THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂM PHÁT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TÂM PHÁT":

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 1

Chuyên đề tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của chuyên đề thực tập gồm hai phần với kết cấu như sau:Phần I: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.Phần II: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex 1.
Xem thêm

72 Đọc thêm

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG, XÂY DỰNG AP

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG, XÂY DỰNG AP

tiến hành xây lắp, sản phẩm dự định đều phải trải qua các khâu từ dự án rồi đến dựtoán công trình. Dự toán công trình là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư côngtrình tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn tất cả các điều kiện sản xuất như xemáy, lao động, vật tư... đều phải di chuyển theo địa điểm của công trình xây lắp.Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà lại tiêu thụ ngay theo giá dựtoán hoặc giá thỏa thuận, do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không đượcthể hiện rõ.Từ những đặc điểm trên, công tác kế toán trong các đơn vị xây lắp vừa phải đảmbảo yêu cầu phản ánh chung của một đơn vị sản xuất. Ghi chép, tập hợp đầy đủ chi phívà giá thành sản phẩm, thực hiện phù hợp với ngành nghề, cung cấp thông tin và số liệuchính xác nhằm phục vụ tốt cho quản lý doanh nghiệp.2.1.2: Vai trò kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmChi phí và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu quan trọng trong hệ thống các chỉtiêu kinh tế phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp và có mối quan hệ mật thiết với20doanh thu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, do vậy được chủ doanh nghiệp rấtquan tâm.Thông qua số liệu hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành do bộ phận kế toáncung cấp, các nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp biết được chi phígiá thành thực tếtừng công trình, hạng mục công trình, để phân tích và đánh giá tình hình thực hiện cácđịnh mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm haylãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháphữu hiệu kịp thời nhằm hạ thấp chi phígiá thành sản phẩm xây lắp đồng thời đảmbảo được yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Đó là một trong những điều kiện quan trọngtạo cho doanh nghiệp một ưu thế cạnh tranh.Mặt khác, giá thành sản phẩm còn là cơ sở để định giá bán sản phẩm, là cơ sở đềđánh giá nội bộ, phân tích chi phí, đồng thời còn là căn cứ để xác định kết quả kinh
Xem thêm

120 Đọc thêm

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thực phẩm sao ta

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

... Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành. .. 4.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 36 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 36 4.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Thực. .. để thực kế hoạch phát triển bền vững tương lai 33 CHƯƠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA 4.1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM Để tính giá thành
Xem thêm

187 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Phong Thăng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC 2
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6
1.1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 6
1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.2. Phân loại CPSX và giá thành sản phẩm 9
1.2.1. Phân loại CPSX 9
1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm 14
1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16
1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm 26
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 26
1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 27
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 29
1.5. Sổ kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 33
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 33
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần Phong Thăng 33
Lịch sử hình thành 33
2.1.2.Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Phong Thăng 35
2.1.3 .Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần Phong Thăng 37
2.1.4 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần phong Thăng 40
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Phong Thăng 48
2.2.1.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty 48
2.2.2. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty 84
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 98
1.1. Nhận xét chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty. 98
1.1.1. Những ưu điểm 98
1.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 102
1.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phong Thăng 105
KẾT LUẬN 108
Xem thêm

108 Đọc thêm

đề án kế toánhoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội”

ĐỀ ÁN KẾ TOÁNHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI”

đề án kế toánhoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội” đề án kế toánhoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội”

