CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO":

Ôn tập môn Quản trị sản xuất theo đề thi có đáp án

ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT THEO ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN

Ôn tập môn Quản trị sản xuất theo đề thi có đáp án
Tập hợp đề thi và đáp án môn học quản trị sản xuất tác nghiệp, cho các bạn ôn luyện.
Gồm các câu hỏi, bài tập có đáp án cũng như tham khảo về môn học này trong quá trình ôn luyện thi môn quản trị sản xuất.

18 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THPTQG MÔN TOÁN (CÓ ĐÁP ÁN) FULL

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THPTQG MÔN TOÁN (CÓ ĐÁP ÁN) FULL

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm THPTQG môn toán (có đáp án) FULL

351 Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN HỌC MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt
Xem thêm

27 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết Câu hỏi ôn tập môn tâm lý học có đáp án chi tiết
Xem thêm

132 Đọc thêm

Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án

CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH CÓ ĐÁP ÁN

Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án vvvvvCâu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án Câu hỏi kiểm tra môn luật hành chính có đáp án
Xem thêm

13 Đọc thêm

TUYỂN TẬP 98 CÂU HỎI ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH 12 RẤT HAY, CÓ ĐÁP ÁN

TUYỂN TẬP 98 CÂU HỎI ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN SINH 12 RẤT HAY, CÓ ĐÁP ÁN

Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án, hay và khó.Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án, hay và khó.Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án, hay và khó.Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án, hay và khó.Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án, hay và khó.Tuyển tập 98 câu hỏi ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh có đáp án, hay và khó.

35 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn tập môn Quản trị kinh doanh hiện đại

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH HIỆN ĐẠI

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn tập môn Quản trị kinh doanh hiện đại

CÂU 1: Anh chị hiểu như thế nào về trường phái quản trị? Mục tiêu của các trường phái quản trị là gì?
Trường phái quản trị là các luận điểm, luận cứ quản trị dựa trên mối quan hệ sản xuất. Mục tiêu của các trường phái quản trị là xử lý các mối quan hệ sản xuất sao cho hợp lý nhất đạt mục tiêu quản trị của tổ chức

68 Đọc thêm

Đáp án ngân hàng câu hỏi quản trị chiến lược

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược và đáp án. Cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan về môn học quản trị chiến lược và hỗ trợ sinh viên trong việc học tập trong các kỳ thi. Mặc khác là tài liệu tham khảo có giá trị cho nhưng bạn có quan tâm.

14 Đọc thêm

34 Câu hỏi và đáp án ôn thi Quản trị Doanh Nghiệp

34 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

34 Câu hỏi và đáp án ôn thi Quản trị Doanh Nghiệp
Tập hợp 34 câu hỏi và đáp án ôn luyện môn quản trị doanh nghiệp
Câu 1. Các nguyên tắc của tổ chức:
Tổ chức là một tập hợp nhiều người mang tính chất tự giác có ý thức về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn nhằm thực hiện mục tiêu chung, cụ thể.
Tổ chức tuân theo 6 nguyên tắc sau:
Thống nhất mục đích của tổ chức: Một mục đích chỉ tập hợp được sự hợp tác khi những người tham gia hiểu được bản chất và mối quan hệ mật thiết của mục đích, đó là đối tượng của sự hợp tác.
Xem thêm

35 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản trị học đại cương

TỔNG HỢP CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn thi môn Quản trị học đại cương

1.Quản trị học là gì ? Theo Anh Chị , thế nào là một nhà quản trị giỏi ? Hãy lấy ví dụ một nhà quản lý giỏi trên thực tế mà Anh Chị biết để phân tích và minh họa.
QUẢN TRỊ LÀ GÌ :

26 Đọc thêm

ĐÁP ÁN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

ĐÁP ÁN THI MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược Đáp án thi môn quản trị chiến lược
Xem thêm

3 Đọc thêm

14 Câu hỏi và đáp án môn Quản trị Doanh Nghiệp

14 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

14 Câu hỏi và đáp án môn Quản trị Doanh Nghiệp
Câu 1: Doanh nghiệp là tổ chức chặt chẽ
Câu 2: Tiếp cận quản trị doanh nghiệp
Câu 3: Chức năng quản trị
Câu 4: Hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa mô hình tổ chức quản trị doanh nghiệp theo ma trận và hỗn hợp. Từ đó liên hệ với thực tiễn về doanh nghiệp có một trong hai mô hình tổ chức quản trị nói trên.
Câu 4b: Giám đốc điều hành doanh nghiệp
Câu 5: Phân quyền quản trị
Câu 6: Quyết định trong quản trị doanh nghiệp
Câu 7: Hành vi tổ chức
Câu 8: Các hình thức, phương pháp kiểm soát:
Câu 9: Những điều kiện để kiểm soát có hiệu quả
Câu 10: Các hình thức thâm nhập thị trường quốc tế
Câu 11 : Việt Nam sau gia nhập WTO ( 4 năm) ?
Câu 12: Ủy quyền
Câu 13 : Thông tin trong quản trị DN
Tập hợp 14 câu hỏi và đáp án ôn thi môn quản trị doanh nghiệp
Xem thêm

26 Đọc thêm

ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC

ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC

ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC, HỆ THỐNG ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC, TỔNG QUÁT ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC, ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC, ĐẦY ĐỦ ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC, BAO GỒM ĐÁP ÁN CÂU HỎI QUẢN TRỊ HỌC

31 Đọc thêm

Tiểu luận quản trị rủi ro Đề xuất ngăn ngừa tổn thất

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO ĐỀ XUẤT NGĂN NGỪA TỔN THẤT

Tiểu luận môn quản trị rủi ro
Đề xuất ngăn ngừa tổn thất, dành cho các bạn nghiên cứu, tham khảo cũng như trong quá trình làm tiểu luận của mình về môn quản trị rủi ro, tham khảo trong quá trình học tập và làm bài tập.

33 Đọc thêm

1001 Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học có đáp án chi tiết mới nhất

1001 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MỚI NHẤT

1001 Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học có đáp án chi tiết mới nhất


1000 câu trắc nghiệm sinh học×
730 câu trắc nghiệm sinh học 12 theo chương×
650 câu trắc nghiệm sinh học lớp 12×
630 câu trắc nghiệm sinh học 11 nâng cao×
500 câu trắc nghiệm sinh học đại cương a1×câu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án
câu hỏi trắc nghiệm tài chính học có đáp án
câu hỏi trắc nghiệm môn chính trị có đáp án
câu hỏi trắc nghiệm quan tri hoc có đáp án
cau hoi trac nghiem quan tri hoc co dap an
câu hỏi trắc nghiệm quản trị học có đáp án
câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học có đáp án
câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học có đáp án
câu hỏi trắc nghiệm môn sinh 12 có đáp án
cau hoi trac nghiem mon tin hoc co dap a
Xem thêm

159 Đọc thêm

12 Câu hỏi và đáp an môn Quản trị Học

12 CÂU HỎI VÀ ĐÁP AN MÔN QUẢN TRỊ HỌC

12 Câu hỏi và đáp an môn Quản trị Học
Tập hợp 12 câu hỏi và đáp án môn quản trị học , dành cho các bạn nghiên cứu, tham khảo, cũng như tìm hiểu trong quá trình học môn quản trị học, cũng như trong quá trình ôn thi của mình.

31 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO CÓ ĐÁP ÁN

A. Tín dụng doanh nghiệp và tín dụng hộ gia đìnhB. Tín dụng trả góp; tín dụng hoàn trả một lần; tín dụng hoàn trả theo yêu cầu;C. Tín dụng có đảm bảo và tín dụng không có đảm bảoD. Tín dụng bất động sản; tín dụng công thương nghiệp; tín dụng nông nghiệp và tín dụng tiêu dùngCâu 2: Căn cứ giá trị của tiền lãi, lãi suất được chia thành:I. Lãi suất danh nghĩa; lãi suất thực và lãi suất thực trảJ. Lãi suất cố định và lãi suất thả nổiK. Lãi suất nội tệ và lãi suất ngoại tệL.Lãi suất trong nước và lãi suất quốc tếCâu 3: Để hạn chế rủi ro tín dụng, tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng đối với một khách hàng khôngđược vượt quá..... vốn tự có của tổ chức tín dụng.A. 15%B: 25%C. 10%D. 50%Câu 4: Một hợp đồng tín dụng có giá trị 20.000 USD, lãi suất 16% /năm; kỳ hạn 6 tháng. Tổng số tiền lãivà tiền gốc của hợp đồng khi đáo hạn làA. ≈ 23.200 USDC. ≈24.800 USDB. ≈ 21.600 USDD. Đáp án khácBM-ISOK-02-06 ver:00Câu 5: Thị trường chứng khoán là một bộ phận của:A. Thị trường tiền tệC. Thị trường vay nợ dài hạnB. Thị trường vốnD. Thị trường liên ngân hàng
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO

− Quy mô cần thiết của mỗi loại nguồn lực… _CÁC RR CÓ THỂ XẢY RA KHI DỰ BÁO NGUỒN LỰC:_ − Xác định k đúng loại: như các loại MMTB − Sự không tương hợp giữa các nguồn lực được huy động =>[r]

31 Đọc thêm

EBOOK VCU ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO

EBOOK VCU ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Các mục tiêu môn học có thể trình bày cụ thể như sau: • Lưu ý nhiều hơn các vấn đề có yếu tố rủi ro • Nhận biết và phân loại các rủi ro của đơn vị • Áp dụng một số kỹ thuật đánh giá rủi [r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề