ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM":

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM SO SÁNH MÔI TRƯỜNG ĐTQT Ở VN VỚI PHILLIPPINES

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM SO SÁNH MÔI TRƯỜNG ĐTQT Ở VN VỚI PHILLIPPINES

Một thành tựu khác, tính đến cuối năm 2011, khu vực FDI tạo ra hơn 2,3 triệuviệc làm trực tiếp và hàng triệu việc làm gián tiếp, trong đó có hàng vạn kỹ sư, nhàquản lý trình độ cao, đội ngũ công nhân lành nghề, với thu nhập ngày càng tăng, dunhập phương thức lao động, kinh doanh và quản lý tiên tiến[r]

31 Đọc thêm

HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

HIỆU QUẢ CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

MỞ ĐẦU 1
1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của đánh giá tác động môi trường 2
1.2. Mục đích, ý nghĩa của ĐTM 2
1.2.1. Mục đích 4
1.2.2. Ý nghĩa của ĐTM 4
1.3. Quy trình thực hiện ĐTM 4
Chương 2. THỰC TIỄN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 5
2.1. ĐTM chưa thực hiện tốt chức năng dự báo 7
2.2[r]

25 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC

sự quan tâm hoăc quan tâm nhưng chưa thực sự am hiểu về vai trò ý nghĩa của việcđánh giá tác động môi trường.Chính từ những vấn đề trên đã nảy sinh ra việc thực hiện các báo cáo đánh giátác động ĐTM chưa thực sự có chất lượng một số dự án.4.3. Công tác giám sát sau đánh giá tá[r]

11 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Khóa luận Đại học Ngoại Thương;
Thế kỉ 21 được đánh giá là thế kỉ của sự phát triển vượt bậc về khoa học công
nghệ cũng như áp dụng các thành quả của chúng vào mọi mặt của cuộc sống. Các
sản phẩm chứa hàm lượng tri thức cao và quy trình sản xuất tinh vi như máy vi tính,
điện thoại thông minh, ti vi,[r]

76 Đọc thêm

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM – THƯC TRẠNG, GIẢI PHÁP

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM – THƯC TRẠNG, GIẢI PHÁP

môi trường kinh doanh tai viêt nam 9 tháng đầu năm 2013

12 Đọc thêm

Môi trường đầu tư và môi trường quản lý cho đầu tư chứng khoán ở việt nam

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ CHO ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

dinh huong chien luoc phat trien TTCK Viet Nam
cam ket cua viet nam gia nhap WTO trong linh vuc chung khoan
luat doanh nghiepj năm 2005 và TTCK
luat dau tu nam 2005
luat pha san nam 2004
nghị dinh 144 va cac van ban huong dan
nghi dinh 161 ve xu phat hanh chinh tren TTCk

74 Đọc thêm

THỰC TRẠNG NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM.

THỰC TRẠNG NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM.

Vốn và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. (Luật đầu tư 2005, Điều 6 khoản 1)
Trường hợp cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được bồi thường th[r]

30 Đọc thêm

Đề cương đánh giá tác động môi trường 2016

ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2016

ĐỀ CƯƠNG ĐTM
Câu 1:Tóm tắt các cơ sở pháp lý liên quan đến việc thực hiện ĐTM hiện nay (Tên văn bản, Tổ chức ban hành, thời hạn hiệu lực, phạm vi áp dụng, đối tượng, tổng hợp khái quát các điều khoản quy định...) 2
Câu 2: Phân biệt các cấp độ Đánh giá môi trường ( ĐM ) cơ bản hiện nay (Cơ sở pháp lý[r]

31 Đọc thêm

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRUỜNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRUỜNG DỰ ÁN DỆT NHUỘM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

LẬP BÁO CÁO ÐÁNH GIÁ TÁC ÐỘNG MÔI TRUỜNG
DỰ ÁN DỆT NHUỘM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

MỤC LỤC
A.GIỚI THIỆU CHUNG
1. Hiện trạng và định hướng phát triển ngành dệt nhuộm ở Việt Nam
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá môi truờng
3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ÐTM[r]

52 Đọc thêm

Nghiên cứu về bảng hỏi, thiết kế bảng hỏi và đặc điểm vận dụng bảng hỏi trong nghiên cứu CVM

