TIỂU LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU GẠO QUA THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIỂU LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU GẠO QUA THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI":

Luận văn tốt nghiệp tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Châu Phi

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

LỜI CẢM ƠN
Trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong tổ bộ môn Kinh tế ngoại thương đã tạo điều kiện cho em có cơ hội thực hiện bài chuyên đề thực tập cuối khóa “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo sang thị trường Châu Phi”. Em xin đặc biệt cảm ơn thầy Đoàn Trọng Hiếu đã trực tiếp hướng[r]

55 Đọc thêm

Tiểu luận: Mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Mỹ

TIỂU LUẬN: MÔ HÌNH SWOT ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG THUỶ SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ

Bài tiểu luận dưới đây đã chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ, đây là một thị trường đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn. Xem thêm các thông tin về Tiểu luận: Mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Mỹ tại đâ[r]

57 Đọc thêm

Giải pháp chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu gạo qua châu phi của công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang

GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO QUA CHÂU PHI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Giải pháp chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu gạo qua châu phi của công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang

82 Đọc thêm

Xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường châu Phi

XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU PHI

Lúagạo được xác định là cây lương thực thứ hai sau lúa mì trên thế giới, với tỷ trọng khoảng 85% được sản xuất ở các nước châu Á.
Toàn thế giới có khoảng 15 nước xuất khẩu gạo với mức từ 100.000 tấnnăm trở lên và trên 100 nước nhập khẩu gạo. Các nước có lượng gạo xuất khẩu lớn bao gồm: Thái Lan, Ấn[r]

103 Đọc thêm

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO, NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO, NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ1.Tính tất yếu của đề tài ( lý do chọn đề tài )Xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đang là những xu hướng cơ bản của phát triển trên thế giới hiện nay. Đối với Việt Nam, nhất là khi gia nhập tổ chức WTO đã mở ra nhiều cơ hội phát huy lợi thế so sánh, tháo gỡ hạn chế về thị[r]

24 Đọc thêm

Luận án tiến sỹ - Phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020

LUẬN ÁN TIẾN SỸ - PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2020

TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN:
Công cuộc đổi mới nền kinh tế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào được tiến hành theo hướng mở cửa, đã và đang mang lại những thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Lào đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nền kinh[r]

191 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH thắng lợi

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Ngày nay dưới sự hoạt động mạnh mẽ của các xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự tác động ngày càng tăng của xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa nền kinh tế từng quốc gia và thế giới, hoạt động kinh doanh quốc tế và hình thức kinh doanh quốc tế ngày càng đa dạng phong phú và đ[r]

13 Đọc thêm

Vận dụng phương pháp thống kê phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến sản lượng xuất khẩu gạo tại Việt Nam giai đoạn 1995-2014

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU GẠO TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2014

1.Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, cây lúa ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong sự phát triển của đất nước. Việt Nam từ một nước đói nghèo đã vươn lên trở thành một nước không những cung cấp đủ gạo cho tiêu dùng nội địa mà còn đứng thứ 2 trên thế giới, sau Thái Lan về xuất khẩu[r]

79 Đọc thêm

Xuất khẩu gạo ở đồng bằng sông cửu long trong điều kiện việt nam là thành viên của WTO

XUẤT KHẨU GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Lúa/gạo được xác định là cây lương thực thứ hai sau lúa mì trên thế giới,
với tỷ trọng khoảng 85% được sản xuất ở các nước châu Á. Ngày nay, do sự gia
tăng dân số một cách nhanh chóng (nhất là ở châu Phi và một số nước ở châu Á),
trong khi diện tích đất dành[r]

197 Đọc thêm

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU GẠO VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong 5 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu gạo của Việt Nam ra thế giới đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, giảm cả về lượng và giá tạ. Phải làm gì để tháo gõ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong thời gian tới? Đây là vấn để luôn dược dặt ra cho các co quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cúu, Hiệp hộ[r]

8 Đọc thêm

Tiểu luận marketing nông nghiệp xuất khẩu hạt điều Việt Nam

TIỂU LUẬN MARKETING NÔNG NGHIỆP XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU VIỆT NAM

Mục lục I. Đặt vấn đề……………………………………………………………………..21.1 Tính cấp thiết………………………………………………………………..21.2 Mục tiêu……………………………………………………………………...3II. Nội dung………………………………………………………………………32.1 Cơ sở lý luận………………………………………..………………………..32.2 Giới thiệu về cây điều……………………………………………………….42.3 Tình hình nhập khẩu điều[r]

