THỦ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI ANDROID

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỦ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI ANDROID":

LẬP TRÌNH ANDROID MODUN 2

LẬP TRÌNH ANDROID MODUN 2

LẬP TRÌNH ANDROID
MODUN 2
Phụ lục
Bài 1 Hello Android................................................................ 2

Bài 2 Các thành phần ứng dụng .......................................... 14

Bài 3 View Các điều khiển cơ bản .................................... 26

Bài 4 Tài nguyên ứng dụng cơ bản ...................................... 39

Bài 5 Intent .......................................................................... 58

Bài 6 Tài nguyên ứng dụng hình ảnh giao diện ................ 70

Bài 7 Asset – SharedPreference – Bộ nhớ thiết bị............... 88

Bài 8 Adapter AdapterView ............................................. 99

Bài 9 Fragment .................................................................. 110


Lập trình viên Android – Module 2 – Tải về trọn bộ tại .

Bài 1 Hello Android

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 2Lập trình viên Android – Module 2 – Tải về trọn bộ tại .
Xem thêm

139 Đọc thêm

LẬP TRÌNH ANDROID bài 4 tài nguyên ứng dụng cơ bản

LẬP TRÌNH ANDROID BÀI 4 TÀI NGUYÊN ỨNG DỤNG CƠ BẢN

Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM TIN HỌC
Lập trình Android

Bài 4. Tài nguyên ứng dụng cơ bản


Ngành Mạng Thiết bị di động


2014

Nội dung1. Khái niệm

●  Tài nguyên Tính tương thích

●  Định nghĩa tài nguyên

●  Truy xuất tài nguyên

●  Tài nguyên Alias


2. Các tài nguyên cơ bảnLập trình Android (2014) – Bài 4. Tài nguyên ứng dụng (1) 2

1.1 Tài nguyên và tính tương thích


  Tài nguyên: một dạng dữ liệu được xây dựng nhằm đáp ứng các
yêu cầu về hiển thị bao gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản, các bố
cục…tương thích cho từng thiết bị riêng biệt.


  Cho phép khai báo một lần và sử dụng trong phạm vi toàn ứng
dụng, dễ dàng thay đổi theo ngữ cảnh.


  Tính tương thích: để có thể tối ưu hóa tính tương thích thiết bị tài
nguyên được chia làm hai dạng:

●  Tài nguyên mặc định: không quan tâm đến cấu hình của thiết bị hoặc
không có tài nguyên để lựa chọn.

●  Tài nguyên đặc trưng: được sử dụng trên thiết bị riêng biệt thông qua
các từ hạn định và đường dẫn.Lập trình Android (2014) – Bài 4. Tài nguyên ứng dụng (1) 3

1.1 Tài nguyên và tính tương thích


  Ứng dụng tự lựa chọn tài nguyên phù hợp với thông tin cấu hình
thiết bị, tài nguyên mặc định được chọn nếu không có tài nguyên
phù hợp.


Lập trình Android (2014) – Bài 4. Tài nguyên ứng dụng (1) 4

1.2 Định nghĩa tài nguyên


  Tài nguyên ứng dụng được định nghĩa trong thư mục res của dự
án, bao gồm các dạng tài nguyên sau:

●  Animator

●  Anim

●  Color

●  Drawable

●  Layout

●  Menu

●  Raw

●  Values

●  XMLLập trình Android (2014) – Bài 4. Tài nguyên ứng dụng (1) 5
1.2 Định nghĩa tài nguyên


  Vấn đề về định nghĩa tài nguyên:

●  Có quá nhiều thiết bị có cấu hình khác nhau về kích thước màn hình,
độ phân giải, phím vật lý…

●  Mỗi thiết bị có thể hoạt động ở nhiều chế độ khác nhau: nằm ngang,
nằm đứng, thay đổi ngôn ngữ…


  Từ hạn định: dùng để tạo ra các tài nguyên khác nhau cho nhiều
thiết bị có cấu hình khác nhau hoạt động ở các chế độ khác nhau.

