CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA RỄ CÂY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA RỄ CÂY":

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ RỄ CÂY

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ RỄ CÂY

Các em có biết rằng, để có thể đứng vững trong tự nhiên thì cây cũng có cần đôi chân? Rễ chính là đôi chân của cây Rễ cũng là cơ quan hút nước và muối khoáng hòa tan cho cây. Nhưng không phải tất cả các loài cây đều có chung một loại rễ.Hoạt động 5: Quan sát hình 1.5 lát cắt ngang qua miền hút của rễ cây, sử dụng các từ cho sẵn trong khung. Em hãy hoàn thành sơ đồ sau:

10 Đọc thêm

BÀI 43. RỄ CÂY

BÀI 43. RỄ CÂY

Thứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017Tự nhiên xã hộiRỄ CÂYHoạt động 2. Phân loại rễ cây.- Quan sát kĩ rễ từng cây xem chúng có rễ gì?- Làm việc theo nhóm – 2 phút- Phân loại rễ cây.+ Theo em, khi đứng trước gió cây có rễ cọc hay rễ chùm sẽđứng vững hơn? Vì sao?+ Vậy, cây trồng để chống gió, bão, sạt lỡ đất là câyrễ cọchay rễ chùm?Thứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017Tự nhiên xã hộiRỄ CÂYHoạt động 2. Phân loại rễ cây.Cây đướcThứ sáu, ngày 20 tháng 1 năm 2017Tự nhiên xã hộiRỄ CÂYHoạt động 2. Phân loại rễ cây.Củ cải đườngCây cải cà rốt
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỀ RỄ CÂY

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỀ RỄ CÂY

Tài liệu giúp học sinh hiểu rõ về cấu tạo chức năng nhiệm vụ của rễ cây. Thiết kế bài giảng giúp cho người dậy và người học tiếp thu nhanh và nắm bắt được kiến thức ngay trên lớp. Tài liệu nhằm phục vụ cho các bạn học sinh trung học và trung cấp dược hoặc cao đẳng, đại học.

22 Đọc thêm

Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l

SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA RỄ CÂY CHÓC MÁU NAM BỘ SALACIA COCHINCHINESIS L

Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l Sơ bộ đánh giá tác dụng điều trị đái tháo đường của rễ cây chóc máu nam bộ salacia cochinchinesis l
Xem thêm

56 Đọc thêm

RỄ CÂY SINH HOC TE BAO

RỄ CÂY SINH HOC TE BAO

Rễ cây là một cơ quan sinh dưỡng của thực vật, thực hiện các chức năng thực thụ như bám cây vào đất và bản thể, rễ cây hút nước và các chất khoáng, hô hấp. Ngoài ra rễ cây còn là cơ quan dự trữ các chất dinh dưỡng, là cơ quan sinh sản sinh dưỡng của thực vật. Ở thực vật có mạch, rễ là một cơ quan của thực vật thông thường nằm dưới mặt đất (khi so sánh với thân). Tuy nhiên, nó vẫn có ngoại lệ, chẳng hạn ở một số loài có rễ khí (nghĩa là nó mọc trên mặt đất) hoặc thông khí (nghĩa là mọc trên mặt đất hoặc trên mặt nước). Rễ cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng hợp cytokynin, một dạng hoocmôn tăng trưởng của thực vật, một trong các nhu cầu để phát triển các chồi và cành cây.
2. Để phân loại rễ người ta căn cứ theo nhiều tiêu chí . Nếu trong quá trình sinh trưởng vòng đời của thực vật thì sẽ có hai loại: rễ sơ sinh và rễ thật Rễ sơ sinh: Là rễ của thực vật phát triển đầu tiên khi hạt cây (hoặc cơ quan sinh sản) nảy mầm. Sau đó thì rễ này có thể là tiêu biến đi hoặc phát triển tiếp gắn bó với vòng đời sinh trưởng của thực vật. Rễ thực thụ: Là những rễ cây sinh ra trong quá trình phát triển của cây, chúng có thể là mới hoàn toàn hoặc phát triển từ rễ sơ sinh.
Xem thêm

36 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ PHÂN LẬP COUMARIN TỪ RỄ CÂY BẠCH CHỈ LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU

NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ PHÂN LẬP COUMARIN TỪ RỄ CÂY BẠCH CHỈ LÀM CHẤT ĐỐI CHIẾU

Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu Nghiên cứu chiết xuất và phân lập coumarin từ rễ cây bạch chỉ làm chất đối chiếu
Xem thêm

54 Đọc thêm

Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA RỄ CÂY CHÓC MÁU NAM BỘ TRÊN THỰC NGHIỆM

Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của rễ cây chóc máu nam bộ trên thực nghiệm
Xem thêm

60 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT VÀ ĐỘC TÍNH CẤP TÍNH CỦA RỄ CÂY CHÓP MAU VIỆT (SALACIA COCHINCHINENSIS L CELASTRACEAE)

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT VÀ ĐỘC TÍNH CẤP TÍNH CỦA RỄ CÂY CHÓP MAU VIỆT (SALACIA COCHINCHINENSIS L CELASTRACEAE)

Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae) Bước đầu đánh giá tác dụng hạ glucose huyết và độc tính cấp tính của rễ cây chóp mau việt (salacia cochinchinensis l celastraceae)
Xem thêm

55 Đọc thêm

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của lá rễ cây vọng cách

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA LÁ RỄ CÂY VỌNG CÁCH

Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của lá rễ cây vọng cách Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của lá rễ cây vọng cách Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của lá rễ cây vọng cách Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của lá rễ cây vọng cách Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của lá rễ cây vọng cách

88 Đọc thêm

KHTN 6 TUAN 12

KHTN 6 TUAN 12

theo chức năng : dinh dưỡng, duy trì và - Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơphát triển nòi giốngquan :GV : trao đổi về sự phân loại thực vật+ Cơ quan sinh dưỡng : rễ, thân, lá có chức- Thực vật trong đời ra hoa, kết quả và tạo năng chính là nuôi dưỡng câyhạt gọi là TV có hoa+ Cơ quan sinh sản : hoa, quả, hạt, có chức- Thực vật trong đời không có hoa gọi là năng sinh sản, duy trì và phát triển nòithực vật không có hoagiốngB. Hoạt động hình thành kiến thức1. Rễ câya) Các loại rễHS : các nhóm phân chia mẫu vật thành hai - Có hai loại rễ chính: rễ cọc và rễ chùmnhóm theo gợi ý hình 11.1, đặt tên cho mỗi - Rễ cọc: có rễ cái to khỏa, đâm sâu xuốngnhómđất và nhiều rễ conHS : các nhóm báo cáo, trao đổi rút ra kết VD: rễ cây nhãn, rau cải, …luận về các loại rễ, đặc điểm từng loại- Rễ chùm: gồm nhiều rễ gần bằng nhaumọc tỏa ra từ gốc thânVD: rễ cây ngô, lúa, …b) Chức năng của rễHS : điền từ vào chỗ chấm, rút ra chức năng - Rễ giúp cây mọc được trên đấtcủa rễ- Rễ hút nước và muối khoáng hòa tan chocây4Trường THCS An Thịnh
Xem thêm

8 Đọc thêm

Giáo án sinh học lớp 11 nâng cao 3 cột theo chuẩn (Phần 1)

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 11 NÂNG CAO 3 CỘT THEO CHUẨN (PHẦN 1)

Chương I
CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
A. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Ở THỰC VẬT
Bài 1. TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT

I. Mục tiêu bài giảng:
1. Về kiến thức:
Phân biệt trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào.
Trình bày được vai trò của nước ở thực vật: đảm bảo hình dạng nhất định của tế bào và tham gia vào các quá trình sinh lí của cây. Thực vật phân bố trong tự nhiên lệ thuộc vào sự có mặt của nước.
Trình bày được cơ chế trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình liên tiếp: Hấp thụ nước, vận chuyển nước và thoát hơi nước
Biết được đặc điểm cấu tạo và hình thái của rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước và muối khoáng
Trình bày được cơ chế vận chuyển nước từ đất vào lông hút vào mạch gỗ của rễ ,từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá .
Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu trúc và chức năng trong cấu tạo cơ quan của thực vật
Xem thêm

60 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 SINH 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 SINH 6

4010.0100ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012M«n: Sinh họcLớp 6Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)Mã đề 01Câu 1 (3đ): Nêu các loại rễ biến dạng và chức năng của nó đối với cây? Mỗiloại cho một ví dụ?Câu 2 (4đ): Viết sơ đồ quang hợp? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quátrình quang hợp? Vì sao khi nuôi cá cảnh thường thả thêm rong rêu?Câu 3 (3đ): Đặc điểm nào chứng tỏ lá đa dạng? Vì sao mặt trên của lá cómàu sẫm hơn mặt dưới?GVBMLê Thị Ánh HồngMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMôn: Sinh họcLớp: 6Thời gian: 45 phútMã đề 02Nội dung kiếnthứcChương 2:So sánh cấu tạo
Xem thêm

8 Đọc thêm

DÀU TRÀM đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2015

DÀU TRÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2015

nghiên cứu chiết xuất tinh dầu tràm
Tinh dầu là những chất thơm hay chất mùi có trong một số bộ phận của cây cỏ ( hạt, rễ, củ, vỏ cây, hoa, lá, quả, dầu...) hay động vật (túi tinh dầu). Hệ thực vật có tinh dầu khoảng 3000 loài, trong đó có 150200 loài có ý nghĩa công nghiệp. Tinh dầu có trong nguồn nguyên liệu trên với nồng độ rất khác nhau, có thể thay đổi từ phần triệu đến phần trăm và tinh dầu tương đối dễ bay hơi.
Tinh dầu phân bố tập trung trong một số họ như họ hoa tán, họ Cúc, họ Sim... tinh dầu được chiết một số bộ phận của cây như cánh hoa ( Nhài, Hồi...), lá (Tràm, Bạch đàn, Khuynh diệp...), rễ (Gừng, Nghệ, Hành...) ...
Hàm lượng tinh dầu phụ thuộc vào giống, di truyền, đất trồng, thời tiết, điểm thu hoạch... tinh dầu là sản phẩm cuối cùng của quá trình trao đổi chất và không được sử dụng trở lại cho hoạt động sống của cây...
Đa số các thành phần chính của các loại tinh dầu đều là các hợp chất Terpenoid được cấu tạo từ các đơn vị Isopren ( C5H8) nối với nhau theo qui tắc “ Đầu nối với đuôi”.
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÀI 1, 2 TRANG 31 SGK SINH 6

BÀI 1, 2 TRANG 31 SGK SINH 6

Câu 1. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau: Câu 2.Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?  Câu 1.  Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:   Trả lời :   STT Tên cây Rễ cọc Rễ chùm 1 Cây lúa   + 2 Cây ngô   + 3 Cây mít +   4 Cây cam +   5 Cây dừa   +  Câu 2. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền? Trả lời: Miền trưởng thànhMiền hútMiền sinh trưởngMiền chóp rễHút nước và muối khoáng hòa tanLàm rễ dài raChe chở cho đầu rễDẫn truyền.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI 12. BIẾN DẠNG CỦA RỄ

BÀI 12. BIẾN DẠNG CỦA RỄ

- Tơ hồng,- Tầm gửi …Rễ biến đổi thành giác mútLấy thức ăn từ câyđâm vào thân hoặc cành củachủ.cây khác.Rễ phình to.Rễ thởRễ cây bụt mọcRễ caâybầnRễ cây mắmCõy caỷicCõy c roỏtCõy cuỷủaọu

20 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TRANG 42 SGK SINH LỚP 6: BIẾN DẠNG CỦA RỄ

GIẢI BÀI TẬP TRANG 42 SGK SINH LỚP 6: BIẾN DẠNG CỦA RỄ

Giải bài tập trang 42 SGK Sinh lớp 6: Bài 12 Biến dạng của rễA. Tóm tắt lý thuyếtMột số lọai rễ biến dạng thực hiện các chức năng khác của cây như: rễ củ chứa chất dựtrữ cho cây dùng khi ra hoa, tạo quả; rễ móc bám vào trụ, giúp cây leo lên; rễ thở giúpcây hô hấp trong không khí; giác mút lấy thức ăn từ cây chủ.B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 42 Sinh Học lớp 6:Bài 1: (trang 42 SGK Sinh 6)Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng?Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:* Rễ củ: Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang, phần rễ phình to tạo thành củ chứacác chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, kết quả.* Rễ móc: Các loại rễ móc như rễ cây trầu không, cây vạn niên thanh… Đó là những rễphụ mọc ra từ thân giúp cây bám vào trụ để léo lên.* Rễ thở: Có ở nhiều loại cây sống ở các đầm lầy ngập nước như vẹt, sú, mắm, cây bụtmọc… Các rễ hô hấp mọc hướng ngược lên trên mặt nước lấy không khí cho rễ hô hấp.* Giác mút: Có ở loại cây sống bám như tầm gửi, tơ hồng. Rễ biến thành giác mút đâmvào cây khác để hút thức ăn.Bài 2: (trang 42 SGK Sinh 6)Tại sao phải thu hoạch các cây có củ trước khi chúng ra hoa?Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:Người ta phải thu hoạch các câyrễ củ trước khi chúng ra hoa là vì: Củ là phần rễ phìnhto chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, kết quả. Vì vậy, nếu trồng cây lấy củ nhưkhoai lang, khoai tây, củ cải…, thì phải thu hoạch trước khi ra hoa để thu được củ chứanhiều chất hữu cơ dự trữ nhất. Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chấthữu cơ của củ đã được chuyển hóa đế tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bịgiảm rõ rệt.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ PHỎNG HÀM LƯỢNG KIM LOẠI CRÔM TÍCH LŨY TRONG CÂY ĐƯỚC Rhizophora apiculata – TẠI RỪNG NGẬP MẶN LONG THÀNH – ĐỒNG NAI

ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ PHỎNG HÀM LƯỢNG KIM LOẠI CRÔM TÍCH LŨY TRONG CÂY ĐƯỚC RHIZOPHORA APICULATA – TẠI RỪNG NGẬP MẶN LONG THÀNH – ĐỒNG NAI

Để xác định khả năng tích lũy hàm lượng kim loại crom của cây Đước Rhizophora apiculata; đồng thời xác định sự ảnh hưởng qua lại giữa yếu tố hàm lượng kim loại crom tích lũy ở trong các bộ phận của cây đến số lượng tế bào, hàm lượng Chlorophyl A và Chlorophyl B, đề tài: “Ðánh giá và mô phỏng hàm lượng kim loại Crom tích lũy trong cây đước Rhizophora apiculata tại rừng ngập mặn Long Thành” được đề xuất tiến hành.Đề tài gồm 2 phần:Phần 1: Xác định mối tương quan giữa các yếu tố hàm lượng crom và số lượng tế bào, Chlorophyl A, Chlorophyl B. Từ đó thiết lập phương trình thế hiện mối quan hệ giữa các yếu tố đó.Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu thực vật và mẫu đât đem phân tích hàm lượng kim loại Crom tại 5 vị trí lấy mẫu khác nhau dọc sông Thị Vải. Ngoài ra mẫu thực vật còn được tiến hành giải phẫu để xác định số lượng tế bào ở trong các bộ phận và xác định hàm lượng Chlorophyl A, Chlorophyl B. Các kết quả có được từ những thí nghiệm trên được xử lý trên phần mềm Mathematica 9.0 để thiết lập phương trình biểu hiện mối quan hệ giữa các yếu tố. Kết quả chúng tôi nhận được là giữa các yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, các mối quan hệ giữa các cặp yếu tố được xác định. Hàm lượng Crom tích lũy trong các bộ phận của cây đước ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây đước.Phần 2 : Thiết lập mô hình mô phỏng giữa các yếu tố sinh trưởng của cây đước với hàm lượng Crom tăng từ 04000 mgkg. Kết quả chạy mô phỏng cho thấy khi hàm lượng Crom tích lũy trong lá tăng thì sinh trưởng của lá cũng tăng cụ thể ở đây là các yếu tố Chlorophyl A, Chlorophyl B, số lượng tế bào lá. Và ở rễ khi hàm lượng Crom tích lũy trong rễ gần bằng 16ppm thì cây đước sẽ chết.
Xem thêm

81 Đọc thêm

Cấu tạo giải phẫu lá

CẤU TẠO GIẢI PHẪU LÁ

I. Sự hình thành và phát triển của lá.
• Lá bắt đầu xuất hiện dưới dạng các u hay nếp nhỏ.
• Các tế bào u lá phân chia thành một đỉnh hình nón với một phần gốc loe rộng.
• Đỉnh hình nón sẽ phát triển thành phiến lá và cuống lá, còn phần gốc cho ra lá kèm.
• Lớp ngoài cùng phân chia cho ra biểu bì lá, còn lớp trong cùng mô phân sinh trụ sẽ cho ra thịt lá và các yếu tố dẫn.
• Sau khi được hình thành, lá sẽ tiếp tục sinh trưởng để tăng kích thước cho tới khi đạt được một giới hạn nhất định đặc trưng cho loài
II. Cấu tạo lá cây Hai lá mầm.
Đa số cây Hai lá mầm đều có cuống lá và phiến lá phân biệt rõ rệt. Do đó, ở phần cấu tạo giải phẫu cũng phân biệt hai phần này.
1. Cuống lá: Cuống lá của nhiều cây thường phân biệt mặt trên và mặt dưới rất rõ, mặt trên phẳng hoặc hơi lõm, mặt dưới lồi.
Biểu bì: là những tế bào hình chữ nhật, phía ngoài có tầng cutin và lỗ khí, đôi khi còn có lông che chở.
Mô dày: nằm sát dưới lớp biểu bì, làm nhiệm vụ nâng đỡ.
Mô mềm: chứa diệp lục. Ở những cây thủy sinh, trong lớp mô mềm thường có nhiều khoang khuyết chứa khí (sen, súng, …). Một số cây thì phần này có ống tiết (lá trầu không, rau mùi, …).
Các bó dẫn: Các bó dẫn thường nằm trong khối mô mềm, thường xếp thành hình cung mà mặt lõm quay lên trên. Các bó dẫn to ở phía dưới, các bó dẫn nhỏ ở phía trên. Trong các bó dẫn, phần gỗ ở trong, libe ở ngoài.

(Hình 1: Cuống lá)

2. Phiến lá: nằm ngang nên có cấu tạo không đồng nhất, thể hiện kiểu lưng bụng rõ rệt.
Phiến lá cây Hai lá mầm thường có gân hình lông chim, gồm một gân chính ở giữa và các gân con phân nhánh hình mạng lưới ở 2 bên. Vì thế khi giải phẫu ngang phiến lá, ta thấy phần giữa thường dày hơn so với hai bên.
Biểu bì: nằm ở mặt ngoài của lá, không có lục lạp, dày và thấm cutin, đôi khi có sáp hoặc lông. Lỗ khí không có ở mặt trên nhưng mặt dưới rất nhiều.
Mô dậu: chứa nhiều lục lạp nằm dưới lớp biểu bì trên (40 vạn lục lạp1mm2 lá thầu dầu).
Mô xốp: Mô xốp nằm ở giữa phần mô dậu và lớp biểu bì dưới là những tế bào tròn cạnh, không đều, xếp thưa nhau để hở nhiều khoảng trống khí, các khoảng trống khí này không với phòng chứa khí. Trong tế bào mô xốp chứa ít lục lạp hơn (10 vạn lục lạp1mm2 lá thầu dầu)
Các bó dẫn (gân lá): nằm giữa phần mô dậu với mô xốp tạo thành hệ gân lá có chức năng dẫn truyền và nâng đỡ. Các bó dẫn này chỉ có cấu tạo sơ cấp nên thời gian sinh trưởng rất ngắn.(Hình 2: Phiến lá)


(Hình 3: Sơ đồ tổng quát phiến lá cây Hai lá mầm)

III. Cấu tạo lá cây Một lá mầm.
Đa phần cây một lá mầm đều không có cuống lá, chỉ gồm bẹ lá và cuống lá (ví dụ: lá tre, lá trúc, cỏ tranh,….)