17 Đọc thêm

Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LÂM SẢN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HÀ NỘI

Ngày nay với nền kinh tế thị trường đang là một vấn đề có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp.Hầu như tất cả các nước trên thế giới đã và đang đi theo hướng phát triển của kinh tế thị trường.Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các công ty là rất khốc liệt.Một nhà sản xuất,ki[r]

53 Đọc thêm

Lợi thế so sánh của Việt Nam trong xuất khẩu sản phẩm gạo

LỢI THẾ SO SÁNH CỦA VIỆT NAM TRONG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GẠO

MỤC LỤCPhần 1: Cơ sở lý luận về lý thuyết lợi thế so sánh21. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo21.1 Quy luật lợi thế so sánh21.2 Lợi thế so sánh và lý thuyết giá trị của lao động32. Sự phát triển lý thuyết lợi thế so sánh của Ricardo32.1 Thương mại trong thế giới có một yếu tố sản xuất32.2[r]

17 Đọc thêm

Thực trạng và một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng điện tử Việt Nam

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Cùng với những nhành tũy trong sự nghiệp đổi và phát triển kinh tế. Thị trường hàng điện tử đã có những thay đổi mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng và ngày càng có vị chí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Các sản phẩm điện tử không ngừng tăng lên, chủng loại ngày càng phong phú và đa dạng. từ thị[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC BIẾN ĐỘNG GIÁ GẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CAO HỌC BIẾN ĐỘNG GIÁ GẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

A. MỞ ĐẦU
Cùng với xu thế chung của thế giới, Việt Nam đang mở cửa và hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới mà biểu hiện cụ thể là việc chúng ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Dưới tác động của nền kinh tế thị trường ngoài những mặt tích cực không thể phủ nhận thì chúng ta có thể nhận[r]

13 Đọc thêm

tình hình xuất khẩu gạo của việt nam sau khi gia nhập WTO.ptp

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO.PTP

Phần II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨUChương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu1.1. Cơ sở lý luận:1.1.1 Khái niệm Xuất Khẩu:Kinh doanh xuất nhập khẩu là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước thông qua hành vi mua bán. Sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ đó là một hình thức của mối quan hệ xã hội và phản ánh sự[r]

22 Đọc thêm

Tiểu luận chiến lược Marketing CTY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK

TIỂU LUẬN CHIẾN LƯỢC MARKETING CTY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK

Tiểu luận chiến lược Marketing CTY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK
Công ty sữa lớn nhất Việt Nam
Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 1976, Công ty đã xây dựng hệ thống phân phối rộng nhất tại Việt Nam
Phần lớn sản phẩm của Công ty cung cấp cho thị trường dưới thương hiệu “Vinamilk”
Sản phẩm Công ty chủ[r]

25 Đọc thêm

Giải pháp phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh thuế quan miền Nam châu Phi (SACU)

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG LIÊN MINH THUẾ QUAN MIỀN NAM CHÂU PHI (SACU)

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài luận án
Mở rộng, đa dạng hóa quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các đối tác là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 được thông qua tại Đại hội đại bi[r]

146 Đọc thêm

Tiểu luận TÌNH HÌNH dân số VÀNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY, cơ hội và THÁCH THỨC, bài học CHO VIỆT NAM đại học kinh tế huế hồ thị khánh trang

TIỂU LUẬN TÌNH HÌNH DÂN SỐ VÀNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC, BÀI HỌC CHO VIỆT NAM ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ HỒ THỊ KHÁNH TRANG

iểu luận gia tăng dân số ở việt nam×tình hình dân số ở châu phi×tiểu luận tình hình thất nghiệp ở việt nam×tình hình chăn nuôi lợn ở nước ta hiện nay×tiểu luận tình hình khai thác than ở quảng ninh×tình hình sử dụng đất ở nước ta hiện nay×

Để có kết quả cao tại thứ hạng tìm kiếm
tiểu luận tình h[r]

5 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LÚA GẠO CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU LÚA GẠO CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Tìm hiểu về thị trường xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam hiện nay Bài tập học kỳ Kinh tế vi mô
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Kinh tế học đại cương, Kinh tế vi mô
Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước, hạt gạo gắn liền với sự phát triển của dân tộc, cho đến nay cây lúa vẫn là cây trồng chủ đạo của[r]

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề