CÁC LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC LOẠI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM":

Báo cáo môn kế toán quốc tế Chuẩn mực IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính và liên hệ với thực tiễn Việt Nam

BÁO CÁO MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHUẨN MỰC IAS 1 TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM

Báo cáo môn kế toán quốc tế Chuẩn mực IAS 1 Trình bày báo cáo tài chính và liên hệ với thực tiễn Việt Nam

Chương I: Nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế số 1: Trình bày báo cáo tài chính.
Chương II: So sánh IAS 1 và các VAS về chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính.
Chương III: Định hướng phát triển chuẩn mực kế toán Việt Nam hòa hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.

27 Đọc thêm

Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, cùng với đó là sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các doanh nghiệp. Đây cũng chính là bài toán khó của các doanh nghiêp khi muốn tồn tại và đứng vững trên thương trường. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải nỗ lực không ngừng để tạo dựng được thương hiệu cũng như niềm tin và kỳ vọng của khách hàng, nhà đầu tư cũng như các bên có liên quan khác thông qua sự minh bạch của thông tin tài chính. Kiểm toán độc lập ra đời nhằm trợ giúp cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của kiểm toán ngày càng được khẳng định, góp phần giúp cho hệ thống thông tin trên thị trường tài chính minh bạch, trung thực, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.
Thông tin tài chính của doanh nghiệp được phản ánh thông qua các Báo cáo tài chính (BCTC). Các thông tin trên báo cáo tài chính thường khá đa dạng và phức tạp, tuy nhiên lại chủ yếu xoay quanh các chu trình kế toán. Trong đó, chu trình tiền lương và nhân viên đóng vai trò khá quan trọng, ảnh hưỏng đến các thông tin tài chính được trình bày trên báo cáo tài chính. Do đó, đây là một chu trình quan trọng mà các kiểm toán viên luôn quan tâm trong mọi cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.
Tiền lương là thu nhập của người lao động nhưng đồng thời là chi phí của doanh nghiệp. Hơn nữa, tiền lương còn là đòn bẩy, là động lực khuyến khích nhân viên, người lao động hăng hái làm việc, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giá thành sản xuất của doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, chi phí tiền lương chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng chi phí của doanh nghiệp. Do đó, sự thiếu chính xác của chi phí lương có ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm, từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, dẫn đến thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp không trung thực và hợp lý, ảnh hưởng đến việc đưa ra các quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin tài chính và làm rủi ro kiểm toán bị đẩy lên mức cao. Nhận thức được vai trò của chu trình tiền lương và nhân viên, trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam, em đã nghiên cứu sâu về quy trình kiểm toán chu trình này và chọn đề tài: “Quy trình kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Chuyên đề thực tập của em gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm chu trình tiền lương và nhân viên ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện
Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện.
Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam thực hiện.
Em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Bùi Thị Minh Hải và các anh chị trong bộ phận kiểm toán của công ty Ernst Young Việt Nam đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thiện bài chuyên đề thực tập này.
Xem thêm

63 Đọc thêm

hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam thực hiện
Xem thêm

22 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VINAMILK)

Tính cấp thiết của đề tài
Đứng trước tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt nam nói riêng đang có nhiều biến động thì việc ra quyết định đầu tư của các nhà đầu tư là hết sức quan trọng. Để có thể đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn, các nhà đầu tư phải sử dụng kết hợp rất nhiều nguồn thông tin khác nhau, mà trong đó nguồn thông tin từ Báo cáo tài chính là không thể thiếu.
Báo cáo tài chính là báo cáo phản ánh tổng hợp tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nói, báo cáo tài chính là bức tranh toàn cảnh rõ nét nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đây là cơ sở để nhà phân tích, nhà đầu tư có căn cứ để đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác định chính xác các nhân tố ảnh hưởng cũng như mức độ ảnh hưởng, xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó có thể đưa ra quyết định tối ưu nhất. Bên cạnh đó thì việc phân tích báo cáo tài chính là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với bản thân doanh nghiệp, để từ kết quả phân tích mà doanh nghiệp sẽ có được sự điều chỉnh hợp lý trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, thay đổi cách quản lý để phù hợp với tình hình thực tại của mình.
Vinamilk là nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) được chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 01 năm 2006, với mã chứng khoán niêm yết là VNM. Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) được đánh giá là tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành. Với tiềm lực về vốn, dây truyền máy móc thiết bị hiện đại cùng với thương hiệu hàng việt nam chất lượng thì VNM được thì đây đánh giá là một cổ phiếu tiềm năng cho các nhà đầu tư cả ngắn, trung và dài hạn. Chính vì vậy mà vấn đề phân tích báo cáo tài chính của Vinamilk càng được đánh giá cao để nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cấu trúc tài chính của công ty vẫn chưa hợp lý, tình trạng nợ đọng thể hiện việc quản lý công nợ vẫn còn chưa tốt, hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của công ty cũng vẫn còn nhiều bất cập... Trước tính cấp thiết của việc phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), cùng với sự giúp đỡ tận tình của TS. Phạm Đức Cường, tôi đã lựa chọn đề tài “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk)” làm đề tài cho luận văn của mình.
Xem thêm

113 Đọc thêm

Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH.

Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.


Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.


Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
Xem thêm

38 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – VINAMILK

Năm 2007, sự kiện Việt Nam gia nhập WTO mở ra những cơ hội lớn và thách thức cũng không nhỏ. Bất kì một công ty nào muốn tồn tại trong nền kinh tế thì phải đạt được ít nhất một điều kiện “ phải có lãi”. Để đạt được mục tiêu đó, nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư phải đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện các quyết định đó nhằm tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Phân tích báo cáo tài chính là một cơ sở quan trọng để họ có thể ra quyết định một cách đúng đắn. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản trị và nhà đầu tư thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ cũng như xác định được triển vọng tương lai của doanh nghiệp, để họ có thể đưa ra các quyết định chính xác, các giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.Nhận biết được tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính, qua thời gian học tập và nghiên cứu, chúng em xin chọn đề tài “Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk”.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tiến hành đi sâu phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk trong các kỳ kế toán 2008, 2009 và 2010 nhằm đưa ra các kết luận về tình hình tài chính cũng như nhận biết xu hướng, triển vọng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần sữa Việt Nam (gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ).Phương pháp nghiên cứu là tính toán, phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo Tài chính nhằm đánh giá rủi ro, lợi nhuận của Công ty.Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích các báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần sữa Việt Nam trong các kỳ kế toán 2008, 2009 và 2010. Do giới hạn về thời gian và hiểu biết mà chúng em chưa thể giải quyết được tất cả vấn đề, chúng em hy vọng có thể nhận được sự góp ý từ thầy cô để hoàn thiện nghiên cứu của mình hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơnNỘI DUNGI.Tổng quan về Vinamilk1.Phân tích ngành sữa Việt NamSau hơn 3 năm gia nhập WTO, sữa là một trong những ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phẩm ở Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình đạt 18%năm. Ngành sữa có tiềm năng về nguyên liệu sữa cho sản xuất. Theo thống kê từ hiệp hội thức ăn gia súc VIệt Nam, nhu cầu sữa tươi tăng dần từ 500 triệu lít (năm 2010) lên 805 triệu lít(năm 2015). Nhu cầu sữa uống tăng caco ở thị trường các nước phát triển. Mức tiêu thụ ở Việt Nam năm 2010 khoảng 14 lítngườinăm.Do phải phụ thuộc và nguồn nguyên liệu và công nghệ nhập khẩu nên sản phẩm sữa của Việt Nam có tính cạnh tranh chưa cao. Tuy nhiên, chúng ta có những lợi thế lớn về các sản phẩm như sữa đặc có đường, sữa nước và sữa chua. Đây sẽ là một điểm thuận lợi trước tình hình cường độ cạnh tranh lại cao như hiện nay.Những năm qua, ngành sữa Việt Nam phát triển khá nhanh không chỉ về số lượng các nhà sản xuất và phân phối mà còn tăng trưởng rõ rệt về mặt sản phẩm, chất lượng cũng như mẫu mã. Bên cạnh đó là sự thâm nhập của các thương hiệu sữa nước ngoài như: Abbbott, Babysan, Dumex, Dutch Lady (Frieslandcampina), Meiji, Nestlé,… Đây là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp sữa VN phát triển và chiếm lĩnh thị trường. Theo số liệu của tổng cục hải quan, nhập khẩu sữa bột hàng năm ở mức 300 400 triệu USD. Điều đó cho thấy, cơ hội để phát triển và mở rộng trên thị trường sữa nội địa còn rất lớn.2.Giới thiệu chung về công ty cổ phần sữa Việt Nam – VINAMILKVinamilk là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. Hiện nay, Vinamilk chiếm khoảng 39% thị phần toàn quốc. Công ty có trên 240 NPP trên hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk và có trên 140.000 điểm bán hàng trên hệ thống toàn quốc. Bán hàng qua tất cả các hệ thống siêu thị trong toàn quốc. Không những vậy, sản phẩm Vinamilk còn được xuất khẩu sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á... Nhiều năm qua, với những nỗ lực phấn
Xem thêm

21 Đọc thêm

Hoàn thiện qui trình vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUI TRÌNH VẬN DỤNG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Kiểm toán tài chính ngày càng có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế Việt Nam. Kiểm toán bây giờ không còn là yêu cầu bắt buộc mà còn là nhu cầu tất yếu của các doanh nghiệp. Vì thông qua kiểm toán các doanh nghiệp còn thu được những lời tư vấn quí báu trong việc tăng cường năng lực quản lý của Doanh nghiệp thông qua Thư quản lý của hãng kiểm toán. Có được những kết quả này kiểm toán viên đã phải thực hiện nhiều thử nghiệm kiểm toán trong đó thử nghiệm kiểm soát là một bước quan trọng để đạt được sự hiểu biết và đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng-cơ sở quan trọng để đưa ra thư quản lý. Với thực trạng thử nghiệm kiểm soát áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam còn có nhiều hạn chế, em đã chọn đề tài cho báo cáo chuyên đề thực tập của mình là “ Hoàn thiện qui trình vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện” Nhằm mục đích tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này trong lý luận và thực tiễn áp dụng tại Công ty thực tập
Thực tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Quốc tế Việt Nam (VIA) là một công ty chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính …đã có uy tín và đóng góp tích cực trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính...là một cơ hội quí báu cho một sinh viên chuyên ngành Kiểm toán đạt được những yêu cầu ở trên.
Với phương pháp nghiên cứu chủ yếu là thu thập số liệu, phân tích biện chứng và kết hợp lý luận với thực tiễn, nội dung chủ yếu của Báo cáo chuyên đề thực tập là lí luận và thực tiễn áp dụng thử nghiệm kiểm soát trong qui trình kiểm toán báo cáo tài chính được sắp xếp theo bố cục như sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương II:Thực trạng vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong thực tiễn hoạt động kiểm toán hoạt động kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện
Chương III: Một số nhận xét và ý kiến đóng góp về vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán Quốc tế Việt Nam thực hiện
Tuy nhiên, việc nghiên cứu nội dung trên chỉ được thực hiện trong phạm vi của Công ty trong thời gian ngắn. Ngoài ra do hạn chế về tầm nghiên cứu và hiểu biết của bản thân về lý luận và thực tiễn nên Báo cáo chuyên đề thực tập này chỉ trình bày được một phần nhỏ trong thực tiễn và lí luận của nội dung chuyên đề và không tránh khỏi rất nhiều sai sót. Em tha thiết mong muốn nhận được sự góp ý và đánh giá của các thầy cô giáo, các kiểm toán viên của VIA để Báo cáo tổng hợp cũng được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy giáo GS.TS. Nguyễn Quang Quynh, người đã hướng dẫn em hoàn thành Báo cáo chuyên đề thực tập này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến những nhân viên của Công ty Kiểm toán Quốc tế Việt Nam đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành bản Báo cáo này.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán tư vấn định giá ACC việt nam

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ACC VIỆT NAM

Chương 1: Lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện.
Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam thực hiện.

139 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM THỰC HIỆN

+ Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về doanh thu bán hàng và kiểm toán doanh thu bán hàng trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
+ Chương 2. Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam
+ Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện
Xem thêm

56 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

QUAN ĐIỂM VÀ PHƠNG HỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BCTC ÁP DỤNG CHO CÁC _ _DN CÓ VỐN ĐẦU T NỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM_ Theo chúng tôi, hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp có vốn đ[r]

22 Đọc thêm

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÁC LOẠI TỈ GIÁ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÁC LOẠI TỈ GIÁ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

• LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI – FOREX Forex = Foreign Exchange ↓ TRANG 15 HÌNH THÀNH • Forex là thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng được thành lập vào năm TRANG 16 ĐẶC ĐIỂM • Trong th[r]

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

•Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ, các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:4.14•Ghi nhận doanh thuDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tếvà có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã đượcchuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của haibên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.Trang 8CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAMSố 10 Nguyễn Du, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng NamBÁO CÁO TÀI CHÍNHCho kỳ báo cáo quý 4 năm 2014THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT(Tiếp theo)(Các Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với các Báo cáo tài chính)Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ đượcthực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứvào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.
Xem thêm

20 Đọc thêm

CHƯƠNG 2: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ TÀI SẢN

CHƯƠNG 2: CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ TÀI SẢN

Mục đíchPhạm vi qui địnhCác khái niệm cơ bảnTiêu chuẩn ghi nhậnĐánh giá tại thời điểm ghi nhận (xác định giátrị ban đầu)f. Đánh giá sau thời điểm ghi nhận(chi phíphát sinh sau ghi nhận ban đầu)Dừng ghi nhận (thanh lí tài sản)g.h. Trình bày báo cáo tài chính4IAS 16 – Nhà xưởng, máy móc thiết bịa. Mục đíchMục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn cácnguyên tắc và phương pháp kế toán đối với máy móc,thiết bị, nhà xưởng, gồm:Tiêu chuẩn ghi nhận.
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÀI 2 rủi RO KIỂM TOÁN và HOẠT ĐỘNG LIÊN tục

BÀI 2 RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1: RỦI RO KIỂM TOÁN21.1. Các khái niệm về rủi ro kiểm toán.21.2. Các loại rủi ro kiểm toán21.2.1 Rủi ro tiềm tàng ( Inherent Risk IR )21.2.2. Rủi ro kiểm soát (control RiskCK)41.2.3 Rủi ro phát hiện (Detection RiskDR)71.3. Đánh giá rủi ro trong kiểm soát nội bộ91.3.1 Nhận diện rủi ro91.3.2 Đánh giá rủi ro111.3.3 Tư vấn DN quản lý rủi ro131.4. Mối quan hệ giữa các loại rủi ro151.5. Mô hình rủi ro kiểm toán:161.6. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán171.6.1 Khái niệm trọng yếu.171.6.2 Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro.18CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC TRONG KIỂM TOÁN202.1 Khái Niệm Về Hoạt Động Liên Tục Trong Kiểm Toán202.2. Các dấu hiệu ảnh hưởng đến hoạt động liên tục202.2.1 Các dấu hiệu về mặt tài chính202.2.2. Các dấu hiệu về hoạt động liên tục.212.2.3 Các dấu hiệu khác212.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán222.2.1 Các nguyên tắc hoạt động liên tục222.2.2 Nội Dung Các Nguyên Tắc Hoạt Động Liên Tục Và Ảnh Hưởng Đến Thủ Tục Kiểm Toán23CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN28KẾT LUẬN30 LỜI MỞ ĐẦUNgày 7112006 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Có thể nói đây là mốc đánh dấu sự thay đổi lớn trong tiến trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh sự kiện này, sự phát triển, mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa của nền kinh tế thị trường đã tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế tại Việt Nam, đồng thời thì việc phải đối mặt với những rủi ro thách thức là điều không thể tránh khỏi. Sự hình thành và lớn mạnh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong một môi trường kinh doanh nhiều rủi ro tạo nên nhiều kênh thông tin tài chính khác nhau. Những người sử dụng thông tin tài chính để đánh giá tình hình kinh doanh của các tổ chức kinh tế ngày càng nhiều và đa dạng. Yêu cầu về tính chính xác và kịp thời của những thông tin tài chính cũng ngày càng tăng. Trong xu thế phát triển tất yếu đó có thể nói rằng, dịch vụ kiểm toán là dịch vụ có uy tín nhất trong việc thẩm định thông tin tài chính doanh nghiệp. Những người quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp coi báo cáo kiểm toán là ý kiến cuối cùng trong việc thẩm định, xác minh tính trung thực , hợp lý của các báo cáo tài chính.Bất cứ ngành nào cũng chứa đựng những yếu tố rủi ro, không mong muốn. Hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cũng không nằm ngoài quy luật đó. Rủi ro mà các công ty kiểm toán phải đối mặt trong khi kiểm toán nói chung và kiểm toán tài chính nói riêng là yếu tố cần xem xét trong bất kỳ một cuộc kiểm toán nào. Hoạt động liên tục là một nguyên tắc cơ bản trong kế toán, và đồng thời quan trọng trong lĩnh vực kiểm toán,. Trong thực tế, hằng năm đều có một số chấm dứt hoạt động vì những lý do khác nhau như phá sản, hết hạn hoạt động. vì vậy chuẩn mực kế toán ban hành nguyên tắc hoạt động liên tục như một trong những hoạt động liên tục.Nắm bắt được tầm quan trọng và dưới sự hướng dẫn của cô giáo hạnh nên chúng em chọn đề tài : “ Rủi ro kiểm toán và hoạt động liên tục “Trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận , chúng em không thể tránh khỏi những thiếu xót mong cô và các bạn đóng góp ý kiến cho chúng em.Chúng em xin chân thành cảm ơnCHƯƠNG 1: RỦI RO KIỂM TOÁN1.1. Các khái niệm về rủi ro kiểm toán.Theo VAS 400 – Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ, thì “rủi ro kiểm toán là ro do kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp, khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán còn có những sai sót trọng yếu”.Như vậy, khái niệm rủi ro kiểm toán cho rằng rủi ro kiểm toán là rủi ro của kiểm toán viên công bố ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính được trình bày có sai sót trọng yếu. Điều này sảy ra khi hai sự kiện độc lập diễn ra: một là trình bày sai lệch trọng yếu xảy ra trong quá trình ghi chép và lập báo cáo tài chính, hai là kiểm soát viên thất bại trong việc phát hiện ra sự trình bày thông tin sai lệch này.Đối với việc trình bày sai lệch trọng yếu sảy ra trong quá trình ghi chép và lập báo cáo tài chính thuộc loại rủi ro tiềm tàng hoặc rủi ro kiểm soát. Kiểm soát viên thất bại trong việc phát hiện ra sự trình bày thông tin sai lệch này là rủi ro phát hiện.1.2. Các loại rủi ro kiểm toánCó 3 loại rủi ro kiểm toán : Rủi ro tiềm tàng. Rủi ro kiểm soát Rủi ro phát hiện.
Xem thêm

35 Đọc thêm

Thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam - liên hệ Đà Nẵng

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH Ở VIỆT NAM - LIÊN HỆ ĐÀ NẴNG

Có thể nói, những lợi ích mà giao dịch của các công cụ tài chính phái sinh mạng lại là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, để đưa các loại công cụ phái sinh vào triển khai thực tiễn và khuyến khích các đối tượng khách hàng sử dụng nó hiệu quả là điều không dễ dàng trong điều kiện nước ta hiện nay bởi thị trường tài chính tiền tệ của Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém; điều kiện cơ sở hạ tầng còn rất thiếu để các công cụ tài chính phái sinh phát huy hết công năng. Đặc biệt là hạ tầng phần mềm liên quan đến khung pháp lý làm nên tảng phục vụ cho quá trình giao dịch, cũng như tâm lý còn e dè và lạ lẫm của mọi giới về công cụ mới này. Điều trên dẫn đến kết quả là: tuy thực tế thị trường tài chính Việt Nam hiện cũng tồn tại khá đa dạng các công cụ phái sinh nhưng một chừng mực nào đó, kết quả triển khai thời gian qua là chưa mấy khả quan và chưa đáp ứng như kỳ vọng.Đề tài “Lịch sử hình thành – phát triển và thực trạng sử dụng công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam – liên hệ ở thành phố đà nẵng” sẽ trình bày cho chúng ta về thị trường tài chính phái sinh ở Việt Nam, và cụ thể hơn nữa là ở Đà Nẵng
Xem thêm

35 Đọc thêm

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT HÀ

Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn năm năm Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện để hội nhập và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Việc tái cơ cấu, để tồn tại và phát triển trong điều kiện mới là vấn đề rất khó khăn và đặt ra nhiều thách thức. Do đó, hoàn thiện bộ máy quản lý, và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận luôn là mục tiêu cơ bản và là yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp.
Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán luôn đóng vai trò quan trọng để Nhà nước đưa ra các quyết định điều hành vĩ mô, đồng thời thông qua những con số “biết nói”, kế toán là một công cụ đắc lực giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả, cung cấp bức tranh toàn diện, cụ thể và chính xác về tình hình hoạt động của đơn vị.
Để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp thì việc phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính là rất quan trọng. Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính, tùy theo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mình mà từng lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có cách ứng xử riêng với hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng như lựa chọn phương pháp quản lý tài chính sao cho đạt hiệu quả nhất, đồng thời có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà là một trong các doanh nghiệp lớn sản xuất và kinh doanh bia rượu. Thương hiệu bia Việt Hà đã và đang trở thành thương hiệu bia cao cấp trong ngành đồ uống Việt Nam. Song từ quan sát thực tế tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Việt Hà trong những năm vừa qua, việc phân tích báo cáo tài chính của đơn vị vẫn còn chưa được quan tâm thỏa đáng để phát huy hết vai trò trong việc đánh giá khả năng tài chính, phân tích được hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư – vấn đề mà được nhiều đối tượng quan tâm.
Làm thế nào để hoàn thiện được công tác phân tích báo cáo tài chính để nó thực sự trở thành một trong những công cụ tài chính hiệu quả để giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp cùng như nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan, đúng đắn đưa ra được các quyết định quan trọng.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của phân tích báo cáo tài chính của các đơn vị, cùng với thực tế công tác kế toán tại đơn vị, tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình.
Xem thêm

110 Đọc thêm

chương thị trường tài chính môn tài chính tiền tệ

CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

chương thị trường tài chính : phân loại thị trường,cơ chế hoạt động của thị trường tài chính,so sánh các loại thị trường,một số bắt gặp của thì trường tiền tệ và vốn ở Việt Nam,một số câu hỏi thông qa trò chơi

29 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI

1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong nền kinh tế đã gây ra những thử thách và khó khăn cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó để có thể khẳng định được mình, doanh nghiệp cần nắm vững được tình hình tài chính cũng như kết quả sản xuất kinh doanh. Để đạt được điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp vì nó quan hệ trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại.
Mặc dù có vai trò quan trọng như vậy nhưng ở Việt Nam công tác phân tích báo cáo tài chính mới được chú trọng phát triển trong những năm gần đây khi mà nhiều doanh nghiệp Nhà nước được đấy mạnh cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ và thị trường chứng khoán thực sự đi vào hoạt động từ năm 2000. Lúc này, các doanh nghiệp phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động tài chính của mình và đồng thời tài chính của doanh nghiệp cũng phải công khai, minh bạch. Việt Nam đã hội nhập với nền kinh tế thế giới nên môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp thường xuyên đối mặt với những thách thức, rủi ro cũng như cơ hội kinh doanh. Để tồn tại và phát triển trong môi trường khốc liệt đó, các doanh nghiệp phải nắm rõ được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường để xây dựng chiển lược kinh doanh cho phù hợp. Do đó, việc thường xuyên phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn, thấy được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như những rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Chất lượng phân tích báo cáo tài chính cao sẽ giúp Ban lãnh đạo doanh nghiệp có những thông tin chính xác, đầy đủ làm cơ sở để đưa ra những quyết định quản lý hợp lý, đúng đắn. Ngoài ra, phân tích báo cáo tài chính còn có ý nghĩa cho các đối tuợng bên ngoài doanh nghiệp như người cho vay, các nhà đầu tư khi có những mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp. Việc phân tích báo cáo tài chính có ý nghĩa thực tiễn và đưa ra chiến lược quản lý lâu dài.
Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài là doanh nghiệp được cổ phần hóa theo quyết định số 3978/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2005 và cũng là doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán nên các thông tin tài chính cần minh bạch, việc phân tích tài chính sẽ đem lại nhiều lợi ích như: cổ đông và ban điều hành công ty có định hướng phát triền công ty một cách phù hợp, biết được tình hình tài chính của công ty đang tốt lên hay xấu đi, thời gian tới công ty có cần thêm vốn đề đầu tư cho hoạt động kinh doanh hay không và chiến lược huy động vốn như thế nào…Trên thực tế, từ sau khi cổ phần hóa, công ty mới chú trọng công tác phân tích báo cáo tài chính. Việc phân tích báo cáo tài chính đã được tiến hành đều đặn hàng năm. Tuy nhiên, hoạt động phân tích tài chính đối với công ty này chưa được chú trọng sâu và hiện vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phân tích báo cáo tài chính của công ty. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài” để nghiên cứu.
1.2.Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Phân tích báo cáo tài chính không còn là vấn đề nghiên cứu mới lạ mà đã được rất nhiều tác giả quan tâm và vẫn đang còn nhiều tranh luận không chỉ trong nước mà ở khắp các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, phân tích báo cáo tài chính đã được nhiều tác giả đề cập với những nội dung chuyên sâu nhất định. Trong số các công trình nghiên cứu đã tham khảo, tác giả hệ thống các công trình đó thành hai nhóm như sau:
-Nhóm nghiên cứu thứ nhất: Các tác giả mô tả lại thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó. Có thể liệt kê một số công trình nghiên cứu thuộc nhóm này mà tác giả tham khảo được như: Luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài: “Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty khoáng sản Việt Nam” của tác giả Vũ Thị Kim Lan (năm 2004); luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại tập đoàn Hòa Phát” của tác giả Trịnh Thị Hà (năm 2007); hay luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Nam Kim” của tác giả Lê Thị Vân Anh (năm 2011) hay luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty cổ phần Vinamilk” của tác giả Lâm Thị Thư (năm 2012)….
-Nhóm nghiên cứu thứ hai: Ngưởi viết tổng hợp lại hệ thống các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính từ nhiều nguồn tư liệu sau đó bổ sung và hoản thiện thêm một số chỉ tiêu phân tích cho phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp như Luận án tiến sỹ kinh tế của Trần Thị Minh Hương (2008) về “Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam”.
Mỗi một công trình nghiên cứu đều có những đóng góp nhất định cả về lý luận và thực tiễn, cũng như đưa ra được những giải pháp phù hợp để hoàn thiện thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp xem xét hay làm sáng tỏ những điểm tồn tại và nguyên nhân tồn tại về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên các công trình nghiên cứu trên chỉ đi sâu vào các nọi dung phân tích truyền thống và phổ biến nhất mà chưa đi vào thực hiện một khâu rất ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính là giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp. Do đó, trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được từ các công trình nghiên cứu trên, luận văn có bổ sung thêm mảng dự báo tài chính nhằm góp phần làm phong phú và đa dạng thêm cho đề tài sâu rộng về phân tích báo cáo tài chính.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu thực trạng tình hình tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài qua các báo cáo tài chính nhằm tìm ra những điểm mạnh cũng như những điểm còn bất ổn, qua đó định ra một số giả pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công. Cụ thể là:
-Nghiên cứu những vấn đề lý luận về nội dung phân tích báo cáo tài chính.
-Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.
-Đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty trong giai đoạn hiện nay.
1.4.Câu hỏi nghiên cứu
Luận văn đi vào giải quyết và trả lời các câu hỏi nghiên cứu cụ thể như sau:
- Để tiến hành phân tích BCTC, doanh nghiệp cần căn cứ trên những cơ sở lý luận nào?
- Sau khi phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài rút ra được những kết luận gì?
- Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội bài là gì?
1.5.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.1.Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính, thực tiễn và giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.
1.5.2.Phạm vi và nội dung nghiên cứu
-Phạm vi về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu các Báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
-Phạm vi về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu các số liệu của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài trong giai đoạn 2012-2014
-Nội dung nghiên cứu: Đề tài đi sâu nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.
1.6. Phương pháp nghiên cứu
1.6.1.Cơ sở lý thuyết
Việc phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp dựa vào những công trình nghiên cứu liên quan đến phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp và dựa vào các quy định liên quan đến phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
1.6.2.Nguồn dữ liệu và cách thức thu thập dữ liệu
-Dữ liệu thứ cấp:
+ Nội dung lý luận cơ bản về BCTC và phân tích BCTC: tác giả tham khảo từ các giáo trình về phân tích BCTC, phân tích kinh doanh của một số trường đại học như Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Học viện Tài chính… và các luận văn của một số tác giả.
+ Các tài liệu giới thiệu về công ty như quá trình hình thành và phát triển của công ty, cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của công ty được tác giả trích từ website, báo cáo thường niên các năm và bảng cáo bạch của công ty.
+ BCTC các năm từ 2012 đến 2014 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài được lấy từ website của công ty.
-Dữ liệu sơ cấp:
+ Các thông tin về đặc điểm hệ thống báo cáo tài chính của công ty mà tác giả có được là từ việc thực hiện phỏng vấn trực tiếp và được cung cấp qua mail bởi các nhân viên Phòng kế toán.
Xem thêm

99 Đọc thêm

CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

quốc doanh (đầu những năm 80 của thế kỷ XX). Thị trờng này có sự thayđổi cơ bản kể từ khi chúng ta xoá bỏ chế độ tem phiếu, thực hiện cơ chế giáthị trờng đối với hầu hết hàng hóa và dịch vụ, từng bớc tiền tệ hóa tiền lơng,từng bớc xoá bỏ bao cấp, xoá bỏ việc ngăn sàng, cấm chợ, trao quyền tự chủkinh doanh cho doanh nghiệp (những năm giữa và cuối thập niên 80 của thếkỷ XX). Thị trờng này đặc biệt phát triển mạnh từ khi Việt Nam tuyên bố ápdụng cơ chế thị trờng, đa phơng hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại vàchủ động hội nhập kinh tế quốc tế (từ những năm 90 thế kỷ XX).Hiện nay, hàng hóa là sản phẩm sản xuất ra để bán theo quan hệ cung cầu. Quá trình sản xuất và tiêu dùng ngày càng phát triển ,sản phẩm hànghóa ngày càng đa dạng, phong phú. Ngời tiêu dùng ngoài nhu cầu về sảnphẩm vật chất còn có nhu cầu về sản phẩm không vật chất, đó là các dịch vụnhằm thoả mãn nhu cầu của con ngời nh dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảohiểm, thông tin liên lạc , văn hoá , du lịch phát triển mang tính toàn cầu.Từ khi tiến hành đổi mới nền kinh tế , thị trờng hàng hóa dịch vụ ởnớc ta phát triển nhanh chóng, tạo ra môi trờng cạnh tranh trong nền kinh tếthị trờng. Thị trờng hàng hóa dịch vụ đã hoạt động sinh động trong hệthống các doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp cổ phần hoặc liên doanh với nớcngoài Thị trờng hàng hóa dịch vụ đã mở rộng với thị trờng khu vực và thếgiới.Nớc ta đã đạt đợc những thành tựu rất đáng coi trọng từ khi tiến hànhcông cuộc đổi mới đến nay. Sản phẩm tạo ra do các thành phần kinh tế ,cáccấp, các doanh nghiệp, hộ gia đình với số lợng lớn. Lơng thực (quy thóc) năm1980 cả nớc chỉ đạt 14,4 triệu tấn. Năm 1986 sản xuất đợc 18,38 triệu tấn lơngthực. Năm 1990 sản xuất lơng thực là 21,49 triệu tấn và bắt đầu xuất khẩu gạovới 1,2 triệu tấn. Ngoài gạo thị trờng nớc ta đã sản xuất ra nhiều hàng hoá,dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nớc và xuất khẩu. Giữ đợc tốc độ tăng trởngkinh tế cao từ khi đổi mới là trên 7%. Theo báo cáo của tổng cục thống kê,năm 2002 nền kinh tế tăng trởng khá, các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2002 đạtvà vợt chỉ tiêu đã đề ra. Tổng sản phẩm trong nớc tăng 7,04%, cao hơn 0,15%
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cải cách hành chính và Chống tham nhũng Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHỐNG THAM NHŨNG LOẠT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN CHÍNH SÁCH

Quản lý tài chính công:
Tăng cường hiệu quả điều hành và
quản lý nhà nước
Cải cách hành chính và Chống tham nhũng Loạt báo cáo nghiên cứu thảo luận chính sách
Một trong những mục tiêu đối với Việt Nam khi trở thành nước có mức thu nhập bậc trung là
xác định được loại hệ thống hành chính nhà nước và tài chính công cần thiết để duy trì mức
thu nhập đó, đảm bảo các chi phí trong khu vực công phù hợp với khả năng chi trả của
người dân và mang lại hiệu quả cũng như tăng cường năng lực phối kết hợp. Trong giai
đoạn chuyển tiếp hiện nay, câu hỏi mấu chốt đặt ra cho công cuộc cải cách hành chính
(CCHC) là: làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng tiền thông qua Hệ thống Hành
chính nhà nước của Việt Nam?‖
Xem thêm

46 Đọc thêm

Cùng chủ đề