83 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG PHÁT

Trong thời kỳ đổi mới,các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ cả về hình thức và hoạt động sản xuất kinh doanh.Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nên kinh tế thị trường và đẩy mạnh nền kinh tế thị trường trên đà ổn định và phát triển. Một yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thực hiện hạch toán trong cơ chế mới để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lãi. Để thực hiện được những yêu cầu đó, các đơn vị phải quan tâm tới tất cả các khâu trong quá trình sản xuất từ khi bỏ vốn ra tới khi thu vốn về đảm bảo thu nhập cho đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp, trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý kinh tế trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám đốc có hiệu quả quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong những năm gần đây, đất nước ta đang chuyển mình theo cơ chế mới. Việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trong thực tế đang diễn ra rất nhanh ở khắp nơi làm thay đổi bộ mặt đất nước từng ngày. Điều đó có nghĩa là khối lượng sản phẩm của ngành xây lắp ngày càng lớn đồng thời số vốn đầu tư cho ngành cũng gia tăng không ngừng. Vấn đề đặt ra và thu hút sự quan tâm của nhiều người là làm sao để quản lý vốn một cách hiệu quả nhất, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong sản xuất kinh doanh xây lắp.
Cũng giống như một số doanh nghiệp Nhà nước khác, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thước đo trình độ công nghệ sản xuất và trình độ quản lý của doanh nghiệp xây lắp. Dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính đúng giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác về thực trạng, khả năng của mình. Thông qua những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm do kế toán cung cấp, những nhà quản lý nắm được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm từng loại hoạt động, từng sản phẩm cũng như kết quả của toàn bộ hoạt động kinh doanh để phân tích đánh giá tình hình sử dụng tài sản vật tư, nhân lực... từ đó sản xuất khoa học, hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí không cần thiết, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Khi thực hiện tốt công tác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thì mới đảm bảo hoàn thành kế hoạch giá thành và thu được lợi nhuận. Qua tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, kết hợp những kiến thức đã được trang bị trên ghế nhà trường và thực tiễn tại doanh nghiệp, đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Phòng kế toán Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát,cùng sự chỉ bảo nhiệt tình của Giáo viên hướng dẫn TS. Lê Kim Ngọc, em đã chọn đi sâu vào nghiên cứu viết chuyên đề tốt nghiệp.
Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát.
Đề tài gồm ba phần chính:
Chương I: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát.
Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát.
Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hưng Phát.
Do điều kiện thời gian và trình độ có hạn, chuyên đề cuối khóa này không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong các Thày cô giáo và các cán bộ ở công ty cho ý kiến để chuyên đề tốt nghiệp được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo T.S Lê Kim Ngọc đã tận tình hướng dẫn, cảm ơn ban lãnh đạo, cùng các bác, các chú, các cô ở bộ phận kế toán Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Hưng Phát đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề cuối khóa này.
Xem thêm

79 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIMCC

Mục Lục số trang
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
1.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 8
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 8
1.1.2 Phân loai chi phí sản xuất 8
1.1.3 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí 8
1.1.4 Phân loại chi phí theo khoản mục 8
1.1.5 Phân loại chi phí theo phương pháp tính chi phí vào giá thành sản phẩm 9
1.1.6 Phân loại chi phí theo chức năng 9
1.2 Giá trị dự toán và giá thành sản phẩm xây lắp 10
1.2.1 Giá trị dự toán 10
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 10
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13
1.5. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm 14
1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 14
1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 14
1.6. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 15
1.6.1. Trình tự hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 15
1.6.2. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất 15
1.7. Các phương pháp đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang 24
1.8. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 25
1.8.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp (phương pháp giản đơn) 25
1.8.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 26
1.8.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 26
1.8.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 27
1.9 Thiệt hại trong sản xuất 27
1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại 27
1.9.1.1 Đặc điểm của khoản thiệt hại phá đi làm lại trong sản xuất xây lắp 27
1.9.1.2. Phương pháp hạch toán 28
1.9.2. Thiệt hại ngừng sản xuất 29
1.10. Các hình thức ghi sổ kế toán trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30
1.10.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 30
1.10.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 32
1.10.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 34
1.10.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ 37
1.10.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 38
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – VIMCC 40
2.1 Tổng quan về công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 40
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng – VIMCC 40
2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 40
2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm của công ty : 40
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 43
2.1.2.3Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty 44
2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 45
2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty 50
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 50
2.1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty 53
2.2 Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 56
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và Đặc điểm CPSX tại công ty 56
2.2.2 Đặc điểm quản lý chi phí sản xuất tại công ty 57
2.2.3.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty 58
2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 59
2.2.4.1 Kế toán Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp 59
2.2.4.2. Kế toán Chi Phí nhân công trực tiếp tại công ty 68
2.2.4.3. Kế toán chi phí máy thi công : 74
2.2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 78
2.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 85
2.2.5.1 Tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty. 85
2.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty. 86
2.2.6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây Thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 86
2.2.6.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 86
2.2.6.2. Quy trình tính giá thành sản phẩm. 86
Chương III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TRỰC NINH 89
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC. 89
3.1.1 Những thành tựu đạt được 89
3.1.2 Những tồn tại 90
3.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 91
3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thi công cơ giới và đầu tư xây dựng VIMCC 92
3.3.1 Kiến nghịvề công tác luân chuyển chứng từ kế toán: 93
3.3.2 Kiến nghị về hoàn thiện kế toán các khoản chi phí 93
3.3.2.1 Kiến nghị về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 93
3.3.2.2 Kiến nghị về chi phí nhân công trực tiếp 94
3.3.2.3 Kiến nghị về chi phí sản xuất chung. 95
Kết luận 96
Xem thêm