(Hình 4: Lá tre) (Hình 5: Lá lúa)
Lá của cây Một lá mầm thường xếp thẳng đứng, hai mặt lá được chiếu sáng tương đối đồng đều, do đó được cấu tạo tương đối đồng nhất, ít có sự sai khác giữa hai mặt.
Hệ gân lá của cây Một lá mầm có hình cung hoặc song song cho nên các bó dẫn thường nhiều và xếp thành một hàng ngang trong phiến lá.
Hai mặt lá là 2 lớp cutin, một số cây có thêm lớp sáp (lá chuối) hoặc silic (lá mía, lá cỏ tranh). Lỗ khí trải đều cả hai mặt.
Phần thịt lá có cấu tạo đồng nhất, không phân hóa thành mô dậu, mô xốp mà gồm các TB mô mềm chứa lục lạp, để hở các khoảng gian bào.
Trên lớp biểu bì trên, thỉnh thoảng xuất hiện một số tế bào cảm biến. Khi trời nắng to, tế bào này xẹp xuống làm cho lá cụp lại để tránh mất nước. Còn khi trời mưa ẩm thì tế bào này lại trương lên làm cho lá trải rộng ra.
+ Các bó dẫn nằm trong mô mềm đồng hóa.
+ Các bó dẫn chính xếp song song với nhau.
+ các bó dẫn nhỏ xếp thành mạng giữa các bó dẫn chính.
Đặc biệt, mô cơ rất phát triển, làm thành mô cứng bao quanh các bó dẫn.
Bên ngoài các vòng mô cơ là các thâu góp.
Xem thêm

16 Đọc thêm

TÓM TẮT SINH HỌC VỀ THỰC VẬT SINH HỌC 6

TÓM TẮT SINH HỌC VỀ THỰC VẬT SINH HỌC 6

tóm tắt sinh học lớp 6 ôn tập:
đặc điểm chung của thực vật
cấu tạo và vai trò, chức năng của các cơ quan của cây
Rễ
a. các loại rễ:
– Rễ cọc: gồm rễ cái và các rễ con
– Rễ chùm: gồm những rễ con mọc ở gốc thân
b. Các miền của rễ:
– Miền trưởng thành: làm nhiệm vụ dẫn truyền
– Miền hút: Hấp thụ nước và muối khoáng...

Đặc điểm chung của các nhóm thực vật
Nấm địa y vi khuẩn

4 Đọc thêm

BÀI 1, 2, TRANG 42 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, TRANG 42 SGK SINH 6

Rễ củ. Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang, . phần rễ phình to tạo thành củ chứa các chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, kết quả.Rễ móc. Các loại rễ móc như rễ cây trầu không, cây vạn niên thanh... Đó là những rễ phụ mọc ra từ thân giúp cây bám vào trụ để léo lên. Câu 1. Kể tên những loại rễ biến dạng và chức năng của chúng? Trả lời: *   Rễ củ. Các loại rễ củ như củ sắn, cà rốt, khoai lang, . phần rễ phình to tạo thành củ chứa các chất dự trữ dùng cho cây lúc ra hoa, kết quả. *   Rễ móc. Các loại rễ móc như rễ cây trầu không, cây vạn niên thanh... Đó là những rễ phụ mọc ra từ thân giúp cây bám vào trụ để léo lên. *  Rễ thở. Có ở nhiều loại cây sống ở các đầm lầy ngập nước như vẹt, sú. mắm, cây bụt mọc... Các rễ hô hấp mọc hướng ngược lên trên mặt nước lấy không khí cho rễ hô hấp. *   Giác mút. Có ở loại cây sống bám như tầm gửi, tơ hồng. Rễ biến thành giác mút đâm vào cây khác để hút thức ăn. Câu 2. Tại sao phải thu hoạch các cây có củ trước khi chúng ra hoa? Trả lời: Người ta phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa là vì: Củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng lúc ra hoa, kết quả. Vì vậy, nếu trồng cây lấy củ như khoai lang, khoai tây, củ cải..., thì phải thu hoạch trước khi ra hoa để thu được củ chứa nhiều chất hữu cơ dự trữ nhất. Nếu thu hoạch chậm, sau lúc cây ra hoa thì một phần chất hữu cơ của củ đã được chuyển hóa đế tạo ra các bộ phận của hoa nên chất lượng củ bị giảm rõ rệt.
Xem thêm

1 Đọc thêm