NGHIÊN CỨU VỀ BẢNG HỎI, THIẾT KẾ BẢNG HỎI VÀ ĐẶC ĐIỂM VẬN DỤNG BẢNG HỎI TRONG NGHIÊN CỨU CVM

Ngày nay, khi mà mục tiêu của các quốc gia không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế mà hướng tới phát triển bền vững thì vấn đề bảo vệ môi trường được đặt lên ngang hàng với tăng trưởng. Dù ở tầm vĩ mô như chiến lược, chính sách phát triển kinh tế hay ở tầm vi mô như dự án đầu tư, dự án kinh doanh t[r]

38 Đọc thêm

PHÍ NƯỚC THẢI VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHÍ NƯỚC THẢI VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nước thải đang là vấn đề nan giải của nước đang phát triển như Việt Nam. Việc xử lý và thu phí nước thải hợp lý, trang trải được các chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng là vấn đề bức xúc đang được thảo luận. Phí nước thải đóng góp một phần quyết định vào vấn đề bảo vệ môi trường. Hiện nay phí nước[r]

11 Đọc thêm

Cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Sau 15 năm tái lập tỉnh, Bắc Giang từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội yếu kém. Với định hướng phát triển kinh tế xã hội đúng đắn, định hướng thu hút đầu tư phù hợp, đến nay tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang[r]

115 Đọc thêm

So sánh môi trường đầu tư trực tiếp Việt Nam và Thái Lan

SO SÁNH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VIỆT NAM VÀ THÁI LAN

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của hầu khắp các quốc gia. Chính sách thu hút FDI là một trong những chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển lâu dài của mỗi nước, mỗi[r]

57 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀO VIỆT NAM VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀO VIỆT NAM VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA LUẬT KINH TẾ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP VÀO VIỆT NAM
VƯỚNG MẮC PHÁP LÝ VÀ THỦ TỤC

TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS BÙI XUÂN HẢI

THỰC HIỆN[r]

28 Đọc thêm

Nguyên tắc Xích đạo: Chuẩn mực môi trường – xã hội tự nguyện cho các nhà đầu tư tài chính

NGUYÊN TẮC XÍCH ĐẠO: CHUẨN MỰC MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Các ngân hàng, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư tài chính khác đang dần đóng vai trò rất lớn trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam và khu vực. Nhiều nhà đầu tư cũng đã bày tỏ mong muốn phát triển các chuẩn mực riêng nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường và có trách nhiệm[r]

8 Đọc thêm

Đề cương full đánh giá tác động môi trường

ĐỀ CƯƠNG FULL ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Câu 1:Tóm tắt các cơ sở pháp lý liên quan đến việc thực hiện ĐTM hiện nay (Tên văn bản, Tổ chức ban hành, thời hạn hiệu lực, phạm vi áp dụng, đối tượng, tổng hợp khái quát các điều khoản quy định...)
A, Luật bảo vệ môi trường
Tên đầy đủ: Luật bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộ[r]

43 Đọc thêm

 MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

và kinh tế dịch vụ, mà còn cho thấy rằng không có khả năng cạnh tranh ngay cảtrong vai trò “nhà máy đối tác” sản xuất các sản phẩm tiêu dùng có giá trị thặngdư thấp so với những thị trường mới nổi lên và sản phẩm cơ bản. Điều này cóthể dẫn đến một sự mất mát FDI hiện tại và hàng triệu công ăn việc l[r]

7 Đọc thêm

Đề cương Thạc sĩ Đánh giá thực trạng hoạt động và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

ĐỀ CƯƠNG THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Ở Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ chưa có một nghiên cứu nào tập trung vào việc thu hút đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Như đã đề cập ở trên, đầu tư ngoài ngân sách (tư nhân, doanh nghiệp và đầu tư trực tiếp nước ngoài) có vai trò hết sức quan trọng trong việc củ[r]

10 Đọc thêm

MÔI TRƯỜNG FDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC THI QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI VÀO CÁC NƯỚC ASEAN

MÔI TRƯỜNG FDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC THI QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI VÀO CÁC NƯỚC ASEAN

MÔI TRƯỜNG FDI CỦA MỘT SỐ NƯỚC ASEAN NHỮNG QUY ĐỊNH VÀ THỰC THI QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG THU HÚT FDI VÀO CÁC NƯỚC ASEANChương I: Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài và môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương II : Đánh giá môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của một s[r]

50 Đọc thêm

Cùng chủ đề