●  Ví dụ:

drawable

ic_launcher.png

drawablehdpi

ic_launcher.png
Lập trình Android (2014) – Bài 4. Tài nguyên ứng dụng (1) 61.2 Định nghĩa tài nguyên


  Các dạng từ hạn định:

●  MCC – MNC

  mcc452mnc04

●  Language Region

  virVN

●  Layout Direction (API 17)

  ldltr ldrtl

●  Samllest Width

  sw320dp – sw480dp – sw600dp sw720dp

●  Available Width

  w720dp – w1024dp

●  Available Height

  h720dp – h1024dp
Lập trình Android (2014) – Bài 4. Tài nguyên ứng dụng (1) 71.2 Định nghĩa tài nguyên


  Các dạng từ hạn định:

●  Screen Size

  small – mormal – large xlarge

●  Screen Aspect

  long notlong

●  Screen Orientation

  port land

●  UI Mode

  car – desk – television – appliance

●  Night Mode

  night – notnight

●  Screen pixel density

  ldpi – mdpi – hdpi – xhdpi – nodpi tvdpi
Lập trình Android (2014) – Bài 4. Tà
Xem thêm

60 Đọc thêm

Lập trình ứng dụng trên Android NoteForYou

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN ANDROID NOTEFORYOU

Lập trình ứng dụng trên Android NoteForYou

30 Đọc thêm

LẬP TRÌNH ANDROID bài 2 các thành phần ứng dụng

LẬP TRÌNH ANDROID BÀI 2 CÁC THÀNH PHẦN ỨNG DỤNG

Lập trình Android

Bài 2. Các thành phần ứng dụng


Ngành Mạng Thiết bị di động


2014
Nội dung1. Các thành phần ứng dụng

● Activity

● View

● Service

● Broadcast Receiver

● Intent

● Content Provider

● Notification2. Ứng dụng Android và cơ chế hoạt động3. Activity và vòng đời ứng dụng

Lập trình Android (2014) – Bài 2. Các thành phần ứng dụng Android 2
1.1 Activity


 Trong ứng dụng Android, Activity đóng vai trò là một màn hình, nơi

người dùng có thể tương tác với ứng dụng, ví dụ: chụp hình, xem

bản đồ, gửi mail… Một ứng dụng có thể có một hoặc nhiều Activity, Activity được

khởi chạy đầu tiên khi ứng dụng hoạt động được gọi là

“MainActivity”. Activity có thể hiển thị ở chế toàn màn hình, hoặc ở dạng cửa sổ

với một kích thước nhất định. Các Activity có thể gọi đến các Activity khác, Activity được gọi sẽ

nhận được tương tác ở thời điểm đó.
Lập trình Android (2014) – Bài 2. Các thành phần ứng dụng Android 3

1.2 View


 View được sử dụng để tạo ra các điều khiển trên màn hình cho

phép nhận các tương tác từ người dùng cũng như hiển thị các

thông tin cần thiết. View bao gồm hai dạng:

● View: các điều khiển đơn lẻ

● ViewGroup: tập hợp nhiều điều khiển đơn lẻ

Lập trình Android (2014) – Bài 2. Các thành phần ứng dụng Android 4

1.3 Service


 Service được sử dụng để thực thi các tác vụ cần nhiều thời gian,

thực hiện ở chế độ ngầm và thường không cần giao diện hiển thị. Service có thể được khởi chạy và hoạt động xuyên suốt ngay cả

khi ứng dụng không hoạt động. Một số tác vụ cần thực hiện bắng Service:

● Trình diễn các tập tin đa truyền thông như nhạc, phim…

● Kết nối và thực hiện tải các nội dung thông qua Internet

● Truy xuất đọc ghi tập tin


Lập trình Android (2014) – Bài 2. Các thành phần ứng dụng Android 5

1.4 Broadcast Receiver


 Thành phần ứng dụng cho phép truyền tải các thông báo trên phạm

vi toàn hệ thống. Không có giao diện nhưng có thể thực hiện thông

báo qua thanh trạng thái. Broadcast Receiver truyền thông báo ở hai dạng:

