VỀ MỘT SỐ ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRÊN KHÔNG GIAN MÊTRIC RIÊNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VỀ MỘT SỐ ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRÊN KHÔNG GIAN MÊTRIC RIÊNG":

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO MỘT SỐ ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIỂU MÊTRIC VÀ ỨNG DỤNG TT

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO MỘT SỐ ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIỂU MÊTRIC VÀ ỨNG DỤNG TT

dụng truyền thống đã biết, gần đây, người ta đã tìm được những ứng dụng sâu sắc hơncủa các định lý điểm bất động cho các ánh xạ co suy rộng trên các không gian có cấutrúc kiểu không gian mêtric vào những lĩnh vực khác nhau của toán học, kinh tế và kỹthuật. C[r]

27 Đọc thêm

Một hướng mở rộng định lí về sự tồn tại điểm bất động của toán tử lõm trong không gian banach thực nửa sắp thứ tự

MỘT HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỊNH LÍ VỀ SỰ TỒN TẠI ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA TOÁN TỬ LÕM TRONG KHÔNG GIAN BANACH THỰC NỬA SẮP THỨ TỰ

Một hướng mở rộng định lí về sự tồn tại điểm bất động của toán tử lõm trong không gian banach thực nửa sắp thứ tự Một hướng mở rộng định lí về sự tồn tại điểm bất động của toán tử lõm trong không gian banach thực nửa sắp thứ tự Một hướng mở rộng định lí về sự tồn tại điểm bất động của toán tử lõm tr[r]

61 Đọc thêm

ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO HAI ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIAN KIỂUMÊTRIC

ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO HAI ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIAN KIỂUMÊTRIC

ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO HAI ÁNHXẠ CO SUY RỘNG TRONG KHÔNG GIANKIỂUMÊTRICTÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌCCỦA SINH VIÊNTên đề tài: Định lí điểm bất động chung cho hai ánh xạ co suy rộng trongkhông gian kiểumêtricMã số: CS2013.02.31Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ánh NguyệtTel.: 01648425879 Em[r]

36 Đọc thêm

 ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO BA ÁNH XẠ

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO BA ÁNH XẠ

đầy đủ . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 142.2 Điểm bất động chung của bốn ánh xạ trong không gian với d-hàm 30Kết luậnTài liệu tham khảo13536lời nói đầuNăm 1982, trong bài báo On a weak commutativity condition of map-pings in fixed point consider[r]

47 Đọc thêm

LUAN VAN TOAN GIAI TICH

LUAN VAN TOAN GIAI TICH

4.Đưa ra và chứng minh chi tiết một số kết quả về sự tồn tại điểm bất động đối với các ánh xạ trên các không gian G-mêtric đầy đủ đó là Định lý 2.1.8 và chỉ ra rằng các kết quả này là tổ[r]

44 Đọc thêm

Cùng chủ đề