101 Đọc thêm

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung. Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trờng nước ta hiện nay. Với Nhà nước, công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế.
Nhận thức đúng vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp, em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
“Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông”.
Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 3 phần như sau:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương 2 : Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Quốc tế Phương Đông.
Xem thêm

78 Đọc thêm

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP 10
1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
1.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất: 11
1.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 12
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm: 13
1.2.4. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 15
1.3. ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 15
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định: 15
1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 16
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành: 16
1.4. TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 17
1.4.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 17
1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 18
1.4.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 27
1.4.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29
1.5. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 30
1.5.1. Kỳ tính giá thành 30
1.5.2. Các phương pháp tính giá thành 30
1.6. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 32
1.7. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG KẾ TOÁN MÁY: 33
1.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện áp dụng kế toán máy: 33
1.7.2. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán: 34
1.7.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện doanh nghiệp áp dụng kế toán máy: 35
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 38
2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY 38
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 38
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm của công ty 39
2.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm tại công ty 39
2.1.4.Quản lý chi phí sản xuất của công ty. 41
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán được áp dụng ở công ty 46
2.1.6.Giới thiệu phần mềm kế toán công ty đang áp dụng 52
2.2. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRINH GIAO THÔNG 422 53
2.2.1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty công trình giao thông 422 53
2.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và tính giá SP dở dang 48
2.2.3.Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty. 53
CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CTGT 58
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 58
3.1.1.Ưu điểm 58
3.1.2. Hạn chế 59
3.2. GIAI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 422 61
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
Xem thêm

113 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC SƠN

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn
Chương 1:Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phân tích thiết kế HTTT kế toán tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Chương 3: Thiết kế và xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Xem thêm

106 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 10
1.3.1. Mục tiêu chung 10
1.3.2. Mục tiêu cụ thể 10
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 10
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 10
1.5. Phương pháp nghiên cứu 11
1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu 11
1.5.2. Phương pháp xử lý số liệu 11
1.5.3. Phương pháp kế toán 12
1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 12
1.7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13
2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 13
2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán. 13
2.1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp 13
2.1.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 14
2.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 14
2.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 15
2.1.3.1. Vai trò 15
2.1.3.2. Nhiệm vụ 15
2.2. Khái niệm, phân loại về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
2.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 16
2.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 16
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 16
2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 18
2.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 18
2.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 19
2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 21
2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 22
2.3.1. Đối tượng tập chi phí sản xuất 22
2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 22
2.3.3. Kế toán chi phí NVLTT 23
2.3.4. Kế toán chi phí NCTT 24
2.3.3 Kế toán chi phí sử dụng MTC 25
2.3.4. Kế toán chi phí SXC 27
2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp (theo phương pháp kê khai thường xuyên). 28
2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29
2.4.1. Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh. 29
2.4.2. Đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành tương đương. 29
2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 30
2.5.1. Đối tượng tính giá thành 30
2.5.2. Kỳ tính giá thành 31
2.5.3. Các phương pháp tính giá thành 31
2.5.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) 32
2.5.3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 33
2.6. Các hình thức sổ kế toán về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33
2.6.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 33
2.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 34
2.6.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 34
2.6.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 35
2.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 35
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC 37
3.1. Khái quát về Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc 37
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 37
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 37
3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 37
3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 38
3.1.2.3. Quy trình tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty 38
3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 39
3.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014. 41
3.1.6. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty 41
3.1.7. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 42
3.1.7.1. Các chính sách kế toán chung 42
3.1.7.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43
3.1.7.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.1.7.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 43
3.1.7.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 44
3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 45
3.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 45
3.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 45
3.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 46
3.2.2. Kế toán chi phí NVLTT 46
3.2.2.1. Đặc điểm 46
3.2.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 47
3.2.2.3. Quy trình ghi sổ 47
3.2.3. Kế toán chi phí NCTT 49
3.2.3.1. Đặc điểm 49
3.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 51
3.2.3.3. Quy trình ghi sổ 51
3.2.4. Kế toán chi phí sử dụng MTC 52
3.2.4.1. Đặc điểm 52
3.2.4.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 52
3.2.4.3. Quy trình ghi sổ 53
3.2.5. Kế toán chi phí SXC 53
3.2.5.1. Đặc điểm 53
3.2.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 54
3.2.5.3. Quy trình ghi sổ 54
3.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 56
3.2.6.1. Đối tượng tập hợp chi phí 56
3.2.6.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 56
3.2.6.3. Quy trình ghi sổ 56
3.2.7. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc 57
3.2.7.1. Đánh giá sản phẩm dở dang sản xuất cuối kỳ ở Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 57
3.2.7.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành 58
3.2.7.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 58
3.2.7.4. Kế toán tính giá thành tại Công ty 59
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC 62
4.1. Sự cần thiết về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 62
4.2. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện nước Miền Bắc 63
4.2.1. Những ưu điểm 63
4.2.2. Những mặt hạn chế 69
4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện nước Miền Bắc. 71
4.3.1. Kiến nghị với Ban lãnh đạo công ty 72
4.3.2. Kiến nghị về bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 73
4.3.2.1. Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ 73
4.3.2.2. Về công tác luân chuyển chứng từ. 73
4.3.2.3. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 74
4.3.2.4. Về chi phí sử dụng máy thi công 75
4.3.2.5. Về kế toán chi phí sản xuất chung 75
4.3.2. Kiến nghị khác 75
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
PHỤ LỤC 81
Xem thêm

86 Đọc thêm

đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI

đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội .đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội .

8 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên cầu, phà Quảng Ninh 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẦU, PHÀ QUẢNG NINH 

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH một thành viên cầu, phà Quảng Ninh 

+ Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác hạch toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm trong đơn vị xây lắp.
+ Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Công ty TNHH 1 thành viên cầu, phà Quảng Ninh.
+ Chương 3: Đánh giá thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm
hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công
ty TNHH 1 thành viên cầu, phà Quảng Ninh.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Kế tóan tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư XD PT Trường Sơn

KẾ TÓAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD PT TRƯỜNG SƠN

Đối tượng phạm vi mục đích chuyên đề này ngoài phần mở đầu và kết luận còn được chia thành các phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư XD PT Trường Sơn. Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Đầu tư XD PT Trường Sơn.
Xem thêm

88 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần in hà nội”

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀ NỘI”

Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hà Nội
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần In Hà Nội

139 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, nền kinh tế nước ta đã không ngừng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng quyết liệt. Vì vậy, để khẳng định vị trí, vai trò của mình cũng như thúc đẩy quá trình hội nhập và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải tìm cho mình những chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Trước xu thế mới của đất nước, ngành xây dựng cơ bản (XDCB) của nước ta cũng đang nỗ lực vươn lên nhằm tạo ra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế và của đất nước. Hiện nay, ngành XDCB nước ta đã có những bước tiến đang kể tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong XDCB. Vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý các cấp là phải có những biện pháp quản lý nhằm sử dụng vốn tiết kiệm và thực sự hiệu quả. Để giải quyết tốt vấn đề này đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng cường quản lý chi phí chặt chẽ từ khâu thiết kế, thi công đến khâu nghiệm thu, đặc biệt chú trọng vào công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Chi phí sản xuất được tập hợp, đầy đủ, chính xác và hợp lý cùng với việc tính đúng giá thành sản phẩm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vốn và làm lành mạnh quan hệ tài chính trong doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5 là một doanh nghiệp xây lắp thành lập từ năm 1992. Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty đã tiến bộ không ngừng và góp phần đáng kể vào sự nghiệp XDCB của nước ta.
Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá sử dụng thành sản phẩm xây lắp, sau một thời gian thực tập và tìm hiểu tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5, em đã thu thập được một số hiểu biết và chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5” cho khoá luận tốt nghiệp của mình. Khoá luận này là sự vận dụng những kiến thức về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mà em đã được học ở trường Đại học vào thực tiễn công việc tại đơn vị thực tập nhằm phân tích những ưu, nhược điểm và hoàn thiện công tác kế toán tại doanh nghiệp. Khoá luận này gồm có 3 phần:
Phần 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5
Phần 3: Một số nhận xét đánh giá và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 5
Do thời gian tìm hiểu chưa nhiều và kiến thức có hạn nên khoá luận không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em mong nhận được ý kiến đóng góp của cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

118 Đọc thêm

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY XÂY LẮP HÀ NAM

thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà namthực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty xây lắp hà nam
Xem thêm

48 Đọc thêm

báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội

BÁO CÁO TỔNG HỢP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI

báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội

23 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất xây dựng thăng long

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT XÂY DỰNG THĂNG LONG

Luận văn tốt nghiệp của sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật Khoa Kế Toán khóa 6 tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất xây dựng thăng long. Thấy được sự quan trọng của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty xây dựng nên tôi quyết định lựa chọn đề tài “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất xây dựng Thăng Long” làm cơ sở nghiên cứu.
Xem thêm

67 Đọc thêm

“Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng”

“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG”

LỜI NÓI ĐẦUQuá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng Doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự bức xúc và cần thiết. Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá các Doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các Doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết.Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương cùng các anh chi Phòng kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàn h sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.
Xem thêm

99 Đọc thêm

Cùng chủ đề