CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH BÀI TẬP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH BÀI TẬP":

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CĂN BẢN

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CĂN BẢN

Nhóm 2ChươngCÁC2: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN(tiếp theo)CẤU TRÚC FORCẤU TRÚC WHILECẤU TRÚC DO.. WHILELỐI RA CỦA VÒNG LẶP2.2.1. Cấu trúc for:a. Kiến thức:-Trình bày được cú pháp vòng lặp for.-Trình bày được sơ đồ cú pháp, cũng như cách thực hiện của sơđồ cú pháp vòng lặp for.b. Kỹ năng:-Khai báo đúng cú pháp vòng lặp for.-Thực hiện được các bài tập áp dụng for.c. Thái độ:-Rèn luyện được tính thận trọng lập trình với cấu trúc for.2.2.1. Cấu trúc for:2.2.1.1. Cú pháp:2.2.1.2. Lưu đồ cú pháp:
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC

BÀI TẬP ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC

4.1.Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm, thực hành điều khiển lập trình PLC S720034.1.1.Tổng quan về thiết bị lập trình3Bố trí thiết bị trên mô hình3Sơ đồ nối dây PLC S7200 CPU 224 ACDCRelay3Các biểu tượng trên mô hình4Cách đọc các loại CPU của PLC S72004Đèn báo tín hiệu4Cách kết nối PLC vơi PC lập trình64.1.2.Hướng dẫn sử dụng phần mềm64.2.Một số bài thực hành trên bộ thí nghiệm, thực hành ứng dụng PLC S720021Bài 1. Khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ (KĐB) ba pha rôto lồng sóc21Bài 2. Mạch đảo chiều quay động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc22Bài 3. Mạch khởi động động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc bằng cách đổi nối saotam giác 23 Bài 4. Mạch khởi động động cơ KĐB ba pha rô to lồng sóc bằng cách đổi nối saotam giác thuận nghịch 24Bài 5. Điều khiển hệ thống đèn giao thông ngã tư25Bài 6. Mạch điều khiển chuông báo tiết học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Nha Trang 27Bài 7. Mạch điều khiển bồn trộn hóa chất28Bài 8. Hệ thống đếm sản phẩm29Bài 9. Hệ thống kiểm tra sản phẩm31Bài 10. Điều khiển dây chuyền sản xuất nước ép trái cây33Tài liệu tham khảo35 Hướng dẫn sử dụng bộ thí nghiệm, thực hành điều khiển lập trình PLC S72004.1.1.Tổng quan về thiết bị lập trình Bố trí thiết bị trên mô hìnhHình 3. Sơ đồ nối dây và bố trí thiết bị trên bộ thí nghiệm, thực hành Sơ đồ nối dây PLC S7200 CPU 224 ACDCRelayHình 4. Sơ đồ nối dây PLC S7200 CPU 224 ACDCRelay
Xem thêm

36 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

LỜI NÓI ĐẦU4CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN51.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN51.1.1 Tổng quan51.1.2. Vi xử lý và vi điều khiển61.2. CẤU TRÚC CHUNG CỦA MỘT HỆ VI XỬ LÝ81.2.1. Khối xử lý trung tâm (CPU)91.2.2. Hệ thống bus101.3. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG HỆ VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN101.3.1. Các hệ đếm101.3.2. Mã ký tự Alphanumeric CODE (ASCII, EBCDIC)121.3.3. Các phép toán số học trên hệ đếm nhị phân14Câu hỏi ôn tập chương 114CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN152.1. ĐẶT VẤN ĐỀ152.2. ỨNG DỤNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN152.3. HOẠT ĐỘNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN172.4. CẤU TRÚC CHUNG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN (hình 21)182.4.1. Bộ nhớ (Memory)182.4.2. Các thanh ghi chức năng đặc biệt (SFR)192.4.3. Bộ đếm chương trình (PC: Program Counter)192.4.4. Central Processor Unit (CPU)192.4.5. Các cổng vàora (IO Ports)202.4.6. Bộ dao động (Oscillator)212.4.7. Bộ định thờiđếm (TimersCounters)212.4.8. Truyền thông nối tiếp222.4.9. Chương trình22Câu hỏi ôn tập chương 222CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC VI ĐIỀU KHỂN 8051233.1. CHUẨN 8051233.2. CHÂN VI ĐIỀU KHIỂN 8051243.3. CỔNG VÀO RA263.4 . TỔ CHỨC BỘ NHỚ293.4.1 Tổ chức bộ nhớ trong (bảng 33)303.4.2. Tổ chức bộ nhớ ngoài313.5. CÁC THANH GHI CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT (SFRs Special Function Registers)333.5.1. Thanh ghi tích luỹ (Accumulator)333.5.2. Thanh ghi từ trạng thái chương trình (PSW Program Status Word)343.5.3.Thanh ghi con trỏ stack (SP – Stack Pointer)353.5.4. Các thanh ghi port353.5.5. Các thanh ghi định thời (Timer Register)363.5.6. Các thanh ghi điều khiển:363.5.7. Thanh ghi điều khiển nguồn PCON36Câu hỏi ôn tập chương 3:37CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH HỢP NGỮ CHO 8051384.1. CÁC CHẾ ĐỘ ĐỊA CHỈ384.1.1. Địa chỉ tức thời384.1.2. Địa chỉ thanh ghi394.1.3. Địa chỉ trực tiếp394.1.4. Địa chỉ gián tiếp.404.1.5. Địa chỉ theo chỉ số414.2. TẬP LỆNH TRONG 8051414.2.1. Phân loại tập lệnh414.2.2. Cấu trúc chung của mỗi lệnh414.2.3. Các lệnh toán học424.2.4. Các lệnh logic444.2.5. Các lệnh di chuyển dữ liệu474.2.6. Các lệnh thao tác bit474.2.7. Lệnh đọc cổng484.2.8. Các lệnh điều khiển chương trình (rẽ nhánh)494.3. CẤU TRÚC CHUNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP NGỮ CHO 8051534.3.1. Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Assembly534.3.2. Khai báo trong lập trình hợp ngữ cho 8051544.3.3. Cấu trúc một chương trình hợp ngữ57Câu hỏi ôn tập chương 458CHƯƠNG 5. BỘ ĐỊNH THỜI, BỘ ĐẾM595.1. CÁC THANH GHI CƠ SỞ CỦA BỘ ĐỊNH THỜI595.1.1. Các thanh ghi của bộ Timer 0.595.1.2. Các thanh ghi của bộ Timer 1.595.1.3. Thanh ghi TMOD (chế độ của bộ định thời).595.2. CÁC CHẾ ĐỘ CỦA BỘ ĐẾM ĐỊNH THỜI (Timer Mode)625.2.1 Chế độ định thời 13bít ( chế độ 0)635.2.2 Chế độ định thời 16bit ( chế độ 1 )635.2.3.Chế độ tự nạp lại 8 bít (chế độ 2)645.2.4. Chế độ định thời chia sẻ (chế độ 3)645.3. LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TIMER645.3.1. Lập trình cho Timer chế độ 1645.3.2. Lập trình cho Timer chế độ 2685.4. LẬP TRÌNH CHO BỘ ĐẾM70Câu hỏi ôn tập chương 571CHƯƠNG 6. TRUYỀN THÔNG NỐI TIẾP726.1. CÁC CƠ SỞ CỦA TRUYỀN THÔNG NỐI TIẾP726.2. CÁC THANH GHI ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN THÔNG746.3. LỰA CHỌN CHẾ ĐỘ TRUYỀN THÔNG756.3.1. Mode 0756.3.2. Mode 1766.3.3. Mode 2776.3.4. Mode 3776.4. MỘT SỐ VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP78Câu hỏi ôn tập chương 679CHƯƠNG 7. XỬ LÝ NGẮT807.1. TRÌNH PHỤC VỤ NGẮT807.2. CÁC BƯỚC KHI THỰC HIỆN MỘT NGẮT827.3. THỨ TỰ ƯU TIÊN NGẮT84Câu hỏi ôn tập chương 785CHƯƠNG 8. PHỐI GHÉP 8051 VỚI ADC868. 1. Các thiết bị ADC.868. 2. Chíp ADC 0804.868. 3. Ghép nối 8051 với ADC 0804.90Câu hỏi ôn tập chương 892PHỤ LỤC93Phụ lục A: Các ký hiệu sử dụng mô tả lệnh93Phụ lục B: Tập lệnh 805194Phụ lục C: Chi tiết các thanh ghi chức năng trong 805199
Xem thêm

91 Đọc thêm

BÀI 1 TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA

BÀI 1 TỔNG QUAN LẬP TRÌNH JAVA

1Lập trình Java cơ bảnCao Đức Thông - Trần Minh Tuấncdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn 2Bài 1. Tổng quan lập trình Java•Giới thiệu ngôn ngữ Java•Kiến trúc của Java•Nội dung một chương trình Java cơ bản•Các kiểu dữ liệu cơ bản & toán tử•Các cấu trúc điều khiển•Nhập dữ liệu từ bàn phím•Công cụ soạn thảo•Bài tập3Giới thiệu ngôn ngữ Java•Lịch sử phát triển của Java•Ra đời tại Sun Microsystems bởi James Gosling•1991: Version đầu tiên với tên “Oak”•
Xem thêm

