GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU":

Phân tích các trường hợp ngoại lệ không áp dụng nguyên tắc luật nơi có tài sản (lex rei sitae) trong việc giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu tài sản

PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ KHÔNG ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC LUẬT NƠI CÓ TÀI SẢN (LEX REI SITAE) TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN

Phân tích các trường hợp ngoại lệ không áp dụng nguyên tắc luật nơi có tài sản (lex rei sitae) trong việc giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu tài sản

44 Đọc thêm

TẠI SAO LẠI CÓ HIỆN TƯỢNG XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

TẠI SAO LẠI CÓ HIỆN TƯỢNG XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Tại sao lại có hiện tượng xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế Bài tập cá nhân Tư pháp quốc tế
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Tư pháp quốc tế
Mỗi quốc gia đều tự xây dựng cho mình một hệ thống pháp luật riêng nhằm khẳng định chủ quyền cũng như bảo vệ quyền lợi cho công dân nước mình.. Tuy nhiên,[r]

5 Đọc thêm

HIỆN TƯỢNG XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

HIỆN TƯỢNG XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Hiện tượng xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế
Xung đột pháp luật là một vấn đề quan trọng trong Tư pháp Quốc tế. là cơ sở để hình thành nên những phương pháp giải quyết xung đột pháp luật hay phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Việc biết được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng xung đột ph[r]

3 Đọc thêm

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Thừa kế di sản chính là sự dịch chuyển tài sản và quyền sở hữu tài sản của cá nhân người đã chết cho cá nhân, tổ chức có quyền hưởng thừa kế; người thừa kế trở thành chủ sở hữu của tài sản được hưởng theo di chúc hoặc theo pháp luật. Với ý nghĩa như vậy, vấn đề thừa kế có vị trí quan trọng trong các[r]

29 Đọc thêm

Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐỀ TÀI NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ PHÍ DỊCH VỤ CÁC KHU CHUNG CƯ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đề tài NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀ[r]

95 Đọc thêm

Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo HĐTTTP việt nam nga và việt nam ba lan, thừa kế có YTNN theo pháp luật australia

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO HĐTTTP VIỆT NAM NGA VÀ VIỆT NAM BA LAN, THỪA KẾ CÓ YTNN THEO PHÁP LUẬT AUSTRALIA

Tiểu luận Giài quyết XĐPL về thừa kế có YTNN theo HĐTTTP Việt NamNga, Việt NamBa Lan, Thừ kế có YTNN theo pháp luật Australia.
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT (XĐPL) VỀ THỪA KẾ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ 4
I.1. Khái niệm XĐPL về thừa kế có yếu tố nước ngoài[r]

28 Đọc thêm

BTN Dân sự: Giải quyết tình huống tranh chấp quyền sở hữu nhà ở

BTN DÂN SỰ: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Pháp luật đã có quy định rõ các vấn đề về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, nhưng trên thực tế việc tranh chấp giữa các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan vẫn đang là lỗi lo ngại lớn cho xã hội bởi việc hòa giải tranh chấp đất đai còn nhiều bất cập, vẫn chưa đảm bảo được pháp chế xã hội ch[r]

13 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ VIỆT NAM

GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ở đây, chúng ta tôn trọng bản chất tài sản của quan hệ thừa kế vì pháp luật nơi có di sản điều chỉnh quan hệ thừa kế về bất động sản, điều đó có thể tránh được những phản ứng không tốt c[r]

11 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Câu 1: Nguồn gốc của Nhà nước và pháp luật? Cách thức hình thành pháp luật?
Trước khi có nhà nước và pháp luật
Theo C.Mác trước khi có nhà nước và pháp luật, con người từng sống trong xã hội cộng sản nguyên thủy hay còn[r]

17 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ

PHÁP LUẬT VỀ TÊN THƯƠNG MẠI TRONG SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chương 1. Lý luận chung về quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại 2
1.1. Khái niệm và đặc điểm tên thương mại 2
1.2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại 2
1.3. Việc xác lập bảo hộ Tên thương mại 4
1.4. Quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng đối với[r]

21 Đọc thêm

PHÁP LUẬT KINH TẾ ( HỌC VIỆN NGÂN HÀNG )

