TIỂU THUYẾT KHÔNG GIA ĐÌNH PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIỂU THUYẾT KHÔNG GIA ĐÌNH PDF":

“Một tiểu thuyết thực sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà quan trọng hơn là giúp chúng ta nhận thức cuộc sống, lí giải thế giới”. Bình luận câu nói ấy dựa trên cơ s

“MỘT TIỂU THUYẾT THỰC SỰ HỨNG THÚ LÀ TIỂU THUYẾT KHÔNG CHỈ MUA VUI CHO CHÚNG TA, MÀ QUAN TRỌNG HƠN LÀ GIÚP CHÚNG TA NHẬN THỨC CUỘC SỐNG, LÍ GIẢI THẾ GIỚI”. BÌNH LUẬN CÂU NÓI ẤY DỰA TRÊN CƠ S

Nhà văn Pháp Gióoc – giơ Đuy – a – men (1884 – 1966) nói: “Một tiểu thuyết thực sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà quan trọng hơn là giúp chúng ta nhận thức cuộc sống, lí giải thế giới”. Bình luận câu nói ấy dựa trên cơ sở một số truyện ngắn hoặc tiểu thuyết đã học hoặc[r]

3 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ NHỮNG ĐỨA TRẺ

CHUYÊN ĐỀ NHỮNG ĐỨA TRẺ

Mácxim Gorơki là bút danh của Alếchxây Pêscốp, sinh trưởng ở thành phố Nigiơni Nôvơgôrốt trong một gia đình lao động nghèo. Pêscốp mồ côi bố khi mới ba tuổi và sống với ông bà ngoại. Ông là tác giả của bộ ba tiểu thuyết tự thuật để kể chuyện đời mình: Thời thơ ấu (19131914), Kiếm sống (1916), Những[r]

3 Đọc thêm

Nhà giả kim truyện bán chạy nhất

NHÀ GIẢ KIM TRUYỆN BÁN CHẠY NHẤT

Tên sách : Nhà Giả Kim
Tác giả : Paulo Coelho
Thể loại : Sách Văn Học
Giới thiệu :
The Alchemist – Nhà Giả Kim là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Paulo Coelho được tác giả Lê Chu Cầu dịch ra từ bản tiếng Đức. Nhà giả kim – The Alchemist là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại, mang ý[r]

77 Đọc thêm

Đề tài Đặc điểm tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng

ĐỀ TÀI ĐẶC ĐIỂM TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG

Đề tài Đặc điểm tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng
Nguyễn Huy Tưởng đã khai thác những chủ đề lịch sử theo khuynh hướng của những nhà văn lãng mạn tiến bộ…Nguyễn Huy Tưởng đã thể hiện trong tác phẩm của mình một quan điểm lịch sử tiến bộ. Anh đã ca ngợi lực lượng quần chúng, vạch ra con đường tất thắ[r]

132 Đọc thêm

TRỒNG RAU THỦY CANH Ở GIA ĐÌNH

TRỒNG RAU THỦY CANH Ở GIA ĐÌNH

Khoan lổ: Dùng ống nước bằng nhựa có đường kính tương đương miệng rọ đục lổ trên nắp hộp, số lổ phụ thuộc vào từng loại cây trồng: Rau muống, xà lách, cải xanh, .... Chuẩn bị rọ gieo hạt[r]

4 Đọc thêm

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/Created by AXPDF Scan to PDF Converter. http://www.axpdf.com/[r]

8 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF[r]

26 Đọc thêm

Thi pháp tiểu thuyết tạ duy anh 2015

THI PHÁP TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH 2015

... khác thi pháp tiểu thuyết - Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống: trọng phƣơng pháp coi thi pháp tiểu thuyết Tạ Duy Anh chỉnh thể toàn vẹn, thể thống tác giả mặt thi pháp viết tiểu thuyết Những phƣơng pháp. .. vật Tạ Duy Anh thấp thoáng bóng dáng thân nhà văn Tác giả Tạ Duy Anh lằn ranh thi n ác [52] g[r]

132 Đọc thêm