LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI":

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG VIỆC NHẬN THỨC VÀ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Bình đẳng giới là một vấn đề không mới trong đời sống xã hội hiện nay nhưng không phải ai cũng có nhận thức đúng đắn về vấn đề này. Việc thực hiện bình đẳng giới phải đi từ nhận thức đến hành động, chính vì thế việc nhận thức những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới là rất cần thiết. Con người là t[r]

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2006

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI NĂM 2006

Quan điểm “Nam, nữ bình quyền” của Đảng và Bác Hồ được xác định ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, Người luôn căn dặn các cấp uỷ Đảng, cơ quan, đơn vị phải quan[r]

25 Đọc thêm

Nâng cao công tác sử dụng nữ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay

NÂNG CAO CÔNG TÁC SỬ DỤNG NỮ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC NỮ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1.1. Cán bộ, công chức
Ngày 13112008, Quốc hội đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 222008QH12. Có hiệu lực kể từ ngày 01012009.
Điều 4: Cán bộ, công chức
1. Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ[r]

20 Đọc thêm

Tìm hiểu về công ước quốc tế cũng như các luật liên quan

TÌM HIỂU VỀ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CŨNG NHƯ CÁC LUẬT LIÊN QUAN

Để hoàn thiện bài tiểu luận: “Thiết lập chính sách trong một cơ sở an sinh xã hội”, chúng tôi dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn cũng như sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, với một một quá trình làm việc hết sức nghiêm túc cuối cùng đã đưa đến kết luận chia bài tiểu luận làm hai[r]

277 Đọc thêm

Hiện trạng Bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Hong Anh Vu

HIỆN TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HONG ANH VU

áo Cáo Hiện trạng Bất Bình Đẳng Giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Hong Anh Vu Syracuse University 29092010
Danh mục các chữ và cụm từ viết tắt ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á BHYT Bảo hiểm y tế CSHT Cơ sở hạ tầng ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long DTTS Dân tộc thiểu số DCCS Dân chủ cơ sở HĐND H[r]

10 Đọc thêm

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỰC TIỄN THI HÀNH BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bài làmHiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã thừa nhận việc thúcđẩy bình đẳng giới sẽ đem lại cuộc sống với chất lượng tốt hơn cho tất cả mọingười. Các quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế đã đạt được sựđồng thuận cao cho rằng, nếu những phân biệt đối xử trên[r]

15 Đọc thêm

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH

LỜI MỞ ĐẦU
Như ta đã biết gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt”.
Nhà nước ta hiện nay, mục tiêu[r]

14 Đọc thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI ĐỊA BÀN CÓ MỨC SINH CAO ĐỐI TƯỢNG KHÓ TIẾP CẬN

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI ĐỊA BÀN CÓ MỨC SINH CAO ĐỐI TƯỢNG KHÓ TIẾP CẬN

Sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình, từng bước nâng cao chất lượng Dânsố, giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng số người mới sử dụngbiện pháp tránh thai; ổn định mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, gópphần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2014.II. ĐỐI TƯỢNG:- Phụ[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG XÃ HỘI HỌC GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

ĐỀ CƯƠNG XÃ HỘI HỌC GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

Đề cương xã hội học giới và phát triểnKhối 1:1.2.3.4.Phân biệt giới và giới tính?Phân tích vai trò 3 mặt theo giới của Moser.Tại sao phải xem xét mối quan hệ giữa giới và phát triển.Phân tích mối quan hệ giới với tài nguyên môi trường trong phát triển.Hãy phân tích nhận đ[r]

1 Đọc thêm

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2013

rất lớn. Đảng ta phải hết sức chú ý đem phụ nữ vào trường đấu tranh, phải kéo họtham gia các hình thức công tác cách mạng tranh đấu”[24, tr.68]. Đảng ta cũng rấtcoi trọng vấn đề đào tạo, đề bạt cán bộ nữ và được thể hiện rõ trong Nghị quyết củaBan Bí thư ngày 6/12/1957 “Về một số vấn đề công tác vận[r]

139 Đọc thêm

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Đề cao vai trò gia đình trong đời sống xã hội Nhà nước đã ban hành Luật Hôn nhân và gia đình. Qua nhiều thời kỳ khác nhau Luật Hôn nhân và gia đình được bổ sung, sửa đổi cho phù[r]

20 Đọc thêm

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

BÀI DỰ THI BÌNH ĐẲNG GIỚI

Để hai giới (nhiều giới) phát triển đúng như tiềm năng, cần có những chính sáchphù hợp đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về sự tiếp cận. Ví dụ như cả nam vànữ đều được đi học, đều có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ công mà không có sự phân biệtđối xử; cả nam và nữ[r]

5 Đọc thêm

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI THỰC CHẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
Là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, trong xã hội nước ta có nhiều định kiến giới dẫn đến sự chênh lệch về vị trí, vai trò và cơ hội phát huy năng lực cũng như thụ hưởng về thành quả phát triển của người phụ nữ so với nam giới. Để đảm bảo bình đẳng giới, cũng như bảo[r]

11 Đọc thêm

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

Bất bình đằng về giới trong lao động
Một số quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động
Thực trạng (trên thế giới, ở Việt Nam), nguyên nhân, hậu quả và một số giải pháp về vấn đề bất bình đẳng giới trong lao động, việc làm

15 Đọc thêm