ĐÔ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHI TIẾT KHỐI V KẸP CHẶT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÔ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHI TIẾT KHỐI V KẸP CHẶT":

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐHBKHN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐHBKHN

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học công nghệ chế tạo máy 2đồ án môn học công nghệ chế tạo máyđô án môn học công nghệ chế tạo máy khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy dạng khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết khối v kẹp chặtđồ án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết dạng bạcđề cương cơ sở công nghệ chế tạo máymôn học công nghệ chế tạo máythuyết minh đồ án công nghệ chế tạo43 trthuyết minh đồ án môn học công nghệ chế tạo máy đề tài tính toán thiết kế quy trình công nghệ gia công trục xe máy honda
Xem thêm

2 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHI TIẾT CHÊM T2 (thuyết minh + bản vẽ)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY CHI TIẾT CHÊM T2 (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)

THUYẾT MINH
ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
CHI TIẾT CHÊM T2
I. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết:
Chêm là chi tiết cơ bản của cơ cấu kẹp ,có hai mặt phẳng làm việc chính không song song với nhau trong đó một bề mặt tạo với phương nằm ngang một góc:  (góc nghiêng của chêm)
Chi tiết chêm là cơ cấu kẹp tạo ra lực kẹp bằng bulông ,đai ốc hoặc từ các nguồn sinh lực khí nén để tác dụng tăng lực,hoặc kết hợp với một số cơ cấu khác.Cơ cấu kẹp bằng chêm thường được sử dụng trong các cơ cấu đồ gá…

Điều kiện làm việc của chi tiết :
+ Chịu được lực kẹp lớn.
+ Chêm có hai bề mặt làm việc không song song với nhau.Khi đó chêm vào,mặt làm việc của nó tạo ra lực kẹp.Mặt vát có chiều dài là: 90mm
+ Trong quá trình làm việc,dưới tác dụng của ngoại lực,chêm không bị tụt ra nhờ lực ma sát ở hai mặt làm việc của nó.Tính chất đó gọi là tính tự hãm của chêm.
+ Mặt vát của chêm tạo với phương nằm ngang môt góc: =100 ( Góc nghiêng của chêm.)
+ Lỗ có gia công ren dùng để tăng giảm lực kẹp,lỗ ren :M12
Dưới đây là hình ảnh cơ bản của chêm:
Xem thêm

47 Đọc thêm

Nội dung thuyết minh và tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy ” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên”

NỘI DUNG THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ” THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT TAY BIÊN”

Nội dung thuyết minh và tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy ” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên” Nội dung thuyết minh và tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy ” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên” Nội dung thuyết minh và tính toán Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy ” Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biên”

25 Đọc thêm

Nhiệm vụ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
KHOA CƠ KHÍ. Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY.

NHIỆM VỤ: THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Họ và tên: CHU QUỐC HIẾU.
Lớp: CTM6 -K44 Chuyên ngành: CHẾ TẠO MÁY.
I. Đầu đề thiết kế:
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết: Cho trong bản vẽ.
II. Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm: 5000 (chi tiết/năm).
Điều kiện sản xuất: Nhà máy cơ khí ở Việt Nam.
III. Nội dung của thuyết minh và tính toán:
1. Phân tích nguyên lý làm việc của chi tiết gia công trong thiết bị.
2. Xác định dạng sản xuất.
3. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
4. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi.
5. Thứ tự gia công cho các nguyên công (Sư đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chặt, chọn máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao và chi tiết gia công).
6. Tính lượng dư cho một bề mặt gia công: Bề mặt tròn xoay 130mm……… Các bề mặt còn lại tra lượng dư được tra theo sổ tay công nghệ.
7. Tính chế độ cắt cho nguyên công: Khoan 4 lỗ 8mm .…...………… Các nguyên công còn lại chế độ cắt được tra theo sổ tay công nghệ.
8. Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.
9. Tính và thiết kế một đồ gá ứng với một nguyên công. Bao gồm các công việc sau: Lập sơ đồ gá đặt, tính lực kẹp chặt, thiết kế các cơ cấu của đồ gá, tính sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số mòn, sai số điều chỉnh, sai số chế tạo cho phép của đò gá, xác định các yêu cầu kỹ thuật của đồ gá. Xác định dụng cụ đo và phương pháp kiểm tra.
IV. Bản vẽ.
1. Bản vẽ chi tiết có lồng phôi: Một bản vẽ khổ Ao (A1).
2. Bản vẽ sơ đồ nguyên công: Một bản vẽ khổ Ao.
3. Bản vẽ đồ gá: Một bản vẽ khổ Ao (A1).
Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2003.
Người nhận. Giáo viên hướng dẫn.Chu Quốc Hiếu. Nguyễn Trọng Bình.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
KHOA CƠ KHÍ. Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY.

NHIỆM VỤ: THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Họ và tên: CHU QUỐC HIẾU.
Lớp: CTM6 -K44 Chuyên ngành: CHẾ TẠO MÁY.
I. Đầu đề thiết kế:
Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết: Cho trong bản vẽ.
II. Các số liệu ban đầu:
Sản lượng hàng năm: 5000 (chi tiết/năm).
Điều kiện sản xuất: Nhà máy cơ khí ở Việt Nam.
III. Nội dung của thuyết minh và tính toán:
1. Phân tích nguyên lý làm việc của chi tiết gia công trong thiết bị.
2. Xác định dạng sản xuất.
3. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
4. Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi.
5. Thứ tự gia công cho các nguyên công (Sư đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp chặt, chọn máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao và chi tiết gia công).
6. Tính lượng dư cho một bề mặt gia công: Bề mặt tròn xoay 130mm……… Các bề mặt còn lại tra lượng dư được tra theo sổ tay công nghệ.
7. Tính chế độ cắt cho nguyên công: Khoan 4 lỗ 8mm .…...………… Các nguyên công còn lại chế độ cắt được tra theo sổ tay công nghệ.
8. Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công.
9. Tính và thiết kế một đồ gá ứng với một nguyên công. Bao gồm các công việc sau: Lập sơ đồ gá đặt, tính lực kẹp chặt, thiết kế các cơ cấu của đồ gá, tính sai số chuẩn, sai số kẹp chặt, sai số mòn, sai số điều chỉnh, sai số chế tạo cho phép của đò gá, xác định các yêu cầu kỹ thuật của đồ gá. Xác định dụng cụ đo và phương pháp kiểm tra.
IV. Bản vẽ.
1. Bản vẽ chi tiết có lồng phôi: Một bản vẽ khổ Ao (A1).
2. Bản vẽ sơ đồ nguyên công: Một bản vẽ khổ Ao.
3. Bản vẽ đồ gá: Một bản vẽ khổ Ao (A1).
Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2003.
Người nhận. Giáo viên hướng dẫn.Chu Quốc Hiếu. Nguyễn Trọng Bình.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHẾ TẠO MÁY: THIẾT LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT CÀNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHẾ TẠO MÁY: THIẾT LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT CÀNG

“Thiết lập quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng”. Càng là loại chi tiết có một hoặc một số lỗ cơ bản cần gia công đạt độ chính xác cao mà đường tâm của chúng song song với nhau hoặc tạo với nhau một góc nào đó . Ngoài ra , trên càng còn có các lỗ dùng để kẹp chặt , các rãnh then , các mặt đầu và các yếu tố khác cần phải gia công . Chi tiết dạng càng thường có chức năng biến chuyển động thẳng của chi tiết này thành chuyển động quay của chi tiết khác . Ngoài ra , chi tiết dạng càng còn dùng để đẩy bánh răng di trượt khi cần thay đổi tỷ số truyền trong các hộp tốc độ . Càng gạt, càng nối , cánh tay đòn , đòn kẹp , đòn gánh , tay biên và những chi tiết tương tự là khâu động học của các cơ cấu máy , dụng cụ , trang bị công nghệ đều thuộc nhóm chi tiết dạng càng .
Xem thêm

28 Đọc thêm

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT ÔNG KẸP ( dùng để định vị và kẹp chặt chi tiết trong quá trình gia công )

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT ÔNG KẸP ( DÙNG ĐỂ ĐỊNH VỊ VÀ KẸP CHẶT CHI TIẾT TRONG QUÁ TRÌNH GIA CÔNG )

Ống kẹp dùng để định vị và kẹp chặt chi tiết trong quá trình gia công giúp chi tiết gia công đảm bảo được độ chính xác về hình dáng , kích thước cũng như vị trí các bề mặt tương quan .Chi tiết làm việc trong môi trường chịu sự rung động lớn , chịu lực nén cao .Do đó dễ bị cong vênh do lực kẹp tác động , dễ bị mài mòn do ma sát .Vì vậy khi gia công chi tiết cần đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật cũng như điều kiện làm việc của chi tiết .

42 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG LƯU LƯỢNG C13 HƯNG YÊN

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG LƯU LƯỢNG C13 HƯNG YÊN

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG LƯU LƯỢNG C13 HƯNG YÊN

LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết dịnh trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta.

Phát triển ngành công nghệ chế tạo máy phải được tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư các trang bị hiện đại. Việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học.

Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kĩ sư cơ khí và cán bộ kĩ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất.

Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, điện lực ...vv

Để giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản của môn học và giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế, trong chương trình đào tạo , đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là môn học không thể thiếu được của sinh viên chuyên ngành chế tạo máy khi kết thúc môn học.

Sau một thời gian tìm hiểu và với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Văn Hà đến nay em đã hoàn thành đồ án môn học công nghệ chế tạo máy.Trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên sẽ có những sai sót do thiếu thực tế và kinh nghiệm thiết kế, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy, cô giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của các bạn để lần thiết kế sau và trong thực tế sau này được hoàn thiện hơn .

MỤC LỤC
Xem thêm

55 Đọc thêm

Đồ án: Thiết kế bánh đà

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ BÁNH ĐÀ

Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trình đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế khác.

Cùng với đồ án chi tiết máy, đồ án máy công cụ, đồ án dao, đồ án công nghệ chế tạo máy là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo cho sinh viên nghành chế tạo máy. Đồ án giúp cho sinh viên có cái nhìn sâu sắc và toàn diện đối với những kiến thức đã được học trông môn học “ Công nghệ chế tạo máy 12” và môn “ Đồ gá”. Đồng thời giúp cho sinh viên chuẩn bị cho ĐA tốt nghiệp.
Xem thêm

33 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế quy trình công nghệ gia công tay biên

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG TAY BIÊN

CHƯƠNG I: NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY1.1Nội dung đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy:Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm:Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết trục tay biên.Thiết kế đồ gá để gá đặt chi tiết gia công tay biên. Như vậy đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm cả phần tính toán và các bản vẽ.1.1.1. Khối lượng tính toán: Khối lượng tính toán được viết thành bản thuyết minh theo trình tự và nội dung từng phần được trình bày cụ thể ở phần sau.1.1.2. Khối lượng bản vẽ: Đồ án được trình bày trong các bản vẽ gồm: 1 bản vẽ chi tiết lồng phôi khổ A0. 5 bản vẽ sơ đồ nguyên công gồm 36 nguyên công cơ bản khổ A0. 2 bản vẽ đồ gá với đầy đủ hình chiếu theo tỷ lệ khổ giấy A0.1.2. Trình tự thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy: Quá trình thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy được tiến hành theo nội dung và trình tự sau đây:1 Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.2 Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.3 Xác định dạng sản xuất.4 Chọn phương pháp chế tạo phôi.5 Lập thứ tự các nguyên công, các bước ( vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị,kẹp chặt, chọn máy, chọn dao, vẽ ký hiệu chiều chuyển động của dao, của chi tiết ).6 Tính lượng dư cho một bề mặt nào đó, còn tất cả các bề mặt gia công khác của chi tiết thì tra theo sổ tay công nghệ chế taọ máy.7Tính chế độ cắt và tra theo sổ tay công nghệ chế tạo máy các nguyên công.8Tính thời gian gia công cơ bản cho tất cả các nguyên công. Số liệu này là cơ sở để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của quy trình công nghệ.9 Thiết kế 2 đồ gá gia công. Phần thiết kế đồ gá bao gồm các bước sau:+ Xác định cơ cấu định vị phôi.+ Tính lực kẹp cần thiết.+ Dựa vào sơ đồ định vị và lực kẹp để chọn cơ cấu định vị, cơ cấu kẹp chặt, thiết kế các cơ cấu khác của đồ gá ( cơ cấu dẫn hướng, cơ cấu so dao, cơ cấu phân độ, cơ cấu xác định vị trí của đồ gá trên máy ).+ Tính sai số chế tạo cho phép của đồ gá ct.+ Đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ gá.+ Lập bảng kê khai chi tiết của đồ gá ( tên gọi chi tiết, số lượng chi tiết và vật liệu sử dụng ). 10 Viết thuyết minh theo nội dung những phần đã tính toán thiết kế.11 Xây dựng các bản vẽ.
Xem thêm

82 Đọc thêm

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG HỘP H10 (Bản vẽ + thuyết minh)

QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG HỘP H10 (BẢN VẼ + THUYẾT MINH)

LỜI NÓI ĐẦU
..... .....
Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế và chế tạo các loại máy, các thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và nhiều lĩnh vực khác...
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một trong các đồ án có tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí, đặc biệt là các sinh viên chế tạo máy. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức đã học không những môn công nghệ chế tạo máy mà các môn khác như : máy công cụ, dụng cụ cắt, chi tiết máy... Đồ án còn giúp cho sinh viên được hiểu dần về thiết kế và tính toán một qui trình công nghệ chế tạo một chi tiết cụ thể.
Được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy Đỗ Anh Tuấn trong bộ môn công nghệ chế tạo máy, đến nay đồ án môn học của em đã hoàn thành. Tuy nhiên việc thiết kế đồ án không tránh khỏi sai sót em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy và sự chỉ bảo của các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Anh Tuấn giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
Xem thêm

51 Đọc thêm

ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐỒ GÁ GIA CÔNG CÀNG GẠT C15

ĐỀ BÀI: THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐỒ GÁ GIA CÔNG CÀNG GẠT C15

CHƯƠNG I:
PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG VÀ XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT.

I.Phân tích chức năng làm việc của chi tiết.
Càng gạt là chi tiết dạng càng. Chi tiết dạng càng thường có chức năng biến đổi chuyển động thẳng của chi tiết này ( Piston của động cơ đốt trong ) thành chuyển động quay của chi tiết khác ( trục khuỷu ). Ngoài ra chi tiết dạng càng còn dùng để đẩy bánh răng ( khi cần thay đổi tỉ số truyền trong hộp tốc độ ).
Trên chi tiết dạng càng ngoài những lỗ cơ bản cần được gia công chính xác còn có những lỗ dùng để kẹp chặt, các mặt đầu của lỗ và những yếu tố khác cần được gia công.
II.Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
Vật liệu chế tạo chi tiết càng gạt C15 là gang xám 15-32. Đây là loại vật liệu có tính đúc tốt, ta có thể sử dụng phương pháp đúc để chế tạo phôi.
Chiều dầy của càng là 10-15 mm, do vậy tính cứng vững của chi tiết không cao. Vì vậy khi gia công càng cần phải chú ý đến vấn đề kẹp chặt chi tiết.
Do các mặt đầu của càng không cùng nằm trên một mặt phẳng, do vậy khi gia công ta phải gá đặt nhiều lần (không gia công được các mặt đầu trong một lần gá), điều này ảnh hưởng đến năng suất gia công.
Độ chính xác của các lỗ chính cao, bề mặt lỗ 10, 20 cần gia công đạt độ nhám Ra = 2,5 (6), với dung sai 10 là 0,03( tương ứng với cấp chính xác H7); 20 là 0,035 (tương ứng với cấp chính xác H7). Để đạt được yêu cầu này ta phải gia công qua các bước khoan-khoét-doa.
Các bề mặt đầu cần gia công đạt độ nhám Rz = 20 (5), ta có thể gia công đạt được yêu cầu này bằng phương pháp gia công phay, qua các bước phay thô và phay tinh.
Độ không song song giữa bề mặt C và B là 0,03; độ không vuông góc giữa bề mặt D và A là không quá 0,03; độ không song song của các tâm lỗ cơ bản không quá 0,03/100mm chiều dài. Các yêu cầu kỹ thuật này ta hoàn toàn có thể đạt được khi gia công trên các máy vạn năng hay các máy chuyên dùng.
III.Xác định dạng sản xuất.
Xem thêm

