứng lao đông cho các nước ngoài, mà đối tượng của nó là con người.Đặng Đình Đào, 2005 Ở Việt Nam, trong chỉ thị số 41-CT[r]

10 Đọc thêm

Luận cứ xây dựng phương án xuất khẩu lao động của Công ty Vận tải – Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà sau cổ phần hóa

LUẬN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY VẬN TẢI – XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ SAU CỔ PHẦN HÓA

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nuớc sang Công ty cổ phần, công ty Vận tải- Xây dựng và Chế biến luơng thực Vĩnh Hà cần tiến hành cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt đ[r]

26 Đọc thêm

Nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM

NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM

Nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư VILEXIM
Từ đặc điểm nước ta là một nước nông nghiệp với 70% lực lượng lao động hoạt động trong ngành nông nghiệp, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu chiến lược nhằm giải phóng lực lượng[r]

89 Đọc thêm

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI BẰNG LEN TẠI CÔNG TY TNHH BOBI CRAFT SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ.

THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI BẰNG LEN TẠI CÔNG TY TNHH BOBI CRAFT SANG THỊ TRƢỜNG HOA KỲ.

Mục tiêu của của đề tài là thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu sản phẩm đồ chơi bằng len của Công ty TNHH Bobi Craft sang thị trƣờng Hoa Kỳ về kim ngạch xuất khẩu, công tác nghiên cứu thị trƣờng, về đối tác, các phƣơng án, chiến lƣợc kinh doanh cũng nhƣ về quy trình đà[r]

206 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN TẠI VIỆT NAM

Đối với Việt Nam, hoạt động xuất khẩu thực sự có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có đẩy mạnh xuất khẩu, mở cửa nền kinh tế việt nam mới có điều kiện thực[r]

25 Đọc thêm

Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cường Thịnh

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CƯỜNG THỊNH

Xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu là động lực, thậm chí còn là cứu cánh của một nền kinh tế quốc gia.Giả sử rằng, sức mua của một nền kinh tế có dân số lớn ở mức thấp, gây sức ép đến nhu cầu thị trường trong nước khiến kinh doanh đình trệ, thậm chí ngừng hoạ[r]

40 Đọc thêm

xuất khẩu thủy sản của việt nam thực trạng và giải pháp

XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

xuất khẩu thủy sản của việt nam thực trạng và giải pháp xuất khẩu thủy sản của việt nam thực trạng và giải pháp xuất khẩu thủy sản của việt nam thực trạng và giải pháp xuất khẩu thủy sản của việt nam thực trạng và giải pháp xuất khẩu thủy sản của việt nam thực trạng và giải pháp xuất khẩu thủy[r]

117 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu sang thị trường pakistan của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ”

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG PAKISTAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ”

Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu sang thị trường pakistan của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ” Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu sang thị trường pakistan của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ” Thực trạng và giải pháp nâng cao h[r]

91 Đọc thêm

Thực trạng huy động vốn FDI vào Việt Nam

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN FDI VÀO VIỆT NAM

Hai là, đầu tư trực tiếp nước ngoài giúp vào sự phát triển nhanh chóng trình độ kỹ thuật công nghệ ở nhiều nghành kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động ở một số ngành này và[r]

34 Đọc thêm

Phát triển dịch vụ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)”

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU Ở NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)”

Nếu như chính sách xuất nhập khẩu được định hướng đúng đắn phù hợp với tình hình kinh tế đất nước và phù hợp với biến động của khu vực và thế giới, nhất là sự biến động về thị trường hàn[r]

36 Đọc thêm

Cùng chủ đề