34 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌCCHUYÊN NGÀNH ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên Modul: Điều khiển quá trình Mã số: MC033Số tín chỉ: 3Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3Biên soạn: Nguyễn Văn Diên, Phạm Đức HùngPhiên bản: 20081005 1. Mục tiêu: Sau khi hoàn thành modul này,sinh viên có khả năng Mô tả được vai trò của mô hình hoá trong các nhiệm vụ phát triển hệ thống và những nguyên tắc cơ bản trong nhiệm vụ mô hình hoá. Phân tích đặc điểm, vai trò và ứng dụng của các cấu trúc điều khiển. Phân tích những nguyên tắc cơ bản nhất trong việc thiết kế điều khiển. 2. Điều kiện tiên quyết:Đã học các modul : Lý thuyết điều khiển tự động, Điều khiển lập trình, Ngôn ngữ lập trình CC++.3. Mô tả modul:Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức:+ Lý thuyết: Bản chất, mục đích, các chức năng và thành phần cơ bản của một hệ thống ĐKQT. Các dạng mô hình thông dụng trong ĐKQT. Xây dựng mô hình hoá bằng phương pháp lý thuyết và thực nghiệm. Đặc điểm, vai trò và ứng dụng của các cấu trúc điều khiển. Phương pháp thiết kế, chỉnh định bộ điều khiển PID cho các quá trình đơn biến. Nguyên tắc cơ bản trong việc thiết kế cấu trúc điều khiển cho các quá trình đa biến. + Thí nghiệm: Điều khiển hệ thống kín để ổn định các thông số: nhiệt độ, mức, áp suất, lưu lượng sử dụng các thiết bị điều khiển công nghiệp.
Xem thêm

11 Đọc thêm

đồ án tốt nghiệp mạch kit thí nghiệm dùng vi điều khiển AVR

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẠCH KIT THÍ NGHIỆM DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN AVR

Thiết kế mạch KIT thực hành cho vi điều khiển AVR. Nội dung chính:Tìm hiểu về các dòng vi điều khiển, cấu trúc của chúng và cách sử dụng.Tìm hiểu các module thành phần, cách điều khiển các module, cách giao tiếp giữa module và vi điều khiển.Thiết kế chi tiết các module thành phần, ghép nối hệ thống vào mạch.Lập trình phần mềm, các bài tập thực hành, chạy thử và sửa lỗi.

57 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ CĐN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ CĐN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

BÀI 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CƠ NHỎ. 3
1.Tổng quát về điều khiển lập trình. 3
2. Cấu trúc của một bộ điều khiển LOGO. 4
2.1 Khái niệm về Logo: 4
2.2 Sơ đồ khối bộ điều khiển LOGO. 4
3. Cài đặt và sử dụng phần mềm LOGO. 9
3.1 Những yêu cầu đối với máy tính PC. 9
3.2 Cài đặt phần mềm điều khiển. 9
3.3 Sử dụng phần mềm: 13
3.4 Kết nối logo với máy tính PC. 23
BÀI 2 : CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA LOGO. 25
1. Các cổng logic cơ bản. 25
1.1 Cổng AND – VÀ. 25
1.2 Cổng OR – HOẶC . 26
1.3 Cổng NOT – ĐẢO. 28
1.4 Cổng NAND – VÀ ĐẢO. 29
Xem thêm

116 Đọc thêm

Báo cáo Lập trình nhúng: Lập trình ma trận LED

BÁO CÁO LẬP TRÌNH NHÚNG: LẬP TRÌNH MA TRẬN LED

Cấu trúc ARM (viết tắt từ tên gốc là Advanced RISC Machine) là một loại cấu trúc vi xử lý 32bit kiểu RISC được sử dụng rộng rãi trong các thiết kế nhúng. Do có đặc điểm tiết kiệm năng lượng, các bộ CPU ARM chiếm ưu thế trong các sản phẩm điện tử di động, mà với các sản phẩm này việc tiêu tán công suất thấp là một mục tiêu thiết kế quan trọng hàng đầu.
Ngày nay, hơn 75% CPU nhúng 32bit là thuộc họ ARM, điều này khiến ARM trở thành cấu trúc 32bit được sản xuất nhiều nhất trên thế giới. CPU ARM được tìm thấy khắp nơi trong các sản phẩm thương mại điện tử, từ thiết bị cầm tay (PDA, điện thoại di động, máy đa phương tiện, máy trò chơi cầm tay, và máy tính cầm tay) cho đến các thiết bị ngoại vi máy tính (ổ đĩa cứng, bộ định tuyến để bàn.) Một nhánh nổi tiếng của họ ARM là các vi xử lý Xscale của Intel.
Chính vì những ưu điểm đó, nhóm em đã sử dụng vi điều khiển STM32F407VG để hoàn thiện đề tài “Lập trình ma trân LED”.
Chúng em trân trọng cảm ơn thầy đã hướng dẫn chúng em nhiệt tình để chúng em hoàn thành bài tập lớn này
Trong quá trình hoàn thành bài tập này, nhóm rất mong được sự đóng góp ý kiến nhiệt tình và chân thành từ thầy và các bạn để chúng em có thể hoàn thành bài tập một cách xuất sắc nhất
Xem thêm

36 Đọc thêm

Giáo trình bài tập PLC cơ bản

GIÁO TRÌNH BÀI TẬP PLC CƠ BẢN

Giáo trình bài tập PLC cơ bản misubishi.PLC viết tắt của Programmable Logic Controller, là thiết bị điều khiển lập trình được (khả trình) cho phép thực hiện linh hoạt các thuật toán điều khiển logic thông qua một ngôn ngữ lập trình.

29 Đọc thêm

GIAOTRINH DIEUKHIENLAPTRINH

GIAOTRINH DIEUKHIENLAPTRINH

Giáo trình điều khiển lập trình S7300 giới thiệu về điều khiển lập trình kết nối phần cứng mở rộng ngõ ra mở rộng ngõ vào .Viết chương trình , bài tập ví dụ có lời giải .
Giáo trình giới thiệu về các ngôn ngữ lập trình khác nhau và cách sử dụng couter , timer, .. thêm ngoại vi cho thiết bị

143 Đọc thêm

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLC

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLC

LẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLCLẮP ĐẶT LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐẢO CHIỀU QUAY BẰNG PLC
Xem thêm

14 Đọc thêm

Ứng dụng C trong lập trình game

ỨNG DỤNG C TRONG LẬP TRÌNH GAME

I. Ngôn ngữ lập trình C
II. Lập trình đồ họa với C
III. Sprite
IV. Phát hiện va chạm game bắn cung
V. Phát âm thanh
VI. Tạo Map
VII. Vẽ Map Cuộn Map
Kiểu dữ liệu cơ bản (giống với C)
Có thêm kiểu bool, kích thước các kiểu dữ liệu được mở rộng thêm.
Cấu trúc điều khiển (giống với C)
Thêm vòng lặp foreach để duyệt mảng
Xử lý ngoại lệ
Thêm cơ chế bắt lỗi và xử lý lỗi
Cấu trúc và lớp

26 Đọc thêm

lập trình điều khiển mạng plc

LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN MẠNG PLC

lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc , lập trình điều khiển mạng plc

47 Đọc thêm

Tài liệu PLC S7300 Siemens và ngôn ngữ lập trình

TÀI LIỆU PLC S7300 SIEMENS VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Đây là tài liệu về PLC S7300 dành cho các bạn là kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Tài liệu giới thiệu tổng quan về PLC, cấu trúc phần cứng, các tập lệnh, phương pháp lập trình,...

181 Đọc thêm

Quản lý bán hàng Học Sinh

QUẢN LÝ BÁN HÀNG HỌC SINH

Ưu điểm của Visual Basic
Là một sản phẩm trong bộ phần mềm Visual Studio của Microsoft, nó có những ưu điểm nổi bật sau:
_Là ngôn ngữ lập tình đa năng sử dụng để phát triển các phần mềm hoạt động trong môi trường Window hay chạy trên mạng Internet.
_Là sự kế thừa ngôn ngữ lập trình Basic trước đây với những ưu điểm nổi bật sau:
Bao gồm mọi đặc điểm của ngôn ngữ Basic nên rất quen thuộc và dễ sử dụng.
 Cung cấp nhiều công cụ điều khiển có sẵn để hỗ trợ lập trình viên, nhất là trong lập trình CSDL.
 Là ngôn ngữ lập trình có tính trực quan rất cao. o Có cấu trúc logic chặt chẽ ở mức độ vừa phải.
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÀI TẬP LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

BÀI TẬP LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN

ENDTiến hành biên dịch project.Thực hiện mô phỏng chức năng nháy led theo các bước sauBước 1. Mở menu Debug ->Start/Stop Debug Session hoặc bấm Ctrl + F5 để chuẩnbị gỡ lỗi cho chương trìnhBước 2. Mở cửa sổ mô phỏng cổng 1 của vi điều khiển AT89C51 bằng cách chọnmenu Peripheals -> IO Port -> Port 1Bước 3. Tiến hành mô phỏng bằng cách bấm vào menu Debug -> Run hoặc bấmphím F5. Theo dõi kết quả trên màn hình.Phần 2. Bài tập tự làmBài 1. Viết chương trình hợp ngữ thực hiện những phép toán sau- R0=0- R1=1- R2=2- R3=3- R4=4- A=R0+R1+R2+R3+R4- Kiểm tra nếu A=10 thì bật sáng led tại chân P1.0 (tương ứng thiết lập P1.0=1).Nếu A 10 thì tắt led tại chân P1.0.Bài 2. Viết chương trình điều khiển led tại chân P1.0 nhấp nháy 100 lần.DCE, SOICT, HUST3Lập trình Vi điều khiểnHệ nhúng
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông tại ngã tư theo thời gian thực sử dụng PLC S7 – 200

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG TẠI NGÃ TƯ THEO THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG PLC S7 – 200

MỤC LỤC TRANGLỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG 1:TÌM HIỂU VỀ PLC S7 – 200 (CPU 224) CỦA HÃNG SIEMENS 5 1. Tổng quan về PLC. 5 1.1. Khái niệm PLC 5 1.2. Hệ thống điều khiển 5 1.3. Cấu trúc của PLC 7 1.4. Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển dùng PLC 9 1.5. Các ứng dụng của PLC 9 2 . PLC S7200 10 2.1. Cấu trúc phần cứng 10 2.2. Cấu trúc bộ nhớ 19 2.3. Nguyên lý hoạt động của PLC 22 2.4. Lập trình cho PLC S7200 23 CHƯƠNG 2 :XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG 26 1.Xây dựng bài toán điều khiển đèn giao thông 26 2. Thiết kế mô hình điều khiển đèn giao thông tại ngã tư 27 3. Chương trình phần mềm 29 CHƯƠNG 3 :KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 32 3.1 Mô hình thực nghiệm. 33 3.2 Các kết quả thực nghiệm. 33 Kết luận 35
Xem thêm

43 Đọc thêm

vi điều khiển và ứng dụng trong thực tế

VI ĐIỀU KHIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

vi điều khiển dùng trong đại học.Chương này giới thiệu tổng quan về họ vi điều khiển MCS51(chủ yếu trên AT89C51): cấu trúc phần cứng, sơ đồ chân, các thanh ghi, đặc tính lập trình và các đặc tính về điện.

34 Đọc thêm

lập trình viên công nghệ.net module 1

LẬP TRÌNH VIÊN CÔNG NGHỆ.NET MODULE 1

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ .net (Module 1) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan, bài 2 form và các điều khiển cơ sở, bài 3 các kiểu dữ liệu cơ sở, bài 4 tập tin, bài 5 kiểu cấu trúc và mảng, bài 6 lập trình hướng đối tượng, bài 7 collections và generic collections, bài 8 LINQ cơ bản, bài 9 sử dụng dịch vụ

20 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG TẠI NGÃ TƯ THEO THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG PLC S7200

ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG TẠI NGÃ TƯ THEO THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG PLC S7200

MỤC LỤC TRANGCHƯƠNG I. TÌM HIỂU VỀ PLC S7200 (CPU 224) CỦA HÃNG SIEMENSA. Tổng quan về PLC………………………………………………………… 1.1. Khái niệm về Plc ……………………………………………………………6 1.2. Hệ thống điều khiển………………………………………………………...6 1.3. Cấu trúc của PLC………………………………………………………….. 1.4. Ưu nhược điểm của hệ thống điều khiển PLC……………………………..10 1.5. Các ứng dụng của PLC …………………………………………………..10 B. PLC S7200…………………………………………………………………. 1.1. Cấu trúc phần cứng……………………………………………………… 1.2. Cấu trúc bộ nhớ 1.3. Nguyên lý hoạt động của PLC……………………………………………. 1.4. Lập trình PLC S7 200………………………………………………. CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG 1. Tổng quan về đề tài 2. Hệ thống đèn giao thôngCHƯƠNG III : KẾT LUẬN 1. Mô hình đèn giao thông 2. Kết luận
Xem thêm

42 Đọc thêm

Cùng chủ đề