44 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC RĂNG T4 (Bản vẽ + thuyết minh)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT TRỤC RĂNG T4 (BẢN VẼ + THUYẾT MINH)

Lời nói đầu
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản để giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo. Sau khi thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy, sinh viên được làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và khả năng kết hợp so sánh những kiến thức lý thuyết và thực tế sản xuất, độc lập trong sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó em được nhận đồ án môn học công nghệ chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộp.
Trong phần thuyết minh gồm có: Tính toán chi tiết gia công, xác định dạng sản xuất, xác định phương pháp chế tạo phôi, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết, tính thời gian gia công, tính lương dư, tính toán thiết kế đồ gá.
Những giáo trình tra cứu: Công nghệ chế tạo máy (Tập 1 và 2), Máy cắt kim loại, Nguyên lý cắt kim loại, đồ gá,sổ tay Atlas và đồ gá,sổ tay công nghệ chế tạo máy(T ập 1 và 2).
Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo: Nguyễn Thế Đạt, đến nay cơ bản em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy còn nhiều thiếu sót trong quá trình làm đồ án, em kính mong sự chỉ bảo tận tình của các thày trong bộ môn để em có thể củng cố thêm kiến thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Em xin chân thành cảm ơn..
Xem thêm

46 Đọc thêm

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân ba ngả H12 (thuyết minh + bản vẽ)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN BA NGẢ H12 (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)

Lời mở đầu
Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta.
Phát triển ngành công nghệ chế tạo máy phải đợc tiến hành đồng thời với việc phát triển nguồn nhân lực và đầu tư các trang bị hiện đại. Việc phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm của các trờng đại học.
Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kĩ s cơ khí và cán bộ kĩ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức cơ bản tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất.
Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chơng trình đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, điện lực …vv
Để giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản của môn học và giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế, trong chương trình đào tạo , đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là môn học không thể thiếu đợc của sinh viên chuyên ngành chế tạo máy khi kết thúc môn học.
Sau một thời gian tìm hiểu và với sự chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo Đoàn Thị Hương đến nay Em đã hoàn thành đồ án môn học công nghệ chế tạo máy Trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên sẽ có những sai sót do thiếu thực tế và kinh nghiệm thiết kế, em rất mong đợc sự chỉ bảo của các thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của các bạn để lần thiết kế sau và trong thực tế sau này được hoàn thiện hơn . Em xin chân thành cảm ơn.

SV: Tống Thành Quang.

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
I. Nhiệm vụ thiết kế:
Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết thân ba ngả đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đã cho trong bản vẽ chi tiết.
II. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết thân ba ngả.
Thân ba ngả trên thuộc họ chi tiết dạng hộp nên chức năng của chi tiết này có thể dùng trong các van cấp nước, nhiên liệu, cấp dầu trong các hệ thống công nghiệp khác. Nhờ các lỗ ngang dọc trên thân mà nhiên liệu được phân phối đi theo các ngả trong máy theo yêu cầu, các mặt làm việc của chi tiết là các bề mặt trong của lỗ. Chi tiết làm việc trong điều kiện không quá phức tạp với yêu cầu kỹ thuật không cao nên ta có thể gia công chi tiết trên các máy vạn năng thông thường mà vẫn có thể đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra.
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản.
– Độ không phẳng và độ không song song của các bề mặt chính trong khoảng 0, 05 1(mm), Ra = 5 1, 25.
– Các lỗ có độ chính xác 1 3, Ra = 2,5 0,63.
– Dung sai độ không đồng tâm của các lỗ bằng ẵ dung sai đường kính lỗ nhỏ nhất.
– Độ không vuông góc giữa mặt đầu và tâm lỗ trong khoảng 0,01 0,05 trên 100mm bán kính.
III. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.
Trên chi tiết có nhiều bề mặt phải gia công trong đó có nhiều bề mặt đòi hỏi độ chính xác, trên chi tiết cũng có nhiều lỗ phải gia công, về cơ bản kết cấu của chi tiết có đủ độ cứng vững, kết cấu hợp lý như chiều dày thành đủ lớn, đủ diện tích, lỗ vuông góc với mặt phẳng của vách, bề mặt cần gia công không có vấu lồi. Do Vậy đảm bảo cho việc chế tạo chi tiết, đảm bảo cho chi tiết hoạt động tốt. Với chi tiết này trên ta có thể dùng phương pháp tạo phôi
Tuy nhiên kết cấu có những nhược điểm sau :
Xem thêm

52 Đọc thêm

 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỘP SỐ MÁY KHOAN

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỘP SỐ MÁY KHOAN

còn lạiLợng d gia công đợc xác định hợp lý về trị số và dung sai sẽ góp phần bảo đảm hiệuquả kinh tế của quá trình công nghệ vì:Lợng d quá lớn sẽ tốn nguyên vật liệu, tiêu hao lao động để gia công nhiều đồngthời tốn năng lợng điện, dụng cụ cắt, vận chuyển nặng . . . dẫn đến giá thành tăng.Ngợc lại, lợng d quá nhỏ sẽ không đủ để hớt đi các sai lệch của phôi để biến phôithành chi tiết hoàn chỉnh.Trong công nghệ chế tạo máy, ngời ta sử dụng hai phơng pháp sau đây để xác địnhlợng d gia công:10SVTH: Nguyn Bỏ HuLp: C H CK1K4Trng i Hc Cụng Nghip H Ni ỏn CNCTMPhơng pháp thống kê kinh nghiệm.Phơng pháp tính toán phân tíchPhơng pháp thống kê kinh nghiệm xác định lợng d gia công bằng kinh nghiệm. Nhợc điểm của phơng pháp này là không xét đến những điều kiện gia công cụ thể nêngiá trị lợng d thờng lớn hơn giá trị cần thiết.Ngợc lại, phơng pháp tính toán phân tích dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố tạo ralớp kim loại cần phải cắt gọt để tạo ra chi tiết hoàn chỉnh.Trong đồ án này chỉ tính lợng d theo phơng pháp phân tích cho nguyên công V, cònlại là thống kê kinh nghiệm.Nguyên công Ix:1-Tính lợng d khi gia công lỗ 35H7
Xem thêm

42 Đọc thêm

Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết đòn quay gạt số

THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT ĐÒN QUAY GẠT SỐ

Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế và chế tạo các loại máy, các thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải ...
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một trong các đồ án có tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức đã học không những môn công nghệ chế tạo máy mà các môn khác như: máy công cụ, dụng cụ cắt... Đồ án còn giúp cho sinh viên được hiểu dần về thiết kế và tính toán một qui trình công nghệ chế tạo một chi tiết cụ thể.
Được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy Lý Ngọc Quyết trong bộ môn công nghệ chế tạo máy đến nay đồ án môn học của em đã hoàn thành. Tuy nhiên việc thiết kế đồ án không tránh khỏi sai sót em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy và sự chỉ bảo của các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Lý Ngọc Quyết đã giúp đỡ em hoàn thành công việc được giao.
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÀI tập lớn đồ gá: Tính toán thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công chi tiết càng C15 với nguyên công phay đồng thời các mặt A , B và E

BÀI TẬP LỚN ĐỒ GÁ: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ CHUYÊN DÙNG GIA CÔNG CHI TIẾT CÀNG C15 VỚI NGUYÊN CÔNG PHAY ĐỒNG THỜI CÁC MẶT A , B VÀ E

Phần I : NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

1. Cơ cấu so dao của đồ gá .
2. Cơ cấu kẹp dao trên máy tiện .
3. Phương pháp tính hiệu quả kinh tế của đồ gá.

Phần II : BÀI TẬP

1. Nhiệm vô:
Tính toán thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công chi tiết càng C15 với nguyên công phay đồng thời các mặt A , B và E.
2. Cơ sở thiết kế :
Bản vẽ chi tiết .
Bản tiến trình công nghệ gia công chi tiết .
Bản vẽ sơ đồ nguyên công cần tính toán thiết kế đồ gá .
3. Nội dung các công việc cần làm :
Lập sơ đồ gá đặt để gia công bề mặt A , B và E .
Chọn chiều sâu cắt t hợp lý và tra lượng chạy dao S .
Tính tốc độ cắt V .
Tính lực cắt P hoặc mômen cắt MC .
Viết phương trình tính lực kẹp cần thiết và tính lực kẹp W .
Thiết kế đôg gá để gia công bề mặt A , B và E ( vẽ 3 hình chiếu trên khổ A3 ).
Tính sai số chuẩn , sai số kẹp chặt và sai số chế tạo cho phép của đồ gá .
Nêu những yêu cầu kỹ thuật của đồ gá .
Trình bày nguyên lý làm việc của đồ gá .
Xem thêm

19 Đọc thêm

Thiết kế gia công và sản xuất chi tiết moay ơ

THIẾT KẾ GIA CÔNG VÀ SẢN XUẤT CHI TIẾT MOAY Ơ

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy thực chất là một môn học mang tính tổng hợp các kiến thức đã học có liên quan tới Công Nghệ Chế Tạo Máy (như các môn học Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy, Các Phương Pháp Gia Công Kim Loại, Dung Sai,…) để chế tạo được một chi tiết máy nhằm bảo đảm được yêu cầu thiết kế, phù hợp với điều kiện công nghệ hiện tại của nước ta, vơí thời gian và phương pháp gia công tối ưu… Muốn đạt được tất cả các điều trên thì ta phải thiết kế được một qui trình công nghệ gia công hợp lý.
Để thực hiện được Đồ án sinh viên ngoài việc phải nắm vững các kiến thức về các phương pháp tạo phôi, các phương pháp gia công, định vị, gá đặt, đo lường,… mà còn phải biết cách lựa chọn phương pháp nào là tối ưu, hợp lý nhất. Một qui trình công nghệ hợp lý là áp dụng được những công nghệ, máy móc phù hợp với điều kiện trong nước, thời gian gia công ngắn, chi phí cho gia công thấp nhưng chi tiết vẫn đạt được kích thước với dung sai đúng theo yêu cầu kỹ thuật đặt ra, có giá thành rẻ đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Xem thêm

60 Đọc thêm

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT CP AN

THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT CP AN

LỜI NÓI ĐẦUĐồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy là sự tổng hợp kiến thức của nhiều mônhọc như Công Nghệ Chế Tạo Máy, Vẽ Kỹ Thuật, Chi Tiết Máy,Vật Liệu Cơ Khí, Đồ Gá,Dung Sai Lắp Ghép… Qua đồ án này giúp cho sinh viên hệ thống hóa, củng cố và pháttriển các kiến thức đã học về công nghệ chế tạo chi tiết qua việc thiết kế một quy trìnhcông nghệ gia công một chi tiết cụ thể với năng suất, chất lượng cho trước và giá thànhgia công thấp nhất và đồng thời giúp sinh viên làm quen với những quy trình công nghệcủa các chi tiết với các dạng cơ bản như : hộp,càng ,trục,bạc… Một sản phẩm có thể cónhiều phương án công nghệ khác nhau. Việc thiết lập quy trình công nghệ gia công cònlà sự so sánh có chọn lựa để tìm ra một phương án công nghệ hợp lý nhằm đảm bảonhững yêu cầu chất lượng, giá thành, thời gian gia công cho sản phẩm nhằm đáp ứngnhu cầu xã hội…Việc thiết lập quy trình công nghệ gia công chi tiết nhằm ứng dụng được những côngnghệ gia công mới, loại bỏ những công nghệ lạc hậu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,chất lượng kém. Ngoài ra việc thiết lập quy trình công nghệ gia công giúp người chế tạogiảm được thời gian gia công và tăng năng suất làm việc để đáp ứng sản phẩm theo yêucầu sử dụng… Thêm vào đó, trong quá trình thực hiện các sinh viên có thể bổ sung vàhoàn thiện kỹ năng vẽ AutoCad, Inventor, điều rất cần thiết với một sinh viên cơ khí…!Em chân thành cảm ơn thầy Thầy Trần Ngọc Ánh, các thầy và các bạn khoa cơkhí đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện đồ án.Với kiến thức còn hạn hẹp, vì vậy thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, em rấtmong nhận được ý kiến từ thầy và các bạn .NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNSVTH: Nguyễn Văn TiếnTrang 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xem thêm

32 Đọc thêm

Báo cáo đồ án công nghệ chế tạo máy: Lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng C1.

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY: LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT DẠNG CÀNG C1.

Đồ án công nghệ chế tạo máy là một đồ án quan trọng đối với sinh viên ngành cơ khí đặc biệt là sinh viên ngành chế tạo máy, nó cung cấp kiến thưc cơ bản để giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy. Sinh viên được làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, qua đó giúp sinh viên càng hiểu rõ những kiến thức đã được học ở các bộ môn: dao, máy, công nghệ. Qua đồ án này rèn luyện sinh viên kĩ năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết một vấn đề cụ thể của công nghệ.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó em nhận được đồ án môn học công nghệ chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng càng C1.
Trong phần thuyết minh gồm có : Phân tích chức năng làm viêc của chi tiết gia công, phân tích tính kết cấu của chi tiết, xác định dạng sản xuất, chọn phương pháp chế tạo phôi, lập thứ tự nguyên công, tính lượng dư, tính chế độ cắt cho một nguyên công, tính toán và thiết kế một đồ gá.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Phí Trọng Hảo và các thầy trong bộ môn công nghệ chế tạo máy đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đồ án môn học.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Thiết kế quy trình gia công chi tiết thân đồ gá H19 (thuyết minh + bản vẽ)

THIẾT KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT THÂN ĐỒ GÁ H19 (THUYẾT MINH + BẢN VẼ)

Lời nói đầu
..... .....
Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư và cán bộ kỹ thuật về thiết kế và chế tạo các loại máy, các thiết bị phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và nhiều lĩnh vực khác...
Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một trong các đồ án có tầm quan trọng nhất đối với một sinh viên khoa cơ khí, đặc biệt là các sinh viên chế tạo máy. Đồ án giúp cho sinh viên hiểu những kiến thức đã học không những môn công nghệ chế tạo máy mà các môn khác như : máy công cụ, dụng cụ cắt, chi tiết máy... Đồ án còn giúp cho sinh viên được hiểu dần về thiết kế và tính toán một qui trình công nghệ chế tạo một chi tiết cụ thể.
Được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của thầy Đỗ Anh Tuấn trong bộ môn công nghệ chế tạo máy, đến nay đồ án môn học của em đã hoàn thành. Tuy nhiên việc thiết kế đồ án không tránh khỏi sai sót em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy và sự chỉ bảo của các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Anh Tuấn đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
Xem thêm

50 Đọc thêm

Cùng chủ đề