PHÁP LUẬT KINH TẾ ( HỌC VIỆN NGÂN HÀNG )

Nhóm 6, thứ 6, ca 2
Danh sách thành viên
Trương Thị Kiều Oanh
Vương Thị Chiêu
Lê Ánh Đạt
Nguyễn Cảnh Linh
Nguyễn Hồng Quốc
Đỗ Thị Hòa
Nguyễn Thị Phương
Ngô Thị Quỳnh
Trương Thị Thúy Ngân
Đinh Văn Dũng
NỘI DUNG
I. LÝ THUYẾT
Khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh.
Tranh chấp trong kinh doanh là nhữ[r]

23 Đọc thêm

Một số nội dung về thừa kế

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỪA KẾ

Quyền thừa kế là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Đối tượng của quyền thừa kế là tài sản thuộc sở hữu của người chết hoặc quyền tài sản mà người chết người sử dụng hợp pháp.

Quyền thừa kế là một trong những quyền cơ bản của công dân được pháp luật các nước ghi nhận. Phá[r]

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ THEO DI CHÚC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ QUAN HỆ THỪA KẾ THEO DI CHÚC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

LỜI NÓI ĐẦU1. Lý do chọn đề tài:Cùng với sự phát triển của xã hội và xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa ngày một lớn mạnh tạo điều kiện giao lưu và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, đã làm gia tăng hết sức mạnh mẽ các giao lưu về dân sự có yếu tố nước ngoài đòi hỏi phải được pháp luật điều chỉnh,[r]

44 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GĂN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu của đề tài: 2
2.1. Mục đích: 2
2.2. Yêu cầu: 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 4
1.1. Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận[r]

75 Đọc thêm

Khi gặp hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba thì sẽ áp dụng pháp luật như thế nào

KHI GẶP HIỆN TƯỢNG DẪN CHIẾU NGƯỢC VÀ DẪN CHIẾU ĐẾN PHÁP LUẬT NƯỚC THỨ BA THÌ SẼ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NHƯ THẾ NÀO

Khi gặp hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba thì sẽ áp dụng pháp luật như thế nào

Nhắc tới tư pháp quốc tế là nhắc tới vấn đề áp dụng các quy phạm xung đột. Một trong những vấn đề rất phức tạp trong việc áp dụng quy phạm xung đột đó là vấn đề dẫn chiếu ngược và dẫn chi[r]

4 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ HÌNH SỰ VÀ TỘI PHẠM HỌC

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - TỘI CƯỚP GIẬT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI MỘT SỐ KHÍA CẠNH PHÁP LÝ HÌNH SỰ VÀ TỘI PHẠM HỌC

Trong lịch sử phát triển, vấn đề lợi ích vật chất luôn là tâm điểm của mọi xung đột trong xã hội. Bởi vậy, vấn đề bảo đảm quyền sở hữu các lợi ích vật chất cũng luôn được các nhà nước trên thế giới quan tâm. Ở nước ta, quyền sở hữu được quy định và bảo hộ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp[r]

117 Đọc thêm

Đề cương môn học ; Tư pháp quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ; TƯ PHÁP QUỐC TẾ

Tư pháp quốc tế là môn khoa học pháp lí chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài. Bên cạnh đó, môn học còn mang đến cho SV hệ thống kiến thức về giải quyết tranh chấp dân sự quốc t[r]

32 Đọc thêm

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ VỀ TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN. PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN. PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾI. MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ KINH TẾ

306 Đọc thêm

Đề cương môn học : Luật thương mại quốc tế

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Môn học luật TMQT cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật TMQT.Môn học bao gồm 2 phần chính: Luật TMQT giữa các quốc gia và luật TMQT giữa các thương nhân. Đối với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về: 1. Khái niệm giao dịch TMQT và luật TMQT; 2. Các nguyên tắc cơ bản của WT[r]

45 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI NGƯỜI TIÊU DÙNG

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG.1.1.Khái niệm.1.1.1.Quyền lợi người tiêu dùng.Quyền lợi: là lợi ích được hưởng, mà người khác không được xâm phạm đến.Người tiêu dùng: là người mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân,[r]

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề