THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DƯỢC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP DƯỢC":

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty CP xây dựng cầu 75

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG CẦU 75

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại Công ty CP xây dựng cầu 75.
Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty CP xây dựng cầu 75.

77 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG THÚY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG THÚY

1. Tính cấp thiết của việc lựa chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt khi Việt Nam chính thức hội nhập kinh tế với thế giới thì sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển trên thị trường, muốn các sản phẩm của mình cạnh tranh được với[r]

80 Đọc thêm

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty CP kỹ thuật và thương mại Bình Minh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH

Kinh doanh trên thị trường, doanh nghiệp phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ phía các đối thủ cạnh tranh. Lúc đó bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải vươn lên trong cạnh tranh, phải tiến hành công tác phát triển thị trường, bảo vệ thị phần đã có và phát triển sang các thị t[r]

53 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG ÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC MỸ PHẨM TENAMYD

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG ÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC MỸ PHẨM TENAMYD

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
A.PHẦN MỞ ĐẦU 2
1. Lí do chọn đề tài 2
2. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4.Phạm vi nghiên cứu 3
5. Phương pháp nghiên cứu 3
6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 4
7. Kết cấu đề tài 4
B. PHẦN NỘI DUNG 5
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM TENAMYD VÀ CƠ[r]

57 Đọc thêm

Các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ngọn Lửa Thần

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN

CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌN LỬA THẦN TRONG THỜI GIAN QUA
2.1. Khái quát quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần[r]

114 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần DVTM Hùng An 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM HÙNG AN 

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần DVTM Hùng An 

Chương 1: Những vấn đề lí luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, ch[r]

104 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP NGỌC ANH

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP NGỌC ANH

MỤC LỤC

PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CP NGỌC ANH.. 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Ngọc Anh.1

1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP Ngọc Anh. 1

1.3. Các chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 2

1.3.1. Hội đồng quản trị2

1.3.2. Phòn[r]

31 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm của xí nghiệp thương mại dịch vụ số 2 công ty CP thanh hoa sông đà

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỐ 2 CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ

MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN1DANH MỤC BẢNG BIỂU.............................................................................................................2MỞ ĐẦU61.Tính cấp thiết đề tài62. Mục đích nghiên cứu73. Phạm vi nghiên cứu74. Phương pháp nghiên cứu75. Kết cấu chuyên đề gồm ba c[r]

48 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH tài CHÍNH 1 tại CÔNG TY cổ PHẦN tư vấn xây DỰNG MIỀN TRUNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 1 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN7LỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNG 1:3VỐN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ VỐN CỦA CÔNG TY CP. TVXD MIỀN TRUNG.31.Vốn và vai trò của vốn đối với các doanh nghiệp31.1.Khái niệm.31.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp.41.2.1Phân loại vốn theo nguồn hình thành5CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY17CP. T[r]

55 Đọc thêm

Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phảm ở Công ty Dược và Trang thiết bị y tế Quân đội

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẢM Ở CÔNG TY DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ĐỘI

Kể từ khi nền kinh tế chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang một cơ chế hoạt động mới , cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp quốc doanh có nhiều thay đổi. Chính nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh là nền tảng đã làm bộc l[r]

95 Đọc thêm

Thực trạng một số phần hành của Công ty Cp tập đoàn Thành Nam

THỰC TRẠNG MỘT SỐ PHẦN HÀNH CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

có tốc độ phát triển nhanh được nhà nước chú trọng nhất .Nắm bắt được xu thế tất yếu của nền kinh tế Công ty CP Tập đoàn Thành Nam– một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Thép Inox đã không nghừng đổi mới công nghệ, dịch vụ của mình để bắt kịp được với xu thế thời đại[r]

48 Đọc thêm

Các giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần đại lý hàng hải VINACOMIN

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VINACOMIN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC BẢNG v
LỜI MỞ ĐẦU vii
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1
1.1. Vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp 1
1.1.1.Khái niệm, đặc trưng của vốn kinh doanh 1[r]

98 Đọc thêm

PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TYCP MAY VIỆT TIẾN

PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TYCP MAY VIỆT TIẾN

Đề tài “Phân tích kế hoạch phân phối sảnphẩm của công ty cổphầnmay mặc Việt Tiến” phân tích, đánh giá hiện trạng và các đặc điểm cơ bản của hệ thống kênh phân phối và công tác quản trị kênh của Công ty cổ phần may mặc Việt Tiến trong một số năm gần đây, từ đó phát hiện những điều còn bất hợp lý tron[r]

52 Đọc thêm

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cp liên doanh Phú Quý Malay

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP LIÊN DOANH PHÚ QUÝ MALAY

LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh được thực hiện bằng các[r]

94 Đọc thêm

Hoàn thiện một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ phân bón của công ty CP thần nông thanh hóa DOC

HOÀN THIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ PHÂN BÓN CỦA CÔNG TY CP THẦN NÔNG THANH HÓA DOC

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNHSƠ ĐỒSơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP Thần Nông Thanh Hóa28Sơ đồ 2.2 : Quy trình triển khai dự án kinh doanh phân bón30Sơ đồ 2.3. Kênh phân phối phân bón của Công ty.39Sơ đồ 2.4: Quy trình tiêu thụ phân bón của Công ty CP Thần Nông Thanh Hóa44Sơ đồ 2.5:[r]

74 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ

MỤC LỤC i
LỜI CAM ĐOAN iii
LỜI CẢM ƠN iv
DANH MỤC KÍ TỰ VIẾT TẮT v
DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
DANH MỤC HÌNH VẼ vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
I. Lý do chọn đề tài 1
II. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
IV. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 2
NỘI DUNG[r]

90 Đọc thêm

THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP góp PHẦN HOÀN THIỆN kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN sản XUẤT VLXD tự lực năm 2014

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VLXD TỰ LỰC NĂM 2014

Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới đang trên đà phát triển với trình độ ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động, đòi hỏi luật pháp và[r]

131 Đọc thêm

BÁO CÁO Báo cáo thực trạng CTCP Thương mại và dược phẩm An Bình

BÁO CÁO BÁO CÁO THỰC TRẠNG CTCP THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM AN BÌNH

Báo cáo thực tập tổng hợp của Trường ĐH Thương mại hệ tại chức, thực trạng của báo cáo viết về công ty Dược

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM AN BÌNH
1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.1 Giới thiệu chung về Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm An Bình[r]

12 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần may thanh hóa

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH HÓA

LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ phần May Thanh Hóa, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Thanh Hóa, ngày t[r]

85 Đọc thêm

LUẬN VĂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VECC

LUẬN VĂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VECC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.. 1

1.1 Những vấn đề cơ bản về tài sản lưu động của doanh nghiệp. 1

1.1.1 Khái niệm tài sản lưu động. 1

1.1.2 Đặc điểm tài sản lưu động. 1

1.1.3 Vai trò của tài sản lưu động. 2

1.1.4 Phân[r]

87 Đọc thêm