CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY 185 37

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY 185 37":

Vốn kinh doanh và các giải pháp nângcao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty 492 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

VỐN KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNGCAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY 492 – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU v
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VKD TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Tổng quan về VKD trong DN 3
1.1.1. Khái niệm về VKD 3
1.1.2. Phân loại VKD 5
1.1.3. Nguồn hình thành VKD 12
1.2. Hiệu quả sử dụng VKD trong DN 15
1.2.1[r]

88 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂN PHÁT

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP 8
1.1. Lý luận cơ bản vềvốn kinh doanh tại doanh nghiệp 8
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh 8
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh 8
1.1.3. Cá[r]

79 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần may thanh hóa

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HÓA

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ phần May Thanh Hóa, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Thanh Hóa, ngày t[r]

85 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ Nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại công ty xây dựng cầu hầm

LUẬN VĂN THẠC SỸ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CẦU HẦM

Trong những năm qua công tác quản lý, sử dụng VKD ở Công ty xây dựng Cầu Hầm – Tổng công ty xây dựng Lũng Lô đã được quan tâm, hoạt động SXKD đã đạt được kết quả đáng khích lệ, quy mô sản xuất, doanh thu, lợi nhuận tăng, hiệu quả sử dụng VKD đó là tỷ trọng nợ phải trả lớn, HTK có quy mô và tỷ trọng[r]

118 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty tnhh truyền thông adt ([r]

Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà (Khóa luận tốt nghiệp)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Hà (Khóa l[r]

Đọc thêm

Chuyên đề môn học: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV Kovin

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV KOVIN

Chuyên đề môn học: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV KovinChuyên đề môn học: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV KovinChuyên đề môn học: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH MTV KovinChu[r]

47 Đọc thêm

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp lâm đặc sản-mây tre xuất khẩu

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP LÂM ĐẶC SẢN-MÂY TRE XUẤT KHẨU

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp lâm đặc sản-mây tre xuất khẩumột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp lâm đặc sản-mây tre xuất khẩumột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp lâm đặc sản-mâ[r]

28 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty TNHH Liên Sơn

VỐN KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN

MỤC LỤC
Trang bìa……………………………………………………………………………..i
Lời cam đoan ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt vi
Danh mục bảng biểu vii
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1.Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh 4
1.1.1. Kh[r]

81 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn cố ĐỊNH tại CÔNG TY tân đại lộc

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TÂN ĐẠI LỘC

Lời nói đầu 3
1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 3
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4
3. Kết cấu của chuyên đề. 4
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP 5
1.1. Vốn cố định của doanh nghiệp 5
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và nguồn hì[r]

47 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD Ở CÔNG TY BIA HABADA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD Ở CÔNG TY BIA HABADA

phòng TSCĐ, không để tình trạng TSCĐ h hỏng trớc thời hạn hoặc h hỏng bấtthờng gây thiệt hại ngừng sản xuất...Đối với VLĐ, doanh nghiệp cần có những biện pháp đẩy mạnh tốc độ luânchuyển vốn, kiểm tra kịp thời và có hệ thống giúp doanh nghiệp sớm khắc phụcnhững thiếu sót, yếu kém trong công tác quản[r]

74 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NAM THUẬN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH NAM THUẬN

nhiên hạn chế của nó là theo thời gian công nghệ của doanh nghiệp sẽ ngày cànglạc hậu, năng suất lao động giảm đồng thời là sự giảm sút về chất lượng sảnphẩm dẫn đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty gặp khó khăn. Doanh thuvà lợi nhuận công ty giảm sút ảnh hưởng đến hiệu quả

76 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của công ty cổ phần đầu tư và chuyển giao khoa học công nghệ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mục Lục
LỜI NÓI ĐẦU 3
Chương 1 : Các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng TSCĐ 5
1.1 Khái quát về Doanh nghiệp 5
1.1.1 Khái niệm đặc điểm của Doanh nghiệp 5
1.1.2 Các hoạt động chủ yếu 10
1.2 Hiệu quả sử dụng TSCĐ của Doanh nghiệp 10
1.2.1 TSCĐ của doanh nghiệp 10
1.2.1.1 Khái niệm về TSCĐ 11
1.2.1.2 Đ[r]

57 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
Chương 1: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng ca[r]

67 Đọc thêm

chuyên đề tốt nghiệp GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại và DỊCH vụ máy TÍNH THÀNH TRUNG

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MÁY TÍNH THÀNH TRUNG

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTVLĐ: Vốn lưu độngVCĐ: Vốn cố địnhHTK: Hàng tồn khoHĐSXKD: Hoạt động thương mại dịch vụ kinh doanhLNST: Lợi nhuận sau thuếTSLNST: Tỷ suất lợi nhuận sau thuếTTNDN: Thuế thu nhập Công tyTSCĐ: Tài sản cố địnhTSLĐ: Tài sản lưu độngTSNH: Tài sản ngắn hạnTSDH: Tài sản dài hạnNVTT: Nguồn[r]

63 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ sử DỤNG vốn KINH DOANH tại CÔNG TY TNHH điện cơ TĨNH GIA

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ TĨNH GIA

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivMỤC LỤCvDANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒviiDANH MỤC BẢNGviiDANH MỤC BIỂU ĐỒviiLỜI MỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Mục đích nghiên cứu13. Đối tượng nghiên cứu24. Phương pháp ngh[r]

55 Đọc thêm

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG HÀ NỘI

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội trình bày những nội dung về tài sản cố định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng[r]

71 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Hanel

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANEL

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP 4
1.1. Những vấn đề chung về vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh. 4
1.1.2 Phân loại vốn kinh doanh 7
1.1.2.1 Phân loại vốn dựa trên giác độ hình thành vố[r]

99 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 207

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ TỔ CHỨC, SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1
1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 1
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1
1.1.2. Phân loại vốn kinh doanh. 3
1.1.2.1. Vốn cố định 3
1.1[r]

328 Đọc thêm

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VKD ở Công ty TNHH MTV đầu tư Việt Hà

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VKD Ở CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
Chương I Những vấn đề lý luận chung về hiệu quả sử dụng VKD.
Chương II Thực trạng hiệu quả sử dụng VKD ở công ty Việt Hà
Chương III Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng VKD ở cô[r]

88 Đọc thêm

Cùng chủ đề