● Hệ thống: các thông báo được truyền trực tiếp từ hệ thống như: tắt

màn hình, pin yếu, thay đổi kết nối…

● Ứng dụng: xây dựng các truyền thông báo đến các thành phần trong

ứng dụng như: khởi động Service, tải nội dung đến ứn dụng…
Xem thêm

38 Đọc thêm

Lập trình Android cơ bản

LẬP TRÌNH ANDROID CƠ BẢN

Tài liệu Lập trình Android cơ bản là bản dịch chọn lọc nội dung từ trang
developer.android.com trang Web do chính Google xây dựng và chia
sẻ miễn phí cho các lập trình viên Android. Với mong muốn để sinh viên
học tập được tốt nhất môn này, bộ phận Bản quyền và Xuất bản Đại học
FPT đã thực hiện chuyển ngữ tài liệu sang tiếng Việt và cung cấp miễn
phí cho sinh viên FPT Polytechnic dưới dạng file PDF lưu trên trang Web
lms.poly.edu.vn.

318 Đọc thêm

Tìm hiểu lập trình android và xây dựng ứng dụng contacts demo

TÌM HIỂU LẬP TRÌNH ANDROID VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CONTACTS DEMO

Tìm hiểu lập trình android và xây dựng ứng dụng contacts demo

51 Đọc thêm

Đồ Án ứng dụng Lịch Việt trên hệ điều hành Android và nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Android

ĐỒ ÁN ỨNG DỤNG LỊCH VIỆT TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TRÊN ANDROID

Đồ Án ứng dụng Lịch Việt trên hệ điều hành Android và nghiên cứu kỹ thuật lập trình trên Android (có chương trình)

MỤC LỤC 1
DANH MỤC HÌNH ẢNH 5
LỜI NÓI ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
1.1 Sơ lược về các hệ điều hành 8
1.1.2 Các thành phần của hệ điều hành 8
1.1.3 Phân loại hệ điều hành 9
1.2 Tổng quan về các hệ điều hành dành cho thiết bị di động 10
1.2.1 Tổng quan chung về các hệ điều hành trên thiết bị di động 10
1.2.2 So sánh hệ điều hành android với các hệ điều hành di động khác. 10
1.3 Giới thiệu chung về hiệu hành android 20
1.4 Nền tảng của hệ điều hành Android 22
1.5 Tổng quan về nguyên lý hệ điều hành Android 25
1.6 Kiến trúc hệ điều hành Android 27
1.6.1 Tầng hạt nhân Linux (Linux Kernel layer) 28
1.6.2 Tầng Library và android runtime 29
1.6.3 Tầng Application Framework. 29
1.6.4 Tầng Application 30
1.7 Hệ thống tập tin trên hệ điều hành android 31
1.7.1 sơ lược về hệ thống file trên Android 31
1.7.2 Các dạng file trên hệ điều hành Androi 32
1.7.3 Quyền sở hữu và quyền hạn trên file 33
1.7.4 Cây thư mục trong hệ điều hành Android 34
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH TRÊN ANDROID 35
2.1 Yêu cầu kiến thức cho lập trình android 35
2.2. Application Components( thành phần ứng dụng ) 35
2.3 Vòng đời Android 36
2.4 Các thành phần cơ bản trong Android 40
2.4.1 XML unit 40
2.4.2 Các lay out 45
2.4.3 Android Manifest 46
2.4.4 File R.java 47
2.4.5. Button và ToggleButton 48
2.4.6 TextView và EditText 49
2.4.7 CheckBox và RadioButton 51
2.5 SQLite 52
2.6 Các công cụ cần thiết để lập trình Android 55
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG LỊCH VIỆT TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID 58
3.1. Giới thiệu về Lịch Âm 58
3.2. Phương pháp chuyển đổi lịch âm sang lịch dương 59
3.3 Ứng dụng Lịch Việt trên Android 70
3.3.1 Biểu đồ UML của ứng dụng 72
3.3.2. Xây dựng ứng dụng 84
3.3.3. Giao diện ứng dụng: 84
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

93 Đọc thêm

Hướng dẫn thực hành lập trình Android toàn tập

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP TRÌNH ANDROID TOÀN TẬP

Đây là tài liệu cơ bản và gần như toàn diện nhất cho người mới bắt đầu học lập trình android. Tài liệu là tổng hợp toàn bộ kiến thức về lập trình android. Bài giảng được thiết kế theo từng chuyên đề, có kèm hình ảnh và code hướng dẫn cực kỳ dễ hiểu.

354 Đọc thêm

Tài liệu lập trình android, phần 1 Làm quen với Android

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ANDROID, PHẦN 1 LÀM QUEN VỚI ANDROID

Tài liệu lập trình android, lập trình android cơ bản, Phần 1 làm quen với android tài liêu cần thiết để lập trình android, tài liệu đầy đủ để bạn có thể viết được ứng dụng android,
Tài liệu lập trình android, lập trình android cơ bản, Phần 1 làm quen với android tài liêu cần thiết để lập trình android, tài liệu đầy đủ để bạn có thể viết được ứng dụng android,

45 Đọc thêm

LẬP TRÌNH ANDROID MODUN 3

LẬP TRÌNH ANDROID MODUN 3

LẬP TRÌNH ANDROID
MODUN 3
Module 3

 Click vào phụ lục để chuyển tới bài cần đọc


Phụ lục
Bài 1 Content Provider .......................................................... 2

Bài 2 SQLite ......................................................................... 12

Bài 3 Truy vấn và sắp xếp dữ liệu ........................................ 18

Bài 4 Menu .......................................................................... 24

Bài 5 Action Bar ................................................................... 35

Bài 6 Animation ................................................................... 47

Bài 7 Cursor Loader ............................................................. 60

Bài 8 AsynTask – Thread Handler.................................... 70

Bài 9 Broadcast Receiver Service ..................................... 76


Lập trình viên Android – Module x – Tải về trọn bộ tại .

Bài 1 Content Provider

Bản quyền © Trung Tâm Tin Học Đại Học Khoa Học Tự Nhiên | Xuất bản bởi ®Công GMC Trang 2Lập trình viên Android – Module x – Tải về trọn bộ tại .
Xem thêm

101 Đọc thêm

BÀI GIẢNG VỀ LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

BÀI GIẢNG VỀ LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

bao gồm các bài giảng chi tiết về lập trình android từ cơ bản đến nâng cao, cung cấp đầy đủ kiến thức về lập trình android. Có các bài kiểm tra và bài thực hành hàng tuần. hướng dẫn làm các app cơ bản

1028 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH ANDROID: BÀI 1 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHTN

BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH ANDROID: BÀI 1 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHTN

Bài 1 Hello Android Tài nguyên ứng dụng hình ảnh và giao diện thuộc bài giảng lập trình Android, cùng nắm kiến thức trong bài học này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: tổng quan (hệ điều hành Android, Android và hệ sinh thái), kiến trúc Android, môi trường phát triển ứng dụng Android.

22 Đọc thêm

Tìm hiểu lập trình android trên android studio

TÌM HIỂU LẬP TRÌNH ANDROID TRÊN ANDROID STUDIO

Tìm hiểu lập trình android trên android studio

15 Đọc thêm

Tài liệu về khóa học lập trình android KHTN

TÀI LIỆU VỀ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH ANDROID KHTN

Tài liệu phần 1 về android
Đây là tài liệu về khóa học lập trình android bên đại học KHTN
Tài liệu giúp đy từ cái cơ bản đến nâng cao trong lập trình android,giúp các bạn không có điều kiện học ở các trung tâm lập trình android học mà vẫn có kĩ thuật lập trình android khá tốt,Tài liệu khá chi tiết.Tài liệu còn phần 2 khá hay các bạn hãy theo dẽo để cập nhật tài liệu 1 cách đầy đủ nhất
Mục lục :
Bài 1 Hello Android ................................................................ 2
Bài 2 Các thành phần ứng dụng .......................................... 14
Bài 3 View Các điều khiển cơ bản .................................... 26
Bài 4 Tài nguyên ứng dụng cơ bản ...................................... 39
Bài 5 Intent .......................................................................... 58
Bài 6 Tài nguyên ứng dụng hình ảnh giao diện ................ 70
Bài 7 Asset – SharedPreference – Bộ nhớ thiết bị ............... 88
Bài 8 Adapter AdapterView ............................................. 99
Bài 9 Fragment .................................................................. 110
Xem thêm

117 Đọc thêm

4 thủ thuật tăng cường bảo mật cho android

4 THỦ THUẬT TĂNG CƯỜNG BẢO MẬT CHO ANDROID

Đây là tài liệu ngắn gọn về bốn thủ thuật tăng cường bảo mật cho Android và cách khắc phục lỗi lag chuột khi chơi game trên Windows 8.1 chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng và bạn sẽ có kinh nghiệm để truyền đạt cho người khác

1 Đọc thêm

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ANDROID FULL

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH ANDROID FULL

Đây là tài liệu lập trình android dành cho những bạn yêu thích lập trình android, tài liệu được soạn kĩ lưỡng, giúp bạn dễ dàng trong việc học tập.

154 Đọc thêm

BÁO CÁO JAVA ANDROID ECLIPSE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH TRÊN ANDROID

BÁO CÁO JAVA ANDROID ECLIPSE LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH TRÊN ANDROID

Báo cáo Java Android Eclipse Lập trình ứng dụng học tiếng anh trên Android Cần sản phẩm demo liên hệ facebook nhé.
Giao diện của ứng dụng là giao diện dạng menu đơn giản, thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng. Sẽ có menu các bài học để người dùng lựa chọn và luyện tập.

31 Đọc thêm

Học lập trình android từ cơ bản đến nâng cao

HỌC LẬP TRÌNH ANDROID TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

Stanford tư vấn bạn để thành công với việc phát triển ứng dụng android hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đó là học lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao.Trước khi quyết định bắt đầu một khóa học lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao, chúng ta thường hay hỏi mọi người học lập trình Android ở đâu tốt mà không tự hỏi chúng ta muốn học môi trường thế nào và chúng ta sẽ làm được gì sau khi kết thúc khóa học.

13 Đọc thêm

LẬP TRÌNH ANDROID bài 5 intent

LẬP TRÌNH ANDROID BÀI 5 INTENT

MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI:
LẬP TRÌNH ANDROID Bài 5 IntentGIẢNG VIÊN HD :
SINH VIÊN TH :
Lớp : DHTH8ATH
THANH HÓA, THÁNG 10 NĂM 2014
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM TIN HỌC
Lập trình Android

Bài 5. Intent


Ngành Mạng Thiết bị di động


2014

Nội dung


1. Khái niệm về Intent

● Cơ chế hoạt động

● Các dạng Intent

● Xây dựng Intent

● Truy xuất Intent

● Gửi và Phản hồi Intent trong Activity2. Intent Filter
Lập trình Android (2014) – Bài 5. Intent 2

1.1 Cơ chế hoạt động


 Intent được sử dụng để truyền tải thông điệp, yêu cầu một hành
động xử lý từ thành phần được gọi.


 Intent được sử dụng trong ba trường hợp chính:

● Khởi động Activity thông qua phương thức startActivity.

● Khởi động Service thông qua phương thức startService.

● Chuyển thông điệp đến BroadcastReceiver thông qua phương thức

sendBroadcast.


Lập trình Android (2014) – Bài 5. Intent 3

1.2 Các dạng Intent


 Intent được chia làm hai dạng:

● Explicit Intent: chỉ định rõ thành phần xử lý thông qua tên lớp, thường được
dùng để gọi đến các thành phần trong cùng ứng dụng.

● Implicit Intent: không chỉ định rõ thành phần xử lý, thay vào đó bổ sung các
thuộc tính như: mô tả hành động, dạng dữ liệu…


Lập trình Android (2014) – Bài 5. Intent 4

1.3 Xây dựng Intent


 Đối tượng Intent khởi động các thành phần trong ứng dụng đồng
thời mang các thông tin về dữ liệu được xử lý, bao gồm các thành
phần sau:

● Component: tên thành phần nhận và xử lý Intent

● Action: hành động yêu cầu thực thi

● Data: dữ liệu yêu cầu nhận và xử lý

● Category: mô tả lĩnh vực hoạt động

● Extras: bộ keyvalue cho phép gửi nhận thông tin

● Flag: biến cờ mô tả cách thức hoạt động
Xem thêm

38 Đọc thêm

tìm hiểu môi trường lập trình android và viết một ứng dụng đơn giản để làm quen với môi trường lập trình android

TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID VÀ VIẾT MỘT ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN ĐỂ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID

tìm hiểu môi trường lập trình android và viết một ứng dụng đơn giản để làm quen với môi trường lập trình android

41 Đọc thêm